Kijk in het boek - Succesboeken.nl

succesboeken.nl

Kijk in het boek - Succesboeken.nl

Emotioneel evenwicht

Roy Martina, arts

Leven vanuit je eigen kracht. In balans zijn met je emoties.

Een sterk gevoel van eigenwaarde en zelfrespect kennen.

Geen last van angsten, spanningen of fobieën en andere

belemmerende emoties meer hebben. Willen we dat niet allemaal?

De arts Roy Martina heeft een nieuwe methode ontwikkeld

waarmee men zelf aan de slag kan om emoties die een lichamelijke

of geestelijke blokkade vormen op te sporen en op te lossen. De methode

werkt snel en doeltreffend. Roy Martina ontwikkelde eerder de methode

Neuro Emotionele Integratie. Emotioneel Evenwicht is een vereenvoudigde

methode die door jou zelf uitgeoefend kan worden.

Roy Martina ontdekte in zijn artsenpraktijk dat veel klachten moeilijk te behandelen

zijn en dat de analyse ervan lang kan duren. Hij ontdekte dat bij veel

lichamelijke en geestelijke klachten een emotie de belemmering voor genezing

is. Ons lichaam geeft precies, van moment tot moment, aan of wij emotioneel

in evenwicht zijn of niet. Indien het Emotioneel Evenwicht verstoord is leidt dat

tot verlies van energie, eigenwaarde en zelfrespect. Daardoor ervaart men

angst, een fobie, onzekerheid, boosheid, jaloezie en andere klachten en

bestaat de kans dat er gezondheidsklachten, gebrek aan vitaliteit en verlies van

levensenergie optreden. Emotioneel Evenwicht is een unieke en revolutionaire

methode, gebaseerd op de oeroude kennis van de energiebanen. Het is snel

aan te leren en je zult de relatie gaan zien tussen hoe jij je lichamelijk voelt en

je gedrag. Dit geeft je de sleutel in handen om dat te creëren wat je wilt. Lage

eigenwaarde, fobieën, depressies, hoofdpijnen, moeheid en nervositeit zullen

tot het verleden behoren. Emotioneel Evenwicht ligt nu binnen ieders bereik

en is de eerste stap naar totale vitaliteit.

NUGI 734 / 711

Emotioneel evenwicht Roy Martina

Emotioneel

evenwicht


DEEL I

Emoties zijn energie

in beweging

HOOFDSTUK 1.

Onverwerkte emoties:

vrije radicale energie

Ons leven is gebaseerd op redelijkheid en gezond verstand. De waarheid heeft

vaak niets met die twee te maken.

Christmas Humphreys (Zen Wisdom, Timothy Freke)

Om het concept van Emotioneel Evenwicht (EE) te kunnen bevatten, dient

men eerst goed te begrijpen wat een emotie eigenlijk is. De emoties die we

ervaren als gevolg van bepaalde prikkels komen voort uit conditionering

en onbewuste patronen uit ons verleden; meestal zijn ze niet gebaseerd op

vrije keuze. Vrije keuze is een bewuste beslissing.

We kunnen onze gevoelens in twee categorieën verdelen: prettige en onprettige.

Ook is het mogelijk neutrale gevoelens te hebben. Sommige

mensen maken geen onderscheid tussen gevoelens als vrees, nervositeit,

teleurstelling, jaloezie, bezorgdheid, schuldgevoel, verveling, vreugde,

rusteloosheid, kritiek en argwaan of dankbaarheid, extase, geluk, zorgeloosheid,

gezegendheid, enthousiasme, hoop en erkentelijkheid. Deze

mensen ervaren al die gevoelens alleen als goed tegenover slecht, oké of

niet oké, wit of zwart. Andere mensen richten zich alleen op negatieve gevoelens

en filteren al het andere eruit. Hun fles is al halfleeg wanneer die

nog halfvol is.

Wat zijn emoties nu eigenlijk? Hoe komt het dat ze zó sterk kunnen worden

dat ze ons als het ware in gijzeling houden en beheersen, in plaats

van dat we zelf de touwtjes in handen hebben? Hoe kunnen we emotioneel

in evenwicht komen en onze emoties leren beheersen?

Emotionele intelligentie is het vermogen onze emoties te herkennen, te bevestigen,

te accepteren en er zodanig mee om te gaan dat we ze niet onderdrukken.

Op die manier kunnen emoties een leidende kracht vormen

die ons in staat stelt te overleven en ons naar succes voert.

22 23


In situaties waar verdriet heerst door het verlies van een geliefd persoon,

gevaar, slechte intieme relaties, gebrekkige sociale contacten en dergelijke

zullen emoties ons gedrag bepalen. Bedenk maar eens hoe we reageren op

een verkeersopstopping als we net een flink bedrag in de loterij hebben gewonnen

of hoe we reageren op diezelfde verkeersopstopping als we net

een nacht vol echtelijke ruzie achter de rug hebben en achterlopen met

ons werk. De meeste mensen zouden in beide situaties een andere reactie

vertonen. Emoties liggen ten grondslag aan al onze handelingen.

Wat is karma?

Als we over karma spreken, moeten we ons realiseren dat het merendeel

van onze negatieve emotionele reacties het gevolg is van onverwerkte zaken

uit het verleden. Door geen bewuste keuzen te maken, blijven we in

de zogenaamde “killer loops” oftewel negatieve vicieuze cirkels van ons

karma gevangen zitten. Emoties kunnen ons echter ook de juiste weg wijzen

en ons helpen om keuzen te maken die beter bij een bepaalde situatie

passen en een positief karma kunnen scheppen.

Een voorbeeld: een vreemde (in dit voorbeeld iemand aan de kassa in een

supermarkt) schreeuwt tegen je en behandelt je onredelijk, zonder enige

aanwijsbare reden. Hoe reageer je dan? Sommige mensen uit etnische

minderheden zullen onmiddellijk reageren vanuit eerdere ervaringen op

dit gebied, die ze als racistisch ondervonden. Ze kunnen dan heel agressief

worden of een andere reactie tonen die gebaseerd is op hun persoonlijkheid

en de dingen waaronder ze hebben geleden. Een aantal van hen zal

nooit meer naar de betreffende supermarkt gaan, anderen dienen een

klacht in, weer anderen zullen zich gedurende lange tijd ongelukkig voelen.

Dat hangt altijd samen met de emotionele toestand waarin ze in die

tijd verkeerden. De meesten voelen zich echter emotioneel geraakt.

Emoties behoren tot onze “heartware” (hartszaken), het verstand behoort

tot onze “hardware” (neurologische bedrading). Waar geen evenwicht is,

ontstaat stress. Laten we emoties daarom eens analyseren.

Het is bijna onmogelijk een goede definitie van “emotie” te geven. Emotie

wordt vaak omschreven als een gevoel. Maar is een emotie een gevoel of

een etiket dat op een bepaalde gewaarwording wordt geplakt? Voor zover

ik heb kunnen nagaan, is een emotie een associatie die we hebben bij een

bepaalde gewaarwording. De gewaarwording op zichzelf is vaak in

hoofdzaak energetisch van aard en gaat gepaard met elektrochemische

reacties die plaatsvinden in het centrale zenuwstelsel. Deze elektrochemische

reacties volgen op en zijn ondergeschikt aan de energetische.

Bij elke emotionele ervaring is er een bepaalde energetische opbouw die

ontlading moet vinden. Met andere woorden: emotie betekent energie die

richting moet vinden, beweging, actie, ongeacht welke oorzaak eraan ten

grondslag ligt. De oorzaak of prikkel doet er niet toe en kan belangrijk of

helemaal niet belangrijk zijn; het gaat er slechts om wat we met deze

energie doen.

Emoties ervaren is de ene kant van de medaille, er uitdrukking aan geven

en de energie laten circuleren of laten afvloeien is de andere. Elke emotie

geeft een tweede betekenis aan een gewaarwording en geeft haar een lading

die een prikkel tot actie betekent. Dat kan huilen of lachen zijn,

waardoor de spanning wordt verlicht of kan afvloeien. Emoties kunnen

ons ook tot actie aanzetten: uitdrukking eraan geven, vermijdingsgedrag

vertonen, een confrontatie aangaan enzovoort.

Het probleem is dat het lang niet altijd goed uitkomt om uiting aan een

emotie te geven, want dat kan leiden tot sociaal ongewenst gedrag zoals

slaan, stelen, verkrachten en kinderachtigheid. Daarom leren we al vroeg

in ons leven emoties te onderdrukken, om te voldoen aan het gedrags -

patroon dat onze ouders van ons verwachten.

We kunnen onze emoties op verschillende manieren onderdrukken:

* Ontkennen (het gevoel niet erkennen).

* Beredeneren (zich ervan distantiëren).

* Bagatelliseren (minimaliseren).

* Positief beoordelen (kan al het bovenstaande inhouden).

* Weerstaan (niet accepteren).

Om te begrijpen wat er gebeurt als we onze emoties onderdrukken, moeten

we eerst meer weten over energiecirculatie. De theorie die de grondslag

vormt van acupunctuur, een Chinese geneeswijze die al meer dan

vijfduizend jaar oud is, stelt dat elk lichaamsorgaan een specifieke soort

energie produceert die men de naam “chi” geeft. Deze chi wordt getransporteerd

naar alle cellen en weefsels van ons lichaam, meer dan een triljoen.

Dit geschiedt door middel van een ingewikkeld systeem dat bestaat

uit een stelsel van meridianen. De essentie van de betreffende energie is

afhankelijk van de organen waarin zij wordt geproduceerd. De leverenergie

heeft bijvoorbeeld een ander trillingsgetal dan de energie die in de

nieren wordt opgewekt. Men heeft de aard van de verschillende soorten

energie verbonden met de omringende natuur. Bijvoorbeeld: de energie

van blaas en nieren is koel en volgzaam van aard, een eigenschap die

men ook toekent aan water. De lever en galblaasenergie is buigzamer, on-

24 25


voorspelbaarder en veranderlijker van aard, wat ook wordt toegeschreven

aan hout (hout vertegenwoordigt eveneens de aard van jonge uitloopsels

en planten). Men onderscheidt op deze manier vijf basiselementen: Vuur,

Aarde, Metaal, Water en Hout.

De interessantste gedachte die we kunnen overnemen uit deze traditionele

Chinese geneeskunde is de opvatting over emoties.

Op grond van duizenden jaren van zorgvuldige waarnemingen kwam

men tot de conclusie dat emoties een directe invloed hebben op de energiestromen

in ons lichaam. Bepaalde soorten emoties beïnvloeden de verschillende

meridianen en organen. Als we niet op de juiste manier met

emoties omgaan, verworden ze tot een vorm van onbeheerste, schadelijke

energie, die ik hier vrije radicale energie noem, naar analogie van de vrije

radicalen die voortkomen uit een stofwisseling met een gebrek aan antioxidanten.

Onverwerkte emoties of gevoelens gedragen zich als vrije radicale energie.

Ze tasten de met hen verbonden en corresponderende organen en weefsels

aan. Om dit te vertalen van acupunctuur naar meer praktische termen

zullen we een aantal voorbeelden bekijken.

Langdurige frustratie waar verkeerd mee wordt omgegaan, kan de oorzaak

zijn van galstenen of ziekte van de galblaas. Galstenen komen veel

vaker voor bij dikke vrouwen die veel diëten hebben ondergaan dan bij

dikke vrouwen die niet het dieetcircuit hebben gevolgd of bij andere controlegroepen.

Ik geloof dat hier een verband bestaat met frustratie.

Chronische ongerustheid en zorgen tasten de maagmeridiaan aan, wat

maagzweren, gastritis enzovoort kan veroorzaken. Volgens de nieuwste

onderzoeken hebben zorgen invloed op ons immuunsysteem, zodat we

vatbaarder worden voor infecties. Sinds een paar jaar worden maagzweren

in verband gebracht met de bacterie heliobacter pyloris en worden ze

“met succes” behandeld met antibiotica. Maar over de werkelijke oorzaak

wordt in de westerse geneeskunde met bijna geen woord gerept: waarom

werden we gevoelig voor deze bacterie?

Laten we aannemen dat de oosterse wetenschappers het verband tussen

emoties en energie juist hebben waargenomen – is daar dan enig bewijs

van in de westerse wetenschap? Dr. Deepak Chopra heeft het over het

kwantummechanische lichaam. Hij is een van de pioniers die waardevolle

oude kennis, ondersteund door de nieuwste onderzoeken, weer onder

de aandacht heeft gebracht. Volgens zijn leerstellingen (zie zijn boek Perfect

Health) is dit een netwerk van inlichtingen die onmiddellijk reageren

op elke gedachte en emotie, hoe gering die ook mogen zijn. Het is niet ge-

lokaliseerd in een plaats of tijd, maar strekt zich in alle richtingen uit als

een groot elektrisch veld. Dit kwantumlichaam is onzichtbaar omdat het

geheel bestaat uit zwakke trillingen, fluctuaties in het veld, maar men

kan zich er wel bewust van worden.

We zullen later nog op het afstemmen op de kwantumruimte ingaan. Op

dit ogenblik is het van belang dat er sprake is van een energetisch principe

als we het hebben over trillingen. Energie volgt een aantal eenvoudige

wetten; een van die wetten is dat energie niet verdwijnt, ze kan

slechts een andere vorm aannemen. Ze kan stoffelijk worden, maar nooit

helemaal verdwijnen; er zal altijd een herinnering of energieveld overblijven.

Een andere moderne pionier is professor William Tiller. In zijn boek

Science and Human Transformation gaat hij diep in op subtiele energieën en

het bewustzijn. Volgens sommigen is hij de nieuwe Einstein van de wetenschap.

Hij is een van de belangrijkste wetenschappers op het gebied van

structuur van materie en al meer dan dertig jaar hoogleraar aan de universiteit

van Stanford, faculteit Materiaalkunde. Hij heeft homeopathie,

yoga, Qi Gong, meditatie, lasertherapie en nog veel meer bestudeerd; te

veel om op te noemen. Hij heeft een model geschapen dat de wetenschap

op een volkomen nieuw niveau brengt. Professor Tiller ging door waar

Einstein moest ophouden en ontdekte dat informatie zich sneller kan verplaatsen

dan het licht. We komen nu op het gebied van “Startrek-wetenschap”,

de zogenaamde hyperspace. In hoofdstuk 6 gaan we gedetailleerder

op zijn werk in, als we een kijkje nemen bij de meridianen en chakra’s.

Voorlopig is het voldoende te stellen dat informatie (emoties zijn een soort

informatie) materie kan beïnvloeden; dat meridianen werkelijk bestaan

en energie door het lichaam vervoeren. Ieder die dat ontkent, staat niet

echt open voor wetenschappelijk bewijs, maar zit opgesloten in zijn of

haar eigen overtuigingen.

Emoties zijn op de eerste plaats dus energetisch van aard en als de energie

haar juiste koers niet volgt, kan ze zich tegen ons keren.

Laten we de belangrijkste doodsoorzaken in onze westerse maatschappij

eens bekijken. Al vele tientallen jaren nemen hartkwalen hierbij de eerste

plaats in. De belangrijkste risicofactor is niet ons dieet, maar ontevredenheid,

zich ongelukkig voelen, frustratie.

In de Chinese geneeskunde is dit het houtelement: de lever en de galblaas.

Hout voedt het vuur (hart); als het hout nat is tengevolge van de hierboven

genoemde emoties wordt het vuurelement zwak en kan het vuur niet

blijven branden. De lever en de galblaas spelen een belangrijke rol bij de

stofwisseling van cholesterol en vetten. Als de cholesterolhuishouding in

26 27


de war raakt, komt dat niet door voedingsproblemen maar door emotionele

onevenwichtigheid. De farmaceutische industrie verdient miljarden

aan medicijnen die het cholesterolgehalte verlagen, zonder zich ooit bezig

te houden met de werkelijke oorzaak van een te hoog cholesterolgehalte.

De beste remedie voor een ziek hart is de dingen laten gaan en ze te accepteren

voor wat ze zijn. In het Japans heet dat shoganai. Aanvaard wat

je toch niet kunt veranderen, onderneem alleen actie bij zaken waar je

wat aan kunt doen! “Prevention Magazine” publiceerde een relevant

boek, genaamd The complete Guide to Your Emotions and Your Health

(Rodale Press 1986). Het staat vol interessante feiten voor de leek. Een publicatie

die een mijlpaal vormde op het gebied van hartkwalen en emoties

was het boek Type A Behavior and Your Heart van de cardiologen Meyer

Friedman en Ray H. Rosenman. Hun bevindingen waren dat personen

van het zogenaamde type A een verhoogde kans op een dodelijke hartkwaal

hadden. Types A zijn ongeduldige, vlug geërgerde, agressieve, snel

sprekende mensen die geneigd zijn zich volledig op hun werk te storten;

workaholics. Het zijn typisch harde werkers (niveau 1) en bevinden zich in

“competitief geluk”. Ze zullen zelfs bij een spelletje met hun eigen kinderen

willen winnen. De oorzaak hiervan ligt in henzelf: ze zijn ambitieus

en proberen zo veel mogelijk te doen in zo kort mogelijke tijd. “Tijd is

geld”, “winnen is de naam van het spel” zijn hun leuzen. Iemand kan een

licht of heel sterk type A zijn. Ze werken graag hard en hebben het woord

“powerlunch” bedacht; ze eten snel, rijden hard, hebben altijd haast en

willen beslist niet mediteren.

Het goede nieuws voor dit type mensen is dat het geen aangeboren afwijking

is, maar niets anders dan een aangeleerd gedragspatroon dat kan

worden veranderd. Het meest karakteristieke van een dergelijke persoonlijkheid

is zijn of haar snel opgewekte woede en ongeduld. Dit wordt gebruikt

als drijfveer om veel in een carrière te bereiken en men ziet het

vaak in het bedrijfsleven: het ouderwetse type manager, de dinosaurus. In

de Chinese geneeskunde horen ze tot het yang-houttype.

De belangrijkste vaardigheden die ze zich eigen moeten zien te maken,

zijn hun snelheid intomen en in plaats van hard werken, leren om verstandig

te werken en meer volgens hun intuïtie. Niet direct vanaf de heup

schieten, maar eerst leren luisteren. Als ze dat met succes onder de knie

hebben gekregen, zullen ze langzamer eten, kalmer blijven als ze in een

file staan, rustiger spreken en met echte belangstelling luisteren naar iemand

met wie ze praten; ze worden minder egocentrisch.

Belangrijk is te weten dat de boosdoener, de oorzaak van de hartkwaal,

niet de sterke betrokkenheid bij het werk is of het gevoel dat de tijd dringt;

de hoofdoorzaak is vijandigheid. Vijandigheid is volkomen verkeerd; die

geeft niet alleen de grootste kans op een hartkwaal, maar wordt ook in

verband gebracht met dood door andere oorzaken. Vijandigheid is gebaseerd

op gebrek aan vertrouwen in de aard van de mens en zijn of haar

motieven. Ze is gegrondvest op de zichzelf vervullende voorspelling en het

geloof dat de mens in het algemeen meer slecht dan goed is: mensen zullen

je veroordelen, bedriegen en mishandelen.

In het volgende hoofdstuk zullen we zien hoe “echte” overtuigingen altijd

zichzelf vervullende voorspellingen zijn.

In een studie van dr. Williams en anderen aan de universiteit van Duke

heeft men bij meer dan vierhonderd personen de samenhang tussen vijandigheid

en type A gedrag geëvalueerd. Deze mensen werden eveneens

onderzocht op aderverkalking. De niveaus van vijandigheid vormden een

veel exacter voorspellende factor voor een hartkwaal dan andere type A

gedragspatronen. Van de mensen die hoog scoorden op de vijandigheidsschaal

had 70 procent aderverkalking; van de mensen die laag scoorden

50 procent.

In andere studies bleek zelfs dat hartkwalen zesmaal zo vaak dreigden

voor te komen bij personen die een grote mate van vijandig gedrag vertoonden.

Het belangrijkste voor deze mensen is dan ook te leren zich te

ontspannen. De beste therapieën voor het yang-houttype zijn meditatie,

Qi Gong, tai chi, yoga, wandelingen in de natuur, luisteren naar ontspannende

muziek, chanten (op dezelfde toon zingen) en andere ontspanningsoefeningen.

Yang-condities worden weer in evenwicht gebracht met yintherapie.

Ik zal je een aantal speciale acupressuurpunten geven die de yang-houtenergie

tot rust brengen, indien ze gecombineerd worden met specifieke

affirmaties.

Ik hoop dat het duidelijk is dat vijandigheid, als die tot uiting komt of onderdrukt

wordt, afkomstig is van een zwakke houtenergie en altijd van invloed

zal zijn op de persoon. Als het tempo wordt teruggebracht, ontstaat

er een minder felle reactie en kan men van niveau 2 komen in plaats van

niveau 1. Oefeningen en acupressuurpunten maken een

dergelijke verandering mogelijk. Eveneens is nu bewezen dat stress ons

cholesterolgehalte verhoogt. Ontdekt werd dat dagelijkse spanningen en

nervositeit correleerden met een significante verhoging van het cholesterolgehalte.

Het goede nieuws is hier dat aanrakingen zoals massage,

knuffelen en aaien en sociale interacties grote stressoplossers zijn.

Dr. James J. Lynch, hoogleraar bij het Centrum voor Fysiologie aan de

Universiteit van de Maryland (Baltimore) ontdekte dat alleenstaande

28 29


mensen een veel grotere kans hebben op ziekten en een vroegtijdige dood.

Men heeft ook verband tussen kanker en eenzaamheid gevonden. Kanker

is de tweede grote doodsoorzaak van de mens.

Dr. Joan Borysenko, hoogleraar aan de medische faculteit van Harvard, is

fysioloog en celbioloog en onderzoekt samen met een aantal artsen het

verband tussen persoonlijkheid en kanker. In haar onderzoek ontdekte ze

dat mensen met een grote kans op kanker in het algemeen een slechte relatie

met hun ouders onderhielden. Professor dr. Richard B. Schekelle, dermatoloog

aan de universiteit van Houston in Texas, bemerkte dat mannen

die het hoogste scoorden op depressies tweemaal zo vaak kanker

hadden als mannen uit de controlegroep. Er is aangetoond dat depressie

verband houdt met een verzwakt immuunsysteem. Mensen die zich minder

zorgen maken en minder angsten hebben, vertonen een minder zwak

immuunsysteem dan hun tegenhangers die gevoeliger zijn voor stress.

Andere onderzoeken toonden aan dat de meeste mensen die kanker hadden

zich niet meer (creatief) konden uiten: doordat ze gepensioneerd waren,

door de dood van de huwelijkspartner, doordat de kinderen het huis

hadden verlaten, door het opgeven van een sport of hobby enzovoort.

Andere artsen merkten dat ook het onderdrukken van woedegevoelens

een aanzienlijke risicofactor vormde. Veel mensen kunnen geen uiting geven

aan hun woede of vijandige gevoelens ter verdediging van zichzelf; ze

kunnen dat wel als ze voor anderen of voor een zaak willen opkomen. Bij

een onderzoek naar borstkanker werd vastgesteld dat een groot percentage

van de vrouwen met een kwaadaardige tumor vaker woedegevoelens

had dan de vrouwen met goedaardige gezwellen. Daarbij waren de volgende

bevindingen zeer interessant: de vrouwen met kwaadaardige tumoren

vertoonden het gedrag van zich sterk verontschuldigen voor hun

woedegevoelens, zelfs als ze dachten dat de woede terecht was, terwijl

vrouwen met goedaardige tumoren meer geneigd waren kwaad te worden

en te blijven. Vrouwen die in het geheel geen tumoren hadden, hadden

wel de neiging op te vliegen maar lieten verder de zaken op hun beloop.

Ze richtten hun aandacht en energie vervolgens op prettiger zaken.

Emoties en levenshouding hebben ook een grote invloed op de levensduur.

Het is al jaren bekend dat mensen die lichamelijk actief zijn gemiddeld

zeven jaar lichamelijk jonger zijn dan mensen die een zittend leven

lijden (Prev. Med. 1972; 1:109-21). Lichamelijk actieven zijn minder vatbaar

voor depressies en zorgen, hebben een betere geestelijke efficiëntie en

meer gevoel van eigenwaarde, slapen en ontspannen zich beter, zijn

spontaner en enthousiaster en hebben een betere zelfacceptatie (Journal

Clinical Psychology 1971; 27:41112).

Ik ben ervan overtuigd dat het doen van lichamelijke oefeningen een manier

is om het stromen van de energie door de meridianen te bevorderen.

Meridianen kunnen we het beste vergelijken met rivieren van elektriciteit

die door het lichaam stromen. Onverwerkte emoties lijken op grote keien

die we in een rivier gooien en die ervoor zorgen dat de stromingsweerstand

groter is. Door lichamelijke inspanning vergroten we de hoeveelheid water

die door de rivier stroomt, waardoor de hindernissen gemakkelijker verdwijnen.

Specifieke oefeningen ten behoeve van de energiedoorstroming

hebben zelfs een nog sterker effect op de emotionele toestand. Ik denk hierbij

aan Qi Gong, tai chi, meditatie enzovoort. Iets anders wat ik bij mijn

onderzoeken tegenkwam, is dat roken en andere vormen van verslaving

nooit lichamelijk van aard zijn maar altijd emotioneel. Roken is een van

de beste methoden om emoties te onderdrukken en meer vrije radicale

energie te scheppen. Vergeleken met niet-rokers is het depressie- en zelfmoordpercentage

onder rokers hoger (Acta Psychiatr. Scand. Suppl. 1995;

272:16-22). Een nicotineverslaving is gemakkelijk te overwinnen door

speciale acupressuurtechnieken. Deze verwijderen de blokkades in de meridianen

die zijn ontstaan als gevolg van het jarenlang onderdrukken van

emoties.

Een van de dingen waar iemand zelf aan moet werken, is het zich ontdoen

van elke vorm van verslaving en zich bevrijden van blokkades die

het tot stand komen van Emotioneel Evenwicht verhinderen. Emotioneel

Evenwicht is van groot belang voor een lange levensduur. Onderzoek

naar veroudering heeft aangetoond dat het gevoel van verbonden te zijn

met andere mensen, een doel in het leven te hebben en nieuwsgierigheid,

factoren zijn aan de hand waarvan men een lange levensduur kan voorspellen.

In een Scandinavisch onderzoek onder 1.062 mensen van 67 jaar en ouder

waren lichamelijke gezondheid en actief zijn, over de gehele linie de

belangrijkste factoren voor het positief beïnvloeden van de levensduur.

Maar onder de jongsten van die groep was geestelijke gezondheid een belangrijker

indicatie voor een langer leven dan lichamelijke gezondheid,

en ook belangrijker dan een sociaal netwerk, mobiliteit en een spiritueel

leven (Scand. Journal Social Medicine 1996; 24:90-101). Verder: gevoel

van eigenwaarde, sociale banden en tevreden zijn met het leven, scoorden

hoog in een ander onderzoek (Arch. Family Medicine 1997; 6:67-70). En:

de emotioneel-psychische gezondheid is een duidelijke voorspeller van het

sterftecijfer (Health Psychol. 1995; 14:381-7).

Bij het bestuderen van twaalf honderdjarigen vond men de volgende gemeenschappelijke

factoren: de aanwezigheid van relaties met anderen,

30 31


het gevoel dat ze nog iets tot stand brachten en waardevol waren en vertrouwen

in God (Journal Holist. Nurs. 1997 15:199-213).

Mijn bevinding bij het bestuderen van mensen die tot op hoge leeftijd nog

gezond blijven, is de volgende. De belangrijkste gemeenschappelijke factor

is dat ze in staat waren afstand te nemen van zaken als ongeluk en

verlies en dat ze het leven lieten komen zoals het kwam. Als we hier lering

uit willen trekken, zullen we zien dat de eerste wet van Emotioneel Evenwicht

is dat we moeten aanvaarden wat ons overkomt, zonder uit het oog

te verliezen dat er dingen zijn die we zelf kunnen doen om zaken te veranderen.

Hulpeloosheid en het gevoel slachtoffer te zijn vormen de zekerste

weg naar problemen met het immuunsysteem.

Ons immuunsysteem vertoont dezelfde reacties als onze geestelijke staat.

Het is via een zogenaamde cybernetisch-fysiologische ring verbonden met

de wijze waarop wij ons voelen. Hoe wij ons voelen, verandert onze energetische

en biochemisch-fysiologische toestand. Met andere woorden: als

we ons depressief voelen, raakt ook ons immuunsysteem depressief en kan

het gemakkelijk overweldigd worden door binnendringers of muitende

cellen (kanker/tumoren). Als we ons slachtoffer voelen, wordt ook ons

immuunsysteem weerloos en kan het gemakkelijk bezwijken. Als we

voortdurend niet in staat zijn onze woede te uiten, zal onze lever aan

stress bezwijken en kan ons lichaam zich niet op efficiënte wijze ontgiften.

Dit leidt uiteindelijk tot vermoeidheid, waardoor weer een depressie optreedt

en daarmee is de cirkel rond.

Ik denk dat de conclusie dat onverwerkte emoties zich tegen ons keren en

onze systemen (organen en weefsels) beschadigen voor de hand ligt.

Sommige onderzoekers schatten dat 90 procent van alle lichamelijke problemen

psychische oorzaken heeft. Ik denk dat dit niet schromelijk overdreven

is. Integendeel, ik denk dat het eerder aan de lage kant is! Er zijn

voldoende aanwijzingen dat vrijwel elke lichamelijke aandoening gunstig

of ongunstig kan worden beïnvloed door onze emoties.

Als we bedenken dat door een eenvoudige geestelijke en lichamelijke

methode als Qi Gong in dertig tot vijftig dagen een effectief genezingspercentage

van chronische ziekten van meer dan 95 procent bereikt wordt,

dan kan men niet anders dan inzien dat de geest een geweldig effect heeft

wanneer hij wordt aangewend om richting te geven aan onze energieën.

Dat is het enige waarvoor Qi Gong is bedoeld: om onze lichaamsenergieën

opnieuw richting te geven en alle systemen weer in evenwicht te

brengen. Waar energie stroomt, worden de emotionele hindernissen kleiner,

om uiteindelijk geheel te verdwijnen. Een van de meest voorkomende

neveneffecten van Qi Gong is het geluksgevoel dat men bij de meeste be-

oefenaars ervan kan waarnemen. Deze gelukstoestand was aan het merendeel

onbekend en is een van de redenen om ermee door te gaan. Voor

mij en veel andere onderzoekers staat vast dat de geest het krachtigste

middel tot genezing is waarover de mens beschikt.

Door technieken als acupressuur, Qi Gong, meditatie, zelfhypnose, biofeedback,

reiki en therapeutische aanraking kunnen we onze hersenen

vullen met positieve beelden van genezing en boodschappen die omgezet

worden in biochemie, de taal van het lichaam.

Zoals we aan het bovenstaande concept kunnen zien, is energie de vormende

voedingsbodem van materie. Bij vrije radicale energie, ontstaan

uit onverwerkte emoties, heerst er disharmonie. Disharmonie verstoort de

elektrische velden van de cel en is er de oorzaak van dat de biochemische

processen in de war raken, waardoor de samenhang van het systeem

wordt aangetast en we vatbaar voor ziekten worden.

Omgekeerd is elke vorm van ziekte een signaal om naar binnen te kijken

en op zoek te gaan naar de achterliggende oorzaak. Zelfs een eenvoudige

verkoudheid is er een teken van om in onszelf te kijken en uit te zoeken

waardoor onze stress wordt veroorzaakt. Welke emoties zijn nog niet verwerkt?

Wat zit ons dwars? Waar maken we ons bezorgd en angstig om?

Hoe zit het met onze eigenwaarde? Voelen we ons kwetsbaar, aangevallen

of bedreigd? Waar zijn we op dit moment bang voor in het leven? Richten

we ons helemaal op spirituele ontwikkeling en zijn we wel bezig te ontdekken

wie we werkelijk zijn?

Elk ongemak bestaat volgens mij uit turbulentie. Turbulentie wordt veroorzaakt

door onverwerkte emoties. Als we daar niets aan doen (ik zal

nog laten zien hoe), dan zullen we diezelfde of soortgelijke turbulentie

vroeg of laat opnieuw ervaren.

Stress heeft niets te maken met externe factoren, het gaat erom wat we die

factoren van buitenaf laten doen met onze innerlijke drijfveren.

Ter afsluiting van dit hoofdstuk haal ik dr. Wayne W. Dyer aan in zijn

boek Staying on the Path:

“Je omstandigheden bepalen niet hoe je leven zal zijn; ze onthullen

slechts welk soort beelden je tot nu toe hebt gekozen.”

32 33

More magazines by this user
Similar magazines