Vormgeving V&VN - lees dit eerst

venvn.nl

Vormgeving V&VN - lees dit eerst

V&VN vormgeving

Inleiding

Om het toepassen van de huisstijl van V&VN in diverse uitingen te vergemakkelijken voor afdelingen,

platforms en het bureau, is een aantal stramienen ontwikkeld voor de vormgeving van folders, brochures,

posters en dergelijke.

Deze stramienen worden beschikbaar gesteld via de website: http://www.venvn.nl/vormgeving

Eenheid in verscheidenheid

Om te kunnen voldoen aan de voorwaarde dat elke afdeling of platform haar eigen gezicht moet kunnen

laten zien, zijn deze stramienen geen keurslijven. Eerder zijn ze richtinggevend, opdat zowel op decentraal

als centraal niveau uitingen gemaakt worden die herkenbaar zijn als V&VN (eenheid) én als

gespecialiseerde afdeling of platform (verscheidenheid).

Inspiratievoorbeelden

De stramienen worden beschikbaar gesteld in de twee meest voorkomende opmaakprogramma’s: Quark

en Indesign. Met deze bestanden kan iedere drukker of vormgever invulling geven aan de folder of

brochure die op dat moment geproduceerd moet worden. Naast de stramienen zijn op de website ook

inspiratievoorbeelden in PDF beschikbaar. Deze voorbeelden laten zien op welke wijze de stramienen in

de praktijk ingevuld zouden kunnen worden.

Basisrichtlijnen voor de vormgeving

Om een herkenbare stijl te handhaven heeft de drukker of vormgever onder andere de volgende

elementen tot zijn (of haar) beschikking:

• kleurgebruik

• vormentaal

• beeldgebruik

• typografie

Om de herkenbaarheid van de uitingen onderling te behouden moet er een balans gevonden worden in

verschillen en overeenkomsten van deze elementen. Daarnaast is er ruimte voor visuele eigenheid voor

afdelingen en platforms. Deze is met name te benadrukken door beeld: bijvoorbeeld een eigen beeldmerk

en/of fotogebruik. Ook wordt de eigenheid bereikt door herkenbare plaatsing van de afdelingsnaam op het

product.

1/2


Kleurgebruik

Beperken tot de huisstijlkleuren oranje en paars (zie voor PMS waarden het huisstijlhandboek pagina 6) in

onderling verschillende verhoudingen voor diverse categorieën.

Vormentaal

Eenvoudig horizontaal vlakkenspel met kleurnuances. Vrij gebruik van fotografie en/of illustraties binnen

deze horizontale banen. Vaste plaatsing van het logo.

Beeldgebruik

Bij V&VN draait het om mensen. Om dat beeld te versterken spelen mensen in de fotografie en illustraties

een belangrijke rol. De menselijke maat is altijd aanwezig.

Typografie

Voor alle categorieën gebruik maken van dezelfde lettertypes. Vaste plaatsing voor hoofdkoppen en

onderkoppen. Vrije plaatsing voor secundaire koppen.

Papier

De stramienen zijn vooringesteld voor gebruik met coated (glanzend) papier. Wij adviseren dan ook met

klem om voor de vervaardiging van brochures, folders enzovoorts volgens deze stramienen, gebruik te

maken van coated papier. LET OP! Wanneer de brochure op uncoated (ruw) papier gedrukt moet worden,

dient de vormgever/drukker de kleurwaarden van de stramienen daarop aan te passen, omdat de paarse

kleur van de huisstijl verschillende waarden heeft voor coated en uncoated (zie voor PMS waarden het

hoofdstuk ‘Kleuren’ uit het Huisstijlhandboek V&VN).

Lees ook de volgende relevante hoofdstukken uit het Huisstijlhandboek V&VN

• Kleuren

• Logoformaat

• Logovarianten

• Logo’s afdelingen – voorbeelden

• Wat niet te doen

• Typografie

Deze documenten zijn te downloaden op http://www.venvn.nl/vormgeving.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het gebruik van de huisstijl en de vormgevingstramienen contact op met:

V&VN Communicatie

Jessica Kompier, huisstijlcoördinator

j.kompier@venvn.nl

T. (030) 291 90 50

Bij afwezigheid kun je natuurlijk terecht bij een van de collega’s van Communicatie.

2/2

More magazines by this user
Similar magazines