26.03.2015 Views

Horeca Entree - Taste & Flavour Design - Taste to Taste

Horeca Entree - Taste & Flavour Design - Taste to Taste

Horeca Entree - Taste & Flavour Design - Taste to Taste

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

entree actueel<br />

Masterclass Peter Klosse en Angélique Schmeinck<br />

‘Met taste- & flavourdesign<br />

wordt smaak beleving’<br />

horeca entree 4 12 april 2011<br />

16<br />

Nieuwe smaakcombinaties ontdekken,<br />

de dingen anders durven doen<br />

en een duidelijke handtekening<br />

neerzetten met gerechten. Welke<br />

chef wil dat niet? Op woensdag 18<br />

mei kan iedereen zich laten inspireren<br />

tijdens de inspiratiemasterclass<br />

<strong>Taste</strong>- & <strong>Flavour</strong>design van Peter<br />

Klosse en Angélique Schmeinck.<br />

Tekst: Dorien Dijkhuis<br />

Fo<strong>to</strong>’s: Ron Offermans<br />

Peter Klosse en Angélique Schmeinck<br />

(zie kader) hebben de handen ineen<br />

geslagen. Het is de perfecte match: de<br />

smaakprofessor en de meesterkok, de kennis<br />

en de ervaring, de theorie en de praktijk.<br />

De masterclass waarin zij op woensdag 18<br />

mei hun krachten bundelen noemden zij<br />

aanvankelijk smaakdaten. Maar daar stapten<br />

ze vanaf. Het klonk te frivool, te vrijblijvend<br />

en te vluchtig. En dat is het allerminst.<br />

Sterker nog: het zou wel eens het begin<br />

kunnen zijn van een ware revolutie in het<br />

denken in smaken door foodprofessionals.<br />

Klakkeloos kopiëren<br />

Als chef heb je het maar zwaar op creatief<br />

gebied. Door sociale media en internet<br />

gaat weliswaar met één muisklik de hele<br />

wereld voor je open, maar echt authentieke<br />

gerechten bedenken die recht uit je hart<br />

komen, vernieuwen en jezelf onderscheiden<br />

wordt steeds lastiger. Dat komt volgens<br />

Peter Klosse onder andere door de enorme<br />

informatiestroom die ons dagelijks via<br />

internet en sociale media bereikt. Daardoor<br />

hebben chefs geen rust meer om mooie<br />

dingen te creëren. Bovendien zijn sociale<br />

media volgens Klosse een versneller<br />

van kopieergedrag. “Koks zwichten voor<br />

klakkeloos kopiëren van ideeën. Misschien<br />

is dat logisch, want met de tijdsdruk valt er<br />

weinig ruimte vrij te maken om rustig nieuwe<br />

dingen te bedenken. Desondanks wordt er<br />

steeds meer van je creativiteit verwacht.<br />

Maakte je vroeger eens in de zoveel maanden<br />

een nieuwe kaart, tegenwoordig laten gasten<br />

de menukaart steeds vaker links liggen om<br />

zich te laten verrassen door de chef. Gasten<br />

willen de handtekening van de chef kunnen<br />

proeven. Ze willen gerechten met een<br />

duidelijke identiteit. Het is dus belangrijk dat<br />

je als chef geïnspireerd blijft en spontaan<br />

kunt creëren.”<br />

Haring met uitjes<br />

“Als koks zijn wij vaak aan het graven en<br />

spitten naar dat ene idee, accent of detail<br />

dat een gerecht speciaal maakt”, zegt<br />

Angélique Schmeinck. “Maar vaak vinden<br />

we het niet. Dat komt doordat ons brein<br />

werkt volgens vaste patronen die ons kunnen<br />

beperken.”<br />

Klosse: “Wij zijn geconditioneerd. Bij<br />

haring denk je meteen aan uitjes. Maar<br />

waarom? Omdat de smaken zo fantastisch<br />

combineren? Nee, omdat het een combinatie<br />

is die ooit in het leven geroepen is om<br />

een probleem op te lossen: haring werd<br />

vroeger tranig en uitjes maskeerden die<br />

smaak. Hetzelfde geldt voor kaas en rode<br />

wijn. Die combi komt voort uit de Franse<br />

traditie waarbij een maaltijd steevast wordt<br />

afgesloten met kaas. Het glas rode wijn dat<br />

bij het hoofdgerecht van vlees geserveerd<br />

wordt is vaak nog niet leeg en wordt bij de<br />

kaas opgedronken. Als je weet dat er geen<br />

smaakwet aan zo’n traditie ten grondslag<br />

ligt, is het plotseling een stuk makkelijker<br />

om verder te kijken dan die voor de hand<br />

liggende combinatie en gaat er een wereld<br />

aan mogelijkheden open.”<br />

Ongeblokkeerd brein<br />

“Inspiratie voor nieuwe gerechten en<br />

nieuwe smaakcombinaties halen we uit het<br />

smaakregister in ons hoofd”, zegt Schmeinck.<br />

“Dat smaakregister is opgebouwd door<br />

jaren van proeven en experimenteren met<br />

ingrediënten en combinaties. Maar niet alles<br />

wat in dat smaakregister zit is à la minute uit<br />

je brein naar voren te halen. Onze hersenen


werken zo dat wij in korte tijd maar zeven<br />

ideeën of matches kunnen oproepen. En je<br />

blijft vaak bij de bekende weg, omdat je op<br />

basis van je eigen smaakvoorkeuren uit je<br />

eigen smaakregister put.”<br />

Schmeinck pakt haar boek Smaakvrienden<br />

erbij en zoekt het hoofdstuk over <strong>to</strong>maat<br />

op. Voor haar strekt zich de wereld van<br />

de <strong>to</strong>maat uit: alle bereidingswijzen<br />

en alle smaakvrienden van de <strong>to</strong>maat<br />

staan erin. Omdat niets in rijtjes wordt<br />

opgesomd raakt je brein niet geblokkeerd<br />

en sla je au<strong>to</strong>matisch aan het associëren en<br />

combineren. Kriskras schiet je blik over de<br />

pagina en her en der blijft een ingrediënt<br />

‘hangen’. Binnen een minuut zit je hoofd vol<br />

met allerlei prachtige combinaties en wordt<br />

het nog lastig kiezen.<br />

Smaakwetten<br />

Het boek Smaakvrienden ligt aan de basis<br />

van het idee voor de masterclass van 18 mei.<br />

Als methode voor creatief culinair denken.<br />

De schema’s en culinaire mindmaps in het<br />

boek stimuleren de culinaire creativiteit.<br />

Samen met de universele smaakfac<strong>to</strong>ren<br />

en culinaire succesfac<strong>to</strong>ren vormt het boek<br />

de leidraad voor het vinden van goede<br />

smaakcombinaties. Ook de smaakprofielen<br />

waarop Peter Klosse in 2004 promoveerde<br />

komen in de masterclass aan bod. Als je het<br />

smaakprofiel van een ingrediënt of product<br />

kent, kan dat een leidraad vormen bij het<br />

vinden van goede smaakcombinaties. Je<br />

kunt onderbouwen waarom een smaak<br />

waarschijnlijk goed zal vallen of succes zal<br />

hebben. Niet dat het gevoel niets meer<br />

waard is in de keuken. Op gevoel komen<br />

vaak de mooiste combinaties <strong>to</strong>t stand.<br />

Maar het helpt als je de principes kent. Het<br />

geeft houvast als je je creatieve ingeving<br />

kunt onderbouwen. Je zou zelfs kunnen<br />

voorspellen of een gerecht zal worden<br />

gewaardeerd of niet. Klosse: “Smaak moet<br />

kloppen. Pas dan vinden we iets lekker. In<br />

andere takken van kunst is men daar allang<br />

achter. Je hebt de wetten van de verhouding,<br />

de gulden snede, de compositieleer, de<br />

kleurenleer en de harmonieleer. Allemaal<br />

principes van waaruit je kunt verklaren of<br />

mensen het kunstwerk of muziekstuk zullen<br />

waarderen of niet. Voor smaak zijn die<br />

wetten er ook.”<br />

Schmeinck noemt een voorbeeld. “Wij hebben<br />

een ingebakken neiging om dingen <strong>to</strong>e te<br />

voegen aan gerechten, omdat we denken dat<br />

het er beter van wordt. Weglaten gaat tegen<br />

onze natuur in. Maar met smaak is het net<br />

als met kleur. Hoe meer kleuren je mengt,<br />

hoe bruiner het resultaat. Hoe minder, hoe<br />

helderder je eindkleur. Een <strong>to</strong>uch van geel<br />

kan rood spannend maken. Zo is het met<br />

smaak ook. Less is more. Als je daar bewust<br />

bij stilstaat, kom je dichter bij de essentie van<br />

je gerecht.”<br />

Nieuwe smaakdimensies<br />

<strong>Taste</strong>- & flavourdesign noemen Klosse en<br />

Schmeinck het: smaak zó vormgeven dat<br />

mensen het gevoel hebben iets te hebben<br />

beleefd. Aangezien de principes waarop<br />

taste- & flavourdesign ges<strong>to</strong>eld is nog geen<br />

gemeengoed zijn in de gastronomische<br />

wereld, was één plus één twee. Want<br />

door de kennis van de smaakprofielen en<br />

smaaktechnieken te combineren met de<br />

inspiratietechnieken vanuit Smaakvrienden<br />

gaat er een wereld aan nieuwe dimensies<br />

open. Daarover gaat de masterclass: over<br />

hoe ons brein werkt, hoe we door vaste<br />

denkpatronen heen kunnen breken, hoe je<br />

op basis van de principes van de smaakleer<br />

kunt voorspellen of een gerecht zal worden<br />

gewaardeerd en hoe je smaakcombinaties<br />

door middel van creatieve denkprocessen<br />

kunt vertalen naar kloppende gerechten.<br />

Leren combineren en leren creëren dus. Met<br />

die bagage kom je niet alleen dichterbij de<br />

essentie van je gerecht, maar ook dichterbij<br />

je eigen identiteit als chef.<br />

horeca entree 4 12 april 2011<br />

17<br />

Peter Klosse is eigenaar van Hotel<br />

Gastronomique De Echoput, smaakprofessor<br />

en initiatiefnemer van de Academie voor<br />

Gastvrijheid.<br />

Angélique Schmeinck is meesterkok en<br />

eigenaar van <strong>Taste</strong> <strong>to</strong> <strong>Taste</strong>, een bedrijf<br />

dat de foodbranche en het bedrijfsleven<br />

inspireert met smaak.<br />

Kijk voor meer informatie over en<br />

deelname aan de masterclass op<br />

www.academievoorgastronomie.nl.<br />

De locatie is De Echoput in Hoog-Soeren.<br />

Je alvast laten inspireren?<br />

Kijk dan op www.smaakvrienden.nl.<br />

><strong>Horeca</strong><strong>Entree</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!