Drs. Agnes de Lima - Efcap-nl

efcap.nl

Drs. Agnes de Lima - Efcap-nl

Anti-sociale meiden

Straatcodes, groepsnormen

en psychosexuele ervaringen


Meidendelinquentie: relevant?

• Neemt toe in kwantiteit en ernst

• Mate van gewelddadigheid neemt sterk toe

• Behandelingen onvoldoende blijvend effectief

• Mogelijk andere uitingsvorm, ontwikkelingspad

en psychopathologieprofiel

• Cirkel herhaalt zich snel


Risicofactoren bij meisjes: wat dan wel?

• Opvoeding en relatie met ouders

• Bindingen met instituties

• Sociale relaties:

Jongens, meisjes en hun codes en normen

• Stemming, trauma, sexualiteit


De code van de straat

• Verwerven en behouden van status

3 R’s:

• Reputatie

• Respect

• Represailles


Groepsnormen bij meisjes:

Be in control en Be better

Een ‘fatsoenlijk’ meisje laat zich niet gebruiken

Maar

Een ‘echte’ meid laat ook niet met zich sollen

Heimelijk delinquent gedrag


Jongens en mannen: modererende factor?

• Meisjes laten zich – vooral door jongens- beinvloeden tot

– Regelovertredend gedrag

– Delicten

– Middelenmisbruik

• Escalatie naarmate meer mannelijke vrienden

• Vroeg, wisselend intiem contact met jongens en oudere

mannen

• Misbruikrelaties


Sex: het lijf

• Vroeg intredende puberteit

• Schimmelinfecties & Soa’s (1/5)

• Ongewenste (tiener-)

zwangerschappen/abortussen (1/5)

• 15% aan ervaren misbruik

gerelateerde hoofdverwonding


Trauma & sexualiteit

• Vaker sexueel en/of fysiek mishandeld

• Intenser en vaker binnen en buiten het gezin

• Sexueel misbruikervaring na 12e lijkt

genderspecifieke risicofactor

• Hoge mate algemeen en sexueel risico gedrag voor

• Hoge mate algemeen en sexueel risico gedrag voor

en na behandeling


Mogelijk pathway?

Heimelijk Sexueel risicogedrag Openlijk

Misbruik,

mishandeling

Irritabiliteit

Onttrekken

aan gezag

Omgang met

riskante jongens

Woede

Vroege puberteit

Andere

risicofactoren

Heimelijk

delinquent

gedrag

minder ernstig

openlijk

delinquent

gedrag

g

Weglopen

Onveilige

schuilplek bij

deviante

bekende

Misbruik

trauma

Openlijk

delinquent

gedrag

Modereert?

Stemming, trauma, contact met deviante jongens


Dus…?

• Invloed van codes en normen in sociale context

• Geclusterd domein sexueel risicogedrag i & ervaringen

• Relatie met anderen

Lijken belangrijke voorspellers bij emotioneel kwetsbare meisjes

Maar…

Onvoldoende evidentie, valide rt instrumenten en geschikte

evidence based behandelmethoden


Onderzoek de Waag

• Afgesloten vrouwelijke cliënten bij de Waag

• Cohort 1 (meisjes)

• Cohort 2 (vrouwen)

• Rt mbv waagschaal + specifieke female factors

• Retrospectief:

– Recidive?

– Pathways?

– Criminogene behoeften en factoren?


Feedback & Vragen?

Dank!

More magazines by this user
Similar magazines