Trefpunt Olomouc – maandag 29 t/m woensdag 31 maart 2010

ivnnl.com

Trefpunt Olomouc – maandag 29 t/m woensdag 31 maart 2010

Voorlopig programma Trefpunt Olomouc

Zondag 28 maart 2010

Aankomst gedurende de dag, registratie op verblijfplekken

19.00 u. Ontvangst in de Hl. Sacramentskapel, Jezuïetenconvict, Univerzitní 6 met concert en receptie/lopend buffet

Maandag 29 maart 2010 – doctorandidag 1 Vanaf 8.30 u. – registratie in de aula van de Letterenfaculteit

9.30 u. Ontvangst in de aula van de Letterenfaculteit UP, Křížkovského 10, 2 e verdieping door decaan

Inleidende lezing van Jonathan Israel (thema nog te bepalen)

Sessie 1 – Oudere letterkunde (zaal 104, Křížkovského 14)

Moderator: doc. dr. Wilken Engelbrecht (Olomouc)

Opponenten: dr. Arie Gelderblom, dr. Péter Eredics

10.45 u. Lada Vukomanović (Belgrado),

Beeldvorming over het kwaad in Nederlandse en Servische middeleeuwse

bronnen

11.15 u. Małgorzata Dowlaszewicz (Wrocław)

Het beeld van de duivel vermomd als mens in de middeleeuwse en

vroegmoderne literatuur van de Lage Landen

11.45 u. Joanna Skrobut (Wrocław),

Het kind als literair motief en sociaal-cultureel verschijnsel in de Nederlandse

zeventiende-eeuwse literatuur

12.30 u. Lunch in Restaurace Zbrojnice, Biskupské náměstí 7

Sessie 3 – koloniale & postkoloniale letterkunde (zaal 104, Křížkovského 14)

Moderator: Dr. Bożena Czarnecka (Wrocław)

Opponenten: Prof. dr. Herbert van Uffelen, dr. Barbara Kalla

14.00 u. Małgorzata Drwal (Wrocław)

Intimistische teksten geschreven door vrouwen in de periode van de Tweede

Boerenoorlog (1899-1902)

14.30 u. Martina Vitáčková (Olomouc)

Zoektocht naar eigen vrouwelijke identiteit in de hedendaagse postkoloniale

literatuur in het Nederlands en Afrikaans

15.00 u. Natalia Borowska (Wrocław)

André Brink: wegen naar het mythische. Analyse van narratieve strategieën

bij André P. Brink in het kader van de deconstructie van het historische

discours

Sessie 2 – translatologie/taalkunde (zaal 120, Křížkovského 10)

Moderator: Mgr. Markéta Štefková, Ph.D. (Bratislava)

Opponenten: prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc., dr. Ewa Majewska

Lucia Brezániová (Bratislava)

Het multiculturalisme van de Lage Landen uit translatologisch

perspectief

Pavlína Knap-Dlouhá (Olomouc)

Een vergelijkend onderzoek naar het handelsrecht vanuit het

perspectief van de vertaler

Iva Rezková (Praag)

Codewisseling tussen Nederlands en Engels

Sessie 4 – fonetiek en fonologie (zaal 120, Křížkovského 14)

Moderator: Dr. Agata Kowalska-Szubert (Wrocław)

Opponenten: Doc. Dr. Wilken Engelbrecht, dr. Orsolya Varga

Marta Kostelecká (Brno)

Contrastieve studie van de verzorgde uitspraak van het Nederlands en

het Tsjechisch vanuit het perspectief van de Tsjechische spreker van

het Nederlands

Zuzanna Czerwonka (Wrocław)

De vocaalsystemen van het Pools, Duits en Nederlands: vergelijking

en didactische implicaties

Roland Nagy (ELTE Boedapest)

De invloed van leenwoorden op de Nederlandse fonologie


15.45 u. Koffiepauze, hal instituut Neerlandistiek + zaal 115

Sessie 5 – literaire receptie (zaal 104, Křížkovského 14)

Moderator: Dr. Réka Bozzay (Debrecen)

Opponenten: prof. dr. Judit Gera, dr. Jan Urbaniak

16.30 u. Edyta Grzesik (Wrocław)

Johannes Herbinus uit Byczyna (1626-1679). Zijn peregrinato academica

naar de Lage Landen

17.00 u. Aleksandra Beljin (Belgrado)

Stijn Streuvels – de Servische vertalingen en receptie

17.30 u. Anna Sikora-Sabat (Poznań)

Teksten van de Nederlandse cultuur in Polen. Literaire vertalingen en

culturele politiek 1945-2000

18.00 u. Cindy Windey (Leuven)

Negatieve ruimte in Nederlandstalig proza (focus o.m. op K. Schippers)

19.30 u. Avondeten in Restaurace Arigone, Univerzitní 22.

Sessie 6 – linguïstiek (zaal 120, Křížkovského 14)

Moderator: Dr. Ewa Majewska (Warschau)

Opponenten: Prof. dr. Jan Pekelder, dr. Agata Kowalska-Szubert

Marcel Ištván (Praag)

Applicatie van tekstoptimalisatie op pragmatische teksten en meting

van hun effectiviteit

Jacek Karpiński (Wrocław)

Syntaxis van de nominale woordgroepen in Nederlandse en Poolse

formulieren

Małgorzata Szczypińska (Wrocław)

Aanspreeksystemen in het Pools en het Nederlands – contrastieve en

historische studie in sociolinguïstiek

Katarzyna Wiercińska (Poznań)

Tussen dialecten en Standaardnederlands. De Vlaamse tussentaal als

“lingua non grata” en bedreiging voor het Algemeen Nederlands in

Vlaanderen

Dinsdag 30 maart 2010 – doctorandidag 2

Sessie 7 – Moderne letterkunde (zaal 104, Křížkovského 14)

Moderator: Doc. dr. Wilken Engelbrecht (Olomouc)

Opponenten: prof. dr. Herbert van Uffelen, dr. Barbara Kalla

09.00 u. Veronika ter Harmsel-Havlíková (Olomouc)

Pop-art in de literatuur. De eerste Nederlandse pop-art roman

09.30 u. Valérie Rousseau (Leuven)

Aspecten van de Monstertrilogie en ander werk van Tom Lanoye

10.00 u. Christine Hermann (Wenen)

Topologische ruimtes in de postmoderne literatuur

Sessie 8 – taalkunde/cultuurkunde (zaal 120, Křížkovského 14)

Moderator: Dr. Jan Urbaniak (Wrocław)

Opponenten: prof. Phdr. Jana Rakšányiová, CSc., dr. Agata Kowalska-

Szubert

Orsolya Réthelyi (ELTE Boedapest)

Vrouwen en macht in het Antwerps liedboek (1544)

Hubert van den Berg (Poznań)

Duitse kunst- en cultuurpropaganda in Nederlands tijdens de Eerste

Wereldoorlog

Jo Sterckx (Poznań)

Rellen in Franse voorsteden: de berichtgeving in de Vlaamse en

Nederlandse geschreven pers


10.45 u. Koffiepauze, hal instituut Neerlandistiek + zaal 115

Sessie 9 – Moderne letterkunde (zaal 104, Křížkovského 14)

Moderator: Prof. dr. Herbert van Uffelen (Wenen)

Opponenten: dr. Urszula Topolska, dr. Krisztina Törő

11.30 u. Tanja Kralovec-Pimmer (Wenen)

De adolescentenroman in Nederlandstalige literatuur

12.00 u. Sabine Ernst (Münster)

“Hij háátte de Koran!”. Said El Haji’s De Dagen van Sjaitan in het voetspoor

van de ontzuilingsroman

12.30 u. Steven Stroobants (Gent)

De vernieuwing van de historische roman na 1970

13.30 u. Lunch in Restaurace Zbrojnice, Biskupské náměstí 7

Sessie 10 – cultuurkunde (zaal 120, Křížkovského 14)¨

Moderator: Dr. Barbara Kalla (Wrocław)

Opponenten: prof. dr. Jonathan Israel, dr. Bożena Czarnecka

Radosław Potocki-Waksmund (Wrocław)

Berichten uit de heidenwereld. Het Zuid.Afrikaanse tijdschrift van de

Herrnhutters “De Bode van Genadendal” – taal, literatuur en cultuur

Agnieszka Pawlak (Wrocław)

Secularisatie van de Lage Landen in de loop van de 19 e en 20 e eeuw.

Een politicologische analyse

Agnieszka Śmiertka (Wrocław)

De strijd tegen het water in de Nederlandse cutuur van de 20 e en 21 e

eeuw

Dinsdag 30 maart 2010 – habilitandidag 1

De ad hoc Wetenschappelijke Raad bestaat uit:

Doc. dr. Wilken Engelbrecht (voorzitter), dr. Arie Gelderblom, prof. dr. Judit Gera, prof. dr. Jonathan Israel, prof. dr. Jan Pekelder, prof. PhDr. Jana Rakšányiová,

CSc., prof. dr. Herbert van Uffelen.

Eerste zitting van de ad hoc Wetenschappelijke Raad in de feestzaal van het Rectoraat der Univerzita Palackého, Křížkovského 8 – Programma

15.00 u. Verwelkoming en opening van de zitting door de voorzitter doc. dr. Wilken Engelbrecht

15.15 u. Mgr. Markéta Štefková, Ph.D. (Bratislava), Kleinere rechtstalen uit translatologisch perspectief.

16.00 u. Dr. Orsolya Varga (ELTE Boedapest), Vertaalgeschiedenis: Vertaalopvattingen in Nederland en Hongarije in de 20 e eeuw. Parallele

vertalersbeschrijvingen

16.45 u. Koffiepauze

17.15 u. Dr. Agata Kowalska-Szubert (Wrocław), Nederlandse lexicale ontleningen in het hedendaagse Pools

18.00 u. Dr. Ewa Majewska (Warschau), De medische vaktaal

19.30 u. Ontvangst in het stadhuis van Olomouc in de raadszaal met een hapje en een drankje


Woensdag 31 maart 2010 – habilitandidag 2

Tweede zitting van de ad hoc Wetenschappelijke Raad in de feestzaal van het Rectoraat der Univerzita Palackého, Křížkovského 8 – Programma

09.00 u. Inleidende lezing van Prof. dr. Judit Gera, vertegenwoordigster van Centraal-Europa in de IVN met een presentatie van het studieboek Inleiding

Nederlandstalige literatuur voor de buitenlandse neerlandistiek

10.00 u. Dr. Péter Eredics (vh. Debrecen), De Hongaarse vertaling van de kanttekeningen van de Statenbijbel uit 1668

10.45 u. Dr. Réka Bozzay (Debrecen), Hongaarse studenten aan Nederlandse universiteiten (1595-1790)

11.30 u. Koffiepauze

12.00 u. Dr. Jan Urbaniak (Wrocław), Finis Poloniae – Finis Hollandiae. De typologie van het imago van Polen tijdens de Poolse delingen gepresenteerd in

de Nederlandse 18e-eeuwse pers.

12.45 u. Dr. Marcin Polkowski (Lublin), Literaire beelden van de Nederlandse maatschappij in 17e-eeuws Amsterdam

13.30 u. Lunch in Restaurace Zbrojnice, Biskupské náměstí 7

Derde zitting van de ad hoc Wetenschappelijke Raad in de feestzaal van het Rectoraat der Univerzita Palackého, Křížkovského 8 – Programma

15.00 u. Dr. Bożena Czarnecka (Wrocław), Het beeld van Belgisch Congo in de Poolse en Nederlandse literatuur

15.45 u. Dr. Kristina Noémi Törő (Boedapest), Migrantenliteratuur (?) in Vlaanderen

16.30 u. Koffiepauze

17.00 u. Dr. Urszula Topolska (Poznań), Het vertellen in „Een weekend in Oostende” van Willem Brakman als postmodenristisch aspect

17.45 u. Dr. Barbara Irena Kalla (Wrocław), Ruimte en identiteit. “Huis” als thema en motief in de Nederlandstalige poëzie

18.30 u. Officiële afsluiting van het colloquium, feestzaal van het rectoraat

Veranderingen van het voorlopige programma zijn voorbehouden.

More magazines by this user
Similar magazines