12.04.2015 Views

Lidl folder week 16 2015 v2

Lidl folder week 16 2015 v2

Lidl folder week 16 2015 v2

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

WK<strong>16</strong> / <strong>2015</strong> / G1<br />

www.lidl.nl<br />

Paellarijst<br />

• oNmiSbaAr VooR eEn<br />

hEerLijKe Pan paEllA<br />

• 1 kg<br />

vAnaF dO <strong>16</strong> aPriL<br />

sPaaNse<br />

wEkeN!<br />

Fuet extra<br />

• SPaaNse saLamI,<br />

hEerLijK iN dE PAelLa<br />

• 170 G<br />

1. 49 1. 99<br />

VANAF MAANDAG 13 APRIL<br />

700 G<br />

4. 19<br />

PER PAK<br />

3. 29<br />

1. 29<br />

KIJK OP PAGINA 8 & 9 VOOR MEER ACTIES VANAF MAANDAG 13 APRIL<br />

1 KILO<br />

0. 69<br />

HaH · G1 · <strong>16</strong>/<strong>2015</strong>


RecEpt:<br />

WIttE GAzpAch0<br />

mEt Jamón SerRanO<br />

KIjk voOr Dit reCepT oP<br />

wWw.LidL.nL oF oP oNs<br />

pIntEreSt BoaRd<br />

Koeling<br />

<strong>16</strong> mNd<br />

gEriJpt<br />

Jamón serrano<br />

• TRadItiOneLe RauWe Ham,<br />

eXtrA lAng geRijPt In<br />

dE bUitEnlUchT<br />

• 80 g<br />

1. 89<br />

Koeling<br />

Salchichón<br />

• GRovE sPaaNse woRstpLakJes<br />

afKomStiG vAn<br />

hEt IbéRicO vArkEn<br />

• 100 G<br />

Koeling<br />

Jamón Ibérico<br />

• STevIge, rAuwE hAm Van<br />

hEt ibéRicO vArkEn<br />

• 100 G<br />

21 mNd<br />

gEriJpt<br />

Ibérico paté<br />

• SMeuIge leVerWorSt Van<br />

hEt IbéRicO vArkEn<br />

1. 79 3. 49 0. 49<br />

• 200 G<br />

Koeling<br />

Pata Negra<br />

• DEze ibériC0 Ham woRdt geRekEnd toT dE bEstE<br />

rAuwE hAmsOorTen teR wEreLd<br />

• 40 g<br />

1. 79<br />

Koeling<br />

Koeling<br />

2<br />

1. 49<br />

chistorra<br />

Banderillas<br />

• KRuiDigE wOrsT uIt navArrA,<br />

• KAnt en klAre paPriKasPieSjeS<br />

mEt OliJveN<br />

• gEmaAkt vaN vArkEnsVleEs<br />

• 220 G<br />

• 370 Ml Per poT<br />

De (prij s)acties in deze <strong>folder</strong> zij n geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige planning te snel zij n uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwij ken. Zet- en drukfouten zij n voorbehouden.<br />

Tapas de chorizo<br />

• IN pLakJes geSneDen<br />

pIttIge woRst<br />

• 100 G<br />

HaH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>16</strong>/<strong>2015</strong><br />

1. 29 0. 99


950 G<br />

Manzanilla olijven<br />

• SPaaNse grOenE<br />

oLijVen meT pIt<br />

• 950 G<br />

1. 99 1. 29 1. 29<br />

Manzanilla olijven<br />

• mEt AnsJovIs PasTa<br />

• 410 G<br />

zwarte olijven<br />

• zAchT vAn StrUctUur<br />

• 350 G<br />

0. 59<br />

Artisjokharten<br />

• LEkkEr Bij eeN<br />

zOmeRse saLadE<br />

• 425 Ml<br />

vAnaF dO <strong>16</strong> aPriL<br />

sPaaNse<br />

wEkeN!<br />

groene olijven<br />

• gEvuLd Met anSjoVis<br />

• 3 x 120 g Per paK<br />

1. 69 PEr StuK/sEt<br />

750 Ml<br />

Tapas schaaltjes<br />

• kEuzE uIt verSchIllEndE sOorTen<br />

4. 99<br />

Spaanse olijfolie<br />

3.<br />

99<br />

spaans aardewerk<br />

6. 99<br />

• EXtrA vIrgIn<br />

• KAn, taPasSchAal oF viJzeL<br />

• 750 Ml<br />

De (prij s)acties in deze <strong>folder</strong> zij n geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige planning te snel zij n uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwij ken. Zet- en drukfouten zij n voorbehouden.<br />

PEr StuK<br />

3<br />

HaH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>16</strong>/<strong>2015</strong>


RecEpt:<br />

MOorSe KipPenBout<br />

mEt KnoFloOk, shErrY,<br />

nOteN eN kIkkEreRwtEn<br />

KIjk voOr Dit reCepT oP wWw.LidL.nL<br />

oF oP oNs PinTerEst boArd<br />

Vers vlees<br />

Vers vlees<br />

Diepvries<br />

kikkererwten<br />

0.<br />

79<br />

Paella<br />

2.<br />

• vOor tyPisCh porTugEse<br />

• SPecIalIteIt Met riJst,<br />

gEreChtEn<br />

zEevRucHteN, Kip en grOenTen<br />

• 540 G • 750 G<br />

braadworsten<br />

• STevIg En PitTig geKruId<br />

Catalaanse<br />

1. • 300 g<br />

2. 39<br />

Spaanse chips<br />

• SPaaNse pePer of geZouTen-olIjf<br />

• 200 G pEr Zak<br />

Geroosterde broodjes<br />

• mEt KnoFloOk-PetErsEliE<br />

oF tOmaAt-OreGanO<br />

• <strong>16</strong>0 G pEr Zak<br />

99<br />

0. 79<br />

0. 99<br />

4<br />

Paellapan<br />

• MEt ilAg ® AntI-aAnbAklAag<br />

• GEscHikT vOor alLe SooRteN kOokPlaTen (bEhaLve inDucTie)<br />

• Afm.: Ø ca. 38 cM<br />

HaH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>16</strong>/<strong>2015</strong><br />

broodsticks<br />

• mEt ZonNebLoeMpiTteN<br />

• 2 x 90 G<br />

9.<br />

99 1. 29<br />

2 x 90 G<br />

De (prij s)acties in deze <strong>folder</strong> zij n geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige planning te snel zij n uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwij ken. Zet- en drukfouten zij n voorbehouden.


Diepvries<br />

mini Chorizo<br />

• hEerLijK aLs SnaCk Of In<br />

dE PAelLa<br />

• 80 g<br />

Churros<br />

1. 29<br />

Koeling<br />

• ZOetE sNacK, HeeRliJk Met<br />

pOedErsUikEr Of WarMe<br />

cHocOlaDesAus<br />

• 500 G<br />

vAnaF dO <strong>16</strong> aPriL<br />

sPaaNse<br />

wEkeN!<br />

1. 49 1. 49<br />

0. 99<br />

Magdalena’s<br />

• spaAnsE vIerKanTe CakEjeS<br />

• 380 G<br />

Flan caramel<br />

• PUddIngDesSerT mEt VanIllEsMaaK<br />

eN cAraMelSauS<br />

• 6 x 100 g<br />

6 x 100 g<br />

Koeling<br />

4 x 125 g<br />

Koeling<br />

Turron variatie<br />

• 3 soOrtEn NouGat<br />

• 200 G pEr Pak<br />

2. 99 2. 49<br />

Turron<br />

• NOugAt Met hoNinG<br />

eN aManDelEn<br />

• 200 G<br />

Galletas<br />

amandel biscuits<br />

1. 29<br />

De (prij s)acties in deze <strong>folder</strong> zij n geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige planning te snel zij n uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwij ken. Zet- en drukfouten zij n voorbehouden.<br />

• ROndE kOekJes beDekT mEt WitTe ChoColAde<br />

• 150 G<br />

0. 89 1. 29<br />

• TRadItiOneLe spaAnsE bIscUitS mEt AmaNdeLen<br />

• 250 G<br />

pudding Spaanse<br />

stijl<br />

• VAniLlePudDinG mEt BisCuiT<br />

• 4 x 125 g Per paK<br />

5<br />

HaH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>16</strong>/<strong>2015</strong>


vAnaF dO <strong>16</strong> aPriL<br />

DE lEkkErsTe SpaAnsE<br />

eN pOrTUgeSe WijNen!<br />

Moscatel<br />

Terra Alta<br />

3. 99<br />

• SPaaNse deSseRtwIjn<br />

gEmaAkt vaN dE<br />

mUscAt DruIf<br />

• 750 Ml<br />

(licht) Zoet<br />

Spanje<br />

Drinktemp: 8-12 °C<br />

Gran Reserva<br />

• uIteRst frUitIg Met<br />

sUbtIelE tOneN vAn<br />

hOut en chOcoLadE<br />

• 750 Ml<br />

Vol & stevig<br />

Spanje<br />

Drinktemp: <strong>16</strong>-18 °C<br />

3.<br />

99<br />

Somontano<br />

Chardonnay<br />

• DE wIjn is voL vAn SmaAk<br />

mEt Een prAchTigE<br />

fRisHeiD eN hEefT<br />

lIchT fRuiTigE tIntEn<br />

• 750 Ml<br />

Vol & rond<br />

Spanje<br />

Drinktemp: 8-10 °C<br />

3. 99<br />

6<br />

6. 99<br />

PEr StuK<br />

PEr StuK/sEt<br />

De (prij s)acties in deze <strong>folder</strong> zij n geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige planning te snel zij n uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwij ken. Zet- en drukfouten zij n voorbehouden.<br />

wijnkoeler<br />

• KEuzE uIt VerSchIllEndE sOorTen<br />

HaH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>16</strong>/<strong>2015</strong><br />

99<br />

Karaf of 4 glazen<br />

4.<br />

• KAraF: Ca. 2,3 l<br />

• GLas: cA. 0,5 l


“Bajoz” Toro<br />

Roble<br />

• SPaaNse roDe WijN<br />

gEmaAkt vaN dE<br />

TEmpRanIllO dRuiF.<br />

DEze voLle wiJn<br />

hEefT aCceNteN vAn<br />

rOod frUit en eeN<br />

tIkkEltJe VanIllE<br />

• 750 Ml<br />

tekst<br />

tekst<br />

Baron de la<br />

Villa Rotwein<br />

Toro Joven<br />

• SPaaNse roDe WijN gEmAakT<br />

vAn De temPraNilL0<br />

dRuiF. bij deZe BijZonDer<br />

jOngE wIjn prOefT u<br />

aCceNteN vAn BraMen,<br />

kErsEn En PruImeN<br />

• 750 Ml<br />

Valdepenas<br />

Reserva<br />

• SPaaNse roDe WijN<br />

gEmaAkt vaN dE<br />

TEmpRanIllO dRuiF<br />

• DE wIjn heEft eeN<br />

sTevIge smAak meT<br />

tOneN vAn RooD fRuiT<br />

eN sPecEriJen<br />

• 750 Ml<br />

Vol & stevig<br />

Soepel & fruitig<br />

Krachtig & intens<br />

Spanje<br />

Spanje<br />

Spanje<br />

Drinktemp: 12-14 °C<br />

Drinktemp: <strong>16</strong>-18 °C<br />

Drinktemp: <strong>16</strong>-18 °C<br />

4. 49<br />

3. 99 3. 99<br />

3. 99 3. 99 5. 99<br />

Carinena<br />

Reserva<br />

• BIj DezE wIjn voEreN<br />

kRuiDen en beSseN dE<br />

bOveNtoOn En Er Zit eeN<br />

bEetJe VanIllE iN dE<br />

aFroNdiNg<br />

• 750 Ml<br />

Vol & stevig<br />

Spanje<br />

Drinktemp: <strong>16</strong>-18 °C<br />

Rioja rosé<br />

• STevIge teMprAniLlo uiT dE<br />

RI0jA sTreEk<br />

• COmbIneErt eeN iNteNse<br />

sMaaK mEt Een zaCht<br />

kAraKteR<br />

• 750 Ml<br />

Rosé droog<br />

Spanje<br />

Drinktemp: 10-12 °C<br />

Port Rosé<br />

• EEn Rosé pOrt, dIe<br />

wOrdT gEkeNmeRkt<br />

dOor ziJn RijKe<br />

fRuiTigE aR0mA’s<br />

• LEkkEr Bij taPas of alS<br />

aPerItiEf<br />

• 750 Ml<br />

Licht zoet<br />

Portugal<br />

Drinktemp: 6-10 °C<br />

6 glAzeN<br />

7. 99<br />

6 glazen<br />

• KEuzE uIt 6 rOde wiJngLazEn<br />

(Elk ca. 58 cL), 6 WitTe WijNglAzeN<br />

(Elk ca. 37 cL) En 6 cAvaGlaZen<br />

(Elk ca. 22 cL)<br />

De (prij s)acties in deze <strong>folder</strong> zij n geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige planning te snel zij n uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwij ken. Zet- en drukfouten zij n voorbehouden. 7<br />

HaH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>16</strong>/<strong>2015</strong>


VANAF MA 13 T/M ZO 19 APRIL<br />

Stroopkoeken<br />

• Met zachte roomboter<br />

stroopvulling<br />

• 340 g<br />

Wit vezelbrood<br />

• Witbrood met voedingsvezels en<br />

vitamine B1, B3 en B6<br />

• 800 g per brood<br />

2 PAKKEN<br />

2.-<br />

1 NU<br />

&<br />

2. 58 1 LATER<br />

* Vraag bij de kassa een coupon. Hiermee kunt u het tweede<br />

VERSPILLING<br />

IS ZONDE!<br />

* Vraag bij de kassa een coupon. Hiermee kunt u het tweede<br />

product later voor dezelfde prijs kopen.<br />

2 BRODEN<br />

2. 78<br />

2.-<br />

Soep<br />

• Rij kelij k gevulde<br />

champignon-, kippen-<br />

of groentesoep<br />

• 800 ml per blik<br />

Notenmix<br />

• Rij ke notenmix van onbehandelde<br />

en ongezouten noten<br />

• 200 g per zak<br />

2 BLIKKEN<br />

2. 30<br />

2.-<br />

2 ZAKKEN<br />

5. 38<br />

4.-<br />

VANAF MA 13 T/M WO 15 APRIL<br />

Krielaardappelen<br />

• Vastkokend<br />

• Blank of rood, 1 kg per pak<br />

Ribkarbonade<br />

• Extra dun gesneden<br />

• 700 g<br />

700 G<br />

1. 29<br />

1 KILO<br />

0. 69<br />

Vers vlees<br />

4. 19<br />

PER PAK<br />

3. 29<br />

Yoghurtdrink<br />

• Appel-kaneel, framboos, limoen, aardbei-kers of mango-passie<br />

• 1 l per pak<br />

Maaltijdsalade<br />

• Lekker, vers en makkelij k<br />

• Tonij n of kip<br />

• 450 g<br />

Koeling<br />

Alle combinaties mogelijk<br />

2 PAKKEN<br />

1.<br />

1. 50<br />

70 1.<br />

Koeling<br />

2. 49<br />

PER BAK<br />

99<br />

8 De (prij s)acties in deze <strong>folder</strong> zij n geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige planning te snel zij n uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwij ken. Zet- en drukfouten zij n voorbehouden.<br />

HaH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>16</strong>/<strong>2015</strong>


NIEUW IN ONS ASSORTIMENT<br />

Oud<br />

Jong<br />

KAAS UIT HET HART<br />

Al meer dan een eeuw lang produceren<br />

onze boeren (h)eerlijke, natuurgerijpte<br />

Goudse kaas.<br />

Van zachte jonge en volle belegen<br />

tot pittige oude. Stuk voor stuk kazen<br />

met karakter. Wij noemen dit kaas<br />

uit het hart; kaas die met veel zorg,<br />

passie en liefde is bereid in<br />

het Groene Hart.<br />

Belegen<br />

Jong belegen<br />

De authentieke receptuur en de<br />

natuurlijke rijping op houten planken<br />

geeft onze kaas een unieke smaak.<br />

2. Gesneden plakken, 200 g per pak<br />

PER PAK<br />

2. 39<br />

VANAF DO <strong>16</strong> APRIL<br />

PER PAK<br />

19<br />

Adana kebab<br />

• Smakelij k gekruid rundvlees<br />

• Lekker op een pitabroodje<br />

• 400 g<br />

Gemarineerde zalmfilet<br />

• Malse zalmfilet in de varianten BBQ<br />

of Lemon Green Pepper<br />

• 200 g<br />

Varkensfiletlapjes<br />

• Malse filetlapjes in de varianten<br />

Kentucky of Provence<br />

• 375 g per pak<br />

Vers vlees<br />

Poffertjes<br />

• Ambachtelij k bereid met verse weidemelk<br />

• Inclusief poedersuiker en boter<br />

• 415 g<br />

Koeling<br />

Actie geldig t/m 19 april<br />

PER PAK<br />

3. 19<br />

PER PAK<br />

1. 29<br />

Verse vis<br />

1. 69 Koeling<br />

Maatjesharing<br />

• Met uitjes<br />

• 3 stuks per pak<br />

Actie geldig t/m 19 april<br />

2. 39<br />

PER PAK<br />

3. 99<br />

PER PAK<br />

1. 99<br />

Vers vlees<br />

Actie geldig t/m 19 april<br />

Quarterpounders<br />

2 PAKKEN<br />

5.<br />

4. 50<br />

98<br />

• Heerlij k op een broodje met sla, tomaat en cheddar kaas<br />

• 500 g<br />

Vers vlees<br />

PER PAK<br />

3. 29<br />

De (prij s)acties in deze <strong>folder</strong> zij n geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige planning te snel zij n uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwij ken. Zet- en drukfouten zij n voorbehouden.<br />

9<br />

HaH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>16</strong>/<strong>2015</strong>


vAnaF dO <strong>16</strong> aPriL<br />

sPaaNse<br />

wEkeN!<br />

2 x 100 g<br />

Koeling<br />

Koeling<br />

Koeling<br />

spaans kaasplankje<br />

• SPaaNs KaaSplAnkJe Met<br />

IBérIco-, GeiTen- eN<br />

mAncHegOkaAs<br />

• 150 G pEr Pak<br />

2. 99 manchego<br />

3. 49<br />

verse geitenkaas<br />

• BEroEmdE SPaaNse scHapEnkAas<br />

• ZOrgVulDig geRijpT uIt la manCha<br />

• 250 G<br />

• TRadItiOneEl GepRodUceErdE<br />

vErsE gEitEnkAas meT eEn<br />

kAraKteRisTieKe, piKanTe<br />

sMaaK<br />

• 2 x 100 g Per paK<br />

2. 99<br />

12 fLesJes<br />

5. 99<br />

oP=oP!<br />

Estrella Damm<br />

• GEbrOuwEn In barCelOna<br />

• Één Van de meEst geDroNkeN<br />

bIerEn Van spAnjE<br />

• 12 x 250 mL pEr Pak<br />

VANAF MAANDAG 13 APRIL<br />

De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs!


<strong>16</strong>/<strong>2015</strong><br />

1<br />

www.lidl.nl<br />

<br />

<br />

<br />

VANAF MA. 20 APRIL<br />

VOOR MAMA'S VOOR HEM VOOR HAAR VERLICHTING<br />

VANAF DO. <strong>16</strong> APRIL VANAF DO. <strong>16</strong> APRIL VANAF MA. 20 APRIL VANAF MA. 20 APRIL<br />

HAH · G1 · <strong>16</strong>/<strong>2015</strong>


www.lidl.nl<br />

VOOR MAMA'S<br />

1. 2.<br />

BEPROEFDE<br />

KWALITEIT<br />

GETEST OP:<br />

SCHADELIJKE STOFFEN<br />

JUISTE VERWERKING<br />

PASVORM<br />

Per stuk<br />

Per stuk<br />

4. 99 4. 99<br />

3.<br />

4. 5.<br />

Per stuk<br />

6. 99<br />

Per stuk<br />

Per stuk<br />

7. 99 4. 99<br />

1 ZWANGERSCHAPSTOP Maten: S t/m L<br />

2 ZWANGERSCHAPSSHIRT Maten: S t/m L<br />

3 VOEDINGS-BH Clip-sluiting voor makkelijk openen en sluiten<br />

met één hand | Met kant | Maten: 80B, 85B, 85C en 85D<br />

4 ZWANGERSCHAPSBROEK Maten: S t/m L<br />

5 ZWANGERSCHAPSLEGGING Ondoorzichtig, zonder<br />

storende naden | Aloë-vera-behandeling voor een<br />

zijdezacht draaggevoel | Maten: S t/m L<br />

2<br />

HAH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>16</strong>/<strong>2015</strong><br />

De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt.<br />

Mochten zij ondanks zorgvuldige planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip.<br />

De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.


VANAF DONDERDAG<br />

<strong>16</strong> APRIL<br />

Per set<br />

3. 99<br />

& BABY'S<br />

Per set<br />

4. 99<br />

6.<br />

7.<br />

8. 9.<br />

Per stuk<br />

9. 99<br />

SILVERCREST ®<br />

<strong>16</strong>. 99 HAH · G1/G3/G5 · <strong>16</strong>/<strong>2015</strong><br />

6 2 ROMPERTJES Lange mouwen | Keuze uit verschillende kleuren en designs | Maten: 50 t/m 92<br />

7 2 BABYBROEKJES Keuze uit verschillende kleuren en designs | Maten: 50 t/m 92<br />

8 VOORHOOFD- EN OORTHERMOMETER Nauwkeurig meten van de temperatuur door infrarood-techniek | Voorhoofdthermometer<br />

voor het meten zonder aan te raken | Oorthermometer meet binnen enkele seconden | Scanfunctie voor de oppervlaktetemperatuur<br />

van o.a. babymelk en badwater | Incl. batterij<br />

9 BABYDEKEN Aangenaam zacht, met applicatie en borduursel | Keuze uit verschillende kleuren | Afm.: ca. 115 x 115 cm<br />

De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt.<br />

Mochten zij ondanks zorgvuldige planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip.<br />

De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.<br />

3


1 Sportvest<br />

www.lidl.nl<br />

Per stuk<br />

9. 99<br />

2 Sport-BH<br />

Per stuk<br />

4. 99 Met handig<br />

3 Sporttop 4 Sportshirt 5 Sportbroek<br />

sleutelzakje<br />

Per stuk<br />

Per stuk<br />

Per stuk<br />

4. 99 4. 99 7. 99<br />

1 Sportvest Ideaal voor training en workout | Seamless kwaliteit | Maten: S t/m L<br />

2 Sport-BH Ideaal voor o.a. pilates, yoga en fitness | Met verschillende ondersteunende zones en een optimaal<br />

vochttransport | Maten: S t/m L<br />

3 Sporttop Ideaal voor training en workout | Seamless kwaliteit | Maten: S t/m L<br />

4 Sportshirt Ideaal voor training en workout | Maten: S t/m L<br />

5 Sportbroek Ideaal voor training en workout | Maten: S t/m L<br />

4<br />

HAH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>16</strong>/<strong>2015</strong><br />

De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt.<br />

Mochten zij ondanks zorgvuldige planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip.<br />

De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.


VANAF DONDERDAG<br />

<strong>16</strong> APRIL<br />

EEN<br />

SPORTIEVE<br />

LENTE<br />

BEPROEFDE<br />

KWALITEIT<br />

GETEST OP:<br />

SCHADELIJKE STOFFEN<br />

JUISTE VERWERKING<br />

PASVORM<br />

6 2 paar sportsokken 7 In-ear oordopjes<br />

Per set<br />

2. 49<br />

Per stuk<br />

3. 99<br />

SILVERCREST ®<br />

6 2 paar sportsokken Optimaal vochttransport en<br />

ondersteunende zones | Maten: 37 t/m 42<br />

7 In-ear oordopjes Handige snoeroproller, met openklapbare,<br />

silicone afdekking | Snoerlengte ca. 120 cm | Incl. 3 paar<br />

verwisselbare oordopjes (S/M/L)<br />

De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt.<br />

Mochten zij ondanks zorgvuldige planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip.<br />

De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.<br />

5<br />

HAH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>16</strong>/<strong>2015</strong>


www.lidl.nl<br />

HerenPer stuk<br />

9. 99<br />

1 overhemd<br />

2 broek<br />

BEPROEFDE<br />

KWALITEIT<br />

GETEST OP:<br />

SCHADELIJKE STOFFEN<br />

JUISTE VERWERKING<br />

PASVORM<br />

Per stuk<br />

9. 99<br />

3 3 paar sneakersokken<br />

4 2 boxers<br />

Per set<br />

1. 99<br />

Per set<br />

3. 99<br />

1 overhemd Aangenaam draagcomfort dankzij puur katoen | Regular fit | Maten: M t/m XXL<br />

2 broek Aangenaam draagcomfort dankzij puur katoen | Maten: 48 t/m 58<br />

3 3 paar sneakersokken Maten: 39 t/m 46<br />

4 2 boxers Keuze uit 3 sets | Maten: M t/m XL<br />

6 De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige<br />

HaH · G1/G5 · <strong>16</strong>/<strong>2015</strong><br />

planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.


VANAF DONDERDAG<br />

<strong>16</strong> april<br />

mode<br />

5 polo Per stuk<br />

6. 99<br />

6 bermuda<br />

Kort model<br />

Lang model<br />

Per stuk<br />

8. 99<br />

7 schoenen<br />

Per paar<br />

12. 99<br />

5 polo Aangenaam draagcomfort dankzij puur katoen | Maten: M t/m XXL<br />

6 bermuda Aangenaam draagcomfort dankzij puur katoen | Maten: 48 t/m 58<br />

7 schoenen Sportieve vrijetijdsschoen | Maten: 42 t/m 45<br />

De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige<br />

planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.<br />

7<br />

HaH · G1 · <strong>16</strong>/<strong>2015</strong>


www.lidl.nl<br />

<br />

<br />

22. 99 Incl. oplader en<br />

Ook geschikt voor<br />

gladde oppervlakken<br />

zoals douchecabines en<br />

tegels<br />

sproeifles met 2 microvezel<br />

veegopzetstukken<br />

(wasbaar)<br />

SILVERCREST ®<br />

Raamreiniger<br />

• Voor het streeploos reinigen<br />

van glas- en spiegeloppervlakken<br />

• Zuigmond met rubberen strip<br />

(werkbreedte ca. 28 cm)<br />

• Krachtige lithium-accu<br />

(3,7 V, 1.300 mAh)<br />

8 De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige<br />

HAH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>16</strong>/<strong>2015</strong><br />

planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.


SILVERCREST ®<br />

Stoomreiniger<br />

• Voor de hygiënische reiniging<br />

van harde vloeren<br />

• Bestrij dt huisstofmij t en is<br />

milieuvriendelij k<br />

(geen reinigingsmiddel nodig)<br />

• Stoom gereed binnen slechts 30 sec.<br />

• Waterreservoir: 530 ml<br />

• Gebruiksduur per reservoirvulling:<br />

ca. 14 min.<br />

VANAF MAANDAG<br />

20 APRIL<br />

BEKIJK DE<br />

PRODUCT-VIDEO OP<br />

WWW.LIDL.NL<br />

39. 99<br />

1.500 W<br />

Incl. 2 microvezel<br />

doekjes en toebehoren<br />

voor het reinigen<br />

van vloerbedekking<br />

SILVERCREST ®<br />

Incl. uitgebreid toebehoren<br />

Handstoomreiniger<br />

• Reinigt, desinfecteert en ontvet, zonder<br />

chemicaliën of reinigingsmiddelen<br />

• Voor alle stoombestendige<br />

oppervlakken, zoals o.a. glas,<br />

keramiek, steen en metaal<br />

• Watertank: 250 ml<br />

max. 1.050 W<br />

17. 99<br />

De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige<br />

planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.<br />

9<br />

HAH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>16</strong>/<strong>2015</strong>


www.lidl.nl<br />

<br />

<br />

<br />

59. 99 Stofzuiger<br />

• Hoogwaardige stofzuiger zonder zak,<br />

met regelbare zuigkracht<br />

• Krachtige motor, tot max. 1.400 W<br />

• Bijzonder wendbaar dankzij compacte<br />

bouwwijze<br />

• Grote actieradius van ca. 7,5 m<br />

• Incl. parket- en turboborstel, meubelen<br />

voegenmondstuk, toebehoorhouder<br />

en reserve-lamellenfilter<br />

Afneembaar stofreservoir<br />

(ca. 1,5 l), legen door één<br />

druk op de knop<br />

SINGLE CYCLONE-TECHNOLOGIE<br />

De binnenkomende lucht wordt in<br />

rotatie gebracht om stof- en vuildeeltjes<br />

af te zonderen. De lamellenfilter filtert fijne<br />

stof uit de aangezogen lucht, hierdoor wordt<br />

er schonere lucht uitgeblazen.<br />

10 De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige<br />

HAH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>16</strong>/<strong>2015</strong><br />

planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.


VANAF MAANDAG<br />

20 APRIL<br />

AQUAPUR ®<br />

Emmer<br />

• Keuze uit 3 designs<br />

Per stuk<br />

2. 49<br />

ca. 12 l<br />

ZOOFARI ®<br />

Dierverzorgingsset<br />

• Voor een glanzende vacht en verzorgde<br />

poten van uw viervoeter<br />

• Bestaat uit o.a. dierhaartrimmer<br />

met 4 opzetkammen<br />

(lengtes 3, 6, 9, 12 mm), borstel,<br />

vachtkam, vachtschaar,<br />

nagelknipper en -vij l<br />

Per set<br />

19. 99<br />

13-delig<br />

Incl. opbergkoffer<br />

De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige<br />

planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.<br />

11<br />

HAH · G1 · <strong>16</strong>/<strong>2015</strong>


www.lidl.nl<br />

SILVERCREST ®<br />

Sto oms trijk ijzer<br />

• Om droog of met stoom te strijken<br />

• 2 stoomfuncties (horizontaal en verticaal)<br />

• Anti-druppelsysteem en<br />

zelfreinigende functie<br />

• 360° draaibare snoeraansluiting<br />

• Keuze uit groen en roze<br />

• Incl. vulbeker<br />

Per stuk<br />

12. 99<br />

ORDEX ®<br />

2 kastmanden<br />

• Perfecte aanvulling op kasten en planken<br />

• Ophangen zonder montage<br />

• Afm.: elk ca. 40 x 14 x 26 cm<br />

Per set<br />

3. 99<br />

2200 W<br />

Opgeruimd en netjes!<br />

>>> elk ca. 20 l<br />

>>> 3-delig<br />

>>> elk ca. 5 l<br />

>>> 6-delig<br />

ORDEX ®<br />

Opbergboxenset<br />

• Robuust en stapelbaar<br />

• Keuze uit 3-delige set (ca. 40 x 34 x 17 cm)<br />

en een 6-delige set (ca. 34 x 19 x 11 cm) 9.<br />

Per set<br />

99<br />

MELINERA ®<br />

Opbergbox<br />

• Talloze gebruiksmogelij kheden,<br />

o.a. als vaas of opberghulp<br />

• Waterdicht<br />

• Keuze uit verschillende kleuren<br />

• Excl. inhoud 8.<br />

Per stuk<br />

99<br />

12 De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige<br />

HAH · G1/G5 · <strong>16</strong>/<strong>2015</strong><br />

planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.


ORDEX ®<br />

2 schoenenstapelaars<br />

• Verdubbel het opsteloppervlak<br />

en creëer meer orde<br />

• Keuze uit verschillende kleuren<br />

VANAF MAANDAG<br />

20 APRIL<br />

ORDEX ®<br />

Kledingrek<br />

• Stevige, metalen constructie<br />

• Mobiel te gebruiken dankzij wieltjes,<br />

waarvan 2 vastgezet kunnen worden<br />

• Traploos in hoogte verstelbaar<br />

van ca. 99 tot <strong>16</strong>7 cm<br />

• Ruimtebesparend<br />

inklapbaar<br />

Per set<br />

4. 99<br />

MERADISO ®<br />

Schoonloopmat<br />

• Keuze uit verschillende kleuren<br />

• Afm.: ca. 80 x 120 cm<br />

Per stuk<br />

9. 99<br />

AQUAPUR ®<br />

Droogrek<br />

Traploos uittrekbaar tot 186 cm<br />

• Totale drooglengte: ca. 20 m<br />

• Ruimtebesparend inklapbaar<br />

• Makkelij k verplaatsbaar<br />

door wieltjes 19.<br />

99 11. 99<br />

De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige<br />

planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.<br />

13<br />

HAH · G1/G3/G5 · <strong>16</strong>/<strong>2015</strong>


www.lidl.nl<br />

must<br />

have<br />

hires1872517v0.pdf 1 <strong>16</strong>-03-15 14:52<br />

OWIM GmbH<br />

& Co. KG<br />

Deze armatuur<br />

bevat ingebouwde<br />

LED-lampen.<br />

C<br />

M<br />

Y<br />

CM<br />

MY<br />

CY<br />

CMY<br />

K<br />

A ++<br />

A +<br />

A<br />

B<br />

C<br />

D<br />

E<br />

L<br />

E<br />

D<br />

In de armatuur kunnen de<br />

lampen niet worden<br />

vervangen.<br />

LIVARNO LUX ®<br />

Staande LED-lamp<br />

874/2012<br />

• Zwenk- en draaibare straler met 69 dimbare LED’s<br />

• Apart schakelbare leeslamp met flexibele arm en<br />

15 krachtige LED’s<br />

• Hoogte: ca. 1,8 m, snoerlengte: ca. 1,8 m<br />

• Warmwit licht, verbruik max. 24 W<br />

(1.500 en 200 lm)<br />

• Levensduur per LED:<br />

ca. 20.000 branduren<br />

• Keuze uit 2 modellen<br />

Per stuk<br />

49. 99<br />

Helemaal<br />

VERLIEFD<br />

<br />

14 De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige<br />

HAH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>16</strong>/<strong>2015</strong><br />

planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.


LIVARNO LUX ®<br />

LED-plafondlamp<br />

• Draaibare en zwenkbare spots<br />

voor een nauwkeurige verlichting<br />

• Met energiebesparende LED’s<br />

• Keuze uit verschillende modellen<br />

en designs 14.<br />

Per stuk<br />

99<br />

OWIM GmbH<br />

& Co. KG<br />

A ++<br />

A +<br />

A<br />

B<br />

C<br />

D<br />

E<br />

874/2012<br />

Deze armatuur<br />

bevat ingebouwde<br />

LED-lampen.<br />

L<br />

E<br />

D<br />

In de armatuur kunnen de<br />

lampen niet worden<br />

vervangen.<br />

VANAF MAANDAG<br />

20 APRIL<br />

MELINERA ®<br />

LED-bloempot<br />

• Geïntegreerde LED's met<br />

zachte kleurenwisseling<br />

• Afm.: ca. Ø 15 x 12 cm<br />

• Incl. batterij en<br />

Per stuk<br />

4. 99<br />

Ca. 57 cm<br />

Ca. Ø 21 cm<br />

Ca. 35 cm<br />

Ca. 35 cm<br />

LIVARNO LUX ®<br />

LED-tafellamp<br />

• Moderne tafellamp met draai- en<br />

zwenkbare armatuurkop<br />

• Met energiebesparende LED’s<br />

• Warmwit licht<br />

• Keuze uit 4 modellen<br />

Per stuk<br />

27. 99<br />

C<br />

M<br />

Y<br />

CM<br />

MY<br />

CY<br />

CMY<br />

K<br />

hires2041719v0.pdf 1 <strong>16</strong>-03-15 14:58<br />

Ca. 31 cm<br />

Ca. 54 cm<br />

De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige<br />

planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.<br />

15<br />

HAH · G1/G3/G5 · <strong>16</strong>/<strong>2015</strong>


hires1802504v0.pdf 1 <strong>16</strong>-03-15 <strong>16</strong>:10<br />

OWIM GmbH<br />

& Co. KG<br />

Deze armatuur<br />

bevat ingebouwde<br />

LED-lampen.<br />

www.lidl.nl<br />

C<br />

M<br />

Y<br />

CM<br />

MY<br />

CY<br />

CMY<br />

K<br />

A ++<br />

A +<br />

A<br />

B<br />

C<br />

D<br />

E<br />

L<br />

E<br />

D<br />

In de armatuur kunnen de<br />

lampen niet worden<br />

vervangen.<br />

874/2012<br />

LIVARNO LUX ®<br />

LED-glasplaatverlichting<br />

• Ideaal voor o.a. vitrines en audiomeubels<br />

• Bestaat uit 4 clips met elk 2 RGB-LED’s<br />

• Voor glasplaten met een dikte van ca. 5-8 mm<br />

• <strong>16</strong> kleuren, afzonderlijk te kiezen en te dimmen<br />

• 4 programma’s met kleureffecten<br />

• Incl. afstandsbediening<br />

Per stuk<br />

14. 99<br />

hires1956377v0.pdf 1 <strong>16</strong>-03-15 14:56<br />

OWIM GmbH<br />

& Co. KG<br />

Deze armatuur<br />

bevat ingebouwde<br />

LED-lampen.<br />

C<br />

M<br />

Y<br />

CM<br />

MY<br />

CY<br />

CMY<br />

K<br />

A ++<br />

A +<br />

A<br />

B<br />

C<br />

D<br />

E<br />

L<br />

E<br />

D<br />

In de armatuur kunnen de<br />

lampen niet worden<br />

vervangen.<br />

874/2012<br />

LIVARNO LUX ®<br />

LED-lichtband<br />

• 1 m lichtband, in te korten en zelfhechtend<br />

• Keuze uit warm wit en gekleurd<br />

• Warm wit: uitermate geschikt als onderbouw- of<br />

kastlamp, of als sfeervolle achtergrondverlichting<br />

• Gekleurd: voor lichtaccenten of voor<br />

sfeervolle achtergrondverlichting<br />

• Snoerlengte: 2 m, met handige schakelaar<br />

Per stuk<br />

6. 99<br />

Livarno Lux ®<br />

LED-onderbouwlamp<br />

• Ideaal voor ruimtes zonder eigen stroombron<br />

• Montage zonder te boren, bevestiging naar keuze<br />

door middel van een magneet of lijmpads<br />

• Met touch-functie, aan- en uitschakelen door<br />

op lampen te drukken<br />

• Lengte ca. 17 cm<br />

• Keuze uit verschillende kleuren<br />

• Incl. batterijen<br />

Per stuk<br />

2. 99<br />

<strong>16</strong> De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige<br />

HaH · G1/G3 · <strong>16</strong>/<strong>2015</strong><br />

planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.


VANAF MAANDAG<br />

20 APRIL<br />

ESMARA ®<br />

Jurk<br />

• Keuze uit 3 designs<br />

• Maten: S t/m L<br />

Per stuk<br />

5. 99<br />

Summer<br />

Musthaves<br />

ESMARA ®<br />

Damestop<br />

• Keuze uit 3 designs<br />

• Maten: S t/m L<br />

Per stuk<br />

3. 99<br />

BEPROEFDE<br />

KWALITEIT<br />

GETEST OP:<br />

SCHADELIJKE STOFFEN<br />

JUISTE VERWERKING<br />

PASVORM<br />

ESMARA ®<br />

Jegging<br />

• Stretchkwaliteit<br />

• Keuze uit 3 designs<br />

• Maten: S t/m L<br />

Per stuk<br />

6. 99<br />

ESMARA ®<br />

2-in-1 rok<br />

• Draagbaar als rok of strapless bovenstuk<br />

• Keuze uit verschillende kleuren en maten<br />

Per stuk<br />

3. 99<br />

De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige<br />

planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.<br />

17<br />

HAH · G1/G3/G5 · <strong>16</strong>/<strong>2015</strong>


www.lidl.nl<br />

Musthaves<br />

Summer<br />

BEPROEFDE<br />

KWALITEIT<br />

GETEST OP:<br />

SCHADELIJKE STOFFEN<br />

JUISTE VERWERKING<br />

PASVORM<br />

18 De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige<br />

HAH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>16</strong>/<strong>2015</strong><br />

planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.


ESMARA ®<br />

Pumps<br />

• In modieuze suède-look<br />

• Keuze uit zwart, blauw en taupe<br />

• Maten: 37 t/m 40<br />

VANAF MAANDAG<br />

20 APRIL<br />

YOURSTEP ®<br />

Gelkussentjes<br />

• Zelfklevend en herbruikbaar<br />

• Keuze uit verschillende<br />

soorten voor hem en haar<br />

Per paar<br />

11. 99<br />

ESMARA ®<br />

Damesshirt<br />

• Keuze uit 3 designs<br />

• Maten: S t/m XL<br />

5.<br />

Per stuk<br />

99<br />

Per stuk/set<br />

1. 49<br />

100<br />

DEN<br />

ESMARA ®<br />

Dames stretchjeans<br />

• Normale taillehoogte, slim-fit broekspij pen<br />

• 5-pocket stij l<br />

• Keuze uit 3 designs<br />

• Maten: 36 t/m 44 (blauw ook in 46)<br />

Per stuk<br />

9. 99<br />

ESMARA ®<br />

Legging<br />

• Keuze uit lang model<br />

(zwart of donkerblauw) en capri<br />

model (zwart of antraciet)<br />

• Maten: S t/m L 2.<br />

Per stuk<br />

99<br />

De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige<br />

planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.<br />

19<br />

HAH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>16</strong>/<strong>2015</strong>


www.lidl.nl<br />

Rozen<br />

Vanaf woensdag 15 april<br />

Tulpen<br />

Vanaf woensdag 15 april<br />

PER BOS<br />

20 ROZEN / 35CM<br />

2.<br />

19<br />

PER BOS<br />

1.<br />

99<br />

Potgrond<br />

20 liter<br />

Vanaf donderdag <strong>16</strong> april<br />

PER ZAK<br />

0. 99<br />

PER STUK<br />

49<br />

1. 49<br />

Petunia<br />

Vanaf donderdag <strong>16</strong> april<br />

Regelmatig water<br />

Voor buiten<br />

Zon / halfschaduw<br />

Ca. 20 cm<br />

Ca. Ø 11,7 cm<br />

PER TRAY<br />

3. 99<br />

Fuchsia of geranium<br />

Vanaf donderdag <strong>16</strong> april<br />

Regelmatig water<br />

Voor buiten<br />

Zon / schaduw<br />

Vanaf 12 cm<br />

6 stuks per tray<br />

De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of<br />

zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige planning te snel zijn uitverkocht,<br />

dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken.<br />

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.<br />

20<br />

HAH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>16</strong>/<strong>2015</strong><br />

KLANTENSERVICE<br />

www.lidl.nl/service<br />

020 - 709 50 39 (Ma. - vr. 8:00 - 19:00 uur Za. 9:00 - 17:00 uur)<br />

www.facebook.com/lidlnederland

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!