Views
3 years ago

De negen Gaven van de Geest

"Juist omdat Elisabeth Hoekendijk zelf vele jaren zocht naar de doop in de Heilige Geest, en daarbij fanatisme maar vooral een schrikbarende onkunde bij Gods kinderen tegen kwam, weet ze mensen te wijzen op de Bijbelse wijze van de werking van de Geestesgaven. Degenen die deze Bijbelstudie volgen, duizenden in de loop der jaren, verwonderen zich unaniem over de rijkdom en duidelijkheid van het Woord van God. Ze verwonderen zich ook over deze vrouw en de manier waarop God haar gebruikt, waarmee opnieuw bewezen wordt, dat Gods kracht in zwakheid wordt geopenbaard."

Door ELISABETH

Door ELISABETH HOEKENDIJK- LA RIVIERE Oorspronkelijke titel: DE NEGEN GAVEN DES GEESTES Vierde druk 1

De uitgever van de tweede druk schreef: "Men ziet haar op de podiums van massale evangelisatie-campagnes in landen als Suriname, Trinidad, St. Vincent, Brits Guyana, Zuid-Afrika, Japan, India, Sri Lanka en op eilanden in Indonesië, om aan de zijde van haar man, zendeling Karel Hoekendijk, de volkeren van Jezus te vertellen. Maar ook in een chalet in Zwitserland, een klooster in Indonesië, een conferentieoord in Nederland of een zaal op Curaçao vindt men zuster Hoekendijk kleinere en grotere groepen, soms wel meer dan 500 gelovigen, veertien dagen achtereen onderwijzen over Gods plan over hun leven. Juist omdat zij zelf vele jaren zocht naar de doop in de Heilige Geest, en daarbij fanatisme maar vooral een schrikbarende onkunde bij Gods kinderen tegen kwam, weet ze mensen te wijzen op de Bijbelse wijze van de werking van de Geestesgaven. Degenen die deze Bijbelstudie volgen, duizenden in de loop der jaren, verwonderen zich unaniem over de rijkdom en duidelijkheid van het Woord van God. Ze verwonderen zich ook over deze vrouwen de manier waarop God haar gebruikt, waarmee opnieuw bewezen wordt, dat Gods kracht in zwakheid wordt geopenbaard." 2