IN 3, oktober 2009 - Internationale Vereniging voor Neerlandistiek

ivnnl.com

IN 3, oktober 2009 - Internationale Vereniging voor Neerlandistiek

eeks ‘Bibliotheek van de Oudpoolse

Schrijvers’, krijgt dit aspect geen

aandacht. Zie Mrowcewicz 1997. Deze

editie is besproken in Pelc 2002, 251 en

Daly & Dimler 2002, 360.

12 Over dit onderzoek werd eerder

geschreven door: Kiedroń 2003; Kiedroń

en Skubisz 2008. Joanna Skubisz schijft

momenteel een dissertatie over de emblematiek

in de bibliotheek van Wroc$aw met

ondersteuning van een Taaluniebeurs.

13 Pelc 2008; Kiedroń en Skubisz 2008, 199

14 Pelc 2008, 295–298.

15 Landwehr 1988, nummer 551. Zie ook:

nummer 431.

16 Vergelijk Rödter 1992, 284–289.

17 Porteman & Smits-Veldt 2008, 485.

18 Porteman 2006, 162.

19 Daly & Dimler 2002, 351.

20 Campa 1994; Black 1999.

21 Platt 1995.

22 Pelc 1973, 119.

23 Pelc 1973, 120–121.

24 Pelc 1973, 133, 140–141, 145.

25 Buchwald-Pelcowa 1985, 222.

26 Pfeiffer 1987, 19.

27 De uitgave uit 1737 was in feite hetzelfde

als die uit 1697; alleen het jaar van uitgave

werd veranderd.

28 De Nederlandse vertaling van het Pools is

hier en elders in dit artikel van Katarzyna

Zadawska. Zie ook Pfeiffer 1987, 17–18.

29 Volgens sommige onderzoekers gaat het

hier om dezelfde uitgave. Zie Buchwald-

Pelcowa 1985, 222.

30 Pfeiffer 1987, 18. Het toenmalige Grieks-

Katholieke klooster in Supral is vandaag

de dag een orthodox klooster.

31 ‘A i podj si jeden, aby aciskie pomienionego

Ojca Hugona wiersze na wiersz

polski przeoy, dlatego ja, tumaczeniu

dawszy spokój, obrazy same i podpisy ich

z Pisma witego wzite wierszem polskim

opisa i to, czego w nich chcia autor wedug

przeoenia, wyrazi umyliem’. Geciteerd

naar Szczsny 1995, dl. 1, 211.

32 Seredyka 1971, 407.

33 De volledige tekst op die titelpagina luidt:

pobozne pragnienia,/ trzema Xigami,/ Przez

Wielebnego Oyca hermana hvgona

Soc[ietatis] Iesv./ aciskim opisane jzykiem/ I.

Iczenia, Dusze Pokutuicey./ ii. zdze, dusze

Switey./ iii. wzdychania, dusze Kochaicey./

Przez Janie Wielmonego Iego M[o]ci

Pana/ alexandra teodora lackiego,/ marszaka

Nadwornego, Wiel[kiego] Xistwa

Litewsk[iego]/ Polskim przetumaczone

Wierszem./ W Krak[owie] w Druk[arni]

Dziedziców krzysztofa schedla,/ i[ego]

k[rólewskiej] m[oci] typ[grafów]. roku

Paskiego 1673. Geciterd naar het exemplaar

dat bewaard wordt in het Ossoliski

Nationaal Instituut in Wroc$aw (signatuur:

xvii–5530– iii).

34 De nummers verwijzen naar emblemen

uit Lacki’s editie; het eerste deel van het

nummer naar deel I, ii en iii, het tweede

naar het embleemnummer uit het betreffende

deel en het laatste nummer naar de

versregel.

35 De Nederlandse vertalingen van Hugo’s

teksten zijn van de auteurs van dit artikel;

ze zijn ter vergelijk gelegd naast de

Engelse vertalingen die G. Huijing van het

Huygens Institute in het kader vanhet

nwo/fwo-project maakte. Huijings vertalingen

zullen in 2010 worden gepubliceerd

op de site van het Emblem Project

Utrecht.

36 De emblemen van Hugo zijn doorlopend

genummerd, Lacki begint elk deel van de

bundel (die bestaat uit drie keer vijftien

elblemen) opnieuw met nummeren.

Hugo’s embleem nummer 29 is dus

Lacki’s ii, 14.

37 Het Poolse woord grzech (zonde)

verschijnt in de vertaling in plaats van het

originele crimina (misdaden) (Eng.

45

More magazines by this user
Similar magazines