Views
3 years ago

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (CRM) - POM West-Vlaanderen

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (CRM) - POM West-Vlaanderen

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (CRM) - POM

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen is het instrument waarmee de Provincie West-Vlaanderen haar sociaaleconomisch beleid uitvoert. De werking van de POM West- Vlaanderen is uitgebouwd rond vier thema’s: “Ondernemerschap & Bedrijfsinfrastructuur”, “Kennis, Innovatie & Technologie”, “Duurzaam Ondernemen” en “Transport & Logistiek”, waarbij de afdeling Data, Studies & Advies voor de nodige input en monitoring zorgt. Voor de ondersteuning van de verschillende afdelingen op het vlak van adressen- en klantenbeheer gaat de POM over tot de statutaire aanwerving van een ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (CRM) Functiecontext De functie van ‘medewerker CRM’ situeert zich in de afdeling ‘directiesecretariaat – secretariaat – onthaal’ van de POM, waar ondersteuning wordt verleend ten behoeve van de algemene werking en ten behoeve van de verschillende afdelingen. Resultaatgebieden - invoer en koppeling van gegevens en gegevenslijsten in CRM-software (adressen- en klantenbeheer); - verwerking van gegevens i.v.m. klantenbevragingen (evaluatieformulieren, aanwezigheden); - aanspreekpunt (1 e lijn) binnen de organisatie voor het adressenbeheer; - diverse rapportering op basis van de adresgegevens en de gegevens uit de CRM-database; - bewaken procedures en afspraken in verband met CRM-gegevensbeheer; - bijwonen van overleg rond adressen – en klantenbeheer (CRM – stuurgroep); - inschakeling in de werking van het secretariaat (back-up) en de POM-organisatie in het algemeen. Functieprofiel - zin voor orde, stiptheid en nauwkeurigheid; - goede kennis van de softwarepakketten Excel en Outlook; - logisch redeneervermogen en analytische ingesteldheid; - bereid tot samenwerking in team en met collega’s; - klantvriendelijke en collegiale ingesteldheid; - zin voor initiatief; - interesse in of affiniteit met ICT en/of kennis van databasebeheer is een pluspunt; Algemene toelatingsvoorwaarden Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden. De burgerlijke en politieke rechten genieten. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk. Bijzondere aanwervingsvoorwaarden Voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. Minimaal voldoen aan de diplomavereisten die gelden voor niveau C in de Vlaamse lokale besturen (getuigschrift hoger secundair onderwijs of hiermee ‘gelijkgesteld’ - voor verdere details zie bijlage 1 bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007) 1 en bijkomend, (1) hetzij over een 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie,

Klik hier - POM West-Vlaanderen
Rendabele investeringen in beeld (5) - POM West-Vlaanderen
deel 1 Feiten - POM West-Vlaanderen
deel 2 Cijfers - POM West-Vlaanderen
publicatie sociale economie - POM West-Vlaanderen
Rendabele investeringen in beeld (4) - POM West-Vlaanderen
Move Your World - POM West-Vlaanderen
projectmedewerker 'transport & logistiek' - POM West-Vlaanderen
STAFMEDEWERKER 'DETAILHANDEL' - POM West-Vlaanderen
projectmedewerker 'ruimte en infrastructuur' - POM West-Vlaanderen
selectievoorwaarden administratief medewerker - OCMW Wevelgem
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER - Gemeente Zwijndrecht
Administratief medewerker - Steenokkerzeel
administratief medewerker - jobstudent (m/v) - Jobpunt Vlaanderen
Tekst website administratief medewerker Bevolking - Gemeente ...
De kwalificatie Administratief juridisch medewerker is ... - Ecabo
medewerker secretariaat (startbaanovereenkomst) - POM West ...
Administratief medewerker – personeelsdienst - startbaan
Administratief medewerker planning - FlevoDirect
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER STARTBAAN - Inverde
1. Programma - POM West-Vlaanderen
Alpro - POM West-Vlaanderen
Arcotec - POM West-Vlaanderen
dit inschrijvingsformulier - POM West-Vlaanderen
NL - POM West-Vlaanderen
CONTACT - POM West-Vlaanderen
Inventarisrapport - POM West-Vlaanderen
Meer lezen... - POM West-Vlaanderen
Ecologiepremie - POM West-Vlaanderen