gemeenteberichten - Hoeselt.Be

hoeselt.be

gemeenteberichten - Hoeselt.Be

Hoeselt

gemeenteberichten

Vrijdag 15 juli

Zaterdag 16 juli

Zondag 17 juli

Hoeseltse Brandweer in beeld

Talrijke zomerevenementen in gans de gemeente

Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 34 • Juni 2005 • Nr. 202

Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089-510310 • www.hoeselt.be


2

Burgerlijke stand en bevolking

Vraag tijdig

uw nieuwe

(elektronische)

identiteitskaart

aan!

Mensen waarvan de oude identiteitskaart

vervalt worden automatisch

door het ministerie via de gemeente

opgeroepen om een nieuwe elektronische

kaart aan te vragen.

De periode tussen de aanvraag en

afgifte van de kaart bedraagt ongeveer

vier weken.

Daar de aanvragen tegenwoordig

nogal laat verstuurd worden is het

mogelijk dat de oude identiteitskaart

vervalt alvorens de nieuwe kan afgehaald

worden.

Dit schept vooral problemen voor de

mensen die met vakantie gaan.

We raden de mensen waarvan de

oude kaart binnen de drie maanden

vervalt dan ook aan zich spontaan bij

de dienst burgerzaken van onze

gemeente aan te melden om een

nieuwe kaart aan te vragen.

Een nieuwe identiteitskaart kost 12 EUR,

te betalen bij de aanvraag. Men dient

eveneens een recente pasfoto in kleur

en met witte achtergrond mee te

brengen.

De mensen van de dienst burgerzaken

wensen iedereen alvast een fijne

en zorgeloze vakantie.

GEBOORTEN

Datum Naam dochter of zoon van

30-03-2005 Laureline CALUWAERTS Théo en Dominique Meesters

04-04-2005 Ziggy SLECHTEN Luc en Linda Knapen

08-04-2005 Eva VONCKEN Serge en Christel Schoenaers

10-04-2005 Joren VANHEUSDEN Dimitri en Naomi Hellinx

11-04-2005 Nina WAGEMANS Noel en Cindy Lombard

20-04-2005 Daan CUYPERS Gunther en Els Petitjean

02-05-2005 Emma BEANKENS Geert en Chantal Wahlen

04-05-2005 Jonas VISSERS Dirk en Greet Meisters

02-05-2005 Andreas SMETS Yves en Marcha Pellaers

18-05-2005 Fien PHILIPS Johan en Els Rutten

27-05-2005 Desire JANS Désire en Lanie Mendoza

23-05-2005 Elias Robbe SNELLINGS Robby en Leen Neven

19-05-2005 Joris LEYS David en Heidi Noben

21-05-2005 Jonas HERMANS Stijn en Maria Vos

31-05-2005 Kaat POELMANS Rob en Liesbeth Verjans

HUWELIJKEN

Datum Bruidegom en Bruid

30-04-2005 Peter FOURRIER en Katja HOUBEN

06-05-2005 Max BAERTEN en An NASSEN

20-05-2005 Joan BAMPS en Ankie POELMANS

OVERLIJDENS

Datum Naam van de overledene

08-04-2005 Jean WOUTERS Guido Gezellelaan 8

10-04-2005 Gerard CAPROENS Hernerweg 103

11-04-2005 Marie LATOUR Tongersesteenweg 112

18-04-2005 Marie-Josée MORIAS de Bormanlaan 11

20-04-2005 Jean CROMMEN Bovenstraat 2

05-05-2005 Trinette JACOBS Bilzen.

09-05-2005 Joseph SCHOEFS Molenstraat 7

14-05-2005 Gaston MATHIJS Markstraat 18

17-05-2005 Bart THIJS Nederstraat 96B

19-05-2005 Petrus HUYSMANS Balen


Hoeselt anno 2005

Dat Hoeselt de laatste jaren een ander “kleedje” heeft gekregen, kan iedereen merken. Net

als in heel Vlaanderen werden en worden vandaag nog steeds infrastructuurwerken uitge-

voerd aan verhoogd tempo. De veiligheid van de zwakke weggebruiker, toegankelijkheid

voor de mindervalide en een algemeen aanvoelen van veilig en aangenaam vertoeven in de

dorpskernen vormen de basis van deze werken.

Hier rust dan ook een grote verantwoordelijkheid bij onze gemeentelijke diensten die ver-

antwoordelijk zijn voor de planning en realisatie van deze werken. Ik ben dan ook fier te

mogen stellen dat wij als schepencollege mogen rekenen op een hardwerkende administra-

tie en uitvoerend personeel. Buiten het politiek toneel zorgen zij dit jaar onder andere voor

realisaties als de herinrichting van het dorpsplein, een nieuwe en meer veilige toegang van het

containerpark, stoepenaanleg in de dorpskernen en een deskundig aanpakken van de water-

overlast. Ook mogen we zeker de opmaak van ons gemeentelijk structuurplan niet vergeten.

Dit plan zal een leidraad vormen voor de verdere uitbouw van “ons Hoeselt” de volgende

jaren.

De laatse jaren werd ook eens te meer het nut van onze adviesraden bewezen.

Verkeersveiligheid en toegankelijkheid was en is een bezorgdheid die steeds terugkeert in alle

besprekingen. Als schepen van sociale zaken ben ik dan ook blij dat de stem van alle mensen

die deel uitmaken van onze samenleving, een inbreng mocht hebben in deze planningen. Ik

zal dan ook , samen met mijn collega’s, toezien dat in Hoeselt anno 2005, 2006... het veilig en

aangenaam bewegen en vertoeven zal zijn voor onze kinderen, ouderlingen, gehandicapten...

ja, voor iedereen !

Graag wil ik ook, samen met het hardwerkend organiserend comité , elke Hoeselaar uitnodi-

gen op ons jaarlijks zomerfestijn “Hoeselt Zomert”. Op 15, 16 en 17 juli verwacht ik u om

samen met Clouseau en andere Vlaamse toppers te komen “zomeren” !

Josiane Caproens,

Schepen

Voorwoord

IN DIT

NUMMER

Burgerlijke stand en bevolking 2

Geboorten, huwelijken, overlijdens

Voorwoord 3

Door schepen Josiane Caproens

Verkeer 4

Bromfietsen klasse B mogen binnen de

bebouwde kom niet meer op het fietspad

OCMW 5

Zomerprogramma Dienstencentrum

Sociaal Maatschappelijk 6

Een alcohol- en drugbeleid in uw onderneming:

we maken er samen werk van!

Tele-onthaal zoekt vrijwilligers

Cultuur 7

Activiteitenkalender

Reorganisatie promotie voor jouw activiteit

Jeugd 9

Speelplein

Jeugdverenigingen op kamp

Brandweer 10

Organisatie

Verdelging wespennesten

Cover Story 12

Programma Hoeselt Zomert

Milieu 14

Hoe kan je energierekening naar beneden

Het ministerie van landbouw komt dichterbij

Toerisme en Recreatie 16

Nieuwe historische wandelingen met gids

25 ste Demervalleitreffen

14de internationale VW-treffen

Kluisfeesten

Droogbroekfeesten met rommelmarkt en

ballonhappening

En nog tal van andere activiteiten ...

Sport 19

Relighting sporthal Ter Kommen

7 de editie Johan Capiot Classic

Drie-plankentornooi

Varia 21

Interelectra gesloten

Cursus E.H.B.O.

Informatief 22

Werkwinkel

Huldigingen 23

Goud en Diamant

Het weten waard 24

Deze uitgave van de Gemeenteberichten kwam tot stand

dankzij Gaby Somers, Ria Thijs en Michel Vanroy .

Layout & druk: Giva Hoeselt

©2005 Gemeente Hoeselt

3


4

Verkeer

Bromfietsen klasse

B mogen binnen de

bebouwde kom

niet meer op het

fietspad!

Het is gekend dat het combineren van

fiets- en bromfietsverkeer op fietspaden

wel eens tot conflicten leidt, en

dit wegens de snelheidsverschillen en

de bredere maatvoering van bromfietsen.

Nu werd in een nieuw Koninklijk

Besluit het verbod uitgevaardigd voor

bestuurders van tweewielige bromfietsen

klasse B (max. 45 km/uur)

om binnen de bebouwde kom van

een fietspad gebruik te maken (bord

F50). Buiten de bebouwde kom zal dit

wel nog kunnen.

De nieuwe regeling ging reeds in vanaf

1 januari 2005.

Bromfietsen klasse A (max. 25

km/uur) zullen ook in de toekomst

kunnen blijven rijden op

fietspaden binnen en buiten de

bebouwde kom.

De nieuwe regeling heeft tot gevolg

dat bij het binnenrijden van de

bebouwde kom de bromfietsers klasse

B het fietspad moeten verlaten om

zich te mengen met het gemotoriseerd

verkeer. De overgang tussen

beide systemen wordt geïllustreerd

op bijgaande foto.

Fietsers... met aanhangwagen of lading

Fietsers moeten achter elkaar rijden wanneer een aanhangwagen aan een fiets gekoppeld

is.

Alleen in aan fietsen gekoppelde aanhangwagens mogen passagiers worden vervoerd.

Hun aantal mag niet meer dan twee bedragen en ze moeten minder dan 8 jaar oud zijn.

In dat geval moet de aanhangwagen speciaal zijn uitgerust voor het vervoer van passagiers.

De breedte, lading inbegrepen, van een fiets, tweewielige bromfiets of hun aanhangwagen

mag vanaf nu 1,00 meter bedragen i.p.v. 0,75 meter - De lading van fietsen, bromfietsen,

motorfietsen, drie- en vierwielers met of zonder motor en hun aanhangwagens

mag van achteren niet meer dan 0,50 meter uitsteken buiten het voertuig of de aanhangwagen.

De lengte van aanhangwagens, getrokken door rijwielen zonder motor, mag, lading inbegrepen,

niet meer bedragen dan 2,50 meter

De hoogte van een rijwiel zonder motor mag, lading inbegrepen, niet meer dan 2,50

meter bedragen.

We laten ons leiden door

ongevallencijfers en niet door bonnenoogst!

In geen enkel taakveld van de politie vallen zoveel doden en gewonden als in het verkeer.

Dat mensen vinden dat de Politie vooral boeven moet vangen en minder bonnen moet

schrijven, kunnen we ons goed voorstellen.

Om aan permanente gedragsbeïnvloeding te doen, heb je nou eenmaal flitspalen en

verkeersagenten nodig. Op alle plaatsen waar we intensief handhaven, vallen minder

slachtoffers. De ongevallencijfers hieronder bevestigen het voorgaande.

POLITIEZONE 2002 2003 2004 t.e.m. 30.04.05 (*)

Lichamelijk letsel 217 233 180 43

Dodelijke afloop 5 6 2 1

TOTAAL 222 239 (+8%) 182 (-24%) 44 (-15%)

HOESELT 2002 2003 2004 t.e.m. 30.04.05 (*)

Lichamelijk letsel 40 41 29 7

Dodelijke afloop 0 1 0 0

TOTAAL 40 42 (+5%) 29 (-31%) 7 (-42%)

(*) Percentage geeft stijging of daling weer t.a.v. dezelfde periode van het jaar voordien

Informatie: Raymond Collings,

Verkeerscoördinator

Tel. 089 51 93 00


O.C.M.W.

5


6

Sociaal maatschappelijk

CM FIT

Ook dit jaar kende de gordel van

Hoeselt, nu gewijzigd in CM Fit, een

groot succes. Meer dan 500 deelnemers

waren er ingeschreven voor de

wandeltocht en de fietstocht. Ook

de joggers maakten er een mooie

loopwedstrijd van. De kinderen en de

ouders werden in een sfeer gebracht

waar kabouters en prinsesjes de

mooie uitbeeldingen vertolkten van

een sprookjesverhaal. Ziekenzorg

Hoeselt zorgde voor de heerlijke

taart en de koffie. Op deze zonnige

namiddag waren zelfs de zieken aanwezig

om met het treintje een rondrit

te maken door de straten van

Hoeselt. Iedereen tevreden naar huis,

met of zonder fitnesstest.

ZIEKENZORG

HOESELT

Op woensdag 30 maart organiseerde

ziekenzorg Hoeselt een paasfeest

voor zieken en bejaarden.Met een

mooie verzorgde eucharistieviering

werd deze ontmoetingsnamiddag

ingezet. Daarna werd er een smakelijke

koffietafel aangeboden door de

vrijwilligers. Ook een gezellige babbel

en een vrolijke ontspanning door

eigen leden werd door de zieken zeer

gewaardeerd. Na de gratis tombola

trokken de leden van ziekenzorg weer

tevreden naar huis. Hun namiddag

was weer geslaagd. Het werd een ontmoeting

met hun generatiegenoten.

Dank aan de zovele vrijwilligers die

deze namiddag mogelijk maakten

RODE KRUIS

HOESELT

Uitleendienst hulpmiddelen:

elektrische bedden, standaard bedden,

rolstoelen, looprekken, krukken,

aërosolapparaten, toiletstoelen, toilet

verhogers, dekenbogen, matrassen,

bedtafels... enz. zich wenden tot

verantwoordelijke:

Jean Penders, Broekstraat 12

3730 Hoeselt, tel. 089 41 44 94

hulp consulent:

Edwig Vanspauwen,

Paneelstraat 1A, 3730 Hoeselt,

tel. 089 85 89 16 - gsm. 0497 89 68 09

Een alcohol- en drugbeleid in uw onderneming:

we maken er samen werk van!

De meeste mensen gebruiken alcohol en andere drugs uit positieve overwegingen: het ontspant

hen, het smaakt lekker, het is gezellig onder

vrienden en collega’s...

Toch zien we dat een aantal mensen problemen

krijgt met het gebruik van alcohol en andere drugs,

en dit niet alleen in de privé-sfeer maar ook op het

werk. Welzijn en gezondheid, veiligheid, bezorgdheid,

kwaliteit van het werk, redenen genoeg om

een preventiebeleid te voeren op de werkvloer

De bedoeling van de uitwerking van een alcoholen

drugbeleid op de werkvloer is om in een organisatie

functioneringsproblemen door alcohol en

andere drugs te voorkomen. Wanneer deze zich dan toch voordoen, is het belangrijk te weten

hoe deze problemen vroegtijdig op te vangen zijn.

Komen tot een alcohol- en drugbeleid is een proces dat met een werkgroep wordt doorlopen,

om zo de eigenheid van de eigen organisatie niet uit het oog te verliezen.

De componenten van een alcohol- en drugbeleid zijn:

1. Regelgeving

2. Procedures bij acuut of chronisch gebruik

3. Voorlichting en vorming

4. Organisatie van een hulpverleningskader

De Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen (CAD) staan klaar om organisaties te

ondersteunen in de uitwerking van een alcohol- en drugbeleid. Op vraag kunnen er ook vormingen

voor leidinggevenden en werknemers georganiseerd worden. Verder kan iedereen met

hulp- en informatievragen over gebruik, misbruik en afhankelijkheid er terecht.

CAD Limburg, Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen

contactpersoon: Glenn Serdons tel: 089 32 97 75.

www.cadlimburg.be

BETHESDA vzw

Centrum voor Levens- en Gezinsvragen

Bethesda vzw is een christelijk centrum voor levens- en gezinsvragen en staat open voor iedereen

die advies of begeleiding nodig heeft rond volgende thema's:

Communicatie, Huwelijk en Gezin, Seksualiteit, Echtscheiding, Opvoeding, Relatieconflicten,

Ongewenste zwangerschap, Eigenwaarde, Assertiviteit, Verwerkingsproblematiek

Onze hulpverlening gebeurt op afspraak. Je kan ons hiervoor best contacteren tijdens volgende

uren: Maandag, dinsdag en woensdag: tussen 9 en 18 uur

Donderdag en vrijdag: tussen 9 en 16 uur.

BETHESDA vzw

Dieplaan 29 / 17, 3600 GENK

Telefoon: 089 36 32 69

E-mail: info@bethesda.be

TELE-ONTHAAL ZOEKT VRIJWILLIGERS!

Tele-Onthaal bereikbaar op het nummer 106 is een telefonische hulpdienst waar

mensen vrijuit en anoniem kunnen praten over hun zorgen, angsten en problemen.

Ben je op zoek naar een zinvol engagement?

Heb jij een luisterend oor voor deze mensen en wil je graag meewerken?

Tele-Onthaal biedt een degelijke vorming en individuele begeleiding.

Je maakt deel uit van een enthousiaste groep medewerkers en je krijgt blijvend ondersteuning.

Dit engagement is tegelijkertijd een persoonlijke verrijking voor jezelf.

Interesse?

Op www.tele-onthaal.be vind je meer informatie alsook de

secretariaatsnummer van de plaatselijke Tele-Onthaaldiensten.

Telefoneren (tijdens de kantooruren) kan ook naar het nummer 09 220 82 92 van de Federatie.


Programmatie CC Ter Kommen

2005 – 2006

03-09-’05 Wouter Deprez – WAR (Try out in Jeugdhuis X)

01-10-’05 Johan Verminnen – Hartklop

19-10-’05 Lia Linda – Lachspirine (seniorennamiddag)

21-10-’05 Guido Belcanto – De zoete smaak der zonde

03-11-’05 Confituur – film van Lieven Debrauwer

17-11-’05 Vertelavond over Werm – Piet Thoelen (Singelhoeve Werm)

16-12-’05 Aquila operettegezelschap – Zigeunerliefde

26-01-’06 De Kreuners CULTUREEL 11-02-’06 Dirk Denoyelle – Het laatste vooroordeel

02-03-’06 Selected Shorts – Vlaamse kortfilmavond

17-03-’06 Voice Male

24-03-’06 Scholierenzangfeest

08-04-’06 Groot-Hoeselt zingt... uit volle borst met The Boozers

21-05-’06 Cultuurstappen in Romershoven

25-28-05-’06 Tentoonstelling in het WPC

11-06-’06 Aperitiefconcert

EIGEN PROGRAMMATIE C.C. TER KOMMEN

FOTOTENTOONSTELLINGEN IN DE VERGADERLOKAAL 1

VAN C.C. TER KOMMEN

van 1 juli tot en met 7 september 2005

HILDE COENEGRACHTS: LADY 69

Een reeks portretfoto’s die hun

oorsprong vinden in de straten van`

New York, Miami, Las Vegas

en San Francisco.

Cultuur

ACTIVITEITEN-

KALENDER

C.C. TER KOMMEN

GROTE ZAAL

JULI

za 30 en zo 31-07 Kevertreffen –

Limburgse Keverclub vzw

AUGUSTUS

vr 05 Privéfeest

do 11 Ledenvergadering K.B.G.

za 13 Barbecue M.C. Hoeselt

za 20 Privéfeest

za 27 Privéfeest

INFO

C.C. TER KOMMEN

JAARLIJKS

VERLOF

VAN 4 TOT 31 JULI

ZOMERUURREGELING

tijdens de maand

AUGUSTUS:

maandag tot vrijdag

van 7 tot 14 uur

tel. 089 41 63 58

fax 089 50 26 47

ccterkommen@hoeselt.be

www.hoeselt.be/cultuur

7


8

Reorganisatie

promotie voor

jouw activiteit

Verschillende Hoeseltse verenigingen

organiseren geregeld activiteiten die

voor een groot publiek toegankelijk

zijn. Zij helpen ervoor zorgen dat

Hoeselt ‘leeft’.

Het gemeentebestuur blijft dan ook

Hoeseltse verenigingen die aangesloten

zijn bij een erkende gemeentelijke

adviesraad de mogelijkheid bieden

om extra (gratis) reclame te

maken voor deze ‘openbare activiteiten’.

Voortaan dien je de activiteiten door te

geven aan het cultureel centrum en niet

meer via de toeristische dienst.

Hoe?

* Vul het gele formulier ‘kennisgeving

activiteiten en evenementen’

in en bezorg het tijdig aan de cultuurdienst:

- CC Ter Kommen – Europalaan 2

- activiteitenkalender@hoeselt.be.

- Fax: 089 50 26 47

* De formulieren vind je bij verschillende

gemeentelijke diensten (cultuur,

sport, toerisme, bevolking)

* Tijdig = ten laatste vóór de eerste

van de maand voorafgaand aan de

maand waarin de activiteit plaatsvindt

(vb: een activiteit in september

moet vóór 1 augustus gemeld

zijn).

Opgelet:

voor de gemeenteberichten dien je de

activiteiten door te geven op de datum

vermeld in de gemeenteberichten.

Waar wordt mijn activiteit

vermeld?

In de mate van het mogelijke wordt

de activiteit van jouw vereniging vermeld

in:

* De gemeentelijke website (activiteitenkalender)

* De maandkalender

* De Gemeenteberichten

* Verschillende regionale weekbladen

(Passe-Partout, De Demer, De

Weekkrant, Wanatoe – bijlage

HBvL,...)

De maandkalender wordt bovendien

ruim verzonden naar verschillende

media en journalisten die hier

gretig gebruik van maken.

KAV Hoeselt-Centrum : 70 jaar !

1 mei jongstleden vierde KAV Hoeselt centrum haar 70ste verjaardag.

Na een verzorgde dankviering in de St.Stefanuskerk trokken de genodigden naar het

cultureel centrum voor de receptie en een heerlijk feestmaal.

In een kort voorwoord schetste

Rita Wouters en Annie Buysmans

de historiek van KAV Hoeselt.

Cultuur

Vanaf 15 uur werden de deuren

opengezet voor iedereen.

Een tentoonstelling over KAV-

Hoeselt sierde de zaal. De foto’s

van het bestuur van vroeger - de

reizen die gemaakt werden - de kooklessen en recepten - en niet te vergeten de vele

handwerkjes en knutselwerkjes door onze leden gemaakt, hadden veel bekijks.

Foto’s van vroeger en nu werden doorlopend geprojecteerd op een groot scherm.

De zelfgebakken taarten waren een succes. Kortom : gezelligheid was troef op de

Open Deur-dag van KAV Hoeselt-Centrum.


Zomervakantie =

Speelplein Hoeselt

Het begin van de zomervakantie is ook het begin van de speelpleinwerking.

De voorbereidingen daarvan zijn al volop bezig: de programma’s

worden uitgewerkt, de uitstappen geregeld, het nieuwe

spelmateriaal wordt uitgepakt...

Ook dit jaar werken we weer met verschillende themaweken:

4 – 8 juli: Speelplein Express

11 – 15 juli: Tropical

18 – 22 juli: Piraten

25 – 27 juli: Filmfestival

1 – 5 aug.: Sound of Speelplein

8 – 12 aug.: Western week

16 – 19 aug.: Stripverhaal

22 – 25 aug.: Pretweek

Alle 3-12 jarigen in de Hoeseltse kleuter- en lagere scholen krijgen

een infoboekje met meer uitleg over de thema’s en alle

nodige informatie.

Ouders wiens kinderen niet in Hoeselt naar school gaan kunnen

even binnenspringen op de jeugddienst om een boekje uit te

halen.

Contact adres: Jeugddienst Hoeselt, Europalaan 4

Tel. 089 50 12 00

speelplein@hoeselt.be – www.hoeselt.be/jeugd

Zomervakantie = Swap Zuil

Al eerder berichtten we in de gemeenteberichten over de intergemeentelijke

tienerwerking tussen de gemeenten, Bilzen,

Hoeselt, Tongeren en Riemst.

Voor deze zomervakantie staan 4 activiteiten op het programma:

Donderdag 14 juli: Uitstap naar Walibi

Donderdag 28 juli: Citygame te Antwerpen

Donderdag 11 aug.: Uitstap naar het Zilvermeer te Mol

Donderdag 25 aug.: End Summer Day te Hoeselt

Alle 13-, 14- en 15-jarigen krijgen binnenkort de swap-folder in

hun brievenbus.

Hierin staat de nodige uitleg en hoe je moet inschrijven voor de

activiteiten.

Jeugd

Zomervakantie =

Activiteiten in Jeugdhuis X

Ook in de zomervakantie valt er ’t één en ’t ander te beleven in

jeugdhuis X.

JULI:

Vrij 15: Coconut Party – Hoeselt Zomert

Woe 20: BBQ

Zat 30: Karten

AUGUSTUS:

Zat 13: Beach Volley Cup

SEPTEMBER:

Zat 3: Stand Up Comedy: Try out show Wouter Deprez

(bekend van Rechtvaardige Rechters)

Zat 10: X-Party in CC Ter Kommen

Zomervakantie =

Jeugdverenigingen op Kamp

Onze Hoeseltse jeugdverenigingen vertrekken - traditiegetrouw

- in de zomervakantie weer met pak en zak op kamp om

allerlei avonturen te beleven:

Ajeub (Alt-Hoeseltse Jongens Jeugdbeweging):

2 - 10 juli naar Zutendaal

Chiromeisjes Hoeselt-Centrum:

22 – 30 juli naar Hechtel

Chiromeisjes Hern:

21 – 31 juli naar Mol

Chirojongens Hern:

1 – 10 augustus naar Virton

9


10

Brandweer

Organisatie brandweer

Op 25 juli 2002 keurde de gemeenteraad het nieuwe grondreglement en nieuwe reglement van orde goed. De vorige reglementen

waren reeds vele jaren oud en dienden dringend vervangen te worden door nieuwe reglementen die beter aansluiten bij de organisatie

van een modern brandweerkorps. De tijd van toen is namelijk definitief afgesloten.

Sinds 25 juli 2002 is de brandweerorganisatie dan ook constant in beweging geweest om de regels van deze nieuwe reglementen te

implementeren.

Nieuwe brandweermannen/vrouw

Daar er binnen het kader van de brandweer een aantal plaatsen waren vrij gekomen, stelde het gemeentebestuur enkele vacatures

open voor kandidaat brandweerman/vrouw. Dat de functie van brandweerman nog steeds jonge mensen tot de verbeelding

spreekt, bleek uit de talrijke kandidaturen die we mochten ontvangen. Er was een talrijke opkomst van kandidaten die aan de voorwaarden

voldeden. Vervolgens kwamen de selectieproeven waaronder een medisch onderzoek, de sportproeven, en werd er gepeild

naar de motivatie en de maturiteit van de kandidaten door een aangestelde commissie. Uiteindelijk werden vier mensen weerhouden

die mochten aanvangen met hun opleiding begonnen in de provinciale brandweerschool te Genk (Zwartberg).

Het gaat om dhr. Geurts Geert, dhr. Moors Jeroen, mej. Vertessen Kathleen en dhr. Thewissen Ronny. Wanneer de kandidaten aldaar

slagen in hun examens, wordt hun een stagecontract van stagiair-brandweerman aangeboden voor de periode van één jaar. Tijdens

deze stage zullen zij door de officieren en onderofficieren geëvalueerd worden op hun functioneren in ons korps, zowel tijdens interventies

als tijdens het dagelijkse leven in de brandweerkazerne. Na een gunstige evaluatie zal hun een contract van brandweerman

aangeboden voor de periode van vijf jaar dat telkens hernieuwd kan worden.

Verlenging vijfjaarlijkse contracten

Op twee april werd, na het uitvoeren van de verplichte sportproeven, het vijfjaarlijks

contract vernieuwd van de volgende brandweermannen:

sgt. Eric Driesen; bwm. Guy Lambrechts; kpl. Jean Mewissen; bwm. Mario Mewissen;

bwm. Guy Moors; bwm. Berto Parthoens; bwm. André Timmermans; bwm. Kurt

Vandeweyer; lt. Jos Vanspauwen; bwm. Bert Vertessen.

Wetende dat deze mensen veel moeite hebben gedaan om te kunnen slagen in de

sportproeven willen we hen via deze weg nog eens van harte proficiat wensen.

Bevorderingen

Tijdens de gemeenteraad van 28 april 2005 werd kpl. Jean-Pierre Loix bevorderd tot

sergeant en bwm. Jurgen Fastré tot korporaal.

Nieuwe autopomp

In de begroting van 2005 is de aankoop van een nieuwe autopomp voorzien. Deze

wagen zal dienen om een voertuig (bouwjaar 1984) te vervangen. Het voertuig

geniet voor de helft de financiële steun van het FOD Binnenlandse Zaken. Het nieuwe

voertuig zal vermoedelijk einde 2006 geleverd worden. Hopelijk laat de oude

ons nog niet in de steek.

Vernieuwde lokalen

In hun vrije tijd hebben de brandweermannen zelf enkele lokalen volledig vernieuwd.

Zij deden dit met zowel de steun van de gemeente als met de financiële steun van

de vriendenkring van de brandweer.

Zo werd de zolder van de brandweerkazerne heringericht tot een fitness-lokaal, een

vergaderlokaal, een bureel en een archiefruimte. Ook de kleedkamer en de ontspanningsruimte

op het gelijkvloers kregen een nieuw kleedje.


Brandweer

Wespenverdelging

De zomermaanden staan voor de deur. Voor de brandweer betekent dit dat de meeste oproepen het verdelgen van wespennesten

zal zijn.

Wespennesten

Wespen steken meestal uit zelfverdediging, een enkele keer om zich te voeden met

menselijk bloed. Tijdens de steek brengen ze een giftige stof in de huid. Afhankelijk

van iemands gevoeligheid en het aantal steken (dat de hoeveelheid gif bepaalt) vindt

een reactie plaats. Bij kinderen is dit vaak iets heftiger dan bij volwassenen. Meestal

ontstaat slechts een plaatselijke reactie in de vorm van een rode, jeukende, soms pijnlijke

bult, die na enkele uren of dagen weer verdwijnt. Soms echter veroorzaakt het

gif een forse reactie in de directe omgeving. Dan ontstaat een uitgebreide rode zwelling

die warm aanvoelt en pijnlijk is. Dan is binnen enkele uren alles rond de steekplaats

rood, gezwollen en pijnlijk. En het duurt meestal meerdere dagen voordat die

klachten verdwenen zijn. Uitermate vervelend maar gelukkig ongevaarlijk.

Alleen als u overgevoelig (allergisch) bent voor het gif of indien u door zeer veel insecten tegelijk bent gestoken kan uw gezondheid

in gevaar komen. Dan blijft de reactie op het gif niet beperkt tot de steekplaats zelf of de directe omgeving maar het hele lichaam reageert.

Een dergelijk allergische reactie kan zich uiten in:

* een algemene huidreactie waarbij de huid op vele plaatsen rood wordt, hevig jeukt en zwelt.

* een reactie van de luchtwegen: hierdoor ontstaat een piepende ademhaling.

* een reactie van de darmen met braken en hevige diarree.

In het ergste geval kan de bloeddruk sterk dalen en een verminderd bewustzijn optreden.

Dit gebeurt meestal binnen 20 minuten na de steek.

Wat te doen als men gestoken is

* NIET krabben.

* Verwijder de angel zo snel mogelijk met een pincet of gloeiende naald, niet knijpen ( dat voorkomt dat je het gif zakje leegdrukt).

* Zuig het gif uit de wond.

* Leg een ijsblokje of koude kompres op de plek van de steek.

* Eventueel deppen met azijn na een wespensteek.

* Ga naar de huisarts als de klachten hevig zijn.

* Bij een steek in de mond, tong, neus of hals bel direct een arts of bel 112.

* Bij een steek in de mond leg alvast ijsblokjes om de zwelling wat weg te nemen.

Preventietips

* Let op als je bij warm weer uit een blikje drinkt.

* Vermijd zoveel mogelijk zoete geuren: insecten worden bv. door zonnencrémes en parfum aangetrokken.

* Kom niet in de buurt van wespennesten.

Verdelging

Anders dan in de ons omliggende gemeentes is het verdelgen van de wespennesten in Hoeselt nog steeds gratis. Dit mag echter niet

betekenen dat men de brandweer moet oproepen om een wespennest te komen verdelgen op een plaats waar niemand er last van

heeft.

Om een wespennest te melden kan men bellen naar de brandweerkazerne (089 41 37 26). Als er niemand aanwezig is in de kazerne,

wordt men automatisch doorgeschakeld naar de brandweerkazerne van brandweer Bilzen waar men uw adres zal noteren. Vergeet

ook niet te vermelden waar het nest zich juist bevindt, zo kan de brandweer zich reeds een beeld vormen over het te gebruiken materieel

(ladder e.d. ...).

Wespennesten hebben voor de brandweer geen prioriteit. Men zal alle nesten van één dag verzamelen en dagelijks (behalve op zondag)

rond 19 uur zal een ploeg uitgestuurd worden om alle nesten in één keer te verdelgen.

BIJEN mogen NIET vernietigd worden, zij zijn een beschermde diersoort. Voor het weghalen stuurt de brandweer

een imker. Een bij is gemakkelijk te herkennen aan haar behaarde achterlichaam en een overwegend bruine kleur.

11


12

Cover Story

Vrijdag 15 juli 2005

Op vrijdag 15 juli om 20 uur geven we het startschot voor deze 10de Hoeselt

Zomert met een spetterende COCONUT PARTY in Jeugdhuis X. Feesten en dansen

in een zomers ingericht jeugdhuis, waar iedereen welkom is!

HOESE HOES

Zaterdag 16 juli 2005

Vanaf 19 uur :

THE BOOZERS zijn in eigen streek bi

Vlaanderen rond met slechts één nobel d

mers op u afvuren!! Stilstaan is geen optie

En drinken mag ook, zeggen ze.


Cover Story

LT ZOMERT

jna zo bekend als Clouseau. Ze trekken

oel: stomende rock-, pop- en disconum-

. Shaken is de boodschap.

Gastoptreden van finaliste

Idool 2003

TABITHA CYCON

CLOUSEAU voorstellen zou maar al

te gek zijn. Nooit tevoren is een

Vlaamse band zo succesvol geweest,

nooit tevoren heeft het publiek een

band van hier zo omarmd. De broers

Wauters wordt in tientallen interviews

naar “het geheim van

Clouseau” gevraagd. Maar er is geen

geheim : ze maken al sinds 1987 met

veel liefde en aandacht eerlijke en

kwalitatieve Nederlandstalige pop,

met teksten waarin velen zich herkennen,

over liefde en verdriet, over

het leven.

Zondag 17 juli 2005

Vanaf 11 uur kunnen alle fiets- en puzzelliefhebbers weer vertrekken voor een gezellige

gezinsfietszoektocht. Er is voor 1000 EURO aan prijzen te winnen. Bij aankomst

op het dorpsplein kan je meteen genieten van een frisse pint op het Hoeselt

Zomert-terras. De winnaars van de fietszoektocht worden na de ‘Contact on Tour’show

bekend gemaakt.

Tussen 16 uur en 19 uur houdt de

‘Contact-on-Tour’-karavaan halt op

het dorpsplein. Eveline Hoste en Wim

Leys presenteren u 6 topartiesten uit de

meest recente hitparade en zorgen

voor de nodige animatie.

Vanaf 19 uur kunnen de ‘kids’ voluit de benen losgooien

en luidkeels meebrullen met de swingende nummers

van de KETNETBAND.

Deze ketnet-mensen geven in hun 'Dolle Pret Tour' het

beste van zichzelf! Ze brengen een zomerse kampvuurmedley,

een leuk allegaartje Samsonliedjes en een heuse Ketnetmix. En natuurlijk

spelen ze ook hun allergrootste hits: 'Knettergek', 'Bijt in mij', 'Maan' en 'Verliefd'.

WIM SOUTAER mag de tiende Hoeselt Zomerteditie

afsluiten. Na een schitterend parcours door de

eerste Idool-talentenjacht, waar Wim derde eindigde,

werd zijn zelfgeschreven zomersingle ‘Allemaal’

een erg dikke hit en was zijn debuutalbum ‘Een

nieuw begin’ een enorm succes. De opvolgers van

‘Allemaal’ werden één voor één grote hits. Wim

schrijft voornamelijk, samen met Xander de

Buissonjé, zijn eigen teksten. Dit maakt zijn muziekstijl

uniek.

Zaterdag en zondag: AFTERPARTY met DJ KURT (KYA)

13


14

Milieu

Duurzaam

bouwen?

Je energierekening

naar beneden?

Met “de BouwWijzer” kan je bouwplannen

of woningen doorlichten op

vlak van energieverbruik, waterverbruik

en duurzame materialen.

Wil u uw bouwplannen toetsen aan

de principes van duurzaam bouwen?

Bezoek dan www.BouwWijzer.be !

Onder “CHECKLIST DUURZAAM

BOUWEN” vind je:

- honderden adviezen volgens de

thema’s energie, water en bouwmaterialen

- per maatregel een specificatieblad

met technische informatie, modelbestekteksten,

premies, milieuwinst,

achtergrond, links

- oor nieuwbouw en renovatie

Voor particulieren is een vereenvoudigde

versie beschikbaar. Zo

kan u uw bouwplannen zelf toetsen

op vlak van duurzaamheid.

Word je eigen energie-adviseur en

haal je energie-rekening naar beneden.

Met de ENERGIE-AUDIT kan je op 30

minuten nagaan hoe je je woning

duurzamer kan maken:

- van isolatie tot verwarming

- van ventilatie tot verlichting

- van watergebruik tot huishoudelijke

toestellen

Vul de audit in en je krijgt een rapport

met concrete tips om energie en

water te besparen.

Wil u het eens proberen?

www.BouwWijzer.be

Het Ministerie van Landbouw komt dichterbij!!

Het overgrote deel van de diensten van het vroegere federale Ministerie van Landbouw

zijn geregionaliseerd.

We geven hier een overzicht van de diensten met de melding waarvoor u op hen

beroep kan doen:

De vier eerste afdelingen zijn gehuisvest op de BUITENDIENST LIMBURG

Vlaams Administratief Centrum (VAC), Hendrik van Veldeke-gebouw

Koningin Astridlaan 50, bus 6

3500 Hasselt

Afdeling Land- en Tuinbouwondersteuningsbeleid (LTO)

Tel. 011 74 26 30 - Fax 011 74 26 49

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (= VLIF): met betrekking tot investeringssteun en steun

bij de vestiging als jonge land- of tuinbouwer

Investeringssteun voor de aquicultuur- en visserijsector (= FIVA)

Investeringssteun via het E.O.G.F.L. (Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de

Landbouw)

Gemeentelijke schattingscommissies voor schade aan de land- en tuinbouwteelten

Stopzettingsvergoeding voor de afbouw van de veestapel in de sectoren: varkens-, rundvee- en

pluimveehouderij

Steun aan erkende begeleidingsorganisaties bij de intensieve bedrijfsbegeleiding van bedrijven

in financiële moeilijkheden of in reconversie

Afdeling Duurzame Landbouw (DULA)

Tel. 011 74 26 70 - Fax 011 74 26 99

* Premies milieumaatregelen : groenbedekking, mechanische onkruidbestrijding, bedrijfseigen

plantaardige eiwitbronnen

* Adviesverlening en vertegenwoordigingen inzake afbakening agrarische en natuurlijke structuur

Limburg

* Voor de premies genetische diversiteit (bepaalde schapen- en geitenrassen, rood rundveeras,

witrood rundveeras en witblauw dubbeldoel rundveeras) kan u terecht bij ir. Joris Nuyts

Waaistraat 1 3000 LEUVEN tel. 016 21 12 95, joris.nuyts@ewbl.vlaanderen.be.

* Voor de premie hoogstamfruitbomen kan u terecht bij de Nationale Boomgaardenstichting :

tel. 012 39 11 88, nationale.boomgaardenstichting@pandora.be.

Afdeling Monitoring en Studie (AMS)

Tel. 011 74 26 75 - Fax 011 74 26 99

Bedrijfseconomische boekhouding voor land- en tuinbouwers

Afdeling Uitvoering Markt- en Inkomensbeleid (MIB)

Tel. 011 74 26 50 - Fax 011 74 26 69

Bedrijfstoeslagregeling

Melkquota


De afdelingen ‘voorlichting” en “kwaliteit” fungeren ieder vanuit hun

respectievelijke standplaats voor gans het Vlaams Gewest en elk voor

een bepaalde sector:

Afdeling Kwaliteit: plantaardige sector

Alles wat op kwaliteitscontrole betrekking heeft behalve de quarantaine

Superviserende controle op de geïntegreerde productie van pitfruit

Certificering van fruitgewassen

Steenberg 36

3202 Rillaar

Tel. 016 50 29 78 - Fax 016 50 23 54

Afdeling Kwaliteit: dierlijke sector, opgedeeld in:

- Cel Landbouwproducten:

Biologische landbouw, geïntegreerd pitfruit, controle v/d cluster kwaliteit groenten en fruit,

karkasklassificatie en etikettering rundvlees, alternatieve pluimveehoederijsystemen en tenslotte

AA-melk en prijsvorming rauwe melk

- Cel Fokkerij:

Fokkerijcentrum, genetische diversiteit, genetische hulpbronnen, kleine herkauwers en tenslotte

stamboekwerking

Burg. van Gansberghelaan 115A, 9820 Merelbeke

Tel. 09 272 22 80 – Fax 09 272 22 81

Afdeling Voorlichting

Vlaams Administratief Centrum Hasselt

Tel. 011 74 26 80 - Fax 011 74 26 99

Fruit

Varkens, paarden, kleinvee

Burg. van Gansberghelaan 115A, 9820 Merelbeke

Tel. 09 272 23 00 – Fax 09 272 23 01

Stallenbouw, dierenwelzijn, Vleesvee, Sierteelt

Glas- en vollegrondsgroenten

Boomkwekerij, gewasbescherming sierteelt

Granen, eiwit- en oliehoudende gewassen, biologische landbouw –

WTC III (13de v.), S. Bolivarlaan 30, 1000 Brussel

Tel. 02 208 42 18 (Industriële gewassen) Tel. 02 208 42 16 (Voedergewassen)

Fax 02 208 42 55

Baron Ruzettelaan 1, 8310 Brugge

Tel. 050 20 76 90 – Fax 050 20 76 79

Melkvee

Milieu

Het DuLo-waterplan

(Duurzaam

Lokaal Waterplan)

Voorstelling van de doelstellingen-

De volledige lijst met contactpersonen zijn te verkrijgen op de milieudienst.

Kimpel te Bilzen. Iedereen is van

Meer info vindt u eveneens op www.vlaanderen.be/landbouw

harte welkom!!

15

nota

De gemeente Hoeselt maakt deel

uit van het deelbekken

Bovenstroom Demer.

Samen met de andere gemeenten

van dit deelbekken, de watering en

de provincie Limburg wordt voor

dit gebied een Duurzaam Lokaal

waterplan opgesteld. De strikt

administratieve grenzen worden

alzo verlaten ten voordele van een

watersysteemgerichte aanpak met

de bedoeling het oplossen en voor-

komen van wateroverlast, waterver-

ontreiniging, verdroging en het her-

stel van het aangetaste natuurlijk

watergebonden milieu.

Het ontwerp van algemene en spe-

cifieke doelstellingen wordt aan het

brede publiek voorgesteld op don-

derdag 23 juni 2005 om 20 uur in de


16

Toerisme en Recreatie

WANDELEN

Doorntrippers

zo 03-07 Smeermaas ..Hochter Bamp - 8km

zo 10-07 Hoepertingen .Dag v/d kers - 8 km.

zo 17-07 Bilzen ,Kimpel.- 9 km.

zo 24-07Ardennen, dagtrip Niglispo- 16 km.

zo 31-07 De bossen van Lanklaar - 9km.

zo 07-08Leut, langs de Maas over –8 km.

zo 14-08 Vervolg, in en om Diest - 9km.

zo 21-08 Vreren - 8 km

zo 02-08 Maasmechelen, Heidewandeling - 8 km.

zo 04-09 Bitsingen, dagwandeling - 16 km.

De samenkomsten zijn steeds om 13.30uur op de

Parking Post. De dagwandelingen om 9 uur P.P.

Zaterdag 27 augustus

SCHOLIERENLEEDTOCHT

door WSV Vitales vzw

Wandel- en fietstocht

Vertrek: Parochiezaal Werm

Bovenstraat 31 te Hoeselt

Afstanden:

Wandelen: 6 – 12 – 20 km.

Fietsen: 20 – 40 km / recreatief

fietsen voor het ganse gezin.

Inschrijving: tussen 7 en 15 uur

0,75 EUR / 0,90 EUR met sticker

vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 juli organiseert: MC Hoeselt

25 STE INTERNATIONAAL DEMERVALLEITREFFEN

Op 8, 9 en 10 juli richt motorclub Hoeselt haar 25ste Demervalleitreffen in. Als nevenprogramma

richten de motormannen van Hoeselt een heus festival in: DemeRRock, dit jaar op 8 en 9 juli.

Demervalleitreffen

Inschrijvingen vanaf vrijdag 8 juli, 12 uur tot zondag 10 juli, 15 uur.

Prijs: 5 EUR, inclusief 1 consumptie, badge en suikerwafel.

Mooie toerrit van +/- 160 km doorheen Haspengouw en de vallei van de Demer.

DemeRRock

Vrijdag 8 juli

20 uur The Boozers “Boozers Rock Edition” 23 uur Ugly Head

Zaterdag 9 juli

Namiddagprogramma:

Avondprogramma:

16 uur

16.50 uur

17.50 uur

19 uur

FRICADELLICA

THE WHOCARES

FROM THE HIP

DESPERATION

20.30 uur JR Band

(JAN RIJBROEK BAND)

23 uur STRIPTEASE

23.30 uur MAXXIS & GUY SWINNEN

Zoals het hoort op een motortreffen staan er ook enkele pittige

strip acts op het programma, bodypainting en enkele

uurtjes topless bediening

02 uur STRIPTEASE

vanaf +/- 19 uur BODYPAINTING & TOPLESS SERVICE


Zondag 3 juli

10 DE OPENLUCHT VOLLEYBALTORNOOI

Vorm een ploeg met je vrienden, buren, familie, sportclub, vereniging,... en schrijf je in!

Altenaar Alt-Hoeselt

Organisatie: AVC - Alt-Hoeseltse Volleybalclub

Contactpersoon: Jans Jurgen, St. Lambertusstraat

Jolling Marc, Molenstraat

Website: http://users.pandora.be/ave.alt-hoeselt

Zondag 10 juli:

BARBECUE VOOR IEDEREEN

Door de Landelijke Gilde Alt-Hoeselt

17 uur / Altenaar Alt-Hoeselt

Gelieve op voorhand in te schrijven bij Ludo Hex, Nieuwe Baan 60, tel. 012 23 40 63

In het kader van “SFEERTUINEN IN LIMBURG 2005” nodigt Hoeselaar Valentin

Wijnen u uit in zijn sfeerrijke tuin “GRAKES HEREDIJ”, Kommenstraat 2 –

3730 Hoeselt, tel. 089 41 79 08

op zaterdag 2, zondag 3 juli en zondag 4 september tussen 10 en 18 uur.

Zeer aparte, intieme Engelse tuin (10 are)

Vele bijzondere planten in borders ton-sur-ton

Tuinkamers, vijver, buxus- en rozentuin, idyllische Taferelen en terrasjes met typische

sfeer.

Inkom: gratis, vrije gift voor Natuurreservaten kan.

Beslist een bezoek meer dan waard!!!

Op 9 en 10 juli van 10 uur tot ...

JAARLIJKSE OPEN TUINDAGEN IN WERM

De familie Pierre en Marijke Wagemans-Simons van de Bovenstraat 56 a

verwelkomen u van harte in “De blikkeberg” - Vrije ingang.

Zaterdag 30 en zondag 31 juli 2005

14de internationale VW-meeting

voor luchtgekoelde VW’s en New Beetle door de Limburgse Keverclub vzw

in en rond CC Ter Kommen en sportpleinen - telkens vanaf 10 uur.

Wat is er te zien?

Zo'n 500 luchtgekoelde VW's, verscheidene activiteiten om naar te kijken of om zelf aan deel

te nemen:

Zaterdag: BBQ, camping, drive-in movie 'I Robot' met Will Smith

zondagnamiddag: Top 10, Begeleide rondrit (ca. 20km), P.B. Motorstuntteam, Prijsuitreiking.

Zaterdag en zondag: sprint, slalomkever, 1 PK-kever, onderdelenmarkt, kinderanimatie

Drive-in movie:

I Robot met Will Smith op zaterdag 30 juli

Toegang: 21 uur - Aanvang: 22 uur - Voor alle voertuigen

Prijs: vvk: 5 EUR / kassa 6,50 EUR

Toegang: 5 EUR per persoon voor het hele weekend

Camping: 18 EUR incl. film en inkom.

Info: Jos Quets, tel. 089 51 17 86 of 0495 35 60 36 - www.limburgsekeverclub.tk

Toerisme en Recreatie

WIELERWEDSTRIJDEN

WIELERCLUB

DE VRIJHEID

ALT-HOESELT

Donderdag 21 juli:

8ste GROTE PRIJS

ERIC SCHOEFS

Juniorenwedstrijd wielrennen in Alt-

Hoeselt

Organisatie: WC De Vrijheid Alt-Hoeselt

Proloog om 14 uur - Wedstrijd om 15.30

uur (open omloop)

Zondag 24 juli:

1ste GROTE PRIJS CAFÉ PE KLAK

Wielerclub E.C.W. - Wedstrijd om 15 uur

in Alt-Hoeselt

Zaterdag 13 augustus:

RONDE VAN ANTWERPEN

Juniorenwedstrijd in afwachting georganiseerd

door WC de Vrijheid Alt-Hoeselt.

Wedstrijd om 13.30 uur (open omloop) -

+/- 15 ploegen met +/- 90 renners.

Koninginnerit – 4de rit in lijn Elites

zonder contract en beloftes

Wedstrijd om 15 uur in Alt-Hoeselt -

+/- 25 ploegen met +/- 150 renners

Zondag 21 augustus:

3de GROTE PRIJS JOS AERTS (IN

MEMORIAM)

Nieuwelingenwedstrijd in Alt-Hoeselt

Organisatie: WC De Vrijheid Alt-Hoeselt

Proloog - 14 uur (gesloten omloop) -

Wedstrijd – 15.30 uur (open omloop)

Zaterdag 10 september om 17 uur:

2DE GROTE BARBECUE WC DE

VRIJHEID

Met gratis uitnodiging voor elke

hoofdsponsor van 75 EUR

en voor de helpers tijdens het jaar.

17


18

Toerisme en Recreatie

Zondag 7 augustus 2005

FIETSTOCHT EN BARBECUE

Organisatie: Landelijke Gilde Werm

14.30 uur: Gezinsfietstocht (ongeveer

20 km)

Vanaf 17 uur: Barbecue

Parochiezaal Bovenstraat Werm

Info: www.landelijkegildewerm.tk

Inschrijven op voorhand

Zaterdag 20 augustus 2005

ROMMELMARKT

in de Winterbeekstraat te Hoeselt

van 10 tot 16 uur

Inschrijven voor deelname kan op

volgende nummers:

0497068164 – 0486485872 -

089514651

Standgeld: 2,50 EUR voor 2 meter -

volgende meters: 0,5 EUR per meter

ZIEKENZORGAKTIVITEITEN

van 17 tot 22 juli: LOURDESBEDE-

VAART per trein

maandag 1 augustus: Creaclub

dinsdag 9 augustus: Z.Z.-vergadering

dinsdag 23 augustus: Wandelen en

terrassen met Z.Z. Hoeselt

KERMISSEN

7 augustus: BROEK

4 september: PANEEL

TENTOONSTELLING

GEMEENTEHUIS

Wegens het grote succes wordt de

tentoonstelling van Marie-Jeanne

Thijs en Vital Moens, in totaal een

30-tal werkjes, verlengd tot eind

augustus.

De tentoonstelling is te bezichtigen

tijdens de openingsuren van het

gemeentehuis.

Zondag 14 en maandag 15 augustus

KLUISFEESTEN in en rond de Kluis van Vrijhern.

zondag en maandag: 10.30 uur HOOGMIS TER ERE O.L.VROUW

Beide dagen kan je vanaf 12 uur

terecht in de cafetaria voor de lekkere

geitenmenu’s.

Hiervoor moet je op voorhand

inschrijven op het nummer 012 23 48 36.

’s Namiddags kan je er gezellig terrassen

en in rust en stilte genieten

van de lekkere streekbieren!

Zondag 04 september vanaf 9 uur

3de ROMMELMARKT EN BALLONHAPPENING

* Rommelmarkt

Vanaf 9 uur wordt de Droogbroekstraat omgetoverd tot één van de gezelligste rommelmarkten

van Limburg met ondermeer een 200-tal standhouders.

De deelname bedraagt 2,5 EUR per stand (5 meter breed en 5 meter diep inclusief parkeerplaats

voor auto).

De toegangsprijs voor de bezoekers is 1 EUR, incl. consumptie en tombolaticket waarmee

een ballonvaart ter waarde van 160 EUR kan gewonnen worden (trekking

omstreeks 18.45 uur, waarna vertrek met de ballon, (dus winnaar verplicht aanwezig).

* Ballonhappening

Vanaf 18.30 uur fungeert de grote weide van Guy Vandersanden in de

Droogbroekstraat als startplaats voor een 5–tal hete luchtballons.

Na een static show “on the ground“ zullen omstreeks 19 uur de luchtballons het luchtruim

kiezen voor een boeiende vaart van 1 uur.

De Droogbroekstraat is voor het 2e opeenvolgende jaar de gastheer voor deze ballonvaarders.

Een aantal personen kan tegen betaling mee de lucht in voor een ongetwijfeld

boeiende en aangename vlucht boven Haspengouw.

Opgelet : Het aantal plaatsen is beperkt !!! Dus: vlug inschrijven

Inschrijven voor rommelmarkt en ballonvaart bij: Gigliotti Giovanni,

Droogbroekstraat 13, tel. 089 41 71 18,

e-mail: giovanni.gigliotti@telenet.be


Sport

RELIGHTING SPORTHAL TER KOMMEN

Het gemeentebestuur zal tijdens de maand juli in de sporthal een volledige nieuwe lichtinstallatie plaatsen.

De bestaande oudere verlichting zorgt voor heel wat nadelen. Met het plaatsen van een nieuwe ’ up to date ‘ verlichting laat het

gemeentebestuur de kosten van energie en onderhoud sterk dalen. Daarenboven biedt ze de gebruikers een sportcomfort aan conform

met de huidige kwaliteitsnormen.

De nieuwe installatie zorgt voor een verhoogd lichtniveau en een egale lichtverdeling.

Johan Capiot Classic – 7de editie - Zaterdag 9 juli

ingericht door vzw WTC het Gouden Wiel Romershoven

Fietsen doorheen het prachtige Haspengouw voor de recreatieve fietsers en wielertoeristen

* VOOR ALLE FIETSERS

Doorheen het mooie Haspengouw

35 km Vertrek tussen 7 en 14 uur

75 km Vertrek tussen 7 en 12 uur

100 km Vertrek tussen 7 en 10 uur

125 km Vertrek tussen 7en 10 uur

Vertrek en aankomst Romershoven, fruithal,

Wijngaardstraat 1 (volg de borden JCC)

Inschrijven en Inlichtingen: tel. 089 51 42 42

Inschrijving: 4 EUR, inclusief bevoorrading.

!!! De eerste 500 deelnemers krijgen gratis een Capiot T-shirt

* VOOR ALLE MOUNTAINBIKERS

Mountainbike-tours 20 km of 40 km.

Vertrek tussen 7 en 14 uur

MEER INFO: www.johancapiotclassic.be

Sluiting sporthal

Van vrijdag 1 juli tot en met zondag 31 juli.

Sluiting zwembad

Van vrijdag 1 juli tot en met zondag 31 juli.

Openingsuren vrij zwemmen tijdens de maand augustus.

- weekdagen van 14 tot 20 uur

- zondag van 08.30 tot 11.30 uur

Gesloten: maandag 15 augustus.

19


20

Sport

DUIVENCONCOURS HOESELT 2005 – DONDERDAG 21 JULI 2005

- Regio: Zuid-Oost sector + Diepenbeek, Eigenbilzen, Bilzen, Beverst, Musterbilzen en Hoelbeek

- Reisgeld: 0,40 EUR

- Lossingsplaats: Senseilles 107 km, voorzien vanaf 8 uur

- Inkorvingsadressen: Kiewit Schepenenlaan 11,

Duivenlokaal Werm Katteveldstraat

’t Siebelke Romershovenstraat 45

- Inkorven: woensdag 20 juli vanaf 19 tot 21 uur

- 3 reeksen: 1e Piepers, 2e Piepers, Oude- en jaarduiven

- Prijzen en trofeeën: * 2 trofeeën sportraad, 2 reeksen piepers beste Hoeseltenaar

* 1 trofee schepen Sport, oude-en jaarduiven beste Hoeseltenaar

* 3 schotels gemeente 1e Hoeseltse duif/lokaal

- Uitslag: 1 EUR/ liefhebber

- Prijsuitreiking: datum nog te bepalen de winnaars worden persoonlijk verwittigd

- Prijzenpot: 375 EUR (125 EUR per reeks)

- Organisatie: Sportraad Hoeselt i.s.m. Halve Fond en Fondclub

SPORTRAAD HOESELT

Het bestuur van de sportraad huldigde Willy Moors voor zijn

jaren oordeelkundige inzet bij het bestuur van de sportraad.

Willy zetelde van 1978 in de sportraad. Hij was Bloso-gangmaker,

secretaris en voorzitter. Als blijk van erkentelijkheid overhandigde

Willy Brauns en schepen sport Guy Thijs in naam van het hele

bestuur enkele presentjes.

Op de foto: Willy Brauns, Willy Moors, schepen sport Guy Thijs

DRIE-PLANKENTORNOOI


HOESELT op de tentoonstelling

in de Landcommanderij Alden Biesen,

vanaf 01.10.2005

Het is niet toevallig dat de

Duitse Orde zich vanaf de

13de eeuw in Haspengouw

gevestigd heeft met de stichting

van Alden Biesen en andere

commanderijen. De regio

was eeuwenlang één van de

meest welvarende gewesten

van ons land. Geen wonder

dus dat de Orde er een medespeler

van formaat werd, o.a. in de plaatselijke heerlijkheden, gemeenten en parochies,

zoals bv. ook Hoeselt. Door middel van allerlei objecten en moderne media wil de

Landcommanderij Alden Biesen haar rol in onze omgeving in het najaar (vanaf 1 oktober

2005) via een tentoonstelling aan een ruimer publiek kenbaar maken.

Een aanrader, vooral ook voor de inwoners van Hoeselt.

Meer info: www.alden-biesen.be

VLIEGTUIGBEDEVAART NAAR LOURDES

50 zieken en ZZ-medewerkers van Hoeselt op een totaal van 170 bedevaarders

konden terugblikken op een mooie Lourdesbedevaart van 28 mei tot 1 juni ll..

Dankzij het mooie weer in Lourdes kon iedereen deelnemen aan de kaarsjesprocessie,

de sacramentsprocessie

en zovele vieringen

tussen de aanwezige

militairen.

Bedankt aan de zovele

helpende handen van

de ZZ medewerkers

uit Hoeselt

want met 18 rolwagengebruikers

hadden

ze meer dan hun handen

vol.

Cursus E.H.B.O.

Rode Kruis afdeling Hoeselt start met een gratis cursus EHBO voor iedereen boven de

16 jaar (max. 18 deelnemers).

Wanneer: 27 september 2005 om 20 uur - Waar: Zaal 1 Ter Kommen

Inschrijven: Jean Penders, Broekstraat 12, Hoeselt, tel. 089 41 44 94

Varia

INTERELECTRA

GESLOTEN

De klantendienst van Interelectra is

gesloten van 1 augustus tot en met 31

augustus 2005.

Voor informatie over elektriciteit,

aardgas en kabeltelevisie kunt u altijd

terecht op onze infolijn: 011 72 20 20.

Voor het melden van storingen, bel

onze storingslijn: 011 72 20 40.

U kunt tijdens deze periode ook

terecht in onze energiewinkels:

Hasselt, Gouverneur Verwilghensingel 32

Genk, Winterslagstraat 40/10.

Openingsuren: van 8 tot 12 uur en

van 13 tot 16.30 uur.

Vanaf 1 september kunt u wekelijks

(telkens op maandag van 13 uur tot 14

uur) opnieuw terecht bij de klantendienst

van Interelectra in onze

gemeente.

DAVIDSFONDS

1875 – 2005

Zoektocht van 4 juni tot 25 september

Land van Antwerpse Kempen

Playsantiën

Voor meer dan 30.000 EUR prijzen -

Gratis cultuurhistorische streekgids

Kinderzoektocht met speciaal prijzenpakket

- Gratis trappist - Vele

andere extra’s

Geïnteresseerd ?

Vraag het deelnemingspakket

(16 EUR) aan bij Toerisme Malle,

Antwerpsesteenweg 246,

Tel. 03 310 05 14 –

E-mail:toerismemalle@publilink.be.

De antwoordformulieren dienen

gestuurd voor 5 oktober naar:

het Davidsfonds, Blijde Inkomststraat

79-81, 3000 Leuven.

21


22

Informatief

KVLV

organiseert

9, 10 en 11 juli van 10 tot 18 uur.

‘Kunst op het Hof’ is een kunst- en plattelandsroute

van + 25 km in Heers (Zuid-

Limburg). Ideaal voor fietsers, avontuurlijke

stappers of met de wagen te berijden.

Info: KVLV, Remylaan, 4b, 3018 Wijgmaal, tel.

016 24 39 00 - : www.kvlv.be

INTERNET-ZOEKWEDSTRIJD

“DE DEMER VAN BRON TOT

MONDING”

Via de website www.geogidsen.be

en verder Demeren 2005, Internet-

Zoekwedstrijd kan je deelnemen.

Veel succes!

Opgave juni: Demerwatermolens

HOE BELAST JE

HET MILIEU EN JE

PORTEMONNEE ZO

MIN MOGELIJK ?

Alleszins niet door van brandstof te

veranderen. Enkel een vermindering

van het verbruik

In juni 2004 werd voor het eerst de totale

levenscyclus van stookolie- en aardgas voor

verwarming onderzocht door een onafhankelijk

onderzoeksbureau, RDC

Environment.

Besluit: stookolie-installaties vervangen

door installaties op aardgas vermindert het

broeikaseffect niet. Mazoutverwarming

heeft dus niet méér invloed op het broeikaseffect

dan verwarming op aardgas.

Informazout verstrekt informatie over alles wat

met mazoutverwarming te maken heeft. Op de

site www.informazout.be kan men ook terecht

om de energiekost van de eigen woning te berekenen

en te evalueren, om de wetgeving inzake

stookoliereservoirs voor ieder specifiek geval te

raadplegen of om bijv. de lijst van leveranciers

van verwarmingsmateriaal of technici voor

onderhoud en keuring te consulteren. Ook via de

telefoonlijn, 078 152 150, wordt iedere geïnteresseerde

geholpen met vragen omtrent mazoutverwarming

VRIJSTELLING VAN AANMELDING OP DE GEMEENTELIJKE STEMPELCONTROLE IN 2005

* maandag 11 juli op de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap

* vrijdag 22 juli (dag na de nationale feestdag)

* maandag 31 oktober (dag voor de feestdag van Allerheiligen)

* woensdag 2 november op de feestdag van Allerzielen

* tijdens de eindejaarsperiode vanaf vrijdag 23 december

tot met maandag 2 januari 2006

VDAB

De basisdienstverlening door de VDAB in het contactpunt Hoeselt wordt herverdeeld

en teruggebracht tot nog slechts 1 halve dag per week, met ingang van 1 juli 2005, en dit

op maandagvoormiddag (9 – 12 uur).

Als overgangsfase wordt tot en met juni 2005 de basisdienstverlening geleidelijk afgebouwd

tot twee halve dagen per week.

Praktisch

- Tijdens de openingsuren van het PWA (als het contactpunt geopend is) kunnen de

gebruikers zich bedienen van de zelfbedienings-PC in het contactpunt

- De gebruikers van Hoeselt kunnen onverminderd terecht in de Lokale werkwinkel te

Bilzen

- Gebruikers kunnen gratis telefoneren met de VDAB

op het nummer 0800 30 700 tussen 8 en 20 uur

VOORSTELLING

VZW PWA + DIENSTENBEDRIJF

Kinderen? Huishouden? Een zeer drukke baan? ...

Wij kunnen uw huishoudelijke taken geheel of gedeeltelijk overnemen. Ieder particulier

kan op ons een beroep doen. Met een dienstencheque kan een gebruiker een werknemer

betalen voor thuishulp van huishoudelijke aard. Het kan gaan om poetsen, strijken,

boodschappen doen ...

Alle gemotiveerde werklozen, al dan niet uitkeringsgerechtigd, komen hiervoor in aanmerking

en mogen zich kandidaat stellen.

Om deze dienstverlening optimaal te verzorgen en ter ondersteuning van onze PWA

beambte, Roos-Marie Wils hebben wij vanaf 02-06-05 een nieuwe bediende Sonja

Grondelaers. Tijdens de kantooruren kunt u terecht in de werkwinkel in Hoeselt,

Beukenlaan 6A, of telefonisch op 089 51 48 69.


2 MAAL VIER GESLACHTEN

1 MAAL VIJF GENERATIES

BOSMANS Antoinette - 97 jaar, oudste inwoner van Hoeselt

JACKERS Alda – 72 jaar

CROUX Annette – 52 jaar

TOMSIN Ellen – 29 jaar

TOMSIN Anje – 22 jaar

en met kleine MEERTENS Lennert vormt deze familie 5 generaties

Proficiat aan gans de familie.

OPFRISSING WEGCODE

VOOR SENIOREN

Uitreiking van de brevetten op het gemeentehuis aan de cursisten

door schepenen J.Caproens en G.Thijs. Deze cursus werd ingericht

door de Seniorenraad, het Gemeentebestuur en het O.C.M.W.

Proficiat aan de cursisten.

Huldigingen

GOUD voor

Stevens Henri en Jamaer Elza

12-04-1955 - 12-04-2005

GOUD voor

Thijs Hubert en Jacobs Josephina

16-04-1955 - 16-04-2005

GOUD voor

Vergauwen André en Tkocz Margareta

12-04-1955 - 12-04-2005

DIAMANT voor

Huygen Jef en Jolling Liske

08-06-1945 - 08-06-2005

23


24

Het weten waard

Alle gemeentelijke info vind je ook op www.hoeselt.be

telefoonnummers

diensten

Gemeentehuis 089 51 03 10

Politie 089 51 03 00

Brandweer 100

Cultureel Centrum 089 41 63 58

Sportcentrum 089 49 16 03

Zwembad 089 41 36 22

Jeugddienst 089 50 12 00

Technische Wegendienst 089 51 03 46

OCMW 089 51 88 10

PWA 089 51 48 69

loket VDAB 089 51 10 28

Bibliotheek 089 41 38 46

E-mail aan de gemeente

Naast de persoonlijke emailadressen van de

medewerkers kan je volgende emailadressen

gebruiken om berichten te mailen aan de

diverse diensten van de gemeente:

secretaris@hoeselt.be

ontvanger@hoeselt.be

secretariaat@hoeselt.be

financien@hoeselt.be

burgerzaken@hoeselt.be

bevolking@hoeselt.be

toerisme@hoeselt.be

gemeenteberichten@hoeselt.be

verkeerscommissie@hoeselt.be

inf@hoeselt.be

rop@hoeselt.be

technischedienst@hoeselt.be

wegendienst@hoeselt.be

groendienst@hoeselt.be

milieudienst@hoeselt.be

bibliotheek@hoeselt.be

jeugddienst@hoeselt.be

jeugdraad@hoeselt.be

cultuurdienst@hoeselt.be

cultuurweb@hoeselt.be

hoeseltzomert@hoeselt.be

activiteitenkalender@hoeselt.be

ccterkommen@hoeselt.be

sportdienst.hoeselt@pandora.be

politie@hoeselt.be

info@ocmwhoeselt.be

BELBUS

U belt... en de belbus haalt u op

011-85 03 00

ALARMNUMMER

BRANDWEER 100

PAPIEROPHALING

Woensdag 22 juli

Woensdag 19 augustus

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN

Centraal oproepnummer

0903 99803

ZOMERUURREGELING CULTUUR

tijdens de maand AUGUSTUS: maandag tot

vrijdag van 7 tot 14 uur

JAARLIJKS VERLOF

* Bibliotheek: van maandag 18 juli tot en met zaterdag

29 juli

* Sportdienst: sporthal en zwembad:

van vrijdag 1 juli tot en met zondag 31 juli.

* Cultuurdienst:

van maandag 4 juli tot en met zondag 31 juli

* OCMW:

van maandag 11 juli tot en met zondag 31 juli

* * PWA en work at home:

van maandag 25 juli tot en met vrijdag 5 augustus

!! VDAB:

Het loket van de VDAB is voortaan (vanaf 1 juli) open op

maandagvoormiddag van 8.30 tot 12 uur (andere dagen

op afspraak)

Zitdagen burgemeester

en schepenen

Burgemeester Annette STULENS

VRIJDAG van 16 tot 19 uur

kabinet van de burgemeester,

1ste verdieping

e-mail: annette.stulens@hoeselt.be

Schepen Werner RASKIN

VRIJDAG van 19 tot 20 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

e-mail: werner.raskin@hoeselt.be

Schepen Guy THYS

VRIJDAG van 18 tot 19 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

e-mail: guy.thys@hoeselt.be

Schepen Josiane CAPROENS

OP AFSPRAAK

Gelieve hiervoor het secretariaat te

contacteren op het tel. nr. 089 51 03 10 (12)

e-mail: josiane.caproens@hoeselt.be

Schepen Michel VANROY

OP AFSPRAAK

Gelieve hiervoor het secretariaat te

contacteren op het tel. nr. 089 51 03 10 (12)

e-mail: michel.vanroy@hoeselt.be

VOLGENDE GEMEENTEBERICHTEN

De volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks half AUGUSTUS.

Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:

het college van burgemeester en schepenen vóór woensdag 13 juli.

Culturele- en sportactiviteiten worden gebundeld bij de cultuur- en sportdienst!

Geef je activiteiten dan ook tijdig door!!!

OPENINGSUREN

GEMEENTELIJKE

DIENSTEN

GEMEENTEHUIS zomer uurregeling

(enkel in juli en augustus)

maandag 09.00-12.00 13.00-19.00

dinsdag - -

woensdag 09.00-13.00 -

donderdag 09.00-13.00 -

vrijdag 09.00-13.00 -

POLITIE

maandag 08.00-12.00 12.30-18.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-12.00

Buiten deze uren kan u steeds terecht bij

het hoofdkantoor van de politiezone

Bilzen, Schureveld 19

elke werkdag 07.00-21.00

zaterdag 08.30-16.00

TECHNISCHE DIENST zomer uurregeling

(enkel in juli en augustus)

maandag 06.45-14.00 -

dinsdag 06.45-14.00 -

woensdag 06.45-14.00 -

donderdag 06.45-14.00 -

vrijdag 06.45-14.00 -

CONTAINERPARK

zomeruurregeling (van 1 april tot en met 30 september)

maandag 09.00-12.00 12.30-16.15

woensdag - 16.30-19.30

donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15

vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15

zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15

BIBLIOTHEEK

maandag 10.00-12.00 -

dinsdag - 18.00-20.00

woensdag 14.00-16.00 -

donderdag - 18.00-20.00

vrijdag - 18.00-20.00

zaterdag 10.00-12.00 -

Sluitingsdagen gemeentehuis

Sluitingsdagen containerpark

Sluitingsdagen technische dienst

Maandag 11 juli - Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Donderdag 21 juli - Nationale feestdag

Vrijdag 22 juli - Brugdag

Maandag 15 augustus – O.L.Vrouw Hemelvaart

! Het containerpark is wel open op zaterdag 23 juli

More magazines by this user
Similar magazines