GRATIS - Medisch Centrum Haaglanden

mchaaglanden.nl

GRATIS - Medisch Centrum Haaglanden

Piccolo 2011

• nr. 3

N i e u w s e n i n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n

Hulp voor het hart

lees op pagina 4

Informatie en nieuws

voor patiënten

Opgenomen in het MCH?

Vanaf pagina 23 vindt u

informatie over uw verblijf

in ons ziekenhuis

GRATIS

MEENEMEN!


Wij zijn gespecialiseerd in:

Pruiken, zowel confectie als maatwerk

Haarstukken, groot en klein

Echt haar en synthetisch

Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag

8.30 tot 17.30 uur

zaterdag van

8.30 tot 17.00 uur

Bereikbaarheid:

Tram 10, 17, 11

Bus 24, 14

Wij leveren voor alle

verzekeringsmaatschappijen

hulpmiddelen voor op

het hoofd bij medische

problemen zoals:

Alopecia

Chemotherapie

Bestraling

Kaalheid door medicijngebruik etc.

Er zijn meer dan 250 modellen

op voorraad.

Wij hebben ook een

uitgebreide collectie:

Mutsjes, shawls en bandana’s

Haarstukjes zoals losse pony’s,

staartjes, staarten, etc.

Verder hebben wij een grote

sortering bijouterieën

en haarversieringen

Gespecialiseerd in haarwerken

Wij werken

op afspraak

Frederik Hendriklaan 244 Tel.: 070 - 355 19 32

2582 BM Den Haag www.huismanhaartotaal.nl

Erkend leverancier Therapeutische Elastische Kousen

COMPRESSIEKOUSEN - BANDAGES - BRACES -

ORTHOPEDISCHE ARTIKELEN

Carla Roth-Ravenstein

Medisch Centrum Haaglanden

Locatie Anthoniushove

Afspraak via Dermatologie

of 0174-24 73 86

Locatie Westeinde

Spreekuur maandagmiddag - Heelkunde

Spreekuur donderdagmiddag - Dermatologie

0174 - 24 73 86

Apotheek Servicepunt Kerkplein

Kerkplein 8

2681 BB Monster

Tel: (0174) 24 73 86

Mob: 06 - 54701757

www.vingeraandepols.com

info@apotheekmonster.nl


IN DIT NUMMER

Dotteren en behandeling

van hartritmestoornissen

in het MCH 4

Direct baat bij

nieuwste pacemaker 9

Meedenken met

mensen van wie het

leven opeens op zijn

kop staat 13

Patiëntveiligheidskaart 16

OPNAME-INFORMATIE

over uw opname

in het MCH 23

COLOFON

Piccolo is het magazine voor patiënten,

bezoekers, verwijzers en relaties van Medisch

Centrum Haaglanden (MCH) en verschijnt

viermaal per jaar.

Eindredactie en fotografie

MCH, afdeling In- en Externe Communicatie

Ontwerp

Business Communications Uitgevers BV, Sneek

Uitgever

Business Communications Uitgevers BV, Sneek

telefoon (0515) 429 429

Bladmanager / advertentieverkoop

Digna Schoonen, telefoon (0515) 429 424

Druk

Agropers, Sneek

Oplage

6.000 exemplaren

Redactieadres

MCH, afdeling In- en Externe Communicatie

Postbus 432, 2501 CK Den Haag

telefoon (070) 330 28 27

communicatie@mchaaglanden.nl

Ingezonden brieven en artikelen zijn welkom,

maar de redactie behoudt zich het recht voor

om deze in overleg in te korten of niet te

plaatsen.

Aan de inhoud van dit magazine kunnen geen

rechten worden ontleend.

Op de voorpagina staan:

Cardiologen Pranobe Oemraswingh

en Hemanth Ramanna

OVERIGE INFO

MCH heeft twee locaties: MCH Antoniushove

in Leidschendam en MCH Westeinde in

Den Haag. Adresgegevens vindt u achter in dit

magazine.

Patiënten Adviesraad

De Patiënten Adviesraad (PAR) van het MCH

behartigt de belangen van MCH-patiënten.

De PAR is bereikbaar via e-mail:

par@mchaaglanden.nl

Postadres:

Patiënten Adviesraad MCH,

p/a MCH Westeinde, kamer C14-56,

Postbus 432, 2501 CK Den Haag

Deze Piccolo lezen op

uw mobiele apparatuur?

Scan dan deze code met

een geschikt apparaat!

En verder in dit nummer ...

2 Kort nieuws I 9 Aparte afdeling voor psychiatrisch patiënten

13 Geestelijke verzorging voor iedereen I 15 Puzzelplezier

19 Recept van onze kok I 21 Kleine piccolo

Piccolo 2011 nr. 3

1


KORT NIEUWS

Workshops Look Good Feel Better

voor patiënten met kanker

Naast de lichamelijke en emotionele problemen die

kanker met zich mee kan brengen, krijgen patiënten

ook vaak te maken met veranderingen in het uiterlijk.

Omdat de ervaring leert dat een goed verzorgd uiterlijk

ook een beter gevoel geeft, organiseert het MCH vanaf

september, samen met de stichting Look Good Feel

Better, gratis workshops voor patiënten met kanker.

Eenvoudige tips en adviezen helpen veel van de

klachten te verbeteren of te camoufleren.

De workshops zijn voor

mensen met kanker, tijdens

en/of (recent) na hun

behandeling in het MCH.

Gedurende twee uur krijgen

circa twaalf patiënten

advies over huid- en haarverzorging.

Speciaal

getrainde schoonheidsspecialistes

laten

stapsgewijs zien op welke

manier de huid het beste

verzorgd kan worden en

hoe de deelnemers met

behulp van make-up er

beter uit kunnen zien.

Er is een haarwerker/kapper aanwezig die laat zien wat er

mogelijk is met pruiken. Ook kunnen deelnemers experimenteren

met sjaals en andere alternatieven voor wie geen pruik wil

dragen. Na de workshop krijgt iedere deelnemers een tasje met

speciale cosmeticaproducten mee, beschikbaar gesteld door de

cosmeticabranche.

Lab West van Start

Onder de naam Lab West heeft de regio

Haaglanden een nieuwe organisatie voor de

modernste laboratoriumdiagnostiek en

trombosepreventie gekregen. Per 1 juli hebben

het MCH, het HagaZiekenhuis en Stichting

Trombosedienst ’s-Gravenhage en omstreken

hun krachten gebundeld.

In Lab West gaan een deel van de ziekenhuislaboratoria

en de gehele trombosedienst op. Het wordt

een centraal laboratorium dat tijdens kantooruren

grote hoeveelheden routinewerk en bijzondere

bepalingen verricht. Daarnaast beschikt elke ziekenhuislocatie

over een laboratorium voor spoedaanvragen

en bloeduitgifte dat 24 uur per dag open is.

Onder meer technische ontwikkelingen, zoals

laboratoriumrobots en informatietechnologie, maken

deze ontwikkeling mogelijk. Dankzij een nieuw

planningssysteem, een uitgebreid netwerk van

prikposten in de regio en mogelijkheden voor bloedafname

thuis, kunnen zoveel mogelijk mensen in de

regio bediend worden.

Modernisering apparatuur

De grote veranderingen vinden achter de schermen

plaats, op de laboratoriumvloer. De komende twee jaar

staat een ingrijpende uniformering en modernisering

van de apparatuur gepland en de introductie van een

nieuw informatiesysteem. Patiënten en aanvragende

specialisten en huisartsen kunnen dankzij Lab West

ook op termijn in de eigen regio rekenen op de

modernste laboratoriumdiagnostiek en trombosepreventie.

Met een goede service tegen een

concurrerende prijs. Bovendien komt deze

samenwerking opleidingen en onderzoek ten goede.

Data workshops in 2011:

• 24 oktober, 10.00 - 12.00 uur in MCH Antoniushove

• 12 december, 10.00 - 12.00 uur in MCH Westeinde

Aanmelden kan telefonisch maandag tot en met vrijdag

tussen 08.30 en 16.00 uur (070 - 330 21 42), via e-mail

oncologieverpleegkundige.wz@mchaaglanden.nl of direct bij

de oncologieverpleegkundige.

Meer informatie bij de oncologieverpleegkundige,

www.mchaaglanden.nl of www.lookgoodfeelbetter.nl

2

Piccolo 2011 nr. 3


Virtueel in gesprek met zorgverleners en lotgenoten

MCH-patiënten die onder behandeling zijn voor borstkanker, darmkanker of een hersentumor kunnen een

persoonlijke pagina aanmaken op MijnMCH. De patiënten kunnen hier hun ervaringen delen met lotgenoten en

vragen stellen aan verpleegkundigen en specialisten van het MCH. Met deze service krijgen patiënten meer

mogelijkheden om op een eigen manier en op elk gewenst moment om te gaan met hun ziekte.

Bent u bij het MCH onder behandeling voor borstkanker,

darmkanker of een hersentumor, dan kunt

u toegang krijgen tot een beveiligde persoonlijke

pagina binnen www.MijnMCH.nl. Voor meer

informatie kunt u terecht bij uw gespecialiseerd

verpleegkundige. Deelname is vrijwillig en gratis

en geeft toegang tot:

• Lotgenotenforum: patiënten kunnen met elkaar

ervaringen delen.

• Berichten: patiënten kunnen elkaar persoonlijke

berichten sturen en vragen stellen aan verpleeg

kundigen van de afdeling Oncologie.

• Chat: patiënten kunnen tijdens geplande chat

sessies vragen stellen aan hun specialist

• Dagboek: patiënten kunnen hun eigen ziekteen

zorgverloop bijhouden en delen met zorgverleners

en lotgenoten.

MijnMCH is een pilot ontstaan vanuit een zorgvernieuwingsproject.

De website biedt naast de interactieve

mogelijkheden ook informatie over de zorg van het MCH bij

borstkanker, darmkanker en hersentumoren. Het gehele

proces van diagnostiek, behandeling, begeleiding en

nazorg in het MCH is na te lezen en te zien op video

voorzien van een

voice-over in het

Engels, Turks en

Arabisch. MCH wil

hiermee de

bestaande dienstverlening

aanpassen

aan de huidige tijd

en wensen van de

patiënt.

Sportarts Adam Weir promoveert op behandelen liesblessures

MCH-sportarts Adam Weir is gepromoveerd op de

behandeling van liesblessures aan de Universiteit van

Utrecht. In zijn proefschrift toont hij onder meer aan

dat de buikspier bij liesblessures minder dik is. Ook

constateert hij dat zowel een manuele geneeskundige

behandeling als oefentherapie met intensieve

trainingen hetzelfde effect heeft: ongeveer 55 procent van de

patiënten heeft hier baat bij. Het herstel ging het snelst bij de

manuele therapie. Het was voor het eerst dat een sportarts

promoveerde bij een promotor (prof. dr. Frank Backx) en een

co-promotor (dr. Hans van der Tol) die beiden ook sportarts zijn.

Medischegegevens.nl genomineerd voor IGZ-Zorgveiligprijs 2011

Medischegegevens.nl, een beveiligde website waar MCH-patiënten hun medisch dossier kunnen inzien, was

één van de drie genomineerden voor de IGZ-Zorgveiligprijs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Volgens de jury draagt deze voorziening in belangrijke mate bij aan het verminderen van medicatiefouten

en is het innovatief omdat de patiënt zelf toegang heeft tot de gegevens.

Twee jaar geleden introduceerde het MCH

medischegegevens.nl. Hiermee kunnen MCHpatiënten

hun medisch dossier inzien, waar en

wanneer ze dat willen. Zo kunnen zij altijd bij

medische gegevens zoals uitslagen, operatieverslagen,

röntgenfoto’s, medicatie. Ook kunnen

patiënten zelf informatie toevoegen. Dat biedt de

mogelijkheid om de informatie nog eens rustig na te lezen, of

de uitslagen te bespreken met familie, vrienden of de huisarts.

Inmiddels maken ruim 6.000 patiënten hiervan gebruik.

De gegevens zijn up-to-date en de privacy van de patiënt is

gewaarborgd. De patiënt heeft de regie en het risico op

(medicatie)fouten bij overdracht naar een andere zorgaanbieder

is kleiner.

Piccolo 2011 nr. 3

3


Cardiologen Hemanth Ramanna (links) en Pranobe Oemrawsingh

Dotteren en behandeling van

hartritmestoornissen in het MCH

door Ludo van Klooster

Binnen het MCH houden tien cardiologen zich bezig met problemen die kunnen optreden met het

hart. Pranobe Oemraswingh is een van de cardiologen die met dotterbehandelingen de vernauwingen

in de bloedtoevoer van het hart behandelt. Een behandeling die sinds 2009 mogelijk is in het MCH.

Hemanth Ramanna is een van de specialisten van het MCH op het gebied van hartritmestoornissen.

Hij is enthousiast over de voordelen van de nieuwe generatie apparaten voor het corrigeren van hartritmestoornissen.

4

Piccolo 2011 nr. 3


“Vernauwingen in de kransslagaders kunnen leiden tot

een blokkade van de zuurstoftoevoer en een hartinfarct.

Patiënten met deze vernauwingen kunnen op

drie manieren worden behandeld”, legt Oemrawsingh

uit. “Medicijnen kunnen de bloedvaten wat verruimen,

waardoor er meer zuurstof kan worden vervoerd. Een

andere methode is de bypass-operatie, waarbij andere

bloedvaten als nieuwe leidingen om de blokkade heen

worden gelegd. Een derde methode is het dotteren,

waarbij je via een slagader van de lies of van de pols

een slangetje brengt naar de kransslagader van het

hart, iets voorbij de vernauwing.”

“Nu is er binnen enkele dagen

een diagnose gesteld én gedotterd”

750 patiënten per jaar

Via het ingebrachte slangetje kunnen allerlei materialen

naar binnen worden gebracht, zoals een ballonnetje

om de vernauwde wand op te rekken en een stent om

de opgerekte wand in tact te houden. Nu dotterbehandelingen

sinds 2009 mogelijk zijn in het MCH

kunnen ook patiënten die binnenkomen met een acuut

coronair syndroom en een dreigend hartinfarct worden

behandeld. Erg belangrijk, vindt Oemrawsingh:

“Vroeger konden we alleen kijken wat het probleem

was en dan doorsturen naar het Haga. Het kon

vervolgens wel een week duren voor de patiënt

behandeld werd. Nu is er binnen enkele dagen een

diagnose gesteld en gedotterd.” In 2010 waren er in

het MCH 500 dotterbehandelingen. “In 2011 zullen wij

600 behandelingen uitvoeren en de komende jaren

verwacht ik dat we groeien naar jaarlijks

750 gedotterde patiënten.”

Hartritmestoornissen

Naast patiënten met vernauwde kransslagaders komen

er in het MCH ook hartpatiënten met hartritmestoornissen.

Die stoornissen kunnen leiden tot een

plotselinge hartdood. “Een stoornis met een te laag

ritme als gevolg vangen we op met een eenvoudige

pacemaker, die in zo’n geval een extra impuls geeft

aan het hart”, legt Ramanna uit. “Bij patiënten met een

hartritmestoornis die het hart op hol doet slaan,

zoeken we eerst de oorzaak en de plaats op. Als het

gaat om op hol slaan van het boezemritme is dat

doorgaans niet levensbedreigend. Naast het geven van

medicijnen kunnen we de plaats waar de storing

begint opsporen met een catheterisatie en de plek

wegbranden.”

Stoornis in hartkamerritme

“Een veel gevaarlijker hartritmestoornis is het op hol

slaan van het kamerritme”, vervolgt Ramanna.

“De hartkamers pompen het bloed de slagaders van

het lichaam in. Een storing daarin kan een gevoel van

duizeligheid, maar ook een acute hartdood tot gevolg

hebben. Als met eenvoudige medicatie, aanpassing van

levensstijl of na eventueel dotteren de pompfunctie

slecht blijft, dan krijgt de patiënt een ICD, Implanteerbare

Cardioverter Defibrillator, voorgeschreven. Een ICD is

een systeemkastje, dat onder de schouder wordt

geplaatst. Hiervandaan lopen een of meer elektrische

draden naar het hart. Bij een te hoog ritme kan de ICD

een elektrische schok aan het hart geven om het hart

even stil te leggen en weer opnieuw te laten

beginnen.”

Veilige MRI-scan

Nadeel van een ICD of pacemaker is dat een patiënt

niet meer onder de MRI kan, als dat nodig mocht zijn

voor een of andere diagnose. Door het magnetisch

veld van de MRI warmen de elektroden van deze

apparaten op. Die warmte tast het hartweefsel aan.

“Patiënten met de nieuwste generatie ICD’s kunnen wel

veilig een MRI-scan ondergaan”, vertelt Ramanna.

“Door een bepaalde manier van winding van de draden

zijn deze systemen beveiligd tegen verwarming.

Collega Veldkamp heeft er al met succes gebruik van

gemaakt. Waarschijnlijk zullen we al vrij snel alleen

maar dit nieuwe type gaan gebruiken.” (Zie ook het

verhaal van de heer Van der Sman op pagina 7.)

“Patiënten met de nieuwste

generatie ICD’s kunnen wel veilig

een MRI-scan ondergaan”

Gezonde levensstijl

Aan patiënten die al hart- en vaatproblemen hebben

gehad, en aan mensen met een verhoogd risico

vanwege familiaire belasting, schrijven Oemraswingh

en Ramanna in sommige gevallen preventief bloeddruk-

en cholesterolverlagende geneesmiddelen voor.

Beiden benadrukken vooral het belang van een

gezonde levensstijl zonder roken, met veel bewegen en

met gezonde voeding bij het voorkomen van

problemen aan hart en bloedvaten.

Piccolo 2011 nr. 3

5


Patiënt Van der Sman heeft direct baat

bij nieuwste pacemaker

Onder de MRI met een bepaald soort pacemaker is nu mogelijk

Door Ludo van Klooster

De heer Van der Sman (76) heeft al ruim een half jaar een bijzondere pacemaker, waarmee ook MRIonderzoek

mogelijk is. Hij had al eerder een pacemaker nodig, maar wachtte, op aanraden van

cardioloog R. Veldkamp, op dit nieuwe type. Van der Sman: “Ik ben dolblij dat ik Veldkamps advies

heb gevolgd want met mijn pacemaker heb ik al een MRI moeten ondergaan.”

Hoe is dat allemaal zo gekomen?

“Ik had last van hartfalen, een loopje naar de deur was

me al te veel. Na een tijdje wist ik dat ik aan een

pacemaker toe was. Bovendien kon ik vanwege mijn

hartproblemen niet geopereerd worden aan een zenuwbeklemming

in mijn rug. Dokter Veldkamp raadde mij

aan om even te wachten met de pacemaker, omdat er

een nieuw type zou komen waarmee ik ook onder de

MRI kon en dat was zeker nodig bij de neurochirurg.”

U hebt gewacht met de rugoperatie tot de

geschikte pacemaker er was?

“Veldkamp heeft mij de nieuwe pacemaker gegeven

zodra hij hem had en kort daarna kreeg ik groen licht

van hem voor de rugoperatie bij de neurochirurg. Die

operatie is aanvankelijk goed gegaan, want de dag

erna ben ik al uit bed geweest en heb ik oefeningen

gedaan. De volgende ochtend zakte ik echter bij het

uit bed komen door de benen.”

Nu is alles oké?

“Ja zeker, ik heb na de operatie zeven weken

gerevalideerd in Prinsenhof. Van de week ben ik nog

voor controle geweest en alles is goed. Ik heb zelfs al

geprobeerd te fietsen. Ik blijf wel van iets anders

in mijn rug problemen houden: ik ben altijd bakker

geweest in Leidschendam, toen alles nog met de hand

ging. Eerst in de bakkerij en daarna liep ik met de

bakfiets te sjouwen. Ik denk dat daarvan mijn rug

versleten is. Met mijn vierenvijftigste ben ik afgekeurd.

Maar misschien kunnen ze daar ook nog wel iets aan

doen; ze kunnen nu veel meer dan toen, nietwaar?”

Ik heb begrepen dat u een nabloeding kreeg?

“Ik moest toen eerst weer door de MRI om te kijken

wat er precies was. Ik was wel heel blij dat ik die

nieuwe pacemaker had waarmee dat kon. Stel dat ik

een oude pacemaker had gehad. Dan hadden ze die

eerst moeten verwijderen voordat ze het probleem

hadden kunnen vinden.”

Hoe hebt u dit alles ervaren?

“Iedereen is steeds erg aardig voor me geweest op alle

afdelingen waar ik geweest ben. Het enige wat mijn

vrouw en ik jammer vonden, was dat we bij die

nabloeding van de rugoperatie weinig informatie van

de neurochirurg kregen. Mijn rug ging er blauw uitzien

en ik raakte na twee dagen zelfs verlamd. Achteraf

denk ik dat hij nog niet begreep wat er was gebeurd.

Maar meer praten was veel prettiger geweest. We

maakten ons toen erg ongerust.”

Piccolo 2011 nr. 3

7


Medisch Psychiatrische Unit in MCH

Aparte afdeling voor psychiatrische

patiënten

door Philippine Polders

In februari 2012 opent MCH Westeinde als derde ziekenhuis in Nederland een Medisch Psychiatrisch

Unit (MPU). Deze aparte afdeling is voor patiënten die niet alleen een lichamelijke, maar ook een

acute psychiatrische aandoening hebben. Zij hebben speciale zorg nodig en die krijgen ze hier.

Het gebeurt wel eens dat een patiënt door een

psychiatrische aandoening problemen verzorgt op een

afdeling. Bijvoorbeeld door te schreeuwen, rond te

lopen, in een ander bed te gaan liggen of door een

gevaar voor zichzelf of anderen vormen. Oorzaak van

dit gedrag kan de lichamelijke ziekte zijn, het

opgelopen (hersen)trauma, of een bestaande

psychiatrische aandoening. Psychiater Ferdi Balk moet

deze patiënten nu nog verwijzen naar MPU’s in andere

ziekenhuizen. “Die voorzieningen liggen buiten de

regio en hebben met enkele MPU-bedden op een

psychiatrische afdeling ook niet altijd ruimte voor onze

patiënten. Dat was voor mij reden om het plan van

oud-collega Liesbeth de Regt van stal te halen voor

een echte afdeling waar we dag en nacht patiënten

kunnen opnemen. Het VU Medisch Centrum, het eerste

ziekenhuis met MPU, heeft dat plan ook gebruikt en

dat blijkt bij hen erg succesvol te zijn.”

Rust, reinheid en regelmaat

Voor de nieuwe MPU ondergaat afdeling 10a een

bouwkundige metamorfose, vertelt Balk. “Er komen

alleen nog eenpersoonskamers, de indeling is

overzichtelijk, er komen geluidswerende maatregelen

en er is camerabewaking. Daarnaast zullen er op deze

afdeling alleen verpleegkundigen werken die een

bijscholing in psychiatrische benadering en begeleiding

hebben gevolgd. Ook zal het behandelklimaat

gebaseerd zijn op rust, reinheid en regelmaat.”

Wij begeleiden deze patiënten door bijvoorbeeld uit te

leggen wat er met ze gebeurt. We kunnen kalmeringsmiddelen

geven en met behandeling beginnen, zoals

bij depressie. Zodra een van beide aandoeningen –

psychisch of lichamelijk – genezen of stabiel is, gaat

de patiënt weg; of naar een gewone afdeling, of naar

de GGZ-instelling. Goed overleg tussen specialisten en

psychiater is dus noodzakelijk.”

Regiofunctie

De MPU in het MCH is bedoeld voor de hele regio

Haaglanden. Artsen uit andere ziekenhuizen kunnen

hun collega’s in het MCH benaderen met een verzoek

voor opname in de MPU. De MCH-arts neemt

vervolgens de somatische zorg en behandeling over,

de psychiater van het MCH de psychiatrische.

“Ik ben er trots op dat het MCH hiertoe heeft

besloten,” vertelt Balk. “Dit is geen planbare maar wel

veel voorkomende zorg. Gelukkig heeft ook verzekeraar

Azivo ingezien dat hieraan in de regio behoefte is. Ik

verwacht en hoop dat collega-ziekenhuizen snel naar

onze MPU zullen gaan verwijzen. Ook is het de

verwachting dat ambulances na een suïcidepoging of

bij een trauma direct naar het MCH komen, zodat

patiënten met een indicatie direct naar de MPU

kunnen.”

Goed overleg tussen specialist en psychiater

“We nemen niet iedereen die een beetje in de war is,

meteen op de MPU op,” benadrukt Balk. “Dat moet

natuurlijk wel meerwaarde hebben. Het gaat

bijvoorbeeld om patiënten die een poging tot

zelfdoding hebben ondernomen of verwarde patiënten

met ernstige gedragsproblemen die zichzelf of anderen

in gevaar brengen.” Balk vervolgt: “De specialist, de

hoofdbehandelaar, behandelt de lichamelijke klachten.

Piccolo 2011 nr. 3

9


Mient 545

2564 LD Den Haag

Telefoon 070 - 368 69 65

badouxinterieur@ziggo.nl

SHOWROOM:

maandag, dinsdag, woensdag

op afspraak

donderdag en vrijdag

hele dag voor u open

Inloopspreekuur in

MCH Antoniushove

(poli orthopedie)

dinsdag 09.00 - 12.00 uur.

vrijdag 13.00 - 16.00 uur.

Leverancier van o.a.:

• elastische kousen

• loophulpmiddelen

• orthesen

• orth. corsetten

• prothesen

• sportbandages

Locatie:

de Elandstraat ligt in het

centrum van Den Haag,

vlakbij MCH Westeinde.

Wij werken volgens afspraak.

Elandstraat 437

2513 HV Den Haag

tel. 070 345 35 84

Openingstijden:

Maandag t/m Vrijdag

van 08.30 - 17.00 uur

www.vandinterdenhaag.nl

• steunzolen vlg.

gipsmodel


Palliatieve zorg kijkt naar de gehele patiënt

Luisteren, signaleren en adviseren

door Philippine Polders

Palliatieve zorg is géén terminale zorg, tenminste, niet alleen. Want als er één misverstand is dat

Karin Colenbrander, verpleegkundige voor palliatieve zorg, graag uit de wereld wil helpen dan is het

dat wel. Samen met het Netwerk Palliatieve Zorg heeft zij een scholingsplan voor collega-verpleegkundigen

opgezet. Nu is op alle verpleegafdelingen in het MCH kennis over palliatieve zorg

aanwezig.

Karin Colenbrander werkt sinds 2009 als palliatieverpleegkundige

bij het MCH. Tot haar taken behoren

het coördineren van het palliatieteam, patiëntenzorg,

contact met de eerstelijnszorg en kwaliteitsverbetering.

Al gauw kwam ze tot de ontdekking dat het MCH te

groot is om alleen palliatieve zorg te verlenen. Dus

ontwikkelde Colenbrander een scholingsplan voor

collega-verpleegkundigen.

Aandachtsfunctionaris

Colenbrander: “Samen met het Netwerk Palliatieve Zorg

heb ik de scholing opgezet. Ik heb alle verpleegafdelingen

benaderd om een aandachtsfunctionaris

voor dit onderwerp te benoemen. In totaal zijn

zeventien verpleegkundigen geschoold in de palliatieve

zorg. Het is de bedoeling dat zij hun kennis en

vaardigheden overdragen op hun collega’s. Ik houd alle

aandachtsfunctionarissen op de hoogte van de

ontwikkelingen op dit gebied. We komen twee keer per

jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en zijn er

themabijeenkomsten van de helpdesk palliatieve zorg.”

Problemen benoemen

Jenneke Alblas is de aandachtsfunctionaris palliatieve

zorg van afdeling 9 in MCH Antoniushove. “Vaak zijn

wij gewoon een luisterend oor,” vindt Alblas.

“We hebben een vertrouwensband met de patiënt en

proberen te helpen bij het maken van keuzes. Hoe zorg

je zoveel mogelijk voor het behoud van kwaliteit van

leven en het behoud van zelfstandigheid. We kunnen

niet altijd iets doen, maar door de problemen te

benoemen, help je de patiënt en de mensen om hem

heen vaak al. Laatst was er bij ons een vrouw van

buitenlandse afkomst opgenomen, getrouwd met een

Nederlandse man. Zodra haar familie was

overgekomen, zag je dat de man naar de achtergrond

verdween. Dan is het voor hem goed als wij dat

opmerken en dat ook tegen hem zeggen. Je lost het

niet meteen op, maar erkent het probleem en hij kan

er over praten.”

Wat is palliatieve zorg?

Karin Colenbrander legt het uit: “Palliatieve zorg

begint al op het moment dat een patiënt te horen

krijgt dat hij een levensbedreigende of chronische

ziekte heeft waarbij geen kans op genezing is. Dat

betekent dus niet altijd dat een patiënt op korte

termijn zal sterven. Het is in eerste instantie de

psychosociale zorg voor mensen van wie het leven

opeens op zijn kop staat. Wij denken met ze mee

en we denken vooruit. Patiënten en hun naasten

moeten leren omgaan met een kortere levensverwachting,

met behandelingen, met een lijf dat

niet meer hetzelfde kan als vroeger. Daar praten

we over. Ik houd ook contact met de huisarts en

de wijkverpleging. Verder zorg ik voor symptoombestrijding,

zoals het bestrijden van pijn.”

Piccolo 2011 nr. 3

11


Haaglanden Kliniek levert kwalitatief hoogwaardige

zorg, zowel voor cosmetische- als plastische chirurgie.

Wij kennen geen wachttijden!

Ons zorgaanbod omvat:

Plastische Chirurgie:

Huidafwijkingen

Handchirurgie

Borstcorrecties

“KWALITEIT IS EEN KEUZE”

Koninginnegracht 94-95

0800 330 40 50

info@haaglandenkliniek.nl

Cosmetische chirurgie o.a.:

Ooglidcorrecties

Neuscorrecties

Rimpelbehandeling

Liposculptuur

Overmatig transpireren

Borstvergroting/versteviging/verkleining

Huidtherapie o.a.:

Permanente ontharing

Couperose behandeling

Wij werken uitsluitend met gekwalificeerde

specialisten (lid NVPC) en zijn ISO 9001:2008

en ZKN gecertificeerd.


Geestelijke verzorging voor iedereen

Door Irene Jansema

De Dienst Geestelijke Verzorging is er voor alle patiënten van alle levensbeschouwelijke

achtergronden. En voor hun naasten. Mensen worden door ziekte of ingrijpende gebeurtenissen vaak

zo op zichzelf teruggeworpen dat zingeving aan het bestaan niet langer vanzelfsprekend is. Zij

kunnen dan praten met een geestelijk verzorger over de betekenis van het leven, de zorgen, de

afhankelijkheid.

Attry Ramdhani: “Vanuit mijn hindoe-achtergrond ben

ik er natuurlijk voor de Hindoestaanse gemeenschap,

maar ook vanuit andere levensbeschouwingen kloppen

patiënten bij mij aan voor een gesprek of om advies.”

Bertus Wessel voegt eraan toe: “Wij zijn er bovendien

voor de naasten van een patiënt. Bijvoorbeeld als er

sprake is van een traumatische ervaring, bij plotseling

overlijden of als een patiënt zelf niet aanspreekbaar

is.”

Eenzaamheid

Patiënten die lange tijd in het ziekenhuis liggen

kunnen erg eenzaam zijn. Irene Visser, predikant:

“Laatst ontmoette ik een patiënt die er behoorlijk

moeite mee had dat zij als enige op de zaal niemand

op bezoek kreeg. Ik heb toen de ontmoetingen die we

toch al hadden vooral tijdens het bezoekuur

voortgezet.” Wessel: “Er zijn ook patiënten die de

kerkdiensten op zondag bezoeken omdat ze zich dat

uur dan niet alleen voelen.”

Advies

Jamila Zacouri: “Geestelijke verzorging gaat verder dan

het bijstaan van patiënten bij zingeving en levensvragen.

Wij zijn er ook om advies te geven aan zowel

het personeel als aan de patiënt: ik heb te maken met

de specifieke vragen en zorg voor de moslimgemeenschap.

Hoe ga je vanuit je geloof om met

medisch-ethische kwesties die zich kunnen aandienen

bij een verblijf in het ziekenhuis?

Feestdagen

Het MCH staat ook stil bij feestdagen van de

verschillende geloofsovertuigingen. Wessel: “Wij vieren

altijd de grote religieuze feesten, zoals Kerst, Pasen,

het Suikerfeest en het Diwalifeest. Wie tijdens deze

dagen in het ziekenhuis is opgenomen slaat deze

belangrijke feesten binnen de eigen traditie niet graag

over.”

De DGV bestaat uit:

Ad de Gruijter, vooral Jamila Zacouri is

werkzaam in MCH

moslim geestelijk

Westeinde, heeft een verzorger, zij werkt

katholieke achtergrond. twee dagen per week.

Attry Ramdhani, werkt Bertus Wessel is als

twee dagen in de week katholiek geestelijk

op MCH Westeinde. Hij is verzorger vooral

met name voor de

werkzaam in MCH

hindoegemeenschap de Antoniushove.

geestelijk verzorger/pandit.

Irene Visser is

Willy Hoogendoorn,

protestants-christelijk katholiek geestelijk

geestelijk verzorger en verzorger, werkt zowel

werkt drie dagen in de in MCH Westeinde als

week in MCH Westeinde. MCH Antoniushove.

Zij gaat ook voor in

kerkdiensten in MCH

Antoniushove.

De DGV wordt op beide locaties ondersteund door zo’n

60 vrijwilligers.

Piccolo 2011 nr. 3

13


Pijn na

borstkanker?

Heeft u ook zo'n last van de arm na de operatie?

Veel borstkankerpatienten hebben na de ingreep last

van een zwaar gevoel en pijn in de arm of in de oksel.

Vaak is dit een ophoping van vocht.

Hier is een oplossing voor!

Voor gratis advies of vragen neem contact op met:

CosméDerm

praktijk voor huid- laser- en oedeemtherapie

Verheeskade 509

2521 DG Den Haag

070 - 880 44 22

06 - 197 863 50

www.cosmederm.net

CosméDerm behandelt oedeem, acne,

littekens, overbeharing, pigment en

andere huidaandoeningen op

paramedisch niveau.

De kwaliteit van uw zien is bij

ons in goede handen.

Onze opticiens, contactlensspecialisten en

optometristen willen u graag optimaal adviseren.

www.oogmerktunderman.nl

Berberis 4

Winkelcentrum Leidsenhage

Tel: 070-3272226

Damlaan 23C

Leidschendam

Tel: 070-3274635

Van Hoytemastraat 74

Den Haag

Tel: 070-3242056


Puzzelplezier

Woordzoeker Het antwoord vind je op pagina 21

Alle woorden liggen kriskras verborgen in het veld met letters:

horizontaal, verticaal en diagonaal, beide kanten op. Sommige letters

worden meerdere malen gebruikt. Als u alle woorden uit de lijst hebt

doorgestreept, vormen de overgebleven letters regel voor regel van

boven naar beneden de oplossing van deze woordzoeker.

Doe

gezellig

mee!

APOTHEKEN

GENETISCH

OORLEL

ASTMA

GYNAECOLOGIE

ORTHOPEED

AUDIOLOGIE

HANDEN

PUSH

BUIGEN

HEELKUNDE

RECHTS

CEL

HERNIA

SAPJE

CHRONISCH

HIEL

SLANG

COPD (longaandoening)

LOOPREK

SPORTARTSEN

DBC

NAASTE

TOTAAL

GEBOREN

NASLEEP

YOGA

GEDEGEN

NODELOOS

GENEESMIDDELEN

OOGLEDEN

G

E

N

E

T

I

S

C

H

S

A

M

T

S

A

Y N A E C O L O G I E

O G E B O R E N E H N

G E D R P N A G E A E

A L L I D L L R M N L

P E E L S A N P L D E

L E I H A I A U H E D

P O R T A R T S E N D

H R O N I S C H E C I

E T H P N D E O L E M

T H C E R E L T K U S

S O J G N E G I U B E

A P O T H E K E N O E

A E E S O O L E D O N

N E D E L G O O E E E

U D I O L O G I E D G

Oplossingen De kleine piccolo, pagina 21

Puzzelslang

Deze slang heeft een kop en een staart

Raadsel

Omdat je er geen emmer onder kunt zetten!

Piccolo 2011 nr. 3

15


Patiëntveiligheidskaart

16

Piccolo 2011 nr. 3


Piccolo 2011 nr. 3

17


GGZ Haagstreek is dé organisatie voor

geestelijke gezondheidszorg in de

randgemeenten rond Den Haag. U bent bij ons

aan het juiste adres voor een snelle

behandeling en begeleiding van psychische

klachten zoals:

• Depressie

• Somberheid

• Angsten

• Verwardheid

• Wisselende stemmingen

GGZ Haagstreek

Telefoon: 070 444 1000

Internet: www.ggzhaagstreek.nl

Vestigingen: Leidschendam, Voorburg en Wassenaar

GGZ Haagstreek kan alleen cliënten behandelen na verwijzing door de huisarts.

Linneweever

Orthopedisch schoenatelier

Spreekuurlocaties

(consult volgens afspraak)

MCH Antoniushove Leidschendam

Sint Franciscus gasthuis Rotterdam

Wij werken volgens afspraak

Den Haag

Westeinde 32a

2512 HD

Tel: (070) 363 95 51

Maat- & Orthopedisch

schoenatelier

Nu ook in MCH Antoniushove

Leidschendam

Zoetermeer

Plesmanstraat 14

2722 NV

Tel: (079) 331 77 00

Leverancier van o.a.

orthopedische schoenen

semi-orthopedische schoenen

therapeutische elastische kousen

steunzolen

aanpassingen confectieschoenen

verbandschoenen

ortheses en protheses

geselecteerd confectieschoeisel

Tevens hebben wij een ruim assortiment confectie comfortschoenen.

Rotterdam

Kleiweg 85b

3051 GK

Tel: (010) 418 32 58

De

hofleverancier

voor

uw

voeten

sinds 1827

www.linneweever.com / email: zoetermeer@linneweever.com


‘Voor ik ga slapen’

S.J. Watson, Anthos, juli 2011

ISBN 9041417249

Het recept van onze kok

Overheerlijk salade met

gemarineerde rivierkreeftstaartjes

Eet

smakelijk!

Hoofdpersoon Christine

wordt wakker in een

vreemd huis, naast

een onbekende man.

In de badkamerspiegel

ziet ze ook

een vreemde.

De man vertelt haar

dat dit haar huis is,

dat ze al meer dan

twintig jaar met elkaar getrouwd zijn en dat hij dit

elke ochtend moet herhalen. Door een ongeluk

heeft ze namelijk geheugenverlies opgelopen.

Christine bedenkt een manier om hieraan te

ontsnappen en ontdekt een andere waarheid.

Intrigerend verhaal met sterk plot, dat je meteen

uit wil lezen.

Een aanrader!

Wat heb je er voor nodig?

• 400 gr. rivierkreeftstaartjes • 400 gr. gemengde sla

• 10 teentjes knoflook in dunne plakjes gesneden

• 2 Spaanse pepers in dunne plakjes gesneden • 3 dl olijfolie

• 2x limoen 1 in partjes en 1 het sap en beetje rasp

• 1 stokbrood • 1 bosje kervel • 2 tomaten in partjes

• 1x peterselie vers en fijngesneden

Bereiding:

Marinade: Verhit de olijfolie tot deze kringelt. Voeg vervolgens de

knoflook erbij. Zodra deze begint te kleuren de pepers erbij doen

en het vuur laag zetten. De knoflook mag niet verbranden. Laat

het vervolgens vijf minuten op laag vuur staan. Hierna afkoelen

en dan de peterselie erbij, de helft van de limoensap, flink wat

zout, een beetje peper en de limoenrasp.

Leg de kreeftjes minimaal twee uur in de marinade en schep af en

toe om.

Doe wat sla op het bord en leg daar de rivierkreeftstaartjes op.

Vervolgens de stukjes tomaat, dan de kervel en een eetlepel

limoensap per salade.

Piccolo 2011 nr. 3

19


De kleine piccolo

Hoe jij de Magistrale

Avonturenplaneten ontdekte

Ben je klaar voor een avontuur?

Heb je al je vriendjes gedag gezegd?

En je astronautenpak en planetenpaspoort

ingepakt? Want in dit boek

heb jij de hoofdrol en ga

jij zelf op avontuur! Samen met

astronaut Maud en haar robothondje

Laika ontdek je de Magistrale Avonturenplaneten.

In het dagboek vind je een speciale sterrenkaart en acht

sterrenwindkaartjes. De sterrenwind bepaalt hoe jij door

dit boek vliegt. Ga maar mee, als je durft...

Prachtig vormgegeven boek vol spannende illustraties

voor kinderen vanaf 4 jaar (voorlezen) tot ongeveer

9 jaar (zelf lezen).

Geschreven door Krista Izelaar. Illustraties van

Denise van Leeuwen. Uitgeven door: CircusPatz/A.W. Bruna

Uitgevers. ISBN: 97 890 22 99 8809 Prijs: € 19,95

Da’s lachen

Er kruipen twee slangen door de woestijn. Vraagt

de één: “Zeg, zijn wij giftig?” “Waarom vraag je

dat?”, vraagt de ander. “Nou, ik heb net op m’n

tong gebeten.”

Komt er een pyromaan bij het wegrestaurant…

weg restaurant!

Een boer rijdt op zijn tractor al slingerend door

een Gronings dorpje. Hij zit in zijn cabine en zo

te zien vermaakt hij zich prima. Achter hem rijden

agenten, zij vinden het welletjes en besluiten om

de man aan te houden. Luid zingend opent de

boer zijn cabine en roept: “Wat toch een techniek

hè. In Hilversum draaien ze muziek en ik kan het

hier helemaal horen...” “Ja, ongelofelijk”, zegt de

ene politieman, “en in Schiedam maken ze

jenever en ik kan het hier ruiken...”

Puzzelslang Vul de goede letters in, begin bij de staart. En als je ’m af hebt, zie je een zin.

1. De eerste letter van Dirk.

2. De tweede letter van eend.

3. De laatste letter van het alfabet.

4. De laatste letter van thee.

5. De letter van het geluid van een slang.

6. De langste letter van het alfabet.

7. De eerste letter van het alfabet.

8. De achttiende letter van

Hottentottententententoonstelling.

9. De letter die achter in je keel klinkt.

10. De hijgletter.

11. De vijfde letter van het alfabet.

12. Nog een keer die letter.

13. De laatste letter van een elf.

14. De letter die hoort bij een T-splitsing.

15. De tweede letter van HELP!

16. De eerste letter van één.

17. De laatste letter van Daan.

18. De eerste letter van een ernstige ziekte.

19. De letter die je het vaakst ziet in het woord

roomboter.

20. De parkeerletter.

21. Dezelfde letter als de zestiende letter van deze slang.

22. De eerste letter van de mooist fluitende vogel.

23. Evenveel begint met deze letter.

24. En Evelien ook.

25. De op één na de laatste letter van dat lange

woord bij letter nummer 8.

26. De stille letter, sssssssssst.

27. De vierde letter van tuttig.

28. Abracadabra heeft veel van deze letters.

29. Als je het alfabet omdraait, staat deze letter achteraan.

30. De raad maar lekker letter, rararara.

31. De letter waar je vast wel een shirt van hebt.

Raadsel

Waarom kun je een

muis niet melken?

Oplossingen

raadsels

pagina 15

Oplossing van bladzijde 15

woordzoeker

Een glimlach doet u goed

Piccolo 2011 nr. 3

21


Opname-informatie

Hartelijk welkom in het MCH. Hoewel een bezoek aan het ziekenhuis niet altijd even prettig is, doen

wij ons uiterste best om uw verblijf in het MCH zo aangenaam mogelijk te maken. Wij willen u de

zorg geven die u nodig hebt. Zorg van topkwaliteit. Op deze pagina’s vindt u heel veel informatie

over uw verblijf in ons ziekenhuis. Maar mocht iets niet duidelijk zijn of hebt u wensen, zegt u dit

dan tegen een van onze medewerkers. Zij helpen u graag verder.

Inhoudsopgave

Informatie voor iedereen 23

Met spoed naar het MCH 26

Bezoek aan de polikliniek 26

U wordt opgenomen 28

U mag het ziekenhuis verlaten 29

Rechten en plichten 29

Adressen 31

1. Informatie voor iedereen

Buitenlands ziekenhuis

Als u het afgelopen jaar in een ziekenhuis in het

buitenland hebt gelegen, horen wij dat graag van u.

Mogelijk bent u besmet met de MRSA-bacterie. Deze

ziekenhuisbacterie is resistent tegen antibiotica. Dit

kan gevaar opleveren voor uw en andermans

gezondheid. Als u het ons meldt, kunnen wij tijdig

maatregelen nemen.

Huisregels

MCH is een rookvrij ziekenhuis. Het gebruik van een

mobiele telefoon is in het ziekenhuis toegestaan,

behalve op plaatsen waar staat aangegeven dat dit

verboden is.

Piccolo 2011 nr. 3

23


24

Piccolo 2011 nr. 3


Faciliteiten

• In de centrale hal van MCH Westeinde en

MCH Antoniushove bevindt zich een Chipknip Oplaad

punt. In de centrale hal van MCH Westeinde is een

kaarttelefoon.

• Het MCH heeft in beide vestigingen een kapsalon die

voor iedereen toegankelijk is. De verpleegkundigen

op de afdeling kunnen een afspraak voor u maken.

In MCH Antoniushove kan een gastvrouw u naar de

kapsalon begeleiden.

• Het MCH beschikt in beide vestigingen ook over een

pedicure (zie ook Hoofdstuk 4)

• Een aardigheidje, iets te snoepen, fruit, bloemen,

lectuur, toiletartikelen, postzegels, kranten en

telefoonkaarten zijn te verkrijgen bij de Express-sowinkel

in de hal.

Dienst Geestelijke Verzorging

Elke zondag is er een kerkdienst verzorgd door één

van de medewerkers van de Dienst Geestelijke

Verzorging (DGV): pastor, predikant, moslim geestelijk

verzorger en pandit. In MCH Antoniushove begint de

kerkdienst om 10.30 uur en in MCH Westeinde om

10.00 uur. De medewerkers van de DGV kunt u

bereiken via de verpleegkundige van de afdeling of via

telefoonnummer (070) 330 25 56. Vrijwilligers van de

DGV kunnen u naar de kerkdiensten brengen of naar

het Stiltecentrum op de tweede etage begeleiden. Zij

komen regelmatig op de afdelingen.

Onderzoek en behandeling

De specialist die verantwoordelijk is voor uw medische

behandeling, overlegt met u welke onderzoeken worden

verricht en welke behandeling nodig is. Mocht het

gesprek met de specialist onduidelijk zijn, of gebruikt

hij/zij vaktermen, vraag dan nadere uitleg. De specialist

rekent erop dat u aan de behandeling meewerkt, uw

afspraken nakomt en geen dingen doet die de

behandeling kunnen schaden. Voor operaties of onderzoeken

heeft de arts uw toestemming nodig. In acute

medische noodsituaties mag er echter gehandeld worden

zonder uw toestemming. Artsen, verpleegkundigen en

andere hulpverleners zijn tot geheimhouding verplicht

over alle zaken die zij in hun beroep tegenkomen.

Gegevens die worden vast-gelegd in de dossiers en in

de computer, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

gebruikt door degenen die bij uw

behandeling betrokken zijn. Het MCH verwerkt gegevens

van patiënten voor behandeling, verpleging, verzorging

en onderzoek. Dit gebeurt volgens de regels die de wet

hieraan stelt (de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

en de Wet Bescherming Persoonsgegevens).

(On)Tevreden

Als u ontevreden bent over uw behandeling of verblijf

in MCH, dan stellen wij het op prijs als u dit meldt bij

de direct betrokkene en/of de leidinggevende van de

afdeling. Mocht dit niet lukken dan kunt u terecht bij

de klachtenfunctionaris.

MCH Antoniushove: (070) 357 40 44

MCH Westeinde: (070) 330 18 18

U kunt ook een klachtenformulier invullen.

Dit formulier is verkrijgbaar in de centrale hal. Als uw

verblijf echter prettig is verlopen, dan horen wij dat

ook graag. U kunt een bericht achterlaten in ons

gastenboek op de website www.mchaaglanden.nl.

U kunt ook gebruik maken van het formulier ‘U maakt

ons beter’.

Tolkentelefoon

Hebt u moeite met de Nederlandse taal en bent u

gewend om thuis een andere taal te spreken? MCH

biedt de mogelijkheid om in uw eigen taal met artsen

en verpleegkundigen te spreken via de Tolkentelefoon.

MCH is een topklinisch opleidingsziekenhuis

In het MCH worden op diverse afdelingen en in diverse

specialismen mensen opgeleid tot verpleegkundige,

gespecialiseerd verpleegkundige, arts of specialist. Het

is dus goed mogelijk dat u tijdens uw behandeling of

onderzoek te maken krijgt met leerlingen, studenten,

co-assistenten of artsen in opleiding tot specialist. Er is

altijd een gediplomeerd verpleegkundige of een

specialist eindverantwoordelijk en achter de schermen

bereikbaar.

Co-assistent = is een student Geneeskunde in de

laatste jaren van zijn studie. Hij/zij loopt stage in ons

ziekenhuis en werkt onder supervisie van de artsassistent

en de specialist. Vlak voor het afstuderen

noemen we deze arts ook wel semi-arts. Hierna wordt

hij/zij arts-assistent.

Arts-assistent = is een afgestudeerd arts die werkt

onder supervisie van de specialist. De meeste artsassistenten

in het MCH zijn ‘aios’, arts In opleiding tot

specialist. De opleidingsduur van aios is 5-6 jaar.

Sommige arts-assistenten zijn ‘anios’, arts niet in

opleiding tot specialist, hun opleidingsperiode is nog

niet begonnen.

Uw afspraak of behandeling kan iets langer duren dan

gewoonlijk doordat u eerst te woord kan worden

gestaan door een co-assistent en daarna door een van

de artsen. De co-assistent krijgt de gelegenheid met u

Piccolo 2011 nr. 3

25


te praten en inzicht te krijgen in uw klacht of probleem,

de arts-assistent of specialist geeft extra uitleg.

We gaan er van uit dat u bereid bent om ons te helpen

de volgende generatie zorgverleners goed voor te

bereiden op de toekomst! Als u bezwaren hebt

tegen de aanwezigheid van een toekomstig arts of

verpleegkundige, meldt u dit dan aan uw behandelend

arts.

Stichting Vrienden van Antoniushove

Het is mogelijk om giften te storten ten name van de

Stichting Vrienden van Antoniushove te Leidschendam

(Postbank 73.60.662 of bankrekeningnummer

23.07.63.545). De giften zijn bedoeld om sociale,

culturele, recreatieve en andere activiteiten te

bevorderen voor patiënten en medewerkers van het

ziekenhuis. Van deze giften hebben wij bijvoorbeeld al

boeken en watercoolers voor de patiënten gekocht.

Donateurs krijgen automatisch het patiëntenmagazine

Piccolo thuis gestuurd.

Recreatiefonds MCH

Giften kunt u ook storten ten name van het Recreatiefonds

(Postbank 37.60.968). Uit dit fonds worden

extra’s voor de medewerkers betaald, bijvoorbeeld een

etentje voor de afdeling of een dagje uit.

Patiënten Adviesraad

De Patiënten Adviesraad (PAR) van het MCH behartigt

de belangen van MCH-patiënten. Hebt u ideeën of

opmerkingen, neemt u dan contact op met de PAR.

De PAR is bereikbaar via e-mail: par@mchaaglanden.nl

Het postadres is:

Patiënten Adviesraad MCH,

p/a MCH Antoniushove, kamer A03-075,

Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

2. Met spoed naar het MCH

Als u met de ambulance naar MCH wordt gebracht,

proberen wij een familielid of ander contactpersoon

voor u te waarschuwen. Als u zelf naar de Spoedeisende

Hulp (SEH) komt, houdt u dan rekening met

het volgende:

Triage

Op de SEH vindt triage plaats door een SEHverpleegkundige.

Deze gespecialiseerde

verpleegkundige bepaalt hoe ernstig uw lichamelijke

klacht is en binnen welke tijd u daarvoor gezien moet

worden door een arts.

Begeleiders op de Spoedeisende Hulp

Bij elke patiënt zijn maximaal twee begeleiders in een

behandelkamer toegestaan. De behandelingen zijn

vaak intensief en meestal zijn er meerdere artsen en

verpleegkundigen bij betrokken. Overige begeleiders

kunnen wachten in de wachtkamer of in ernstige

gevallen in de familiekamer. Zo nodig kunt u elkaar

aflossen. In sommige gevallen beslist de arts of

verpleegkundige dat er maar één of helemaal geen

begeleider mee kan. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Op de SEH in MCH lopen ook gastvrouwen rond; zij

brengen patiënten en begeleiders zo mogelijk thee en

koffie als ze moeten wachten, maken een praatje en

stellen u op uw gemak. Soms helpen zij een bed

opmaken of doen andere klusjes.

Vervolgafspraak

Afhankelijk van de gekozen behandeling wordt u bij

een specialist terugverwacht op de polikliniek: Als het

mogelijk is, krijgt u deze afspraak direct mee.

Daarnaast kunt u online een afspraak maken bij

diverse poliklinieken van het MCH. Voorlopig is deze

service alleen mogelijk voor de poliklinieken KNO,

Reumatologie, Orthopedie, Revalidatie en Sportgeneeskunde.

Het online afspraak maken is bereikbaar

via www.mchaaglanden.nl. Na een eenmalige

inschrijving kan direct gestart worden met het online

regelen van een afspraak. Voor afspraken bij andere

poliklinieken dan bovenstaand, krijgt u een kaartje

mee met het telefoonnummer van de betreffende

afdeling, zodat u de volgende dag zelf een afspraak

kunt maken. Ook kan het zijn dat u aansluitend aan

uw SEH-bezoek moet worden opgenomen. U en/of uw

begeleiders vernemen dan de reden van opname en de

afdeling waar u komt te liggen.

3. Bezoek aan de polikliniek

Als u een afspraak wilt maken voor een bezoek aan

een arts, voor een onderzoek of behandeling, vragen

wij u eerst naar een verwijzing. Hebt u een verwijsbrief

vanuit de SEH of via uw huisarts of tandarts, dan kunt

u rechtstreeks bellen met het afsprakenbureau voor

een afspraak. Dit kan op maandag tot en met vrijdag

van 8.00 tot 17.00 uur.

Telefoonnummers Inschrijf- en afsprakenbureau:

(070) 330 24 45

MCH Westeinde: (070) 330 24 45

Bij de afdelingen Sportgeneeskunde en Orthopedie

kunt u ook per mail een afspraak maken:

26

Piccolo 2011 nr. 3


Piccolo 2011 nr. 3

27


- sportafspraak@mchaaglanden.nl

- orthopedie@mchaaglanden.nl

Hebt u nog geen verwijzing? Neemt u dan eerst contact

op met uw huisarts of tandarts.

Eerste afspraak

Neem bij uw eerste bezoek aan de polikliniek in MCH

het volgende mee:

• de verwijsbrief of verwijskaart

• uw identiteitsbewijs (zoals paspoort of rijbewijs)

• uw verzekeringspapieren of verzekeringspasje

• een lijstje met medicijnen die u regelmatig slikt

(indien van toepassing)

Voor u naar uw afspraak gaat, moet er eerst een

patiëntenpas voor u worden gemaakt. Hiervoor kunt u

terecht bij het Inschrijf- en afsprakenbureau in de

centrale hal van het ziekenhuis. Hier wordt gevraagd

naar uw identiteitsbewijs, uw verzekeringspas en uw

Burger-service-nummer (voorheen Sofi-nummer). Als uw

gegevens verwerkt zijn, krijgt u uw patiëntenpas. Op

deze pas staan uw naam, uw pasfoto en een streepjescode.

De pasfoto wordt in het ziekenhuis gemaakt, u

hoeft geen foto mee te nemen. Bij ieder bezoek aan

het MCH is het noodzakelijk dat u deze pas bij u hebt.

Het duurt een paar minuten om de pas te maken; komt

u dus bij het eerste bezoek wat eerder naar het MCH.

Na het verkrijgen van de patiëntenpas kunt u naar de

polikliniek. Meldt u eerst bij de balie van de specialist

of afdeling. Hier geeft u uw verwijsbrief of -kaart en

uw patiëntenpas af. Nadat enkele administratieve

handelingen verricht zijn, kunt u plaatsnemen in de

wachtruimte. Uw pas krijgt u na het bezoek van de arts

of verpleegkundige terug.

Afspraak afzeggen?

Bent u voor een gemaakte afspraak verhinderd? Belt u

dan zo spoedig mogelijk de polikliniek om uw afspraak

af te zeggen. U kunt meteen een nieuwe afspraak

maken. Afzeggen of verzetten van uw afspraak? Doe dit

dan uiterlijk 24 uur voor uw afspraak. Dit kan op werkdagen,

binnen kantoortijden van 9.00 - 17.00 uur. Wij

behouden ons het recht voor u de kosten in rekening

te brengen, als u uw afspraak niet tijdig afzegt.

4. U wordt opgenomen

Meestal verwijst de huisarts u naar een specialist.

Wanneer tijdens het spreekuur op de polikliniek blijkt

dat opname noodzakelijk is en u dit advies van de

specialist opvolgt, meldt u zich bij het Opnamebureau.

Het Opnamebureau noteert:

• De gegevens van de patiëntenpas, waaronder de

gegevens van uw huisarts en verzekering

• Eventuele opname in een buitenlands ziekenhuis

(zie punt 1, Buitenlands ziekenhuis).

Vervolgens kijken wij wanneer we u kunnen opnemen.

Het Opnamebureau kan u een schatting geven van de

wachttijd voor opname. Voor een operatie hebt u nog

een gesprek met de anesthesist en met een

verpleegkundige op het verpleegkundig spreekuur.

Waardevolle zaken

Wij raden u aan om waardevolle zaken zoveel mogelijk

thuis te laten. Het ziekenhuis is in principe niet

aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van

uw persoonlijke eigendommen. Indien u toch bepaalde

waardevolle zaken wilt meenemen, kunt u gebruik

maken van een kluisje. Kluisjes kunt u aanvragen bij

het winkeltje in MCH Antoniushove of bij de portier in

MCH Westeinde.

Uw verblijf

MCH probeert uw verblijf zo verzorgd en prettig

mogelijk te laten verlopen en hopelijk kunt u na een

kort verblijf weer gezond naar huis. Een paar zaken

zijn belangrijk om te weten:

Medicijnen

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis levert de

ziekenhuisapotheek uw medicijnen. Dit kunnen

dezelfde zijn als die u thuis gebruikt, maar het kan ook

zijn dat de specialist hier één of meer medicijnen aan

toevoegt of juist weglaat. Neem de medicijnen die u

thuis gebruikt, mee naar het ziekenhuis en toon deze

aan de verpleegkundige. De medicijnen worden aan u

of uw contactpersoon teruggegeven.

En verder:

• Brand: In geval van brand bent u geruime tijd veilig

op uw kamer. Volg de instructies van de

verpleegkundigen of Bedrijfhulpverleners (BHV-ers).

• Contactpersoon: Geef aan de betrokken verpleegafdeling

door wie thuis uw contactpersoon is en hoe

wij hem of haar kunnen bereiken.

• Lezen: Het lenen van boeken is gratis.

MCH Antoniushove: Vrijwilligers komen één keer in

de week langs met een boekenwagen.

MCH Westeinde: De medewerker van de bibliotheek

komt langs op de afdeling en is van maandag

t/m donderdag te bereiken op toestel 2659.

• Maaltijdkeuze: De broodbuffetwagen biedt een ruime

keus uit etenswaar. ’s Middags krijgt u een warme

maaltijd. Op het formulier kunt u uw keuze

28

Piccolo 2011 nr. 3


aangeven. Een gastvrouw komt dagelijks bij u langs

om u te helpen met het invullen van dit formulier.

• Pedicure:

Afspraken voor de pedicure kunt u maken via:

- De afdelingssecretaresse in MCH Antoniushove.

- Voor afspraken in MCH Westeinde kunt u bellen

met D. Willkom, (070) 888 71 45.

• Sieraden: Alle piercings, sieraden en andere

(edel)metalen voorwerpen moet u vóór de operatie

uit of af doen. Dit in verband met geleiding van

warmte en mogelijke brandplekken hierdoor.

• Telefoon: U kunt via de telefoniste naar buiten bellen

(toestel 9). De kosten betaalt u met een eenmalige

machtiging aan het verhuurbedrijf Patiëntline.

• TV: Op alle patiëntenkamers is een kabelaansluiting.

Het is mogelijk een televisie te huren. U kunt dit

aanvragen via een aanvraagformulier dat u kunt

verkrijgen bij de afdelingssecretaresse. In het dagverblijf

van uw afdeling is ook een televisie

aanwezig.

• Vrijwilligers: Het MCH beschikt over verschillende

enthousiaste vrijwilligers. Zij maken het voor de

patiënt aangenamer door onder andere de kamer

netjes en fris te houden, een praatje te maken aan

het bed, de krant voor te lezen en samen de wacht

tijd voor onderzoek door te brengen. U kunt bij de

verpleegkundige terecht als u iets nodig heeft. Mocht

u zelf geïnteresseerd zijn om als vrijwilliger aan de

slag te gaan, dan verwijzen we u graag naar het

inschrijfformulier op de website onder ‘vacatures’.

• ’s Avonds na 20.00 uur moet het rustig zijn op de

afdeling.

• In MCH wordt gemengd verpleegd.

Uw bezoek

Bezoek van familie en vrienden kan een welkome

afwisseling zijn, maar het kan ook erg vermoeiend zijn.

Daarom gelden er bezoekuren en bezoekregels:

Bezoekuren:

Voor beide locaties gelden de volgende bezoektijden:

Dagelijks: van 15.30 - 19.30 uur

ICU / CCU: van 13.00 - 13.30 uur en

van 19.00 - 19.30 uur

MCH Westeinde:

C8 Stroke Care Unit kamer 40 en 50 van

14.00 - 14.45 uur en van 18.45 - 19.30 uur. Op de

Kraam- en Kinderafdeling zijn ouders en verzorgers

altijd welkom, behalve tijdens het rustuur van

12.30 - 14.00 uur. Voor een van de ouders/verzorgers is

er de mogelijkheid om te overnachten op de Kinderafdeling.

De vermelde bezoektijden gelden voor alle dagen van

de week, inclusief zon- en feestdagen. Tijdens Kerst en

Oud en Nieuw staan de veranderde bezoektijden op

borden in de hal en op de verpleegafdelingen

Bezoekregels:

In het belang van de patiënten zijn in MCH

Antoniushove maximaal twee bezoekers per patiënt

toegestaan en in MCH Westeinde maximaal drie

bezoekers per patiënt (Intensive Care maximaal twee

bezoekers per patiënt).

Voor ernstig zieke patiënten is, na overleg met de

verantwoordelijke verpleegkundige, een andere

bezoekregeling mogelijk

5. U mag het ziekenhuis verlaten

De specialist bespreekt met u welke verblijfsduur hij

verwacht en welke factoren daarbij een rol spelen.

Staat de ontslagdatum vast, dan stellen wij u hiervan

op de hoogte. Soms hebt u na uw ontslag uit het

ziekenhuis nog zorg nodig. In dat geval zullen er

instanties ingeschakeld (moeten) worden die de

benodigde zorg kunnen bieden. De medewerker van

het Transferpunt regelt dan samen met u en/of uw

naasten en de verpleegkundige van uw afdeling de

noodzakelijke nazorg. Voor uitgebreide informatie over

de afdeling Transferpunt en over nazorg verwijzen wij u

naar de folder ‘Het Transferpunt’.

Indien nodig zorgen het Apotheek Transfer Punt (ATP)

in MCH Antoniushove en het Apotheek Service Punt

(ASP) in MCH Westeinde ervoor dat bij ontslag een

medicatieoverzicht naar uw eigen apotheek wordt

gestuurd.

De specialist informeert uw huisarts. De huisarts krijgt

een brief met de gegevens over de behandeling en de

eventueel noodzakelijke nazorg.

Vanaf 1 januari 2006 is de wet Zorgverzekering

veranderd. Iedere inwoner van Nederland behoort

verzekerd te zijn voor ziekenkosten. Op al onze

facturen zijn de Algemene Voorwaarden van de

Stichting Medisch Centrum Haaglanden van toepassing.

6. Rechten en plichten

In de Wet op de Geneeskundige Behandelings

Overeenkomst (WGBO) zijn de patiëntenrechten én -

plichten vastgelegd. U hebt als patiënt recht op

informatie over uw ziekte en de behandeling hiervan.

Piccolo 2011 nr. 3

29


De hulpverlener moet u informeren over:

• uw ziekte of aandoening;

• de aard van de voorgestelde behandeling of het

onderzoek;

• andere behandelingsmogelijkheden;

• de gevolgen of eventuele risico’s van de behandeling

of het onderzoek;

• de medicijnen en eventuele bijwerkingen.

U hebt recht op inzage in uw medisch en

verpleegkundig dossier, recht op aanvulling, correctie

en vernietiging van uw medisch dossier als hiertoe

aanleiding bestaat. Voor vragen hierover verwijzen wij

u naar de Patiëntenvoorlichting.

Als patiënt hebt u ook enkele plichten die een

optimale behandeling mogelijk maken:

• u dient bij behandeling in het MCH in het bezit te

zijn van een patiëntenpas van het ziekenhuis met

daarop uw foto. Om die te laten maken hebt u een

officiële legitimatie nodig (het bij u dragen van een

geldig legitimatiebewijs, paspoort of rijbewijs is in

Nederland verplicht).

• u dient de hulpverlener duidelijk en volledig te

informeren, zodat die een goede diagnose kan

stellen en u een deskundige behandeling kan geven;

• u dient binnen redelijke grenzen de adviezen van de

hulpverlener op te volgen, bijvoorbeeld over

medicijngebruik en dieetvoorschriften;

• u dient respect en begrip te tonen voor uw

behandelaar(s) en uw medepatiënten;

• u dient het ziekenhuis correcte gegevens over uw

zorgverzekering te geven en de hulpverlener of de

instelling waar die werkzaam is, te betalen.

Orgaan- en weefseldonatie

Na het overlijden van een patiënt raadpleegt de arts

het donorregister als de overledene voldoet aan de

criteria voor mogelijke donatie van organen en/of

weefsel. Wanneer de overledene niet geregistreerd

staat in het donorregister, vraagt de arts aan de

nabestaanden of de overledene in het bezit was van

een donorcodicil. Heeft de overledene geen

wilsbeschikking nagelaten, dan vraagt de arts de

nabestaanden om toestemming voor orgaan- en/of

weefseldonatie. Zowel in MCH Antoniushove als in MCH

Westeinde is een speciale donatiefunctionaris

aanwezig. Wilt u meer informatie over orgaan- en/of

weefseldonatie, dan kunt u terecht bij een van de

donatiefunctionarissen, telefoonnummer

MCH Antoniushove: (070) 357 47 79

en voor MCH Westeinde (070) 330 22 17.

Gegevensbescherming

Het MCH verwerkt gegevens van patiënten voor

behandeling, verpleging, verzorging, onderzoek en

het verbeteren van kwaliteit. Het gaat hier om

personalia- en identificatiegegevens, financiële,

administratieve en medische gegevens. Dit gebeurt

volgens de regels die de wet hieraan stelt (de Wet

Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de Wet

Bescherming Persoonsgegevens). Het MCH beschikt

hiertoe over een (geautomatiseerd) patiëntengegevensbestand.

Het verstrekken van gegevens aan derden

Alleen medewerkers van het MCH die beroepshalve

daartoe bevoegd zijn, hebben inzage in uw gegevens.

Wanneer personen of instanties buiten het ziekenhuis

over uw gegevens willen beschikken, kan dat alleen

wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming hebt

gegeven. Ook wanneer een behandelaar in het MCH

gegevens uit een ander ziekenhuis wil opvragen,

heeft hij uw toestemming nodig.

Zonder uw toestemming mag het MCH gegevens

leveren aan een aantal registrerende instanties op

het gebied van de volksgezondheid. Heeft u vragen

hierover of overweegt u bezwaar hiertegen te maken,

dan kunt u zich wenden tot uw behandelend arts.

Wetenschappelijk onderzoek

In de gezondheidszorg worden steeds nieuwe

behandelingsmethoden en medicijnen ontdekt. Dit is

mogelijk door wetenschappelijk onderzoek. Dit

onderzoek kan alleen plaatsvinden met gegevens van

patiënten. Uw gegevens worden onder een code

(dus niet op naam) verwerkt. Wanneer u het niet goed

vindt dat uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk

onderzoek, kunt u dit bespreken met uw

behandelend arts, en heeft u de mogelijkheid om

schriftelijk bezwaar maken. Wanneer het voor de

gegevensverzameling van het wetenschappelijk

onderzoek toch noodzakelijk is dat de onderzoeker

wel weet van wie de gegevens zijn, vraagt uw

behandelend arts u om toestemming.

30

Piccolo 2011 nr. 3


Adressen

Medisch Centrum Haaglanden

www.mchaaglanden.nl

info@mchaaglanden.nl

MCH Antoniushove

Burgemeester Banninglaan 1

2262 BA Leidschendam

Tel. (070) 357 44 44

Fax (070) 357 41 14


Postadres

Postbus 411

2260 AK Leidschendam

MCH Antoniushove is bereikbaar met de tramlijnen 2

en 6 en met de buslijnen 39, 40, 46 en 47.

Er is ruime parkeergelegenheid.

MCH Westeinde

Lijnbaan 32

2512 VA Den Haag

Tel. (070) 330 20 00

Fax (070) 380 94 59


Postadres

Postbus 432

2501 CK Den Haag

MCH Westeinde is bereikbaar met de tramlijnen 2 en 6

en de RandstadRail (RR3 / RR4) en met de buslijnen 25

en 130. Er zijn parkeerfaciliteiten achter het ziekenhuis.

Parkeerkosten

MCH Antoniushove:

Eerste half uur: € 0,50

Tweede half uur: € 0,50

Ieder volgend uur of deel daarvan: € 1,00

Dagtarief (24 uur): € 10,00

(geldt ook voor verloren kaart)

MCH Westeinde:

Eerste 2 1 /2 uur per 1 /2 uur € 0,60

Elke volgende uur € 1,80

8 Uur parkeren kost € 14,40

Geen maximum dagtarief

Verloren kaart € 25,00

De Algemene Voorwaarden van de Stichting Medisch Centrum Haaglanden zijn gratis te verkrijgen in het

Nederlands, Turks, Frans en Engels bij de debiteurenadministratie.

Piccolo 2011 nr. 3

31


Overzicht specialisten MCH

Anesthesiologie (narcose)

W. van Alphen

Mw. S. van Duijn

Dr. A.y Gutierrez y Leon

C.F. den Hartog

J.D. Holstein

K. Jacz

R. Jansen

Mw. F.de Kempenaer-Ulrich

J.W.K.E Osse

J.S. Pöll

Dr. B.A. in ’t Veld

M.G.C.M. Verbeek

Mw. M. Toonen

Mw. A.C.Werger

B.E. Zeppenfeldt

Apotheek

B.H. Graatsma

H.J. ter Horst

R.J. Moss

Dr. J.W.P.M. Overdiek

E.E. Roelofsen

Mw. E.M.J. Visser

E.B. Wilms

Cardiologie (hart)

R.F.J.M. Geuskens

M.J.W. Götte

Mw. M. Hordijk-Trion

Mw. P.J. Jansen

Dr. P. van der Meer

Dr. P. Oemrawsingh

Dr. H.A.P. Peeters

Dr. H. Ramanna

L.H. Savalle

Dr. J.H.M. Schreur

W.J. Tietge

Dr. P.J.M.J. Vantrimpont

Dr. R.F. Veldkamp

A.J. Wardeh

Chirurgie / Heelkunde

onlangs gefuseerd

met de maatschap

Heelkunde Bronovo

Dr. G.J.D. van Acker

Dr. C.H.R. Bosman

Dr. J.M. Hoogendoorn

F.J. Idenburg

Mw. dr. M.T.T. Knook

Dr. A.W.K.S. Marinelli

Dr. S.A.G. Meylaerts

Dr. J.C.A. de Mol van Otterloo

S.J. Rhemrev

Dr. J.R.M. van der Sijp

Dr. A.C. de Vries

M.W.G.A. Bronkhorst

Dr. O.R. Guicherit

Dr. J.M. Heslinga

Dr. A.H.P. Niggebrugge

Dr. H.J. Smeets

T.J. van der Steenhoven

Dermatologie en

Venerologie (huid)

Dr. Th. W. van den Akker

(immunoloog)

K.J. Balmus

V.R. Basdew

Mw. S. Badeloe

Mw. Dr. A. Chang

E. Honig

Mw. Dr. J. Vink

L.E. Vos

Gynaecologie

Dr. P.J. Dörr

Mw. F.M. van Dunné

L.C.F. Haans

Mw. Dr. M.J. Kagie

Dr. J. Lind

Mw. I.F. van Luijk

Mw. S. van der Meer

F.C.M. Twaalfhoven

D.M.V. Pelikan

Mw. C.B. Vredevoogd

Dr. C.A. Yedema

Interne Geneeskunde

Dhr. dr. A.H. Bootsma

H.F. Borggreve

Mw. C. Brumsen

Dhr. dr. P.K. Chandie Shaw

F. Ekokobe

Mw. M. Galli-Leslie

Mw. dr. P.H.L.M. Geelhoed-

Duijvestijn

L.B.S. Gelinck

Dhr. J.H.M. Groeneveld

H.H. Helgason

F.J. Hes

Mw. F.H. Heyning

Dhr. dr. F.J.F. Jeurissen

Mw. S. Johannsson-

Vidarsdottir

A.V. Kharagjitsing

Mw. Dr. E.M.S. Leyten

A.P.C. van de Maas

Mw. H.M. Oosterkamp

Dhr. L.E. Perk

Dhr. dr. E.M. Scholten

Mw. H. van Soest

Mw. N. Srivastava

H.D. Thang

P.P.J. van der Veek

Dhr. dr. R.J. Verburg

M.J.M. de Vreede

R. Vriesendorp

Kaakchirurgie

M.L. Bazuin

Y.L.N.Pace-Khouw

Kindergeneeskunde

Mw. A. Clement-de Boers

Mw. J. Bolt-Wieringa

L.H.P.M. Filippini

Mw. M.L. Kingma

M.J. Oele

B.C.M. de Vries-van der Vlugt

P. Vos

Klinische Chemici

Dr. W. Huisman

Mw. dr. G.A.E. Ponjee

Dr. J. van de Ven

Klinische Fysica

M. Eenink

B. Kemp

Dr. E. Kouwenhoven

Mw. dr. A.L. Petoukhova

Dr. Ir. M.Pillay

Dr. P.J.M. Rietveld

J.P.C. van Santvoort

Klinische Genetica

Dr. F.J. Hes

Klinische Psychologie

C.J.M.Denissen

C.A.Hoogenboom

A.C. van Houwelingen

M.M.H. Lub-Moss

KNF / Slaapcentrum

M. de Gier

Prof. dr. G.A. Kerkhof

Dr. Ir. B. Kemp

C. Kluft

M. Sernee

KNO heelkunde

J.M. Becker

G.A. Croll

J.H. Hulshof

Mw. S.F. Meinesz

E.J.C. Teunissen

Dr. H.P. Verschuur

J.G. Vinke

Longgeneeskunde

Mw. C.R.M. Apap

H.J.C.M Baur

E.F.L. Dubois

Mw. D.W.M. de Jong

Mw. K.W. Maas

Mw. T.A.C. Nizet

R.E.T Nöcker

S.R.S. Ramai

Medisch Centrum voor

Dansers en Musici

Dhr. A.B.M.Rietveld

Dhr.dr.J.D.Macfarlane

Medische Microbiologie

Dr. G.J. van Asselt

C.L. Jansen

Dr. P.M. Oostvogel

Neurochirurgie

M. Arts

C.F.E. Hoffmann

A. Kloet

R.R.F. Kuiters

W.C. Peul

R. Walchenbach

J.F.C. Wolfs

J.A.L. Würzer

Intensivist

G.C. Admiraal

P.J.W. Dennesen

R. Peeters

M. Slabbekoorn

J.P. van der Sluijs

D.J. Versluis

Neurologie

P.B. Augustijn

Mw. E.G. Berger-Plantinga

Dr. J. Boiten

Mw. N. van Dijk

R.J. Groen

K. Jellema

Mw. V. van Kasteel

Mw. M. Kleijer

Mw. dr. W. v.d. Mey

Mw. E.A.J. Peeters

R. Rundervoort

Dr. R. Rijsman

Dr. R.J. Schimsheimer

A.L. Strikwerda

Prof. dr. M.J.B. Taphoorn

Dr. Ch.J. Vecht

Mw. M.J. Vos

Nucleaire geneeskunde

Dr. J.W. Arndt

Dr. J. Tim

Oogheelkunde

B.F.T. Hogewind

Dr. M.V. Joosse

Mw. L.D.M. van Osch

L.A.M. van Philips

Mw. M. Stefanovic

Mw. S. van der Vegte

R.J. Wouters

Orthopedie

Dr. E.R.A. van Arkel

R.E. van der Flier

P.H.C. den Hollander

S.B. Keizer

S. de Lange

A.B.M. Rietveld

J.W.A. Swen

Pathologie

Dr. P.C. Clahsen

Dr. H.M. Hazelbag

Dr. E.C.M. Ooms

J.H. von der Thüsen

Plastische chirurgie

Mw. dr. G.J. de Jongh

Psychiatrie

B. van den Aakster

F.J.E. Balk

H. de Bruijn

Mw. H. Hagestein

R.M.C. Oostveen

M.M.S. Wapenaar

Radiodiagnostiek / Röntgen

R.W. van den Bos

L.P.J. Cobben

E.G. Coerkamp

M.W. Heyenbrok

B.F.W. van der Kallen

(neuro-radioloog)

Dr. L.M. Kingma

E. van der Linden

Dr. G.J. Lycklama à Nijeholt

(neuro-radioloog)

Dr. J.B.C.M. Puylaert

T.P.W. de Rooij

Mw. H.M.E. Quarles

van Ufford

W.G. Wassenaar

B.J.G. van Weelde

Mw. M. Wever-Koorevaar

Radiotherapie

J.H. Biesta

Mw. dr. H.M. Ceha

H.K. de Jager-Nowak

Mw M.L. van Kempen

P.C.M. Koper

Mw. dr. T.C. Stam

Prof. dr. H. Struikmans

Mw S.C.G. Swank-Bordewijk

Dr. P.J.M. van der Vaart

Mw. Dr. A. Verbeek-de Kanter

R.G.J. Wiggenraad

Reumatologie

W.M. de Beus

Mw. dr. M.H.W. de Bois

P.D.M. de Buck

Dr. G. Collée

L.R. Lard

A. Linssen

Revalidatie

H.J. Arwert

E.H.T. Los-van Mechelen

Mw. B. Meeuwisse-de Vries

Mw. Th.A. Veenis

V.S.M. Venhof

Sportgeneeskunde

Dr. J.H. Tol

A. Weir

Th.C. de Winter

Tandheelkunde

R.C. van Dongen

Urologie

C.P.A.M. Berger

J.A.J.M. Kirch

J.A.F. Leenarts

J.W.M. Loeff

P. Minnee

Verpleegkundig

consulenten

De specialist bespreekt met

de patiënt of een advies

van de consulent zinvol is.

De afspraak voor de

consulent wordt door de

AIDS doktersassistente / HIV gemaakt.

S. Wildenbeest

Astma / COPD

Mw. J. de Bruijn

Mw. E. Goorhuis

Dermatologie

Mw. M. Smulders

(nurse practitioner)

Diabetes

Mw. D. van den Breukel

P. Ebbe

Mw. J. Krijgsman

Mw. Hessels

Mw. Van de Kley

P. Kieboom

Mw. Leferink

Mw. M. van der Knaap

Mw. I. Slingerland

Hartfalen

Mw. C.Tanis

Mw. L. Bollee

Mw. M. van der Smissen

KNO

Mw. D. van Ee

Mw. A. Goossens

Longoncologie

Mw. M. Odinot

Mw. J. de Bruijn

Mammacare / Stomazorg

Mw. M. Geubel

L. Hanson

Mw. A. v.d. Meij

Mw. C. Ros

Mw. M. van Rookhuijzen

Neurochirugie

Mw. I. van Beelen

Neuro-oncologie

Mw. H. Zwinkels-van Vliet

Neurologie

Mw. K. Boutrus

(consulent epilepsie)

Mw. E.G. Gortmaker

Mw. J.J.M de Meris

Mw. S. Stienstra (consulent

Parkinson en MS NP i.o.)

Oncologie

Mw. N. van Schie

Mw. T. van Starkenburg

Mw. C.M. Oosterkamp-

Borgelink

Reuma

Mw. M. Diepstraten

Mw. B.van Vliet

Mw. D. Groeneweg

Wondconsulent

Mw. N. Lippits

Mw. H. Steenbruggen

Mw. E.A. Lenselink

Mw. R.A. van Leeuwen

32

Piccolo 2011 nr. 3

More magazines by this user
Similar magazines