KRUIS-EN-DWARS - Kerkweb.org

kerkweb.org

KRUIS-EN-DWARS - Kerkweb.org

KRUIS-EN-DWARS

Sinodale Nuusblad: NG Kerk Sinode Hoëveld

10 Julie 2013

'Like'

Sinode Hoëveld

Pretdag ten bate mense met kanker aangebied

Brackendal en The Long Fight Against

Cancer Organization hou op 27 Julie

2013 ’n pretdag om geld in te samel

ten bate van mense met kanker, om

hulle gesinne finansieel te help. Die

projek is deur van ons jongmense in

die gemeente geïnisieer en word deur

dié jongmense gereël en bestuur.

Verlede jaar het een van ons gemeentelede

’n konsert ten bate van

drie gesinne gehou en het ongeveer

R10 000 ingesamel. Vanjaar is tot

dusvêr reeds R6 400 ingesamel deur

die jongmense. Hulle het ’n “blikskud”

gehou (R4 091), asook bandanas

verkoop en het Dinsdagaand van 18:00

tot 20:00 by McDonald’s 15% van die

inkomste by een van die kasregisters

gekry. Dis verblydend (en terselfdertyd

verstommend) hoe die jongmense

betrokke en bereid is om moeite te doen

en tyd op te offer ter wille van dié projek.

Die pretdag behels onder meer ’n

pretloop, hare wat allerhande kleure

gespuit kan word, ’n “volleyball”-kompetisie

en ’n aantal stalletjies. Die pretdag

begin om 13:00 en toegang

is R20 per persoon.

op

Van 19:00 tot 21:00 tree die groep Back-

2Basics, ’n gospel groep wat meesal

liedjies sing waarvan hulle die lirieke

self geskryf het, maar die melodieë

van bekende liedjies gebruik, op. Toegang

hier is ook R20:00 per persoon.

Die dag vind by NG Brackendal,

Vaalweg, Brackendowns, Alberton

plaas. Skakel Sonika Schlebusch

(073 884 4775) of Wynand Burger

(073 231 9287) vir meer inligting.

- Ds Robert Rotteveel

Brackendal

Die “blikskud”-span met bandannas op die

kop en al

Deel van die span by McDonald’s

Verjaarsdae in Julie

10 Ds Lukas Steenkamp lukas.steenkamp@webmail.co.za 0825524862 Springs

11 Ds Abie Keyser azkeyser@absamail.co.za 0836589893 Voorheen

Impalapark

12 Ds Adriaan van der Colf adriaanvdc@telkomsa.net 0828369468 Boksburg-Wes

12 Ds Hannes Windell windell@iafrica.com 0832297699 Sonhoogte

14 Ds Marius Oosthuizen mariusoos57@gmail.com 0829235015 Deo-Gloria

011 975 8220 kommunikasie@ngkhoeveld.co.za www.kerkweb.org


Kruis-en-Dwars 10 Julie 2013

Benoni-Noord se jeug doen iets aan armoede

In ’n poging om ’n 100 pakkies in te

samel wat kos, warm klere en moontlik

ʼn kombers bevat, is eindelik dubbeld die

getal ingesamel as deel Benoni-Noord

se Winterprojek wat deur die jeug

aangebied word. Pakkies is danksy

inisiatiewe soos blikkiekos-Sondag

en sokkie-Sondag opgemaak. Eindelik

is genoeg skenkings ingesamel om

in elke pakkie ʼn blikkie sop of vis, 1kg

mieliemeel, sokkies, ’n mussie, ’n thermo-kombers

en ’n Christelike boodskap

te sit waarna die pakkies aan behoeftige

persone geskenk is asook aan die

CMR-Benoni om verder te versprei.

“Daar was genoeg donasies ontvang

om 24 tweedehandse jasse te koop wat

ook aan die CMR Benoni oorhandig is

vir verspreiding. Ons is baie dankbaar

dat die Here ons die kans geskenk

het om ’n klein verskil in party mense

se lewens te maak,” sê Jay Verhoef,

die voorsitter van die Jeugkommissie.

Sy sê die jeug het met maatskaplike

projekte begin nadat hulle in 2011

met skok kennis geneem het van die

armoede in en rondom Benoni waarna

hulle jaarliks ʼn projek wou aanpak

wat die armoede in die omgewing kon

aanspreek. Hul Winterprojek is voorafgegaan

met Kersprojeke in 2011 en

2012.

Voorsitter van die jeugkommissie, Jay (links)

oorhandig oorblywende winterpakkies aan

Nicole Lewtjwaute van CMR-Benoni.

Bottemless pannekoek

by Winterfees

Die tent by Birchleigh-gemeente se

Winterfees sal vanjaar, soos elke

jaar, met die heerlikste geure gevul

wees, maar anders as ander jare,

word ’n bottomless pannekoek (van

18:00 Vrydag 26 Julie) as nuutjie

aangebied. Saterdag sal ’n waterloop

vir die avontuurlustiges aangebied

word. Spanne, van vier lede elk,

kan aan die familie-kaskenades

om groot pryse deelneem.

Lip-aflek-lekker-eetgoed sal beskikbaar

wees en feesgangers word

uitgenooi om hul Vrydagaandete en

Saterdagontbyt by die fees te geniet.

Die Birchleigh Winterfees vind

die laaste naweek in Julie op die

Laerskool Birchleigh se sportgronde,

Olienhoutlaan, Birchleigh plaas.

Skakel ds Dean Reiners (083 453

1981) of Susan Moolman (011-391-

2498) vir meer inligting.

Geloofsbelijdenis wat stuur

Gister was ek, Nelus Niemandt en Christo Benade op besoek aan die Nova

Via-gemeente in Amsterdam. Dit is ’n nuwe kerkplanting in die eg reformatoriese

tradisie, maar wat missionêr kerk wil wees. Hulle geankerdheid

aan die antieke wortels van die kerk is duidelik, en hulle aankoms is ’n

post-sekulêre kultuur is ewe duidelik. Ek het gehou van hul formulering van

die Geloofsbelydenis. Dit bring die aksie van die sendende God sterk na

vore: God – sending – kerk, en nie: God – kerk – sending nie. Dink mooi oor

die verskil. Eersgenoemde sê: jy is deur God gestuur en daarom in die kerk

opgevang as voertuig om hierdie roeping na te kom!

Geloofsbelijdenis

(Geïnspireerd door de eerste brief van Petrus.).

Ik geloof in een God

die ten diepste is zoals Jezus.

Ik geloof in een God

die bereid is om uit zijn comfortzone te stappen

om ons in liefde te omarmen.

Ik geloof in een God,

die bereid was zijn succesvolle imago los te laten

om ons te winne.

Ik geloof dat deze God ons roept

om in deze wêreld een ander geluid te laat horen.

Ik geloof dat de God ons roept

om bereid te zijn als vreemdeling buitengesloten te worden

maar nooit de liefde buiten te sluiten nie.

Ik geloof dat God ons roept

om vrije mense te zijn die imago’s durven los te laten

om anderen te dienen.

Ik geloof dat ik als kind van deze God veilig ben in Zijn liefde.

Ik gelooft dat deze God my verander door zijn kracht.

Ik geloof dat deze wêreldvernieuwd wordt

door onze verrassende God.

- Dr Eduan Naude

Lyttelton-gemeente

(Oostelike Sinode)

2


Kruis-en-Dwars 10 Julie 2013

Gebed gee hoop vir ander

Hoe gemaak met mense wat saam

met jou leef en wat hoop verloor

het – wat hoop-loos is? Ek het al

baie by mense gesit met ʼn volslae

hooploosheid in hulle oë, net om

te sien hoe daar na ʼn gebed lig in

hulle oë verskyn. Is dit omdat gebed

ʼn towerformule is? Wat is dit dan

wat veroorsaak dat gebed so ʼn

hoopvolle uitwerking op mense het?

Hoopvolle gebed is nie ʼn towerstaf

wat alles regmaak as jy net glo nie.

ʼn Hoopvolle gebed vir ʼn hoop-lose

persoon maak ʼn deur oop dat hy/

sy weer vir God raaksien. Dis God

wat hoop gee. Net Hy kan mense

wat sy stem nie hoor nie, weer laat

hoor! Gebed is om jou weer bewus

te maak van God se liefde en teenwoordigheid

in jou lewe. Gebed

bring mense in kontak met God. Dit

is sy liefde, genade en versoening

Neem verantwoordelikheid

Sekere dinge kom jou pad langs omdat

dit juis die plek is waar God wil

hê jy moet eienaarskap begin vat. –

Pulse (AGS Kaleideo)

Volgens nhmadera.wordpress.com

sluit 3000 meer kerke as wat jaarliks

gestig word, talle leraars verlaat jaarliks

die bediening en duisende besluit

daagliks om die kerk oor die wêreld

heen vaarwel te groet.

wat nuwe ʼn uitsig vir mense gee. As

jy dus intree vir mense by God en

vir hulle bid, weet dat jy slegs die

instrument is wat God se lig duideliker

in mense se lewens laat skyn.

As gelowiges is ons geroep om

ander hoop te gee. Die kerk en sy

lidmate is by uitstek ʼn instrument

van hoop! In die meeste gevalle is

hoopvolle gebed al wat mense nodig

het om God weer in hulle lewens

te sien. As draer van hoop het ek en

jy die verantwoordelikheid om heeltyd

ons oë oop te hou, sodat ons

kan raaksien wie hoop nodig het.

Bid vir mekaar, bid sodat God se lig

duideliker in mense se lewens kan

skyn.

Dr Quintus Heine

Parke-gemeente

(Wes-en Suid-Kaapland Sinode)

20:12-13 en 2 Kor 5:10-11

Gal 6:4-5 (MSG) - “Make a careful exploration

of who you are and the work

you have been given, and then sink

yourself into that. Don’t be impressed

with yourself. Don’t compare yourself

with others. Each of you must take responsibility

for doing the creative best

you can with your own life.”

Brontekste en

Bybelvertalings

Omdat Bybelvertaling een van die

kernfunksies van die Bybelgenootskap

is, het ons ook die verantwoordelikheid

om Bybellesers op

te voed oor die brontekste wat vir

Bybelvertalings gebruik word.

Aangesien daar soms navrae in

hierdie verband is, maar ook doelbewuste

verdagmaking asof die

brontekste wat ons gebruik “vervals

en korrup” is, het die vertalers

’n dokument (Sien www.

bybeldirektevertaling.co.za of

www.ngkerkas.co.za/wp-content/

uploads/2013/04/20130708-

Brontekste-en-die-verskille-tussen-Bybelvertalings.pdf

vir die dokument

) saamgestel.

Ds Gerrit Kritzinger

Uitvoerende Hoof van die

Bybelgenootskap

Hulpbronne vir jonges

Janae Jacobson, ’n voormalige gr

1 juffrou, het verskeie oulike hulpbronne

ontwerp om die Skrif prakties

te maak vir jongmensies. Volg hierdie

skakel om flitskaarte met teksverse

in die alfabet te druk: www.

icanteachmychild.com/wp-content/

uploads/2011/10/ABC-Scripture-

Cards.pdf

Hoewel nhmadera.wordpress.com

die (Taking-responsibility-in-the-kingdom-of-god)

blog in 2012 gepubliseer

het, is die faktore steeds relevant rakende

die neem van verantwoordelikheid

vir die evangelie. “God hou

ons verantwoordbaar vir ons lewe,

talente, vermoëns en roeping wat ons

het en eendag sal ons moet rekenskap

gee.”

Volgens die HAT beteken ‘verantwoordelikheid’:

"Toestand, instelling

van verantwoordelik te wees;

verpligting om rekenskap te gee."

Lees meer hieroor in Rom 14:12, 1

Kor. 3:13-15, Pred. 12:14, Openb

3


Kruis-en-Dwars 10 Julie 2013

Vyf dinge waarop

besoekers let

In die konteks van ernstige teologiese

bespreking mag dit onbenullig

voorkom om navorsing te doen

oor die eerste indrukke van gaste

wanneer hulle jou gemeente besoek.

Indien ons wel in ag neem dat ʼn gas

wat terugkeer ná die aanvanklike besoek

meer geleentheid het om die

evangelie te hoor en so ook die kans

kry om Christelike liefde en gemeenskap

te ervaar; mag ons dalk die

kwessie met meer erns oordink..

Posisie Jeugwerker

Organisaie NG Benoni-Benjamin

(in samewerking met Laerskool Brentwoodpark)

Sluitingsdatum 18 Julie 2013

Aanstellingsdatum 1 Augustus 2013

Aansoeke Tel.: 011 849 7735

Faks: 086 694 7012

Epos: kantoor@benjamin.ng.org.za

Redakteur: Gerda-Marié van Rooyen

kommunikasie@ngkhoeveld.co.za

Redigeerder: Ds Robert Rotteveel

kerk@rotteveel.co.za

VAKATURE

Die redakteur behou die reg om aangebode

artikels en briewe te publiseer,verkort en

redaksioneel te versorg. Menings uitgespreek verteenwoordig

nie noodwending die Sinode

se amptelike standpunt(e) nie.

Bydraes, briewe, intekening en navrae

kommunikasie@ngkhoeveld.co.za of 011 975 8220

1. Die dameskleedkamers

Byna al die vroulike gaste waarmee

ons gepraat het, het eerste gelet op

hoe skoon die kleedkamers is, daarna

hoe toegangklik die kleedkamers

was gevolg deur die aantal toilette.

2. Die voorskoolse en moederskamer

area.

Hierdie area was die fokus van baie

jong gesinne. Vrae wat gevra word,

is: Is die area veilig? Is dit skoon?

Hoe weet ek dat iemand anders nie

my kind sal vat nie? Lyk die mense

besorg en is hulle gekwalifiseerd?

3. Parkering.

Gaste lewer gereeld kommentaar

oor hoe maklik of moeilik

dit is om ʼn parkeerplek te vind.

4. Kennisgewings en inligting.

Selfs klein gemeentes kan intimiderend

wees vir besoekers wat vir

die eerste keer daar aankom. Is

daar genoegsame kennisgewingborde

op die terrein? Is daar ʼn

duidelike inligtingshokkie of tafel?

5. Waar om te sit tydens die diens

Besoekers wat vreemd is, wil so gou

moontlik ʼn sitplek vind. Indien hulle

nie vinnig ʼn sitplek vind nie, voel

hulle ongemaklik. Is die lidmate opgelei

om na die middel van die banke

te skuif sodat gaste nie bo-oor hulle

hoef te klim nie?

Wanneer ʼn gas ʼn goeie ervaring het,

is hy of sy meer geneig om terug te

keer vir ʼn opvolg besoek. Wanneer

hulle terugkeer, kan hulle die liefde

van Christus sal hoor en ervaar.

Thom Rainer

(Oorgeneem uit

www.churchplants.com)

4

More magazines by this user
Similar magazines