PROGRAM - Kerkweb.org

kerkweb.org

PROGRAM - Kerkweb.org

Inskrywingsvorm

Predikante/Kinderwerkers/Jeugleiers/Jeugwerkers

Kinderwet Inligtingsdag

Saterdag 5 November 2011

NG Gemeente Kempton-Kruin, Kemptonpark

9:00 - 13:00

Predikant/Jeugleier se naam en van

Gemeente

Betrokkenheid in die gemeente

Kontaknommers Landlyn:

Eposadres

Selfoon:

......................................................... .................................

Handtekening

Datum

Sluitingsdatum: Vrydag 28 Oktober 2011

Faks bewys van inbetaling van R 30-00 en inskrywingsvorm na die volgende faksnommer:

Vir aandag: Gerda-Marie Viviers

Faks - 011 975-4889 / 086 510 1091 of e-pos koordineerder@ngkhoeveld.co.za

Inbetalings word direk gedoen aan:

NG Kerk Sinode Suid-Transvaal

ABSA Parktown

Taknommer: 632 005

Rekeningnommer: 405 030 6630

Verwysing is uiters belangrik:

Skryf op inbetaalstrokie: Kinderwet info, voorletter en van en Gemeente

More magazines by this user
Similar magazines