2009 2010 2011 2012 - Lokale Politie

lokalepolitie.be

2009 2010 2011 2012 - Lokale Politie

samenvatting


Minimaal

effectief

(KB 05/09/01)

Aantal

Organiek kader

Datum van

aanpassing

Aantal

ingeschreven (per

kader)

Reëel effectief

Beschikbaar

aantal *

Datum van

registratie

OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012

MK 12 12 9

BK 45 45 33

AK 1 1 1

2 HINP werden commissaris via de rode loper.


Minimaal

effectief

(KB 05/09/01)

Aantal

Organiek kader

Datum

aanpassing

Aantal

ingeschreven (per

kader)

Reëel effectief

Beschikbaar

aantal *

Datum van

registratie

Niv. A 1 16.01.2002 1 1 31.12.2012

Niv. B 0 0 0

Niv. C 5 5 6

Niv. D 2 0 0

Niv.D 2 4 4

(*) 1 calog C werkt in halftijds dienstverband en één 4/5

1 calog D werkt 1/5, de drie andere halftijds


Rubriek Begroot bedrag %

Personeelskosten 4189962,69 79,95

Werkingskosten 653007,66 12,46

Overdrachten 22900,00 0,44

Schuld 78991,59 1,50

Totaal vorige dienstjaren 170133,08 3,25

Overboeking 125664,13 2,40

Totaal 5240659,15 100


Aantallen per jaar 2008 2009 2010 2011 2012

Bestelbons 228 207 246 245 224

Facturen 1187 1068 1372 1335 1298

Vastleggingen 989 927 1255 1144 1133

Betalingsmandaten 1177 1005 1420 1333 1298

Invorderingsstaten 138 95 124 156 85

Lastenboeken 5 5 4 4 2

Buitengewone aankopen 23 16 29 29 18


In aantallen

2008 2009 2010 2011 2012

Sportmanifestaties 62 60 69 69 100

Politieverordeningen 173 185 201 217 296

Signalisatie van werken 263 248 359 400 421

Andere manifestaties 216 199 197 197 182


In werkuren

Gebeurtenissen openbare

orde (WW, Joggings,

Kermis,Markten, enz…)

Begijnendijk 2012 208

2011 151,5

2010 212,5

2009 168

Rotselaar 2012 346,5

2011 412,5

2010 361

2009 288,5

Tremelo 2012 200,5

2011 268,5

2010 299

2009 307,5

2008 266


In werkuren Schooltoezicht Verkeerseducatie

in de scholen

Begijnendijk 2012 111:05 18:00

2011 115:15 29:10

2010 134:20 15

2009 105:25 10

Rotselaar 2012 132:10 27:00

2011 141:05 101:00

2010 137:30 51

2009 172:10 30

Tremelo 2012 195:40 15:00

2011 226:35 105:00

2010 208:50 30,5

2009 178:40 11,5


In werkuren

2009 2010 2011 2012

HYCAP 406 485u15’ 472u55’ 436 u 45

ARROSOL 125 114u15’ 123u30’ 15 u 50

Justitiepaleis 92 98u30’ 98u30’ 106u30

Totaal 623 698 694u55’ 559u30


HYCAP

Woe 25/01/2012 1 15:15 0:00 8:45 8:45 KV Mechelen - KRC Genk

Dins 6/03/2012 2 6:15 17:15 22:00 31:15 Bijscholing Hycap - FTX

Woe 21/03/2012 1 15:15 0:00 8:45 82:30 KV Mechelen - Standard Luik

Dins 27/03/2012 3 6:15 17:00 32:15 115:30 Bijscholing Hycap - FTX

Zon 15/04/2012 2 0:00 4:00 16:00 141:30 Daydream Lommel

Don 19/04/2012 1 6:15 18:00 11:45 153:15 Bijscholing Hycap - FTX

Vrij 20/04/2012 1 16:15 0:00 7:45 161:00 KVK Tienen - Brussels

Don 26/04/2012 2 6:15 18:15 24:00 185:30 Bijscholing Hycap - FTX

Zon 29/04/2012 1 0:00 0:30 1:00 205:00 KV Mechelen - Lierse

Don 3/05/2012 1 6:15 18:00 11:45 216:45 Bijscholing Hycap - FTX

Zat 11/08/2012 1 0:00 7:45 15:30 284:00 Marktrock Leuven

Don 16/08/2012 1 0:00 7:30 7:30 296:15 Pukkelpop Hasselt

Zon 26/08/2012 1 7:45 19:45 24:00 320:15 Leuven autovrij

Zon 2/09/2012 1 6:00 14:00 16:00 336:15 De Gordel

Maa 30/07/2012 1 0:00 5:00 5:00 349:15 Suikerrock Tienen

Vermiste/zoeking

Don 13/09/2012 2 8:00 20:00 24:00 393:45 Heverleebos

Maa 26/11/2012 2 7:30 17:00 19:00 412:45 Boerenmanifestatie Brussel

Don 6/12/2012 2 15:15 0:00 17:30 430:15 KRC Genk - Basel

ARROSOL

Totaal 436:45

Woe 11/04/2012 1 16:15 23:50 7:35 7:35

KVK Tienen - RFC

Antwerp

Vrij 20/04/2012 1 16:15 0:00 7:45 15:20 KVK Tienen - Brussels

Zat 21/04/2012 1 0:00 0:15 0:30 15:50 KVK Tienen - Brussels

Totaal 15:50


In werkuren 2008 2009 2010 2011 2012

Rock Werchter 779 791 741 757 750

TW Classic 258 301 232 254 256

Boutique 179 217 212 - 276

Totaal 1216 1309 1185 1011 1282


In aantal

2008 2009 2010 2011 2012

Begijnendijk 31 30 28 37 36

Rotselaar 62 57 47 53 65

Tremelo 73 64 58 64 68

Totaal 166 151 133 154 169


2008 2009 2010 2011 2012

Aantal

tussenkomsten

Totaal per jaar

3308 3837 4143 4170 4382

Weetjes:

1098 shiften

880 processen verbaal opgesteld

3502 oproepen in der minne geregeld.


2012 Aantal

acties

werkuren Aantal

pv’s

Aantal

gecontroleerde

vtgn

Snelheid 36 413 623 15508

Onbemande camera 36 186 550 249123

Alcohol 11 196 17 513

Zwaar vervoer 6 184 11 -

Gordel + GSM 11 331 137 -

Opgefokte bromfietsen 0 0 0 0


2009 2010 2011 2012

Gekw. Doden Totaal Gekw. Doden Totaal Gekw. Doden Totaal Gekw. Doden Totaal

Begijnendijk 27 0 27 31 0 31 33 1 34 31 1 32

Rotselaar 40 2 42 45 1 46 42 0 42 39 1 40

Tremelo 35 0 35 43 1 44 27 0 27 30 0 30

Totaal BRT 102 2 104 119 2 121 102 1 103 100 2 102


Begijnendijk Rotselaar Tremelo PZ BRT

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Totaal aantal misdrijven 1189 1267 1197

Diefstal en afpersing 90 115 117 247 289 339 146 156 143 483 560 599

Beschadigen van eigendom 49 31 36 83 95 56 53 61 49 185 187 141

Lichamelijke integriteit 20 28 24 48 29 44 41 46 38 109 103 106

Morele waarden en gevoelens 15 9 15 23 17 18 9 14 15 47 40 48

Bedrogsmisdrijven 21 14 12 66 77 21 22 15 27 109 106 60

Openbare veiligheid 9 13 11 13 8 14 10 9 9 32 30 34

Misdr. tegen de familie 3 2 4 8 11 15 20 22 11 31 35 30

Milieu 16 5 8 5 7 8 16 8 12 37 20 28


Verklaring rubrieken misdrijven

(vorige dia)


Diefstal en afpersing


•Diefstal zonder verzwarende omstandigheden

•Diefstal met verzwarende omstandigheden

•Diefstal niet nader bepaald

•Afpersing


Gewelddadige misdrijven tegen de eigendom

•Vandalisme

•Vernieling, onbruikbaarmaking, beschadiging

•Brandstichting en vernieling door ontploffing


Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

•Slagen en verwondingen

•Aanranding van de eerbaarheid

•Verkrachting

•Moord en doodslag


Morele waarden en gevoelens

•Belaging

•Schending van de eer

•Persoonlijke levenssfeer

•Nachtlawaai

• Bedrogmisdrijven tegen de eigendom

-Misbruik van vertrouwen

-Oplichting

-Informaticafraude

-Flessentrekkerij enz…

• Misdrijven tegen de openbare veiligheid

-Bedreigingen

-Vereniging van misdadigers

• Misdrijven tegen de familie

-Weigering recht op persoonlijk contact

-Niet betaling onderhoudsgeld

• Milieu

-Sluikstorten

-Vuurke stook

-Stedebouw

-Geluidsoverlast

-Waterverontreiniging


2008 2009 2010 2011 2012

Aanvankelijke processen-verbaal 18 14 17 21 8

Navolgende processen-verbaal 168 83 285 733 88

Kantschriften 24 30 13 20 28

Totaal 210 127 315 774 124


Omschrijving

Aantal feiten van

de hoofdgroep

Aantal feiten per

subcategorie

Aantal

opgehelderde

feiten

Drugsdelicten 37 32

Wederrechtelijke bezit 8 8

Dealing – verkoop 20 15

Druggebruik 2 2

Vervaardiging van drugs 1 1

Toezicht probatievwdn 6 6


Aantal inbraken in gebouwen 2012

PZ Leuven

PZ Demerdal

PZ Herko

PZ Tienen

PZ Lubbeek

PZ Haacht

PZ Aarschot

PZ Tervuren

PZ BRT

PZ Dijleland

PZ Hageland

PZ Landen

318

310

269

227

203

193

193

177

170

159

141

852

0 200 400 600 800 1000


Diefstallen uit/af voertuigen 2012

pz Leuven

279

pz Herko

77

pz Dijleland

pz Tervuren

pz Demerdal

56

65

63

pz Hageland

pz Tienen

pz Landen

pz Lubbeek

pz Aarschot

pz BRT

pz Haacht

34

30

29

27

24

24

22

0 50 100 150 200 250 300

More magazines by this user
Similar magazines