KRUIS-EN-DWARS - Kerkweb.org

kerkweb.org

KRUIS-EN-DWARS - Kerkweb.org

Kruis-en-Dwars 10 Julie 2013

Benoni-Noord se jeug doen iets aan armoede

In ’n poging om ’n 100 pakkies in te

samel wat kos, warm klere en moontlik

ʼn kombers bevat, is eindelik dubbeld die

getal ingesamel as deel Benoni-Noord

se Winterprojek wat deur die jeug

aangebied word. Pakkies is danksy

inisiatiewe soos blikkiekos-Sondag

en sokkie-Sondag opgemaak. Eindelik

is genoeg skenkings ingesamel om

in elke pakkie ʼn blikkie sop of vis, 1kg

mieliemeel, sokkies, ’n mussie, ’n thermo-kombers

en ’n Christelike boodskap

te sit waarna die pakkies aan behoeftige

persone geskenk is asook aan die

CMR-Benoni om verder te versprei.

“Daar was genoeg donasies ontvang

om 24 tweedehandse jasse te koop wat

ook aan die CMR Benoni oorhandig is

vir verspreiding. Ons is baie dankbaar

dat die Here ons die kans geskenk

het om ’n klein verskil in party mense

se lewens te maak,” sê Jay Verhoef,

die voorsitter van die Jeugkommissie.

Sy sê die jeug het met maatskaplike

projekte begin nadat hulle in 2011

met skok kennis geneem het van die

armoede in en rondom Benoni waarna

hulle jaarliks ʼn projek wou aanpak

wat die armoede in die omgewing kon

aanspreek. Hul Winterprojek is voorafgegaan

met Kersprojeke in 2011 en

2012.

Voorsitter van die jeugkommissie, Jay (links)

oorhandig oorblywende winterpakkies aan

Nicole Lewtjwaute van CMR-Benoni.

Bottemless pannekoek

by Winterfees

Die tent by Birchleigh-gemeente se

Winterfees sal vanjaar, soos elke

jaar, met die heerlikste geure gevul

wees, maar anders as ander jare,

word ’n bottomless pannekoek (van

18:00 Vrydag 26 Julie) as nuutjie

aangebied. Saterdag sal ’n waterloop

vir die avontuurlustiges aangebied

word. Spanne, van vier lede elk,

kan aan die familie-kaskenades

om groot pryse deelneem.

Lip-aflek-lekker-eetgoed sal beskikbaar

wees en feesgangers word

uitgenooi om hul Vrydagaandete en

Saterdagontbyt by die fees te geniet.

Die Birchleigh Winterfees vind

die laaste naweek in Julie op die

Laerskool Birchleigh se sportgronde,

Olienhoutlaan, Birchleigh plaas.

Skakel ds Dean Reiners (083 453

1981) of Susan Moolman (011-391-

2498) vir meer inligting.

Geloofsbelijdenis wat stuur

Gister was ek, Nelus Niemandt en Christo Benade op besoek aan die Nova

Via-gemeente in Amsterdam. Dit is ’n nuwe kerkplanting in die eg reformatoriese

tradisie, maar wat missionêr kerk wil wees. Hulle geankerdheid

aan die antieke wortels van die kerk is duidelik, en hulle aankoms is ’n

post-sekulêre kultuur is ewe duidelik. Ek het gehou van hul formulering van

die Geloofsbelydenis. Dit bring die aksie van die sendende God sterk na

vore: God – sending – kerk, en nie: God – kerk – sending nie. Dink mooi oor

die verskil. Eersgenoemde sê: jy is deur God gestuur en daarom in die kerk

opgevang as voertuig om hierdie roeping na te kom!

Geloofsbelijdenis

(Geïnspireerd door de eerste brief van Petrus.).

Ik geloof in een God

die ten diepste is zoals Jezus.

Ik geloof in een God

die bereid is om uit zijn comfortzone te stappen

om ons in liefde te omarmen.

Ik geloof in een God,

die bereid was zijn succesvolle imago los te laten

om ons te winne.

Ik geloof dat deze God ons roept

om in deze wêreld een ander geluid te laat horen.

Ik geloof dat de God ons roept

om bereid te zijn als vreemdeling buitengesloten te worden

maar nooit de liefde buiten te sluiten nie.

Ik geloof dat God ons roept

om vrije mense te zijn die imago’s durven los te laten

om anderen te dienen.

Ik geloof dat ik als kind van deze God veilig ben in Zijn liefde.

Ik gelooft dat deze God my verander door zijn kracht.

Ik geloof dat deze wêreldvernieuwd wordt

door onze verrassende God.

- Dr Eduan Naude

Lyttelton-gemeente

(Oostelike Sinode)

2

More magazines by this user
Similar magazines