KRUIS-EN-DWARS - Kerkweb.org

kerkweb.org

KRUIS-EN-DWARS - Kerkweb.org

Kruis-en-Dwars 10 Julie 2013

Gebed gee hoop vir ander

Hoe gemaak met mense wat saam

met jou leef en wat hoop verloor

het – wat hoop-loos is? Ek het al

baie by mense gesit met ʼn volslae

hooploosheid in hulle oë, net om

te sien hoe daar na ʼn gebed lig in

hulle oë verskyn. Is dit omdat gebed

ʼn towerformule is? Wat is dit dan

wat veroorsaak dat gebed so ʼn

hoopvolle uitwerking op mense het?

Hoopvolle gebed is nie ʼn towerstaf

wat alles regmaak as jy net glo nie.

ʼn Hoopvolle gebed vir ʼn hoop-lose

persoon maak ʼn deur oop dat hy/

sy weer vir God raaksien. Dis God

wat hoop gee. Net Hy kan mense

wat sy stem nie hoor nie, weer laat

hoor! Gebed is om jou weer bewus

te maak van God se liefde en teenwoordigheid

in jou lewe. Gebed

bring mense in kontak met God. Dit

is sy liefde, genade en versoening

Neem verantwoordelikheid

Sekere dinge kom jou pad langs omdat

dit juis die plek is waar God wil

hê jy moet eienaarskap begin vat. –

Pulse (AGS Kaleideo)

Volgens nhmadera.wordpress.com

sluit 3000 meer kerke as wat jaarliks

gestig word, talle leraars verlaat jaarliks

die bediening en duisende besluit

daagliks om die kerk oor die wêreld

heen vaarwel te groet.

wat nuwe ʼn uitsig vir mense gee. As

jy dus intree vir mense by God en

vir hulle bid, weet dat jy slegs die

instrument is wat God se lig duideliker

in mense se lewens laat skyn.

As gelowiges is ons geroep om

ander hoop te gee. Die kerk en sy

lidmate is by uitstek ʼn instrument

van hoop! In die meeste gevalle is

hoopvolle gebed al wat mense nodig

het om God weer in hulle lewens

te sien. As draer van hoop het ek en

jy die verantwoordelikheid om heeltyd

ons oë oop te hou, sodat ons

kan raaksien wie hoop nodig het.

Bid vir mekaar, bid sodat God se lig

duideliker in mense se lewens kan

skyn.

Dr Quintus Heine

Parke-gemeente

(Wes-en Suid-Kaapland Sinode)

20:12-13 en 2 Kor 5:10-11

Gal 6:4-5 (MSG) - “Make a careful exploration

of who you are and the work

you have been given, and then sink

yourself into that. Don’t be impressed

with yourself. Don’t compare yourself

with others. Each of you must take responsibility

for doing the creative best

you can with your own life.”

Brontekste en

Bybelvertalings

Omdat Bybelvertaling een van die

kernfunksies van die Bybelgenootskap

is, het ons ook die verantwoordelikheid

om Bybellesers op

te voed oor die brontekste wat vir

Bybelvertalings gebruik word.

Aangesien daar soms navrae in

hierdie verband is, maar ook doelbewuste

verdagmaking asof die

brontekste wat ons gebruik “vervals

en korrup” is, het die vertalers

’n dokument (Sien www.

bybeldirektevertaling.co.za of

www.ngkerkas.co.za/wp-content/

uploads/2013/04/20130708-

Brontekste-en-die-verskille-tussen-Bybelvertalings.pdf

vir die dokument

) saamgestel.

Ds Gerrit Kritzinger

Uitvoerende Hoof van die

Bybelgenootskap

Hulpbronne vir jonges

Janae Jacobson, ’n voormalige gr

1 juffrou, het verskeie oulike hulpbronne

ontwerp om die Skrif prakties

te maak vir jongmensies. Volg hierdie

skakel om flitskaarte met teksverse

in die alfabet te druk: www.

icanteachmychild.com/wp-content/

uploads/2011/10/ABC-Scripture-

Cards.pdf

Hoewel nhmadera.wordpress.com

die (Taking-responsibility-in-the-kingdom-of-god)

blog in 2012 gepubliseer

het, is die faktore steeds relevant rakende

die neem van verantwoordelikheid

vir die evangelie. “God hou

ons verantwoordbaar vir ons lewe,

talente, vermoëns en roeping wat ons

het en eendag sal ons moet rekenskap

gee.”

Volgens die HAT beteken ‘verantwoordelikheid’:

"Toestand, instelling

van verantwoordelik te wees;

verpligting om rekenskap te gee."

Lees meer hieroor in Rom 14:12, 1

Kor. 3:13-15, Pred. 12:14, Openb

3

More magazines by this user
Similar magazines