07.03.2015 Views

April 2012 Nuusbrief - The Potato Foundation

April 2012 Nuusbrief - The Potato Foundation

April 2012 Nuusbrief - The Potato Foundation

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

potato nuus

UITGAWE DERTIEN: APRIL 2012

“Carry out a random act of kindness, with no expectation of reward, safe

in the knowledge that one day someone might do the same for you.“

Princess Diana


Die Huis van die Goeie Burger

Lesse wat jong lewens verander

Inscape @ Pinocchio

Die kinders raak al hoe ouliker hoe langer

ons saam met hulle werk. Ons hoop dat ons

deel is van die verskil wat ons in hul lewens

kan sien.

Die huisie staan al mooi met ‘n goeie

fondasie, mure, dak, asook ‘n deur wat

volharding voorstel. In Maart 2012 het ons

die kinders geleer wat ‘waarheid’ beteken

en dat Jesus nooit gejok het nie. Net soos

die waarheid ons beskerm, so beskerm die

dak ons huisie. En soos die deur aanhou om

sy funksie te verrig, al is hy hoe moeg, moet

ons ook volhard in wat ons doen. Hulle het

ook geleer dat alles moontlik is; ons moet

net nie moed opgee nie.

Die eerste kwartaal het baie vinnig verby

gevlieg en ons wens die kinders ‘n heerlike

vakansie vol pret en liefde toe.

Indien jy wil saamkom op skoolbesoeke,

laat ons gerus weet.

Maandag, 5 Maart 2012 was

‘n groot dag vir die kinders

van Pinocchio. Studente van

Inscape Design Studio het die

kinders bederf met gesigverf,

‘n nar en lekker eetgoed

Die dag was ‘n baie groot sukses. Die

kinders het met die snaaksste gesigverfidees

vorendag gekom en die studente

het elkeen ‘n realiteit gemaak. Aan die

einde van die dag was die klas gevul met

seerowers, Spiderman- en Batman-helde,

feëtjies en prinsesse.

Baie dankie aan Sian, Lario, Elizma, Jeannie,

Ivan, Isabel en Tsholofelo vir julle tyd,

entoesiasme en geduld. Julle het ‘n baie

groot verskil in die kinders se lewens

gemaak deur elkeen van hulle hartjies aan

te raak op die dag. Met studente soos julle,

sien ons uit na die toekoms.


Vrywilligersdag

‘n Dag van sport, son en lag

Uiteindelik het Saterdag, 24 Maart 2012

aangebreek. Met groot verwagting het die

Potato span reeds om 7-uur by Blessings

Crèche and Orphanage Centre opgedaag.

Alles was vinnig opgestel en in plek.

Dit was nie lank totdat die vrywilligers

opgedaag het nie. Elke vrywilliger het sy taak

vir die dag ontvang en is deur die sportbaan

gevat deur Oom Arrie, ons koördineerder vir

die dag. Die kinders en ouers het opgedaag

en is in hulle spanne gedeel, waarna hulle

elkeen ‘n joghurt en appel gekry het vir ‘n

gesonde ontbyt.

Daarna het die sportdag in alle erns

afgeskop.

Daar was agt sportstasies, ‘n gesigverfstasie

en ‘n mini-sokkerveld met doelpale. Na ‘n

lekker opwarmingsessie deur Danielia was

die litte los en almal was reg vir aksie. Mens

kon van ver af die gelag en geskree hoor

soos spanne hulle maats aangemoedig het.

Die kinders se vermoë op die sportveld het

ons ook aangenaam verras. Selfs wanneer

hulle gesukkel het, het hulle uithouvermoë

gewys terwyl hulle geoefen het. En die

vreugde as hulle dit reggekry het, het ons

harte aangeraak. Die ouer boeties en sussies

het ook die kleintjies gehelp deur saam met

hulle alles te doen.

Na die tyd was daar ‘n prys vir die span

met die beste spangees, maar in alle

eerlikheid kon ons nie een span uitwys

nie. Al die spanne se gees was beter as wat

enigiemand kon voorsien. Van die ma’s het

selfs in hul hoëhakskoene en rokke sokker

gespeel en deur hoepels gespring.

Vir middagete het elkeen ‘n warmbrak,

koekies, ‘n ysie en Nik Naks gekry. Na

middagete het die kleintjies weereens

bewys hoekom ons so lief is vir hulle. Hulle

het vir ons ‘n paar liedjies gesing en gedans

en was dit nie te kosbaar nie.

Spuddy het ook deur die dag kom kuier

en die kinders het dit so geniet om hom te

sien. Na die dag van sport, son, lag en pret

het elke kind ‘n medalje gekry om hul goeie

sportmangees en deelname te erken.

Baie dankie aan elke

persoon wat bygedra het

om hierdie dag ‘n sukses

te maak. Dankie aan elke

vrywilliger: julle het jul baie

goed van jul taak gekwyt.

Dankie vir elke skenking

wat ons ontvang het vir

hierdie dag. Die Potato span

asook die kinders, ouers

en personeel van Blessings

Crèche and Orphanage

Centre waardeer dit baie.


Vrywilligers

Arrie

Johan

Stefan

Eliska

Nicola

Kobus

Dawn

Bea-Mari

Danielia

Chantell

Liezel

Christo

Annetjie

Jean

Enid

Ansie

Borge

Ilse Ganz

Flight Centre (spesifiek Amanda Harding)


Dankie Yolandie!

Ons wil graag vir Yolandie Hoffmann

bedank vir al haar tyd en opofferings. Sy

koop al ons kos aan en is die een wat die

goedkoopste pryse soek sodat ons meer

kos kan skenk. Hoe is dit moontlik dat ons

‘n maand se kruideniersware (ingesluit

skoonmaakmiddels) vir R570 kan aankoop?

Vra Yolandie!

Belangrike inligting: Kom ons kweek ‘n

liefde vir lees!

‘n Maklike manier om betrokke te raak

Die tweede April was Internasionale Kinderboekedag. Hoewel dit dan reeds vakansie is,

wil ons graag begin om boeke vir die skooltjies in te samel. Baie van die skooltjies het nie

baie kinderboeke nie en elke kind geniet maar tog ‘n lekker storie.

Indien jy ‘n paar ou kinderboeke het of van iemand weet wat wil deel raak van hierdie

inisiatief, laat weet ons asseblief by info@thepotatofoundation.co.za. Ons wil graag aan

die einde van die jaar by elke skooltjie ‘n oulike “biblioteek” beskikbaar hê.

Dankie Yolandie, jy maak ‘n ongelooflike

verskil!


Food from Heaven

Danksy julle, ons wonderlike vrywilligers wat elke maand ‘n

bydrae lewer, kon ons in Maart 2012:

• Ongeveer 400 etes per week vir ons kindertjies gee

(baie dankie aan die wonderlike anonieme skenker en

sy personeel!!!)

• Vir drie van ons skole voorsien van ‘n maand se

voorraad van makaroni, soja-maalvleis, mieliemeel en

rys

• Vir sewe baie behoeftige gesinne van ‘n maand se

kruideniersware voorsien

• Op die Sportdag vir 150 mense ontbyt en middagete

gee

JULLE MAAK DIE VERSKIL!

‘n GROOT dankie aan:

Goedere donasies

• Ilse Ganz

• Kevin en Elise Fourie

• Mike en Venessa Brown

• Nicola Hopwood

• Jean Visser

• Hannah van Wyk

• Enid Hudson

• Bea-Mari Bernard

• Stefan en Eliska du

Plessis

• Dawn Lundall vir ons

mooi webwerf! Gaan

kyk gerus!

Geldelike bydrae (Februarie 2012)

• Anonieme skenker in

die rooi kar. Jy weet wie

jy is!

• Johan en Caren De

Bruin

• André le Grange

• Bea-Mari Bernard

• Chanta Van der Walt

• UIS ORGANIC LAB

• Tanya Teichler

• Ilse Ganz

• Tharina Van Dyk

• Ronel van Heerden

• DELF CONSULTING

Engineers

• Dezzi Van Niewenhuizen

• Daniela Meyer

• Jennifer Wilken

• Elisma Smit

• Amanda McMenamin

• John Miles

• Johan Robbertse

Frits Kroon Vervoer (Pty)

Ltd maak ‘n verskil

Ons wil graag vir Frits Kroon Vervoer, spesifiek vir

Frits en sy vrou Tanya, uit ons harte bedank vir die

wonderlike donasie wat hulle so onvoorwaardelik aan

ons geskenk het. Die liewe Heer bring mense soos

julle oor ons pad en ons voel baie bevoorreg daaroor!

Ondersteun asseblief hierdie maatskappy en gaan

besoek hulle webwerf by www.fkt.co.za.


Waterkloofrif uitreik na

Khwe-SAN in die Caprivi

Die Waterkloofrif NG Gemeente se

uitreikaksie gedurende Junie 2012 het

onder ons aandag gekom en ons wil hulle

baie graag ondersteun. Lees asseblief die

onderstaande skrywe van die kerk

Hulle doen wonderlike werk. Ons wil graag van ons kant af

vir hulle warm kinderklere en kinderbybels insamel. Indien

enigiemand kan help, kontak ons kantore of Dirk Ganz, die

organiseerder, by 082 462 8472.

“Die gemeentes en Christene in die Caprivi streek is besig

om te kwyn. Daar is nie meer baie mense wat belang stel

om kerk toe te gaan nie. Hulpmiddels soos o.a. Bybels,

kategesemateriaal en leierskaptoerusting is baie skaars.

“In samewerking met die Omega Gemeente van Christus

(OGvC) in Platfontein, Kimberley, ‘n Khwe-San gemeente,

beplan Waterkloofrif se uitreikspan ‘n uitreik na die Caprivi

om die Evangelie weer lewendig in daardie gebied te maak.

“Die beplanning is dat ‘n groep van 17 lidmate (14 lede

HOOFSAAKLIK JONGMENSE) van die OGvC en ses lidmate

van Waterkloofrif gedurende die Junie vakansie Caprivi toe

gaan om die Evangelie te gaan verkondig en met kerk- en

gemeenskapsleiers in gesprek te tree oor hulle onderskeie

behoeftes.

“Die uitdaging wat hierdie uitreik bied is die feit dat die

gemeente op Platfontein nie genoeg fondse het om die 17

lidmate te finansier om die beplande uitreik te steun nie.

“Hiermee neem die uitreikspan van Waterkloofrif dan die

vrymoedigheid om u die geleentheid te bied om enige

bydrae van die volgende aard te maak:

Bybels (250) R50, insluitend kinder- en kleuterbybels

Kinderklere en speelgoed

Kospakkies (mieliemeel, tee, koffie, sout, suiker, blikkies)

Kontantbydrae of as borg ‘n bydrae te maak

Borgskappe vir 14 OgvC lidmate beloop R2 120.00 per

persoon.

(Die Waterkloofrifuitreikspan dra hul eie koste)

Bankbesonderhede:

NG Waterkloofrif

ABSA Brooklyn

Tjekrekening: 1500 580 522,

Takkode: 335 345.

Verwysing: “CAPRIVI” KODE; 510/040

“Die Gees stuur ons om God te verheerlik deur die

verkondiging van die kruisiging en opstanding van Jesus tot

seën van die mense in Caprivi. Dra asseblief die projek aan

die Here op in u gebede.”


Bababenodigdhede

Help om ‘n babaseuntjie in die wêreld te verwelkom

Ons het deur een van ons vrywilligers verneem van ‘n gesin wat hulle eerste kind verwag,

maar die pa het ongelukkig sy werk verloor. Weens ‘n gebrek aan fondse het die gesin

reeds begin om van hulle meubels te verkoop om te voorsien vir hulle en hul babaseuntjie

wat vroeg in April gebore word.

Die Potato Foundation wil graag hierdie gesin bystaan met klere en ‘n stootwaentjie.

Daarom vra ons jou hulp om klere en bababenodighede in te samel vir ‘n pasgebore

seuntjie. Hierdie familie het nie eens die basiese noodsaaklikhede vir hierdie babatjie nie.

As jy ou, maar bruikbare kinderklere, speelgoed of ander noodsaaklikhede

het, kontak ons kantore by 082 967 6258 of stuur ‘n e-pos aan

info@thepotatofoundation.co.za so gou as moontlik. Kom ons werk saam en bied ‘n

beter begin vir hierdie kind se lewe.

‘n Briefie van een van ons vrywilligers na

Saterdag se Sportdag:

Hi aan almal by Potato,

Dankie vir ‘n awesome dag aan julle almal.

Dit beteken baie vir my en is ‘n voorreg om te

kan deel hê aan julle verrigtinge. Julle doen

regtig awesome werk vir die kids en hulle

families. Seën vir julle en mag God julle bekers

laat oorloop van Sy liefde, vreugde en vrede!!!

Al die eer aan Hom. Ek dink as daar Iemand is

wat die breedste glimlag van ons almal is dit

Koning JESUS vir dit wat julle vir sy kosbaarste

skatte doen!

Daar is net iets in kinders wat ‘n mens trek...

en ons smag altyd om na aan hulle te wees.

Ek wonder hoekom? Is dit dalk hulle vreugde,

gelag en geloof miskien?

Defnitief al die bogenoemde. ‘n Mens se

diepste hartsbegeerte is om terug te beweeg

na God toe want Hy het daardie begeerte in

elke mens se hart geplaas om na Hom te soek

op die aarde (daardie leemte wat ons almal

in ons harte het wat mense altyd probeer

om te bevredig met aardse, ‘materiële’ goed

soos drank, rook, dobbel, televisie ens.). Ek

glo dat die naaste wat ‘n mens ooit aan God

kan kom in díe lewe is wanneer jy in ‘n kind

se teenwoordigheid is!!! Hulle is die grootste

blessing wat ons ooit voor kan vra. Hulle is die

grootste skatte van die Hemel :-)

Genade en vrede aan julle almal!!!

Seënwense en voorspoed

Jéan Visser


Ons wens jou en jou familie ‘n geseënde Paasfees toe. Mag julle in hierdie tyd by Sy voete stil word

en Sy LIEFDE beleef; Sy ongelooflike LIEFDE wat alle verstand te bowe gaan. Ons leef in ‘n stukkende

wêreld, maar hier by Potato besef ons elke dag dat Sy LIEFDE alles oorwin. Hy het reeds elkeen van

ons se kruis gedra. Ons is Sy koningskinders! Gaan dus in hierdie Christusfees uit met LIEFDE.

Bly op hoogte

‘n Vinnige manier om op hoogte te bly en aktief deel te neem aan ons aktiwiteite is

om ons webwerf, Facebook-bladsy of ons op Twitter te besoek. Jy gaan uitmis as

jy dit nie doen nie!

• www.thepotatofoundation.co.za

• http://www.facebook.com/pages/The-Potato-Foundation/130107300360975

• http://twitter.com/#!/ThePotato1

Kom leef jou passie uit en

maak ‘n verskil!

Kontak The Potato Foundation

Telefoonnommer: 082 967 6258

Faksnommer: 086 612 6532

E-pos: info@thepotatofoundation.co.za

Webwerf: www.thepotatofoundation.co.za

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!