22.04.2015 Views

handleiding De Biesbosch, een algemeen informatiepakket

handleiding De Biesbosch, een algemeen informatiepakket

handleiding De Biesbosch, een algemeen informatiepakket

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BIESBOSCH<br />

AVONTUUR<br />

EEN AVONTUURLIJK PROGRAMMA IN DE BIESBOSCH<br />

DOCENTENHANDLEIDING<br />

maart 2012


INHOUDSOPGAVE<br />

Inleiding<br />

Hoofdstuk 1 <strong>Biesbosch</strong> Avontuur<br />

1.1 Laden en Lossen<br />

1.2 Schrankkeet bouwen<br />

1.3 Wie bezorgt de post het snelste?<br />

Hoofdstuk 2 Praktische zaken<br />

2.1 Tijdschema van het programma<br />

2.2 Tips voor de leerkracht<br />

2.3 Wat moet u en de leerlingen m<strong>een</strong>emen?<br />

Hoofdstuk 3 Voorbereiding op school<br />

Achtergrond informatie<br />

maart 2012


Inleiding<br />

<strong>Biesbosch</strong> Avontuur is <strong>een</strong> natuureducatief programma ontwikkeld voor de bovenbouw<br />

van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het programma<br />

heeft als doel leerlingen op avontuurlijke wijze kennis te laten maken met verschillende<br />

aspecten uit het verleden van de <strong>Biesbosch</strong>. Het programma bestaat uit 3 onderdelen (zie<br />

voor beschrijving hoofdstuk 1). In elk onderdeel zit <strong>een</strong> wedstrijd element.<br />

<strong>De</strong> <strong>Biesbosch</strong> is <strong>een</strong> heel bijzonder natuurgebied – het is <strong>een</strong> zoetwater-getijden-delta.<br />

Dit is zo bijzonder dat de <strong>Biesbosch</strong> in 1994 tot nationaal park werd benoemd. <strong>De</strong><br />

<strong>Biesbosch</strong> heeft, net zoals alle andere nationale parken in Nederland, <strong>een</strong> viertal<br />

doelstellingen, waarvan voorlichting en educatie aan allerlei doelgroepen één is. Alle<br />

lesprogramma’s van het centrum zijn ontwikkeld vanuit <strong>een</strong> duidelijk educatief beleid.<br />

Het gebruik van hoofd (kennis en inzicht), hart (betrokkenheid) en handen<br />

(vaardigheden) vormt <strong>een</strong> leidraad voor alle educatieve activiteiten. Leerlingen worden<br />

gestimuleerd om de natuur te beleven en ontdekken met al hun zintuigen, maar ook te<br />

genieten van hun verblijf in de natuur.<br />

In deze <strong>handleiding</strong> treft u tevens <strong>een</strong> beschrijving van de opdrachten van <strong>Biesbosch</strong><br />

Avontuur aan en <strong>een</strong> hoofdstuk over praktische zaken.<br />

Wij wensen u en uw leerlingen veel plezier met het voorbereiden van uw bezoek en<br />

vooral <strong>een</strong> fijne dag in de <strong>Biesbosch</strong>!<br />

maart 2012


Hoofdstuk 1<br />

<strong>Biesbosch</strong> Avontuur<br />

Er is <strong>een</strong> wedstrijd element ingebouwd in het programma <strong>Biesbosch</strong> Avontuur. Na afloop<br />

van iedere onderdeel worden punten uitgedeeld aan de 1 e , 2 e en 3 e ploeg. Na drie<br />

onderdelen wordt er <strong>een</strong> winnaar aangewezen.<br />

1.1 Laden en lossen<br />

Tot de jaren ‘60 werden wilgentenen gekapt en gebundeld door de griendwerkers van de<br />

<strong>Biesbosch</strong>. <strong>De</strong> bossen wilgentenen werden vervolgens op de schouder gedragen naar <strong>een</strong><br />

aak om ze te vervoeren naar de wal toe voor verkoop. <strong>De</strong> griendwerkers werden niet per<br />

uur betaald maar per bos wilgentenen. Hoe sneller je werkte, hoe meer bossen<br />

wilgentenen, hoe meer geld.<br />

In dit onderdeel zijn de leerlingen in 3 groepen verdeeld. Iedere groep moet als <strong>een</strong><br />

estafette werken en zo veilig mogelijk stapels wilgentenen van het weiland naar de aak<br />

vervoeren. <strong>De</strong> bossen moeten goed in de aak liggen – ze mogen dus niet snel<br />

“ingegooid” worden. Als de bossen uit elkaar vallen, moeten ze opnieuw gebonden<br />

worden.<br />

<strong>De</strong> groepen geel, rood en groen gaan als volgt te werk:<br />

Groep geel: alle bossen rijshout laden op de aak – netjes opstapelen!<br />

Groep rood: gaat alle bossen opnieuw lossen en netjes opbergen aan de wal.<br />

Groep groen: gaat de bossen rijshout opnieuw laden in de aak.<br />

Groep geel: lossen<br />

Groep rood: laden<br />

Groep groen: lossen<br />

Alle groepen hebben na afloop één keer geladen en één keer gelost.<br />

Punten worden verdiend voor veiligheid, kwaliteit en samenwerking.<br />

1.2 Schrankkeet bouwen<br />

<strong>De</strong> griendwerkers verbleven de hele week in de <strong>Biesbosch</strong>. Ze gingen all<strong>een</strong> op zondag<br />

naar huis toe. In de <strong>Biesbosch</strong> hadden de griendwerkers eerst hele slechte<br />

verblijfplaatsen – de schrankketen. Een schrankkeet was <strong>een</strong> soort hut, gebouwd uit<br />

palen van wilgen hout en riet.<br />

Alle leerlingen gaan nu opnieuw in dezelfde groepen gezamenlijk aan het werk. Ze gaan<br />

aan de hand van <strong>een</strong> modeltekening <strong>een</strong> schrankkeet bouwen. Er ligt voldoende hout<br />

voor het skelet van de keet. Rietmatten worden gebruikt om de keet af te dekken.<br />

<strong>De</strong> schrankketen moeten na afloop afgebroken worden en de hout en riet weer<br />

opgestapeld worden.<br />

Punten worden verdiend aan de hand van het uiterlijk en stevigheid van de keet, de<br />

samenwerking en de veiligheid.<br />

maart 2012


1.3 Wie bezorgt de post het snelste?<br />

Tot op de dag van vandaag wordt de post in de <strong>Biesbosch</strong> door <strong>een</strong> varende postbode<br />

bezorgd. Misschien hebben we geluk en zien we hem varen in zijn wit/oranje postboot!<br />

In dit derde en laatste onderdeel gaan de leerlingen ook de post bezorgen – maar nu met<br />

<strong>een</strong> roeibootje.<br />

Er zijn 2 roeiboten. <strong>De</strong> groepen geel, rood en groen worden voor de roeiwedstrijden<br />

verder onderverdeeld in geel1 en geel2, rood1 en rood2 en groen1 en groen2.<br />

Er mogen minimaal 3, en maximaal 5 leerlingen in <strong>een</strong> boot.<br />

Er zijn 3 roeiwedstrijden. <strong>De</strong> indeling is als volgt:<br />

Wedstrijd 1 geel1 x groen1<br />

Wedstrijd 2<br />

rood1 x geel2<br />

Wedstrijd 3 groen2 x rood2<br />

Postzakken:<br />

Bij iedere wedstrijd neemt één boot <strong>een</strong> postzak mee, de andere boot heeft g<strong>een</strong> postzak<br />

bij zich. <strong>De</strong> postzak wordt bij de bestemming ophangen aan de PTT paal. <strong>De</strong> andere<br />

groep neemt <strong>een</strong> volle postzak (hangt er al) mee terug. Zo is iedere keer één ploeg de<br />

post aan het halen en één de post aan het bezorgen.<br />

Punten worden verdiend voor snelheid, veiligheid en samenwerken.<br />

maart 2012


Hoofdstuk 2<br />

Praktische zaken<br />

2.1 Tijdsschema van het programma<br />

9.00/10.00/12.00 uur Ontvangst door schoolgidsen in het <strong>Biesbosch</strong>centrum<br />

Drimmelen.<br />

Korte inleiding over het programma en instructie<br />

reddingsvesten. Aantrekken reddingsvesten.<br />

9.15/10.15/12.15 uur Vertrek met de schoolboot naar Hofmansplaat<br />

9.45/10.45/12.45 uur Aankomst op Hofmansplaat<br />

10.00/11.00/13.00 uur <strong>De</strong> leerlingen gaan aan de slag in 3 groepen. <strong>De</strong><br />

activiteiten worden begeleid door de schoolgidsen. Ieder<br />

activiteit neemt 30 minuten in beslag. Na de tweede<br />

activiteit (schrankkeet bouwen) is er <strong>een</strong> korte pauze van<br />

10 minuten.<br />

11.30/12.30/14.30 uur Terugvaren naar Drimmelen<br />

12.00/13.00/15.00 uur Afsluiting in het <strong>Biesbosch</strong>centrum<br />

2.2 Tips voor de leerkracht<br />

Verdeel de leerlingen al op school in 3 groepen. Het wordt aanbevolen om “drukke”<br />

leerlingen te verdelen over de drie groepen.<br />

Neem de “Aandachtspunten voor de <strong>Biesbosch</strong>dag” (meegestuurd met uw<br />

bevestiging) door met de leerlingen de dag vóór dat u naar de <strong>Biesbosch</strong> komt.<br />

Stuur de deelnemerslijst (leerlingen en begeleiders), ook meegestuurd met dit<br />

voorbereidingspakket, op tijd terug naar het bezoekerscentrum. Dit in verband met<br />

verzekering tijdens de excursie.<br />

2.4 Wat moet u als begeleider en de leerlingen zoal m<strong>een</strong>emen?<br />

Laarzen en eventueel regenkleding. Laarzen m<strong>een</strong>emen in <strong>een</strong> aparte tas –<br />

ze mogen niet in het centrum gedragen worden en ook niet aan boord<br />

de schoolboot (dit i.v.m. zowel de veiligheid als het schoonhouden van<br />

boot en Centrum).<br />

Een lange broek en truitje met langen mouwen (dit i.v.m. brandnetels).<br />

Oude kleren!<br />

Eventueel <strong>een</strong> naamplaatje voor de leerlingen. Dit maakt het voor onze<br />

schoolgidsen <strong>een</strong> stuk <strong>een</strong>voudiger.<br />

maart 2012


Hoofdstuk 3<br />

Voorbereiding op school<br />

Via de website www.biesbosch.org kunt u het lespakket “<strong>De</strong> <strong>Biesbosch</strong>” downloaden. Het<br />

zit boordevol informatie over de <strong>Biesbosch</strong>, is rijkelijk geïllustreerd en is geschreven op<br />

het niveau van groep 7/8. Om de link te vinden klikt u onderaan de beschrijving van het<br />

<strong>Biesbosch</strong> Avontuur op de link ‘Lesmaterialen.’<br />

maart 2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!