19.04.2015 Views

lidl folder week 17 2015

lidl folder week 17 2015

lidl folder week 17 2015

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

WK<strong>17</strong> / <strong>2015</strong> / G5<br />

www.<strong>lidl</strong>.nl<br />

Diepvries<br />

Patatas bravas<br />

• AUthEntIekE, spaAnsE<br />

aArdAppElpArtJes, pIkaNt GekRuiD<br />

• 600 G<br />

SPaaNse<br />

wEkeN!<br />

LAatSte weEk!<br />

• TRadItiOneLe PitTigE sAus<br />

vOor ovEr De PatAtaS BRavAs<br />

• 300 G<br />

1. 39<br />

0. 99 Salsa brava<br />

VANAF MAANDAG 20 APRIL<br />

Koffie Goud<br />

• 500 g per pak<br />

Prei<br />

• Van Hollandse bodem<br />

2 x 500 G<br />

2 PAKKEN<br />

7. 38 5.-<br />

0.<br />

KIJK OP PAGINA 6, 7 & 8 VOOR NOG MEER AANBIEDINGEN!<br />

PER STUK<br />

0. 19<br />

39<br />

HaH · G5 · <strong>17</strong>/<strong>2015</strong>


Koeling<br />

1 kg<br />

varkensSpiesjes<br />

1.<br />

• KEuzE uIt CurRy-KebAb,<br />

kRuiDen-keBab, pAprIka<br />

oF cHorIzoWorStjEs<br />

• 4 x 20 G pEr Pak<br />

49<br />

Koeling<br />

Paellarijst<br />

1.<br />

• oNmiSbaAr VooR eEn<br />

hEerLijKe Pan paEllA<br />

• 1 kg<br />

49<br />

dadels omhuld<br />

met spek<br />

2.<br />

• EEn WarE dEliCatEssE<br />

• 160 G<br />

49<br />

Koeling<br />

Koeling<br />

Koeling<br />

2<br />

Tortillas<br />

1. 29<br />

ansjovis<br />

1. 99 2. 49<br />

• ANsjOviS iN oLijFolIe Of<br />

• SPaaNse omEleT mEt<br />

gEmaRinEerDe AnsJovIs In<br />

aArdAppEleN<br />

oLie, kNofLooK eN pEteRseLie<br />

• MEt Ui Of BacOn<br />

• 110 G pEr Pak<br />

• 500 G pEr Bak<br />

De (prij s)acties in deze <strong>folder</strong> zij n geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige planning te snel zij n uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwij ken. Zet- en drukfouten zij n voorbehouden.<br />

mini Chorizo<br />

• hEerLijK aLs SnaCk Of In<br />

dE PAelLa<br />

• 80 g<br />

HaH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>17</strong>/<strong>2015</strong>


950 G<br />

zwarte olijven<br />

• zAchT vAn StrUctUur<br />

• 350 G<br />

Olijventapenade<br />

• HEerLijK aLs DipSauS<br />

• 135 G<br />

0.<br />

59<br />

Manzanilla olijven<br />

1. 99<br />

• ZOngEriJptE SPaaNse<br />

oLijVen meT pIt<br />

1. 29<br />

• 950 G<br />

Manzanilla olijven<br />

• mEt AnsJovIs PasTa<br />

• 410 G<br />

Aïoli<br />

Koeling<br />

• SPaaNse knOflOokDip<br />

• LEkkEr Bij de taPas of<br />

bOrrEl<br />

• 200 G<br />

1. 29<br />

0. 99<br />

Vol & stevig<br />

Spanje<br />

Drinktemp: 16-18 °C<br />

Vol & stevig<br />

Spanje<br />

Drinktemp: 16-18 °C<br />

Soepel & fruitig<br />

Spanje<br />

Drinktemp: 16-<strong>17</strong> °C<br />

Terra alta<br />

Gran Reserva<br />

• uIteRst frUitIg Met<br />

sUbtIelE tOneN vAn HouT<br />

eN cHocOlaDe<br />

• 750 Ml<br />

Carinena Reserva<br />

• STevIge wiJn Met krUidEn<br />

eN bEssEn En Een vlEugJe<br />

vAniLle in de afRonDinG<br />

• 750 Ml<br />

Rioja Joven<br />

• JOngE rOde wiJn Met<br />

aCceNteN vAn<br />

bEssEn En AarDbeIen<br />

• 750 Ml Per flEs<br />

2 FLESSEN<br />

7. 98<br />

6.-<br />

3. 99 3. 99<br />

GEldIg Van ma 20 t/M zO 26 aPriL<br />

De (prij s)acties in deze <strong>folder</strong> zij n geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige planning te snel zij n uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwij ken. Zet- en drukfouten zij n voorbehouden.<br />

3<br />

HaH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>17</strong>/<strong>2015</strong>


RecEpt:<br />

gEbaKken<br />

kNofLooKgaMba’s<br />

KIjk voOr Dit reCepT oP<br />

wWw.LidL.nL oF oP oNs<br />

pIntEreSt BoaRd<br />

INcl. 2 tAPasSchaalTjeS<br />

Diepvries<br />

Tapas in schaaltjes<br />

• kIp In PitTigE sAlsAsaUs of<br />

gEhaKtbAllEtjEs In<br />

tOmaTenSauS<br />

• 2 x 140 g of 2 x 150 g peR pAk<br />

3. 99<br />

Diepvries<br />

Diepvries<br />

steenovenpizza Chorizo<br />

• EXtrA dUnnE bOdeM bEdeKt<br />

mEt ZonGerijptE tOmaTen,<br />

mOzzAreLla en chOriZo<br />

• 330 G<br />

1. 49<br />

Calamares<br />

1.<br />

• INktVisRinGen in eeN kRokAnt<br />

jAsjE vAn BlaDerDeeG<br />

• 500 G<br />

99<br />

Witte tonijn<br />

• DUurZaaM gEvaNgeN<br />

tOniJn In OliJfoLie<br />

• 415 G<br />

4.<br />

49<br />

Diepvries<br />

Diepvries<br />

Krabkroketten<br />

• MinI krOkeTteN gEvuLd<br />

mEt KraBvlEes<br />

• 250 G<br />

hamkroketten<br />

1. 19 1. 29<br />

• MIni krOkeTteN gEvuLd Met<br />

IBérIcoHam<br />

• 350 G<br />

Artisjokharten<br />

• LEkkEr Bij eeN<br />

zOmeRse saLadE<br />

• 425 Ml<br />

1. 69<br />

4<br />

De (prij s)acties in deze <strong>folder</strong> zij n geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige planning te snel zij n uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwij ken. Zet- en drukfouten zij n voorbehouden.<br />

HaH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>17</strong>/<strong>2015</strong>


1.5 LitEr<br />

VOor ca. 16<br />

pErsOneN<br />

Diepvries<br />

Mojito ijsdrank<br />

• VErfRisSenDe IjsDraNk<br />

mEt MojItoSmaAk<br />

• 4 x 200 ml 1.<br />

99<br />

Diepvries<br />

Perzik-druivensap<br />

• TYpsIchE sPaaNse,<br />

DOrsTleSseNde vrUchTenSap<br />

• 1,5 L<br />

Magdalena cuadrada<br />

1.<br />

• SPaaNse viErkAntE<br />

gEbaKjeS<br />

• 380 G<br />

Turrón variatie<br />

• 3 soOrtEn NouGat<br />

• 200 G<br />

Diepvries<br />

5. 99<br />

1. 19<br />

Churros<br />

1. 49<br />

1.<br />

49<br />

Flan caramel<br />

99<br />

2. 99 Turrón<br />

49<br />

• ZOetE sNacK, HeeRliJk Met<br />

pOedErsUikEr Of WarMe<br />

cHocOlaDesAus<br />

• 500 G<br />

6 x 100 g<br />

Koeling<br />

0.<br />

• PUddIngDesSerT mEt VanIllEsMaaK<br />

eN cAraMelSauS<br />

• 6 x 100 g<br />

2.<br />

• NOugAt Met hoNinG<br />

eN aManDelEn<br />

• 200 G<br />

Sinaasappeltaart<br />

• FRisSe TaaRt Met eeN<br />

vUllIng vaN cRèmE eN fIjnE<br />

sInaAsaPpeLsmAak<br />

• 1 kg<br />

SPaaNse<br />

wEkeN!<br />

LAatSte weEk!<br />

De (prij s)acties in deze <strong>folder</strong> zij n geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige planning te snel zij n uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwij ken. Zet- en drukfouten zij n voorbehouden.<br />

5<br />

HaH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>17</strong>/<strong>2015</strong>


DE BESTE<br />

SUPERMARKT IN<br />

GROENTE EN FRUIT<br />

VANAF MA 20 T/M WO 22 APRIL<br />

5 JAAR OP RIJ<br />

5 JAAR OP RIJ<br />

DE BESTE SUPERMARKT<br />

IN GROENTE EN FRUIT<br />

Bron:<br />

EN<br />

GfK Versrapport<br />

FRUIT<br />

Prei<br />

• Van Hollandse bodem<br />

PER STUK<br />

0.<br />

0. 19<br />

39<br />

Alle combinaties mogelijk<br />

Koeling<br />

Vleesvervangers<br />

• Gehakt, burgers, groenteschnitzels, balletjes,<br />

kaasschelpen of oosterse schij ven<br />

• 200 g per pak<br />

2 PAKKEN<br />

3.<br />

2. 50<br />

38<br />

Seizoensvla<br />

• Appel-peer of<br />

nectarine-framboos<br />

• 1 l per pak<br />

VERSPILLING<br />

IS ZONDE!<br />

1 NU<br />

&<br />

1 LATER<br />

* Vraag bij de kassa een coupon.<br />

Hiermee kunt u het tweede<br />

product later voor dezelfde<br />

prijs kopen.<br />

Vers vlees<br />

Gemarineerde speklapjes<br />

• Dun gesneden speklapjes in een kruidenmarinade<br />

• 400 g per pak<br />

2 PAKKEN<br />

5.<br />

4. 50<br />

78<br />

2 PAKKEN<br />

Alle combinaties mogelijk<br />

2.-<br />

Koeling 2. 58<br />

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT<br />

Kandijkoeken<br />

• Heerlij ke brosse koeken voor<br />

bij de koffie en thee<br />

• 260 g per pak<br />

6 De (prij s)acties in deze <strong>folder</strong> zij n geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige planning te snel zij n uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwij ken. Zet- en drukfouten zij n voorbehouden.<br />

HaH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>17</strong>/<strong>2015</strong><br />

PER PAK<br />

0. 69<br />

KIJK OP LIDL.NL<br />

VOOR NOG MEER<br />

NIEUWE PRODUCTEN


VANAF MA 20 T/M ZO 26 APRIL<br />

Gemaakt van eerlij k<br />

geteelde sinaasappels uit<br />

Brazilië en Cuba.<br />

De boeren ontvangen<br />

een goede prij s voor de<br />

sinaasappels en kunnen zo<br />

investeren in hun toekomst.<br />

Sinaasappelsap<br />

• 100% eerlij k sap,<br />

mild van smaak<br />

• 1 l per pak<br />

2 PAKKEN<br />

2. 78 2.-<br />

2.<br />

Brommerdrop<br />

Alle combinaties mogelijk<br />

• Koeriertjes, brommerchaos of helmpjes<br />

• 275 / 350 g per pak<br />

2 PAKKEN<br />

3. 50<br />

18<br />

4 x 125 G<br />

2 x 500 G<br />

Diepvries<br />

Varkenshaas<br />

• 4 éénpersoons porties, per stuk verpakt<br />

• 4 x 125 g<br />

5. 49<br />

PER PAK<br />

3. 99<br />

Ovenvers suikerbrood<br />

• Heerlij k met roomboter<br />

• 700 g<br />

PER STUK<br />

1.<br />

1. 29<br />

79<br />

Koffie goud<br />

• 100% Arabicabonen<br />

• 500 g per pak<br />

2 PAKKEN<br />

7. 38<br />

5.-<br />

De (prij s)acties in deze <strong>folder</strong> zij n geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige planning te snel zij n uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwij ken. Zet- en drukfouten zij n voorbehouden.<br />

7<br />

HaH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>17</strong>/<strong>2015</strong>


VANAF DO 23 APRIL<br />

2 x 400 G<br />

Vers vlees<br />

Actie geldig t/m 26 april<br />

Vers vlees<br />

Vers vlees<br />

Rundertartaartjes<br />

• Mager vlees, dus<br />

verantwoord genieten<br />

• 400 g per pak<br />

2 PAKKEN<br />

5.<br />

4. 50<br />

98<br />

Argentijnse<br />

steak<br />

• Steak in Argentij nse<br />

marinade<br />

• 400 g<br />

2.<br />

PER PAK<br />

99<br />

Gepaneerde<br />

kipschnitzels<br />

• Mals van binnen en<br />

krokant van buiten<br />

• 400 g<br />

PER PAK<br />

2. 99<br />

Diepvries<br />

Rib Snacks<br />

• Pittige vleessnacks<br />

• 400 g<br />

PER PAK<br />

1. 79<br />

Koeling<br />

Heekfilet<br />

• Zachte heekfilet in een<br />

Spaanse marinade<br />

• Heerlij k uit de oven<br />

• Ca. 245 g<br />

PER 100 G<br />

1. 19<br />

Vers brood<br />

Rozijnenbollen<br />

• Bereid met echte<br />

roomboter<br />

• 4 x 80 g<br />

PER ZAK<br />

1. 39<br />

VANAF DO 23 APRIL<br />

K∈g Vod<br />

Verse oranje tompoucen<br />

• Speciaal voor Koningsdag<br />

• Met rood-wit-blauwe decoratie<br />

• 4 x 90 g per pak<br />

Koeling<br />

4 STUKS<br />

0. 99<br />

8 De (prij s)acties in deze <strong>folder</strong> zij n geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige planning te snel zij n uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwij ken. Zet- en drukfouten zij n voorbehouden.<br />

HaH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>17</strong>/<strong>2015</strong>


DE HOOGSTE KWALITEIT<br />

NU NÓG GOEDKOPER<br />

Lidl garandeert niet alleen de<br />

hoogste kwaliteit, maar gaat<br />

ook altijd voor de laagste<br />

prijs. Dus houden we continu<br />

in de gaten of onze prijzen<br />

nog lager kunnen. En zodra<br />

dat kan, doen we het ook.<br />

Zoals bij deze producten. En<br />

1. 29<br />

dus is de hoogste kwaliteit<br />

Cranberries<br />

Bakkers<br />

nu nóg goedkoper.<br />

• Gedroogd en gezoet<br />

ontbijtkoek<br />

• 200 g<br />

• Heerlij k verse ontbij tkoek<br />

• 500 g<br />

Vol & rond<br />

Australië<br />

Drinktemp: 8-10 °C<br />

4. 49<br />

3. 99 1. 09<br />

Koeling<br />

0. 99 Verse stoofpotjes<br />

Amerikaanse saus<br />

• Rundergoulash, Brabants<br />

• Keuze uit French fries en<br />

stoofvlees of kipragout<br />

Sweet onion<br />

• 500 g, voor 2-3 personen<br />

• 500 ml<br />

3. 49<br />

Koeling<br />

2. 99 Koeling<br />

Oosterse maaltijden<br />

Houmous<br />

Chardonnay<br />

• Tikka Masala, Rode Curry of<br />

Groene Curry<br />

• 500 g, voor 1 persoon<br />

• Heerlij k bij de borrel<br />

• 200 g<br />

1. 89<br />

1. 55<br />

1. 19<br />

0. 95<br />

• Milde wij n met accenten van<br />

tropisch fruit en bloemen<br />

• 750 ml<br />

0. 99<br />

3. 09<br />

2. 99<br />

De (prij s)acties in deze <strong>folder</strong> zij n geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige planning te snel zij n uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwij ken. Zet- en drukfouten zij n voorbehouden.<br />

9<br />

HaH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>17</strong>/<strong>2015</strong>


Vers vlees<br />

Gemarineerde<br />

Filetlapjes<br />

• HEerLijKe MalSe VarKenSfiLet<br />

iN eEn spaAnsE mAriNadE<br />

• 375 G<br />

PER PAK<br />

2. 99<br />

geldig van do 23 t/m wo 29 april<br />

Kaastapas<br />

• BOrrEldUo RogGe & oUde kaAs, daDel meT rOomkAas,<br />

sAlaMi RolLetJe Met geIteNkaAs<br />

Of gEvuLde goUdsE kAasBloKjeS<br />

• 100 - 130 G<br />

Antipasti<br />

SPaaNse weKen!<br />

• zOngEdrOogDe TomAatJes, pEstO sPreAd<br />

Of sWeeT pEppErs<br />

• 120 G<br />

LAatSte weEk!<br />

Olijven<br />

• mEt KnoFloOk, olIjvEn Met kaAs<br />

oF pIkaNte olIjvEn<br />

• 200 G<br />

Koeling<br />

Koeling<br />

Koeling<br />

ALle coMbiNatIes<br />

mOgeLijK!<br />

Koeling<br />

Tapenades<br />

• tOmaAt, grOenE oLijVen of kaAs<br />

• 150 G<br />

3. 18<br />

3. 38<br />

2 VOOR<br />

2. 50<br />

Kipspiesjes Tapas<br />

• NAtuRel,<br />

3. 58 pIri piRi Of ZoeT<br />

• 150 G<br />

GEldIg Van do 23 t/M zO 26 aPriL<br />

Koeling<br />

De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs!


<strong>17</strong>/<strong>2015</strong><br />

5<br />

www.<strong>lidl</strong>.nl<br />

Insecten-vrij<br />

VANAF MA. 27 APRIL<br />

DOE-HET-ZELF PICKNICKEN GEREEDSCHAP TUIN<br />

VANAF DO. 23 APRIL VANAF DO. 23 APRIL VANAF MA. 27 APRIL VANAF MA. 27 APRIL<br />

HAH · G5 · <strong>17</strong>/<strong>2015</strong>


www.<strong>lidl</strong>.nl<br />

POWER TEAM<br />

at work<br />

POWERFIX ®<br />

Raamfolie<br />

• Zelfklevende, spiegelende folie<br />

voor UV-, hitte- en zichtwering<br />

• Eenvoudige en snelle montage<br />

• Afm.: ca. 76 x 220 cm<br />

• Incl. snij mes en spatel<br />

Per stuk<br />

6. 99<br />

Met folie<br />

Zonder folie<br />

Dubbelzijdige montagetape<br />

• Voor binnen- en buitenshuis<br />

• Keuze uit permanente montagetape<br />

en afneembare montagetape<br />

• Afm.: 5 m x 19 mm<br />

Per stuk<br />

2. 99<br />

MEMEASY<br />

Zelfklevende bitumentape<br />

• Voor universele afdichting<br />

• Hoge kleefkracht<br />

• Voor binnen- en buitenshuis<br />

• Afm.: 10 m x 7,5 cm<br />

5. 99<br />

POWERFIX ®<br />

Duo-opbergbox<br />

• Ideaal voor kleine<br />

onderdelen<br />

• Afm.: 28 x 22 cm<br />

2. 99<br />

2 De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige<br />

HAH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>17</strong>/<strong>2015</strong><br />

planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.


PARKSIDE ®<br />

Compressor<br />

• Krachtige elektromotor voor snelle drukopbouw<br />

• Veel gebruiksmogelij kheden<br />

• Handzaam model met robuuste behuizing en draaggreep<br />

• Geïntegreerd vak voor toebehoren<br />

• Incl. vulpistool met manometer, slang met ventieladapter<br />

en een 9-delige adapterset voor alle gangbare toepassingen<br />

69. 99<br />

VANAF DONDERDAG<br />

23 APRIL<br />

TECHNISCHE SPECIFICATIES:<br />

Max. werkdruk:<br />

Motorvermogen:<br />

Toerental:<br />

Aanzuigvermogen:<br />

8 bar<br />

ca. 1,1 kW (ca. 1,5 PS)<br />

ca. 3.550 tpm<br />

ca. 180 l/min<br />

POWERFIX ®<br />

Magnetische gereedschapshouder<br />

• Plaatsbesparende opruimhulp,<br />

gereedschap altijd binnen handbereik<br />

• Incl. montagemateriaal,<br />

excl. gereedschap<br />

3. 99<br />

ca. 51 cm<br />

POWERFIX ®<br />

Ratel-assortiment<br />

• Keuze uit ratelset, ratel en dopsleutelset<br />

(incl. adapters en verlengstukken)<br />

Per stuk/set<br />

9. 99<br />

RATELSET<br />

RATEL<br />

DOPSLEUTELSET<br />

POWERFIX ®<br />

Tangenassortiment<br />

• Keuze uit verschillende<br />

soorten<br />

Per stuk<br />

1. 99<br />

SPITSTANG AFSTRIPTANG SNIJTANG<br />

COMBITANG<br />

De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt.<br />

Mochten zij ondanks zorgvuldige planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip.<br />

De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.<br />

ENGELSE<br />

SLEUTEL<br />

MONIERTANG<br />

WATERPOMPTANG<br />

3<br />

HAH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>17</strong>/<strong>2015</strong>


www.<strong>lidl</strong>.nl<br />

Dubbelzijdige zaaghoek<br />

naar keuze van 0-45°<br />

Geen geheugeneffect<br />

Geringe zelfontlading<br />

Hoog vermogen<br />

Compacte bouwwijze<br />

GEÏNTEGREERDE<br />

LED-WERKLAMP<br />

Geen geheugeneffect<br />

Geringe zelfontlading<br />

Hoog vermogen<br />

Compacte bouwwijze<br />

59. 99 49. 99<br />

PARKSIDE ®<br />

Accu-klopboormachine<br />

• Compact en krachtig, met 2 versnellingen<br />

• Voor alle schroef- en boorwerkzaamheden<br />

in hout, staal en metselwerk<br />

TECHNISCHE SPECIFICATIES:<br />

PARKSIDE ®<br />

Accu-decoupeerzaag<br />

• Snelle voortgang en optimaal bochten zagen<br />

dankzij 3 instelbare pendelstanden<br />

• Geïntegreerde LED-werklamp<br />

TECHNISCHE SPECIFICATIES:<br />

Accu:<br />

Toerental:<br />

Slagfrequentie:<br />

Max. boordiameter:<br />

Max. draaimoment:<br />

Draaimomentstanden:<br />

Incl. snellader en handgreep<br />

18V Li-Ion (1,5 Ah)<br />

(1e stand / 2e stand): 0–440 tpm / 0–1.650 tpm<br />

26.400 tpm<br />

30 mm in hout, 15 mm in metselwerk, 13 mm in staal<br />

40 Nm<br />

20 + boor- en klopboorstand<br />

Accu:<br />

Toerental<br />

Max. zaagdiepte:<br />

Incl. snellader, 2 zaagjes voor hout en 1 voor metaal, parallelaanslag,<br />

sleutel en adapter voor externe stofafzuiging<br />

18V Li-Ion (1,5 Ah)<br />

0-2.700 tpm<br />

80 mm in hout, 5 mm in metaal, 12 mm in aluminium<br />

POWERFIX ®<br />

Accu-LED-straler<br />

• Krachtige, energiezuinige straler<br />

met robuuste, aluminium behuizing<br />

• Verlichtingsduur met volledig<br />

opgeladen accu ca. 3 uur<br />

• Verstelbare verlichtingshoek<br />

• LED-levensduur:<br />

ca. 20.000 branduren<br />

• Incl. stekkerlader en<br />

12V/24V autolaadkabel<br />

Geen geheugeneffect<br />

Geringe zelfontlading<br />

Hoog vermogen<br />

Compacte bouwwijze<br />

TARGA GmbH<br />

Deze armatuur<br />

bevat ingebouwde<br />

LED-lampen.<br />

In de armatuur kunnen<br />

de lampen niet worden<br />

vervangen.<br />

PLS 10 A1<br />

L<br />

E<br />

D<br />

29. 99<br />

ca. 10 W (620 lm)<br />

PARKSIDE ®<br />

Accu-handcirkelzaag<br />

• Zaagdiepte en zaaghoek traploos instelbaar<br />

TECHNISCHE SPECIFICATIES:<br />

Accu:<br />

Stationair toerental:<br />

18V Li-Ion (1,5 Ah)<br />

3.800 tpm<br />

Zaaghoek: 90–45°<br />

Zaagdiepte (in hout) bij 90°:<br />

0-48 mm<br />

Zaagdiepte (in hout) bij 45°:<br />

0-36 mm<br />

Incl. snellader, zaagblad Ø 150 mm (met 18 tanden, voorgemonteerd),<br />

sleutel, parallelaanslag en adapter voor externe stofafzuiging<br />

BIJSCHAKELBARE<br />

LASERGELEIDING<br />

59. 99<br />

4<br />

HAH · G3/G5 · <strong>17</strong>/<strong>2015</strong><br />

De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt.<br />

Mochten zij ondanks zorgvuldige planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip.<br />

De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.


VANAF DONDERDAG<br />

23 APRIL<br />

2 stuks<br />

POWER TEAM<br />

at work<br />

BEPROEFDE<br />

KWALITEIT<br />

BEPROEFDE<br />

KWALITEIT<br />

GETEST OP:<br />

SCHADELIJKE STOFFEN<br />

JUISTE VERWERKING<br />

PASVORM<br />

GETEST OP:<br />

SCHADELIJKE STOFFEN<br />

JUISTE VERWERKING<br />

PASVORM<br />

POWERFIX ®<br />

Heren werkbroek<br />

• Van duurzame kwaliteit<br />

• Handige zakken voor o.a. gereedschap en<br />

mobiele telefoon<br />

• Ruimte voor het plaatsen<br />

van kniebeschermers<br />

• Maten: 48 t/m 60<br />

Per stuk<br />

9. 99<br />

LIVERGY ®<br />

2 heren T-shirts<br />

• Maten: M t/m XXL<br />

Per set<br />

4. 99<br />

PARKSIDE ®<br />

Zaagbladenset<br />

• Voor gangbare alleszagen<br />

met universele houder<br />

• Keuze uit verschillende sets<br />

3-delig<br />

Per set<br />

3. 99<br />

PARKSIDE ®<br />

Alleszaag<br />

• Voor o.a. hout, kunststof en metaal<br />

• Toerental: 0-2.800 tpm<br />

• Compatibel met gangbaar toebehoren<br />

• Max. zaagvermogen: 160 mm in hout, 8 mm in metaal<br />

• Flexibel werken door 180°<br />

draaibare handgreep (in 3 standen)<br />

• Incl. 1 zaagblad voor hout<br />

en 1 zaagblad voor metaal<br />

Krachtige 710 W-motor<br />

34. 99<br />

De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige<br />

planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.<br />

5<br />

HAH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>17</strong>/<strong>2015</strong>


www.<strong>lidl</strong>.nl<br />

MERK INVULLEN ®<br />

Product<br />

• Omschrij ving<br />

• Omschrij ving<br />

sLim koKen<br />

ERNESTO ®<br />

Ovenschaal<br />

• Met hoogwaardige emaillering<br />

en extra hoge rand<br />

• Afm.: ca. 41 x 27 x 6 cm<br />

SILVERCREST ®<br />

Waterkoker<br />

• Hoogwaardig rvs design<br />

• Automatische veiligheidsuitschakeling<br />

en droogkookbeveiliging<br />

• Met uitneembare kalkfilter en<br />

aan weerszij den blauwe verlichting<br />

19. 99 5. 99<br />

max. 3.000 W<br />

Max. 1,7 l<br />

ERNESTO ®<br />

3 voorraadbussen of maatbekers<br />

• Voorraadbussen met groene of paarse deksel<br />

• Stapelbaar<br />

Per set<br />

3. 49<br />

ca. 0,3 / 0,5 / 1 l Handige strooiopening ca. 0,75 / 0,75 / 1,5 l<br />

Draaibaar lichtfront<br />

LIVARNO LUX ®<br />

Energiebesparende onderbouwlamp<br />

• Ideaal voor onderbouw- of wandmontage<br />

• In-/uitschakelknop op de behuizing<br />

• Koppelbaar, incl. verbindingskabel<br />

• In verschillende kleuren<br />

• Afm.: ca. 58 x 8 x 3 cm<br />

• Incl. lamp (T5 / 13 W / 960 lm)<br />

en 2 m stroomkabel<br />

Per stuk<br />

9. 99<br />

874/2012<br />

6<br />

De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige<br />

HAH · G1/G2/G3/G4/G5 G3/G5 · <strong>17</strong>/<strong>2015</strong> · <strong>17</strong>/<strong>2015</strong><br />

planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.


VANAF DONDERDAG<br />

23 APRIL<br />

SILVERCREST ®<br />

Elektrische groenterasp<br />

• Compact en krachtig apparaat<br />

voor moeiteloos raspen en snij den<br />

• Ideaal voor o.a. groente, fruit,<br />

chocolade, noten en harde kaas<br />

• Inzetstukken kunnen in het<br />

apparaat worden opgeborgen<br />

max. 150 W<br />

24. 99<br />

Incl. 5 verschillende<br />

inzetstukken met rvs<br />

messen, voor grof en<br />

fijn raspen of snijden<br />

Mini-kookboek<br />

• Keuze uit verschillende<br />

soorten<br />

500 W<br />

Per boek<br />

2. 99<br />

SILVERCREST ®<br />

Keukenmachine<br />

• Uitgebreide set om te mixen, raspen,<br />

roeren, kneden en hakken<br />

• 2 snelheden en extra pulse-stand voor<br />

krachtig impulsmixen<br />

• Beslagkom met anti-spatdeksel<br />

en grote vulopening<br />

• 3 rvs inzetstukken voor raspen en snij den<br />

• Beslagkom: ca. 1,2 l, mixer: ca. 1 l<br />

39. 99<br />

De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige<br />

planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.<br />

7<br />

HAH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>17</strong>/<strong>2015</strong>


www.<strong>lidl</strong>.nl<br />

ca. SILVERCREST ®<br />

14 Grill-/bakautomaat<br />

• Compacte oven met 3 grill-/gaarcombinaties<br />

• Traploze temperatuurregeling van 100-230°C<br />

• 60 minuten tij dschakelaar met signaal<br />

32. 99<br />

1.200 W<br />

Incl. tang, bakplaat<br />

en grillrooster<br />

ca. 4 l<br />

ERNESTO ®<br />

Aspergepan<br />

• Van rvs, met uitneembaar inzetstuk<br />

• Energiebesparende thermobodem voor een<br />

gelij kmatige en snelle warmteverdeling<br />

• Glazen deksel met stoomuitlaat<br />

• Zonder inzetstuk ook ideaal voor o.a.<br />

spaghetti<br />

• Geschikt voor alle soorten kookplaten<br />

(incl. inductie)<br />

• Afm.: Ø ca. 16 cm<br />

<strong>17</strong>. 99<br />

3127347<br />

Ø ca. 28 cm<br />

Warmte-isolerende<br />

greep met hittecontrole<br />

ERNESTO ®<br />

Koekenpan<br />

• Bijzonder stoot-, kras- en slijtvast<br />

• Hoogwaardige, keramisch versterkte<br />

ILAG ® anti-aanbaklaag<br />

• Geschikt voor alle kookplaten (behalve inductie)<br />

• Bodemdikte: ca. 5,4 mm<br />

14. 99<br />

8 De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige<br />

HAH · G1/G3/G5 · <strong>17</strong>/<strong>2015</strong><br />

planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.


CRIVIT ®<br />

XXL Picknickkleed<br />

• Water- en vuilafstotende onderkant,<br />

beschermt tegen kou en vocht<br />

• Met schouderriem,<br />

klittenbandsluiting<br />

en draaggreep<br />

CA. 200 x 200 CM<br />

VANAF DONDERDAG<br />

23 APRIL<br />

Per stuk<br />

11.99<br />

EXTRA OPENING AAN<br />

BOVENZIJDE<br />

KRUKJES KUNNEN IN DE TAFEL<br />

OPGEBORGEN WORDEN<br />

INGEKLAPT: CA. 60 X 10 X 60 CM<br />

ca.<br />

33<br />

CRIVIT ®<br />

Koeltas of bierkoeltas<br />

• Koeltas geschikt voor max. 10 x 1 liter flessen<br />

• Bierkoeltas geschikt voor gangbare bierkratten<br />

• Beide in rood en blauw<br />

ca.<br />

25<br />

Per stuk<br />

5.99<br />

CRIVIT ®<br />

Opvouwbare picknickset<br />

• Bestaat uit tafel en vier krukjes<br />

• Tafel is in hoogte verstelbaar (ca. 55/60/70 cm)<br />

• Afm. tafel: ca. 120 x 60 cm<br />

Per set<br />

39.99<br />

OPVOUWBAAR<br />

ERNESTO ®<br />

Opvouwbare barbecue<br />

• Houtskoolbarbecue, ideaal<br />

voor onderweg<br />

Per stuk<br />

• Opbouwen zonder gereedschap<br />

• Afm.: barbecue-oppervlak:<br />

ca. 43 x 29 cm 16.99<br />

ERNESTO ®<br />

Picknickservies<br />

• Keuze uit 6 bekers, 6 borden, 6 kommetjes<br />

en een 18-delige bestekset<br />

De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige<br />

planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.<br />

Per set<br />

0.99<br />

9<br />

HAH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>17</strong>/<strong>2015</strong>


www.<strong>lidl</strong>.nl<br />

Deuren<br />

HORDEUR<br />

• Complete bouwset met<br />

eenvoudige montage,<br />

geschikt voor gangbare<br />

deuren<br />

• Met magnetisch<br />

zelfsluitmechanisme<br />

• Weerbestendige<br />

materialen<br />

• Borstelafdichting rondom<br />

voor perfect sluiten<br />

OMSCHRIJVING:<br />

AFMETING:<br />

KLEUR:<br />

BIJZONDERHEID:<br />

Ramen<br />

HORRAAM<br />

• Complete bouwset met<br />

eenvoudige montage,<br />

geschikt voor gangbare<br />

ramen<br />

• Weerbestendige<br />

materialen<br />

• Borstelafdichting rondom<br />

voor perfect sluiten<br />

OMSCHRIJVING:<br />

AFMETING:<br />

KLEUR:<br />

BIJZONDERHEID:<br />

Insecten-vrij<br />

HORREN<br />

• Eenvoudige bevestiging<br />

door klittenband<br />

• Keuze uit bescherming<br />

tegen pollen (3-delig) of<br />

een vliegenhor (2-delig)<br />

AL DEZE PRODUCTEN:<br />

BESTENDIG<br />

OMSCHRIJVING:<br />

AFMETING:<br />

KLEUR:<br />

BIJZONDERHEID:<br />

10 De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige<br />

HAH · G1/G3/G5 · <strong>17</strong>/<strong>2015</strong><br />

planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.


VANAF MAANDAG<br />

27 APRIL<br />

29. 99 HAH · G1/G3/G5 · <strong>17</strong>/<strong>2015</strong><br />

Per stuk<br />

HORDEUR<br />

Max. 100 x 210 cm<br />

Wit of antraciet<br />

Aluminium frame, individueel op<br />

maat te maken<br />

Per stuk<br />

4. 99<br />

HORGORDIJN<br />

Voor deuren tot max. 100 x 220 cm<br />

Antraciet<br />

Eenvoudige en snelle montage<br />

Per stuk<br />

19. 99<br />

HORRAAM<br />

Max. 130 x 150 cm<br />

Wit of antraciet<br />

Aluminium frame, individueel op<br />

maat te maken<br />

Per set<br />

2. 49<br />

HORREN<br />

Afm. per hor: ca. 130 x 150 cm<br />

Pollenhor in wit, vliegenhor in wit of antraciet<br />

Op maat te snijden<br />

De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige<br />

planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.<br />

11


www.<strong>lidl</strong>.nl<br />

ZOMER<br />

SNOEIEN<br />

TUINGEREEDSCHAP<br />

VOOR ELK SEIZOEN!<br />

12 De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige<br />

HAH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>17</strong>/<strong>2015</strong><br />

planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.


VANAF MAANDAG<br />

27 APRIL<br />

<br />

FLORABEST ®<br />

TAKKENSCHAAR<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

FLORABEST ®<br />

STRUIK-/BUXUSSCHAAR<br />

<br />

<br />

FLORABEST ®<br />

TUINSCHAAR<br />

<br />

<br />

FLORABEST ®<br />

GRASSCHAAR<br />

<br />

<br />

<br />

FLORABEST ®<br />

TAKKENZAAG<br />

<br />

<br />

<br />

De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige<br />

planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.<br />

13<br />

HAH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>17</strong>/<strong>2015</strong>


www.<strong>lidl</strong>.nl<br />

PRODUCT-VIDEO<br />

www.<strong>lidl</strong>.nl<br />

<br />

FLORABEST ®<br />

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAAR OP STEEL<br />

<br />

<br />

<br />

FLORABEST ®<br />

TUINHANDSCHOENEN<br />

<br />

<br />

<br />

14 De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige<br />

HAH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>17</strong>/<strong>2015</strong><br />

planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.


VANAF MAANDAG<br />

27 APRIL<br />

ca. 20 m<br />

ca. 15 m<br />

BESTENDIG<br />

FLORABEST ®<br />

SPROEISLANGSET<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

BESTENDIG<br />

FLORABEST ®<br />

DRUPPELSLANGSET<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

FLORABEST ®<br />

ZWENKSPROEIER<br />

<br />

<br />

<br />

FLORABEST ®<br />

PULSSPROEIER<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige<br />

planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.<br />

15<br />

HAH · G2/G3/G4/G5 · <strong>17</strong>/<strong>2015</strong>


www.<strong>lidl</strong>.nl<br />

Een tuin<br />

om van te genieten<br />

39. 99<br />

BESTENDIG<br />

FLORABEST ®<br />

Aluminium ligbed<br />

• Met individueel instelbaar zonnescherm<br />

• Weerbestendig<br />

• Lichtgewicht aluminium frame<br />

• Keuze uit grij s en zwart<br />

Ruimtebesparend<br />

inklapbaar<br />

Rugleuning instelbaar<br />

in 5 standen<br />

16 De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige<br />

HAH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>17</strong>/<strong>2015</strong><br />

planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.


Ø 25 x 21 cm<br />

VANAF MAANDAG<br />

27 APRIL<br />

Ø 25 x 24 cm<br />

Per stuk<br />

3. 99<br />

27 x 27 x 34 cm<br />

Ø 30 x 41 cm<br />

Per stuk<br />

5. 99<br />

FLORABEST ®<br />

Bloempot<br />

• Keuze uit verschillende<br />

kleuren en modellen<br />

LIVARNO LUX ®<br />

Solar LED-tuinlampen<br />

• Decoratieve buitenlampen in granietlook<br />

• Schakelen automatisch in wanneer het<br />

donker wordt‚ handmatig uit te schakelen<br />

• Weerbestendig (spatwaterdicht conform IPX4)<br />

• Verlichtingsduur ca. 6-8 uur (indien volledig opgeladen)<br />

• Keuze uit een 3-delige (in grij s en beige) en een<br />

6-delige set (in grij s)<br />

Per set<br />

8. 99<br />

MELINERA ®<br />

Citronellakaars<br />

• Voor buiten<br />

• Keuze uit verschillende soorten<br />

Per stuk<br />

1. 49<br />

ca. Ø 32 x 5 cm<br />

Per stuk<br />

8. 99<br />

ca. 32 x 32 x 5 cm<br />

FLORABEST ®<br />

Vogeldrinkplaats<br />

• In natuursteenlook<br />

• Keuze uit rond en vierkant design, elk in beige of donkergrij s<br />

De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige<br />

planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.<br />

<strong>17</strong><br />

HAH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>17</strong>/<strong>2015</strong>


www.<strong>lidl</strong>.nl<br />

Per stuk<br />

2. 49<br />

FLORABEST ®<br />

Kinder tuingereedschap<br />

• Keuze uit verschillende soorten<br />

Per stuk<br />

2. 99<br />

Speelbal<br />

• Keuze uit verschillende bekende figuren<br />

• Afm.: Ø ca. 23 cm<br />

29. 99<br />

PLAYTIVE JUNIOR ®<br />

L o o p fi e t s<br />

• Stoer design met coole stickers<br />

• Groeit mee met het kind, instelbaar voor<br />

een lichaamslengte van 96-120 cm<br />

• Incl. bel en afneembare fietsmand<br />

18 De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige<br />

HAH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>17</strong>/<strong>2015</strong><br />

planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.


VANAF MAANDAG<br />

27 APRIL<br />

BEPROEFDE<br />

KWALITEIT<br />

GETEST OP:<br />

SCHADELIJKE STOFFEN<br />

JUISTE VERWERKING<br />

PASVORM<br />

LIVERGY ®<br />

Hemd<br />

• Keuze uit wit en zwart<br />

• Maten: M t/m XXL<br />

<br />

<br />

LIVERGY ®<br />

3 slips<br />

• Keuze uit grij s en zwart<br />

• Maten: M t/m XXL<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

LIVERGY ®<br />

T-shirt<br />

• Met V-hals of ronde hals<br />

• Keuze uit wit en zwart<br />

• Maten: M t/m XXL<br />

LIVERGY ®<br />

5 paar sneakersokken<br />

• Keuze uit zwart, wit en donkergrij s<br />

• Maten: 39 t/m 46<br />

LIVERGY ®<br />

2 boxers<br />

• Keuze uit grij s en zwart<br />

• Maten: M t/m XXL<br />

De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige<br />

planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.<br />

19<br />

HAH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>17</strong>/<strong>2015</strong>


www.<strong>lidl</strong>.nl<br />

Rozen<br />

Vanaf woensdag 22 april<br />

Tulpen<br />

Vanaf woensdag 22 april<br />

PER BOS<br />

20 ROZEN / 35CM<br />

2.<br />

19<br />

PER BOS<br />

10 TULPEN / 35CM<br />

1.<br />

1. 99<br />

Spaanse margriet<br />

Vanaf donderdag 23 april<br />

Franse geranium<br />

Vanaf donderdag 23 april<br />

PER STUK<br />

0. 99<br />

PER STUK<br />

1. 79<br />

Regelmatig water<br />

Voor buiten<br />

Schaduw/Halfschaduw<br />

20 cm<br />

10,5 cm<br />

Regelmatig water<br />

Voor buiten<br />

Zon<br />

26 cm<br />

12 cm<br />

Tuin- en balkonplanten<br />

Vanaf donderdag 23 april<br />

Regelmatig water<br />

Voor buiten<br />

VVV<br />

De (prijs)acties in deze <strong>folder</strong> zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of<br />

zolang de voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige planning te snel zijn uitverkocht,<br />

dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken.<br />

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.<br />

20<br />

HAH · G1/G2/G3/G4/G5 · <strong>17</strong>/<strong>2015</strong><br />

PER STUK<br />

1. 59<br />

Schaduw/Halfschaduw<br />

Vanaf 10 cm<br />

9x9 cm<br />

KLANTENSERVICE<br />

www.<strong>lidl</strong>.nl/service<br />

020 - 709 50 39 (Ma. - vr. 8:00 - 19:00 uur Za. 9:00 - <strong>17</strong>:00 uur)<br />

www.facebook.com/<strong>lidl</strong>nederland

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!