gemeenteberichten - Hoeselt.Be

hoeselt.be

gemeenteberichten - Hoeselt.Be

Hoeselt

g e m e e n t e b e r i c h t e n

TE VOET

van KÜSSNACHT

naar Hoeselt

Herinrichting kruispunt

De PROMMS op 12 mei

VERKIEZINGEN op 10 juni

Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 36 • april 2007 • Nr. 214

Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089 51 03 10 • www.hoeselt.be


Het weten waard

Alle gemeentelijke info vind je ook op www.hoeselt.be

telefoonnummers

diensten

Gemeentehuis 089 51 03 10

Politie 089 51 03 00

Brandweer 100

Cultureel Centrum 089 41 63 58

sportcentrum 089 49 16 03

Zwembad 089 41 36 22

Jeugddienst 089 50 12 00

Technische dienst 089 51 03 46

oCMW 089 51 88 10

Bibliotheek 089 41 38 46

Containerpark 089 51 43 48

Lokale werkwinkel

PWA 089 51 48 69

VDAB 089 79 35 94

Werk@home 089 79 35 93

strijkatelier 089 79 35 93

E-mail aan de gemeente

Naast de persoonlijke emailadressen van de

medewerkers kan je volgende emailadressen

gebruiken om berichten te mailen aan de

diverse diensten van de gemeente:

secretaris@hoeselt.be

ontvanger@hoeselt.be

secretariaat@hoeselt.be

financien@hoeselt.be

burgerzaken@hoeselt.be

bevolking@hoeselt.be

toerisme@hoeselt.be

gemeenteberichten@hoeselt.be

verkeerscommissie@hoeselt.be

inf@hoeselt.be

rop@hoeselt.be

technischedienst@hoeselt.be

wegendienst@hoeselt.be

groendienst@hoeselt.be

milieudienst@hoeselt.be

bibliotheek@hoeselt.be

jeugddienst@hoeselt.be

jeugdraad@hoeselt.be

cultuurdienst@hoeselt.be

cultuurweb@hoeselt.be

hoeseltzomert@hoeselt.be

activiteitenkalender@hoeselt.be

ccterkommen@hoeselt.be

sportdienst.hoeselt@pandora.be

politie@hoeselt.be

info@ocmwhoeselt.be

PAPIEROPHALING

Vrijdag 25 mei

Vrijdag 22 juni

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN

Centraal oproepnummer 0903 99803

WACHTDIENST LIMBURGSE TANDARTSEN

0903 36950

BELBUS

U belt... en de belbus haalt u op

011-85 03 00

De Druglijn

Anoniem & objectief.

Bel 078 15 10 20

VLAAMSE INFOLIJN

1700

Zitdagen burgemeester

en schepenen

Burgemeester Annette STULENS

VRIJDAG van 16 tot 19 uur

kabinet van de burgemeester,

1ste verdieping

e-mail: annette.stulens@hoeselt.be

Schepen Werner RASKIN

VRIJDAG van 19 tot 20 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

e-mail: werner.raskin@hoeselt.be

Schepen Guy THYS

VRIJDAG van 18 tot 19 uur

dienst INF, gelijkvloer (rechts)

e-mail: guy.thys@hoeselt.be

Schepen Walter CALLEBAUT

WoeNsDAG van 17 tot 18 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

e-mail: walter.callebaut@hoeselt.be

Schepen Serge VONCKEN

VRIJDAG van 17 tot 18 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

of op afspraak 0498 93 91 04

e-mail: serge.voncken@hoeselt.be

Voorzitter OCMW

Carine SOUBRY-MOORS

Woensdag van 18 tot 19 uur

oCMW - europalaan

GsM 0486 95 27 22

e-mail: carine.moors@hoeselt.be

De volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks half juni.

Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:

het college van burgemeester en schepenen vóór maandag 21 mei.

OPENINGSUREN

GEMEENTELIJKE

DIENSTEN

GEMEENTEHUIS gewone uurregeling

(alle maanden behalve juli en augustus)

maandag 09.00-12.00 13.00-17.00

dinsdag - 16.00-19.00

woensdag 09.00-12.00 13.00-17.00

donderdag 09.00-12.00 16.00-19.00

vrijdag 09.00-12.00 -

POLITIE

maandag 08.00-12.00 12.30-18.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-12.00

Buiten deze uren kan u steeds terecht bij

het hoofdkantoor van de politiezone

Bilzen, schureveld 19

elke werkdag 07.00-21.00

zaterdag 08.30-16.00

TECHNISCHE DIENST gewone uurregeling

(alle maanden behalve juli en augustus)

maandag 08.00-12.00 12.30-16.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-14.00 -

CONTAINERPARK

zomeruurregeling (van 1 april tot en met 30 september)

maandag 09.00-12.00 12.30-16.15

woensdag - 16.30-19.30

donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15

vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15

zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15

BIBLIOTHEEK

maandag 10.00-12.00 -

dinsdag - 18.00-20.00

woensdag 14.00-16.00 -

donderdag - 18.00-20.00

vrijdag - 18.00-20.00

zaterdag 10.00-12.00 -

Sluitingsdagen gemeentehuis -

technische dienst - containerpark

Maandag 30 april : Brugdag

Dinsdag 1 mei: feest van de arbeid

Donderdag 17 mei: Hemelvaartdag

Vrijdag 18 mei: Brugdag

Maandag 28 mei: Pinksterenmaandag

Het containerpark is wel open op zaterdag 19 mei

Beste Hoeselaren,

De gemeenteraadsverkiezingen liggen weer een

tijdje achter ons. Toch wil ik nog van de gelegenheid

gebruik maken om jullie te bedanken om mij ook

deze legislatuur opnieuw de kans te geven om mij

in te zetten voor het welzijn van alle Hoeselaren. Ik

ben dan ook klaar om er weer voor 6 jaar vol ijver

tegenaan te gaan.

In wat volgt ga ik jullie kort toelichten over wat er allemaal gebeurd is en nog gaat gebeuren

in Hoeselt. Deze keer wil ik het vooral hebben over de veranderingen en aandachtspunten

op het vlak van verkeersveiligheid en mobiliteit. Het is immers een belangrijke

materie die iedereen aanbelangt. ook in de beleidsverklaring zal ons gemeentebestuur

veel aandacht besteden aan de verkeersveiligheid en mobiliteit van iedereen: dus zowel

de autobestuurder als de fietser en de voetganger.

een eerste actiepunt is dat de gemeente Hoeselt, net zoals vele andere gemeentes

trouwens, het overweegt om de zone 30 in het centrum van Hoeselt uit te breiden.

Zowel de onderwijsinstanties, de seniorenadviesraad als de middenstand zijn hier vragende

partij van. Deze maatregel geeft de mogelijkheid om in een rustige omgeving te

wandelen, winkelen en sociale activiteiten uit te voeren. Bovendien komt het ten goede

aan de verkeersveiligheid van vooral onze zwakkere weggebruikers (kinderen, fietsers,

voetgangers, ...).

Zo'n actiepunt is er gekomen na veel voorbereidend werk en nog meer overleg van

de leden van de verkeerscommissie. Zij hebben meermaals knopen moeten doorhakken

en beslissingen moeten nemen. Dit steeds ingegeven door het belang van iedere

Hoeselaar. Maar het werk is nog niet gedaan. er volgen nog onder andere aanpassingen

met verkeersborden en wijzigingen van verkeersreglementen in sommige straten. De

actiepunten zullen dus enkele veranderingen teweegbrengen, maar zijn een positieve

uitdaging voor onze gemeente als u het mij vraagt.

een andere uitdaging voor Hoeselt is de aanpak van 2 gevaarlijke punten, namelijk

het kruispunt van de Lambrecht Lambrechtsstraat, stationsstraat, Gewestweg en het

kruispunt Industrieweg, Gewestweg. Deze 2 punten behoren tot de 800 gevaarlijke

punten waarin de Vlaamse Gemeenschap gaat investeren. Het is de bedoeling om op

die punten het verkeer vlotter en veiliger te laten verlopen. Vooral met de uitbreiding

van de industriezone tot 40ha, is een goede en veilige aansluiting tussen Industrieweg

en Gewestweg noodzakelijk.

een laatste nieuwtje is dat er meer politie op straat zal komen bij bijzondere evenementen.

Dit betekent niet noodzakelijk meer verbaliseren, maar is wel om voor (verkeers)

veiligheid te zorgen en daar waar nodig is het verkeer in goede banen te leiden. ook aan

de scholen is meer politie nodig om de leerlingen te begeleiden. Tot slot keurde onlangs

het College van Burgemeester en schepenen nog de aanwezigheid van de politie bij

begrafenissen goed.

Zo, dit was het voorlopig. Als u nog vragen heeft of meer informatie wenst over één van

mijn bevoegdheden, kan u steeds met mij contact opnemen. Dit kan telefonisch op het

nummer 0475 24 45 31, maar ook door langs te komen op het gemeentehuis op vrijdag

van 18 tot 19 uur. Ik help u dan graag verder.

Geniet nog van het mooie weer en tot gauw, ergens in Hoeselt!

Guy Thys,

Uw schepen van verkeer en mobiliteit, ruimtelijk ordening, onderwijs, industriezone,

gemeentelijke patrimonium en begraafplaatsen.

Voorwoord

IN DIT

NUMMER

Het weten waard 2

Voorwoord 3

Burgerlijke stand en bevolking 4

Geboorten, huwelijken, overlijdens

Ten laste neming

Verkeer 5

Voortbewegingstoestellen

HERINRICHTING KRUISPUNT 6-7

Verloop van de werken

OCMW 8

Dag van de vrijwilliger

Cursus Thuis in de zorg

Sociaal Maatschappelijk 9-10

Dorpsrestaurant ‘De Dagschotel’

Work@Home

Kind en preventie zoekt vrijwilligers

Cultuur 11-12-13

Kalender

Hoeselt Promms

Win voor 450 euro met de Cultuurtoeter

COVER STORY 14-15

Jeannine Mottart’s wandeling

voor kankerpatiëntjes

Prinses Astrid steunt

haar actie ‘Lienemientje’

Toerisme 16-17

Het betoverende kastelenlandschap

5de editie Trappen en speuren

1-Meifeesten in Alt-Hoeselt

Sport 18-19

Wandeltocht voor Jitse

G-Voetbalclub Zuid-Limburg

Jeugd 20

speelplein zoekt monitoren

Wouter Deprez in Hoeselt

Rondhangende jongeren

Milieu 21-22

onze gemeente steunt duurzame projecten

Houd Hoeselt proper

Juni = compostmaand

Informatief 23-24

Bouwgrond te koop in Werm

Aanwerving vrijwillige brandweerlieden

Informatiebrochures Min.Vlaamse Gemeenschap

Red onze bijen!

VERKIEZINGEN 25-26

Algemene richtlijnen omtrent

de federale verkiezingen van 10 juni

Huldigingen 27

Diamant en goud…

Jean-Paul MoUCHAeRs,

nieuwe korpschef te Leuven

Actueel 28

Missionering vanuit de Limburgse missiegroepen

Deze uitgave van de Gemeenteberichten

kwam tot stand dankzij Gaby Somers en Ria Thijs.

Layout & druk: Giva Hoeselt

©2007 Gemeente Hoeselt


Burgerlijke stand en bevolking

Informatie voor

garanten

(ten laste neming)

Wanneer u een vriend(in) of familielid hebt die

niet de Belgische nationaliteit bezit en die niet

over voldoende financiële middelen beschikt

om de kosten van verblijf in België te dragen

en u hem of haar voor maximaal 3 maanden

toch naar België wil laten komen kan u een

verbintenis tot ten laste neming van die per-

soon bij het gemeentebestuur ondertekenen.

Voorwaarde is dat u of Belg bent of over een

verblijfsdocument beschikt dat niet de term

“tijdelijk verblijf” draagt en u over voldoende

persoonlijke middelen van bestaan beschikt

(geen oCMW steun).

De ondertekende verbintenis geldt ten opzichte

van uw vriend(in) of familielid, de Belgische

staat en het bevoegd oCMW op het Belgisch

grondgebied.

Gedurende 2 jaar verbindt u zich dan tot het

betalen van alle door hen gemaakte kosten

(kosten van verblijf, gezondheidszorgen en

repatriëring) vanaf het ogenblik dat hij/zij het

grondgebied van de shengenstaten betreedt,

zelfs wanneer hun verblijf ophoudt legaal te

zijn.

Voor meer uitgebreide informatie kunt u

steeds terecht op de vreemdelingendienst van

de gemeente:

eddy Vandecaetsbeek,

tel. 089 510 334 of Ghislain L’hoëst,

tel. 089 510 328.

GEBOORTEN

Datum Naam dochter of zoon van

06-02-06 Noralie BAMPs Joan en Ankie PoeLMANs

16-01-07 emma APPeRMoNT Johan en evi sTeeGeN

19-01-07 Aron THAALBI Maher Ben en Katrien sILLeN

19-01-07 Lore RooX William en sandra JeHAes

20-01-07 Karina IsRAILoVA Abdul-Mansur en Naila MAGoMeDoVA

22-01-07 Febe CoeNeGRACHTs Mike en Davina HAMAL

24-01-07 Daan Robbe sNeLLINGs Robby en Leen NeVeN

31-01-07 Lennert PoULs Kurt en Véronique NeLIsseN

02-02-07 Makaveli TATAKHAN Joseph en Anouska NIZeT

06-02-07 Ines DeBATs Jochem en elke GIeLeN

08-02-07 Martijn BoLLeN stijn en Nathalie FReRoTTe

08-02-07 Fleur LUX Dirk en Nadia PAQUe

12-02-07 Liene NIJs Geert en Tina sWeRs

13-02-07 Nina Vos Philippe en Mieke WeYeN

17-02-07 Jasper CoseMANs Joris en Inge JeHAes

23-02-07 Jolien LoWeT Jan en An HoUBeN

27-02-07 Luise FUCHs Christiaan en Brigitte NICoLAes FUCHs

01-03-07 Thomas LAMBReCHTs Rudi en Diana FLIPKeNs

12-03-07 Luna GeLDeRs Didier en Heidi MULLeNeRs

19-03-07 Tim GRoeNeNDAeLs Davy en Kim eeRDeKeNs

20-03-07 eleonora GoFFIN Jochem en Mieke DAeRDeN

23-03-07 Maxime LURQUIN Geoffrey en Hilde KWAsPeN

18-01-07 Tommy BeRTRANGs Rinaldo en Patricia HeRMANs

HUWELIJKEN

Datum Bruidegom en bruid

02-02-2007 Jim MeeRs en sarah JeURIsseN

03-03-2007 Martijn BUCKINX en Wendy RoUBBeN

17-03-2007 Peter van LeeUWeN en stephanie FAsTRe

17-03-2007 Kevin HAUBeN en sophie VAN DeN DAeLe

30-03-2007 Jacques MoTTART en Jenny CRoUGHs

OVERLIJDENS

Datum Naam van de overledene

01-02-2007 Joseph JoLLING Bree

02-02-2007 Jacqueline DeLLo Marktstraat 41

10-02-2007 Maria VoeTs Dorpsstraat 54 bus 6

12-02-2007 Germaine VANDeBosCH Bergstraat 3

14-02-2007 Jan DUMoULIN Kiezelstraat 4

15-02-2007 Mariette MeRKeN Hombroekstraat 4

18-02-2007 Alphonse RAMAeKeRs Kruisstraat 51

18-02-2007 Germaine JACoBs Hulstraat 4

22-02-2007 Margaretha NoBeN Tongeren

23-02-2007 Maurice VeRJANs Bruggestraat 24

25-02-2007 Jean sCHoUPs Kerkstraat 4/2.

27-02-2007 Carolina CUYX Tongersesteenweg 191

05-03-2007 Georges JANs schepenenlaan 1

23-03-2007 emiel JANs Leurestraat 19

29-03-2007 Arlette WILMoTs Leurestraat 30

30-03-2007 Petrus THIJs Hooilingenstraat 23

02-04-2007 Henri HoNoF st-Lambertusstraat 2

03-04-2007 Jan HAMAeL oude Nederbaan 34

04-04-2007 Jeanny MoNARD Romershovenstraat 198

06-04-2007 Gerardus GeURTs Romershovenstraat 97

VOORTBEWEGINGSTOESTELLEN

Verkeer

De laatste jaren verschenen er steeds meer voertuigen in het straatbeeld waarvoor er in de wegcode

niet onmiddellijk een specifieke reglementering te vinden was.

De nieuwe wetgeving kent aan deze categorie van langzame voertuigen, voortaan de “voortbewegingstoestellen”

genoemd, nu een juridisch statuut toe.

Ze zullen worden ondergebracht bij twee bestaande categorieën van weggebruikers. In functie van de

gevoerde snelheid (ongeacht of ze gemotoriseerd zijn of niet) worden ze gelijkgesteld met voetgangers

of fietsers.

De gemotoriseerde voortbewegingstoestellen krijgen als voorwaarde mee dat ze naar bouw en motorvermogen

niet sneller mogen rijden dan 18 km/u.

Voor de niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen is geen snelheidsbeperking voorzien.

Niet onbelangrijk is dat de zogeheten “pocket-bikes” of mini-motoren in elk geval verboden blijven

op de openbare weg.

Wat zijn voortbewegingstoestellen en welke soorten zijn er ?

een « voortbewegingstoestel » is:

• ofwel een “niet-gemotoriseerd voortbewegingstoestel”, dit wil zeggen elk

voertuig dat niet beantwoordt aan de definitie van een rijwiel, dat door de gebruiker

of de gebruikers door middel van spierkracht wordt voortbewogen en

niet met een motor is uitgerust (vb. skeelers, rolschaatsen, steps, skateboard,

éénwieler, rolstoel...);

• ofwel een « gemotoriseerd voortbewegingstoestel », dit wil zeggen elk motorvoertuig

met twee of meer wielen dat naar bouw en motorvermogen, op

een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan 18 km per uur (vb. elektrische

autopeds, segways, elektrische rolstoelen of rolwagens voor personen met een

beperkte mobiliteit, ...)

Welke regels zijn van toepassing voor de gebruikers van voortbewegingstoestellen?

• Wanneer de gebruikers van voortbewegingstoestellen niet sneller dan stapvoets rijden moeten zij de regels van toepassing voor de

voetgangers volgen.

• Wanneer de gebruikers van voortbewegingstoestellen sneller dan stapvoets rijden moeten zij de regels van toepassing voor de

fietsers volgen.

Welke regels moeten de andere weggebruikers naleven t.o.v. gebruikers van voortbewegings-toestellen?

De regels die de andere weggebruikers moeten naleven ten opzichte van respectievelijk voetgangers en fietsers, gelden eveneens ten

opzichte van gebruikers van voortbewegingstoestellen.

Verlichting

Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te

zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter, moeten de gebruikers van voortbewegingstoestellen die rijden op de andere delen

van de openbare weg dan degene die voorbehouden zijn voor het verkeer van voetgangers volgende verlichting gebruiken:

• vooraan, een wit of geel licht;

• achteraan, een rood licht.

Die lichten mogen in één enkel toestel verenigd zijn, dat links geplaatst of gedragen wordt.

Rijbewijs

De wetgeving betreffende het rijbewijs werd eveneens aangepast. Ingevolge deze aanpassing wordt er bepaald dat :

• rijwielen uitgerust met een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 kW, waarvan de aandrijfkracht

geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een

snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen, niet beschouwd

worden als motorvoertuigen voor wat betreft de toepassing van het KB rijbewijs.

• de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen niet gelijkgesteld worden met motorvoertuigen

voor wat betreft de toepassing van de wetgeving m.b.t. het rijbewijs.

Bijgevolg worden de bestuurders van rijwielen uitgerust met vernoemde elektrische hulpmotor

en de bestuurders van voortbewegingstoestellen ontslagen van de verplichting houder te zijn

van een rijbewijs en het bij zich te hebben.


Herinrichting kruispunt

HET ‘KRUISPUNT AAN DE VERKEERSLICHTEN’ WORDT HERINGERICHT !

Het kruispunt van de Tongerse- en Bilzersteenweg met de L. Lambrechtsstraat en de stationsstraat is centraal gelegen in de zogenaamde

‘doortocht van de N730’ door het centrum van Hoeselt. De uitwisseling van het verkeer met de zijwegen is nu geregeld via

verkeerslichten.

omwille van het bijzonder drukke verkeer op de as Bilzen-Tongeren enerzijds en het gemis aan voldoende opstelruimte voor

links-afslaande voertuigen anderzijds, worden er vaak onverantwoorde risico’s genomen, met meer dan eens ongevallen tot

gevolg. Dikwijls zijn zwakke weggebruikers hiervan het slachtoffer.

De komende maanden gaan we het kruispunt op een veilige manier herinrichten zodat deze conflictsituaties in de toekomst vermeden

kunnen worden.

In het ontwerp worden volgende aanpassingen aan het kruispunt voorzien:

1. de bushalte richting Bilzen wordt verschoven tot achter het kruispunt, ter hoogte van de apotheek

2. er komt een volledig parkeerverbod vlak bij verkeerslichten

3. de huidige verkeerslichten worden aangepast en aangevuld met ontruimingspijlen (groene pijlen op het

einde van de cyclustijd) voor de nieuwe voorsorteerstroken linksaf

4. er komen onbemande camera’s ter controle van het “roodlicht-rijden” en overdreven snelheid

5. de veiligheid van de fietser wordt verhoogd door middel van de aanleg van verhoogde en bredere fietspaden

op de as N730. Voor de zijstraten (L. Lambrechtsstraat en Stationsstraat) wordt er een vooropstelstrook

voor fietsers ingevoerd

6. en ten slotte is er ook bijzondere aandacht voor de rechtsafbewegingen vanuit de Stationstraat: er komt

een aangepaste bochtstraal en een achteruitliggende stopstreep voor het verkeer komende uit richting

Bilzen, zodat de vrachtwagens veiliger de gewestweg kunnen opdraaien.

De werken worden uitgevoerd in opdracht van de bouwheer TV3V, Plantin en Moretuslei 220 bus 7 te 2018 Antwerpen. De tijdelijke

vennootschap TV3V of voluit “Veilig Verkeer Vlaanderen” is samengesteld uit de 3 grootste studiebureaus van Vlaanderen, met

name ARCADIs Gedas, Grontmij en Technum. De lokale projectleider is Ivo Wolfs , bereikbaar via GsM 0486 13 08 88.

De studie van TV3V (dossier 7212) werd uitgewerkt in een ontwerp door een andere tijdelijke handelsvennootschap, met name

LAD, Herckenrodesingel 101 te 3500 Hasselt (dossier 03869), samengesteld uit de studiebureaus Libost-Groep, A+D engels en D+A

Consult. De plaatselijke leidend ingenieur is Kris Froidmont.

De werken zullen uitgevoerd worden door aannemer VBG, Welvaartstraat 14 te 2200 Herentals. Projectleider bij deze firma is Dirk Hens.

VERLOOP VAN DE WERKEN:

De werken zijn gestart op 11 april met het opbreken van de stoepen op te breken zodat de nutsmaatschappijen kunnen werken. De

waterleiding, gas- , telekabel -en elektriciteitsleidingen, en vooral heel veel telefoonkabels moeten verplaatst worden naar het nieuwe

voetpad toe. Hiervoor krijgen deze maatschappijen tijd van 12 april tot 18 mei.

op maandag 21 mei worden de 2 zijstraten (de L.Lambrechtsstraat en de stationsstraat) afgesloten en zullen de verkeerslichten

verwijderd worden.

De hoofdaannemer VBG krijgt voor de riolerings- en wegeniswerken een uitvoerings-termijn van 70 kalenderdagen. ondertussen

wordt er ook een nieuwe aangepaste verkeerslichtenregelinstallatie geplaatst door de firma eMA.

VERLOOP VAN HET VERKEER IN EN ROND WERFZONE.

Zeker nog tot 29 mei kan het verkeer nog in alle richtingen, mits plaatselijke beperkingen, door de werfzone.

Vanaf 31 mei mag het verkeer enkel door werfzone op de N730, komende van Tongeren. Alle verkeer komende

van Bilzen wordt omgeleid via een aantal aangeduide omleidingwegen door het centrum van Hoeselt. In deze straten

(Gansterenstraat, Hulsstraat, schepenenlaan, Hoflaan en Gieterijstraat) wordt plaatselijk een parkeerverbod ingevoerd. De twee zijstraten,

de L. Lambrechtsstraat en stationsstraat zijn ter hoogte van het kruispunt met de 730 in die periode niet meer bereikbaar.

De werf wordt uiteraard zo vlug als mogelijk opengesteld om het doorgaand verkeer op de N730 te houden.

Wij hopen samen met u dat de hinder tot een minimum mag beperkt blijven. Hoe dan ook zijn wij ervan overtuigd dat het heringerichte

kruispunt voor de duizenden dagelijkse gebruikers veel veiliger zal zijn.

INFORMATIE?

Tijdens de werf zullen we u verder informeren via onze website www.hoeselt.be.

een plannetje in pdf-formaat kan u downloaden op http://www.hoeselt.be/downloads/plan.pdf.

Heeft u specifieke vragen dan kan u terecht op het gemeentehuis, dienst INF of bij de gemeentelijke toezichter Ludo

Baerts

U kan ook een mailtje sturen naar kruispunt@hoeselt.be.


OCMW

ZATERDAG 5 mei

DAG VAN DE VRIJWILLIGER

IN DE ZORG – 10de EDITIE

Europlanetarium te Genk

Thema ‘VRIJWILLIGERS ZIJN

STERREN IN DE ZORG’

Over communicatie in de

thuiszorg en de rol van

vrijwilligers.

Programma:

13.15 uur : onthaal met koffie/thee.

13.30 uur: Verwelkoming door Mevr.

erika Thijs, gedeputeerde

van welzijn en gezondheid

13.45 uur: Hulpverleners, mantelzorgers

en vrijwilligers brengen hun

verhaal

14.45 uur: Improvisatietheater

Inspinazie zorgt voor de

nodige animatie

15.15 uur: Voordracht: ‘De plaats van

de vrijwilliger in het

thuiszorgnetwerk in

Limburg’ door Ann Asnong

(vzw Listel)

15.45 uur: Intermezzo door

Improvisatietheater

Inspinazie

16.00 uur: slotwoord door

Mevr. erika Thijs

16.15 uur: Feestelijke afsluiting van de

10de editie met een receptie

Locatie:

europplanetarium in Genk

(Planetariumweg 19)

Deelname: GRATIS

Inschrijven:

- Provinciale Dienst Gezondheid Hasselt,

tel. 011 23 72 85 of

- Lokaal Dienstencentrum oCMW

Hoeselt, tel. 089 51 88 10, secretariaat,

of tel. 089 51 88 14, Mira Breban,

centrumleider.

Heeft u interesse maar vervoer vormt

een probleem, laat het ons weten!

Bij voldoende belangstelling, kan

busvervoer georganiseerd worden!

Cursus ‘THUIS IN DE ZORG’

Deze cursus heeft als doel thuisverzorgers te ondersteunen. Tijdens een 5-tal samenkomsten

krijgen zij de nodige informatie over de zorg voor een zieke/hulpbehoevende.

Door in groep samen te komen, staan ze er niet alleen voor en krijgen ze de

gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen en tips.

Dit project is een initiatief van CM Limburg i.s.m. Ziekenzorg, Wit-Gele Kruis,

diensten voor gezinszorg van Familiehulp en Landelijke thuiszorg, ISIS, OKRA

en het Lokaal Dienstencentrum OCMW Hoeselt.

Voor wie?

Voor mantelzorgers, personen die betrokken zijn bij de zorg voor een zieke of hulpbehoevende

in de thuissituatie. (Je moet niet aangesloten zijn bij CM)

Dinsdag 15 mei: ‘Hulpmiddelen en kleine woningaanpassingen’

Met een voldoende veilige en comfortabele woning kan een zieke of zorgbehoevende

persoon langer thuis verzorgd.

Dinsdag 22 mei: ‘Verplaatsingstechnieken’

Aandacht aan de rugklachten.

Dinsdag 29 mei: ‘Hulp inschakelen ?!’

Welke diensten en hulpverleners bestaan er.

Dinsdag 5 juni: ‘Het geloof: een houvast’

Geloof kan herkenning, geborgenheid en structuur bieden.

Palliatieve zorg, stervensbegeleiding, ziekenzalving, euthanasie, ... zijn thema’s die tijdens

deze samenkomst bespreekbaar zijn.

Dinsdag 12 juni: ‘Je leven in evenwicht’

De verzorgende dient ook goed voor zichzelf te zorgen. Maar hoe?

Praktisch?

Naargelang de voorkeur van de deelnemers zullen de samenkomsten plaatsvinden in

de namiddag van 13.30 tot 16 uur of ’s avonds van 19.30 tot 22 uur.

Locatie: Lokaal Dienstencentrum oCMW Hoeselt, europalaan 1, 3730 Hoeselt

Deelnameprijs: 10 euro

Inschrijven?

Lies swerts, CM Limburg, tel. 011 28 03 65 of lies.swerts@cm.be

Mira Breban, Lokaal Dienstencentrum oCMW Hoeselt, tel. 089 51 88 14

of mira.breban@ocmwhoeselt.be

CENTRA VOOR KORTVERBLIJF

Zoek je een kamer in kortverblijf?

Dit kan gemakkelijk via de website www.limburg.be/kortverblijfonline. Hier krijg je een

overzicht van alle Limburgse centra voor kortverblijf en hun vrije kamers. Wanneer je

een geschikte kamer gevonden hebt, kan je hierop een optie nemen door je aanvraag

via de site te versturen. Je vraag zal snel behandeld worden.

een zorgbehoevende oudere kan voor maximum 60 aaneensluitende dagen en maximum

90 dagen verspreid over een kalenderjaar in kortverblijf worden opgenomen. Dit

betekent een adempauze voor de thuis- en mantelzorg

Voor meer informatie:

Provinciale Dienst ouderen, Tav Ine Hennissen

Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt - tel.: 011 23 72 88 - e-mail: dienstouderen@limburg.be

GSM CURSUS 50-plussers

Schrijf je snel in!

Telkens op woensdag van 13.30 tot 16.30 uur (6 lessen + opfrissingles)

Prijs: 11 euro (betaal je per les dan is de bijdrage 2 euro per les)

Inschrijvingen: Mira Breban, tel. 089 51 88 14

DORPSRESTAURANT ‘DE DAGSCHOTEL’

TE ALT- HOESELT

Startmoment restaurantdag

op 5 oktober 2006 startte oKRA Alt-Hoeselt

met een nieuw initiatief nl. de organisatie van

een wekelijkse ResTAURANTDAG in zaal De Altenaar.

Nu 6 maanden verder blijkt het initiatief een schot in de roos!

De reacties zijn positief en de belangstelling is hoopgevend.

er is een gemiddelde opkomst van 26 personen per week.

om nog meer Hoeselaren te betrekken bij dit zinvolle project willen we de werking

ervan even toelichten.

Sociaal Maatschappelijk

Bedoeling?

De restaurantdag beantwoordt aan een actuele nood.

Veel mensen hebben er moeite mee om elke dag opnieuw voor warm eten te zorgen;

sommigen haten de afwas erna of worden eens graag opgediend;

voor anderen is vooral het sociaal contact met dorpsgenoten een pluspunt.

De restaurantdag vormt inmiddels een ontmoetingsplek voor mensen die op een

vaste dag in de week samenkomen om gezellig, gezond en goedkoop te eten.

De bediening gebeurt door vrijwillige medewerkers.

Wat schaft de pot?

Je krijgt vooraf een overzicht van de menu’s die elke maand voorzien worden.

een menu bestaat telkens uit soep, hoofdgerecht en een dessert.

Mensen die zoutarm of suikervrij moeten eten, laten dit best vooraf even weten.

De maaltijden worden rechtstreeks geleverd door Traiteur De Zwaan in Diepenbeek.

Voor wie?

Voor bewoners van Alt-Hoeselt & Groot-Hoeselt

Voor jong en oud, bejaarden, volwassenen en kinderen

Wanneer?

elke donderdag om 12 uur, zaal Altenaar te Alt-Hoeselt

Prijs?

Volwassenen betalen 5 euro voor een volledige menu (soep – hoofdgerecht – dessert)

Kinderen betalen 2,50 euro.

op de tafels wordt gratis water voorzien. Voor frisdrank, andere dranken of koffie

betaalt u 1 euro.

Inschrijven?

De bestelling moet doorgegeven worden voor dinsdagavond bij een der bestuursleden.

U kiest zelf wanneer en hoe dikwijls u komt!

Heeft u interesse maar vormt vervoer een probleem? Geef een seintje aan één van

de bestuursleden.

Voor bijkomende inlichtingen kunt u zich wenden tot:

Hex Ludo, Nieuwebaan 60, tel. 012 23 40 63 of GSM 0477 35 1745

De vrienden van ‘De DAGsCHoTeL’ hopen u te mogen verwelkomen

op één van de volgende restaurantdagen!

WORK@HOME

In het kader van de sociale economie

wil men tewerkstelling creëren voor

laaggeschoolden en langdurig

werkzoekenden. Work@Home

Hoeselt speelt hierin een leidersrol

en biedt in de poetsdienst aan zo’n

250 klanten huishoudelijke hulp aan

tegen betaling met dienstencheques.

Dit is zeer voordelig, want voor één

uur werk betaal je slechts 6,70 euro

en dit is nog eens fiscaal aftrekbaar,

zodat je eigenlijk maar 4,69 euro per

cheque betaalt.

Strijkatelier Sint-Pieter

Naast de Poetsdienst biedt Work@

Home onder strijkatelier sint-Pieter

een oplossing voor al je strijk- en

retouchewerk.

een 10-tal professioneel opgeleide

strijksters staan klaar om de plooien

glad te strijken.

Het enige wat je hiervoor moet

doen, is je gewassen kledij

binnenbrengen en 1 à 2 dagen later

kan je deze mooi opbergen in je

kast.

Deze activiteiten vallen eveneens

onder de dienstenchequeregeling.

Work@Office

Regelmatig kregen we ook vragen uit

het bedrijfsleven voor het onderhoud

en poetsen van burelen. om hieraan

tegemoet te komen werd Work@

office opgericht.

een team van degelijk opgeleid

personeel staat ter beschikking van

het Hoeseltse bedrijfsleven.

Opleiding en Begeleiding

Het streven naar een steeds betere

kwaliteit, het optimaliseren van

werkmethodes en het creëren van

een aangename werksfeer zijn voor

ons topprioriteiten.

om dit te realiseren werd de VZW

opleiding en Begeleiding in het leven

geroepen.

In onze opleidingssessies krijgen de

werknemers de kans hun ervaringen

te toetsen aan de standaard.

Het ontdekken van eigen kwaliteiten,

vergroot hun zelfzekerheid en draagt

bij tot verdere zelfontplooiing.

Open van maandag tot en met vrijdag

van 8-12 uur en 13-17 uur.

Dinsdag open tot en met 19 uur.

Groenstraat 6 bus 4, 3730 Hoeselt

tel. 089 79 35 93 – fax 089 51 56 85


10

Sociaal Maatschappelijk

KINDEROPPASDIENST

Deze dienst geeft ouders met kleine

kinderen de kans om allerlei leuke

dingen te doen.

De babysitters en de gezinnen die

een babysit aanvragen moeten

aangesloten bij de Gezinsbond,

zoniet zijn geen van beiden verzekerd

met alle gevolgen vandien. (Geen

andere verzekering dekt eventuele

ongevallen).

Aanvragen babysit bij Wijnen

Driesen, Groenstraat 42 B, 3730

Hoeselt, tel. 089 41 31 95.

Vlaamse Liga tegen Kanker

organiseert samen met het

Virga Jesseziekenhuis en het

CAZ, Campus Salvator

infosessies en cursussen voor

kankerpatiënten en hun

omgeving

Wie kanker heeft, zit vaak met een

hoop onbeantwoorde vragen.

Daarom organiseert het steunpunt

van de Vlaamse Liga tegen Kanker

(VLK) in Limburg samen met het

Virga Jesseziekenhuis en het CAZ,

Campus salvator in de periode maart

– juni 2007 een hele reeks activiteiten

in de vorm van infosessies. Via een

ruim aanbod wil de VLK patiënten

en hun omgeving beter leren omgaan

met kanker door zowel emotionele,

medische als praktische vragen aan

bod te laten komen.

Voor meer informatie kunnen

geïnteresseerden contact opnemen

met het VLK-steunpunt in Limburg,

sandra Bortels, stadsomvaart 9 te

3500 Hasselt,

sandra.bortels @ tegenkanker..be

GEZOCHT: VRIJWILLIGERS VOOR KIND EN PREVENTIE VZW

Voor het consultatiebureau van Kind en Gezin te Bilzen

zoeken wij enthousiaste mensen.

Wij vragen:

- dat u jonger bent dan 65 jaar

- een beetje engagement: minstens éénmaal per maand meewerken voor het begeleiden

van de raadpleging

- absoluut geen ervaring, interesse is voldoende

Wij verwachten:

- dat u voor een warm onthaal zorgt voor de ouders met jonge kinderen

- de kindjes inschrijft

- weegt en meet

- praktische hulp biedt aan ouders

- aandacht schenkt aan hun vragen.

U krijgt:

- vorming en begeleiding van Kind en Preventie

- de kans om uw ervaringen te delen tijdens vrijwilligersvergaderingen en studiedagen

- een toffe sfeer

Meer info:

A. elen, tel. 0496 18 44 24 of J. Wijnen, tel. 0473 67 14 63

ZIEKENZORG HOESELT

op woensdag 11 april organiseerde ziekenzorg Hoeselt haar paasfeest voor bijna 200

zieken, bejaarden en medewerkers.

In de mooi versierde zaal van het cultureel centrum werden de leden van ziekenzorg

verwelkomd door de voorzitter Antonie Lormans.

Het paasfeest werd vooraf gegaan door een eucharistieviering in het teken van Pasen.

Daarna mochten de leden aanzitten voor een lekkere warme maaltijd opgediend door

de vrijwillige ZZ medewerkers en de dertien plussers.

De troubadours van Hoeselt zorgden voor het ontspanningsgedeelte, waarna men zich

nog kon verheerlijken bij een lekkere koffietafel.

In de late namiddag werd deze feestelijke samenkomst afgesloten. Niets dan tevreden

gezichten, want ook onze zieken hadden een mooi paasfeest beleefd.

* Aktiviteitenkalender

ma 07-05 creaclub ma 04-06 creaclub

di 15-05 ZZ. Vergadering di 19-06 ZZ. Vergadering

di 26-06 uitstap per autobus

* Lourdesbedevaart

Voor de Lourdesbedevaart met ziekenzorg Hoeselt per vliegtuig van 30 juni tot 4 juli

zijn er nog een aantal plaatsen vrij.

Deelnameprijs is 465 euro (alles inbegrepen) volpension, bus tot Zaventem vanuit

Hoeselt enz...

Personen die nog wensen deel te nemen kunnen zich nog inschrijven bij Pierre Jamaer,

tel. 089 41 45 69.

ELIA FONDS

Zesde oproep van het elia Fonds: “ontdekking en verwondering. originele vrijetijdsbesteding

voor iedereen’. Het Fonds heeft tot doel projecten te ondersteunen die mensen met

een verminderde mobiliteit originele ontdekkingen aanbieden bij hun toeristische, culturele

en sportieve vrijetijdsbesteding.

Meer informatie over de selectiecriteria, kandidaatsprocedure en timing vindt u in de folder.

Het kandidaatsdossier moet tegen uiterlijk 20 juni bij de Koning Boudewijnstichting worden

ingediend. Info: 070 23 30 65, e-mail proj@kbs-frb.be

INFO C.C. TER KOMMEN

Tel. 089 41 63 58

Fax 089 50 26 47

e-mail ccterkommen@hoeselt.be

www.hoeselt.be/cultuur

EIGEN PROGRAMMERING C.C. TER KOMMEN

ZONDAG 6 MEI vanaf 14 uur

CULTUURSTAPPEN IN WERM

Het is stilaan een traditie om

al wandelend wat Hoeseltse

cultuur op te snuiven.

Dit jaar nemen we je mee

naar Werm voor een uitgebreide

‘Gerlabeekwandeling’.

onderweg kan je genieten

van enkele ‘cultuurstops’.

Vertrek 14 uur, 14.15 uur of

14.30 uur) en aankomst van

de wandeling is voorzien in

Brasserie De singelhoeve te

Werm.

Deelname is gratis.

KAV Hoeselt-Centrum

Mei

Do 10 Inspiratie: “In Balans” (voormiddag)

Di 15 Prikkeldag in Limburghal Genk

van 10 tot 22.30 uur

KAV O.L.Vrouw

Mei

Vr 04 Lentefeest

Di 29 Inspiratie : “In Balans”

Juni

Di 12 KAV reis

Meer info:

KAV Hoeselt-Centrum:

Rita Wouters, 089 51 19 31

Annie Buysmans, 089 51 16 58

KAV OLVrouw:

Liliane Tuerlinckx, 089 41 69 52

simone Wouters, 089 41 35 29

ma 13 – 16.30 u

di 13 – 16.30 u

wo 09 – 12 u 13 – 16.30 u

do 09 – 12 u 13 – 18 u

vr 09 – 12 u 13 – 16.30 u

sfeerbeeld Cultuurstappen Romershoven 2006

NEOS HOESELT

Mei

Do 03 Koninklijke serres en Marollen

Do 24 Aspergeteelt en proeverij

(samen met Markant)

Juni

Do 21 Daguitstap naar de Vulkaaneifel

MARKANT

netwerk van ondernemende vrouwen

Mei

Do 24 Asperges (samen met Neos)

Di 29 Processie van echternach

Juni

Di 26 Zomeropera Alden Biesen

Haspengouwdag

Info: Jeannine Crommen, tel. 089 41 27 65

www.markantvzw.be/hoeselt

Cultuur

ACTIVITEITENKALENDER

C.C. TER KOMMEN GROTE ZAAL

MEI

Za 05 Fuif: Hot Girl Trip - K.J. Neder

Zo 06 schoolfeest GVB Werm

Ma 07 Cursus yoga 50+

Do 10 Ledenvergadering oKRA

Vr 11 Fuif: Reanimation Party t.v.v. de

Mediclowns – spoedgevallen

Vezalius

Ma 14 Lijndansen oKRA

Cursus yoga 50+

Ma 21 Cursus yoga 50+

Vr 25 Voorstelling G.I.P.

Kunsthumaniora Hasselt

Zo 27 Kermisbal Isola

JUNI

Vr 01 Kampioenenviering

De Broeveskènder

Zo 03 Ruilbeurs Modeltreinen en

toebehoren – Hoeseltse

Treinclub

Ma 04 Cursus yoga 50+

Wo 06 Koffietafel MRB Haspengouw

Zo 10 eetdag Kon. Harmonie

st. Cecilia

Ma 11 Lijndansen oKRA

Cursus yoga 50+

Do 14 Ledenvergadering oKRA

Ma 18 Cursus yoga 50+

Wo 20 Bloedinzameling Rode Kruis

Za 23 Bierproefavond K.J. Neder

Ma 25 Cursus yoga 50+

Di 26 ontspanningsnamiddag

DC + Rustoorden

Wo 27 B.B.Q. Vriendenkring

gemeentepersoneel

Vr 29 Fuif KAVV

Za 30 BBQ B.C. De eurobormannekes

FOTOTENTOONSTELLINGEN

IN LOKAAL 1

Van 11 mei tot 6 juni:

CUBA OP STRAAT

HILDE VAN BEVER

Van 8 juni tot 27 juni:

ARTSEN ZONDER VAKANTIE

PATRICK DE ROO

JAARLIJKS VERLOF

VAN MAANDAG 2 JULI

TOT MAANDAG 30 JULI 2007

11


1

Cultuur

HOESELT PROMMS 3

Hoeselt Promms is een initiatief van de Koninklijke

Harmonie sint Cecilia i.s.m. de gemeente Hoeselt en

was tijdens zijn vorige 2 edities een gigantisch succes

met meer dan 1.000 toeschouwers. Het is een

groots opgezet spektakel waarin populaire klassieke

muziek naadloos overgaat in de meest swingende

en stomende pop- en rocksongs. De combinatie

van een popband en een harmonieorkest, samen

met onderstaande artiesten, staat garant voor drie

uur entertainment van de bovenste plank.

• Het Hoeselts Prommsorkest, o.l.v. Jos Wijnen, is

een harmonieorkest bestaande uit 60 enthousiaste

muzikanten dat reeds in het verleden

verschillende artiesten begeleidde zoals Paul

Michiels, Guy swinnen, sarah, Tabitha, sabien

Tiels, Willy Claes Quartet, Benny Wiame, Renilde

Peumans, ...

• Pop en rock coverband The Boozers is een stelletje

podiumgeil ongeregeld, dat werkt op de dansspieren. Pop, rock, disco, but most of all fun!

• De charmante Andrea Croonenberghs is vooral bekend als presentatrice en actrice in o.a. Flikken en emma. Haar ganse leven is

ze echter ook al actief als zangeres in o.a. haar vroegere band La Piovra. Meer recent schitterde ze in de finales van “steracteur

sterartiest” en “Zo is er maar één”.

• Met Günther Neefs kiezen we dit jaar voor klasse, emotie en ambiance die elkaar vinden in een unieke wisselwerking. samen met

Günther brengen we covers die alleen hij met zijn unieke warme stem aankan.

• We zijn ook blij om dit jaar kunnen samen te werken met zanggroep Horlecante en dansgroep Addicted. Zij zullen ongetwijfeld

de “finishing touch” aan Hoeselt Promms geven.

We verhuizen dit jaar naar de sporthal in Hoeselt die zal omgetoverd worden in een heuse concertzaal, met een groter podium en

meer aandacht voor het showelement en de geluidskwaliteit. een schitterende lichtinstallatie en verschillende videoschermen met

live beelden staan garant voor een perfecte omkadering.

Het Prommsconcert start zaterdag 12 mei om 20.45 uur stipt. Na het concert is er een spetterende after-party met DJ KYA, afgewisseld

met verdere optredens van The Boozers.

Aarzel niet om samen met 1.200 enthousiastelingen te genieten van dit bruisend evenement. Voorverkoopkaarten zijn te verkrijgen

aan 9 euro voor de staanplaatsen en 11 euro voor de zitplaatsen bij o.a. alle leden van de Kon. Harmonie st. Cecilia, of ook via C.C. Ter

Kommen, tel. 089 41 63 58 of via www.harmoniehoeselt.be. Voor meer informatie over dit evenement kan je contact opnemen met

Patrick Wijnen op het nummer 0479 66 43 46 of via patrick.wijnen@skynet.be.

Tot dan!

De leden van de Koninklijke Harmonie sint-Cecilia

Vul de vragenlijst in en win voor 450 euro aan prijzen!!!

1. In Hoeselt zijn er voldoende interessante culturele evenementen.

Akkoord Gedeeltelijk akkoord Niet akkoord

Waarom?

eind 2007 loopt het bestaande cultuurbeleidsplan op z’n einde. Daarom is de cultuurdienst volop

bezig met het opmaken van een nieuw cultuurbeleidsplan voor de komende 6 jaar (2008-2013).

Het is op basis van jullie reacties, ideeën, opmerkingen, noden en behoeften op cultureel vlak,

dat we zo’n cultuurbeleidsplan schrijven. Het is dan ook belangrijk dat je van je laat horen!

DAAROM REIKEN WE JE DE CULTUURTOETER AAN!

In elke deelgemeente vond reeds een inspraakavond plaats en alle sociaal-culturele verenigingen

ontvingen een enquête. Via onderstaande stellingen bieden we iedere Hoeselaar een laatste kans

om — anoniem of niet — zijn/haar gedacht te zeggen over het gemeentelijk cultuurbeleid. omcirkel

wat volgens jou van toepassing is.

2. Hoeselt biedt voldoende infrastructuur om socio-culturele activiteiten te organiseren.

Akkoord Gedeeltelijk akkoord Niet akkoord

Waarom?

3. Ik weet waar ik terecht kan als ik een vraag heb i.v.m. cultuur (subsidies, verenigingen, uitleendienst,

aanbod CC, Hoeselt Zomert, Vlaanderen Feest!,…)

Akkoord Gedeeltelijk akkoord Niet akkoord

Waarom?

4. Ik vind het aanbod culturele voorstellingen in CC Ter Kommen boeiend en gevarieerd.

Akkoord Gedeeltelijk akkoord Niet akkoord

Waarom?

5. In de bibliotheek vind ik meestal wat ik zoek.

Akkoord Gedeeltelijk akkoord Niet akkoord

Waarom?

6. Er is voldoende cultureel aanbod in onze gemeente voor alle leeftijden.

Akkoord Gedeeltelijk akkoord Niet akkoord

Waarom?

7. Het cultureel erfgoed van Hoeselt wordt voldoende beschermd en onder de publieke aandacht gebracht.

Akkoord Gedeeltelijk akkoord Niet akkoord

Waarom?

8. De gemeente voorziet voldoende steun aan het lokale verenigingsleven (uitleendienst, projectsubsidies,

info-avonden, samenwerkingsverbanden,…)

Akkoord Gedeeltelijk akkoord Niet akkoord

Waarom?

9. Ik bezoek

* de gemeentelijke bibliotheek

Nooit / 1x per jaar / 2-6 x per jaar / maandelijks / wekelijks

* CC Ter Kommen

Nooit / 1x per jaar / 2-6 x per jaar / maandelijks / wekelijks

10. Ik ben lid / geen lid van een Hoeseltse vereniging.

20 duotickets &

3 Haspengouwpakketten te winnen

t.w.v. 450 Euro

schrijf hieronder je specifieke wensen of suggesties t.a.v. het beleid en werking van bibliotheek, CC Ter Kommen, erfgoed, toerisme,...

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Naam en voornaam: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: .................................................................................................................................................................................................................. Deelgemeente: ..................................................................................................................................

Geboortejaar: .................................................

Gelieve deze enquête, al dan niet anoniem, vóór 15 mei te bezorgen aan de cultuurdienst, CC Ter Kommen, europalaan 2, of uw reacties te faxen op 089 50 26 47, door te

bellen naar cultuurbeleidscoördinator Yves Voncken op nr. 089 41 63 58 of te mailen naar cultuurdienst@hoeselt.be.

onder de inzendingen zullen 20 duotickets voor voorstellingen uit de eigen programmatie van CC Ter Kommen en 3 Haspengouwpakketten worden verloot.

In een volgende editie van de gemeenteberichten lees je de opvallendste resultaten van onze bevragingen.

1


1

Cover Story

Het idee van de actie “Janneman dateert van de periode toen Jeannine werd opgenomen op de

kankerafdeling in het ziekenhuis. Daar lag ook een jongetje “Jan” met kanker. Zijn moeder wilde op

bedevaart naar Rome, voor zijn genezing, maar kreeg zelf kanker. Beiden zijn overleden.

Jeannine heeft deze taak op zich genomen en wandelde vorig jaar in maart samen met Jos

Lenchont uit Leopoldburg, van Rome naar Hoeselt. De opbrengst voor deze wandeltocht, 16000

euro ging naar ‘De Kleine Prins, het kinderkankerfonds voor Limburg”. Het geld diende om het

onderzoek tegen kanker te financieren.

De actie Janneman is zeer geslaagd maar Jeannine vind dat deze problematiek

nog veel meer in de kijker moet gezet worden, vandaar een tweede bedevaart naar Küssnacht.

De voettocht vanuit Rome ging immers al via Küssnacht waar Jeannine, Koningin Astrid om steun

vroeg voor een veilige terugreis.

Koningin Astrid was amper twee jaar koningin van België toen zij in 1936 op 29-jarige leeftijd in het

Zwitserse Küssnacht om het leven kwam in een tragisch ongeval. Ons land was in shock, iedereen treurde om

de tragische dood van hun geliefde en populaire koningin, zij was immers de koningin die de Belgische harten

kon ontdooien. Op de plaats van het ongeval werd een kapel gebouwd ter nagedachtenis van de betreurde

Astrid. Nog steeds worden dagelijks verse bloemen op haar graf gelegd.

De leden van het Belgische hof herdenken jaarlijks koningin Astrid in Küssnacht.

Tijdens de bedevaart zal Jeannine begeleid worden door Jos Lenchant uit Leopoldburg en nog

enkele anderen. ook dit maal wordt er gestapt voor het kinderkankerfonds. Het geld gaat ditmaal

naar medicijnen voor ouders van kinderen die lijden aan kanker en die de medicatie en behandeling

niet kunnen betalen. ook de minderbedeelden krijgen een deel van de opbrengst. De actie

krijgt de naam Lienemientje.

Voor deze gelegenheid werden geboortekaartjes gemaakt.. De geboorte had plaats in het kasteel

van Hardelingen op 17 april 2007.

Meters zijn: Mevrouw stefels van Hardelingen

en de peter is Gouverneur steve stevaert.

Kleindochter van Koningin Astrid, H.K.H Prinses

Astrid heeft eveneens haar steun aan Jeannine

toegezegd.

TE VOET van KÜSSNACHT

naar Hoeselt

met de steun van prinses Astrid

Dinsdag 17 april vereerde prinses Astrid onze

gemeente met een bezoek

ter gelegenheid van de actie ‘Lienemientje’.

‘Lienemientje’, Limburg steunt zijn rakkertjes, is een actie voor en

door Limburg, ten voordele van het Limburgs Kinderkankerfonds

en is een aanvulling op de voorafgaande actie ‘Janneman’.

17 april, even voor de middag arriveerde

de prinses onder een stralend

zonnetje in het kasteel van

Hardelingen. Zij werd verwelkomd

door een talrijke menigte en de

laatstejaars kleutertjes van Hoeselt.

De prinses kreeg een prachtig

boeketje aangeboden door Niels

Dirickx, het 9 jarig zoontje van de

pachter van het kasteel.

Prinses Astrid stopte prompt een

briefje van 20 euro in Jolientjes

hand, haar symbolisch bijdrage

aan de actie.

Nadien nam de prinses rustig

de tijd voor een korte kennismaking

met het schepencollege

en de genodigden.

Burgemeester Annette stulens

verwelkomde de prinses namens

al de Hoeselaren

en gaf dan het woord aan Jeannine

Mottart die haar actie uitgebreid

kon toelichten.

Daarna bracht Jolien Bastiaens,

kleindochter van Jeannine een

gedichtje; het tekstje van het

geboortekaartje…

Met een bloemetje in mijn hand, stap ik dan naar Zwitserland,

Voor mijn vriendjes groot en klein, die soms héél erg ziekjes zijn,

‘k vraag aan Koninging Astrid, of zij samen met mij bid,

‘k Verpoos er dan bij haar kapel, je zult het zien ze helpt ons wel,

Mocht je soms aan een cadeautje denken, kan je ons uw sponsoring schenken,

Een benefiet is ook oké, ik feest dan met jullie mee,

Alle hulp groot of klein, zal dan ook erg welkom zijn,

Hebt U voor mij een goed idee, deel mij dat dan even mee!

Lientje nodigt tot besluit, U allen op een kraamvisite uit…

Cover Story

’s Middags kreeg zij een lunch aangeboden,

verzorgd door Restaurant Ter

Beuke.

Heel Limburg bij dit initiatief

betrekken!!!

Aan alle burgemeesters van

Limburg wordt gevraagd

geld in te zamelen voor dit

initiatief.

Wie de tocht wil sponsoren

kan een bedrag storten op

335-0990286-59 met vermelding

Lienemientje.

1


1

Toerisme

WANDELINGEN

De Doorntrippers

Zo 06-05 Bokrijk Plantentuin

en vijvers – 7 km (*)

Zo 13-05 o.L.Vr. Hoeselt – 9 km (*)

Zo 20-05 Niglispo - 18 km - p.p. 9 uur

Zo 27-05 Geen wandeling (kermis)

Ma 28-05 Hoeselt- avondwandeling

8km - p.p.19 uur

Zo 03-06 Zonhoven Platweiers (*)

Zo 10-06 Bitsingen -

14 uur aan de grot (*)

Zo 17-06 Hoeselt – 8 km (*)

Zo 24-06 L.U.C. Diepenbeek,

Kom op tegen kanker (*)

Zo 01-07 Grote-spouwen (*)

* Namiddagwandelingen: vertrek

parking post Hoeselt om 13.30 uur

YOGA

Elke woensdagavond

van 18.30 uur tot 19.30 uur in de

spiegelzaal van het sportcentrum

Iedereen is welkom.

Een uurtje relaxen voor 1 euro

Proefles gratis

JAARMARKT EN KERMISSEN

Vr 25-05 Jaarmarkt

Zo 27-05 Klein Kermis - centrum

Zo 03-06 Klein Kermis Werm

Zo 03-06 Klein Kermis

schalkhoven

Zo 10-06 Klein Kermis

st.Huibrechts-Hern

Zo 24-06 Klein Kermis

Romershoven

Zo 01-07 Klein Kermis Alt-Hoeselt

Binnen enkele maanden pakt het

REVUE-GEZELSCHAP uit

met drie plezante, muzikale “showavonden”

met als ingrediënten :

solo- en koorzang, balletten, gekke

sketches, instrumentaal, dia’s , kolder

……

Jullie horen nog van ons !

Het wordt géén revue, maar wel

“sjau klùchtëg” !!

En we spelen voor een goed doel !

HET BETOVERENDE KASTELENLANDSCHAP

stap in het Haspengouwse kastelenlandschap en ontdek

een wereld van legendarische verhalen. een epos van

machtsconflicten, mysterieuze schatten, dappere ridders

en verleidelijke jonkvrouwen.

enkel in Haspengouw vind je zo’n concentratie aan

kastelen, monumentale vierkantshoeven en robuuste

burchten. stuk voor stuk juweeltjes waarin we jullie in

de periode van april tot en met oktober 2007 van willen

laten genieten:

BUSRIT LANGS KASTELENLANDSCHAP

Bilzen - Hoeselt - Tongeren - Riemst

Dinsdagen: 5 juni - 4 september - 2 oktober

Programma

09.30 uur ontvangst koffie en taart

10 uur Rondleiding in Alden Biesen

10.30 uur Busrit naar Hoeselt – schalkhoven – Gors opleeuw

11uur Rondleiding kasteel Gors-opleeuw

11.30 uur Busrit overrepen – Neerrepen – Riksingen – ’s Herenelderen

12.30 uur Middagmaal ‘s Herenelderen

14 uur Wandelen naar de kerk en omgeving kasteel

14.30 uur Busrit naar Berg – Nerem – sluizen – elst – Millen

15 uur Bezoek Waterburcht Millen

15.30 uur Rondleiding en proeverij in Wijnkasteel Genoelselderen

16.45 uur Vertrek naar Alden Biesen

Prijs 30 euro per persoon (25 euro indien vegetarische menu) inclusief koffie en taart, busrit met

gids, begeleide rondleidingen, inkom en 3-gangen menu, exclusief dranken bij middagmaal

Kinderen tot 14 jaar 25 euro per persoon drank bij maaltijd inbegrepen.

Inlichtingen en inschrijvingen Toerisme Hoeselt 089 51 03 35 of toerisme@hoeselt.be

FIETSTOCHT LANGS KASTELEN

MET PROEVERIJ STREEKPRODUCTEN

Bilzen - Hoeselt - Kortessem

Zondagen 13 mei en 17 juni

De ideale manier om het kastelenlandschap te ontdekken is door er helemaal in onder

te duiken. Al fietsend laten we jullie overdonderen door natuur en cultuur en wordt

u onderweg verwend met een proeverij van de verschillende streekproducten zoals

onze Hoeseltse pralinen, champagne van schorpion, koffie en Haspengouwse taart en

een lekker pintje Bilzers Bruin met Bilzers rolleke.

Afstand 30 km.

Vertrek 13.30 uur kantoor toerisme Alden Biesen.

Prijs: 5 euro, kinderen -12 jaar gratis

Vooraf inschrijven bij de dienst voor toerisme 089 51 03 35

WANDELTOCHT LANGS KASTELEN

5 kastelen op minder dan 1 km!

Zondag 19 augustus om 13.30 uur

Het historische verleden van onze prachtige kastelen in Hoeselt

wordt uitgebeeld door enkele acteurs getooid in de typische klederdracht

van toen.

Meer info in een volgende uitgave van de gemeenteberichten

KALENDER KALENDER KALENDER KALENDER

1-MEIFEESTEN TE ALT-HOESELT – in en rond de Altenaar

organisatie: K.Harmonie.sint-Lambertus Alt-Hoeselt

Za 28-04 vanaf 10 uur: SNUFFEL- EN ROMMELMARKT

Met verschillende kraampjes, gezellig terras, rand- en kinderanimatie.

Reservatie: 012 23 41 49

Zo 29-04 vanaf 14.30 uur - CONCERTNAMIDDAG

2 tot 6 mei Pipo poppencircus

Za 05-05 FAMILIEVOLLEBALTORNOOI

13 – 17 uur in sporthal Ter Kommen.

organisatie: Hoevoc

Info: André Vanhees, tel. 089 41 62 70

Zo 06-05 ROMMELMARKT

Van 09 tot 17 uur in de Winterbeekstraat.

Info: Gielen Caroline 089 51 46 51

Zo 06-05 PUPPYSHOW

show voor Chihuahua's

10 - 17 uur in de sint-Hubertuszaal in Hern

Zo 13-05 GROTE ROMMELMARKT

Van 9 tot 18 uur aan het voetbalterrein in de Bergstraat.

Toegang is gratis.

Info: Carine Theunissen: 0496 06 16 43 of Martin Knaepen: 0496 70 09 87

organisatie: KsV Hoeselt

Vr 08-06 VERJAARDAGSWANDELING door de Rommelaar

10 jarig bestaan wandelclub de Rommelaar

Afstanden: 4-12 km

Vrij vertrek tussen 8 en 15 uur aan de Pastorij, Romershovenstraat 59

Prijs: 0,75 euro/ 0.90 euro met sticker

Inlichtingen Guy Valkeneers, wandelclub De Rommelaar, 089 51 41 61

HOESELT ZOMERT - 12de editie

vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 juli

Noteer alvast in je agenda !

1000 JAAR FRUIT

De Haspengouwse fruitteelt is eeuwenoud. onder de noemer ‘1000 jaar fruit in

Haspengouw’ zetten de Keizerlijke Commanderie der edele Haspengouwse Fruyteniers

en negentien Limburgse gemeenten de fruitgeschiedenis extra in de kijker. In samenwerking

met het Belang van Limburg wordt een speciale fruitaward uitgereikt in

vier categorieën. De persoon, de onderneming, de instelling en de gemeente die

Haspengouw volgens de jury en de lezers van de krant het best op de kaart hebben

gezet, ontvangen hun award tijdens de feestelijke staten Generaal van Haspengouw

begin 2008.

Voor de gemeente Hoeselt is het fruitbedrijf de schaetzen uit Werm genomineerd.

CULINAIR HASPENGOUW

op 6 maart vond de achtste tweejaarlijkse Haspengouwse streekgerechtenwedstrijd

Culinair Haspengouw plaats. Bij de 6 best geselecteerde deelnemers waren 2 Hoeselaren:

nl. Dirk Valkeneers van de VRIJe VALK en Heidi Noben van LoKoJo.

Proficiat voor deze geslaagde deelneming!

Toerisme

TRAPPEN & SPEUREN

Editie 5

De zoektocht loopt

van 1 april t.e.m.

30 september.

Deelnemen is gratis.

Los de vragen van

minstens twee fietstrajecten

op en

maak kans op één

van de vele waardevolle

prijzen.

Aan alle deelnemers

veel trap- en speurplezier

! Veel succes !

Folder te verkrijgen op de dienst voor

Toerisme.

BLOESEMROUTES

Haast je om de

laatste bloesems

te voet,

met de fiets

of per auto te

ontdekken.

De drie folders

te verkrijgen

bij de dienst

voor Toerisme aan 1 euro per folder.

DE WEEK VAN DE

SMAAK IN VLAANDEREN

Van 15 tot 24 november beleeft

Vlaanderen zijn tweede Week van de

smaak. Vorig jaar stonden 700 lekkere,

gezellige en vaak verrassende activiteiten

rond eetcultuur garant voor een krachtig

programma. om in november opnieuw

een Week van formaat te kunnen neerzetten

wordt er een oproep gedaan aan

alle verenigingen, organisaties, middenstanders,

KMo’s …om deel te nemen.

Kandidaat-deelnemers kunnen zich laten

inspireren door de nieuwe informatiebrochure,

gratis aan te vragen via. www.

weekvandesmaak.be.

Tot 31 mei kan men zich aanmelden.

Vragen en suggesties: info@metsmaak.be

of tel. 02 243 13 50

1


1

Sport

LESSENREEKS WATERGEWENNING VOOR KLEUTERS GEBOREN IN 2002.

Deze lessenreeks is een eerste kennismaking met het zwembad. De kleuters leren om zelfstandig te bewegen in het water.

ook zullen zij al kennismaken met de beenbeweging schoolslag. In september gaat het dan verder met de lessenreeks KLeUTeR-

ZWeMMeN. Gedurende een heel schooljaar krijgen de kleuters de kans om hun zwemvaardigheden optimaal te ontwikkelen: op

eigen tempo en vooral naar eigen mogelijkheden.

Start zaterdag 12 mei (19, 26 mei en 2 en 9 juni) in zwembad Ter Kommen Hoeselt

4 groepen: 09.15 uur - 09.45 uur / 09.45 uur - 10.15 uur / 10.15 uur - 10.45 uur / 10.45 uur - 11.15 uur

Maximum 10 deelnemers per groep

Deelname: 12,50 euro voor 5 lessen

Inschrijven op de sportdienst Hoeselt 089 49 16 03 (kantooruren)

overschrijving op rekeningnummer 068-0917780-90 van de vzw sportcentrum Hoeselt

met vermelding van : WG + NAAM + VooRNAAM VAN KLeUTeR

VRIJ ZWEMMEN ZWEMBAD HOESELT

schoolperiode schoolvakanties

Maandag 19 – 20 uur 14 – 20 uur

Dinsdag 19 – 20 uur 14 – 20 uur

Woensdag 17 – 19 uur 14 – 20 uur

Donderdag 19 – 20 uur 14 – 20 uur

Vrijdag 19 – 20 uur 14 – 20 uur

Zaterdag namiddag afhuren voor feestjes

Zondag 08.30-11.30 08.30-11.30

Gratis zwemmen op verjaardag

FITNESS 2007

Zin in een actiever, gezonder leven? ook overtuigd dat een beetje meer bewegen goed is voor iedereen?

onder goede begeleiding kan je de ganse maand mei in sportcentrum Ter Kommen vrijblijvend een lesje uitproberen.

Alle lessen steeds met aangepaste oefeningen voor buik en billen. Doen!

Maandag 09.30 uur B B B 21.00 uur BoDYsTeP

Dinsdag 19.30 uur BoDYsHAPe 20.30 uur AeRoBICs

Woensdag 19.30 uur BoDYsTeP 20.30 uur B B B

Donderdag 20.00 uur FAT BURNING

Vrijdag 20.00 uur. sTeP

Deelname met 15 beurtenkaart 50 euro (studenten 35 euro). Inschrijven ter plaatse spiegelzaal. Gratis proefles.

WANDELTOCHT T.V.V. JITSE GIELEN

Zaterdag 23 juni 2007 in Romershoven

start: taverne ’t siebleke tussen 9 en 14 uur

Je kan kiezen tussen 6 en 12 km.

Deelnameprijs: 2,5 euro en je ontvangt nog een kleine attentie

Het parcours is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en buggy’s.

Info: sportdienst Hoeselt 089 49 16 03

GEZAMENLIJKE SPORTDAG BASISONDERWIJS GROOT-HOESELT

I.S.M. DE SPORTDIENST HOESELT

MAANDAG 25 JUNI 2007

G-voetbalclub Zuid-Limburg

Sport

Heb je zin om te voetballen? Wil je graag eens een balletje trappen zoals je broertje of zusje, maar kun je niet terecht bij een gewone voetbalclub? Heb je ooit

gevoetbald, maar nu niet meer omdat je nooit mocht meespelen omwille van fysieke of mentale beperkingen? Voetbal je graag, maar er is geen club in je

buurt die aangepaste trainingen kan aanbieden? Dan hebben we nu de oplossing.

De sportdiensten van Riemst, Tongeren en Voeren sloegen de handen een half jaar geleden in elkaar en richtten G- voetbalafdeling in Zuid-Limburg op. ook

HoeseLT wenst met de sportdienst in samenwerking met de gehandicaptenraad hier een steentje bij te dragen. We bieden de personen uit Hoeselt de kans

om aan te sluiten bij dit initiatief.

Wat is G-voetbal en voor wie?

G- voetbal is voetbal voor personen met een handicap, voor zowel jongens als meisjes vanaf de leeftijd van ongeveer 10 jaar.

Het G-voetbal is in Limburg al vrij goed uitgebouwd. op verschillende plaatsen worden er wekelijks aangepaste trainingen aangeboden en zijn er G-afdelingen

binnen gewone voetbalclubs. In samenwerking met KBVB Limburg en de Provinciale sportdienst wordt er sedert enkele jaren een recreatieve G-voetbalcompetitie

georganiseerd. Momenteel zijn hierin reeds 18 teams actief op drie verschillende niveaus.

Het spel wordt buiten gespeeld op een verkleind speelveld met aangepaste reglementen. De ploegen bestaan uit 6 veldspelers en 1 keeper. Afhankelijk van

de mogelijkheden van de G-voetbalspelers worden de ploegen verdeeld in groepen, waardoor iedereen op zijn niveau kan spelen.

De leden betalen lidgeld waardoor ze zijn aangesloten bij de KBVB, verzekerd zijn en volwaardig lid van de club.

De bedoeling.

We proberen om op termijn in iedere Limburgse regio een aantal G-voetbalafdelingen op te richten, zodat iedere persoon met een handicap kan aansluiten bij een

voetbalclub in zijn of haar buurt. Zo onderzoeken we momenteel de mogelijkheid om ook in Hoeselt en in Bilzen een gezamenlijke club op te richten

Hak dus de knoop door en kom naar de gratis kennismakingsdag op maandag 30 april 2007 van 18-20 uur.

Hopelijk mogen we u of uw kind ontmoeten op het voetbalplein van Bilzen. U ontvangt ter plaatse alle info en

u kan reeds meetrainen.

Laat even weten aan de sportdienst Hoeselt 089 49 16 03 of je komt.

Heb je nog vragen?

Jean Meers: tel. 0473 81 36 10 of e-mail: jean.meers@telenet.be

Patrick Leenders: tel 089 49 16 03 of e-mail: sportdienst.hoeselt@pandora.be

schepen van sport Werner Raskin: tel. 089 51 42 73 of e-mail: werner.raskin@hoeselt.be

1


Jeugd

RONDHANGENDE

JONGEREN:

EEN LAST? EEN LUST?

Het mooiere weer is in aantocht.

Tegelijk met het mooiere weer zien we

ook dat het rondhangen van jongeren op

straten en pleintjes weer toeneemt. Ze

staan in groepjes bij elkaar : praten, lachen,

roepen, enz…

Dit samenkomen van jongeren op openbare

plaatsen bezorgt veel mensen een

instant-gevoel van onveiligheid. De loutere

aanwezigheid van groepjes jongeren

roept dikwijls beelden op van drugs, criminaliteit,

gevaar. Veelal onterecht maar

dikwijls ingegeven door de vaak negatieve

berichtgeving over jongeren in de media.

‘onbekend maakt onbemind’ voedt dit

onveiligheidsgevoel nog extra.

Het besef dat rondhangen en elkaar ontmoeten

op openbare plaatsen van alle

tijden en leeftijden is, is soms ver weg.

Uit onderzoek blijkt dat meer dan de

helft van de Vlaamse jongeren het doelloos

rondhangen op de straat en pleintjes

beschouwt als één van hun vrijetijdsactiviteiten,

naast andere activiteiten. Niet

omdat ze niets anders te doen hebben,

maar omdat ze het gewoon leuk vinden.

Voor jongeren is het immers plezant een

eigen plek te hebben. en wie even terugkijkt

naar zijn eigen jeugd zal ongetwijfeld

moeten toegeven dat ook hij of zij wel

eens doelloos heeft rondgehangen op

straat, een pleintje, na de school of na een

activiteit.

Meer zelfs: ondanks het feit dat het rondhangen

het onveiligheidsgevoel kan versterken

kan het ook de veiligheid in de

wijk verhogen. De jongeren vormen op

deze manier immers een permanente

controle op en rond de straat. Ze roepen

misschien al eens en laten misschien al

eens wat vuil achter, maar ze vormen op

die manier wel een goede ‘waakhond’

voor de buurt.

Ken jij de jongeren die bij jou in de buurt

rondhangen?

Misschien moet je er eens een babbeltje

mee gaan maken?

Speelplein zoekt Monitoren

Voor de zomervakantie is het speelplein nog op zoek naar gemotiveerde monitoren

vanaf 16 jaar die minimum 2 weken actief willen zijn op het speelplein.

Let wel, we willen enkel gemotiveerde monitoren die goed met kinderen kunnen

omgaan. Niet iedereen komt hiervoor in aanmerking en daar zullen we ook zeker

rekening mee houden.

Kandidaten dienen zich persoonlijk aan te bieden op de jeugddienst (in het jeugdhuis).

Voor meer informatie kan je een telefoontje doen naar de jeugddienst op 089 50 12 00

of je kan ook een mailtje sturen naar speelplein@hoeselt.be.

ook al is het speelplein vrijwilligerswerk, toch krijgen de monitoren een vergoeding:

Vanaf 16 jaar: 2,50 euro per uur

Vanaf 18 jaar: 3,25 euro per uur

Monitoren die een erkende monitorcursus gevolgd krijgen per uur 2 euro extra als

vergoeding.

Meer info over monitorcursussen kan je ook verkrijgen op de jeugddienst.

Try-out show Wouter Deprez @ Jeugdhuis X

Bericht voor de toeschouwers…

op woensdag 23 mei komt Wouter Deprez voor de derde keer

afgezakt naar Jeugdhuis X om een try-out optreden te geven

van zijn nieuwe show eeLT.

Voor dit optreden dienen er wel toegangskaarten gekocht te

worden.

VVK leden kost 3 euro en kassa 5 euro.

Voor niet-leden zijn de VVK 5 euro en aan de kassa 7 euro.

Ach, lieve toeschouwers, vanaf de première heeft een comedian een herenleventje : hij herhaalt

avond na avond letterlijk dezelfde lollen die zalen tot een wilde lachzee maken, hij vertelt avond

na avond letterlijk dezelfde verhalen die toehoorders doen huiveren en huilen. Maar voor die

voorstelling, dat kind van de verbeelding, geboren werd, heeft de comedian de foetus regelmatig

uit de buik geplukt en met moederkoek en al aan toeschouwers getoond. Dat doet vanalles

met die toeschouwers, jullie dus. Jullie kunnen bijvoorbeeld vinden dat de foetus nog maar drie

vingers heeft en een been teveel en één blauw en één bruin oog. Jullie mogen dat vinden, dat

is des mensen. Jullie mogen dat ook vertellen aan de comedian, daarvoor toont hij jullie het

prematuurtje. Toch wil de comedian jullie gaarne vragen om goed te onthouden dat jullie nog

geen volledig kind zien, maar slechts een embryo. Verder wens ik u van harte welkom in mijn

ONZE GEMEENTE ONDERSTEUNT

DUURZAME PROJECTEN!

Duurzaam gebruik van hemelwater

subsidie voor de plaatsing van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening voor

woningen waarvan de bouwvergunning werd afgeleverd vóór 7 september 1999.

Bij het hergebruik van hemelwater mag er geen directe verbinding gecreëerd

worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput.

Afvalwaterzuivering

subsidie voor de plaatsing van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie voor

particuliere woningen, land- en tuinbouwbedrijven, die niet gelegen zijn in een

zuiveringszone A of B. Wenst u gebruik te maken van deze subsidie dient u deze

aan te vragen vóór de installatie.

Duurzaam energiegebruik

subsidie voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen (zonneboiler, fotovoltaïsche

systemen, warmtepomp en warmtepompboiler).

Behoud en herstel van de natuur

subsidie voor de aanplant en het onderhoud van kleine landschapselementen

(hagen, houtkanten, bomen, bomenrijen, hoogstamboomgaarden, poelen, ...).

Herbruikbare luiers

subsidie voor de aankoop van herbruikbare luiers en toebehoren. Door het gebruik

van herbruikbare luiers bespaart je kindje tot meer dan 1000 kg wegwerpluiers

gedurende de hele luierperiode.

Planadvies duurzaam bouwen

Particulieren kunnen bij Cedubo (Centrum Duurzaam Bouwen) terecht voor het

bekomen van ‘planadvies duurzaam bouwen’. Dit planadvies heeft als doel de

principes van duurzaam bouwen toe te passen op de concrete bouwplannen van

particuliere woningen. Momenteel kost dit advies 200 euro. Het provinciebestuur

sloot een overeenkomst af met Cedubo zodat aan de adviesvrager een maximum

van 100 euro per dossier gevraagd wordt indien hij in Limburg woont of in Limburg

een woning bouwt.

ook de gemeente Hoeselt ondersteunt dit project met een bijkomende tussenkomst

van 50 euro zodat de adviesvrager maximaal 50 euro dient te betalen.

Milieu

MILIEUVRIENDELIJK

MOBIEL!

Het milieu heeft te lijden onder ons huidig

verplaatsingsgedrag, waarbij de

auto een dominante plaats inneemt.

Geluidshinder, luchtvervuiling, verkeersonveiligheid,

versnippering, ... zijn hiervan

de gevolgen.

ons zoveel mogelijk met de fiets verplaatsen

is één van de oplossingen.

Indien het toch niet zonder wagen kan,

denk dan aan het volgende:

- LPG is het milieuvriendelijkst

- laat regelmatig de motor afstellen

- kies voor een milieuvriendelijke en/

of brandstofzuinige wagen.

Meer info hierover vindt u terug op:

www.emis.vito.be/autoverbruik

www.environment.fgov.be

WEEK VAN DE ZACHTE

WEGGEBRUIKER

Van 7 mei tot 13 mei

sinds 1996 organiseert Komimo in

samenwerking met de Vlaamse overheid

elk jaar in mei de Week van de

Zachte Weggebruiker. Tijdens deze week

worden het fietsen en het te voet gaan

gepromoot als deeloplossing voor het

mobiliteitsprobleem.

AUTOLUWE SCHOOLDAG

Woensdag 9 mei 2007

op deze dag wordt iedereen aangespoord

om de wagen thuis te laten en

Liss

baarmoeder.

0

Voor meer informatie over deze subsidies kan u terecht op de milieudienst:

(Limburgs steunpunt straathoekwerk)

naar school te stappen of te fietsen. 1

Wouter

tel. 089 51 03 38 of 089 51 03 37.

BEKENDMAKING

OPENBAAR ONDERZOEK

ONTWERP VAN

ZONERINGSPLAN

van 20 april tot en met 18 juni.


Milieu

HOUD HOESELT

PROPER!!!

Zwerfvuil langs wegen, fietspaden

en in parken, blijkt een steeds vaker

gehoorde klacht van de burger. Maar

ook het sluikstorten is vaak een bron

van ergernis.

Het opruimen ervan kost tijd en geld

en het hoeft geen betoog dat we dit

beter kunnen besteden.

Daarbij is het achterlaten van afval op

de openbare weg of openbare plaat-

sen strafbaar en worden de kosten

voor het opruimen doorgerekend

aan de ‘vervuiler’

NATIONALE BIO-WEEK

Promotieweek van de biologische landbouw van

2 juni tot 10 jun.

Het recept is gekend en het smaakt steeds

beter. elk jaar kun je tijdens de eerste week van

juni proeven van het specifieke aroma en de

dynamiek van bio.

Biologische landbouw is duurzaam en milieuvriendelijk.

Chemische bestrijdingsmiddelen worden niet gebruikt en dankzij de bodemzorg

treedt er geen bodemdegradatie op.

eén van de basisprincipes is het gebruik van groenbemesters en organische meststoffen

zoals compost.

JUNI … COMPOSTMAAND!

Het thema dit naar luidt ‘Werken met compostbeestjes’.

een belangrijk deel van het huishoudelijk afval bestaat uit

groente- fruit- en tuinafval (GFT-afval). Deze fractie kunnen

we thuis zelf verwerken in een compostvat, compostbak of

composthoop.

Kies voor een systeem dat bij je tuin past! Het compostvat laat

bezitters van een kleine tuin (tot 2 à 300 m 2 ) toe om keukenafval

en eerder beperkte hoeveelheden tuinafval te verwerken

tot compost. De geperforeerde bodemplaat, de donkere

kleur van het vat, de bijgeleverde beluchtingstok… het hele

concept is erop gericht om met een minimum aan inspanning

compost van goede kwaliteit te bekomen.

De wormenbakken, het compostvat maar ook de kunststof

compostbakken zijn bij de gemeente te koop.

Meer info over thuiscomposteren vind je op

www.thuiscomposteren.be.

GOOI UW KURKEN NIET MEER WEG!

Kurk wordt vervaardigd uit de schors van de kurkeik, afkomstig

uit het Middellands Zeegebied. Deze schors kan pas na 25 jaar

voor de eerste keer geoogst worden. eens de schors verwijderd

is, heeft de boom weer 10 jaar nodig om een bruikbare schors te

laten groeien. Daar er steeds meer vraag is naar kurk, wordt de

productietijd verminderd, waardoor de bomen sneller uitgeput

geraken en daardoor vatbaarder zijn voor ziekten.

De v.z.w. “le petit liège” - een kleine eenheid met sociaal doel - zamelt kurken in heel

België in waarna ze vermalen en gegranuleerd worden om te kunnen gebruiken als

biologisch isolatiemateriaal. Zo ook ons gemeentelijk containerpark.

We willen er wel op wijzen dat enkel kurk zonder metaal, leer, hout, ... in aanmerking

komt voor hergebruik.

Door kurk (stoppen, wandplaten, vloerbedekking, schoenzolen, onderleggers, ...) apart

te houden en het aan de parkwachter te bezorgen, draagt u uw steentje bij om de

hoeveelheid restafval te verminderen, en wordt de productiedruk op de kurkeik verminderd!

Mooie bouwgrond te koop in Werm

op de hoek Bovenstraat-Katteveldstraat

In mei 2003 werd door stedenbouw een verkavelingsvergunning verleend voor de percelen

Hoeselt, 2de afdeling, sectie A, nrs. 177/m en 179/d.

Deze percelen werden herverdeeld in loten 1 en 2 met respectievelijke oppervlakten van

783 m 2 en 493 m 2.

Lot 2 werd reeds verkocht tijdens een openbare verkoop op 4 oktober 2006.

Voor het hoekperceel was er tijdens die openbare verkoop geen kandidaat, maar later kwamen

er toch enkele personen op het gemeentehuis informeren. Daarom besloot de gemeenteraad

begin maart om het perceel opnieuw te koop aan te bieden.

Geen nieuwe ‘openbare verkoop’ en geen ‘recht van opbod’

De verkoop zal gebeuren bij inschrijving en zonder opbod, aan een minimumprijs gelijk aan de

schattingswaarde van 53.244 euro.

Wanneer en hoe kandidaat stellen?

Iedereen mag zich kandidaat stellen voor de aankoop van dit bouwperceel.

Dit kan tot uiterlijk 19 mei 2007 en enkel per aangetekend schrijven.

elk bod moet minimum 53.244,00 euro bedragen en gebeurt in de gesloten omslag, met

daarop de vermelding ‘bouwgrond Werm’.

Het aangetekend schrijven dient rechtstreeks verzonden te worden aan notaris

Simon Vreven, Dorpsstraat 54 bus 3 te Hoeselt.

Het gemeentebestuur van Hoeselt gaat eveneens over tot de verkoop van :

* Grote partij kasseien • type : herbruik porfier 7/9 cm

hoeveelheid : 1 lot van 1.800 m 2 • minimumprijs 20 euro/m 2

* Landbouwtractor MASSEY FERGUSON • type : 3030-4WD

datum 1ste maal gebruikt : 24-10-1989 • werkuren : 10 100 uren

* Nivelleermachine O & K • type : o & K

datum 1ste maal gebruikt : 12-03-1974

Te bezichtigen in het gemeentemagazijn (Winterbeekstraat) tijdens de werkuren.

Inschrijvingsformulieren te bekomen in het gemeentehuis, tel. 089 51 03 17.

De opening van de inschrijvingen zal plaats vinden in openbare vergadering op

donderdag 24 mei om 11 uur in het gemeentehuis.

POLITIEREGLEMENTEN OP HET VERKEER

omwille van volgende evenementen zullen enkele straten tijdelijk afgesloten worden:.

- Rommelmarkt in de Winterbeekstraat op zondag 6 mei:

- Jaarlijkse pinkstermarkt op vrijdag 25 mei:

- Zwemloop : alle verkeer vanaf de Beukenlaan tot het kruispunt met de Bormanlaan op zaterdag 2 juni.

Hiervoor wordt een tijdelijk politiereglement op het verkeer goedgekeurd door het college van

burgemeester en schepenen.

VANDALEN AAN DE JEUGDKAPEL !

De jeugdkapel in de Hollestraat heeft weer bezoek gehad van vandalen.

De ruiten werden met stenen bekogeld.

Daarom deze oproep tot passanten om een oogje in het zeil te houden en zo nodig

onmiddellijk de politie te verwittigen.

Informatief

Aanwerving vrijwillige

brandweerlieden

Het gemeentebestuur

van Hoeselt zal overgaan

tot de openstelling,

bij wijze van aanwerving,

van brandweerman-vrijwilligers,

met aanleg van een

werfreserve van 3 jaar.

Als lid van de brandweerdienst sta je

mee in voor efficiënte hulpverlening in

het kader van brandbestrijding, redden

van personen, enz.

Profiel:

- je kan in team werken;

- je bent stressbestendig;

- je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsbesef;

- je bent bereid een opleiding kandidaat-brandweerman

te volgen aan de

provinciale brandweerschool.

Aanwervingsvoorwaarden:

- voldoen aan de wettelijke nationaliteitsvereisten;

- woonachtig zijn in de gemeente of

binnen een straal van 3 kilometer rond

de kazerne. Deze voorwaarde dient

uiterlijk 6 maanden na het einde van

de stage vervuld te zijn;

- tenminste 18 jaar oud zijn bij de eerste

indienstneming bij de brandweerdienst

en houder zijn van een diploma

van hoger secundair onderwijs of een

gelijkgesteld getuigschrift;

- tenminste 1.60 meter groot zijn;

- van goed zedelijk gedrag zijn;

- in orde zijn met de dienstplichtwetten;

- slagen in de selectieproeven.

Kandidaturen vergezeld van een curriculum

vitae dienen gericht te worden aan

het college van Burgemeester en schepenen,

Dorpsstraat 17 te 3730 Hoeselt,

uiterlijk voor 1 juni 2007 en moeten

voorzien zijn met de vermelding op de

buitenomslag “kandidatuur betrekking

brandweerman-vrijwilliger”.

Meer info i.v.m. de aanwervingsvoorwaarden,

de selectieproeven en de functieomschrijving

kan worden bekomen

bij de korpssecretaris Lambrechts Guy,

GsM 0476-513064


Informatief

BLOEMENWEIDEN IN

LIMBURG

Red onze bijen

en zaai een kleurrijke

bloemenweide!

De laatste jaren kampen de imkers

met problemen. Bijensterfte zorgt

ervoor dat er in het voorjaar te weinig

bijen aanwezig zijn om al de bloesems

te bestuiven. In het voorjaar

is er voldoende stuifmeel aanwezig.

In het najaar, wanneer de bijen hun

winterreserves aanleggen is de voorraad

stuifmeel beperkt waardoor het

bijenvolk verzwakt de winter ingaat.

Om de bijen beter te laten overwinteren

en de imkerij te ondersteunen,

zal de provincie Limburg

gedurende drie jaar in samenwerking

met alle Limburgse imkers,

het project “Bloemenweiden in

Limburg” ondersteunen.

Een bloemenmengsel voor braak-

en restgronden dat bloeit van

voorjaar tot vorst wordt, zolang

de voorraad strekt, ter beschikking

gesteld.

Meer weten?

www.limburg.be./landbouw

of 011 23 74 40

1000

Zonnen & Garnalen

zoekt

VAKANTIELIEFDES

Voel jij je geroepen om je verhaal te

doen en je lief van toen terug te ontmoeten,

neem dan contact op met

1000 Zonnen & Garnalen,

tel.: Inge Becks of Martine Verbraecken

02 741 51 88

Mail: inge becks@vrt.be of

martine.verbraeken@vrt.be -

duizendzonnenengarnalen@een.be

INFORMATIEBROCHURES en FOLDERS

Ministerie van de Vlaamse gemeenschap

TOELATINGSEXAMEN ARTS EN TANDARTS 2007

Wil je in het academiejaar 2007-2008 starten met de opleiding arts of tandarts dan kan

je de informatiebrochure komen inkijken in het gemeentehuis, dienst info en toerisme

(openingsuren gemeentehuis) of een exemplaar van deze brochure bestellen bij: Cel

publicaties, Koning Albert II-laan (Toren 5A20, 1210 Brussel, tel. 02 553 66 53, fax 02 553

66 54, e-mail onderwijspublicaties@vlaanderen.be

De tekst van de brochure, de modelaanvragen en het inschrijvingsformulier staan ook

op het internet: http://www.ond.vlaanderen.be/toelatingsexamen.

FOLDER "SURF & DURF”.

Trek er ongehinderd op uit

www.toegankelijkheidvlaanderen.be

om mensen met een beperking te behoeden voor onaangename verrassingen werd

een online databank www.toevla.be gemaakt met daarop de toegankelijkheid van

publieke gebouwen e.a. voorzieningen zoals hotels, sportzalen, gemeentehuizen, CC,

bioscopen, restaurants, e.a...

Ben je zelf eigenaar van een gebouw?

en wil je dat jouw gegevens in de databank opgenomen worden op de website of wil

je advies over het verbeteren van de toegankelijkheid?

Neem dan contact op met: Toegankelijkheidsbureau vzw, Koorstraat 1, 3510 Kermt, tel.

011 87 41 38, fax 011 87 41 39, info@toegankelijkheidsbureau.be,

www.toegankelijkheidsbureau.be.

VIER FISCALE MAATREGELEN WAAR U OP KUNT BOUWEN

Een eigen huis: de Vlaamse overheid draagt haar steentje bij.

- Verhoogde vrijstelling van registratierechten? Verkocht!

- De meeneembaarheid van de registratierechten? Mooi meegenomen!

- De vrijstelling van successierechten? Kwestie van gezond verstand!

- Verlaging van de schenkingsrechten? een leuk gegeven!

Meer weten? Bel gratis 1700 of surf naar www.vlaanderen.be

BOUWEN voor / aan de TOEKOMST

21 duurzame tips voor de 21ste eeuw.

1. Bouw met advies 2. Gebruik het e-peil als troef 3. Kies de juiste oriëntatie 4. Bouw

voor het leven 5. 6. 7.......... 21. Hou je huis gezond.

een brochure samengesteld door het centrum Duurzaam Bouwen met steun van de

Vlaamse overheid.

ENERGIE BESPAREN BIJ U THUIS

Folder met een overzicht van premies van de verschillende netwerkbeheerders in

2007, zoals bv. voor isolatie, verwarming, verwarmingsketels, kranen, zonneboilers,

waterpompboilers e.d.m. U vindt er ook een stappenplan in voor het aanvragen van

financiële steun aan uw netwerkbeheerder.

VISLIJN

Infoblad met boordevol informatie over het visstandbeheer, de reglementering en de

sportvisserij op openbaar water.

een aanrader voor alle sportvissers en natuurliefhebbers !

Gratis brochure af te halen in de infozuil gemeentehuis.

RENOVATIEPREMIE

Folder met beknopte info over de nieuwe renovatiepremie voor eigenaars die een eigen woning

wensen te renoveren.

Meer info: www.bouwenenwonen.be

FEDERALE VERKIEZINGEN

10 JUNI 2007

Zondag 10 juni trekken we weer naar de stembus en kiezen we

voor een nieuwe kamer van volksvertegenwoordigers en senatoren.

Kamer Senaat

Wit stembiljet Roze stembiljet

ALGEMENE RICHTLIJNEN

Het stemmen is wettelijk verplicht

De kiezers kunnen stemmen tussen 8 en 14 uur

Belg zijn op datum van opmaak van kiezerslijst

Zij dienen hun oproepingsbrief en identiteitskaart mee te brengen

RICHTLIJNEN VOOR HET VERKEER

Verkiezingingen

De oproepingsbrief vermeldt het bureaunummer waar u moet gaan stemmen

bureaunummers 39 tot 44 in de Kleuterschool, Beukenlaan 35

vanaf de aanlofstraat t.e.m. o.L.Vrouwplein 10 bus 2

bureaunummers 45 tot 48 in de Lagere School, Beukenlaan 27

vanaf het o.L.Vrouwplein 11 t.e.m. Zwaluwstraat.

- op zondag vanaf 8 tot 14 uur, zijn volgende beperkingen op het verkeer van toepassing:

Eénrichtingsverkeer in de Beukenlaan. Het verkeer is enkel toegelaten in de richting van de europalaan, Hoflaan.

- Voor gehandicapten worden aan de hoofdingangen van beide stemlokalen speciale parkeerplaatsen voorbehouden. Deze parkeerplaatsen

zullen door het gemeentebestuur van Hoeselt als dusdanig worden gesignaleerd.

Voor informatie: eddy Vandecaetsbeek aangeduid, tel. 089 51 03 34

HOE KAN MEN GELDIG STEMMEN ?

De kiezer mag op een gekozen lijst en steeds binnen dezelfde lijst :

* zijn stem uitbrengen in het vak bovenaan de lijst (lijststem)

* zijn stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen op de gekozen lijst (naamstemmen)

* zijn stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen én één of meerdere kandidaatopvolgers

op de gekozen lijst (naamstemmen)

* zijn stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-opvolgers op de gekozen lijst (naamstemmen)

Wanneer de kiezer een of meerdere naamstemmen heeft uitgebracht, maar tegelijk ook voor dezelfde lijst een lijststem heeft

uitgebracht, dan wordt de stem bovenaan de lijst als niet-bestaande beschouwd.


Verkiezingen

STEMMING BIJ VOLMACHT

Als gemachtigde kan ELKE ANDERE KIEZER aangewezen worden.

Wie kan volmacht geven ?

1. De kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te

worden. Deze onbekwaamheid blijkt uit een medisch attest.

2. De kiezer die om beroeps- of dienstredenen :

* in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die met hem daar verblijven

* die zich op de dag van de verkiezing in het binnenland bevindt, maar die in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te

bieden. Dit blijkt uit een attest van de werkgever.

3. De kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen.

De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest, afgeleverd door de burgemeester.

4. De kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert.

Dit blijkt uit een attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft.

5. De kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te melden. Dit blijkt uit

een attest van de religieuze overheid.

6. De studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven. Dit blijkt uit een attest

van de studie-instelling.

7. De kiezer die, om andere dan de hierboven vermelde redenen, op de dag van de stemming afwezig is van zijn woonplaats omwille

van een tijdelijk verblijf in het buitenland en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt om zich in het stembureau te melden, voor

zover die onmogelijkheid door de burgemeester vastgesteld geweest is, na voorleggen van de nodige bewijsstukken (factuur reisbureau,

vliegtuigticket ). In dit laatste geval moet de aanvraag uiterlijk de dag vóór die van de verkiezing worden ingediend. Wanneer de burgemeester

de aanvraag aanvaardt, levert hij een daartoe bestemd attest af.

Het volmachtformulier is verkrijgbaar is bij de dienst burgerzaken.

Dit formulier kan eveneens worden afgehaald van de website verkiezingen (www.verkiezingen.fgov.be).

om de volmacht te kunnen uitoefenen dient de volmachtdrager zich op de dag van de stemming te begeven naar het stemlokaal waar de

volmachtgever zou moeten stemmen.

Hij dient mee te nemen: zijn identiteitskaart (niet van de volmachtgever !), het volmachtformulier (ondertekend door volmachtgever en

volmachtdrager) met bijhorende attest, de oproepingsbrief van hemzelf en die van de volmachtgever.

De kiezers die om één van de voormelde redenen niet kunnen gaan stemmen en geen volmacht wensen te geven brengen hun oproepingsbrief

en het vereiste attest naar de dienst burgerzaken.

VERKIEZINGSPROPAGANDA

Het voeren van verkiezingspropaganda op het openbaar domein is:

a. Verboden op alle openbare wegen en plaatsen van het grondgebied van de gemeente Hoeselt met inbegrip van afsluitingen, bomen, gebouwen,

constructies, verkeers- en straatnaamborden, muren of palen, die deel uitmaken van het openbaar domein, is het aanplakken of aanbrengen van

verkiezingspropaganda in gelijk welke vorm, zoals affiches, opschriften en teksten, beeld- en fotografische voorstellingen, tekeningen, vlugschriften,

plakbriefjes, enz...

b. er mag enkel verkiezingspropaganda aangebracht worden op de aanplakborden die speciaal voor deze gelegenheid door het college van burgemeester

en schepenen geplaatst worden en als zodanig aangeduid en dat volgens een vooraf te bepalen indeling volgens de partijen. Het

aanbrengen is echter strikt verboden tussen 22 en 7 uur, dit vanaf het van kracht worden van dit besluit tot en met zondag 10 juni 2007.

De organisatie en de vorming van publicitaire verkiezingsautokaravanen is verboden.

c. Het gebruik op openbare wegen en het plaatsen van geluidsversterkende geluidsinstallaties of toestellen is verboden, behoudens voorafgaandelijke

schriftelijke vergunning door de burgemeester.

d. onverminderd de voorafgaande bepalingen is het gebruik van alle geluidsinstallaties of toestellen en het aanbrengen van verkiezingspropaganda

verboden op zondag 10 juni 2007 in de volgende straten: Beukenlaan – Hoflaan – Rode Kruislaan – europalaan – schepenenlaan

en smalstraat.

e. Aangebrachte verkiezingspropaganda zal verwijderd worden op de kosten van de overtreder en in beslag genomen met het oog op de

verbeurdverklaring ervan, overeenkomstig artikelen 42 en 43 van het strafwetboek.

Diamant voor

Martens Joseph & Vandevenne Josée

16-8-1946 - 16-8-2006

Diamant voor

Lenaers Willem & Timmermans Blondina

5-4-1947 - 5-4-2007

Diamant voor

Willems Joseph & Verjans Gertrudis

1-1-1947 - 1-1-2007

Goud voor

Croux Albert & Wouters Christina

9-3-1957 - 9-3-2007

PROFICIAT AAN DE JUBILARISSEN!

JEAN-PAUL MOUCHAERS NIEUWE KORPSCHEF

VAN DE LEUVENSE POLITIE

Huldigingen

BELGISCH KAMPIOEN

opnieuw is de 14-jarige Hoeseltse Nele

Devos tweevoudig Belgisch karatekampioen

geworden alle stijlen. Zij behaalde

deze titel zowel voor Kumite (Kortrijk, 18

maart) als voor Kata (Namen 4 februari).

Proficiat !

Hoeselaar Jean-Paul Mouchaers is sinds 1991 politieman. Na zijn officierenopleiding bij de rijkswacht leidde

hij vier jaar ordediensten en gaf hij les. Twee jaar was hij aan de slag bij de rijkswachtbrigade van het district

Tongeren.

sedert 1996 vertegenwoordigde Jean-Paul Mouchaers de rijkswacht bij Binnenlandse Zaken , waar hij in

voorbereiding van de politiehervorming meewerkte aan het uittekenen van de latere politiezones. In 2001

werd de hij één van de naaste medewerkers van de (toenmalige) commissarisgeneraal Herman Fransen om

dan diensthoofd te worden van de interne auditdienst van de federale politie.

Jean-Paul Mouchaers stapte in mei 2005 over naar de Leuvense politie waar hij verantwoordelijk was voor het beleid, de begroting en

het zonaal veiligheidsplan.

PETER VOETS WORDT HOOFDINSPECTEUR

Peter Voets was tewerkgesteld bij het korps in Hoeselt als toenmalig “veldwachter” vanaf 1 mei 1996 tot

oktober 2001.

Na de samensmelting van de lokale politie en de voormalige rijkswacht maakt Peter deel uit van het

interventieteam van de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst waar hij onlangs bevorderd werd tot hoofdinspecteur

van de politiezone.


Actueel

NIEUW LEVEN VOOR DE LIMBURGSE MISSIEGROEPEN

Dinsdag 27 februari ll. ging in het Cultureel Centrum in Hoeselt een algemene vergadering door voor alle Zuid-Limburgse missiegroepen om hun

problemen te onderzoeken en mogelijke verbeteringen voor te stellen.

Een initiatief van STELIMO, Steun aan onze Limburgse Missionarissen en MISSIO van ons Bisdom Limburg.

PROBLEEM:

Als de missionarissen wegvallen moeten de missiegroepen gewoon verder blijven werken, om het werk dat de missionarissen met

veel zweet en moeite hebben opgebouwd, verder te zetten en te steunen.

Als de missiegroepen wegvallen dan moet de parochie blijven aandacht besteden aan het missiewerk, want een parochie moet

“missionair” zijn.

DE TOEKOMST:

* Voor de missiegroepen: zij moeten sterk overtuigd zijn van het groot belang dat hun werk en steun heeft en gehad heeft. Dus

blijven voortdoen. Zij moeten meer contact opnemen met de missies en ginder gaan kijken hoe men daar werkt en hoe de mensen

daar hun geloof met vreugde beleven. Zij moeten ook mensen uit de missies uitnodigen naar hier, om te zien hoe men hier werkt

en zorgt en zijn geloof beleeft.

* Voor de parochie: de mensen en ook de jongere mensen zouden beter moeten begrijpen dat MIssIe ontwikkelingshulp is van

de eerste, de hoogste orde.

Waarom?

- Al de werken van de missionarissen:

Bouwwerken: kloosters, kerken, kapellen, scholen

allerhande, ziekenhuizen, opvangtehuizen, sportvelden,

washuizen, waterputten en watertoevoer, kippen-

kwekerijen, varkensteelt, enz. enz.

Hun sociale bewogenheid: patronaten voor jongeren

en stadskinderen, opvang voor straatkinderen, begeleiding

van jongeren, hen te eten geven, internaat voor

ver-oordeelde kinderen, allerhande cursussen zelfs voorbereiding

op de staatsexamens en universiteit, jeugdbewegingen,

sportontmoetingen op grote schaal, tournees

in de brousse, handwerkcursussen, familiale opvoeding,

- Samenwerken met: alle mogelijke organisaties voor

ontwikkeling en de jeugdorganisaties inschakelen voor

projecten de 11.11.11.-acties, de Damiaanactie, Broederlijk

Delen, Artsen zonder Grenzen enz.

De jeugd is heel gevoelig voor acties die op touw worden

gezet om armen te helpen.

BESLUIT:

MISSIE = Ontwikkelingshulp van de hoogste orde, die we moeten blijven steunen.

De jeugd moet betrokken worden met allerlei acties die hulp bieden aan armen en verdrukten.

Dat is “Ontwikkelingssamenwerking”.

BAL VAN DE BURGEMEESTER

OP ZATERDAG 28 APRIL IN CC TER KOMMEN

More magazines by this user
Similar magazines