16.03.2015 Views

Algemeen Montage instrukties - Alles voor de fiets

Algemeen Montage instrukties - Alles voor de fiets

Algemeen Montage instrukties - Alles voor de fiets

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1<br />

<strong>Algemeen</strong><br />

6<br />

<strong>Montage</strong> <strong>instrukties</strong><br />

Assemblage met pin<br />

2<br />

3<br />

4<br />

Voor ketting montage met pin<br />

A.1. Haspel 150 meter (fig1)<br />

Kort <strong>de</strong> ketting in tot <strong>de</strong> gewenste lengte, gebruik hier<strong>voor</strong> geschikt gereedschap,<br />

er <strong>voor</strong> zorgend dat <strong>de</strong> ketting niet beschadigd word bij het uitponsen<br />

en dat <strong>de</strong> pin in <strong>de</strong> achterste buitenplaat achterblijft (fig 2), gereed <strong>voor</strong><br />

assemblage.<br />

BELANGRIJK<br />

Alleen <strong>de</strong> navolgen<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>llen kunnen wor<strong>de</strong>n geassembleerd door mid<strong>de</strong>l<br />

van <strong>de</strong> originele pin:<br />

#410; Z410; #408; Z510; Z610; Z30; HP20; Z50; UG50 en Z51<br />

Alle an<strong>de</strong>re KMC ketting mo<strong>de</strong>llen dienen met <strong>de</strong> daar<strong>voor</strong> bestem<strong>de</strong> sluitschakel<br />

te wor<strong>de</strong>n geassembleerd.<br />

a.2. Door KMC op lengte gelever<strong>de</strong> ketting<br />

Indien nodig, kort <strong>de</strong> ketting in tot op <strong>de</strong> gewenste lengte, doe dit alleen van<br />

<strong>de</strong> zij<strong>de</strong> die eindigd op een binnenschakel (fig 3). Kort NIET in vanaf <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re<br />

zij<strong>de</strong> omdat sommige mo<strong>de</strong>llen zijn uitgerust met speciale assemblage pins.<br />

(Mo<strong>de</strong>llen Z72, Z82, Z92, Z9000, Z9200 en Z9900)<br />

WAARSCHUWING!<br />

Het niet opvolgen van <strong>de</strong>ze instructies kan lei<strong>de</strong>n tot kettingbreuk, mogelijk<br />

resulterend in ernstig letsel of zaakscha<strong>de</strong>.<br />

7<br />

8<br />

9<br />

Leg <strong>de</strong> ketting correct op <strong>de</strong> aandrijfcomponenten, verbindt bei<strong>de</strong> uitein<strong>de</strong>n (fig 2),<br />

er<strong>voor</strong> zorgend dat <strong>de</strong> verbindingspin naar u toe staat. Druk dan <strong>de</strong> pin met een<br />

geschikt gereeedschap (Een ponstang of met luchthamer), dit gereedschap moet in<br />

ie<strong>de</strong>r geval <strong>voor</strong>zien zijn van een centreermogelijkheid, zodat <strong>de</strong> pin zuiver recht<br />

geponst kan wor<strong>de</strong>n. Controleer dat <strong>de</strong> achterste buitenplaat niet beschadigd is en<br />

dat bei<strong>de</strong> uitein<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> geponste pin evenveel aan bei<strong>de</strong> zij<strong>de</strong>n uitsteekt (fig 5).<br />

Tevens dient u te controleren of <strong>de</strong> on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len rond <strong>de</strong> geponste plaats soepel<br />

draaien, een “vaste” schakel kan in <strong>de</strong> regel soepel gemaakt wor<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> ketting<br />

op die plaats enkele keren te “wringen”.<br />

Chain assembly with connecting link<br />

Beschikbare sluitschakels:<br />

1) Spring Clip (Sluitveer type) (fig.6) : Alleen <strong>voor</strong> 1/8” kettingen<br />

2) Snap-On type (fig.7) : Voor 1/8” en 3/32” , mono- of<br />

naafversnelling type<br />

3) Snap-On Derailleur type (Fig .8) : Voor 1/8”, 3/32 en 11/128”<br />

monoversnelling, naafversnelling of<br />

<strong>de</strong>railleur gebruik<br />

- CL386 – Bruin - 8,6mm - Z410, Z510<br />

- CL373 – Zwart - 7,3mm - #408, Z30, Z50, UG50<br />

- CL371 – Zilver - 7,1mm - Z610, Z51, Z72, Z82, Z92, X8 serie<br />

- CL366 – Goud - 6,6mm - Z9000, Z9200, Z9900, Z99 en X9 serie<br />

5<br />

A<br />

Voor ketting montage met sluitschakel<br />

b.1. Haspel 150 Meter: (fig 1)<br />

Kort <strong>de</strong> ketting in tot <strong>de</strong> gewenste lengte (MINUS één buitenschakel), zodat<br />

<strong>de</strong> ketting aan bei<strong>de</strong> uitein<strong>de</strong>n eindigt op een binnenschakel (fig 4). Gebruik<br />

hier<strong>voor</strong> geschikt gereedschap, er <strong>voor</strong> zorgend dat <strong>de</strong> ketting niet beschadigd<br />

word bij het uitponsen.<br />

b.2. Door KMC op lengte gelever<strong>de</strong> ketting<br />

Indien nodig, kort <strong>de</strong> ketting in tot op <strong>de</strong> gewenste lengte, zorg er<strong>voor</strong> dat<br />

<strong>de</strong> bei<strong>de</strong> uitein<strong>de</strong>n een binnenschakel zijn (fig 4)<br />

4) MissingLink (fig.9) : Voor 3/32 en 11/128” <strong>de</strong>railleurgebruik<br />

- CL573 – Zwart - 7,3mm - #408, Z30, Z50, UG50<br />

- CL571 – Zilver - 7,1mm - Z51, Z72, Z82, Z92, X8 serie<br />

- CL566 – Goud - 6,6mm - Z9000, Z9200, Z9900, Z99, X9 serie<br />

- CL562 – Regenboog - 6,2mm - X10 serie<br />

A<br />

ATTENTIE!<br />

(tenzij an<strong>de</strong>rs aangegeven) Gebruik steeds een nieuwe sluitschakel om <strong>de</strong><br />

ketting te assembleren, volg hierbij precies <strong>de</strong> <strong>instrukties</strong> op, het niet correct<br />

opvolgen van <strong>de</strong> <strong>instrukties</strong> kan lei<strong>de</strong>n tot kettingbreuk, mogelijk resulterend<br />

in ernstig letsel of zaakscha<strong>de</strong>.<br />

10<br />

C<br />

B<br />

A<br />

1. Spring Clip sluitschakel<br />

a. Verbind vanuit <strong>de</strong> achterzij<strong>de</strong> van <strong>de</strong> ketting <strong>de</strong> pinplaat (fig. 10a) aan bei<strong>de</strong><br />

zij<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> ketting.<br />

b. Sluit ketting aan <strong>voor</strong>zij<strong>de</strong> door middle van af<strong>de</strong>kken met plaat (fig. 10B) en<br />

afborgen met veer (fig. 10C).<br />

c. Zorg er altijd <strong>voor</strong> dat veer (C) steeds met <strong>de</strong> gesloten zij<strong>de</strong> in <strong>de</strong> draairichting<br />

van <strong>de</strong> ketting wordt gemonteerd (fig. 12).<br />

Demontage:<br />

Verwij<strong>de</strong>r veer © en neem pinplaat (A) uit.<br />

11 12


13<br />

14<br />

B<br />

A<br />

2. Snap-On type<br />

a. Verbind vanuit <strong>de</strong> achterzij<strong>de</strong> van <strong>de</strong> ketting <strong>de</strong> pinplaat (fig. 13a) aan bei<strong>de</strong><br />

zij<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> ketting.<br />

b. Leg <strong>de</strong> sluitplaat aan <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re zij<strong>de</strong> over bei<strong>de</strong> pins en buig met bei<strong>de</strong> han<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

ketting iets naar U toe, totdat bei<strong>de</strong> pins in <strong>de</strong> gaten van <strong>de</strong> sluitplaat gedrukt kunnen<br />

wor<strong>de</strong>n. Laat <strong>de</strong> ketting los.<br />

c. Controleer of <strong>de</strong> sluitplaat geheel in <strong>de</strong> daar<strong>voor</strong> bestem<strong>de</strong> uitsparingen van bei<strong>de</strong><br />

pins is gedrukt.<br />

Demontage:<br />

Buig terplaatse van <strong>de</strong> verbindingsschakel <strong>de</strong> ketting iets van u af zodat <strong>de</strong> sluitplaat los komt.<br />

15<br />

3. Snap-On Derailleur type<br />

a. Verbind bei<strong>de</strong> uitein<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> ketting aan <strong>de</strong> pinplaat (Fig. 15/1A)<br />

b. Neem <strong>de</strong> sluitplaat en plaats <strong>de</strong> zij<strong>de</strong> met grotere opening over een pin, druk naar<br />

bene<strong>de</strong>n tot aan binnenschakel van <strong>de</strong> ketting, schuif dan <strong>de</strong> sluitplaat langs <strong>de</strong> pin<br />

naar het an<strong>de</strong>re uitein<strong>de</strong>.<br />

c. Draai <strong>de</strong> sluitplaat inlijn met <strong>de</strong> ketting zodt <strong>de</strong> grotere opening boven <strong>de</strong> niet verbon<strong>de</strong>n<br />

pin ligt.<br />

d. Druk nu stevig met bei<strong>de</strong> duimen op <strong>de</strong> sluitplaat, en buig tegelijkertijd met bei<strong>de</strong><br />

han<strong>de</strong>n <strong>de</strong> ketting iets naar binnen, ZORG ER HIERBIJ VOOR DAT DE PINS VAN DE PIN-<br />

PLAAT GEHEEL UITSTEKEN, <strong>de</strong> sluitplaat zal dan over <strong>de</strong> pin dicht klikken<br />

e. Controleer <strong>de</strong> verbinding visueel, bei<strong>de</strong> pins van <strong>de</strong> Pinplaat en sluitplaat moeten in<br />

een lijn met <strong>de</strong> overige buitenschakels lopen<br />

/1 /2 /3 /4 FIETSKETTING<br />

B<br />

A<br />

MONTAGE<br />

INSTRUCTIES<br />

Demontage:<br />

Gebruik kettingponstang<br />

16 17<br />

4. MissingLink<br />

a. Steek bei<strong>de</strong> verbindingsschakels tegenovergesteld in bei<strong>de</strong> ein<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> ketting (fig 17/1)<br />

b. Trek bei<strong>de</strong> ketting ein<strong>de</strong>n iets uitelkaar zodat <strong>de</strong> verbindingsschakels inelkaar grijpen.<br />

c. Draai <strong>de</strong> ketting nu zover, dat MissingLink zich aan <strong>de</strong> bovenzij<strong>de</strong> bevindt, vlak <strong>voor</strong><br />

het kettingwiel, oefen kracht uit op het rechterpedaal, en houdt tegelijkertijd het achterwiel<br />

stil. De uitgeoefen<strong>de</strong> pedaalkracht zorgt er<strong>voor</strong> dat MissingLink op <strong>de</strong> juiste<br />

manier vergren<strong>de</strong>lt, bij vergren<strong>de</strong>ling is een korte klik hoorbaar.<br />

/1 /2 /3<br />

!<br />

18<br />

(Alternatieve <strong>instrukties</strong> <strong>voor</strong> montage)<br />

a. Steek bei<strong>de</strong> verbindingsschakels tegenovergesteld in bei<strong>de</strong> ein<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> ketting<br />

(fig 17/1)<br />

b. Trek bei<strong>de</strong> ketting ein<strong>de</strong>n iets uitelkaar zodat <strong>de</strong> verbindingsschakels inelkaar grijpen.<br />

c. Gebruik een spreitang om <strong>de</strong> verbindingsschakels vast te klikken<br />

Demontage:<br />

Gebruik Kettingponstang (fig 16)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!