studenten tegen verzuim

jobmbo

studenten

tegen verzuim

de oplossingen van

6 studentenraden


Colofon

Dit is een eenmalige uitgave voor project Verzuim 18+, voortgekomen

uit een samenwerking tussen de Jongerenorganisatie

Beroepsonderwijs (JOB) en Ingrado. JOB is belangenbehartiger

van mbo-studenten en Ingrado is de brancheorganisatie voor

leerplicht en rmc. Marjolein van der Sterren is als projectleider

verantwoordelijk geweest voor de praktische uitvoering van de

brainstormsessies en de content van deze uitgave.

JOB

www.jobmbo.nl

Ingrado

www.ingrado.nl

Marjolein van der Sterren

www.marjoleinvandersterren.nl

Datum: 24 maart 2015

Overname van teksten is toegestaan onder bronvermelding en

met toestemming van de redactie.

Deze uitgave is tot stand gekomen door samenwerking met de

studentenraden van de volgende mbo-instellingen: Alfa College,

Leeuwenborgh Opleidingen, Nova College, ROC Kop van

Noord-Holland, ROC Rivor en ROC West-Brabant.

Lay-out: MegaMoniek / Moniek van Adrichem

Foto’s: o.a. door Lou Wolfs


Studenten tegen verzuim

de oplossingen van 6 studentenraden

Hoe verzuim onder 18+ mbo-studenten het beste teruggedrongen

kan worden? Dat moet je ze natuurlijk gewoon zelf vragen.

Studenten weten namelijk het beste waarom ze verzuimen en

wat er voor nodig is om hen in de les te houden. Op pad dus!

Van Sittard tot Den Helder en van Groningen tot aan Tiel. Op

verschillende plekken in het land is met studentenraden gebrainstormd

over de oorzaken van verzuim, maar vooral over oplossingen!

De beste en belangrijkste uitkomsten (volgens de studenten

zelf!) vind je terug in deze brochure. Ter inspiratie natuurlijk om

zelf met de studenten in jouw regio aan de slag te gaan, maar ook

als concrete handvatten om in te zetten bij het terugdringen van

verzuim. Meer weten? Neem dan vooral contact met ons op. Wij

denken graag mee!

Hartelijke groet,

Raymond van der Lans

Bestuurslid JOB


Studiekeuze en

loopbaanoriëntatie

Meeloopdagen, snuffelstages

en uitstapjes naar verschillende

gebieden zorgen ervoor dat

je een goed beeld krijgt van je

opleiding en het beroep

Leeuwenborgh Opleidingen

Als je een goed beeld hebt van het doel

dat je met je opleiding wil bereiken, dan

zijn studenten veel gemotiveerder om naar

de les te komen

ROC West-Brabant

De school moet eerlijk zijn, ook

over de nadelen van de opleiding.

Zo weet je beter wat je kunt

verwachten

Alfa-college


Studenten moeten

meer mogelijkheden

krijgen om te ervaren

wat een beroep en

opleiding inhouden

Nova College

Als je niet zo goed weet welke

opleiding je wil doen of als je wil

switchen dan moet je verschillende

mogelijkheden kunnen ervaren. Als

je wil switchen van opleiding dan

moet je flexibel kunnen instromen in

een andere opleiding en niet moeten

wachten tot het nieuwe schooljaar

ROC Rivor


De docent moet goed duidelijk

kunnen maken wat het doel is van de

les en van het vak, bijvoorbeeld door uit te

leggen hoe dat er in de praktijk uitziet en door

een goede verbinding aan te gaan met het

bedrijfsleven. Ook moet de les een duidelijke

structuur hebben, aangepast op wat de klas

aan kan.

ROC West-Brabant

Lessen & docenten

De lessen moeten gevarieerd

zijn, zowel qua inhoud als qua lesmethode.

Dan blijft het boeiend en dan

komen studenten wel naar de les.

Docenten moeten bovendien goed duidelijk

kunnen maken wat het doel van de les is,

bijvoorbeeld door de link te leggen tussen

de lesstof en je beroep of je dagelijks

leven.

ROC Kop van Noord-Holland


Studenten als

recensent van de lessen

Feedback! Studenten moeten

hun lessen en docenten kunnen

evalueren, zodat onderwijs een

stuk interessanter wordt

Alfa College

De undercover student kan ingezet worden om de

lessen te beoordelen. Goede en uitdagende lessen

waarin ruimte is voor niveauverschillen in de klas

zijn namelijk heel belangrijk om verzuim terug

te dringen. Als de lessen leuk en nuttig zijn, dan

blijven veel minder studenten weg.

Leeuwenborgh Opleidingen


De regels over verzuim en over de

consequenties moeten duidelijk zijn.

Daarbij is het gesprek met de student

(door de slb’er) heel belangrijk.

ROC West-Brabant

Maatregelen

Studenten moeten een goed beeld hebben van

het doel van hun opleiding en van wat de consequenties

kunnen zijn als je je opleiding niet haalt.

Daarom moeten studenten in gesprek kunnen met

een ervaringsdeskundige: iemand die bijvoorbeeld

kan vertellen hoe het is om geen (leuke) baan te

hebben.

ROC Rivor en Nova College


De schoolarts zou ingezet moeten worden

om te kijken of een student écht ziek is of

dat er iets anders aan de hand is. Zo’n arts

zou ook op huisbezoek moeten kunnen

gaan, zeker als iemand langdurig of heel

vaak ziek is.

Leeuwenborgh Opleidingen

Er moet strengere controle zijn bij verzuim

en er mogen maatregelen genomen

worden, zoals een boete. Als het in de

beleving van de studenten niet uitmaakt

of ze er wel of niet zijn, dan is de motivatie

ook niet groot om wel te komen.

Ook ouders mogen betrokken worden.

Daarnaast behoren ook beloningen, als je

wel aanwezig bent, tot de mogelijkheden:

bijvoorbeeld geld of gratis lunch.

Nova College

Sancties moeten doeltreffend zijn

en ook daadwerkelijk uitgevoerd

worden. Een interne schorsing kan

dan bijvoorbeeld wel werken, maar

een externe schorsing niet.

ROC Kop van Noord-Holland


Begeleiding

Het mentoraat moet een stuk professioneler:

een goede relatie tussen student

en mentor is essentieel. Daarom moet je

veel langer dezelfde mentor houden (2 à

3 jaar) én je moet je mentor zelf kunnen

kiezen. Het is namelijk heel belangrijk dat

je je op je gemak voelt bij je mentor. Pas

dan vertel je ook wat je dwars zit, ook bij

oorzaken van verzuim.

Leeuwenborgh Opleidingen

Voor studenten met problemen

moet er betere begeleiding

komen vanuit de school. Goed

contact tussen de student en

de slb´er is noodzakelijk om

maatwerkoplossingen te kunnen

bieden.

Nova College


Het is belangrijk dat de coach de

studenten goed kent door in ieder

geval wekelijks contact met hen te

hebben, zodat hij het eerder weet

als er problemen zijn of als iemand

veel verzuimt. De coaches moeten

goed opgeleid worden hiervoor.

ROC Kop van Noord-Holland

Studenten begrijpen elkaar en snappen beter waar

medestudenten tegenaan lopen dan professionals.

Daarom moet er een klassenbuddy komen: deze

student kan andere studenten helpen als ze ergens

tegenaan lopen of met hen het gesprek aangaan

als ze verzuimen.

Alfa College


Maatwerk

De docent moet bereid

zijn zich aan te

passen aan de manier

van leren en aan het

niveau van verschillende

studenten. De les

moet voor iedereen

uitdagend zijn.

ROC West-Brabant


Vakken moeten aangepast

worden op het niveau van de

verschillende studenten en als

je heel goed bent in een vak dan

moet je ook vrijstelling kunnen

krijgen.

Leeuwenborgh Opleidingen

Als een student heel goed is in

een vak dan moet hij ook meer

vrijheid en verantwoordelijkheid

krijgen om bijvoorbeeld minder

vaak naar de les te komen.

Nova College

Studenten moeten – binnen

de vaststaande kaders – zelf

invulling kunnen geven aan

hun opleiding.

ROC Rivor


Sfeer op school

Er moeten activiteiten georganiseerd

worden waarbij je

je medestudenten beter kunt

leren kennen, bijvoorbeeld

een klassenuitje.

Alfa-college

Voldoende stageplekken

en arbeidsmarktperspectief

Scholen moeten zorgen voor voldoende

stageplekken. Sterker nog: de school

moet ook een uitzendbureau opstarten

om studenten aan een baan te helpen na

hun opleiding. Dan heb je meer zekerheid

dat je opleiding een baan oplevert en heb

je duidelijker een doel voor ogen.

Alfa College


En wat nu?!

We willen met zijn allen voorkomen dat studenten

de school verlaten zonder diploma. In

dit boekje heeft u kunnen lezen welke mooie

ideeën studenten hebben om hier iets aan te

doen. We hopen dat u er inspiratie uit heeft

kunnen halen, maar vooral dat u ermee aan de

slag gaat op uw school en/of in uw gemeente!

En de volgende keer dat u op zoek bent naar

oplossingen voor een probleem dat met studenten

te maken heeft kunt u ons voorbeeld

volgen: ga in gesprek met studentenraden!

Vaak zijn de contactgegevens makkelijk te

vinden via de website of de administratie van

de school, maar u kunt ons natuurlijk ook altijd

om hulp of tips vragen.

Succes!

info@jobmbo.nl

info@marjoleinvandersterren.nl

More magazines by this user
Similar magazines