Download het volledige artikel inclusief visie en smart beschrijving

zorginnovatieboek.nl

Download het volledige artikel inclusief visie en smart beschrijving

Een kwaliteitsinstituut voor de zorg. Persoonlijke visie op zorg.

Waarom werk je als zorgprofessional? Wat heb je de zorg te bieden? Als mens, ondernemer, professional?

Waarom bestaat je zorgorganisatie? Het lijken simpele vragen. Open deuren.

En toch vaak vergeten bij het verlenen van kwaliteitszorg. Veelal worden regels, normen en kwaliteitsconcepten

ingezet als een must. Omdat een ander het doet, de gedachte goed is of de financier/overheid het eist.

Zelden wordt gekeken naar je eigen unieke kracht. Weet je die? Dan weet je ook te kiezen en ben je niet tegelijk

enthousiast over 1 concept. Onderzoek je de verschillende plus- en minpunten die wel en niet bij je passen. Dit

geeft de mogelijkheid om kwaliteit samen te laten vloeien met je identiteit. Als organisatie, bedrijf, ondernemer.

Kopieer niet, maar creëer. Wees authentiek.

Nieuw? Nee hoor, lees de boeken van Jaap Boonstra, Jaap Peters en Paul de Blot. Om maar een aantal mooie

Nederlandse inspiratiebronnen te noemen.

Te weten waar je unieke kracht zit en dus groei voor kwaliteit geeft je de mogelijkheid om proactief te reageren

en niet reactief. Het verbindt. Zorgconsumenten, maar ook werknemers in de zorg.

Waar deze visie op gebaseerd is? Ervaringen in de zorg, kennis van de zorg, visie op kwaliteit, het vermogen om

buiten kaders te denken.

In 1986, gestart als zorgprofessional daarna werkzaam als IT’er, manager, ondernemer, projectleider en adviseur

vanuit een zelfstandige rol. In opdracht van overheidsinstellingen, zorgorganisaties en verzekeraars. Altijd

geboeid door veranderingen en (innovatie)mogelijkheden in de zorg. Helaas ook geregeld getoetst als

mantelzorger en patiënt.

Ik blijf gedreven om te blijven kijken, visies te geven en waar mogelijk veranderingen te weeg te brengen.

Een kwaliteitsinstituut voor de zorg. Waakhond of wegwijs?

Mevrouw Delnoij, kwartiermaker van het kwaliteitsinstituut voor de zorg, staat voor een uitdaging. Het

vormgeven van een ‘slank’ krachtig instituut dat gaat voor kwaliteit in de zorg.

Het zorgveld staat voor een uitdaging. Het neerzetten van kwalitatief goede zorg. Deskundige zorg die met

(compassie) wordt verleend. Zorg die zorgconsumenten en zorgprofessionals verbindt.

Op kwaliteit kun je je onderscheiden. De zorg streeft naar topkwaliteit. Maar wat is kwaliteit? Is dat het werken

met de juiste normen? HKZ of toch liever ISO9001? Vanuit een gerichte keuze of omdat de financier dit wenst?

Of blijkt kwaliteit uit het inrichten van de organisatie volgens een Planetree of Fred Lee gedachten? Blijkt het uit

de waardering van de consument? Of door meetbare procesoptimalisatie met behulp van Lean Six Sigma?

Keuzes voor kwaliteit in zorg, waar zorgorganisaties voor staan.

Aan mevrouw Delnoij de vraag om een instituut in te richten wat faciliteert bij deze keuzes, bij de opzet en

optimalisatie van kwaliteit. Waak voor het inrichten van het kwaliteitsinstituut als de volgende toezichthouder.

Niet doen. Richtlijnen en standaarden zijn hulpmiddelen, geen doel op zich. Creëer een instituut waar een

zorgorganisatie graag bij aanklopt voor kennis en kunde.

Groei als instituut door het vergaren van kennis, gebruik te maken van ervaringen en visies uit de (zorg)markt en

samen te werken met andere instituten. Zet nieuwe technieken in om te ontwikkelen, kennis te delen en te

ondersteunen. Richt je niet alleen op de zorg nu, maar ook de professionals in de toekomst. Werk samen met

ondernemers, onderwijs en zorgconsumenten.

Alleen dan ontstaat een kwaliteitsinstituut; dat door klein, krachtig en gericht kan zijn en groot in kennis door

netwerken en samenwerken. Een wegwijs in kwaliteit, waar de zorg wat aan heeft.

Een kwaliteitsinstituut voor de zorg. Een SMART instituut.

Specifiek

Concrete vormgeving; Al jaren bestaan de plannen voor een dergelijk instituut. Gekozen is om dit nu door het

‘nieuwe’ CVZ in te laten vullen. De vraag aan het CVZ is of zij in staat zijn deze dienstverlening anders in te


ichten. Dit vereist naar mijn mening meer dan het inrichten. Het vraagt om een verandering van de cultuur. Bij

de start van het instituut.

Meetbaar

Slank; Een kleine kern van daadkrachtige medewerkers met kennis en een groot netwerk.

Social Media: Groeien door nieuwe communicatie met aandacht voor anders samenwerken en kennis delen. Kijk

naar de visie van Menno Lanting

Samenwerken: Gebruik te maken van bedrijven, zorgorganisatie, patiëntorganisaties, zzp’ers en onderwijs.

Ondersteun initiatieven als TedX en innovatieve fondsen. Breng kwaliteit bij elkaar.

Acceptabel

Met minder vaste mensen meer bereiken. Een instituut wat draagvlak heeft binnen de zorg. Wat een doorgeefluik

voor kennis over kwaliteit is. Wat ondersteunt bij het maken van keuzes in kwaliteit. Wat anders durft te denken

en tegelijk praktisch kan zijn. Vermijdt de direct sturende rol zoek de coachende rol. Niet alleen denkt, maar ook

doet.

Realistisch

Begin nu. Stel duidelijk wat de unieke kracht van het instituut is. Wat de drijfveren zijn. Met een doel voor ogen

zonder een projectmatige aanpak. Als een trektocht in plaats van een georganiseerde reis (Andre Wierdsma).

Fase 1: Opzet. (Visie, grenzen, drijfveren, team)

Fase 2: Kennis. (Kennis inventariseren, netwerken, aanbevelingen)

Fase 3: Kunde. (Ervaringen delen, doorgeefluik, coaching, cocreatie)

Tijdgebonden

De opzet duurt te lang. Start zo snel mogelijk met fase 1. Laat de zorg ervaren dat dit instituut een kwalitatieve

en welkome toevoeging is. Wat duidelijkheid schept in alle instanties die zich over kwaliteit binnen de zorg

buigen.

Een wegwijs in kwaliteit.

More magazines by this user
Similar magazines