handleiding instructie- - Utax

utax.it

handleiding instructie- - Utax

Instructiehandleiding

Digitaal

Multifunctioneel Kleurensysteem

CDC 1930/1935

CDC 1945/1950


Inleiding

Hartelijk dank voor de aanschaf van de CDC 1930/DCC 2930/ CDC 1935/DCC 2935/ CDC 1945/DCC 2945/

CDC 1950/DCC 2950.

Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u te helpen het apparaat correct te bedienen, het basisonderhoud uit

te voeren en zo nodig eenvoudige problemen op te lossen, zodat u uw apparaat steeds in optimale staat kunt

gebruiken.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig voor u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de handleiding in de

buurt van het apparaat zodat u deze snel kunt raadplegen.

Wij raden u aan vervangartikelen van ons eigen merk te gebruiken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ten

gevolge van het gebruik van artikelen van andere fabrikanten in dit apparaat.

In deze gebruikershandleiding wordt naar de CDC 1930/DCC 2930/ CDC 1935/DCC 2935/ CDC 1945/DCC

2945/ CDC 1950/DCC 2950verwezen als het 30/30 ppm-model, het 35/35 ppm-model, het 45/45 ppm-model en

het 55/50 ppm-model.

Meegeleverde handleidingen

Bij dit apparaat worden de volgende handleidingen geleverd. Raadpleeg ze wanneer nodig.

Quick Guide

Beschrijft de procedures voor veelgebruikte bedieningshandelingen.

Safety Guide

Bevat informatie over veiligheid en waarschuwingen bij het installeren en het gebruik van het apparaat. Lees

deze handleiding voor u het apparaat in gebruik neemt.

Safety Guide (CDC 1930/DCC 2930/ CDC 1935/DCC 2935/ CDC 1945/DCC 2945/ CDC 1950/DCC 2950)

Beschrijft de installatieruimte van het apparaat, de waarschuwingsetiketten en andere informatie. Lees deze

handleiding voor u het apparaat in gebruik neemt.

Dvd (Product Library)

• Gebruikershandleiding (deze handleiding)

• FAX Operation Guide

• Card Authentication Kit (B) Operation Guide

• Data Security Kit (E) Operation Guide

• Embedded Web Server RX User Guide

• Printing System Driver User Guide

• Network FAX Driver Operation Guide

• Network Tool for Direct Printing Operation Guide

• Network Print Monitor User Guide

• File Management Utility User Guide


Veiligheidsaanduidingen in deze handleiding

De delen van deze handleiding en onderdelen van het apparaat die zijn aangeduid met symbolen, bevatten

veiligheidswaarschuwingen ter bescherming van de gebruiker, andere personen en voorwerpen in de buurt. Ze

zijn ook bedoeld voor een correct en veilig gebruik van het apparaat. De symbolen met hun betekenis worden

hieronder beschreven.

Symbolen

WAARSCHUWING: Dit geeft aan dat wanneer u onvoldoende

aandacht besteedt aan of u zich niet op de juiste wijze houdt aan

de betreffende punten, dit kan leiden tot ernstig letsel of zelfs

levensgevaar.

VOORZICHTIG: Dit geeft aan dat wanneer u onvoldoende

aandacht besteedt aan of u zich niet op de juiste wijze houdt aan

de betreffende punten, dit kan leiden tot lichamelijk letsel of

mechanische beschadiging.

Het symbool geeft aan dat het betreffende deel veiligheidswaarschuwingen bevat. Specifieke

aandachtspunten worden binnenin het symbool aangegeven.

.... [Algemene waarschuwing]

.... [Waarschuwing voor hoge temperatuur]

Het symbool geeft aan dat het betreffende deel informatie bevat over niet-toegestane handelingen.

Specifieke informatie over de niet-toegestane handeling wordt binnenin het symbool aangegeven.

.... [Waarschuwing voor niet-toegestane handeling]

.... [Demontage verboden]

Het symbool • geeft aan dat het betreffende deel informatie bevat over handelingen die moeten worden

uitgevoerd. Specifieke informatie over de vereiste handeling wordt binnenin het symbool aangegeven.

.... [Waarschuwing voor vereiste handeling]

.... [Haal de stekker uit het stopcontact]

.... [Sluit het apparaat altijd aan op een geaard stopcontact]

Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger om een vervanging te bestellen als de

veiligheidswaarschuwingen in deze gebruikershandleiding onleesbaar zijn of als de handleiding zelf ontbreekt

(tegen betaling).

OPMERKING: Originele documenten die heel erg op een bankbiljet lijken kunnen mogelijkerwijs niet goed

gekopieerd worden omdat dit apparaat voorzien is van een functie die valsmunterij voorkomt.

i


Inhoud

Inhoud

Bedrijfsomgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv

Veiligheid van de laserstraal (Europa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi

Wettelijke beperkingen betreffende kopiëren/scannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii

EN ISO 7779. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii

EK1-ITB 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii

Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .viii

1 Onderdeelnamen

Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2

Apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4

2 Voorbereiding voor het gebruik

De accessoires controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2

Kabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4

Aan- en uitzetten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5

Energiebesparende stand en automatische energiebesparende stand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7

Slaapstand en automatische slaapstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8

De hoek van het bedieningspaneel aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8

De [Taal] in het scherm wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9

Datum en tijd instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10

Netwerk installeren (LAN-aansluiting). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11

Embedded Web Server RX (instellingen voor e-mail). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14

Papier plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18

Originelen plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-36

3 Basisbediening

Aanmelden/afmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2

De toetsen Enter en Snelkiesnummer zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4

Informatie op het aanraakscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5

Voorbeeld van origineel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6

De kleurstand selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7

Kopiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8

Verzenden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-24

Bevestigingsscherm voor bestemmingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-31

Voorbereiding voor het verzenden van een document naar een pc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-32

Bestemming opgeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-42

De documentbox gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-45

Taken annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-54

Scherm Snelle instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-56

Programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-59

Sneltoetsen registreren (kopieer-, verzend- en documentboxinstellingen). . . . . . . . . . . . . . . . 3-62

Gebruik van de webbrowser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-64

Gebruik van de Weektimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-66

Teller controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-67

Help-scherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-67

4 Onderhoud

Standaardonderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2

Reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-15

ii


Inhoud

5 Problemen oplossen

Storingen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2

Reageren op foutmeldingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-9

Papierstoringen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-25

Appendix

Optionele apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Appendix-2

Papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Appendix-4

Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Appendix-13

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index-1

iii


Bedrijfsomgeving

De geschikte bedrijfsomgeving voor het apparaat is:

• Temperatuur: 10 tot 32,5 °C

(Vochtigheid moet echter 70% of minder zijn bij een temperatuur van 32,5 °C.)

• Relatieve luchtvochtigheid: 15 tot 80%

(Temperatuur moet echter 30 °C of minder zijn bij een vochtigheid van 80%.)

Gebruik gecoat papier bij een temperatuur van 27 °C of minder en een vochtigheid van 60% of minder.

Een ongeschikte bedrijfsomgeving kan de beeldkwaliteit beïnvloeden. Wij adviseren het apparaat te gebruiken

bij een temperatuur van: circa 16 tot 27 °C of minder en een vochtigheid van: circa 36 tot 65%. Vermijd

bovendien de volgende plaatsen als installatieplaats voor het apparaat.

Het apparaat geeft automatisch het volgende bericht weer als de omgevingstemperatuur te hoog of te laag is.

Bericht: "Waarschuwing te hoge temperatuur. Pas de kamertemperatuur aan." of "Waarschuwing te lage

temperatuur. Pas de kamertemperatuur aan."

Om het apparaat onder optimale omstandigheden te gebruiken, moeten de temperatuur en de vochtigheid van

de ruimte aangepast worden als dit bericht verschijnt.

• Vermijd plaatsen in de buurt van een raam of direct in het zonlicht.

• Vermijd plaatsen met trillingen.

• Vermijd plaatsen met sterke temperatuurschommelingen.

• Vermijd plaatsen met directe blootstelling aan warme of koude lucht.

• Vermijd slecht geventileerde plaatsen.

Als de vloer makkelijk slecht bestand is tegen zwenkwieltjes, is het mogelijk dat de vloer beschadigd raakt

wanneer het apparaat na de installatie wordt verplaatst.

Tijdens het kopiëren komen er kleine hoeveelheden ozon vrij, maar deze hoeveelheden vormen geen

gezondheidsrisico. Als het apparaat echter langere tijd in een slecht geventileerde ruimte wordt gebruikt of

wanneer er een zeer groot aantal kopieën wordt gemaakt, kan de geur onaangenaam worden. Een geschikte

omgeving voor kopieerwerk moet goed geventileerd zijn.

iv


Waarschuwingen bij het gebruik van verbruiksartikelen

VOORZICHTIG

Probeer geen delen die toner bevatten te verbranden. De vonken kunnen brandwonden veroorzaken.

Houd onderdelen die toner bevatten buiten het bereik van kinderen.

Als er onverhoopt lekkage plaatsvindt uit delen die toner bevatten, voorkom dan inademing en

inslikken en voorkom contact met uw ogen en huid.

• Als u toch toner inademt, gaat u naar een plaats met frisse lucht en gorgelt u met veel water. Neem bij

opkomende hoest contact op met een arts.

• Als u toner binnenkrijgt, spoelt u uw mond met water en drinkt u 1 of 2 glazen water om de inhoud van uw

maag te verdunnen. Neem indien nodig contact op met een arts.

• Als u toner in uw ogen krijgt, spoelt u ze grondig met water. Als uw ogen gevoelig blijven, neemt u contact

op met een arts.

• Als u toner op de huid krijgt, wast u uw huid met water en zeep.

Probeer geen onderdelen die toner bevatten open te breken of te vernietigen.

Overige voorzorgsmaatregelen

Lever de lege tonercontainer en de tonerafvalbak in bij uw dealer of servicevertegenwoordiger. De ingezamelde

tonercontainer en tonerafvalbak worden gerecycled of verwijderd volgens de betreffende voorschriften.

Bewaar het apparaat op een plaats die niet is blootgesteld aan direct zonlicht.

Bewaar het apparaat op een plaats waar de temperatuur niet hoger wordt dan 40ºC en waar zich geen sterke

schommelingen in temperatuur of vochtigheid voordoen.

Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan het papier uit de cassette en de multifunctionele

(MF) lade, leg het terug in de oorspronkelijke verpakking en maak deze weer dicht.

Als de optionele faxkit is geïnstalleerd en de hoofdschakelaar is uitgeschakeld, kunnen er geen faxen worden

verstuurd of ontvangen. Zet de hoofdschakelaar niet uit, maar druk op de Power-toets van het

bedieningspaneel om het apparaat in de slaapstand te zetten.

v


Veiligheid van de laserstraal (Europa)

Laserstralen kunnen gevaarlijk zijn voor het menselijk lichaam. Om deze reden is de laserstraal in het apparaat

hermetisch afgesloten binnen een beschermende behuizing en achter een externe afdekking. Bij normale

bediening van het product door de gebruiker kan er geen straling uit het apparaat ontsnappen.

Dit apparaat wordt geclassificeerd als een laserproduct van klasse 1 volgens IEC/EN 60825-1:2007.

Voorzichtig: Het uitvoeren van andere procedures dan in deze handleiding beschreven, kan leiden tot

blootstelling aan gevaarlijke straling.

Deze etiketten zijn aangebracht op de laserscaneenheid in het apparaat en bevinden zich niet op een plaats die

toegankelijk is voor de gebruiker.

Het onderstaande etiket bevindt zich aan de rechterkant van het apparaat.

vi


Wettelijke beperkingen betreffende kopiëren/scannen

Het kan verboden zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal te kopiëren/scannen zonder de toestemming van

de houder van het auteursrecht.

Het kopiëren/scannen van de volgende voorwerpen is verboden en kan beboet worden.

Dit sluit andere voorwerpen niet uit. Maak niet bewust een kopie/scan van voorwerpen die niet gekopieerd/

gescand mogen worden.

• Papiergeld

• Bankbiljetten

• Waardepapieren

• Stempels

• Paspoorten

• Certificaten

Plaatselijke wetten en bepalingen kunnen mogelijk het kopiëren/scannen van ander materiaal dan hierboven is

vermeld verbieden of beperken.

EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB

(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um

störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren

Gesichtsfeld platziert werden.

vii


Wettelijke kennisgevingen en

veiligheidsinformatie

Lees deze informatie voor u het apparaat in gebruik neemt. Dit hoofdstuk bevat informatie

over de volgende onderwerpen.

• Wettelijke kennisgevingen .................................................................... ix

• Wat betreft handelsnamen.................................................................... ix

• Energiebesparingsfunctie ................................................................... xvi

• Automatische dubbelzijdige kopieerfunctie......................................... xvi

• Gerecycled papier............................................................................... xvi

• Energy Star-programma (ENERGY STAR®)...................................... xvi

• Over deze gebruikershandleiding .......................................................xvii

viii


Wettelijke kennisgevingen

Het kopiëren of op een andere manier reproduceren van de gehele handleiding of een deel daarvan zonder de

voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyright-eigenaar is verboden.

Wat betreft handelsnamen

• PRESCRIBE en KPDL zijn handelsmerken van Kyocera Corporation.

• Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008,

Windows 7 en Internet Explorer zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft

Corporation in de V.S. en/of andere landen.

• PCL is een handelsmerk van Hewlett-Packard Company.

• Adobe Acrobat, Adobe Reader en PostScript zijn handelsmerken van Adobe Systems, Incorporated.

• Ethernet is een geregistreerd handelsmerk van Xerox Corporation.

• Novell en NetWare zijn geregistreerde handelsmerken van Novell, Inc.

• IBM en IBM PC/AT zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation.

• AppleTalk, Bonjour, Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en

andere landen.

• TypeBankG-B, TypeBankM-M en Typebank-OCR zijn handelsmerken van TypeBank ® .

• Alle Europese lettertypen die in dit apparaat zijn geïnstalleerd, worden gebruikt onder licentieovereenkomst

met Monotype Imaging Inc.

• Helvetica, Palatino en Times zijn geregistreerde handelsmerken van Linotype GmbH.

• ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery en ITC ZapfDingbats zijn geregistreerde

handelsmerken van International Typeface Corporation.

• UFST MicroType ® lettertypen van Monotype Imaging Inc. zijn geïnstalleerd in dit apparaat.

• Dit apparaat bevat software met modules die zijn ontwikkeld door de Independent JPEG Group.

• Dit apparaat bevat de NF-module ontwikkeld door ACCESS

Co., Ltd.

• Dit product is voorzien van de NetFront-browser van

ACCESS CO., LTD.

• ACCESS, het ACCESS-logo en NetFront zijn handelsmerken

of geregistreerde handelsmerken van ACCESS CO., LTD. in de Verenigde Staten, Japan en andere landen.

• © 2011 ACCESS CO., LTD. Alle rechten voorbehouden.

• Java is een geregistreerd handelsmerk van Oracle en/of gelieerde maatschappijen.

Alle overige merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de

respectieve bedrijven. De symbolen en ® worden niet gebruikt in deze gebruikershandleiding.

ix


GPL/LGPL

Dit product is voorzien van GPL- (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) en/of LGPL- (http://www.gnu.org/

licenses/lgpl.html) software als onderdeel van de firmware. U kunt de broncode verkrijgen en het is toegestaan

het te kopiëren, te verspreiden en te wijzigen volgens de voorwaarden van GPL/LGPL.

Open SSL License

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the

following conditions are met:

1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.

2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following

acknowledgment:

“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:/

/www.openssl.org/)”

4 The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or promote products

derived from this software without prior written permission.

For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

5 Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL” appear in their

names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6 Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: “This product includes

software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED

WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE

DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR

ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES

(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF

USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY

OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR

OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

x


Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was

written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to.

The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code;

not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright

terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library

used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided

with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the

following conditions are met:

1 Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following

disclaimer.

2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following

acknowledgment:

“This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)”

The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic

related :-).

4 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application

code) you must include an acknowledgment:

“This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED

WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY

AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR

CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR

CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE

GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER

CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT

(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be

changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU

Public Licence.]

xi


Monotype Imaging License Agreement

1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a

special format as well as the UFST Software.

2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles

and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary

business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype

Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three

printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser

license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all

rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a

License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.

3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other

proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable

procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.

4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup

copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the

original.

5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated.

This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License

and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this

License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the

Software and Typefaces and documentation as requested.

6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the

Software.

7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in

accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in

material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs,

errors and omissions.

The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a

particular purpose and merchantability, are excluded.

8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and

Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.

In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or

consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and

Typefaces.

9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.

10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior

written consent of Monotype Imaging.

11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in

Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or

subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions

applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).

12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms

and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this

Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized

representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and

conditions of this Agreement.

xii


Knopflerfish License

This product includes software developed by the Knopflerfish Project.

http://www.knopflerfish.org

Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that

the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following

disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse

or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH

DAMAGE.

Apache License (Version 2.0)

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1 Definitions.

“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by

Sections 1 through 9 of this document.

“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the

License.

“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by,

or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, “control” means (i) the

power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or

otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial

ownership of such entity.

“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software

source code, documentation source, and configuration files.

“Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source

form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to

other media types.

xiii


“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the

License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is

provided in the Appendix below).

“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived

from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications

represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works

shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,

the Work and Derivative Works thereof.

“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any

modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to

Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to

submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, “submitted” means any form of

electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not

limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking

systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving

the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing

by the copyright owner as “Not a Contribution.”

“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has

been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2 Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby

grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license

to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the

Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3 Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby

grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated

in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer

the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are

necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work

to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a

cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the

Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under

this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4 Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any

medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following

conditions:

(a)You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

(b)You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

(c)You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent,

trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do

not pertain to any part of the Derivative Works; and

(d)If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You

distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file,

excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the

following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source

form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by

the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the

NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own

attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the

NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as

modifying the License.

xiv


You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different

license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such

Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise

complies with the conditions stated in this License.

5 Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally

submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this

License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall

supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor

regarding such Contributions.

6 Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks,

or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the

origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7 Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the

Work (and each Contributor provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES

OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or

conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the

Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8 Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence),

contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or

agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect,

special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of

the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work

stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if

such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9 Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You

may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability

obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act

only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if

You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims

asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by

brackets “[]” replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be

enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class

name and description of purpose be included on the same “printed page” as the copyright notice for easier

identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance

with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed

on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

xv


Energiebesparingsfunctie

Het apparaat is uitgerust met een energiebesparende stand, waarbij het energieverbruik wordt beperkt na het

verstrijken van een bepaalde tijdsperiode nadat het apparaat het laatst werd gebruikt, en met een slaapstand,

waarbij de printer- en faxfuncties in een wachtstand komen te staan, maar het energieverbruik tot een minimum

wordt beperkt wanneer er gedurende een bepaalde tijdsperiode geen activiteiten hebben plaatsgevonden op

het apparaat.

Energiebesparende stand

Het apparaat schakelt automatisch in de energiebesparende stand 3 minuten (voor het 30/30 ppm-, 35/35 ppmof

45/45 ppm-model) of 5 minuten (voor het 55/50 ppm-model) nadat het voor het laatst werd gebruikt. De

tijdsperiode waarin er geen activiteiten plaatsvinden voordat de energiebesparende stand wordt geactiveerd,

kan worden verlengd. Raadpleeg Energiebesparende stand en automatische energiebesparende stand op

pagina 2-7 voor meer informatie.

Slaapstand

Het apparaat schakelt automatisch in de slaapstand 30 minuten (voor het 30/30 ppm-model), 45 minuten (voor

het 35/35 ppm-model) of 60 minuten (voor het 45/45 ppm- of 55/50 ppm-model) nadat het voor het laatst werd

gebruikt. De tijdsperiode waarin er geen activiteiten plaatsvinden voordat de slaapstand wordt geactiveerd, kan

worden verlengd. Raadpleeg Slaapstand en automatische slaapstand op pagina 2-8 voor meer informatie.

Automatische dubbelzijdige kopieerfunctie

Dit apparaat beschikt over dubbelzijdig kopiëren als standaardfunctie. Als u bijvoorbeeld twee enkelzijdige

originelen als dubbelzijdige kopie op één vel papier kopieert, kunt u de gebruikte hoeveelheid papier beperken.

Raadpleeg Duplex op pagina 3-14 voor meer informatie.

Gerecycled papier

Dit apparaat ondersteunt het gebruik van gerecycled papier om de belasting voor het milieu te verminderen. Uw

verkoop- of servicevertegenwoordiger kan informatie geven over aanbevolen papiersoorten.

Energy Star-programma (ENERGY STAR ® )

Wij hebben als bedrijf dat deelneemt aan het internationale Energy Star-programma

vastgesteld dat dit apparaat voldoet aan de standaarden zoals bepaald in het internationale

Energy Star-programma.

xvi


Over deze gebruikershandleiding

Deze gebruikershandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken.

Hoofdstuk 1 - Onderdeelnamen

Beschrijft de onderdelen van het apparaat en de toetsen op het bedieningspaneel.

Hoofdstuk 2 - Voorbereiding voor het gebruik

Geeft uitleg over het toevoegen van papier, het plaatsen van originelen, het aansluiten van het apparaat en de

benodigde configuraties voor het eerste gebruik.

Hoofdstuk 3 - Basisbediening

Beschrijft de basisprocedures voor kopiëren, afdrukken en scannen.

Hoofdstuk 4 - Onderhoud

Beschrijft het reinigen van het apparaat en het vervangen van de toner.

Hoofdstuk 5 - Problemen oplossen

Geeft uitleg over het oplossen van foutmeldingen, papierstoringen en andere problemen.

Appendix

Een lijst met de apparaatspecificaties.

Laat u kennismaken met de handige optionele apparatuur die voor dit apparaat beschikbaar is.

Geeft informatie over mediatypes en papierformaten.

xvii


Vormgevingselementen in deze handleiding

De volgende vormgevingselementen worden gebruikt, afhankelijk van het soort beschrijving.

Vormgevingselement Beschrijving Voorbeeld

Vet

[Normaal]

Cursief

Opmerking

Belangrijk

Voorzichtig

Geeft de toetsen op het

bedieningspaneel of een

computerscherm aan.

Geeft de toetsen op het

aanraakscherm aan.

Geeft een bericht op het

aanraakscherm weer.

Wordt gebruikt om belangrijke

woorden en zinnen of

verwijzingen naar extra

informatie te benadrukken.

Geeft extra informatie of

handelingen ter referentie aan.

Geeft verplichte of verboden

items aan om problemen te

voorkomen.

Geeft aan wat u moet doen om

lichamelijk letsel of

apparaatbeschadiging te

voorkomen en hoe u hiermee

moet omgaan.

Druk op de Start-toets.

Druk op [OK].

Gereed voor kopiëren wordt

weergegeven.

Raadpleeg voor meer informatie Slaapen

Automatische slaapstand op pagina

2-9.

OPMERKING:

BELANGRIJK:

VOORZICHTIG:

Beschrijving van de bedieningsprocedures

In deze gebruikershandleiding worden opeenvolgende bedieningsstappen als volgt aangegeven:

Bedieningsprocedure

Druk op [Kopiëren].


Druk op [Volgende] bij Snelle

instellingen.


Druk tweemaal op [ ].


Druk op [Wijzigen] bij Origineel

beeld.

Beschrijving in deze

gebruikershandleiding

Druk op [Kopiëren], [Volgende] bij

Snelle instellingen, tweemaal op

[ ] en vervolgens op [Wijzigen]

bij Origineel beeld.

xviii


Originelen en papierformaten

In dit gedeelte wordt de in deze handleiding gebruikte notatie uitgelegd, wanneer naar origineelformaten of

papierformaten wordt verwezen.

Bij A4, B5 en Letter, die zowel horizontaal (staand) als verticaal (liggend) kunnen worden gebruikt, wordt de

horizontale richting met een extra letter R aangegeven om de richting van het origineel/papier aan te geven.

Plaatsingsrichting

Aangegeven

formaat *

Verticale richting A4, B5, A5, B6,

A6, 16K, Letter,

Statement

Origineel

Papier

Bij het origineel/papier is afmeting A langer dan

B.

Horizontale richting

A4-R, B5-R, A5-R,

B6-R, A6-R, 16K-

R, Letter-R,

Statement-R

Origineel

Papier

Bij het origineel/papier is afmeting A korter dan B.

* Het formaat van het origineel/papier dat kan worden gebruikt, is

afhankelijk van de functie en de invoerlade. Raadpleeg de pagina

over die functie of de invoerlade voor meer informatie.

Pictogrammen op het aanraakscherm

De plaatsingsrichting van de originelen en het papier wordt op het aanraakscherm aangegeven met de volgende

pictogrammen.

Plaatsingsrichting Originelen Papier

Verticale richting

Horizontale richting

xix


1 Onderdeelnamen

In dit hoofdstuk worden de onderdelen van het apparaat en de toetsen op het

bedieningspaneel beschreven.

• Bedieningspaneel ...............................................................................1-2

• Apparaat .............................................................................................1-4

1-1


Onderdeelnamen

Bedieningspaneel

Geeft het scherm Status/Taak annuleren weer.

Geeft het scherm Kopiëren weer.

Verandert het aanraakscherm in een groter scherm voor

Kopiëren of Verzenden.

Geeft de hulpfunctie weer.

Zet de instellingen terug in hun

oorspronkelijke stand.

Geeft het Systeemmenu weer.

Geeft het aantal

afgedrukte

pagina's en het

aantal gescande

pagina's weer.

Geeft het scherm voor verzenden weer.

U kunt dit ook wijzigen in het adresboekscherm.

Geeft het scherm Documentbox weer.

Geeft het scherm Toepassing weer.

Geeft het scherm Programma weer.

Knippert tijdens het afdrukken, het verzenden of ontvangen van een fax,

het verzenden van een scan en het afdrukken van ontvangen gegevens.

Geeft het scherm Fax weer.

Brandt of knippert wanneer een fout

optreedt en een taak wordt afgebroken.

Knippert als het apparaat de harde schijf, het faxgeheugen of

het USB-geheugen (algemeen gebruik) gebruikt.

1-2


Onderdeelnamen

Wist ingevoerde nummers en karakters.

Onderbreekt tijdelijk de lopende afdruktaak.

Zet het apparaat in de

energiebesparende stand.

1

Zet het apparaat in de

slaapstand. Schakelt de

slaapstand uit.

Brandt als het apparaat

ingeschakeld is.

Cijfertoetsen.

Om cijfers en symbolen in te voeren.

Scant alle documenten in zwart-wit.

Scant alle documenten in kleur.

Herkent automatisch of een document in kleur of in

zwart-wit is en scant vervolgens het document.

Schakelt tussen verificatie

en afmelden van de

gebruiker.

Geeft het scherm Kopiëren tijdens

onderbreking weer.

Start het kopiëren en scannen en het

verwerken bij het maken van

instellingen.

Bevestigt de cijfers ingevoerd met de

cijfertoetsen en bevestigt het scherm tijdens het

instellen van functies. Werkt net als de [OK]-

toets op het scherm.

Kiest reeds geregistreerde bestemmingen en

programma's voor verzending.

1-3


Onderdeelnamen

Apparaat

1

2

3

5-h

4

5-b

5-c

5-d

5-a

5-e

5-f

5-g

5

5-j

5-i

1 Glasplaatklep (optioneel)

2 Mailbox (optioneel)

3 Voorklep

4 Documentfinisher (optioneel)

5 Cassette 1 tot 7 (cassettes 3 tot 7 zijn optioneel)

• 5-a: Cassette 1 • 5-b: Cassette 2 • 5-c: Cassette 3 • 5-d: Cassette 4

• 5-e: Cassette 5 • 5-f: Cassette 6 • 5-g: Cassette 7

• 5-h: Cassette 5 • 5-i: Cassette 3 of 6 • 5-j: Cassette 4 of 7

1-4


Onderdeelnamen

16

1

10

17

6

7

8

9

11

12

13

14

15

18

19

25

24

20 21 22 23

6 Netwerkpoort

7 USB-poort (A2)

8 USB-interface-aansluiting (B1)

9 Optionele interface

10 Aanduidingen origineelformaat

21 Ontgrendelingstoets

22 Tonerafvalbak

23 Reinigingsborstel

24 Tonerafvallade

25 Tonercontainerontgrendeling

11 Sleufglas

12 Tonercontainer (Black)

13 Tonercontainer (Magenta)

14 Tonercontainer (Cyan)

15 Tonercontainer (Yellow)

16 Documenttoevoer (optioneel)

17 Glasplaat

18 Houder voor paperclips

19 Bedieningspaneel

20 Hendels

1-5


Onderdeelnamen

26 27 28 29 30 31 32

33

36

37

38

34

35

39

40

41

42

26 Papierlengtegeleider

27 Vergrendeling (papierbreedtegeleider)

28 Binnenlade

29 Papierstop

30 USB-poort (A1)

31 Hendel rechterklep 1

32 Rechterklep 1

33 Hoofdschakelaar

34 Instelmechanisme voor papierbreedte

35 Hendel

36 Hendel rechterklep 2

37 Rechterklep 2

38 Papierbreedtegeleiders

39 Verlengstuk van de multifunctionele lade

40 Multifunctionele lade

41 Hendel rechterklep 3

42 Rechterklep 3

1-6


2 Voorbereiding voor het gebruik

Dit hoofdstuk bevat uitleg over de voorbereidingen die u moet treffen voor u het apparaat voor

de eerste maal gebruikt. Daarnaast beschrijft het de procedures voor het plaatsen van papier

en originelen.

• De accessoires controleren ...............................................................................2-2

• Kabels aansluiten...............................................................................................2-4

• Aan- en uitzetten................................................................................................2-5

• Energiebesparende stand en automatische energiebesparende stand.............2-7

• Slaapstand en automatische slaapstand ...........................................................2-8

• De hoek van het bedieningspaneel aanpassen .................................................2-8

• De [Taal] in het scherm wijzigen ........................................................................2-9

• Datum en tijd instellen......................................................................................2-10

• Netwerk installeren (LAN-aansluiting).............................................................. 2-11

• Embedded Web Server RX (instellingen voor e-mail) .....................................2-14

• Papier plaatsen ................................................................................................2-18

• Originelen plaatsen ..........................................................................................2-36

2-1


Voorbereiding voor het gebruik

De accessoires controleren

Controleer of de volgende accessoires bijgeleverd zijn.

• Safety Guide

• Quick Guide

• Dvd (Product Library)

Documenten op de bijgeleverde dvd

Op de bijgeleverde dvd (Product Library) staan de volgende documenten. Raadpleeg ze wanneer nodig.

Documenten

Gebruikershandleiding (deze handleiding)

FAX Operation Guide

Card Authentication Kit (B) Operation Guide

Data Security Kit (E) Operation Guide

Embedded Web Server RX User Guide

Printing System Driver User Guide

Network FAX Driver Operation Guide

Network Tool for Direct Printing Operation Guide

Network Print Monitor User Guide

File Management Utility User Guide

2-2


Voorbereiding voor het gebruik

De benodigde kabels voorbereiden

De volgende interfaces zijn beschikbaar om het apparaat met een pc te verbinden. Leg de benodigde kabels

klaar afhankelijk van de gebruikte interface.

Beschikbare standaardinterfaces

2

Functie Interface Benodigde kabel

Printer/scanner

/netwerkfax*

Netwerkinterface

LAN (10BASE-T of

100BASE-TX, 1000BASE-T

afgeschermd)

Printer USB-interface Met USB 2.0 compatibele

kabel (ondersteuning van

Hi-Speed USB, max. 5,0 m,

beschermd)

* Functie beschikbaar bij gebruik van optionele faxkit. Raadpleeg de

Fax System (V) Operation Guide voor meer informatie over de

netwerkfaxfunctie.

2-3


Voorbereiding voor het gebruik

Kabels aansluiten

LAN-kabel aansluiten (optioneel)

Volg de onderstaande stappen om een LAN-kabel op het apparaat aan te sluiten.

1 Als het apparaat ingeschakeld is, drukt u eerst op

het bedieningspaneel op de Power-toets.

Controleer of het Power-lampje, het lampje

Verwerken en het lampje Geheugen uit zijn. Zet

vervolgens de hoofdschakelaar uit.

Zorg ervoor dat er geen

enkel ander lampje

brandt dan dit lampje.

2 Sluit de LAN-kabel aan op de netwerkinterfaceaansluiting,

die zich op de linkerzijde van het

apparaat bevindt.

Netvoedingskabel aansluiten

3 Sluit het andere eind van de kabel aan op de hub.

4 Schakel het apparaat in en configureer het

netwerk. Raadpleeg Netwerk installeren (LANaansluiting)

op pagina 2-11 voor meer informatie.

Sluit het ene eind van de bijgeleverde netvoedingskabel aan op het apparaat en steek het andere eind in een

stopcontact.

BELANGRIJK: Gebruik uitsluitend de netvoedingskabel die bij het apparaat wordt geleverd.

2-4


Voorbereiding voor het gebruik

Aan- en uitzetten

Aanzetten

Als het aan/uit-lampje brandt... (uit de slaapstand schakelen)

Druk op de Power-toets.

2

Als het aan/uit-lampje niet brandt...

Open het klepje van de hoofdschakelaar en zet de

hoofdschakelaar aan.

OPMERKING: Als de optionele Data Security Kit is geïnstalleerd, kan een bericht verschijnen dat laat weten

dat de beveiligingsfunctie wordt ingeschakeld en kan het opstarten even duren na het aanzetten van het

apparaat.

BELANGRIJK: Wanneer u de hoofdschakelaar uitschakelt, mag u deze niet meteen weer inschakelen. Wacht

minstens 5 seconden voordat u de hoofdschakelaar weer inschakelt.

2-5


Voorbereiding voor het gebruik

Uitzetten

Voor u de hoofdschakelaar uitschakelt, zet u eerst de Power-toets op het bedieningspaneel op uit. Zorg dat de

Power-toets, het lampje Verwerken en het lampje Geheugen uit zijn, voor u de hoofdschakelaar uitschakelt.

Als u de hoofdschakelaar niet gaat uitschakelen, raadpleeg dan Energiebesparende stand en automatische

energiebesparende stand op pagina 2-7, en Slaapstand en automatische slaapstand op pagina 2-8.

VOORZICHTIG: De harde schijf kan in werking zijn wanneer de Power-toets, het lampje Verwerken of het

lampje Geheugen brandt of knippert. Het uitschakelen van de hoofdschakelaar terwijl de harde schijf in werking

is, kan schade veroorzaken.

Zorg ervoor dat er geen

enkel ander lampje

brandt dan dit lampje.

Wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt

VOORZICHTIG: Als u dit apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt (bijvoorbeeld 's nachts), zet

het dan uit met de hoofdschakelaar. Als u het apparaat nog langer niet gebruikt (bijvoorbeeld tijdens de

vakantie), haal dan om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact. Als de optionele faxkit

geïnstalleerd is en u zet het apparaat uit met de hoofdschakelaar, dan is het versturen en ontvangen

van faxen uitgeschakeld.

VOORZICHTIG: Verwijder het papier uit de cassettes en berg het op in de afgesloten bewaarzak voor papier

om het tegen vocht te beschermen.

2-6


Voorbereiding voor het gebruik

Energiebesparende stand en automatische energiebesparende stand

Energiebesparende stand

Automatische energiebesparende stand

Om de energiebesparende stand in te schakelen, drukt

u op de Spaarstand-toets. Het aanraakscherm en alle

lampjes op het bedieningspaneel gaan uit om het

energieverbruik te verminderen. Enkel het Spaarstandlampje,

het Power-lampje en het aan/uit-lampje blijven

branden. Deze stand heet de energiebesparende

stand.

Als er afdrukgegevens ontvangen worden tijdens de

energiebesparende stand, dan wordt het apparaat

automatisch geactiveerd en begint het af te drukken.

Ook als er een fax binnenkomt tijdens de

energiebesparende stand en de optionele fax in gebruik

is, dan wordt het apparaat geactiveerd en begint het af

te drukken.

Voer een van de volgende handelingen uit om het

apparaat weer te bedienen. Het 30/30 ppm- en 35/35

ppm-model zijn binnen 15 seconden gebruiksklaar en

het 45/45 ppm- en 55/50 ppm-model zijn binnen 20

seconden gebruiksklaar.

• Druk op een willekeurige toets van het

bedieningspaneel.

• Open de glasplaatklep of de optionele

documenttoevoer.

• Plaats de originelen in de optionele

documenttoevoer.

Wij wijzen u erop dat door omgevingsfactoren, zoals

ventilatie, het apparaat langzamer kan reageren.

2

De automatische energiebesparende stand schakelt het apparaat automatisch in de energiebesparende stand

als het gedurende een vooraf ingestelde tijd niet gebruikt is. De ingestelde standaardtijd is 3 minuten (voor het

30/30 ppm-, 35/35 ppm- en 45/45 ppm-model) en 5 minuten (voor het 55/50 ppm-model).

2-7


Voorbereiding voor het gebruik

Slaapstand en automatische slaapstand

Slaapstand

Wanneer u de slaapstand wilt activeren, drukt u op de

Power-toets. Het aanraakscherm en alle lampjes op het

bedieningspaneel gaan uit om het energieverbruik tot

een minimum te beperken. Enkel het aan/uit-lampje

blijft branden. Deze stand heet de slaapstand.

Als er tijdens de slaapstand afdrukgegevens worden

ontvangen, dan wordt de afdruktaak uitgevoerd terwijl

het aanraakscherm onverlicht blijft.

Wanneer u de optionele faxkit gebruikt, worden

ontvangen faxgegevens afgedrukt terwijl het

bedieningspaneel onverlicht blijft.

Om verder te gaan met bedienen, drukt u op de Powertoets.

Het 30/30 ppm- en 35/35 ppm-model zijn binnen

20 seconden gebruiksklaar en het 45/45 ppm- en 55/50

ppm-model zijn binnen 30 seconden gebruiksklaar.

Wij wijzen u erop dat door omgevingsfactoren, zoals

ventilatie, het apparaat langzamer kan reageren.

Automatische slaapstand

De automatische slaapstand schakelt het apparaat automatisch in de slaapstand als het gedurende een vooraf

ingestelde tijd in de energiebesparende stand heeft gestaan. De ingestelde standaardtijd is 30 minuten (voor

het 30/30 ppm-model), 45 minuten (voor het 35/35 ppm-model) en 60 minuten (voor het 45/45 ppm- en 55/

50 ppm-model).

De hoek van het bedieningspaneel aanpassen

Pas de hoek van het bedieningspaneel aan in twee

stappen door de vergrendeling van het

bedieningspaneel los te maken zoals hieronder wordt

getoond.

2-8


Voorbereiding voor het gebruik

De [Taal] in het scherm wijzigen

Kies de taal die weergegeven wordt op het aanraakscherm.

Volg de onderstaande stappen om de taal te kiezen.

1 Druk op de Systeemmenu-toets.

2

2 Druk op [Algemene instellingen] en vervolgens op

[Wijzigen] bij Taal.

Algemene instellingen - Taal

3 Druk op de toets voor de taal die u wilt gebruiken.

De taal kiezen voor het display van het aanraakscherm.

English Deutsch Français

Español

Italiano

Nederlands Português

Annuleren

OK

Status

10/10/2010 10:10

4 Druk op [OK].

De taal van het aanraakscherm is gewijzigd.

2-9


Voorbereiding voor het gebruik

Datum en tijd instellen

Volg de onderstaande stappen om de lokale datum en tijd op de plaats van installatie in te stellen.

Wanneer u een e-mail verzendt met de verzendfunctie, zullen de hier ingestelde datum en tijd in de kop van het

e-mailbericht worden toegevoegd. Stel de datum, de tijd en het tijdsverschil met GMT in van de regio waar het

apparaat wordt gebruikt.

OPMERKING: Als het gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is, dan kunt u de instellingen enkel

wijzigen door aan te melden met de toegangsrechten van de beheerder. Als het gebruikersaanmeldingsbeheer

uitgeschakeld is, dan verschijnt het gebruikersverificatiescherm. Voer een aanmeldingsgebruikersnaam en

wachtwoord in en druk op [Aanmelden]. Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding voor de

standaardaanmeldingsgebruikersnaam en het wachtwoord.

Stel het tijdsverschil in voor u de datum en de tijd instelt.

Als u de datum/tijd wijzigt, zijn de testfuncties niet langer beschikbaar. Raadpleeg voor meer informatie de

Engelse gebruikershandleiding.

1 Druk op de Systeemmenu-toets.

2 Druk op [ ], [Datum/Timer] en vervolgens op

[Wijzigen] bij Tijdzone.

Datum/timer - Tijdzone

De tijdzone instellen.

Selecteer de juiste tijdzone voor uw omgeving.

De tijdzone instellen.

-12:00 Internationale datumgrens West

3 Kies de regio.

OPMERKING: Druk op [ ] of [ ] om de volgende

regio weer te geven.

-11:00 Samoa

-11:00 Universal Coordinated Time -11

-10:00 Hawaii

1/13

4 Druk op [Uit] of [Aan] bij Zomertijd en druk op [OK].

-09:00 Alaska

Status

-08:00 Baja California

Annuleren

OK

10/10/2010 10:10

OPMERKING: Als u een regio kiest zonder zomertijd,

dan verschijnt het scherm voor het instellen van de

zomertijd niet.

5 Druk op [Wijzigen] bij Datum/tijd.

Datum/timer - Datum/tijd

De datum en tijd instellen.

6 Stel de datum en de tijd in. Druk op [+] of [–] bij elke

instelling.

7 Druk op [OK].

2010

Jaar

10 10

Maand

Dag

10 10 31

Uur

Minuut

Seconde

Off

Annuleren

OK

Status 10/10/2010 10:10

2-10


Voorbereiding voor het gebruik

Netwerk installeren (LAN-aansluiting)

Het apparaat is voorzien van een netwerkinterface-aansluiting, die compatibel is met netwerkprotocollen zoals

TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, IPSec en AppleTalk. Dit maakt netwerkafdrukken mogelijk bij

Windows, Macintosh, UNIX, NetWare en andere platforms.

In dit hoofdstuk worden de procedures voor TCP/IP (IPv4) instellen en AppleTalk instellen beschreven. Voor

andere netwerkinstellingen, raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.

2

• TCP/IP (IPv4) instellen...2-11

• AppleTalk instellen...2-13

OPMERKING: Als het gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is, dan kunt u de instellingen enkel

wijzigen door aan te melden met de toegangsrechten van de beheerder. Als het gebruikersaanmeldingsbeheer

uitgeschakeld is, dan verschijnt het gebruikersverificatiescherm. Voer een aanmeldingsgebruikersnaam en

wachtwoord in en druk op [Aanmelden]. Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding voor de

standaardaanmeldingsgebruikersnaam en het wachtwoord.

TCP/IP (IPv4) instellen (door het invoeren van IP-adressen)

Stel TCP/IP (IPv4) in om verbinding te maken met het Windows-netwerk. Stel de IP-adressen, subnetmaskers

en gateway-addressen in. De standaardinstellingen zijn "TCP/IP-protocol: Aan, DHCP: Aan, Bonjour: Uit, Auto-

IP: Aan".

OPMERKING: Vraag, voor u het IP-adres invoert, toestemming aan de netwerkbeheerder.

Gebruik hiervoor de onderstaande procedure.

1 Druk op de Systeemmenu-toets.

2 Druk op [Systeem], [Volgende] bij Netwerk en

vervolgens op [Volgende] bij TCP/IP-instelling.

3 Druk op [Wijzigen] bij TCP/IP.

4 Druk op [Aan] en vervolgens op [OK].

5 Druk op [Wijzigen] bij IPv4.

Systeem - IPv4

TCP/IP (IPv4) instellen.

* De instelling wordt gewijzigd na het opnieuw opstarten van het apparaat of netwerk.

6 Druk op [DHCP].

7 Druk op [Uit] bij DHCP en druk vervolgens op [OK].

IP-adres

Subnetmasker

On

0.0.0.0

0.0.0.0

8 Druk op [Bonjour].

Uit

DHCP

Standaardgateway

0.0.0.0

Uit

Bonjour

Annuleren

Aan

Auto-IP

OK

9 Druk op [Uit] bij Bonjour en druk vervolgens op

[OK].

10 Druk op [IP-adres] en voer het adres in met de

cijfertoetsen.

Status

10/10/2010 10:10

11 Druk op [Subnetmasker] en voer het adres in met

de cijfertoetsen.

2-11


Voorbereiding voor het gebruik

12 Druk op [Standaard-gateway] en voer het adres in

met de cijfertoetsen.

13 Controleer of alle adressen correct ingevoerd zijn

en druk op [OK].

14 Start, na het wijzigen van de instelling, het netwerk

opnieuw op via het systeemmenu of zet het

apparaat UIT en vervolgens weer AAN.

Voor meer details over het opnieuw opstarten van

het netwerk, raadpleeg de Engelse

gebruikershandleiding.

DHCP-instellingen

Kies of u wel of niet de DHCP-server wilt gebruiken. De standaardinstelling is Aan.

Gebruik hiervoor de onderstaande procedure.

Bonjour-instellingen

1 Druk op de Systeemmenu-toets.

2 Druk op [Systeem], [Volgende] bij Netwerk en

vervolgens op [Volgende] bij TCP/IP-instelling.

3 Druk op [Wijzigen] bij TCP/IP.

4 Druk op [Aan] en vervolgens op [OK].

5 Druk op [Wijzigen] bij IPv4.

6 Druk op [DHCP].

Kies of u wel of niet gebruik wilt maken van Bonjour. De standaardinstelling is Uit.

Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding voor de procedures.

7 Druk op [Aan] of [Uit] bij DHCP en druk vervolgens

op [OK].

8 Start, na het wijzigen van de instelling, het netwerk

opnieuw op via het systeemmenu of zet het

apparaat UIT en vervolgens weer AAN.

Voor meer details over het opnieuw opstarten van

het netwerk, raadpleeg de Engelse

gebruikershandleiding.

2-12


Voorbereiding voor het gebruik

Auto-IP-instellingen

Kies of u wel of niet gebruik wilt maken van Auto-IP. De standaardinstelling is Aan.

Gebruik hiervoor de onderstaande procedure.

1 Druk op de Systeemmenu-toets.

2 Druk op [Systeem], [Volgende] bij Netwerk en

vervolgens op [Volgende] bij TCP/IP-instelling.

3 Druk op [Wijzigen] bij TCP/IP.

4 Druk op [Aan] en vervolgens op [OK].

5 Druk op [Wijzigen] bij IPv4.

6 Druk op [Auto-IP].

7 Druk op [Aan] of [Uit] bij Auto-IP en druk vervolgens

op [OK].

8 Start, na het wijzigen van de instelling, het netwerk

opnieuw op via het systeemmenu of zet het

apparaat UIT en vervolgens weer AAN.

Voor meer details over het opnieuw opstarten van

het netwerk, raadpleeg de Engelse

gebruikershandleiding.

2

AppleTalk instellen

Kies de AppleTalk-netwerkverbinding. De standaardinstelling is Aan.

Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding voor de procedures.

2-13


Voorbereiding voor het gebruik

Embedded Web Server RX (instellingen voor e-mail)

Het Embedded Web Server RX is een hulpmiddel dat wordt gebruikt voor taken als het controleren van de

bedrijfsstatus van het apparaat en het wijzigen van de instellingen voor beveiliging, netwerkafdrukken, e-

mailverzending en geavanceerde netwerkfuncties.

OPMERKING: Hieronder is de informatie over de faxinstellingen weggelaten. Raadpleeg de FAX System (V)

Operation Guide voor meer informatie over de faxfunctie.

Om de faxfuncties te kunnen gebruiken, is de optionele faxkit vereist.

Om instellingen te wijzigen in het Embedded Web Server RX, moet u zich aanmelden als beheerder van het

apparaat.

De standaardfabrieksinstellingen zijn zoals hieronder aangegeven.

Aanmeldingsgebruikersnaam: Admin

Aanmeldingswachtwoord: Admin

* Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters (hoofdlettergevoelig).

Hieronder wordt de procedure voor het openen van het Embedded Web Server RX beschreven.

1 Start uw internetbrowser.

2 Voer het IP-adres van het apparaat in in de adres- of locatiebalk.

bv.) http://10.183.51.41/

De internetpagina geeft basisinformatie over het apparaat en het Embedded Web Server RX weer, evenals

hun huidige status.

3 Selecteer een categorie in de navigatiebalk links op het scherm. De waarden moeten voor elke categorie

afzonderlijk worden ingesteld.

Als beperkingen zijn ingesteld voor het Embedded Web Server RX, moet u de juiste gebruikersnaam en

het juiste wachtwoord invoeren om andere pagina's dan de startpagina te openen.

Raadpleeg voor meer informatie de Embedded Web Server RX User Guide.

2-14


Voorbereiding voor het gebruik

E-mailinstellingen

Het opgeven van de SMTP-instellingen maakt het mogelijk beelden die op dit apparaat zijn gescand te

verzenden als e-mailbijlagen.

Deze functie kan alleen worden gebruikt als het apparaat is verbonden met een mailserver die het SMTPprotocol

gebruikt.

2

Controleer het volgende voordat u beelden, die gescand zijn op dit apparaat, verzendt als e-mailbijlagen:

• De netwerkomgeving die wordt gebruikt om met dit apparaat verbinding te maken met de mailserver

Een permanente verbinding via een LAN wordt aanbevolen.

• SMTP-instellingen

Gebruik het Embedded Web Server RX om het IP-adres of de hostnaam van de SMTP-server te

registreren.

• Als er beperkingen zijn ingesteld voor de grootte van e-mailberichten, is het verzenden van grote e-

mailberichten misschien niet mogelijk.

Volg de onderstaande stappen om de SMTP-instellingen op te geven.

1 Klik op Instellingen -> Geavanceerd -> SMTP -> Algemeen.

2-15


Voorbereiding voor het gebruik

2 Voer in elk veld de juiste instellingen in.

Hieronder worden de instellingen beschreven die moeten worden opgegeven in het scherm met SMTPinstellingen.

Instelling

SMTP-protocol

Beschrijving

Hiermee wordt het SMTP-protocol in- of uitgeschakeld. Het protocol moet

worden ingeschakeld om de e-mailfunctie te gebruiken.

SMTP-poortnummer Stel het SMTP-poortnummer in of gebruik de standaard SMTP-poort 25.

SMTP-servernaam

Time-out SMTP-server

Verificatieprotocol

Verifiëren als

Aanmeldingsgebruikersnaam

Wachtwoord

aanmelding

SMTP-beveiliging

POP voor SMTPtimeout

Testen

Groottebeperking

e-mail

Adres afzender

Handtekening

Voer het IP-adres of de naam van de SMTP-server in. De naam en het IP-adres

van de SMTP-server mogen maximaal 64 karakters lang zijn. Als u de naam

invoert, moet ook een DNS-serveradres worden geconfigureerd. Het DNSserveradres

kan worden ingevoerd onder TCP/IP Algemeen.

Stel de wachttijd voor time-out in seconden in.

Hiermee wordt het SMTP-verificatieprotocol in- of uitgeschakeld of wordt POP

voor SMTP ingesteld als protocol. De SMTP-verificatie ondersteunt Microsoft

Exchange 2000.

Voor de verificatie heeft u de keuze uit drie POP3-accounts of u kunt een andere

account kiezen.

Wanneer Overige wordt geselecteerd bij Verifiëren als, wordt de

aanmeldingsgebruikersnaam die u hier instelt gebruikt voor de SMTP-verificatie.

De aanmeldingsgebruikersnaam mag maximaal 64 karakters lang zijn.

Wanneer Overige wordt geselecteerd bij Verifiëren als, wordt het wachtwoord dat

u hier instelt gebruikt voor de verificatie. Het wachtwoord voor aanmelding mag

maximaal 64 karakters lang zijn.

Hiermee wordt de SMTP-beveiliging in- of uitgeschakeld. Als dit protocol is

ingeschakeld, moet SSL/TLS of STARTTLS worden geselecteerd. Om de SMTPbeveiliging

in te schakelen, moet de SMTP-poort mogelijkerwijs worden

gewijzigd overeenkomstig de serverinstellingen. Standaard zijn 465 voor SSL/

TLS en 25 of 587 voor STARTTLS de bekende SMTP-poorten.

Stel de wachttijd voor time-out in seconden in wanneer u POP voor SMTP als

verificatieprotocol geselecteerd heeft.

Hiermee test u of de SMTP-verbinding met succes tot stand kan worden

gebracht.

Voer de maximumgrootte van te verzenden e-mailberichten in in kilobytes.

Wanneer de waarde 0 is, wordt de groottebeperking voor e-mail uitgeschakeld.

Voer het e-mailadres in van de persoon die verantwoordelijk is voor het apparaat,

bijvoorbeeld de apparaatbeheerder. Dit zorgt ervoor dat een antwoord of een

afleveringsfoutrapport naar een persoon wordt gestuurd in plaats van naar het

apparaat. Het adres van de afzender moet correct worden ingevoerd voor SMTPverificatie.

Het adres van de afzender mag maximaal 128 karakters lang zijn.

Voer de handtekening in. De handtekening is vrije tekst die wordt weergegeven

aan het einde van het e-mailbericht. Deze wordt vaak gebruikt om het apparaat

verder te identificeren. De handtekening mag maximaal 512 karakters lang zijn.

2-16


Voorbereiding voor het gebruik

Instelling

Domeinbeperking

3 Klik op Verzenden.

Beschrijving

Voer de domeinnamen in die kunnen worden toegestaan of geweigerd. De

domeinnaam mag maximaal 32 karakters lang zijn. U kunt ook e-mailadressen

opgeven.

2

2-17


Voorbereiding voor het gebruik

Papier plaatsen

Er kan papier worden geplaatst in de twee cassettes en de multifunctionele lade. Daarnaast zijn ook een

optionele papierinvoeren verkrijgbaar (zie Optionele apparatuur op Appendix-2).

Voor het plaatsen van het papier in elk van de lades, zie de onderstaande pagina.

Standaardcassette

Naam Cassette Pagina

Cassette 1,

Cassette 2

Multifunctionele

lade

Standaardcassettes 2-20

Multifunctionele lade 2-27

Optionele Cassette 3, Papierinvoer (500 vel x 2)* 2-20

Cassette 4

extra grote papierinvoer (1500 vel x 2) 2-23

Cassette 5 Zijinvoer (3000 vel) 2-26

Zijinvoer (500 vel x 3)* 2-20

extra grote zijinvoer

(500*, 1500 vel x 2**)

2-20

Cassette 6

Cassette 7

Zijinvoer (500 vel x 3)* 2-20

extra grote zijinvoer

2-27

(500*, 1500 vel x 2**)

* Het papier wordt op dezelfde manier geplaatst als bij standaardcassette 1 en 2.

** Het papier wordt op dezelfde manier geplaatst als bij de extra grote papierinvoer (1500 vel x 2).

BELANGRIJK:

• Het aantal vellen dat geplaatst kan worden verschilt afhankelijk van uw gebruiksomgeving.

• Gebruik voor duidelijkere en helderdere kleurenkopieën speciaal kleurenpapier.

Gebruik geen inkjetprinterpapier of ander papier met een speciale coating. (Dergelijk papier kan

papierstoringen of andere defecten veroorzaken.)

2-18


Voorbereiding voor het gebruik

Voordat u het papier plaatst

Wanneer u een nieuw pak papier opent, waaiert u het

papier eerst los om de vellen uit elkaar te halen. Volg

daarbij de onderstaande stappen.

1 Buig de stapel papier zodanig dat het midden van

het papier omhoog wijst.

2 Houd beide uiteinden van de stapel vast en trek

eraan terwijl u de hele stapel omhoog duwt.

3 Beweeg uw rechter- en linkerhand beurtelings

omhoog om een opening te creëren en lucht tussen

het papier te brengen.

4 Lijn ten slotte het papier uit op een vlakke tafel.

Als het papier gekruld of gevouwen is, maakt u dit

recht voordat u het papier plaatst. Gekruld of

gevouwen papier kan papierstoringen

veroorzaken.

2

VOORZICHTIG: Als u op gebruikt papier (papier dat al voor kopiëren is gebruikt) kopieert, gebruikt u geen

papier dat met nietjes of een paperclip aan elkaar is bevestigd. Dit kan het apparaat beschadigen of een slechte

beeldkwaliteit veroorzaken.

Stel geopend papier niet bloot aan hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid, aangezien vocht

kopieerproblemen kan veroorzaken. Sluit na het plaatsen van het papier in de multifunctionele lade of in een

cassette eventueel resterend papier goed in de bewaarzak voor papier af.

Als het apparaat langere tijd niet gebruikt gaat worden, bescherm dan al het papier tegen vocht door het uit de

cassettes te verwijderen en in de bewaarzak voor papier op te bergen.

OPMERKING: Wij wijzen u erop dat bepaalde papiersoorten snel opkrullen en daardoor kunnen vastlopen in

de papieruitwerpeenheid.

Als het uitgevoerde papier zich verspreidt of ongelijk gestapeld wordt, draai het papier dan om in de cassette of

wijzig de richting (verticaal/horizontaal) van het papier in de cassette.

Raadpleeg Papier op Appendix-4 als u speciaal papier gebruikt zoals briefpapier, geperforeerd papier of

voorbedrukt papier met bijvoorbeeld een logo of bedrijfsnaam.

2-19


Voorbereiding voor het gebruik

Papier in de cassettes plaatsen

De standaardcassettes

De 2 standaardcassettes zijn allebei geschikt voor normaal papier, gerecycled papier en gekleurd papier.

In cassette 1 en 2 past 500 vel normaal papier (80 g/m 2 ) (of 550 vel normaal papier van 64 g/m 2 ).

De volgende papierformaten worden ondersteund: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Ledger, Legal, Oficio

II, 12 × 18", Letter, Letter-R, Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R en 216 × 340 mm.

BELANGRIJK:

• Wanneer u andere mediatypes gebruikt dan normaal papier (zoals gerecycled of gekleurd papier), dan

moet u altijd de instelling van het mediatype en het papiergewicht opgeven. (Raadpleeg Papierformaat en

mediatype voor de cassettes opgeven op pagina 2-32, de Engelse gebruikershandleiding.)

In de cassettes kan papier worden geplaatst met een gewicht tussen de 60 en 220 g/m 2 (voor het 30/

30 ppm- of 35/35 ppm-model) of tussen de 60 en 256 g/m 2 (voor het 45/45 ppm- of 55/50 ppm-model). Als

u papier gebruikt met een gewicht tussen de 106 en 220 g/m 2 (voor het 30/30 ppm- of 35/35 ppm-model) of

tussen de 106 en 256 g/m 2 (voor het 45/45 ppm- of 55/50 ppm-model), stel het mediatype dan in op Dik en

stel het gewicht van het door u gebruikte papier in.

• Plaats geen dik papier dat zwaarder is dan 256 g/m 2 in de cassettes. Gebruik voor papier dat zwaarder is

dan 256 g/m 2 de multifunctionele lade.

• Als u papier wilt gebruiken van 330 × 210 mm tot 356 × 220 mm, neem dan contact op met een

servicetechnicus.

1 Trek de cassette naar u toe, totdat deze stopt.

OPMERKING: Trek niet meer dan één cassette

tegelijkertijd uit.

2 Druk onderaan op de zijkanten van de

papierlengtegeleider en verschuif de geleider om

deze aan te passen aan de lengte van het papier.

OPMERKING: De papierformaten staan op de

cassette vermeld.

2-20


Voorbereiding voor het gebruik

3 Druk op de vergrendelingsknop (op de

papierbreedtegeleider) om te ontgrendelen. Houd

het instelmechanisme voor de papierbreedte vast

en verschuif de papierbreedtegeleiders om ze aan

te passen aan het papierformaat.

2

Bijvoorbeeld: A4

4 Leg het papier strak tegen de rechterkant van de

cassette aan.

Als u nieuw papier uit de verpakking haalt, waaier

het papier dan eerst los voor u het in de cassette

plaatst.

(Raadpleeg Voordat u het papier plaatst op pagina

2-19).

BELANGRIJK:

• Controleer voor het plaatsen van het papier of het

niet gekruld of gevouwen is. Gekruld of gevouwen

papier kan papierstoringen veroorzaken.

• Zorg dat het papier niet boven de niveauaanduiding

uitkomt (zie de afbeelding links).

• Wanneer u het papier plaatst, houdt u de kant van

de sluiting van de verpakking naar boven gericht.

• De lengte- en breedtegeleiders van het papier

moeten aan het papierformaat worden aangepast.

Wanneer u het papier plaatst zonder deze geleiders

aan te passen, kan het papier schuin worden

ingevoerd met papierstoringen tot gevolg.

2-21


Voorbereiding voor het gebruik

5 Zorg ervoor dat de lengte- en breedtegeleiders

stevig tegen het papier geklemd zitten. Als er nog

ruimte is, past u de geleiders opnieuw aan het

papier aan.

6 Druk op de vergrendelingsknop (op de

papierbreedtegeleider) om te vergrendelen.

7 Plaats de kaartjes zodanig dat het vermelde

papierformaat en de soort overeenkomen met het

papier dat zal worden geplaatst. (De vermelding is

op beide kanten van het kaartje afgedrukt.)

8 Duw de cassette voorzichtig terug.

OPMERKING: Als het apparaat langere tijd niet

gebruikt gaat worden, bescherm dan al het papier

tegen vocht door het uit de cassettes te verwijderen en

in de bewaarzak voor papier op te bergen.

9 Selecteer het mediatype (normaal, gerecycled,

enz.) dat in de cassette is geplaatst. (Raadpleeg

Papierformaat en mediatype voor de cassettes

opgeven op pagina 2-32.)

2-22


Voorbereiding voor het gebruik

De extra grote papierinvoer (1500 vel x 2) (optioneel)

Elk van de optionele cassettes is geschikt voor normaal papier, gerecycled papier en gekleurd papier.

In de extra grote papierinvoer (1500 vel x 2) past tot 3000 vel (1500 vel x 2) normaal papier

(80 g/m 2 ) (of tot 3500 vel (1750 vel x 2) normaal papier van 64 g/m 2 ).

De volgende papierformaten worden ondersteund: A4, B5 en Letter.

2

BELANGRIJK:

• Wanneer u andere mediatypes gebruikt dan normaal papier (zoals gerecycled of gekleurd papier), dan

moet u altijd de instelling van het mediatype en het papiergewicht opgeven. (Raadpleeg Papierformaat en

mediatype voor de cassettes opgeven op pagina 2-32, de Engelse gebruikershandleiding.)

De cassettes zijn geschikt voor papier met een gewicht tot 256 g/m 2 . Als u papier gebruikt met een gewicht

tussen de 106 en 256 g/m 2 , stel het mediatype dan in op Dik en stel het gewicht van het door u gebruikte

papier in.

• Plaats geen dik papier dat zwaarder is dan 256 g/m 2 in de cassettes. Gebruik voor papier dat zwaarder is

dan 256 g/m 2 de multifunctionele lade.

1 Trek de cassette naar u toe, totdat deze stopt.

Klemmetje

2 Draai het klemmetje van papierformaatgeleider (A)

en verwijder het. Trek papierformaatgeleider (A)

omhoog en haal deze uit.

Papierformaatgeleider

3 Plaats papierformaatgeleider (A) in de sleuf

(onderin de cassette) van het papierformaat dat zal

worden gebruikt.

Zorg ervoor dat de bovenkant van

papierformaatgeleider (A) overeenkomt met het

papierformaat dat zal worden gebruikt, zet het

klemmetje terug en draai het om het te

vergrendelen.

Probeer voorzichtig papierformaatgeleider (A) te

bewegen om te controleren of deze goed vast zit.

2-23


Voorbereiding voor het gebruik

4 Duw, terwijl de onderkant van de cassette helemaal

naar beneden gedrukt is, op het lipje aan de zijkant

van papierformaatgeleider (B) om deze te

ontgrendelen en trek papierformaatgeleider (B) uit.

Papierformaatgeleider

5 Pas papierformaatgeleider (B) aan aan het

papierformaat.

A4

Plaats papierformaatgeleider (B) in de sleuf waar

A4 bij staat (onderin de cassette) en zet het lipje

vast (u hoort een klikgeluid).

Probeer voorzichtig papierformaatgeleider (B) te

bewegen om te controleren of deze goed vast zit.

B5

Klap papierformaatgeleider (B) open zoals

afgebeeld, plaats deze in de sleuf waar B5 bij staat

(onderin de cassette) en zet het lipje vast (u hoort

een klikgeluid).

Probeer voorzichtig papierformaatgeleider (B) te

bewegen om te controleren of deze goed vast zit.

Letter

Papierformaatgeleider (B) wordt niet bevestigd.

2-24


Voorbereiding voor het gebruik

6 Plaats het papier in de cassette.

Als u nieuw papier uit de verpakking haalt, waaier

het papier dan eerst los voor u het in de cassette

plaatst.

(Raadpleeg Voordat u het papier plaatst op pagina

2-19).

2

BELANGRIJK:

• Controleer voor het plaatsen van het papier of het

niet gekruld of gevouwen is. Gekruld of gevouwen

papier kan papierstoringen veroorzaken.

• Zorg dat het papier niet boven de niveauaanduiding

uitkomt (zie onderstaande afbeelding).

• Plaats het papier met de afdrukzijde naar boven.

7 Plaats de kaartjes zodanig dat het vermelde

papierformaat en de soort overeenkomen met het

papier dat zal worden geplaatst. (De vermelding is

op beide kanten van het kaartje afgedrukt.)

8 Duw de cassette voorzichtig terug.

OPMERKING: Als het apparaat langere tijd niet

gebruikt gaat worden, bescherm dan al het papier

tegen vocht door het uit de cassettes te verwijderen en

in de bewaarzak voor papier op te bergen.

9 Selecteer het mediatype (normaal, gerecycled,

enzovoort) dat in de cassette is geplaatst.

(Raadpleeg Papierformaat en mediatype voor de

cassettes opgeven op pagina 2-32.)

2-25


Voorbereiding voor het gebruik

Zijinvoer (3000 vel) (optioneel)

In de optionele zijinvoer past 3000 vel normaal papier (80 g/m 2 ). De volgende papierformaten worden

ondersteund: A4, B5, Letter.

Trek de cassette naar u toe tot deze stopt en plaats het

papier in de cassette. Duw na het plaatsen van het

papier, de cassette voorzichtig terug.

OPMERKING: De standaardpapierformaatinstelling

is A4. Als u het papierformaat wilt wijzigen in B5 of

Letter, neem dan contact op met uw

servicevertegenwoordiger.

BELANGRIJK:

• Controleer voor het plaatsen van het papier of het

niet gekruld of gevouwen is. Gekruld of gevouwen

papier kan papierstoringen veroorzaken.

• Zorg dat het papier niet boven de niveauaanduiding

uitkomt (zie onderstaande afbeelding).

• Plaats het papier met de afdrukzijde naar boven.

2-26


Voorbereiding voor het gebruik

Papier in de multifunctionele lade plaatsen

In de multifunctionele lade past tot 150 vel normaal papier in formaat A4 of kleiner (80 g/m 2 ) (of tot 165 vel

normaal papier van 64 g/m 2 ) of tot 50 vel normaal papier groter dan A4 (80 g/m 2 ) (of tot 55 vel normaal papier

van 64 g/m 2 ).

De multifunctionele lade is geschikt voor de papierformaten 12×18" en van A3 tot A6-R en Hagaki en van Ledger

tot Statement-R, 8K, 16K en 16K-R. Gebruik voor speciaal papier steeds de multifunctionele lade.

2

BELANGRIJK: Wanneer u andere mediatypes gebruikt dan normaal papier (zoals gerecycled of gekleurd

papier), dan moet u altijd de instelling van het mediatype en het papiergewicht opgeven. (Raadpleeg

Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade opgeven (multifunctionele lade instellen) op pagina

2-34.) Als u papier gebruikt met een gewicht van 106 g/m 2 , stel het mediatype dan in op Dik en stel het gewicht

van het door u gebruikte papier in.

De capaciteit van de multifunctionele lade is als volgt.

• Normaal papier (80 g/m 2 ), gerecycled papier, gekleurd papier in formaat A4 of kleiner: 150 vel

(64 g/m 2 normaal papier: 165 vel)

• Normaal papier (80 g/m 2 ), gerecycled papier, gekleurd papier in formaat B4 of groter: 50 vel

(64 g/m 2 normaal papier: 55 vel)

• Hagaki: 30 vel

• OHP-folies: 10 vel

• Envelope DL, Envelope C4, Envelope C5, Envelope #10 (Commercial #10), Envelope #9 (Commercial #9),

Envelope #6 (Commercial #6), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 10 vel

• Bannerpapier: van 470,1 mm (18,51") tot maximaal 1220 mm (48"):

1 vel (handinvoer), 10 vellen (wanneer optionele bannerlade is bevestigd)

OPMERKING: Wanneer u papier met een aangepast formaat plaatst, geeft u het papierformaat op zoals

beschreven in Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade opgeven (multifunctionele lade

instellen) op pagina 2-34.

Wanneer u speciaal papier gebruikt zoals overheads of dik papier, selecteert u het mediatype zoals beschreven

in Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade opgeven (multifunctionele lade instellen) op pagina

2-34.

1 Open de multifunctionele lade tot deze stopt.

2-27


Voorbereiding voor het gebruik

2 Wanneer u papierformaten 12×18" en van A3 tot

B4 en Ledger tot Legal plaatst, trek dan het

verlengstuk van de multifunctionele lade uit tot het

teken "∆" helemaal zichtbaar is.

3 Pas de papierbreedtegeleiders aan de breedte van

het papier aan.

Als u nieuw papier uit de verpakking haalt, waaier

het papier dan eerst los voor u het in de

multifunctionele lade plaatst.

(Raadpleeg Voordat u het papier plaatst op pagina

2-19).

4 Plaats het papier langs de papierbreedtegeleiders

in de lade, totdat het niet verder kan.

BELANGRIJK: Plaats de afdrukzijde naar boven.

Gekruld papier moet u recht maken voor gebruik.

Strijk de bovenzijde glad als die opgekruld is.

Wanneer u papier in de multifunctionele lade plaatst,

controleer dan eerst of er geen papier achtergebleven

is van een vorig gebruik voor u het papier plaatst. Als er

slechts een kleine hoeveelheid papier overblijft in de

multifunctionele lade en u wil het aanvullen, verwijder

dan eerst het overgebleven papier uit de lade en voeg

het bij het nieuwe papier voor u het papier terug in de

lade plaatst.

Als er nog ruimte is tussen het papier en de

papierbreedtegeleiders, pas de papierbreedtegeleiders

dan opnieuw aan aan het papier om te voorkomen dat

het scheef ingevoerd wordt of vastloopt.

2-28


Voorbereiding voor het gebruik

BELANGRIJK: Zorg dat het papier niet boven de

niveauaanduiding uitkomt (zie de afbeelding).

2

2-29


Voorbereiding voor het gebruik

Enveloppen plaatsen

Er kunnen tot 10 enveloppen in de multifunctionele lade worden geplaatst.

De volgende envelopformaten kunnen worden gebruikt.

Geschikte envelop

Formaat

Monarch 3 7/8"×7 1/2"

Envelop #10 (Commercial #10) 4 1/8"×9 1/2"

Envelop #9 (Commercial #9) 3 7/8"×8 7/8"

Envelop #6 (Commercial #6) 3 5/8"×6 1/2"

Envelop DL

Envelop C4

Envelop C5

Youkei 2

Youkei 4

110×220 (mm)

229×324 (mm)

162×229 (mm)

162×114 (mm)

235×105 (mm)

1 Open de multifunctionele lade.

2 Pas de papierbreedtegeleiders aan de breedte van

de envelop aan.

2-30


Voorbereiding voor het gebruik

3 Plaats de enveloppen helemaal tegen de papierbreedtegeleiders zoals weergegeven.

Wanneer u enveloppen of kaarten in

de multifunctionele lade plaatst

Plaats de enveloppen met de afdrukzijde naar

beneden.

Bijvoorbeeld bij het afdrukken van een adres.

Sluit de

flap.

2

Antwoordkaarten

(Oufuku hagaki)

Karton

(Hagaki)

Enveloppen Enveloppen

staand liggend

Open de flap.

BELANGRIJK: Gebruik ongevouwen antwoordkaarten (Oufuku hagaki).

BELANGRIJK: Hoe u de enveloppen precies moet plaatsen (richting en kant) hangt af van het soort envelop.

Zorg dat u ze op de juiste manier plaatst. Anders kunnen ze in de verkeerde richting of op de verkeerde kant

worden bedrukt.

OPMERKING: Wanneer u enveloppen in de multifunctionele lade plaatst, kies dan de envelopsoort zoals

beschreven in Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade opgeven (multifunctionele lade

instellen) op pagina 2-34.

Papierstop

Open het apparaat zoals getoond om de papierstop te gebruiken. (Bijvoorbeeld: A3, B4, Ledger, Legal)

2-31


Voorbereiding voor het gebruik

Papierformaat en mediatype opgeven (cassette instellen)

De standaardinstelling van het papierformaat voor cassettes 1 en 2, de multifunctionele lade en de optionele

papierinvoer (cassettes 3 tot 7) is [Auto] en de standaardinstelling van het mediatype is [Normaal].

Om het papiertype dat wordt gebruikt in de cassettes vast in te stellen, moet u de instellingen van het

papierformaat en het mediatype opgeven. (Raadpleeg Papierformaat en mediatype voor de cassettes

opgeven op pagina 2-32.)

Om het papiertype dat wordt gebruikt in de multifunctionele lade vast in te stellen, moet u de instelling van het

papierformaat opgeven. (Raadpleeg Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade opgeven

(multifunctionele lade instellen) op pagina 2-34.)

Papierformaat en mediatype voor de cassettes opgeven

Om het papiertype dat wordt gebruikt in cassette 1 of 2 of de optionele papierinvoeren (cassettes 3 tot 7) vast

in te stellen, moet u het papierformaat opgeven. Als u een ander mediatype dan normaal papier gebruikt, moet

u ook de instelling van het mediatype opgeven.

Instelling

Beschikbaar formaat/soort

Mediatype

Auto

Papierformaat

Standaardformaten

1*

Standaardformaten

2*

Het papierformaat wordt automatisch gedetecteerd en geselecteerd.

Selecteer of het papier een metrisch formaat of een formaat in inches heeft.

Selecteer uit de standaardformaten. De volgende papierformaten kunnen

worden geselecteerd.

Inch-modellen: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R, 12×18", Oficio II

Metrische modellen: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio, 216×340 mm

Selecteer uit de standaardformaten die niet bij “Standaardformaten 1” staan.

De volgende papierformaten kunnen worden geselecteerd.

Inch-modellen: A3, B4, A4, A4-R, A5-R, B5, B5-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R

Metrische modellen: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R, 12×18",

Oficio II, 8K, 16K, 16K-R

Normaal (105 g/m 2 of minder), Ruw, Velijn** (60 tot 105 g/m 2 of minder),

Gerecycled, Voorbedrukt***, Bond**, Kleur**, Geperforeerd***, Briefpapier***,

Dik (106 g/m 2 en meer)**, Hoge kwaliteit en Custom 1 tot 8**

* Als de optionele extra grote papierinvoer (1500 vel x 2) en de optionele extra grote zijinvoer (500, 1500

vel x 2) worden gebruikt, kunnen enkel A4, Letter en B5 worden opgegeven.

** Om te wijzigen in een ander mediatype dan Normaal, raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding. De

vermelde papiersoorten kunnen bij de onderstaande papiergewichtinstellingen niet worden

geselecteerd.

• Ruw: Zwaar 5 • Velijn: Zwaar 5

• Voorbedrukt: Zwaar 5 • Kleur: Zwaar 5

• Briefpapier: Zwaar 5 • Dik: Zwaar 5

• Custom 1 tot 8: Zwaar 5 of Extra zwaar

Bij het 30/30 ppm-model en het 35/35 ppm-model kunnen deze papiersoorten ook niet worden

geselecteerd als Zwaar 4 is ingesteld.

*** Om af te drukken op voorbedrukt of geperforeerd papier of op briefpapier, raadpleeg de Engelse

gebruikershandleiding.

OPMERKING: Als de optionele faxkit geïnstalleerd is, dan zijn de volgende mediatypes beschikbaar voor het

afdrukken van inkomende faxen.

Normaal, Gerecycled, Bond, Velijn, Kleur, Dik, Hoge kwaliteit, Ruw en Custom 1 tot 8

2-32


Voorbereiding voor het gebruik

1 Druk op de Systeemmenu-toets.

2

2 Druk op [Algemene instellingen], [Volgende] bij

Inst. origineel/papier, [Volgende] bij

Papiercassette-instelling.

3 Selecteer als Papiercassette-instelling een van de

cassettes [Cassette 1] tot en met [Cassette 7] en

druk op [Volgende].

Druk vervolgens op [Wijzigen] bij Papierformaat.

OPMERKING: [Cassette 3] tot [Cassette 7] worden

weergegeven als de optionele papierinvoer

geïnstalleerd is.

4 Voor automatische detectie van het papierformaat

drukt u op [Auto] en selecteert u [Metrisch] of [Inch]

als eenheid.

Algemene instellingen - Papierformaat

Stel het papierformaat van de cassette in.

Om het papierformaat te selecteren drukt u op

[Standaard Formaten 1] of [Standaard Formaten 2]

en selecteert u het papierformaat.

Auto

Standaard

Formaten 1

A3

A4

A4

B4 B5 B5

A5

216x340mm

5 Druk op [OK]. Het vorige scherm verschijnt

opnieuw.

Standaard

Formaten 2

Annuleren

OK

Status 10/10/2010 10:10

Algemene instellingen - Mediatype

De papiersoort in cassette 1 kiezen.

6 Druk op [Wijzigen] bij Mediatype en selecteer het

mediatype. Druk vervolgens op [OK].

Normaal

Ruw

Velijn

Recycle

Afgedrukt

Dik papier

Kleur

Geperf.

Briefpap.

Dik

Hoge kwalit.

Custom 1

Custom 2

Custom 3 Custom 4

Custom 5

Custom 6

Custom 7

Custom 8

Annuleren

OK

Status

10/10/2010 10:10

2-33


Voorbereiding voor het gebruik

Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade opgeven (multifunctionele lade instellen)

Om het papiertype dat wordt gebruikt in de multifunctionele lade vast in te stellen, moet u het papierformaat

opgeven. Wanneer u ander papier dan normaal papier gebruikt, moet u het mediatype opgeven.

Item

Auto

Papierformaat

Standaardformaten

1

Standaardformaten

2

Overige

Formaat

invoer

Beschrijving

Het papierformaat wordt automatisch gedetecteerd en geselecteerd.

Selecteer of het papier een metrisch formaat of een formaat in inches

heeft.

Selecteer uit de standaardformaten. De volgende papierformaten kunnen

worden geselecteerd.

Inch-modellen: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R, 12×18",

Oficio II, Executive

Metrische modellen: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R,

Folio, 216×340 mm

Selecteer uit de standaardformaten die niet bij “Standaardformaten 1”

staan. De volgende papierformaten kunnen worden geselecteerd.

Inch-modellen: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, Folio, 8K,

16K, 16K-R

Metrische modellen: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R,

12×18", Oficio II, Executive, 8K, 16K, 16K-R

Selecteer uit speciale standaardformaten en aangepaste formaten.

De volgende papierformaten kunnen worden geselecteerd.

ISO B5, Envelop #10 (Commercial #10), Envelop #9 (Commercial #9),

Envelop #6 (Commercial #6 3/4), Envelop Monarch, Envelop DL, Envelop

C5, Envelop C4, Hagaki, Oufuku hagaki, Youkei 4, Youkei 2

Voer het formaat in dat niet tot de standaardformaten behoort.

De volgende papierformaten kunnen worden geselecteerd.

Inchformaat

X (horizontaal): 5,83 tot 17" (in stappen van 0,01"),

Y (verticaal): 3,86 tot 11,69" (in stappen van 0,01")

Metrisch formaat

X (horizontaal): 148 tot 432 mm (in stappen van 1 mm),

Y (verticaal): 98 tot 297 mm (in stappen van 1 mm)

Mediatype

De volgende mediatypen kunnen worden geselecteerd:

Normaal (105g /m 2 of minder), Ruw, Overhead,

Velijn (60 tot 105 g/m 2 of minder), Etiketten, Gerecycled, Voorbedrukt**,

Bond, Karton, Kleur, Geperforeerd**, Briefpapier**, Envelop, Dik (106 g/

m 2 en meer), Gecoat, Hoge kwaliteit en Custom 1 tot 8

* Om te wijzigen in een ander mediatype dan Normaal, raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.

** Om af te drukken op voorbedrukt of geperforeerd papier of op briefpapier, raadpleeg de Engelse

gebruikershandleiding.

OPMERKING: Als de optionele faxkit geïnstalleerd is en u de multifunctionele lade gebruikt om inkomende

faxen af te drukken, dan zijn de volgende mediatypes beschikbaar.

Normaal, Etiketten, Gerecycled, Bond, Velijn, Kleur, Gecoat, Karton, Envelop, Dik, Hoge kwaliteit, Ruw en

Custom 1 tot 8

2-34


Voorbereiding voor het gebruik

1 Druk op de Systeemmenu-toets.

2

2 Druk op [Algemene instellingen], [Volgende] bij

Inst. origineel/papier, [Volgende] bij Instelling

multifunctionele lade en vervolgens op [Wijzigen]

bij Papierformaat.

Algemene instellingen - Papierformaat

Het formaat van de multifunctionele cassette instellen.

3 Voor automatische detectie van het papierformaat

drukt u op [Auto] en selecteert u [Metrisch] of [Inch]

als eenheid.

Auto

Standaard

Formaten 1

Standaard

Formaten 2

Overige

A3 A4 A4 A5

A6 B4 B5 B5

B6

216x340mm

Om het papierformaat te selecteren drukt u op

[Standaard Formaten 1], [Standaard Formaten 2],

[Overige] of [Formaat invoer] en selecteert u het

papierformaat.

Formaat

invoer

Annuleren

OK

Status

10/10/2010 10:10

Algemene instellingen - Papierformaat

Het formaat van de multifunctionele cassette instellen.

Auto

Standaard

Formaten 1

Standaard

Formaten 2

Overige

Formaat

invoer

X(148 - 432)

Nummers

297 mm

Y(98 - 297)

Nummers

210

mm

Als u [Formaat invoer] hebt gekozen, drukt u op [+]

of [–] om de afmetingen X- (horizontaal) en Y-

(verticaal) in te geven. U kunt het formaat

rechtstreeks invoeren met de cijfertoetsen door op

[Nummers] te drukken.

4 Druk op [OK]. Het vorige scherm verschijnt

opnieuw.

Annuleren

OK

Status

10/10/2010 10:10

Algemene instellingen - Mediatype

De papiersoort in de multifunctionele cassette selecteren.

5 Druk op [Wijzigen] bij Mediatype en selecteer het

mediatype. Druk vervolgens op [OK].

Normaal

Transparant

Ruw

Velijn

Etiketten

Recycle

Afgedrukt

Dik papier

Karton

Kleur

Geperf.

Briefpap.

Envelop

Dik

Gecoat

Hoge kwalit.

Custom 1

Custom 2

Custom 3 Custom 4

Custom 5 Custom 6 Custom 7 Custom 8

Annuleren

OK

Status

10/10/2010 10:10

2-35


Voorbereiding voor het gebruik

Originelen plaatsen

Volg de onderstaande stappen om de originelen voor kopiëren, verzenden of opslaan te plaatsen.

Originelen op de glasplaat plaatsen

Naast gewone vellen kunt u als origineel ook boeken of tijdschriften op de glasplaat plaatsen.

1 Open de glasplaatklep of de optionele

documenttoevoer.

OPMERKING: Zorg voor u de documenttoevoer

opent, dat er geen originelen in de origineleninvoer of

de originelenuitvoer zijn achtergebleven. Originelen die

in de origineleninvoer of de originelenuitvoer zijn

achtergebleven, kunnen op de grond vallen wanneer

de documenttoevoer wordt geopend.

Als u boeken of tijdschriften op het apparaat plaatst,

doe dit dan met de glasplaatklep of de optionele

documenttoevoer geopend.

Er kunnen schaduwen ontstaan aan de randen en in het

midden van opengevouwen originelen.

2 Plaats het origineel. Plaats de te scannen zijde met

het beeld omlaag en leg het strak tegen de

aanduidingen voor het origineelformaat aan met de

linkerachterhoek als referentiepunt.

OPMERKING: Voor meer details over de richting van

het origineel, raadpleeg de Engelse

gebruikershandleiding.

2-36


Voorbereiding voor het gebruik

Aanduidingen origineelformaat

(inch-modellen)

2

(metrische modellen)

3 Sluit de glasplaatklep of de optionele

documenttoevoer.

BELANGRIJK: Duw de glasplaatklep bij het sluiten niet

met kracht omlaag. Te veel druk kan ervoor zorgen dat

de glasplaat breekt.

VOORZICHTIG: Laat de glasplaatklep of de optionele

documenttoevoer niet openstaan, want dan bestaat er

gevaar voor lichamelijk letsel.

2-37


Voorbereiding voor het gebruik

Originelen in de documenttoevoer plaatsen

De optionele documenttoevoer scant automatisch elk vel van meerdere originelen. Beide zijden van

dubbelzijdige originelen worden gescand.

Onderdeelnamen van de documenttoevoer

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1) Lampje voor geplaatste originelen

(2) Bovenklep

(3) Breedtegeleiders voor originelen

(4) Origineleninvoer

(5) Originelenuitvoer

(6) Originelenstopper

(7) Handgreep voor openen

(7)

Originelen geschikt voor de documenttoevoer

De documenttoevoer is geschikt voor de volgende types originelen.

Documenttoevoer

Documenttoevoer (documenttoevoer voor

dubbelzijdig scannen)

Gewicht 45 tot 160 g/m 2 (dubbelzijdig: 50 tot 120 g/m 2 ) 35 tot 220 g/m 2 (dubbelzijdig: 50 tot 220 g/m 2 )

Formaat

Capaciteit

Maximaal A3 tot minimaal A5-R

Maximaal Ledger tot minimaal Statement-R

Normaal papier (80 g/m 2 ), gekleurd papier,

gerecycled papier, hogekwaliteitspapier: 100

vel (originelen van verschillende formaten: 30

vel)

Dik papier (157 g/m 2 ): 50 vel

Dik papier (120 g/m 2 ): 66 vel

Kunstdrukpapier: 1 vel

Maximaal A3 tot minimaal A5-R

Maximaal Ledger tot minimaal Statement-R

Normaal papier (80 g/m 2 ), gekleurd papier,

gerecycled papier, hogekwaliteitspapier: 175

vel (originelen van verschillende formaten: 30

vel)

Dik papier (157 g/m 2 ): 89 vel

Dik papier (120 g/m 2 ): 116 vel

Kunstdrukpapier: 1 vel

Originelen niet geschikt voor de documenttoevoer

Gebruik de documenttoevoer niet voor de volgende soorten originelen.

• Zachte originelen zoals vinylvellen

• Transparanten zoals OHP-film

• Carbonpapier

• Originelen met erg gladde oppervlakken

• Originelen met plakband of lijm

• Natte originelen

• Originelen met niet goed opgedroogde correctievloeistof

• Originelen met een onregelmatige vorm (niet rechthoekig)

• Originelen met uitsparingen

• Gekreukt papier

2-38


Voorbereiding voor het gebruik

• Originelen met vouwen (Strijk de vouwen glad voor plaatsing. Als u dit niet doet, kan een papierstoring

optreden.)

• Originelen met paperclips of nietjes (Verwijder paperclips of nietjes en strijk eventuele golvingen, plooien of

kreuken glad. Als u dit niet doet, kan een papierstoring optreden.)

Zo plaatst u originelen

2

BELANGRIJK: Zorg ervoor, voor u originelen plaatst, dat er geen originelen in de originelenuitvoer zijn

achtergebleven. Op de originelenuitvoer achtergebleven originelen kunnen de nieuwe originelen doen

vastlopen.

1 Pas de breedtegeleiders voor de originelen aan.

2 Plaats de originelen. Plaats de te scannen zijde (of

de eerste zijde van dubbelzijdige originelen) naar

boven. Schuif de voorrand zo ver mogelijk in de

documenttoevoer. Het lampje voor geplaatste

originelen gaat aan.

OPMERKING: Voor meer details over de richting van

het origineel, raadpleeg de Engelse

gebruikershandleiding.

BELANGRIJK: Kijk of de breedtegeleiders voor

originelen perfect op de originelen aansluiten. Als er

nog ruimte is, past u de breedtegeleiders opnieuw aan.

Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een papierstoring.

Zorg ervoor dat de geplaatste originelen niet boven

de niveauaanduiding uitkomen. Als u dit niet doet,

kan dit leiden tot een papierstoring (zie afbeelding).

Originelen die voorgeboord of geperforeerd zijn,

plaatst u zo dat de gaten of perforaties als laatste

(en niet als eerste) worden gescand.

2-39


Voorbereiding voor het gebruik

Lampje voor geplaatste originelen

Het lampje voor geplaatste originelen brandt wel of niet,

afhankelijk van de manier waarop de originelen zijn

geplaatst.

De aanduidingen en hun status zijn de volgende:

• Brandt groen: het origineel is correct geplaatst.

• Knippert groen: het origineel is niet correct

geplaatst. Verwijder het en plaats het opnieuw.

2-40


3 Basisbediening

In dit hoofdstuk worden de volgende bedieningshandelingen uitgelegd.

• Aanmelden/afmelden........................................................................................ 3-2

• De toetsen Enter en Snelkiesnummer zoeken.................................................. 3-4

• Informatie op het aanraakscherm ..................................................................... 3-5

• Voorbeeld van origineel .................................................................................... 3-6

• De kleurstand selecteren .................................................................................. 3-7

• Kopiëren............................................................................................................ 3-8

• Verzenden....................................................................................................... 3-24

• Bevestigingsscherm voor bestemmingen ....................................................... 3-31

• Voorbereiding voor het verzenden van een document naar een pc ............... 3-32

• Bestemming opgeven ..................................................................................... 3-42

• De documentbox gebruiken............................................................................ 3-45

• Taken annuleren ............................................................................................. 3-54

• Scherm Snelle instellingen.............................................................................. 3-56

• Programma ..................................................................................................... 3-59

• Sneltoetsen registreren (kopieer-, verzend- en documentboxinstellingen)..... 3-62

• Gebruik van de webbrowser ........................................................................... 3-64

• Gebruik van de Weektimer ............................................................................. 3-66

• Teller controleren ............................................................................................ 3-67

• Help-scherm.................................................................................................... 3-67

3-1


Basisbediening

Aanmelden/afmelden

Als het gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is, dan moeten de aanmeldingsgebruikersnaam en het

wachtwoord worden ingevoerd om het apparaat te gebruiken.

OPMERKING: Aanmelden is niet mogelijk als u uw aanmeldingsgebruikersnaam en -wachtwoord vergeten

bent. Meld u zich in dit geval aan met beheerdersrechten en wijzig uw aanmeldingsgebruikersnaam en

-wachtwoord.

Als de gastverificatie-instelling ingeschakeld is, dan moet de toets Verificatie/Afmelden ingedrukt worden voor

u aanmeldt.

Raadpleeg voor meer informatie de Engelse gebruikershandleiding.

Aanmelden

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in.

Aanmelden op:

1 Als het afgebeelde scherm wordt weergegeven

tijdens de bediening, drukt u op [Aanmeldingsgebruikernaam].

Aanmeldingsgebruikernaam

Lokaal

abcdef

Nummers

Druk op [Nummers] om de aanmeldingsgegevens

in te voeren met de cijfertoetsen.

Wachtwoord

aanmelding

********

Nummers

ID kaart

Aanmelden

Controleer teller

Annuleren

Aanmelding

Status

10/10/2010 10:10

2 Voer de aanmeldingsgebruikersnaam in en druk op

[OK].

3 Druk op [Wachtwoord aanmelding].

Druk op [Nummers] om de aanmeldingsgegevens

in te voeren met de cijfertoetsen.

4 Voer het wachtwoord in en druk op [OK].

5 Controleer of de aanmeldingsgebruikersnaam en

het wachtwoord juist zijn en druk op [Aanmelding].

OPMERKING: Als Netwerkverificatie geselecteerd is

als gebruikersverificatiemethode, dan kan zowel

Lokaal als Netwerk geselecteerd worden als

verificatietype.

3-2


Basisbediening

Snelle aanmelding

Selecteer de gebruiker die aangemeld moet

Als dit scherm wordt weergegeven tijdens de bediening,

selecteer dan een gebruiker en meld aan.

01 02

03 Nr.

A

B

C

1/1

Toetsenbord

Aanmelden

OPMERKING: Als er een aanmeldingswachtwoord

moet worden opgegeven, dan verschijnt een

invoerscherm.

Raadpleeg voor meer informatie de Engelse

gebruikershandleiding.

3

Status 10/10/2010 10:10

Afmelden

U kunt zich afmelden bij het apparaat door op de toets

Verificatie/Afmelden te drukken. Het invoerscherm

voor de aanmeldingsgebruikersnaam en het

aanmeldingswachtwoord verschijnt opnieuw.

Gebruikers worden automatisch afgemeld in de volgende situaties:

• Als het apparaat in de slaapstand wordt geschakeld met de Power-toets.

• Als de automatische slaapstand wordt ingeschakeld.

• Als de automatische bedieningspaneel-resetfunctie wordt ingeschakeld.

• Als de automatische energiebesparende stand wordt ingeschakeld.

• Als het apparaat in de energiebesparende stand wordt geschakeld met de Spaarstand-toets.

3-3


Basisbediening

De toetsen Enter en Snelkiesnummer zoeken

In dit gedeelte wordt het gebruik van de toetsen Enter en Snelkiesnummer zoeken op het bedieningspaneel

uitgelegd.

Gebruik van de Enter (

)-toets

De Enter-toets werkt op dezelfde manier als de toetsen op het aanraakscherm zoals [OK] en [Sluiten].

Het Enter-symbool ( ) wordt weergegeven naast de toets waarvan de functie uitgevoerd zal worden als de

Enter-toets ingedrukt wordt (bijvoorbeeld [ OK], [ Sluiten]).

Het gebruik van de Enter-toets wordt hieronder uitgelegd, waarbij het selecteren van papier als voorbeeld wordt

gebruikt. Raadpleeg voor meer informatie de Engelse gebruikershandleiding.

Papierselectie

Orig.

Zoomen

Papier

Gereed voor Kopiëren. (Kleur)

: A4

: 100%

: A4

Voorbeeld

Auto

Cassette

A4

Normaal

A3

Normaal

A4

Normaal

A4

Normaal

A4

Normaal

A4

Normaal

A4

Normaal

kopieën

MP-lade

MP-lade

Papierinst.

1 Druk, in het papierselectiescherm, op de toets van

de cassette met het gewenste papierformaat.

Het Enter-symbool ( ) verschijnt op de toets [OK]

op het aanraakscherm en geeft hiermee aan dat de

Enter-toets dezelfde functie heeft als [OK].

2 Om te kopiëren met het gekozen papier, drukt u op

de Enter-toets (of op [OK]).

Sneltoets toevoegen

Annuleren

OK

Status

10/10/2010 10:10

Gebruik van de toets Snelkiesnummer zoeken ( )

Gebruik de toets Snelkiesnummer zoeken om een handeling uit te voeren door een nummer rechtstreeks met

de cijfertoetsen in te voeren. U kunt bijvoorbeeld het snelkiesnummer voor een verzendbestemming opgeven

of het programmanummer van een opgeslagen programma oproepen.

De toets Snelkiesnummer zoeken voert dezelfde functie uit als de toets [Nr.] op het aanraakscherm.

Het gebruik van de toets Snelkiesnummer zoeken wordt hieronder uitgelegd, waarbij het invoeren en

gebruiken van een snelkiesnummer om een bestemming op te geven als voorbeeld wordt gebruikt. Raadpleeg

voor meer informatie over snelkiezen Bestemming opgeven op pagina 3-42.

1 Druk op de toets Snelkiesnummer zoeken (of op

[Nr.]) in het basisverzendscherm.

AAA

Status

Gereed voor verzenden.

Plaats het origineel.

A OFFICE

B OFFICE

C OFFICE

Op de haak

0001

Bestemming Details Adresboek

BBB

abcd@efg.com

0006 0007 0008 0009 0010

FFF GGG HHH III JJJ

Bestemming

Direct

Snelle

instellingen

Voer het snelkiesnummer in

met de cijfertoetsen.

Annuleren

(0001 - 1000)

0011

OK

Orig./Verzendgeg.formaat

Kleur/beeldkwaliteit

1/1

1/100

Geavanceerde

instellingen

Bestemming

E-mailadres

invoeren

Maplocatie

invoeren

Faxnummer

invoeren

i-FAX

Adr. invoer

WSD-scan

/DSM-scan

Programma

10/10/2010 10:10

2 Gebruik in het nummerinvoerscherm de

cijfertoetsen om het snelkiesnummer in te voeren.

3 Als u een snelkiesnummer ingevoerd heeft van 1

tot 3 cijfers, druk dan op de Enter-toets (of op

[OK]).

De opgegeven bestemming verschijnt in de lijst

met bestemmingen.

OPMERKING: Als u een 4-cijferig snelkiesnummer

invoert, dan kan stap 3 overgeslagen worden. Het

basisverzendscherm verschijnt en de opgegeven

bestemming verschijnt in de lijst met bestemmingen.

3-4


Basisbediening

Informatie op het aanraakscherm

Informatie over originelen en papier

Het aanraakscherm geeft de geselecteerde papierbron en uitvoerlade weer.

Druk op Start om af te drukken.

Druk op [Annuleren] om de instellingen te wijzigen.

Beeld kopiëren

Uitvoerlade

Locatie

origineel

kopieën

Sneltoets 1

Sneltoets 2

3

Papierbron

Sneltoets 3

Formaat/richting

van origineel en

papier

Orig.

Zoomen

Papier

: A4

: 100%

: A4

Annuleren

Auto

Papierselectie

1-zijdig

>>1-zijdig

Duplex

100%

Zoomen

Uit

Combineren

Normaal 0

Uit

Dichtheid

Nieten/

perforeren

Sneltoets 4

Sneltoets 5

Sneltoets 6

Snelle

instellingen

Orig./papier/

voltooien

Kleur/beeldkwaliteit

Indelen

/bewerken

Geavanceerde

instellingen

Programma

Status 10/10/2010 10:10

Resterende tonerhoeveelheid

Weergave van gedeactiveerde toetsen

De toetsen van functies die niet kunnen worden gebruikt vanwege onbeschikbare functiecombinaties of nietaanwezige

opties zijn gedeactiveerd.

Normaal Gedimd Onzichtbaar

Uit

Uit

Uit

Uit

Uit

Uit

Combineren

Nieten/

perforeren

Combineren

Nieten/

perforeren

Combineren

Nieten/

perforeren

In de volgende gevallen wordt

een toets gedimd en kan deze

niet worden geselecteerd.

• Niet beschikbaar in combinatie

met de reeds gekozen functie.

• Gebruik geblokkeerd door

gebruikersbeheer.

• [Voorbeeld] werd ingedrukt.

(Raadpleeg Voorbeeld van

origineel op pagina 3-6)

Kan niet worden gebruikt omdat

een bepaalde optie niet is

geïnstalleerd.

Bijvoorbeeld:

Als er geen finisher is

geïnstalleerd, dan wordt [Nieten/

Perforeren] niet weergegeven.

OPMERKING: Als een toets die u wilt gebruiken gedimd is, dan zijn wellicht de instellingen van de vorige

gebruiker nog geactiveerd. Druk in dit geval op de Reset-toets en probeer opnieuw.

Als de toets nog steeds gedimd is nadat u op de Reset-toets heeft gedrukt, dan kan het zijn dat de functie voor

u geblokkeerd is door het gebruikersbeheer. Vraag na bij de beheerder van het apparaat.

3-5


Basisbediening

Voorbeeld van origineel

U kunt een voorbeeldafbeelding van het gescande document weergeven op het scherm.

OPMERKING: Raadpleeg Documentvoorbeeld bekijken/Documentdetails controleren op pagina 3-51 om

een voorbeeld weer te geven van een beeld dat is opgeslagen in een custom box.

De hier beschreven procedure is voor het kopiëren van een origineel van één pagina.

Volg de onderstaande procedure om een voorbeeld van de gescande afbeelding te bekijken.

1 Plaats het origineel op de glasplaat en druk op de

toets Kopiëren.

Gereed voor Kopiëren. (Kleur)

kopieën

2 Druk op [Voorbeeld].

Beeld kopiëren

Sneltoets 1

Plaats origineel.

Sneltoets 2

Sneltoets 3

Orig.

: A4 : ---

Zoomen

: 100% : 100%

Papier

: A4 : ---

Voorbeeld

Snelle

instellingen

Orig./papier/

voltooien

Auto

1-zijdig

>>1-zijdig

Duplex

100%

Zoomen

Uit

Combineren

Indelen

/bewerken

Normaal 0

Dichtheid

Nieten/

perforeren

Geavanceerde

instellingen

Sneltoets 4

Sneltoets 5

Sneltoets 6

Programma

Status 10/10/2010 10:10

Orig.

Zoomen

Papier

Beeld kopiëren

Snelle

instellingen

Druk op Start om af te drukken.

Druk op [Annuleren] om de instellingen te wijzigen.

: A4

: 100%

: A4

Annuleren

Orig./papier/

voltooien

Auto

Kleur/beeldkwaliteit

Papierselectie

1-zijdig

>>1-zijdig

Duplex

Kleur/beeldkwaliteit

Papierselectie

100%

Zoomen

Uit

Combineren

Indelen

/bewerken

Uit

Normaal 0

Dichtheid

Nieten/

perforeren

Geavanceerde

instellingen

kopieën

Sneltoets 1

Sneltoets 2

Sneltoets 3

Sneltoets 4

Sneltoets 5

Sneltoets 6

Programma

Status 10/10/2010 10:10

Uit

3 Het apparaat begint het origineel te scannen.

Wanneer het scannen is voltooid, verschijnt de

voorbeeldafbeelding op het scherm.

4 Druk op [Annuleren] of op de Stop-toets als u de

kwaliteit of de lay-out wilt wijzigen. Wijzig de

instellingen en druk nogmaals op [Voorbeeld] om

een voorbeeldafbeelding te bekijken met de

nieuwe instellingen.

OPMERKING: Als u een origineel van meerdere

pagina's scant, wordt alleen een voorbeeld van de

eerste pagina weergegeven.

5 Als het voorbeeld naar wens is, druk dan op de

Start-toets. Het kopiëren begint.

3-6


Basisbediening

De kleurstand selecteren

Wanneer u een document scant en vervolgens kopieert, verzendt of opslaat, dan kunt u op het

bedieningspaneel de kleurstand selecteren de gebruikt wordt om te scannen.

3

Herkent automatisch of het gescande

document in kleur of zwart-wit is.

Scant alle documenten in kleur.

Scant alle documenten in zwart-wit.

De basisprocedure voor het selecteren van de kleurstand wordt hieronder uitgelegd, waarbij het kopiëren van

een kleurendocument als voorbeeld gebruikt wordt.

1 Druk op de toets Kopiëren.

2 Plaats het origineel in de documenttoevoer of op de

glasplaat.

3 Druk op de toets Auto kleur, Kleur of Zwart-wit

om de kleurstand te kiezen.

4 Voer de gewenste instellingen voor het kopiëren in.

5 Druk op de Start-toets.

OPMERKING: U kunt de kleurstand scherpstellen via

het aanraakscherm.

• Kopiëren: U kunt in één kleur kopiëren in

cyaan, groen enzovoort.

• Verzenden/opslaan: U kunt Auto kleur (Kleur/Grijs),

Auto kleur (Kleur/Z-W), Kleur of

Grijstint selecteren.

U kunt de standaardkleurstand voor kopiëren en

verzenden/opslaan ook wijzigen.

3-7


Basisbediening

Kopiëren

Volg de onderstaande stappen voor de basishandelingen bij het kopiëren.

1 Druk op de toets Kopiëren.

OPMERKING: Als het aanraakscherm uitgeschakeld

is, druk dan op de toets Spaarstand of Power en

wacht tot het apparaat opgewarmd is.

2 Plaats de originelen op de glasplaat of in de

optionele documenttoevoer.

OPMERKING: Raadpleeg Originelen plaatsen op

pagina 2-36 voor informatie over het plaatsen.

Beeld kopiëren

Orig.

: A4 : ---

Zoomen

: 100% : 100%

Papier

: A4 : ---

Voorbeeld

Snelle

instellingen

Gereed voor Kopiëren. (Kleur)

Plaats origineel.

Orig./papier/

voltooien

Auto

Kleur/beeldkwaliteit

Papierselectie

1-zijdig

>>1-zijdig

Duplex

100%

Zoomen

Uit

Combineren

Indelen

/bewerken

Normaal 0

Dichtheid

Nieten/

perforeren

Geavanceerde

instellingen

kopieën

Sneltoets 1

Sneltoets 2

Sneltoets 3

Sneltoets 4

Sneltoets 5

Sneltoets 6

Programma

Status 10/10/2010 10:10

Uit

3 Zorg ervoor dat [Auto] is geselecteerd bij

Papierselectie op het aanraakscherm. Er wordt

automatisch papier geselecteerd dat overeenkomt

met het formaat van het origineel.

Als u het papierformaat wilt wijzigen, drukt u op

[Orig./papier/voltooien], [Papierselectie] en

selecteert u de gewenste papierbron.

4 Gebruik de cijfertoetsen om de hoeveelheid

kopieën in te voeren. Geef het gewenste aantal tot

999 op.

5 Druk op de Start-toets om het kopiëren te starten.

3-8


Basisbediening

Dichtheid

Volg de onderstaande procedure om de dichtheid in te stellen bij het kopiëren.

Pas de dichtheid aan in 7 of 13 niveaus.

Hieronder wordt de procedure beschreven voor het instellen van de dichtheid van kopieën.

1 Druk op de toets Kopiëren.

2 Plaats het origineel op de glasplaat.

3

Dichtheid

Gereed voor Kopiëren. (Kleur)

kopieën

3 Plaats het origineel op de glasplaat en druk op

[Kleur/beeldkwaliteit] -> [Dichtheid].

4 Pas de dichtheid aan door op [-3] (Lichter) tot [+3]

(Donkerder) te drukken. U kunt het

dichtheidsniveau van [-3] (lichter) tot [+3]

(donkerder) in halve stappen wijzigen.

Lichter

Normaal

Donkerdr

5 Druk op [OK].

Orig.

Zoomen

Papier

: A4

: 100%

: A4

Voorbeeld

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

-2.5 -1.5 -0.5 +0.5 +1.5 +2.5

Sneltoets toevoegen Annuleren OK

Status

10/10/2010 10:10

6 Druk op de Start-toets. Het kopiëren begint.

3-9


Basisbediening

Origineelbeeld

Selecteer de beeldkwaliteit die geschikt is voor het soort origineel.

In de onderstaande tabel ziet u de beschikbare mogelijkheden.

Beschikbare beeldkwaliteiten

Origineelbeeld

Origineeltype

Beschrijving

Tekst + foto* , **

Originele foto

Tekst*

Grafiek/Kaart*

Printeruitvoer

Boek/Tijdschrift

Printeruitvoer

Boek/Tijdschrift

Fotopapier

Uit

(origineeltype niet

ingesteld)

Aan

(origineeltype ingesteld)

Printeruitvoer

Boek/Tijdschrift

Voor oorspronkelijk op dit apparaat

afgedrukte documenten met een

combinatie van tekst en foto's.

Voor een combinatie van tekst en foto's in

een tijdschrift enzovoort.

Voor oorspronkelijk op dit apparaat

afgedrukte foto's.

Voor foto's in een tijdschrift enzovoort.

Voor foto's gemaakt met een camera.

Voor documenten met hoofdzakelijk tekst

en oorspronkelijk afgedrukt op dit apparaat.

Voor scherpe weergave van tekst in potlood

en fijne lijnen.

Voor oorspronkelijk op dit apparaat

afgedrukte kaarten en diagrammen.

Voor kaarten en diagrammen in een

tijdschrift.

* Marker selecteren is mogelijk.

** Als grijze tekst niet duidelijk wordt afgedrukt bij [Tekst + foto], dan kan het resultaat worden

verbeterd door [Tekst] te selecteren.

Hieronder wordt de procedure beschreven voor het selecteren van de beeldkwaliteit van kopieën.

1 Druk op de toets Kopiëren.

2 Plaats het origineel op de glasplaat.

3 Plaats het origineel op de glasplaat en druk op

[Kleur/beeldkwaliteit] -> [Origineelbeeld].

3-10


Basisbediening

Gereed voor Kopiëren. (Kleur)

kopieën

4 Selecteer Origineeltype.

Originele afbeelding

Orig.

Zoomen

Papier

: A4

: 100%

: A4

Voorbeeld

Tekst+foto

Foto

Tekst

Grafiek

/Kaart

Origineeltype

Printeruitvoer

Marker

Boek

/Tijdschrift

OPMERKING: Als het vakje Marker is aangevinkt en

er wordt markeerpen gekopieerd, dan kan hiermee

worden voorkomen dat de kleurweergave van de

markeerpen te licht wordt.

5 Druk op [OK].

3

Sneltoets toevoegen

Annuleren

OK

6 Druk op de Start-toets. Het kopiëren begint.

Status

10/10/2010 10:10

3-11


Basisbediening

Zoom

Stel de vergrotingsfactor in om het origineelbeeld te verkleinen of te vergroten. De volgende zoomopties zijn

beschikbaar:

Automatische zoom

Letter-R

Ledger: 129 %

Hiermee kan het origineelbeeld automatisch worden

verkleind of vergroot, zodat het beeld op het

geselecteerde papierformaat past.

A4

A3: 141 %

Statement-R: 64 %

A5: 70 %

Handmatige zoom

25 %

Hiermee kan het origineelbeeld handmatig in stappen

van 1% tussen 25% en 400% handmatig worden

vergroot of verkleind.

400 %

Vooraf ingestelde zoom

Hiermee kan met een vooraf ingestelde vergrotingsfactor worden verkleind of vergroot.

De volgende vergrotingsfactoren zijn beschikbaar:

Inch

Maateenheid

Zoomfactor (Origineel >> Kopie)

100%, Auto, 400% (max.), 200% (STMT >> Ledger),

154% (STMT >> Legal), 129% (Letter >> Ledger), 121%

(Legal >> Ledger), 78% (Legal >> Letter), 77% (Ledger

>> Legal), 64% (Ledger >> Letter), 50% (Ledger >>

STMT), 25% (min.)

Metrisch 100%, Auto, 400% (max.), 200% (A5 >> A3), 141% (A4

>> A3, A5 >> A4), 127% (Folio >> A3), 106% (11×15"

>> A3), 90% (Folio >> A4), 75% (11×15" >> A4),

70% (A3 >> A4, A4 >> A5), 50%, 25% (min.)

Metrisch (Azië/

Pacific)

100%, Auto, 400% (max.), 200% (A5 >> A3), 141% (A4

>> A3, B5 >> B4), 122% (A4 >> B4, A5 >> B5), 115%

(B4 >> A3, B5 >> A4), 86% (A3 >> B4, A4 >> B5),

81%(B4 >> A4, B5 >> A5), 70% (A3 >> A4, B4 >> B5),

50%, 25% (min.)

3-12


Basisbediening

XY-zoom

Hiermee kunnen de verticale en horizontale

vergrotingsfactor onafhankelijk van elkaar worden

geselecteerd. Verklein of vergroot originelen in stappen

van 1% tussen 25% en 400%.

Y

3

X

Hieronder wordt de procedure voor het kopiëren met zoom beschreven.

1 Druk op de toets Kopiëren.

2 Plaats het origineel op de glasplaat.

3 Plaats het origineel op de glasplaat en druk op

[Indelen/Bewerken] -> [Zoomen].

Gereed voor Kopiëren. (Kleur)

kopieën

4 Druk op [Standaard Zoomen] om de automatische

zoom te gebruiken.

Zoomen

Orig.

Zoomen

Papier

: A4

: 100%

: A4

Voorbeeld

Standaard

Zoomen

XY zoomen

Max.

400%

A5>>A3

200%

A4>>A3

141%

A5>>A4

A4>>B4

122%

A5>>B5

B4>>A3

115%

B5>>A4

(25 - 400)

400 %

Nummers

100%

auto

A3>>B4

86%

A4>>B5

81%

81%

70%

A3>>A4

A4>>A5

50%

25%

Min.

Druk op [+] of [–] om de weergegeven

vergrotingsfactor naar wens te wijzigen. U kunt de

vergrotingsfactor ook rechtstreeks invoeren met de

cijfertoetsen door op [Nummers] te drukken.

Bij de vooraf ingestelde zoom selecteert u de toets

met de gewenste vergrotingsfactor.

Sneltoets toevoegen

Annuleren

OK

Status

10/10/2010 10:10

Gereed voor Kopiëren. (Kleur)

kopieën

Voor XY-zoomen drukt u op [XY zoomen].

Zoomen

Orig.

Zoomen

Papier

Status

: A4

: 100%

: A4

Voorbeeld

Sneltoets toevoegen

Standaard

Zoomen

XY zoomen

X

Y

(25 - 400)

Nummers

(25 - 400)

Nummers

100

100

Annuleren

%

%

Bovenr.

boven

Afdr.richt.

origineel

OK

10/10/2010 10:10

Druk op [+] of [–] om de weergegeven

vergrotingsfactor van X (horizontaal) en van Y

(verticaal) te wijzigen. U kunt de vergrotingsfactor

ook rechtstreeks invoeren met de cijfertoetsen door

op [Nummers] te drukken.

Druk op [Afdr. richt. origineel] om de richting van

het origineel te selecteren, namelijk [Bovenrand

boven] of [Bovenrand links]. Druk vervolgens op

[OK].

5 Druk op [OK].

6 Druk op de Start-toets. Het kopiëren begint.

3-13


Basisbediening

Duplex

Maak dubbelzijdige kopieën. De volgende opties voor dubbelzijdig kopiëren zijn beschikbaar.

U kunt ook enkelzijdige kopieën maken van een tweezijdig origineel of van een origineel met twee pagina's

naast elkaar zoals een boek. De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar:

Enkelzijdig naar dubbelzijdig

3

4

5

4

3

5

Hiermee kunnen dubbelzijdige kopieën van enkelzijdige

originelen worden gemaakt. Bij een oneven aantal

originelen zal de achterzijde van de laatst gekopieerde

pagina blanco zijn.

2

2

1

1

Origineel

Kopie

ghi

def

abc

Origineel

A

ghi

abc

def

Kopie

B

ghi

abc

def

De volgende bindopties zijn beschikbaar.

A

B

Origineel links/rechts naar Binding links/rechts: Het

beeld op de achterzijde wordt niet gedraaid.

Origineel links/rechts naar Binding boven: Het beeld

op de achterzijden wordt 180° gedraaid. De kopieën

kunnen aan de bovenzijde worden ingebonden en

staan dan in dezelfde richting bij het omslaan van de

pagina's.

Dubbelzijdig naar enkelzijdig

2

1

1

2

Hiermee kan elke zijde van een tweezijdig origineel op

een afzonderlijk vel worden gekopieerd. Hiervoor is de

optionele documenttoevoer vereist.

Origineel

Kopie

De volgende bindopties zijn beschikbaar.

• Binding links/rechts: Het beeld op de achterzijde

wordt niet gedraaid.

• Binding boven: Het beeld op de achterzijde wordt

180° gedraaid.

Dubbelzijdig naar dubbelzijdig

2

1

4

3

5

2

1

4

3

5

Hiermee kunnen dubbelzijdige kopieën van

dubbelzijdige originelen worden gemaakt. Hiervoor is

de optionele documenttoevoer vereist.

Origineel

Kopie

3-14


Basisbediening

OPMERKING: De ondersteunde papierformaten bij

dubbelzijdig naar dubbelzijdig zijn Ledger, Legal,

Letter, Letter-R, Executive, Statement-R, Oficio II, 216

× 340 mm, A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R en Folio.

Boek naar enkelzijdig

1

2

1

2

Hiermee kan een 1-zijdige kopie van een 2-zijdig

origineel of een opengeslagen boek worden gemaakt.

3

De volgende bindopties zijn beschikbaar.

Origineel

Kopie

• Binding links: Originelen met tegenover elkaar

liggende pagina's worden van links naar rechts

gekopieerd.

• Binding rechts: Originelen met tegenover elkaar

liggende pagina's worden van rechts naar links

gekopieerd.

OPMERKING: Bij dubbelzijdig naar enkelzijdig en bij

boek naar enkelzijdig worden de volgende formaten

van origineel en papier ondersteund. Origineel: Ledger,

Letter-R, A3, B4, A4-R, B5-R, A5-R en 8K. Papier:

Letter, A4, B5 en 16K. U kunt het papierformaat

wijzigen en de kopie verkleinen of vergroten tot dat

formaat.

Boek naar dubbelzijdig

1

2

3 4

Tegenover

elkaar liggende

pagina's

-> Dubbelzijdig

2

1

4

3

Tegenover

elkaar liggende

pagina's

-> Tegenover

elkaar liggende

pagina's

0

1

2

3

Hiermee kunnen dubbelzijdige kopieën van boeken met

tegenover elkaar liggende pagina's worden gemaakt.

OPMERKING: Bij boek naar dubbelzijdig worden de

volgende formaten van origineel en papier

ondersteund. Origineel: Ledger, Letter-R, A3, B4, A4-

R, B5-R, A5-R en 8K. Papier: Letter, A4 en B5.

2 1

4 3

2

1

4

3

3

2 1

0

Origineel

Kopie

Hieronder wordt de procedure voor het dubbelzijdig/duplexkopiëren beschreven.

1 Druk op de toets Kopiëren.

2 Plaats het origineel op de glasplaat.

3 Druk op [Indelen/bewerken] en vervolgens op

[Duplex].

3-15


Basisbediening

Duplex

Orig.

Zoomen

Papier

Gereed voor Kopiëren. (Kleur)

: A4

: 100%

: A4

Voorbeeld

1-zijdig

>>1-zijdig

1-zijdig

>>2-zijdig

2-zijdig

>>1-zijdig

2-zijdig

>>2-zijdig

Boek

>>1-zijdig

Boek

>>2-zijdig

voltooien

Binding

Links/rechts

Binding

Boven

kopieën

Bovenr.

boven

Afdr.richt.

origineel

4 Selecteer de gewenste duplexoptie.

5 Als u [1-zijdig>>2-zijdig] of

[2-zijdig>>2-zijdig] kiest, selecteer dan de bindzijde

van de voltooide kopieën bij Voltooien.

Als u [Boek>>2-zijdig] kiest, druk dan op [Boek>>2-

zijdig] of [Boek>> Boek] bij Voltooien om de

duplexinstelling te selecteren.

Sneltoets toevoegen

Annuleren

OK

Status

10/10/2010 10:10

Duplex

Orig.

Zoomen

Papier

Status

Gereed voor Kopiëren. (Kleur)

: A4

: 100%

: A4

Voorbeeld

Sneltoets toevoegen

1-zijdig

>>1-zijdig

1-zijdig

>>2-zijdig

2-zijdig

>>1-zijdig

2-zijdig

>>2-zijdig

Boek

>>1-zijdig

Boek

>>2-zijdig

Origineel

Binding

Links/rechts

Binding

Boven

Annuleren

kopieën

Bovenr.

boven

Afdr.richt.

origineel

OK

10/10/2010 10:10

6 Als u [2-zijdig>>1-zijdig],

[2-zijdig>>2-zijdig], [Boek>>1-zijdig] of

[Boek>>2-zijdig] kiest, selecteer dan de bindzijde

van de originelen bij Origineel.

7 Druk op [Afdr. richt. origineel] om de richting van

het origineel te selecteren, namelijk [Bovenrand

boven] of [Bovenrand links]. Druk vervolgens op

[OK].

8 Druk op [OK].

Sorteren/Verschuiven

9 Druk op de Start-toets.

Als het origineel op de glasplaat gescand is,

vervangt u het door het volgende. Druk vervolgens

op de Start-toets.

Nadat u alle originelen hebt gescand, drukt u op

[Scan volt.] om het kopiëren te starten.

Het apparaat kan sorteren en verschuiven terwijl het kopieert.

U kunt de kopieerfuncties sorteren/verschuiven gebruiken voor de hieronder beschreven taken.

Sorteren

1

2

3

3

2

1

3

2

1

3

2

1

Meerdere originelen worden gescand en volledige sets

met kopieën worden op paginanummer afgeleverd.

Origineel

Kopie

3-16


Basisbediening

Verschuiven

Zonder documentfinisher

3

2

1

Origineel

3

2

1

3

2

1

3

2

1

Kopie (elke set)

Als de optionele documentfinisher niet geïnstalleerd is

en u gebruikt de functie Verschuiven, dan worden de

kopieën afgedrukt nadat elke set (of pagina) 90º

gedraaid is.

OPMERKING: Om Sorteren te gebruiken, moet

hetzelfde papierformaat als in de geselecteerde

papierlade in een andere richting in een andere

papierlade worden geplaatst. De papierformaten die bij

Verschuiven worden ondersteund, zijn A4, B5, Letter

en 16K.

3

Met documentfinisher

2

3

1 3

2

1

Origineel

3

2

1

3

2

1

Kopie (elke set)

Wanneer u gebruik maakt van verschuiven, dan worden

de afgedrukte kopieën opgesplitst na elke set met

kopieën (of na elke pagina).

OPMERKING: Hiervoor is de optionele

documentfinisher vereist. De papierformaten die bij

Verschuiven worden ondersteund zijn A3, B4, A4, B5,

Letter, Legal, Ledger, Oficio II, 8k, 16k, 216 × 340 mm

en Folio.

Hieronder wordt de procedure beschreven voor het

kopiëren met sorteren/verschuiven.

1 Druk op de toets Kopiëren.

2 Plaats het origineel op de glasplaat.

3 Druk op [Orig./papier/voltooien] en vervolgens op

[Samenvoegen/verschuiven].

Gereed voor Kopiëren. (Kleur)

kopieën

4 Druk voor kopiëren met Sorteren op [Aan] bij

Sorteren.

Samenvoegen/verschuiven

Sorteren

Uit

Aan

Druk voor kopiëren met Verschuiven op [Per set] bij

Verschuiven.

Druk op [OK].

Orig.

Zoomen

Papier

: A4

: 100%

: A4

Verschuiven

Uit

Per set

Voorbeeld

Sneltoets toevoegen

Annuleren

OK

Status

10/10/2010 10:10

3-17


Basisbediening

Gereed voor Kopiëren. (Kleur)

Samenvoegen/verschuiven

Sorteren

kopieën

Als [Uit] is geselecteerd voor Sorteren, drukt u op

[Uit] of [Elke pagina] bij Verschuiven.

5 Druk op [OK].

Uit

Aan

Orig.

Zoomen

Papier

: A4

: 100%

: A4

Verschuiven

Uit

Elke pagina

Voorbeeld

Sneltoets toevoegen

Annuleren

OK

Status

10/10/2010 10:10

6 Druk op de Start-toets. Het kopiëren begint.

Volgende taak reserveren

Met deze functie kunt u tijdens het afdrukken de volgende taak reserveren. Als u deze functie gebruikt, dan

wordt het origineel gescand terwijl het apparaat aan het afdrukken is. Als de huidige afdruktaak klaar is, dan

wordt de gereserveerde kopieertaak afgedrukt. De procedure verschilt afhankelijk van de instelling van Volg.

prioriteit behouden (zie de Engelse gebruikershandleiding).

Als Volg. prioriteit behouden is ingesteld op [Aan]

Het standaardscherm van de kopieerfunctie verschijnt op het aanraakscherm tijdens het afdrukken.

Gereed voor Kopiëren. (Kleur)

Beeld kopiëren

Plaats origineel.

kopieën

Sneltoets 1

Sneltoets 2

Sneltoets 3

1 Plaats de originelen voor de gereserveerde

kopieertaak op het apparaat en kies de

kopieerinstellingen.

Orig.

: A4 : ---

Zoomen

: 100% : 100%

Papier

: A4 : ---

Voorbeeld

Snelle

instellingen

Orig./papier/

voltooien

Auto

Kleur/beeldkwaliteit

Papierselectie

1-zijdig

>>1-zijdig

Duplex

100%

Zoomen

Uit

Combineren

Indelen

/bewerken

Normaal 0

Dichtheid

Nieten/

perforeren

Geavanceerde

instellingen

Sneltoets 4

Sneltoets 5

Sneltoets 6

Programma

Status 10/10/2010 10:10

Uit

2 Druk op de Start-toets.

Het apparaat begint de originelen te scannen.

Als de huidige afdruktaak klaar is, dan wordt de

gereserveerde kopie afgedrukt.

Als Volg. prioriteit behouden is ingesteld op [Uit]

Het kopieerscherm verschijnt op het aanraakscherm tijdens het afdrukken.

3-18


Basisbediening

Kopiëren...

kopieën

Taaknr.: 000021 Taaknaam: doc20081010101034 Gebruiker: -----

Scanner instelling

Printerinstelling

Gescande pagina's

kopieën

1 Druk op [Res. volgende].

Het standaardscherm voor kopiëren verschijnt.

A4

100%

2-zijdig

Bovenrand boven

2 2/ 24

A4

2-zijdig

Sorteren

Normaal

Binnenste uitvoerlade

3

Annuleren

Res. volgende

Status

10/10/2010 10:10

2 Plaats de originelen voor de gereserveerde

kopieertaak op het apparaat en kies de

kopieerinstellingen.

3 Druk op de Start-toets.

Het apparaat begint de originelen te scannen.

Als de huidige afdruktaak klaar is, dan wordt de

gereserveerde kopie afgedrukt.

Kopiëren tijdens onderbreking

Met deze functie kunt u de huidige, lopende taak onderbreken als u meteen kopieën wilt maken.

Aan het einde van de onderbreking gaat het apparaat verder met het afdrukken van de onderbroken taak.

OPMERKING: Als het apparaat gedurende 60 seconden niet wordt bediend, wordt de onderbreking om

tussendoor te kopiëren automatisch geannuleerd en wordt het afdrukken hervat. U kunt de tijdsduur waarna de

onderbreking om te kopiëren wordt geannuleerd wijzigen. Stel de tijdsduur naar wens in. Raadpleeg voor meer

informatie de Engelse gebruikershandleiding.

Onderbreken mogelijk. (Kleur)

Beeld kopiëren

kopieën

Sneltoets 1

1 Druk op de Interrupt-toets.

De huidige afdruktaak wordt tijdelijk onderbroken.

Plaats origineel.

Sneltoets 2

Sneltoets 3

Orig.

: A4 : ---

Zoomen

: 100% : 100%

Papier

: A4 : ---

Voorbeeld

Snelle

instellingen

Orig./papier/

voltooien

Auto

Kleur/beeldkwaliteit

Papierselectie

1-zijdig

>>1-zijdig

Duplex

100%

Zoomen

Uit

Combineren

Indelen

/bewerken

Normaal 0

Dichtheid

Nieten/

perforeren

Geavanceerde

instellingen

Sneltoets 4

Sneltoets 5

Sneltoets 6

Programma

Status 10/10/2010 10:10

Uit

3-19

2 Plaats de originelen voor het kopiëren tijdens de

onderbreking op het apparaat en kies de

kopieerinstellingen.

3 Druk op de Start-toets om het kopiëren tijdens de

onderbreking te starten.

4 Als u klaar bent met kopiëren tijdens de

onderbreking, druk dan op de Interrupt-toets.

Het apparaat gaat verder met het afdrukken van de

onderbroken taak.


Basisbediening

Nieten

Gebruik deze functie om uw afgewerkte kopieën te nieten.

OPMERKING: Voor het nieten is de optionele documentfinisher vereist. Wij wijzen er ook op dat u voor

nieten in het midden (zadelsteek) de vouweenheid nodig heeft.

Voor meer details over de fomaten en hoeveelheden papier die geniet kunnen worden, raadpleeg Finisher

voor 1000 vel (optioneel) op pagina Appendix-21 of Finisher voor 4000 vel (optioneel) op pagina Appendix-22.

De volgende mogelijkheden voor nieten en richting zijn beschikbaar.

Richting origineel:

Bovenrand boven

(Rand achter)

Richting origineel:

Bovenrand boven

(Rand achter)

Richting origineel:

Bovenrand links

(Linkerbovenhoek)

Richting origineel:

Bovenrand links

(Linkerbovenhoek)

Richting van het papier

in de cassette

Richting van het papier

in de cassette

OPMERKING: Bij B5-R en 16K-R met "één nietje" wordt niet schuin geniet.

3-20


Basisbediening

Volg de onderstaande stappen voor het nieten.

1 Druk op de toets Kopiëren.

2 Plaats het origineel op de glasplaat.

OPMERKING: Raadpleeg voor Verschillende

formaten nieten de Engelse gebruikershandleiding.

3

Gereed voor Kopiëren. (Kleur)

kopieën

3 Druk op [Orig./papier/voltooien] en vervolgens op

[Nieten/perforeren].

4 Selecteer de plek voor het nieten.

Nieten/perforeren

Orig. : A4

Zoomen : 100%

Papier : A4

Voorbeeld

Status

Sneltoets toevoegen

Nieten

Uit

Perforeren

Uit

Boven

Links

Boven

Rechts

2 nietjes

Links

2 gaatjes

Links

2 gaatjes

Boven

2 gaatjes

Rechts

2 nietjes

Boven

2 nietjes

Rechts

Zadelsteek

3 gaten

Links

3 gaten

Boven

3 gaten

Rechts

Annuleren

Bovenr.

boven

Afdr.richt.

origineel

OK

10/10/2010 10:10

OPMERKING: Druk voor het nieten met zadelsteek

op [Zadelsteek]. Let erop dat u de originelen met het

voorblad onderaan plaatst. Raadpleeg voor meer

informatie over de zadelsteek de Engelse

gebruikershandleiding.

5 Druk op [Afdr. richt. origineel] om de richting van

het origineel te selecteren, namelijk [Bovenrand

boven] of [Bovenrand links]. Druk vervolgens op

[OK].

6 Druk op [OK].

7 Druk op de Start-toets. Het kopiëren begint.

Verschillende formaten nieten

Ook bij verschillende papierformaten kan de uitvoer worden geniet, op voorwaarde dat of de lengte of de breedte

van het papier gelijk is zoals weergegeven in de onderstaande combinaties. Er kunnen maximaal 30 vellen

worden geniet.

A4

B5

Letter

A4

B5

Letter

A3

B4

Ledger

A3

B4

Ledger

• A3 en A4

• B4 en B5

• Ledger en Letter

• Ledger en Letter-R

• 8K en 16K

Letter-R Legal

Letter-R

Legal

3-21


Basisbediening

Perforeren

Perforeer gaten in een stapel afgewerkte kopieën om vervolgens in te binden.

OPMERKING: Hiervoor zijn de optionele documentfinisher en de perforator vereist.

Voor meer details over de formaten papier die geperforeerd kunnen worden, raadpleeg Perforator

(optioneel) op pagina Appendix-22.

De richtingen van het origineel en de bijbehorende perforaties zijn als volgt.

Origineel

Kopie

Richting van het origineel

Glasplaat

Documenttoevoer

OPMERKING: Bij het inch-model zijn tweegaats of driegaats perforaties mogelijk. Bij het metrisch model zijn

tweegaats of viergaats perforaties mogelijk.

3-22


Basisbediening

Volg de onderstaande stappen voor het perforeren.

1 Druk op de toets Kopiëren.

2 Plaats het origineel op de glasplaat.

Gereed voor Kopiëren. (Kleur)

kopieën

3 Druk op [Orig./papier/voltooien] en vervolgens op

[Nieten/perforeren].

4 Selecteer de manier van perforeren.

3

Nieten/perforeren

Nieten

Uit

Boven

Links

Boven

Rechts

2 nietjes

Links

2 nietjes

Boven

2 nietjes

Rechts

Zadelsteek

5 Druk op [Afdr. richt. origineel] om de richting van

het origineel te selecteren, namelijk [Bovenrand

boven] of [Bovenrand links]. Druk vervolgens op

[OK].

Orig. : A4

Zoomen : 100%

Papier : A4

Voorbeeld

Perforeren

Uit

2 gaatjes

Links

2 gaatjes

Boven

2 gaatjes

Rechts

3 gaten

Links

3 gaten

Boven

3 gaten

Rechts

Bovenr.

boven

Afdr.richt.

origineel

6 Druk op [OK].

Sneltoets toevoegen

Annuleren

OK

Status

10/10/2010 10:10

7 Druk op de Start-toets.

Als het origineel op de glasplaat geplaatst is. Plaats

het volgende origineel en druk op de Start-toets.

Het kopiëren begint.

Als alle originelen gescand zijn, druk dan op

[Scannen volt.]. Het kopiëren begint.

3-23


Basisbediening

Verzenden

Dit apparaat kan een gescand beeld verzenden als bijlage bij een e-mailbericht of naar een pc die is verbonden

met het netwerk. Hiervoor moet het adres van de afzender en van de bestemming (ontvanger) worden

geregistreerd in het netwerk.

Er is een netwerkomgeving vereist waarin het apparaat verbinding kan maken met een mailserver. Er wordt

aanbevolen een lokaal netwerk (LAN) te gebruiken om problemen met de verzendsnelheid en de beveiliging te

verhelpen.

Tegelijk met het verzenden van een gescande afbeelding kunt u de afbeelding ook afdrukken of verzenden naar

de documentbox.

Voer de volgende stappen uit om de scanfunctie te gebruiken:

• Programmeer de instellingen, waaronder ook de e-mailinstelling op het apparaat.

• Gebruik het Embedded Web Server RX (de interne HTML-internetpagina) om het IP-adres, de hostnaam

van de SMTP-server, de ontvanger en de e-mailinstellingen te registreren.

• Registreer de bestemming in het adresboek of onder een snelkiestoets.

• Wanneer de pc-map (SMB/FTP) wordt geselecteerd, moet de doelmap worden gedeeld. Neem contact op

met uw beheerder om de pc-map in te stellen.

• Maak/registreer een documentbox (wanneer een documentbox is geselecteerd als bestemming)

• Selecteer gedetailleerde verzendingsinstellingen (om een documentbox te selecteren als bestemming of

om het beeld tegelijk af te drukken en te verzenden)

Volg de onderstaande stappen voor de basishandelingen bij het verzenden. De volgende vijf opties zijn

beschikbaar.

• Verzenden als e-mail: verzendt een gescand origineelbeeld als bijlage van een e-mailbericht...pagina 3-25

• Verzenden naar map (SMB): slaat een gescand origineelbeeld op in een gedeelde map van eender welke

pc...pagina 3-26

• Verzenden naar map (FTP): slaat een gescand origineelbeeld op in een map van een FTP-server...pagina

3-26

• Verzenden naar documentbox: verzendt een document opgeslagen in een documentbox op dit

apparaat...raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding

• Afbeeldingsgegevens scannen met TWAIN/WIA: scant het document met een TWAIN- of WIA-compatibel

programma...raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding

OPMERKING: Verschillende verzendopties kunnen gecombineerd worden opgegeven. Raadpleeg

Verzenden naar verschillende soorten bestemmingen (multi-verzenden) op pagina 3-44.

De faxfunctie kan worden gebruikt als de optionele faxkit is geïnstalleerd. Voor meer informatie over deze

functie, raadpleeg de FAX Operation Guide.

3-24


Basisbediening

Verzenden als e-mail (E-mailadres invoeren)

Verzendt een gescand origineelbeeld als bijlage van een e-mailbericht.

OPMERKING: Open het Embedded Web Server RX van tevoren en voer de instellingen in voor het versturen

van een e-mail. Raadpleeg Embedded Web Server RX (instellingen voor e-mail) op pagina 2-14 voor meer

informatie.

1 Druk op de toets Verzenden.

3

Het scherm voor verzenden wordt weergegeven.

OPMERKING: Afhankelijk van de instellingen kan het

zijn dat het scherm met het adresboek verschijnt. Druk

in dat geval op [Annuleren] om het scherm voor

verzenden weer te geven.

E-mailadres invoeren

Gereed voor verzenden.

Voer de bestemming in.

E-mailadres

Voeg een nieuwe E-mailadres toe.

Druk op [E-mailadres] en voer het adres in

m.b.v. het toetsenbord op het scherm.

Bestemming

2 Plaats het origineel op de glasplaat.

3 Druk op [E-mailadres invoeren] en vervolgens op

[E-mailadres].

OPMERKING: De bestemmingen kunnen worden

opgegeven via het adresboek of met de

snelkiestoetsen. Raadpleeg Bestemming opgeven op

pagina 3-42.

Toevoegen aan adresboek

Volgend adres

Annuleren

OK

Status

10/10/2010 10:10

4 Voer het e-mailadres van de bestemming in en

druk op [OK].

5 Druk op [Volgend adres] en herhaal stap 3 om de

bestemming op te geven. U kunt tot 100 e-

mailadressen opgeven.

OPMERKING: Wanneer [Toevoegen aan adresboek]

wordt weergegeven, zijn de bestemmingen in het

adresboek geregistreerd.

6 Druk op [OK]. De bestemmingen worden in de lijst

met bestemmingen geregistreerd.

3-25


Basisbediening

Op de haak

Status

Gereed voor verzenden.

Bestemming

ABCD

Details

abcd@efg.com

TUVW 192.168.188.120

Group1

Group1

0001 0002

0003 0004

0005

AAA BBB CCC DDD

EEE

0006 0007 0008 0009 0010

FFF GGG HHH III JJJ

Bestemming

Direct

Snelle

instellingen

Keten

1/1

Details/bew. Verwijderen Opnw bellen

Orig./Verzendgeg.formaat

Kleur/beeldkwaliteit

Nr.

1/100

Geavanceerde

instellingen

Bestemming

Adresboek

E-mailadres

invoeren

Maplocatie

invoeren

Faxnummer

invoeren

i-FAX

Adr. invoer

WSD-scan

/DSM-scan

Programma

10/10/2010 10:10

7 Controleer de lijst met bestemmingen.

Selecteer een bestemming en druk op [Details/

bew.] om deze te controleren en te bewerken.

Selecteer een bestemming en druk op

[Verwijderen] om de bestemming uit de lijst te

verwijderen.

OPMERKING: Wanneer u [Aan] selecteert voor het

Controleren van een nieuwe bestemming (raadpleeg

de Engelse gebruikershandleiding), dan verschijnt het

bevestigingsscherm. Voer de bestemmingsgegevens

in en druk op [OK].

Wanneer u [Aan] selecteert voor het Controleren van de

bestemming voor verzenden (raadpleeg de Engelse

gebruikershandleiding), dan verschijnt het

bevestigingsscherm nadat u op de Start-toets gedrukt

heeft. Voor meer informatie, raadpleeg

Bevestigingsscherm voor bestemmingen op pagina 3-

31.

8 Druk op de Start-toets. Het verzenden begint.

Verzenden naar map (Maplocatie invoeren)

Het beeldbestand van het gescande origineel wordt in de opgegeven gedeelde map van eender welke pc

opgeslagen.

Slaat een gescand origineelbeeld op in een map van een FTP-server.

OPMERKING:

• Raadpleeg Een gedeelde map aanmaken op pagina 3-34 voor meer informatie over het delen van een

map.

• Zorg ervoor dat SMB-protocol of FTP in het Embedded Web Server RX op Aan ingesteld is. Raadpleeg

voor meer informatie de Embedded Web Server RX User Guide.

1 Druk op de toets Verzenden.

Het scherm voor verzenden wordt weergegeven.

3-26


Basisbediening

OPMERKING: Afhankelijk van de instellingen kan het

zijn dat het scherm met het adresboek verschijnt. Druk

in dat geval op [Annuleren] om het scherm voor

verzenden weer te geven.

2 Plaats het origineel op de glasplaat.

3 Druk op [Maplocatie invoeren] en vervolgens op

[SMB] of [FTP].

3

OPMERKING: De bestemmingen kunnen worden

opgegeven via het adresboek of met de

snelkiestoetsen. Raadpleeg Bestemming opgeven op

pagina 3-42 voor meer informatie.

SMB

FTP

Gereed voor verzenden.

Voer de bestemming in.

Locatie van de folderinvoeren.

Hostnaam

Pad

Bestemming

4 Voer de hostnaam, het pad en de

aanmeldingsgebruikersnaam en het

aanmeldingswachtwoord in. Druk op de toets van

elke instelling om eerst het invoerscherm weer te

geven.

Status

Toevoegen aan adresboek

SMB Host

zoeken

Volgend adres

Om een map te zoeken op een pc in het netwerk,

drukt u op [SMB Host zoeken] of [Windowsnetwerk].

Aanmeldingsgebruikernaam

Wachtwoord

aanmelding

Windowsnetwerk

Annuleren

Verbinding

testen

OK

10/10/2010 10:10

Als u op [SMB Host zoeken] heeft gedrukt, kunt u

Domein/Werkgroep en Hostnaam opgeven om op

de pc's in het netwerk naar een bestemming te

zoeken.

Als u op [Windows-netwerk] heeft gedrukt, dan

kunt u op alle pc's van het netwerk naar een

bestemming zoeken.

Als u op [Windows-netwerk] heeft gedrukt, dan

wordt op alle pc's van het netwerk gezocht. Er

kunnen maximaal 500 adressen worden

weergegeven. Selecteer in het scherm dat

verschijnt de hostnaam (pc-naam) die u wilt

opgeven en druk vervolgens op [Volgende]. Het

scherm voor het invoeren van de

aanmeldingsgebruikersnaam en het

aanmeldingswachtwoord verschijnt.

Nadat u de aanmeldingsgebruikersnaam en het

aanmeldingswachtwoordvan de bestemmings-pc

heeft ingevoerd, verschijnen de gedeelde mappen.

Selecteer de map die u wilt opgeven en druk

vervolgens op [Volgende]. Het adres van de

geselecteerde gedeelde map is ingesteld.

3-27


Basisbediening

OPMERKING: Druk op [Verbinding testen] om de

verbinding met de gekozen computer te controleren.

Als de verbinding mislukt, controleer dan de

ingevoerde gegevens.

Selecteer de map uit de lijst met zoekresultaten en

ga naar stap 6.

5 Voer de bestemmingsgegevens in en druk op [OK].

Gebruik het toetsenbord voor invoer.

Limiet: 128 tekens

invoeren: 0 tekens

Backspace

! @ # $ % ^ & * ( ) _ +

Q W E R T Y U I O P { }

|

A S D F G H J K L : "

Z X C V B N M < > ?

H-letter

Lower-case

K-letter

Nr./symb.

Spatie

Abbrechen

OK

Status

10/10/2010 10:10

De in te voeren gegevens zijn als volgt.

OPMERKING: Aanmelden is niet mogelijk als u uw aanmeldingsgebruikersnaam en -wachtwoord vergeten

bent. Neem contact op met uw beheerder en vraag uw aanmeldingsgebruikersnaam en -wachtwoord na.

Voor verzenden naar map (SMB)

Item In te voeren gegevens Max. aantal karakters

Hostnaam*

Pad

Aanmeldingsgebruikersnaam

Aanmelding

wachtwoord

Hostnaam of IP-adres van de ontvangende pc.

Pad naar de ontvangstmap zoals in onderstaand

voorbeeld.

Bijvoorbeeld, User\ScanData.

Gebruikersnaam voor toegang tot de pc

Bijvoorbeeld abcdnet\james.smith

Wachtwoord voor toegang tot de pc

Max. 64 karakters

Max. 128 karakters

Max. 64 karakters

Max. 64 karakters

* Gebruik voor het invoeren van een ander poortnummer dan het standaardnummer (139) de notatie

“hostnaam: poortnummer” (vb. SMB-hostnaam:140).

Zet het IPv6-adres bij het invoeren tussen rechte haakjes [ ].

(bijvoorbeeld [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140)

3-28


Basisbediening

Voor verzenden naar map (FTP)

Item In te voeren gegevens Max. aantal karakters

Hostnaam*

Hostnaam of IP-adres van de FTP-server

Max. 64 karakters

Pad

Pad naar de ontvangstmap.

Bijvoorbeeld, User\ScanData.

Anders worden de gegevens in de basismap

opgeslagen.

Max. 128 karakters

3

Aanmeldingsgebruikersnaam

Aanmeldingsgebruikersnaam FTP-server

Max. 64 karakters

Aanmelding

wachtwoord

Aanmeldingswachtwoord FTP-server

Max. 64 karakters

* Gebruik voor het invoeren van een ander poortnummer dan het standaardnummer (21) de notatie

"hostnaam: poortnummer” (vb. FTP-hostnaam:140).

Zet het IPv6-adres bij het invoeren tussen rechte haakjes [ ].

(bijvoorbeeld [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140)

SMB

Gereed voor verzenden.

Voer de bestemming in.

Locatie van de folderinvoeren.

Hostnaam

Bestemming

6 Nadat u alles hebt ingevoerd, drukt u op

[Verbinding testen] om de verbinding te

controleren.

FTP

Pad

SMB Host

zoeken

Aanmeldingsgebruikernaam

Wachtwoord

aanmelding

Windowsnetwerk

Verbinding

testen

OPMERKING: Verbonden. verschijnt wanneer de

verbinding met de bestemming correct tot stand is

gebracht. Als Kan geen verbinding maken. verschijnt,

controleer dan de ingevoerde gegevens.

Status

Toevoegen aan adresboek

Volgend adres

Annuleren

OK

10/10/2010 10:10

Als u een andere bestemming wilt opgeven, gaat u

naar stap 7. Als u slechts één bestemming wilt

opgeven, gaat u naar stap 8.

7 Druk op [Volgend adres] en herhaal de stappen 4

tot 6 om de bestemming op te geven. U kunt een

combinatie van in het totaal maximaal 10 FTP- en

SMB-doelmappen opgeven.

OPMERKING: Wanneer [Toevoegen aan adresboek]

wordt weergegeven, worden de ingevoerde gegevens

in het adresboek geregistreerd.

8 Druk op [OK] om de ingevoerde gegevens in de lijst

met bestemmingen te registreren.

3-29


Basisbediening

Op de haak

Gereed voor verzenden.

Bestemming

ABCD

Details

abcd@efg.com

TUVW 192.168.188.120

Group1

Group1

Direct

Keten

0001 0002

0003 0004

0005

AAA BBB CCC DDD

EEE

0006 0007 0008 0009 0010

FFF GGG HHH III JJJ

1/1

Details/bew. Verwijderen Opnw bellen

Nr.

1/100

Bestemming

Adresboek

E-mailadres

invoeren

Maplocatie

invoeren

Faxnummer

invoeren

i-FAX

Adr. invoer

WSD-scan

/DSM-scan

9 Controleer de lijst met bestemmingen.

Selecteer een bestemming en druk op [Details/

bew.] om deze te controleren en te bewerken.

Bewerk de gegevens indien nodig volgens de

stappen 4 tot 6.

Selecteer een bestemming en druk op

[Verwijderen] om de bestemming uit de lijst te

verwijderen.

Bestemming

Snelle

instellingen

Orig./Verzendgeg.formaat

Kleur/beeldkwaliteit

Geavanceerde

instellingen

Programma

Status

10/10/2010 10:10

OPMERKING: Wanneer u [Aan] selecteert voor het

Controleren van een nieuwe bestemming (raadpleeg

de Engelse gebruikershandleiding), dan verschijnt het

bevestigingsscherm. Voer dezelfde hostnaam en pad

opnieuw in en druk op [OK].

Wanneer u [Aan] selecteert voor het Controleren van de

bestemming voor verzenden (raadpleeg de Engelse

gebruikershandleiding), dan verschijnt het

bevestigingsscherm nadat u op de Start-toets gedrukt

heeft. Voor meer informatie, raadpleeg

Bevestigingsscherm voor bestemmingen op pagina 3-

31.

10 Druk op de Start-toets. Het verzenden begint.

3-30


Basisbediening

Bevestigingsscherm voor bestemmingen

Wanneer u [Aan] selecteert voor het Controleren van de bestemming voor verzenden (raadpleeg de Engelse

gebruikershandleiding), dan verschijnt het bevestigingsscherm met bestemmingen nadat u op de Start-toets

gedrukt heeft.

Volg de onderstaande stappen om de bestemmingen te bevestigen.

Gereed voor verzenden.

Bestemming

1 Druk op [ ] of [ ] om elke bestemming te

bevestigen.

3

Bestemming

A OFFICE 1234567890

Details

Druk op [Details] om gedetailleerde informatie over

de geselecteerde bestemming weer te geven.

Annuleren

Controleren

Details

Verwijderen

Om de bestemming te verwijderen, selecteert u de

bestemming die u wilt verwijderen en drukt u op

[Verwijderen]. Druk op [Ja] in het

bevestigingsscherm. De bestemming wordt

verwijderd.

Status

10/10/2010 10:10

Om de bestemming toe te voegen, drukt u op

[Annuleren] en keert u vervolgens terug naar het

bestemmingsscherm.

2 Druk op [Controleren].

OPMERKING: Zorg ervoor dat u elke bestemming

bevestigt door deze weer te geven op het

aanraakscherm. U kunt pas op [Controleren] drukken

als u elke bestemming bevestigd heeft.

3 Druk op de Start-toets om het verzenden te

starten.

3-31


Basisbediening

Voorbereiding voor het verzenden van een document naar een pc

Controleer de informatie die moet worden ingesteld op het apparaat en maak een map aan waarin het document

op uw pc moet worden ontvangen. In de hierna volgende uitleg worden schermen van Windows 7 gebruikt.

Bepaalde details in de schermen kunnen verschillen in andere Windows-versies.

OPMERKING: Meld u aan bij Windows met beheerdersrechten.

Controleren wat moet worden opgegeven als [Hostnaam]

Controleer de naam van de bestemmingscomputer.

1 Selecteer in het menu Starten Computer en

vervolgens Systeemeigenschappen.

Controleer in het scherm dat verschijnt de

computernaam.

In Windows XP, klikt u met de rechtermuisknop op

Deze computer en selecteert u Eigenschappen.

Het dialoogvenster Systeemeigenschappen

verschijnt. Klik op het tabblad Computernaam in

het scherm dat verschijnt en controleer de

computernaam.

Als er een werkgroep is

Alle karakters van de "Volledige computernaam"

moeten worden ingevoerd bij Hostnaam.

(Bijvoorbeeld: PC4050)

Als er een domein is

De karakters links van het eerste punt (.) in de

"Volledige computernaam" moeten worden

ingevoerd bij Hostnaam. (Bijvoorbeeld: pc4050)

2 Na het controleren van de computernaam, klikt u

op [ X ] (Sluiten) om het scherm met

Systeemeigenschappen af te sluiten.

In Windows XP klikt u, na het controleren van de

computernaam, op de knop Annuleren om het

scherm met Systeemeigenschappen af te sluiten.

3-32


Basisbediening

Controleren wat moet worden opgegeven als [Aanmeldingsgebruikersnaam]

Controleer de domeinnaam en de gebruikersnaam voor het aanmelden bij Windows.

1 Selecteer in het menu Starten Alle programma's

(of Programma's), Bureau-accessoires en

vervolgens Opdrachtprompt.

Het scherm Opdrachtprompt verschijnt.

2 Voer in het scherm Opdrachtprompt "net config

workstation" in en druk op Enter.

3

Schermvoorbeeld: gebruikersnaam "james.smith"

en domeinnaam "ABCDNET"

3-33


Basisbediening

Een gedeelde map aanmaken

Maak een gedeelde map aan waarin het document op de bestemmingscomputer moet worden ontvangen.

OPMERKING: Als er een werkgroep is bij de Systeemeigenschappen, configureer dan de onderstaande

instellingen om de toegang tot de map te beperken tot een bepaalde gebruiker of groep.

1 Selecteer in het menu Starten Configuratiescherm, Vormgeving en persoonlijke instellingen en

vervolgens Mapopties.

In Windows XP klikt u op Deze computer en selecteert u Mapopties bij Extra.

2 Klik op het tabblad Weergave en verwijder het vinkje bij Wizard Delen gebruiken (aanbevolen) bij

Geavanceerde instellingen.

In Windows XP, klikt u op het tabblad Weergave en verwijdert u het vinkje bij Eenvoudig delen van

bestanden gebruiken (aanbevolen) bij Geavanceerde instellingen.

3 Klik op de knop OK om het scherm Mapopties af te sluiten.

1 Maak een map aan op de lokale schijf (C).

OPMERKING: Maak bijvoorbeeld een map aan met

de naam "scannerdata" op de lokale schijf (C).

2 Klik met de rechtermuisknop op de map

scannerdata en klik op Delen met en

Geavanceerd delen. Klik op Geavanceerd delen.

Het dialoogvenster Eigenschappen voor

"scannerdata" verschijnt.

3-34


Basisbediening

In Windows XP klikt u met de rechtermuisknop op

de map "scannerdata" en selecteert u Delen en

beveiliging... (of Delen).

3 Vink het vakje Deze map delen aan en klik op de

knop Machtigingen.

Het dialoogvenster Machtigingen voor scannerdata

verschijnt.

In Windows XP selecteert u Deze map delen en

klikt u vervolgens op de knop Machtigingen.

3

4 Klik op de knop Toevoegen.

5 Voer de gebruikersnaam in in het tekstveld en klik

op de knop OK.

Klik op de knop Locaties en selecteer de locatie.

Selecteer de locatie waar u wilt zoeken. Als u in

een domein bent, dan wordt uw domein standaard

geselecteerd als locatie waar wordt gezocht.

3-35


Basisbediening

6 Selecteer de ingevoerde gebruiker, vink de

machtigingen Wijzigen en Lezen aan en klik

vervolgens op de knop OK.

In Windows XP gaat u naar stap 8.

OPMERKING: "Iedereen" machtigt iedereen in het netwerk om te delen. Voor een betere beveiliging

adviseren wij u Iedereen te selecteren en het vinkje bij de machtiging Lezen te verwijderen.

7 Klik op de knop OK in het scherm Geavanceerd

delen om het scherm af te sluiten.

8 Klik op het tabblad Beveiliging en klik vervolgens

op de knop Bewerken.

In Windows XP klikt u op het tabblad Beveiliging en

klikt u vervolgens op de knop Toevoegen.

9 Selecteer de ingevoerde gebruiker, controleer of

Wijzigen onder Toestaan en Lezen en uitvoeren

onder Toestaan aangevinkt zijn en klik vervolgens

op de knop Sluiten.

3-36


Basisbediening

Het [Pad] controleren

Controleer de naam van de gedeelde map die als bestemming zal dienen voor het document.

1 Voer "\\pc4050" in bij "Programma's en bestanden

zoeken" in het menu Starten.

Het scherm Zoekresultaten verschijnt.

In Windows XP klikt u op Zoeken in het menu Start,

selecteert u Alle bestanden en mappen en zoekt

u naar de

3

bestemmingscomputer waar het bestand heen zal

worden gestuurd.

Klik bij de Zoekassistent op Computers of

personen en vervolgens op Willekeurige

computer in het netwerk.

Voer in het tekstveld "Computernaam:" de naam in

van de computer die u heeft gecontroleerd

(pc4050) en klik vervolgens op Zoeken.

2 Klik op "\\pc4050\scannerdata" bij de

zoekresultaten die verschijnen.

In Windows XP dubbelklikt u op de computer

("pc4050") bij de zoekresultaten die verschijnen.

3 Klik op "\\pc4050\scannerdata" bij de

zoekresultaten die verschijnen.

Controleer de adresbalk. De derde tekenreeks en

die daarna ( f ) moeten worden ingevoerd als pad.

In Windows XP dubbelklikt u op de map

"scannerdata" en controleert u de adresbalk. De

tekenreeks rechts van de derde backslash (\) moet

ingevoerd worden bij Pad.

(Bijvoorbeeld: scannerdata)

OPMERKING: U kunt ook een submap in de gedeelde map opgeven als de locatie waar de gegevens heen

moeten worden gestuurd. In dit geval moet "delingsnaam\naam van de map in de gedeelde map" ingevoerd

worden voor het Pad. In het voorbeeldscherm is "scannerdata\projectA" het Pad.

3-37


Basisbediening

Windows Firewall configureren (voor Windows 7)

Sta delen van bestanden en printers toe en stel de poort in gebruikt voor SMB-verzending.

OPMERKING: Meld u aan bij Windows met beheerdersrechten.

Bestands- en printerdeling controleren

1 Selecteer in het menu Starten

Configuratiescherm, Systeem en beveiliging en

klik op Een programma via Windows Firewall

toestaan.

OPMERKING: Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik dan op de knop Doorgaan.

2 Klik op Instellingen wijzigen, vink het vakje

Bestands- en printerdeling aan en klik op OK.

3-38


Basisbediening

Een poort toevoegen

1 Selecteer in het menu Starten

Configuratiescherm, Systeem en beveiliging en

Status van firewall controleren.

3

2 Klik op Geavanceerde instellingen.

3 Klik op Regels voor binnenkomende

verbindingen.

4 Klik op Nieuwe regel.

5 Selecteer Poort en klik op Volgende.

3-39


Basisbediening

6 Selecteer TCP, selecteer Specifieke lokale

poorten, voer "139" in en klik op Volgende.

7 Selecteer De verbinding toestaan en klik op

Volgende.

8 Zorg ervoor dat alle vakjes aangevinkt zijn en klik

op Volgende.

3-40


Basisbediening

9 Voer "Scannen naar SMB" in bij "Naam" en klik op

Voltooien.

3

OPMERKING: Volg bij Windows XP of Windows Vista de onderstaande procedure om de poort in te stellen.

1 Selecteer vanuit het menu Start Configuratiescherm, Systeem en beveiliging (of Beveiligingscentrum)

en controleer vervolgens de Status van firewall (of Windows Firewall).

Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik dan op de knop Doorgaan.

2 Klik op het tabblad Uitzonderingen en vervolgens op de knop Poort toevoegen....

3 Geef de instellingen voor Poort toevoegen op.

Voer een willekeurige naam in bij "Naam" (bijvoorbeeld: Scannen naar SMB). Dit wordt de naam van de

nieuwe poort. Voer "139" in bij "Poortnummer". Selecteer TCP als "Protocol".

4 Klik op de knop OK om het dialoogvenster Poort toevoegen af te sluiten.

3-41


Basisbediening

Bestemming opgeven

Een bestemming opgeven kan via het adresboek of via de snelkiestoetsen.

OPMERKING: U kunt op het apparaat instellen dat het adresboekscherm verschijnt wanneer op de toets

Verzenden wordt gedrukt. Raadpleeg voor meer informatie de Engelse gebruikershandleiding.

Als de optionele faxkit is geïnstalleerd, dan kunt u de faxbestemming opgeven. Voer het nummer van de

ontvangende partij in met de cijfertoetsen.

Adresboek

Selecteer een bestemming die in het adresboek is geregistreerd.

Voor meer informatie over het registreren van bestemmingen in het Adresboek, raadpleeg de Engelse

gebruikershandleiding.

Gereed voor verzenden.

Bestemming

Details

ABCD

abcd@efg.com

Bestemming

Adresboek

1 Druk in het basisscherm voor verzenden op

[Adresboek].

TUVW 192.168.188.120

1/1

E-mailadres

invoeren

Group1

Op de haak

Direct

Keten

Group1

Details/bew. Verwijderen Opnw bellen

0001 0002

0003 0004

0005

AAA BBB CCC DDD

EEE

Nr.

Maplocatie

invoeren

Faxnummer

invoeren

i-FAX

Adr. invoer

0006 0007 0008 0009 0010

FFF GGG HHH III JJJ

1/100

WSD-scan

/DSM-scan

Bestemming

Snelle

instellingen

Orig./Verzendgeg.formaat

Kleur/beeldkwaliteit

Geavanceerde

instellingen

Programma

Status

10/10/2010 10:10

Adresboek

Adresboek

Best.

Status

E-mail

Nr. type Naam Details

0001

0002

0003

0004

0005

Adresboek

ABCD

TUVW

Group1

Group2

Group3

Map

Sorteren

abcd@efg.com

tuvw@xyz.com

ABC DEF JKL MNO PQRS TUV WXYZ

GHI 0-9

FAX

i-FAX

Naam

Annuleren

Groep

1/2

Zoeken(naam)

Zoeken (nr.)

Toev./bew.

Adresboek

Details

OK

10/10/2010 10:10

2 Vink het vakje aan om de gewenste bestemming uit

de lijst te kiezen. U kunt meerdere bestemmingen

kiezen. De geselecteerde bestemmingen worden

aangegeven door een vinkje in het selectievakje.

Selecteer om een adresboek op de LDAP-server te

gebruiken [Extern adresboek] uit het pulldownmenu

Adresboek.

U kunt de volgorde waarin de bestemmingen

weergegeven worden wijzigen door [Naam] of [Nr.]

te selecteren uit het pulldown-menu Sorteren.

OPMERKING: Om de selectie te annuleren drukt u

op het selectievakje en verwijdert u het vinkje.

Raadpleeg voor meer informatie over het externe

adresboek de Embedded Web Server RX User Guide.

3 Druk op [OK] om de geselecteerde bestemming in

de lijst met bestemmingen te registreren.

OPMERKING: Om een bestemming uit de lijst te

verwijderen, selecteert u de bestemming en drukt u op

[Verwijderen].

Om de standaardinstelling voor Sorteren te wijzigen,

raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding.

3-42


Basisbediening

Bestemming opzoeken

Bestemmingen die in het adresboek zijn geregistreerd, kunnen worden opgezocht.

Ook een geavanceerde zoekopdracht op soort of beginletter is mogelijk.

Adresboek

Adresboek

Adresboek

Sorteren

Naam

(1)

(2)

Best.

Nr. type Naam Details

0001

0002

0003

0004

ABCD

TUVW

Group1

Group2

abcd@efg.com

tuvw@xyz.com

1/2

Zoeken(naam)

Zoeken (nr.)

Toev./bew.

Adresboek

3

(3)

0005

Group3

ABC DEF JKL MNO PQRS TUV WXYZ

GHI 0-9

Details

(4)

E-mail

Map

FAX

i-FAX

Groep

Annuleren

OK

Status

10/10/2010 10:10

Gebruikte

toetsen

Soort

zoekopdracht

Opgezochte onderwerpen

1 Zoeken op naam Zoeken op geregistreerde naam.

2 Zoeken op

adresnummer

3 Geavanceerd

zoeken op

beginletter

4 Geavanceerd

zoeken op type

bestemming

Zoeken op geregistreerd adresnummer.

Geavanceerd zoeken op beginletter van de geregistreerde naam.

Geavanceerd zoeken op type geregistreerde bestemming

(E-mail, Map (SMB/FTP), Fax, i-Fax of Groep). (Fax: enkel

wanneer de optionele faxkit is geïnstalleerd. i-Fax: enkel wanneer

de optionele internetfaxkit is geïnstalleerd).

U kunt deze functie zo instellen dat de bestemmingstypes

geselecteerd worden als het adresboek wordt weergegeven.

Raadpleeg voor meer informatie de Engelse

gebruikershandleiding.

Hieronder worden de procedures beschreven voor het gebruik van de verschillende zoekfuncties.

Zoeken op naam

Druk op [Zoeken(naam)] en voer de gewenste naam in.

Zoeken op adresnummer

Druk op [Zoeken (nr.)] en voer het gewenste adresnummer in.

Geavanceerd zoeken op beginletter

Druk op de toets voor de gewenste beginletter.

Geavanceerd zoeken op type bestemming

Druk op [E-mail], [Map], [FAX] , [i-FAX] of [Groep]. De bestemmingen die volgens dat type zijn geregistreerd,

worden weergegeven.

3-43


Basisbediening

Snelkiestoetsen

Op de haak

Status

Gereed voor verzenden.

Bestemming

ABCD

Details

abcd@efg.com

TUVW 192.168.188.120

Group1

Group1

0001 0002

0003 0004

0005

AAA BBB CCC DDD

EEE

0006 0007 0008 0009 0010

FFF GGG HHH III JJJ

Bestemming

Direct

Snelle

instellingen

Keten

1/1

Details/bew. Verwijderen Opnw bellen

Nr.

1/100

Geavanceerde

instellingen

Bestemming

Adresboek

E-mailadres

invoeren

Maplocatie

invoeren

Faxnummer

invoeren

i-FAX

Adr. invoer

WSD-scan

/DSM-scan

Programma

10/10/2010 10:10

Selecteer de bestemming via de snelkiestoetsen.

Druk in het basisscherm voor verzenden op de

snelkiestoets waaronder de bestemming is

geregistreerd.

OPMERKING: Als de snelkiestoets voor de gewenste

bestemming niet zichtbaar is op het aanraakscherm,

druk dan op [ ] of [ ] om te scrollen en de volgende

of vorige snelkiestoetsen weer te geven.

Bij deze procedure wordt ervan uitgegaan dat reeds

snelkiestoetsen zijn geregistreerd.

Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding voor

meer informatie over het toevoegen van

snelkiestoetsen.

Snelkiesnummers

Op de haak

Status

Gereed voor verzenden.

Bestemming

ABCD

Details

abcd@efg.com

TUVW 192.168.188.120

Group1

Group1

0001 0002

0003 0004

0005

AAA BBB CCC DDD

EEE

0006 0007 0008 0009 0010

FFF GGG HHH III JJJ

Bestemming

Direct

Snelle

instellingen

Keten

1/1

Details/bew. Verwijderen Opnw bellen

Orig./Verzendgeg.formaat

Kleur/beeldkwaliteit

Orig./Verzendgeg.formaat

Kleur/beeldkwaliteit

Nr.

1/100

Geavanceerde

instellingen

Bestemming

Adresboek

E-mailadres

invoeren

Maplocatie

invoeren

Faxnummer

invoeren

i-FAX

Adr. invoer

WSD-scan

/DSM-scan

Programma

10/10/2010 10:10

Roep de bestemming op door de 4 cijfers van een

snelkiestoets (0001 tot 1000) in te voeren (snelkiezen).

Druk in het basisscherm voor verzenden op de toets

Snelkiesnummer zoeken of [Nr.] en gebruik de

cijfertoetsen om het nummer van de snelkiestoets in te

voeren in het scherm voor het invoeren van de

nummers.

OPMERKING: als u snelkiezen ingevoerd heeft met 1

tot 3 cijfers, druk dan op [OK].

Verzenden naar verschillende soorten bestemmingen (multi-verzenden)

U kunt verschillende soorten bestemmingen zoals e-mailadressen, mappen (SMB of FTP) en faxnummers

(optioneel) met elkaar combineren. Dit wordt Multi-verzenden genoemd. Dit is handig als u met één

bedieningshandeling naar verschillende soorten bestemmingen wilt verzenden (e-mailadressen, mappen

enzovoort).

Aantal verzendingen E-mail : Max. 100

Mappen (SMP, FTP) : Max. 10 SMB en FTP

Fax : Max. 500

i-Fax : Max. 100

U kunt ook, afhankelijk van de instellingen, tegelijkertijd verzenden en afdrukken.

De procedures zijn net dezelfde als die bij het opgeven van de bestemmingen voor de verschillende

verzendingstypes. Ga verder om het e-mailadres of het pad van de map op te geven zodat ze in de lijst met

bestemmingen verschijnen. Druk op de Start-toets om de verzending naar alle bestemmingen tegelijkertijd te

starten.

OPMERKING: Als een van de bestemmingen een fax is, dan worden naar alle bestemmingen de beelden in

zwart-wit verstuurd.

3-44


Basisbediening

De documentbox gebruiken

Wat is de documentbox?

De documentbox is een gebied op de harde schijf waar u documenten kunt bewaren om ze later op te vragen

of te delen met meerdere gebruikers.

In de documentbox bevinden zich vier deelboxen met de volgende functies.

Custom box...raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding

3

De custom box is een deelbox die u kunt aanmaken in de documentbox en waarin u gegevens kunt opslaan om

later op te vragen. U kunt een custom box aanmaken en verwijderen en de gegevens op verschillende manieren

bewerken zoals hieronder beschreven:

• Een box aanmaken...raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding

• Documenten opslaan in een custom box...raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding

• Een document in een custom box afdrukken...raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding

• Een document verzenden vanuit een custom box...raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding

• Documenten in een custom box verplaatsen / kopiëren / samenvoegen...raadpleeg de Engelse

gebruikershandleiding

• Documenten verwijderen uit een custom box...raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding

Taakbox

De taakbox dient voor het tijdelijk of permanent bewaren van afdrukgegevens voor het gebruik van taakopties

waaronder Privéafdruk, Opgeslagen taak, Snelkopie, Proefafdruk, Herhalingskopie en Paginasjabloon zoals

verderop beschreven wordt.

Vier afzonderlijke taakboxen die overeenkomen met deze taakopties zijn reeds in de documentbox voorzien.

Deze taakboxen kunnen niet door een gebruiker worden aangemaakt of verwijderd.

OPMERKING: U kunt het apparaat zo instellen dat tijdelijke documenten in de taakboxen automatisch

verwijderd worden. Raadpleeg voor meer informatie de Engelse gebruikershandleiding.

Box Privéafdruk / Opgeslagen taak...raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding

Bij Privé-afdruk kunt u opgeven dat een taak niet afgedrukt wordt tot u de taak vrijgeeft op het bedieningpaneel.

Geef, wanneer u de taak vanuit de softwaretoepassing verzendt, een 4-cijferige toegangscode op in het

printerstuurprogramma. De taak wordt vrijgegeven om afgedrukt te worden door de toegangscode in te voeren

op het bedieningspaneel zodat de afdruktaak vertrouwelijk blijft. De gegevens worden verwijderd als de

afdruktaak klaar is of als de hoofdschakelaar uitgezet wordt.

Bij Opgeslagen taak zijn de toegangscodes niet verplicht, maar kunnen ze wel ingevoerd worden in het

printerstuurprogramma als afdrukken met een pinbeveiliging nodig is. In dat geval moet u de toegangscode

invoeren om de opgeslagen taken af te drukken. De afdrukgegevens worden na het afdrukken bewaard op de

harde schijf. Zo kunt u dezelfde afdrukgegevens herhaaldelijk afdrukken.

Box Snelkopie / Proefafdruk...raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding

De functie Snelkopie maakt het mogelijk extra exemplaren af te drukken van een document dat reeds afgedrukt

is. Als Snelkopie ingeschakeld is en u drukt een document af vanuit het printerstuurprogramma, dan worden de

afdrukgegevens opgeslagen in de taakbox Snelkopie. Wanneer extra exemplaren nodig zijn, dan kunt u het

gewenste aantal exemplaren opnieuw afdrukken via het bedieningspaneel. Er kunnen standaard 32

documenten opgeslagen worden. Als het apparaat uitgeschakeld wordt, dan worden alle opgeslagen taken

gewist.

3-45


Basisbediening

OPMERKING: Als u meer documenten probeert op te slaan dan het beschikbare maximum, dan worden de

oudste documentgegevens overschreven door de nieuwste documentgegevens.

De functie Proefafdruk drukt slechts één proefexemplaar af van een taak met meerdere afdrukken en houdt het

afdrukken van de resterende exemplaren vast. Als u met de functie Proefafdruk via het printerstuurprogramma

een taak met meerdere exemplaren afdrukt, dan wordt slechts één exemplaar afgedrukt terwijl de

documentgegevens in de taakbox vastgehouden worden. Om verder te gaan met het afdrukken van de

resterende exemplaren, gebruikt u het bedieningspaneel. U kunt het aantal af te drukken exemplaren wijzigen.

Box Herhalingskopie...raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding

De functie Herhalingskopie slaat de gegevens van het gekopieerde originele document op in de taakbox zodat

u later extra exemplaren kunt afdrukken. Er kunnen standaard 32 documenten opgeslagen worden. Als het

apparaat uitgeschakeld wordt, dan worden de gegevens van de originelen gewist.

OPMERKING: De functie Herhalingskopie is niet beschikbaar als de optionele Data Security Kit geïnstalleerd

is.

Box Paginasjabloon...raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding

De functie Formuliersjabloon kopieert het originele document met een formulier of afbeelding eroverheen. Deze

taakbox wordt gebruikt om formulieren en afbeeldingen op te slaan.

Verwisselbaar geheugen

Een USB-geheugen dat aangesloten wordt op de USB-poort (A1) van het apparaat wordt ook herkend als een

taakbox. Zo kunt u de PDF-gegevens in het USB-geheugen afdrukken. U kunt PDF-gegevens rechtstreeks

vanaf het USB-geheugen afdrukken zonder een pc. Ook kunnen bestanden met afbeeldingen, die op dit

apparaat gescand zijn, opgeslagen worden in het USB-geheugen in de formaten PDF, TIFF, JPEG, XPS of PDF

met hoge compressie (Scan naar USB).

Faxbox

In de faxbox worden de ontvangen faxgegevens opgeslagen. Raadpleeg voor meer informatie de Operation

Guide van de faxkit.

3-46


Basisbediening

Basisbediening van de documentbox

In dit gedeelte wordt de basisbediening van de documentbox uitgelegd aan de hand van voorbeelden waarbij

taken uitgevoerd worden met custom boxen.

OPMERKING: In de hierna volgende uitleg, gaan we ervanuit dat het gebruikersaanmeldingsbeheer

ingeschakeld is. Raadpleeg Gebruikersrechten op pagina 3-52 voor meer informatie over de

gebruikersaanmeldingsrechten.

3

Hieronder worden de basishandelingen voor het gebruik van documentboxen beschreven.

1 Druk op de toets Documentbox.

Het standaarddocumentboxscherm verschijnt.

Custom box.

Nr. Naam Eigenaar In gebruik

0001 SALES Anonymous - - - -

Zoeken(naam)

Zoeken (nr.)

2 Druk op [Custom box], [Taakbox] of [Verwisselbaar

geheugen] om het type documentbox te selecteren

waarmee u wilt werken.

Druk in dit voorbeeld op [Custom box].

1/1

Box toev./

bewerken

Het scherm met de lijst met boxen verschijnt.

Bestand

opslaan

Details

Custom box Taakbox Verwisselbaar

geheugen

Status

Openen

Faxbox

Programma

10/10/2010 10:10

U kunt dit scherm gebruiken voor taken zoals het

registreren en bewerken van boxen. Raadpleeg

Lijst met custom boxen op pagina 3-48 voor meer

informatie over het gebruik van de lijst met boxen.

OPMERKING: Raadpleeg voor meer informatie over

het registreren van boxen de Engelse

gebruikershandleiding.

U kunt een box niet openen als u uw wachtwoord

vergeten bent. Gebruik in dat geval de toegangsrechten

van de beheerder en overschrijf het wachtwoord van uw

box.

Raadpleeg de Engelse gebruikershandleiding voor de

standaardaanmeldingsgebruikersnaam en het

wachtwoord.

Custom box.

3 Selecteer de box met het document waarmee u wilt

werken en druk op [Openen].

Nr. Naam Eigenaar In gebruik

0001 SALES Anonymous - - - -

Zoeken(naam)

Het scherm met de lijst met documenten verschijnt.

Bestand

opslaan

Details

Openen

1/1

Zoeken (nr.)

Box toev./

bewerken

U kunt dit scherm gebruiken voor taken zoals het

afdrukken en verzenden van documenten.

Raadpleeg Lijst met documenten op pagina 3-49

voor meer informatie over het gebruik van de lijst

met documenten.

Custom box Taakbox Verwisselbaar

geheugen

Status

Faxbox

Programma

10/10/2010 10:10

OPMERKING: Als een custom box beveiligd is met

een wachtwoord, voer dan het juiste wachtwoord in.

3-47


Basisbediening

Lijst met custom boxen

De lijst met boxen geeft de geregistreerde custom boxen weer. De custom boxen kunnen gerangschikt worden

op boxnummer of op boxnaam. U kunt de lijst op verschillende manieren bewerken zoals hieronder

weergegeven.

De boxen rangschikken op

nummer in stijgende/dalende

volgorde.

De boxen rangschikken op naam

in alfabetische volgorde.

Custom box.

Nr. Naam Eigenaar In gebruik

0001 SALES Anonymous - - - -

De boxen rangschikken op eigenaar

in alfabetische volgorde.

Er kan naar een box worden

gezocht op boxnaam.

Zoeken(naam)

Zoeken (nr.)

Er kan naar een box worden

gezocht op boxnummer.

1/1

Box toev./

bewerken

Nieuwe boxen registreren en

boxinformatie controleren,

wijzigen en verwijderen.

Het document opslaan in

de geselecteerde box.

Bestand

opslaan

Details

Custom box Taakbox Verwisselbaar

geheugen

Status

Openen

Faxbox

Programma

10/10/2010 10:10

De geselecteerde box

openen.

De details van de

geselecteerde box

weergeven.

3-48


Basisbediening

Lijst met documenten

In de lijst met documenten staan alle documenten die opgeslagen zijn in de custom box. De documenten kunnen

gerangschikt worden op naam of als miniatuur. De lijst kan gebruikt worden zoals hieronder weergegeven.

Lijst

De documenten rangschikken op

naam in alfabetische volgorde.

Meer dan één document

tegelijk selecteren.

Documenten selecteren

door de selectievakjes aan

te vinken.

Box:

De documenten rangschikken volgens het

moment van updaten in stijgende/dalende

volgorde.

Bestandsnaam Datum en tijd Form.

0001 2008101010574501 2010/10/10 09:40 21 MB

0002 2008101010574511

2010/10/10 09:50 21 MB

0003 2008101010574521

2010/10/10 10:00 21 MB

1/1

De documenten rangschikken op

grootte in stijgende/dalende volgorde.

Zoeken(naam)

Een document markeren om

de bijbehorende details weer

te geven met [Details].

3

Details

Afdrukken Verzenden Samenvoegen Verplaatsen/

kopieren

Status

Verwijderen

Voorbeeld

Bestand

opslaan

Sluiten

10/10/2010 10:10

Een voorbeeld laten

zien van het

geselecteerde

document.

Miniaturen

Meer dan één document

tegelijk selecteren.

Box:

SALES

Kiezen tussen weergave van

de lijst of de miniaturen.

Een document markeren

om de bijbehorende

details weer te geven

met [Details].

Documenten selecteren

door de selectievakjes

aan te vinken.

Afdrukken

Status

2008101010575...

Verzenden

2008101010575...

Samenvoegen

2008101010575...

Verplaatsen/

kopieren

Verwijderen

1/1

Zoeken(naam)

Details

Voorbeeld

Bestand

opslaan

Sluiten

10/10/2010 10:10

De geselecteerde

documenten afdrukken,

verzenden, samenvoegen,

verplaatsen, kopiëren of

verwijderen.

Het document in de

geopende box opslaan.

OPMERKING: U kunt meerdere documenten selecteren door de bijbehorende vakjes aan te vinken. U kunt

echter niet meerdere documenten selecteren wanneer u documenten aan het verzenden bent.

3-49


Basisbediening

Boxdetails weergeven/bewerken

U kunt de boxinformatie controleren en wijzigen.

Gebruik hiervoor de onderstaande procedure.

Documentbox/verwisselbaar geheugen - Box toev./bewerken

Nr. Naam Eigenaar In gebruik

0001 SALES Anonymous - - - -

Zoeken(naam)

1 Druk op [Box toevoegen/bewerken] in het scherm

met de lijst met boxen.

2 Markeer de box waarvan u de details wilt

controleren of bewerken en druk op [Details/

Bewerken].

1/1

Zoeken (nr.)

Toevoegen

OPMERKING: Als een custom box beveiligd is met

een wachtwoord, voer dan het juiste wachtwoord in.

Details/

Bewerken

Verwijderen

Sluiten

Status

10/10/2010 10:10

Box:

123456

3 Controleer de boxdetails.

Boxnummer:

0001

Boxnaam:

SALES

Wijzigen

Wijzigen

Gebruiksbeperkingen:

200 MB

Wijzigen

Druk om de details te bewerken op [Wijzigen] bij

het detail dat u wilt bewerken. Bewerk het detail

naar wens en druk op [OK].

Boxwachtwoord:

********

Wijzigen

Bestanden aut. wissen:

30 dag(en)

Wijzigen

Instelling overschrijven:

Toestaan

Wijzigen

Vrije ruimte:

30 GB

Verwijderen na afdrukken:

Uit

Wijzigen

Annuleren

Opslaan

Status

10/10/2010 10:10

4 Druk nadat u de details gewijzigd heeft op

[Opslaan] en druk vervolgens op [Ja] in het

bevestigingsscherm.

Heeft u de details niet gewijzigd, druk dan op [Nee].

5 Druk op [Sluiten]. Het scherm keert terug naar het

standaarddocumentboxscherm.

3-50


Basisbediening

Documentvoorbeeld bekijken/Documentdetails controleren

U kunt deze functie gebruiken om een voorbeeld te bekijken van de documenten die opgeslagen zijn in een

documentbox of om de documentdetails weer te geven om ze te controleren.

Gebruik hiervoor de onderstaande procedure.

1 Selecteer (markeer) een document dat u wilt

bekijken en druk vervolgens op [Voorbeeld] of

[Details].

3

2 Bekijk het documentvoorbeeld of controleer de

documentdetails.

De beschikbare bedieningsfuncties in het

voorbeeldscherm staan hieronder weergegeven.

Als u ingezoomd heeft, dan kunt u met deze toetsen het

weergegeven gebied verplaatsen.

Voorbeeld:

2007040410574501

Formaat

Resol.

Kleur

: A4

: 300x300dpi

: Full Color

Nr.

In documenten met

meerdere pagina's kunt u

van pagina wisselen door

het gewenste

paginanummer in te voeren.

1/6

In documenten met

meerdere pagina's kunt u

met deze toetsen wisselen

van pagina.

Status

Uitzoomen.

Sluiten

10/10/2010 10:10

Inzoomen.

3 Wanneer u klaar bent met het bekijken van een

documentvoorbeeld of met het controleren van de

documentdetails, dan drukt u op [Sluiten].

3-51


Basisbediening

Gebruikersrechten

Als het gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is, dan verschilt de toegang tot de onderdelen van de

documentbox afhankelijk van de toegekende gebruikersrechten.

De toegang verschilt als volgt afhankelijk van de gebruikersrechten:

Toegang

Toegangsniveau

Beheerder

Gebruiker

Een box aanmaken Ja Nee

Bediening

De boxeigenaar wijzigen Ja Nee

Een box

verwijderen

Anderen Ja Nee

Eigenaar Ja Ja

Boxinformatie

Het boxnummer

wijzigen

Een box een

nieuwe naam geven

Het wachtwoord

voor een box

wijzigen

De boxcapaciteit

instellen

De eigenaar

wijzigen

De machtiging

wijzigen

De gebruiksduur

van een box

wijzigen

Anderen Ja Nee

Eigenaar Ja Nee

Anderen Ja Nee

Eigenaar Ja Ja

Anderen Ja Nee

Eigenaar Ja Ja

Anderen Ja Nee

Eigenaar Ja Nee

Anderen Ja Nee

Eigenaar Ja Nee

Anderen Ja Nee

Eigenaar Ja Ja

Anderen Ja Nee

Eigenaar Ja Ja

De toegang tot een box beperken

De toegang tot een custom box verschilt als volgt afhankelijk van het rechtenniveau:

Beheerder:

Gebruiker:

Een beheerder heeft toegang tot alle boxen en kan ze allemaal bewerken.

Een gebruiker heeft toegang tot zijn/haar eigen boxen en tot de gedeelde boxen en kan die

boxen bewerken.

3-52


Basisbediening

Verplicht invoeren van een wachtwoord

Als het gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is, dan verschilt het verplicht invoeren van een wachtwoord

als volgt afhankelijk van het rechtenniveau:

Beheerder:

Gebruiker:

De beheerder is niet verplicht een wachtwoord in te voeren om

toegang te krijgen tot elk van de boxen.

De gebruiker is verplicht een wachtwoord in te voeren om toegang te

krijgen tot een box die beveiligd is met een wachtwoord. De

gebruiker is niet verplicht een wachtwoord in te voeren om toegang

te krijgen tot zijn/haar eigen boxen.

3

Nieuwe custom boxen aanmaken als het gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is

Box:

Boxnummer:

Wijzigen

Eigenaar:

0001 DCBA9876

Boxnaam:

Wijzigen

Gebruiksbeperkingen:

SALES

200 MB

Boxwachtwoord:

Wijzigen

Machtiging:

********** Persoonlijk

Wijzigen

Wijzigen

Wijzigen

Als u een nieuwe custom box aanmaakt wanneer het

gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is, dan

verschijnt het betreffende scherm en kunt u de

eigenaars- en machtigingsinstellingen wijzigen. Enkel

beheerders en apparaatbeheerders kunnen nieuwe

custom boxen aanmaken.

Bestanden aut. wissen:

30 dag(en)

Vrije ruimte:

30 MB

Status

Wijzigen

Instelling overschrijven:

Toestaan

Verwijderen na afdrukken:

Uit

Annuleren

Wijzigen

Wijzigen

Opslaan

10/10/2010 10:10

De eigenaar wijzigen:

Druk op [Wijzigen] bij

Eigenaar en selecteer de

nieuwe eigenaar voor de box

uit de weergegeven lijst. Druk

vervolgens op [OK].

De machtiging wijzigen:

Druk op [Wijzigen] bij

Machtiging en selecteer

[Persoonlijk] of [Gedeeld].

Druk vervolgens op [OK].

OPMERKING: Raadpleeg voor meer informatie over

het opgeven van andere instellingen de Engelse

gebruikershandleiding.

Werken met gebruikersrechten als het gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is

Box:

Boxnummer:

0001

Boxnaam:

SALES

Boxwachtwoord:

********

Wijzigen

Wijzigen

Eigenaar:

DCBA9876

Gebruiksbeperkingen:

200 MB

Machtiging:

Persoonlijk

Wijzigen

Als het gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is,

dan kan de eigenaar van een box met toegekende

gebruikersrechten de volgende boxinformatie wijzigen:

de boxnaam, het boxwachtwoord, de machtiging, het

automatisch wissen van bestanden en de instelling voor

overschrijven.

Bestanden aut. wissen:

Wijzigen

Instelling overschrijven:

Wijzigen

30

dag(en)

Toestaan

Vrije ruimte:

Verwijderen na afdrukken:

Wijzigen

30

MB

Uit

Annuleren

Opslaan

Status

10/10/2010 10:10

3-53


Basisbediening

Taken annuleren

Volg de onderstaande stappen om elke afdruk- of verzendtaak die bezig is te annuleren.

Taken annuleren

U kunt ook taken annuleren door op de Stop-toets te drukken.

Afdruktaken

1 Druk op de Stop-toets terwijl het kopieerscherm of

het verzendscherm wordt weergegeven.

Het scherm Taak wordt geannuleerd verschijnt.

De huidige afdruktaak wordt tijdelijk onderbroken.

2 Selecteer de taak die u wilt annuleren en druk op

[Annuleren]. Druk vervolgens op [Ja] in het

bevestigingsscherm.

Verzendtaken

1 Druk op de Stop-toets terwijl het kopieerscherm of

het verzendscherm wordt weergegeven.

Taak annuleren verschijnt.

OPMERKING: Een taak die reeds aan het verzenden

is, wordt niet tijdelijk onderbroken als u op de Stoptoets

drukt.

2 Om het verzenden te annuleren, selecteert u

[Annuleren] en drukt u op [Ja] in het

bevestigingsscherm.

Kopiëren...

kopieën

OPMERKING:

Taaknr.: 000021 Taaknaam: doc20081010101034 Gebruiker: -----

Scanner instelling

Printerinstelling

Gescande pagina's

kopieën

A4

100%

2-zijdig

Bovenrand boven

2 2/ 24

Annuleren

A4

2-zijdig

Sorteren

Normaal

Binnenste uitvoerlade

Res. volgende

Als Volg. prioriteit behouden (raadpleeg de Engelse

gebruikershandleiding) is ingesteld op [Uit]

Het kopieerscherm verschijnt op het aanraakscherm

tijdens het afdrukken.

1 Druk op de Stop-toets of op [Annuleren].

De huidige afdruktaak wordt geannuleerd.

Status

10/10/2010 10:10

3-54


Basisbediening

Afdrukken vanaf een computer annuleren

Om een afdruktaak via het printerstuurprogramma te annuleren voor de printer begint met afdrukken, handelt u

als volgt:

1 Dubbelklik op het printerpictogram ( )

rechtsonder in de taakbalk van het Windowsbureaublad

om een dialoogvenster voor de printer

te openen.

3

2 Klik op het bestand waarvoor u het afdrukken wilt

annuleren en selecteer Annuleren in het menu

Document.

3-55


Basisbediening

Scherm Snelle instellingen

In het beginscherm voor kopiëren en verzenden (het scherm dat verschijnt wanneer na het opstarten voor het

eerst de toets Kopiëren of Verzenden ingedrukt wordt) worden de belangrijke en veelgebruikte functies uit de

talloze mogelijkheden van dit apparaat geregistreerd. Dit beginscherm heet Snelle instellingen. De registratie

van functies in het scherm Snelle instellingen kan aan uw werkomgeving worden aangepast voor optimale

efficiëntie.

Functies die in Snelle instellingen kunnen worden geregistreerd

Standaardregistraties en de functies beschikbaar voor registratie zijn als volgt.

Voor meer details over de Snelle instellingen voor fax, raadpleeg de FAX System (V) Operation Guide.

Functie

Standaardregistratie

Functies beschikbaar voor

registratie

Kopiëren

Verzenden

1: Papierselectie

2: Zoom

3: Dichtheid

4: Duplex

5: Combineren

6: Nieten/perforeren

1: Kleurselectie

2: Scanresolutie

3: Dichtheid

4: 2-zijdig/boek origineel

5: Continu scannen

6: Bestandsindeling

• Papierselectie

• Zoom

• Dichtheid

• Duplex

• Combineren

• Nieten/perforeren

• Richting origineel

• Sorteren/verschuiven

• Kleurselectie

• Origineelbeeld

• Origineelformaat

• Continu scannen

• Dichtheid achtergrond

aanpassen

• Zoom

• Scanresolutie

• FAX TX-resolutie

• Dichtheid

• 2-zijdig/boek origineel

• Bestandsindeling

• Origineelformaat

• Verzendgrootte

• Richting origineel

• Origineelbeeld

• Kleurselectie

• Continu scannen

• Dichtheid achtergrond

aanpassen

3-56


Basisbediening

Functie

Standaardregistratie

Functies beschikbaar voor

registratie

Documentbox

Document

opslaan

1: Kleurselectie

2: Resolutie

3: Dichtheid

4: 2-zijdig/boek origineel

5: Richting origineel

6: Origineelbeeld

• Kleurselectie

• Resolutie

• Dichtheid

• 2-zijdig/boek origineel

• Richting origineel

• Origineelbeeld

• Origineelformaat

• Zoom

• Continu scannen

• Opslagformaat

• Dichtheid achtergrond

aanpassen

3

Verzenden

vanuit box

1: Bestandsindeling

2: Verwijderen na versturen

3: FAX TX-resolutie

4: Verzendgrootte

• Bestandsindeling

• Verwijderen na verzenden

• FAX TX-resolutie

• Verzendgrootte

Afdrukken

vanuit box

1: Papierselectie

2: Verwijderen na afdrukken

3: Sorteren/verschuiven

4: Duplex

5: Combineren

6: Nieten/perforeren

• Papierselectie

• Verwijderen na afdrukken

• Sorteren/verschuiven

• Duplex

• Nieten/perforeren

• Combineren

Registratie wijzigen

Gereed voor Kopiëren. (Kleur)

Beeld kopiëren

Plaats origineel.

kopieën

Sneltoets 1

Sneltoets 2

Sneltoets 3

De onderstaande procedure is een voorbeeld voor het

vervangen van de registratie van Dichtheid door

Origineelbeeld in het scherm Snelle instellingen voor

kopiëren.

Orig.

: A4 : ---

Zoomen

: 100% : 100%

Papier

: A4 : ---

Voorbeeld

Snelle

instellingen

Orig./papier/

voltooien

Auto

Kleur/beeldkwaliteit

Papierselectie

1-zijdig

>>1-zijdig

Duplex

100%

Zoomen

Uit

Combineren

Indelen

/bewerken

Normaal 0

Dichtheid

Nieten/

perforeren

Geavanceerde

instellingen

Sneltoets 4

Sneltoets 5

Sneltoets 6

Programma

Status 10/10/2010 10:10

Uit

1 Druk op de Systeemmenu-toets.

2 Druk op [Kopiëren], [Volgende] bij Instellingen

Quick Setup en vervolgens op [Wijzigen] bij

Origineelbeeld.

3-57


Basisbediening

Kopiëren - Origineel beeld

Voeg Origineelbeeld toe in het scherm Snelle instellingen.

3 Druk op [Toets 3] om de toets als vervanglocatie in

te stellen.

Uit

Toets 1

Toets 2 Toets 3

4 Druk op [OK]. Er verschijnt een

bevestigingsscherm. Druk op [Ja]. De functie

Origineel beeld wordt nieuw geregistreerd.

Toets 4 Toets 5 Toets 6

Annuleren

OK

Status 10/10/2010 10:10

3-58


Basisbediening

Programma

Als u veelgebruikte functies in één programma registreert, hoeft u slechts het programmanummer in te toetsen

om deze functies op te roepen. U kunt de programma's ook een naam geven om ze makkelijker te herkennen

bij het oproepen.

De onderstaande programma's zijn van tevoren geregistreerd. De geregistreerde inhoud kan opnieuw worden

geregistreerd voor meer gebruiksgemak in uw gebruiksomgeving.

Nummer Programmanaam Standaardregistratie

01 Kopie ID-kaart Kopieerfunctie

Kleur: Zwart-wit

Combineren: [2 op 1]

Continu scannen: [Aan]

Origineelformaat: Statement (A5-R)

Papierselectie: Cassette 1

Zoom: Automatische zoom

02 Eco-kopie Kopieerfunctie

Kleur: Zwart-wit

EcoPrint: [Aan] (Niveau [5])

03 Stempel Vertrouwelijk Kopieerfunctie

Kleur: Zwart-wit

Doorschijnen voorkomen: [Aan]

Stempel: Vertrouwelijk

Lettertypegrootte: middelgroot

Lettertypekleur: [Zwart]

Stempelpositie: [Midden]

Displaypatroon: [Transparant]

3

OPMERKING: Er kunnen tot 50 gecombineerde kopieer- en verzendfuncties in het programma geregistreerd

worden.

Als het gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is, dan kunt u de functies enkel registreren door aan te

melden met beheerdersrechten.

Programma's registreren

Gebruik de onderstaande procedure om een programma te registreren.

De volgende procedure is een voorbeeld van het registreren van kopieerfuncties.

1 Druk op de Programma-toets terwijl u in

kopieermodus bent.

2 Druk op [Toevoegen] en druk op een cijfer (01 tot

50) voor het programmanummer.

Als u naar het programmascherm gaat vanuit het

kopieerscherm, het verzendscherm of het

documentboxscherm, ga dan naar stap 4.

OPMERKING: Als u een reeds geregistreerd

programmanummer selecteert, dan kunt u de huidige

geregistreerde functies vervangen door een nieuwe set

functies.

3-59


Basisbediening

3 Controleer of [Kopiëren] geselecteerd is en druk op

[Volgende].

4 Voer de nieuwe programmanaam in en druk op

[Opslaan] om het programma te registreren.

3-60


Basisbediening

Programma's oproepen

Gebruik de onderstaande procedure om een geregistreerd programma op te roepen.

Als de toets Programma wordt ingedrukt 1 Druk op de Programma-toets.

Bezig met opvragen van programma.

01 Eco Copy

02 Confidential Stamp 03 ID Card Copy 04 Send 1

05 Send 2 06 FAX 1

07 FAX 2

08 Box 1

Nr.

2 Druk op [Opnieuw kiezen] en druk op de toets van

het programmanummer (01 tot 50) om het op te

roepen. Druk op de toets Snelkiesnummer

zoeken of [Nr.] om het op te roepen

programmanummer rechtstreeks in te voeren.

3

09 10 11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

Opnieuw kiezen Voeg toe Bewerken

Status

10/10/2010 10:10

Als [Programma] wordt ingedrukt in het kopieerscherm

Bezig met opvragen van programma.

01 Eco Copy

02 Confidential Stamp 03 ID Card Copy 04 Send 1

05 Send 2 06 FAX 1

07 FAX 2

08 Box 1

09 10 11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

Snelle

instellingen

Status

Orig./papier/

voltooien

Kleur/beeldkwaliteit

Indelen

/bewerken

Geavanceerde

instellingen

Nr.

Programma

10/10/2010 10:10

OPMERKING: Als het programma niet opgeroepen

kan worden, dan kan het zijn dat de in het programma

opgegeven documentbox of paginasjabloon gewist is.

Controleer de documentbox.

[Programma] kan bij elke functie worden ingedrukt om

het geregistreerde programma voor de betreffende

functie op te roepen.

3 Plaats de originelen en druk op de Start-toets. Het

kopiëren wordt uitgevoerd volgens het

geregistreerde programma.

Programma's bewerken en verwijderen

U kunt het nummer of de naam van een programma wijzigen of een programma verwijderen.

Gebruik de onderstaande procedure om een programma te bewerken of te verwijderen.

1 Druk op de Programma-toets.

2 Druk op [Bewerken] en druk op de toets van het

programmanummer (01 tot 50) om het te bewerken

of te verwijderen.

3 Om een programma te bewerken, gebruikt u de

procedure voor het registreren en drukt u op

[Wijzigen]. Wijzig vervolgens het nummer of de

naam van het programma en druk op [Opslaan].

Kies [Ja] in het bevestigingsscherm om het

programma te wijzigen.

Om het programma te verwijderen, drukt u op

[Programma verwijderen]. Kies [Ja] in het

bevestigingsscherm om het programma te

verwijderen.

3-61


Basisbediening

Sneltoetsen registreren (kopieer-, verzend- en documentboxinstellingen)

Voeg sneltoetsen toe in het scherm Snelle instellingen om snel toegang te hebben tot veelgebruikte functies.

De functienaam die bij een geregistreerde sneltoets hoort, kan indien nodig gewijzigd worden. U kunt in het

totaal 6 sneltoetsen registreren voor kopieerfuncties, verzendfuncties en functies voor de documentbox.

Sneltoetsen toevoegen

Het registreren van sneltoetsen gebeurt in het instellingenscherm van elk van de functies. Sneltoetsen kunnen

voor alle functies geregistreerd worden waarbij [Sneltoets toevoegen] op het scherm verschijnt.

Gebruik de onderstaande procedure om een sneltoets te registreren.

Gereed voor Kopiëren. (Kleur)

Memopagina

Indeling

Uit

kopieën

1 Druk, nadat u de gewenste instellingen uitgevoerd

heeft in het instellingenscherm van elke functie, op

[Sneltoets toevoegen].

Indeling A

Indeling B

Boven

L naar R

Boven

R naar L

Geen

Kader

Orig.

Zoomen

Papier

: A4

: 50%

: A4

Voorbeeld

Links

B naar O

Rechts

B naar O

Bovenr.

boven

Afdr.richt.

origineel

Sneltoets toevoegen

Annuleren

OK

Status

10/10/2010 10:10

2 Druk op de toetsen die overeenkomen met het

sneltoetsnummer (01 tot 06) dat u wilt registreren.

OPMERKING: Als u een reeds geregistreerd

sneltoetsnummer selecteert, dan kunt u de huidige

geregistreerde sneltoets vervangen door een nieuwe.

3 Voer de naam van de sneltoets in en druk op

[Opslaan] om de sneltoets toe te voegen.

Sneltoetsen bewerken en verwijderen

Volg de onderstaande stappen om het nummer/de naam van een sneltoets te wijzigen of een sneltoets te

verwijderen.

1 Druk in het instellingenscherm van elke functie op

[Sneltoets toevoegen] onderaan het scherm.

2 Druk op [Bewerken] en druk op de toets van het

sneltoetsnummer (01 tot 06) om het te bewerken of

te verwijderen.

3 Om een sneltoets te bewerken, drukt u op

[Wijzigen] om het nummer en de naam van de

sneltoets te wijzigen en drukt u op [OK] en

vervolgens op [Opslaan]. Kies [Ja] in het

bevestigingsscherm om de sneltoets te wijzigen.

3-62


Basisbediening

Om de sneltoets te verwijderen, drukt u op

[Sneltoets verwijderen]. Kies [Ja] in het

bevestigingsscherm om de sneltoets te

verwijderen.

3

3-63


Basisbediening

Gebruik van de webbrowser

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de webbrowser gebruikt.

OPMERKING: Om de webbrowser te gebruiken, moet de webbrowser op [Aan] ingesteld staan. Raadpleeg

de Engelse gebruikershandleiding.

Opstarten en afsluiten van de browser

Gebruik de onderstaande procedure om de webbrowser op te starten en af te sluiten.

1 Druk op de toets Toepassing.

Het scherm met de lijst met toepassingen

verschijnt.

Toepassing

2 Druk op [Webbrowser].

De webbrowser wordt opgestart.

Weekly Timer

Webbrowser

Status 10/10/2010 10:10

3 Gebruik het browserscherm om webpagina's te

bezoeken.

Raadpleeg Gebruik van het browserscherm op

pagina 3-65voor meer informatie over het gebruik

van het browserscherm.

4 Druk om de browser af te sluiten op [X] (Afsluiten)

en druk vervolgens op [Ja] in het

bevestigingsscherm voor het afsluiten.

Het scherm met de lijst met toepassingen

verschijnt.

OPMERKING: U kunt uw voorkeuren opgeven

bijvoorbeeld voor de manier waarop het scherm van de

webbrowser weergegeven wordt. Raadpleeg voor

meer informatie de Engelse gebruikershandleiding.

3-64


Basisbediening

Gebruik van het browserscherm

De beschikbare bedieningsfuncties in het webbrowserscherm staan hieronder weergegeven.

UTAX - Home

Titelbalk

Geeft de naam van de pagina weer.

Vak Zoeken

Als u op het tekstvak drukt, dan verschijnt een

toetsenbord. U kunt dan een zoekopdracht starten door

een trefwoord in te voeren en op [Zoeken] te drukken.

Afsluiten

Sluit de webbrowser af en keert terug naar

het scherm met de lijst met toepassingen.

Schuifbalken

Hiermee kunt u de weergegeven

pagina naar boven, naar

beneden, naar links en naar

rechts verplaatsen door op [ ],

[ ], [ ] of [ ] te drukken of

door de schuifbalken met uw

vinger te verplaatsen.

3

Enter URL Search Menu

Status 10/10/2010 10:10

URL opgeven

Gebruik deze functie om een

gewenste webpagina weer te

geven door de URL van die pagina

in te voeren.

Startpagina

Geeft de gekozen startpagina weer.

Vernieuwen

Vernieuwt de pagina.

Vorige/Volgende

Geeft de vorige of

volgende pagina weer.

Pictogram Vergrendelen

Wordt weergegeven als u een

beveiligde pagina bezoekt.

Lader/voortgangsbalk

Geeft de status weer van de

pagina die aan het laden is. Als

de browser een webpagina aan

het laden is, dan geeft de lader

een animatie weer.

Menu

Geeft het menu met browserinstellingen weer.

U kunt dit menu gebruiken om de zoomfactor

van het browserscherm op te geven, het

tekstcoderingsschema in te stellen en het

servercertificaat te controleren.

Zoeken (Zoeken op internet/Opvragen in pagina)

Geeft een zoekmenu weer waarin u [Opvragen in pagina]

of een internetzoeksite kunt selecteren.

Zoeken op internet: Gebruik de gekozen zoeksite om te

zoeken met het ingevoerde trefwoord.

Opvragen in pagina: Zoek het ingevoerde trefwoord in de

huidige pagina. U kunt verder zoeken

door op [Omhoog] of [Omlaag] te

drukken.

OPMERKING: Als u op de Reset-toets drukt terwijl de webbrowser geopend is, dan wordt de browser

afgesloten en keert u terug naar het scherm met de lijst met toepassingen zonder dat het afsluiten van de

browser wordt weergegeven.

3-65


Basisbediening

Gebruik van de Weektimer

De functie "Weektimer" is als standaardapplicatie op het apparaat geïnstalleerd. Met de Weektimer kunt u inen

uitschakeltijden voor het apparaat opslaan voor elke dag van de week en instellen dat het apparaat

automatisch in- en uitschakelt op deze tijden.

BELANGRIJK: Het in-/uitschakelen met de Weektimer schakelt het apparaat in dezelfde stand (slaapstand) als

wanneer de Power-toets op het bedieningspaneel wordt ingedrukt. Schakel de hoofdschakelaar niet uit als u de

Weektimer gebruikt.

OPMERKING: Als het gebruikersbeheer is ingeschakeld, dan moet u voor het gebruik van deze functie

aanmelden met beheerdersrechten.

Zorg ervoor dat de tijd ingesteld is voor u de Weektimer gebruikt. Raadpleeg Datum en tijd instellen op pagina

2-10 voor meer informatie.

Weektimer instellen

1 Druk op de toets Toepassing.

Het scherm met de lijst met toepassingen

verschijnt.

2 Druk op [Weektimer].

De Weektimer wordt opgestart.

3 Druk op het vakje [Schakel de toepassing in] zodat

het aangevinkt wordt.

4 Selecteer de dag die u wilt instellen en druk op

[Bewerken].

5 Druk op de vakjes [Inschakelen] bij Inschakelen/

Uitschakelen zodat ze aangevinkt worden, druk op

[+] of [-] om de tijden op te geven en druk op [OK].

[Nummers] kan worden ingedrukt om de tijden met

de cijfertoetsen op het bedieningspaneel op te

geven.

6 Als u het aantal keer opnieuw proberen wanneer

niet succesvol wordt uitgeschakeld wilt wijzigen,

drukt u op [Aantal opnieuw].

7 Stel Aantal opnieuw en Tussentijd opnieuw in en

druk op [OK].

Als u wilt dat het proberen doorgaat tot het

apparaat uitgeschakeld is, druk dan op het vakje

[Blijf proberen] zodat het aangevinkt wordt.

8 Druk op [Afsluiten] om af te sluiten.

U keert terug naar het scherm met de lijst met

toepassingen.

3-66


Basisbediening

Teller controleren

Druk op de toets Tellers om het aantal afgedrukte en

gescande pagina's te controleren.

3

Tellers

Afgedrukte pagina's

Raadpleeg voor meer informatie de Engelse

gebruikershandleiding.

Kopiëren

Printer

FAX

Totaal

Zwart-Wit:

Kleur:

1-kleur:

Totaal:

300 600

100

200 500

100

100 100

0

600 1200

200

1000

800

200

2000

Gescande pagina's

Kopiëren

FAX

Overige

Totaal

Originelen:

600

200

1000

1800

Afdrukken

Statuspagina

Aantal afdr.

op papierform.

Sluiten

Status

10/10/2010 10:10

Help-scherm

Als u problemen heeft bij het bedienen van het apparaat, dan kunt u via het bedieningspaneel de bediening

nakijken.

Druk op de toets Help op het bedieningspaneel om het

Help-scherm weer te geven. In het Help-scherm vindt u

uitleg over de functies en over de bediening ervan.

Help-schermweergave

Help-titels

Geeft informatie weer

over de functies en de

apparaatbediening.

Geeft het scherm weer van

het tabblad met de in Help

uitgelegde functie. (Bij dit

voorbeeldscherm verschijnt

het scherm dat volgt als

stap 1 van de

Instelprocedure is

uitgevoerd.)

Papierbron selecteren

Selecteer de papierbron door een

cassette of multifunct. cassette te kiezen.

Instelprocedure

1. Druk op [Orig./papier/voltooien].

2. Druk op [Papierselectie].

Proberen

Lijst weergeven

1/2

Afsluiten

Status 10/10/2010 10:10

Geeft de Help-lijst weer.

Scrollt omhoog en omlaag

door op [ ] of [ ] in te

drukken als de helptekst niet

helemaal kan worden

weergegeven op één

scherm.

Sluit het Help-scherm en

keert terug naar het

oorspronkelijke scherm.

3-67


3-68

Basisbediening


4 Onderhoud

Dit hoofdstuk beschrijft het reinigen van het apparaat en het vervangen van de toner.

• Standaardonderhoud ..........................................................................4-2

• Reinigen............................................................................................4-15

4-1


Onderhoud

Standaardonderhoud

Vervangen van de tonercontainer

Als de toner bijna op is, verschijnt in het aanraakscherm "De toner is bijna leeg". Zorg ervoor dat u een nieuwe

tonercontainer klaar heeft liggen om te vervangen.

Wanneer op het aanraakscherm De toner is leeg. verschijnt, moet de toner vervangen worden.

Reinig telkens als u de tonercontainer vervangt de onderdelen volgens de onderstaande instructies. Door vuile

onderdelen kan het resultaat minder worden.

OPMERKING:

• Vervang de tonercontainer altijd door een originele tonercontainer. Niet-originele tonercontainers kunnen

slechte beeldafdrukken en apparaatstoringen veroorzaken.

• De geheugenchip in de tonercontainer van dit apparaat slaat informatie op die dient voor het verbeteren

van het gebruiksgemak, het recyclingsysteem van gebruikte tonercontainers en de planning en

ontwikkeling van nieuwe producten. De opgeslagen informatie bevat geen persoonlijke of individuele

gegevens en wordt volledig anoniem gebruikt voor de bovenstaande doeleinden.

VOORZICHTIG: De tonercontainer en de tonerafvalbak mogen niet worden verbrand. De vonken

kunnen brandwonden veroorzaken.

De installatieprocedure van de tonercontainer is voor elke kleur gelijk. Hieronder wordt de procedure voor de

gele tonercontainer beschreven.

1 Open de voorklep.

(Y) (C) (M) (K)

2 Draai de ontgrendeling van de tonercontainer

rechtop.

4-2


Onderhoud

3 Verwijder de tonercontainer en stop deze in de

bijgeleverde plastic afvalzak.

4

4 Haal de nieuwe tonercontainer uit de doos.

5 Houd de tonercontainer verticaal en tik ongeveer 3

keer tegen de bovenkant. Draai de tonercontainer

om zodat de andere kant bovenaan is en tik er op

dezelfde manier tegenaan.

4-3


Onderhoud

6 Houd de tonercontainer horizontaal en schud deze

ongeveer 3 keer heen en weer.

7 Houd de tonercontainer met beide handen vast en

duw deze voorzichtig helemaal naar achteren.

8 Als de tonercontainer niet verder geduwd kan

worden, zet de vergrendeling van de

tonercontainer dan in de horizontale stand.

9 Sluit de voorklep.

OPMERKING: Lever de lege tonercontainer en de tonerafvalbak in bij uw dealer of

servicevertegenwoordiger. De ingezamelde tonercontainers en tonerafvalbakken worden gerecycled of

verwijderd volgens de betreffende voorschriften.

4-4


Onderhoud

Vervangen van de tonerafvalbak

Als in het aanraakscherm "De tonerafvalbak is bijna vol" verschijnt, zorg er dan voor dat u een nieuwe

tonerafvalbak klaar heeft liggen voor vervanging.

Als in het aanraakscherm “Controleer de tonerafvalcontainer.” verschijnt, vervang dan meteen de tonerafvalbak.

VOORZICHTIG: De tonercontainer en de tonerafvalbak mogen niet worden verbrand. De vonken

kunnen brandwonden veroorzaken.

1 Open de voorklep.

4

2 Druk op de ontgrendelingstoets (1) en trek de

tonerafvallade (2) uit.

3 Sluit de dop en haal de oude tonerafvalbak schuin

omhoog uit.

4-5


Onderhoud

4 Stop de tonerafvalbak in de bijgeleverde plastic

afvalzak.

5 Haal de nieuwe tonerafvalbak voorzichtig uit de

verpakking en open de dop.

6 Plaats de nieuwe tonerafvalbak.

4-6


Onderhoud

7 Duw op de aangegeven positie om de

tonerafvallade af te sluiten. Als de lade de juiste

plek bereikt, dan klikt deze hoorbaar op z'n plek

vast.

8 Sluit de voorklep.

4

OPMERKING: Lever de lege tonercontainer en de tonerafvalbak in bij uw dealer of

servicevertegenwoordiger. De ingezamelde tonercontainers en tonerafvalbakken worden gerecycled of

verwijderd volgens de betreffende voorschriften.

4-7


Onderhoud

Vervangen van de nietjes

In de optionele finisher voor 1000 vel, finisher voor 4000 vel en middenvouweenheid is een nietpatroon

geïnstalleerd.

Als een bericht verschijnt dat de nietjes op zijn, dan moet de nietpatroonhouder bijgevuld worden met nieuwe

nietjes.

OPMERKING: Als de nietjes in de nieteenheid op zijn, neem dan contact op met uw

servicevertegenwoordiger of verkooppunt.

Volg de onderstaande stappen om de nietjes bij te vullen.

Finisher voor 1000 vel (optioneel)

1 Open de voorklep.

2 Verwijder de nietpatroonhouder.

3 Verwijder het lege nietpatroon uit de

nietpatroonhouder.

OPMERKING: Het nietpatroon kan enkel worden

verwijderd als er geen nietjes meer in zitten.

4-8


Onderhoud

4 Plaats het nieuwe nietpatroon in de

nietpatroonhouder.

5 Zet de nietpatroonhouder terug. De

nietpatroonhouder klikt op zijn plaats als deze

correct geplaatst is.

4

6 Sluit de voorklep.

4-9


Onderhoud

Finisher voor 4000 vel (optioneel)

In de finisher voor 4000 vel bevindt zich nietpatroonhouder A.

In de optionele vouweenheid bevinden zich nietpatroonhouders B en C. De procedure voor het bijvullen van

nietpatroonhouders B en C is hetzelfde als voor nietpatroonhouder A.

Bijvullen van nietpatroonhouder A

OPMERKING: Zie pagina 4-11 voor het bijvullen van nietpatroonhouder B/C van de optionele vouweenheid.

1 Open voorklep 1.

2 Verwijder de nietpatroonhouder.

3 Verwijder het lege nietpatroon uit de

nietpatroonhouder.

OPMERKING: Het nietpatroon kan enkel worden

verwijderd als er geen nietjes meer in zitten.

4-10


Onderhoud

4 Plaats het nieuwe nietpatroon in de

nietpatroonhouder.

5 Zet de nietpatroonhouder terug. De

nietpatroonhouder klikt op zijn plaats als deze

correct geplaatst is.

4

6 Sluit voorklep 1.

Bijvullen van nietpatroonhouder B/C (optioneel)

Volg de onderstaande stappen voor het bijvullen van de nietjes in de optionele vouweenheid. Volg dezelfde

procedure voor het bijvullen van de nietpatroonhouders B en C.

1 Open voorklep 1 en 2.

2 Verwijder nietpatroonhouder B of C.

4-11


Onderhoud

3 Open de stopper en verwijder het lege nietpatroon.

OPMERKING: Het nietpatroon kan enkel worden

verwijderd als er geen nietjes meer in zitten.

4 Plaats het nieuwe nietpatroon in de

nietpatroonhouder en sluit de stopper.

5 Zet de nietpatroonhouder terug.

Zorg er bij het terugplaatsen voor dat de

driehoekjes op de nietpatroonhouder en de

nieteenheid tegen elkaar aankomen. De

nietpatroonhouder klikt op zijn plaats als deze

correct geplaatst is.

6 Sluit voorklep 1 en 2.

Leegmaken van de perforatorafvalbak (optioneel)

Als op het bedieningspaneel van het apparaat een bericht verschijnt dat de perforatorafvalbak vol is, dan moet

u de perforatorafvalbak leegmaken.

Laat de hoofdschakelaar van het apparaat in de stand AAN ( | ) staan terwijl u dit doet.

4-12


Onderhoud

Finisher voor 1000 vel (optioneel)

1 Open de voorklep.

2 Neem de hendel van de perforatorafvalbak vast en

verwijder de bak uit de documentfinisher.

4

OPMERKING: Let erop dat er geen

perforatorsnippers uit de afvalbak vallen als u deze

verwijdert.

3 Gooi de perforatorsnippers weg.

4 Zet de perforatorafvalbak terug. Plaats deze tegen

de geleiders van de documentfinisher.

5 Sluit de voorklep.

4-13


Onderhoud

Finisher voor 4000 vel (optioneel)

1 Open voorklep 1.

2 Neem de hendel van de perforatorafvalbak vast en

verwijder de bak uit de documentfinisher.

OPMERKING: Let erop dat er geen

perforatorsnippers uit de afvalbak vallen als u deze

verwijdert.

3 Gooi de perforatorsnippers weg.

4 Zet de perforatorafvalbak terug. Plaats deze tegen

de geleiders van de documentfinisher.

5 Sluit voorklep 1.

4-14


Onderhoud

Reinigen

Reinig het apparaat regelmatig om een optimaal resultaat te garanderen.

VOORZICHTIG: Haal voor de veiligheid altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat

gaat reinigen.

Originelenklep / glasplaat

Veeg de achterkant van de originelenklep, de binnenkant van de documenttoevoer en de glasplaat schoon met

een zachte doek bevochtigd met alcohol of een zacht schoonmaakmiddel.

4

BELANGRIJK: Gebruik geen verdunners of andere organische oplosmiddelen.

Originelenklep

Glasplaat

4-15


Onderhoud

Sleufglas / Gedeelte voor Dubbelzijdig scannen

Als bij gebruik van de optionele documenttoevoer zwarte strepen of vuil op de kopieën verschijnt, veeg dan het

sleufglas met de bijgeleverde doek schoon. Het bericht Reinig het sleufglas. kan verschijnen als het sleufglas

moet worden gereinigd. Als u de documenttoevoer gebruikt voor dubbelzijdig scannen, reinig dan ook de

eenheid voor dubbelzijdig scannen.

Het slit glas moet gereinigd worden.

1. Open de documenttoevoer.

2. Reinig het scanglas en de witte leesgeleider op de

documenttoevoer met de bijgeleverde droge doek.

3. Sluit de documenttoevoer en druk op [Afsluiten].

Er kunnen zwarte strepen ontstaan op de afdrukken

als de glasplaat en de originelen vuil zijn.

02/03

Onderbreken

Afsluiten

Status 10/10/2010 10:10

OPMERKING: Veeg het sleufglas schoon met de bijgeleverde droge doek. Gebruik geen water, zeep of

oplosmiddel om schoon te maken.

1 Verwijder de doek uit het vakje voor de

reinigingsdoek.

2 Open de documenttoevoer en veeg het sleufglas

(a) schoon.

a

4-16


Onderhoud

3 Veeg de witte geleider (b) op de documenttoevoer

schoon.

b

4 Als u de documenttoevoer voor dubbelzijdig

scannen gebruikt, open dan de bovenklep van de

documenttoevoer en veeg het glas (scaneenheid)

schoon

4

5 Veeg de witte roller schoon.

6 Sluit de bovenklep van de documenttoevoer en

plaats de reinigingsdoek terug in het vakje.

7 Druk op [Afsluiten] op het aanraakscherm.

4-17


Onderhoud

Scheider

Reinig de scheider regelmatig (minstens één keer per maand) om een optimaal resultaat te garanderen.

1 Open de voorklep.

2 Haal de (blauwe) reinigingsborstel uit.

3 Trek de hendel omhoog en open rechterklep 1.

4 Verwijder het vuil van de scheider door de borstel

langs de scheider heen en weer te bewegen (zie

afbeelding).

4-18


Onderhoud

5 Duw op de aangegeven plek van rechterklep 1 om

deze te sluiten.

Transferrol

6 Berg de reinigingsborstel op en sluit de voorklep.

1 Open de voorklep.

4

2 Haal de (blauwe) reinigingsborstel uit.

3 Trek de hendel omhoog en open rechterklep 1.

4-19


Onderhoud

4 Verwijder het vuil van de transferrol door de borstel

langs de rol heen en weer te bewegen terwijl u de

rol ronddraait met het raderwerk aan het

rechteruiteinde van de rol (zie afbeelding).

5 Duw op de aangegeven plek van rechterklep 1 om

deze te sluiten.

6 Berg de reinigingsborstel op en sluit de voorklep.

4-20


5 Problemen oplossen

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u problemen met het apparaat kunt oplossen.

• Storingen oplossen .............................................................................5-2

• Reageren op foutmeldingen................................................................5-9

• Papierstoringen oplossen .................................................................5-25

5-1


Problemen oplossen

Storingen oplossen

In de onderstaande tabel vindt u de algemene richtlijnen voor het oplossen van problemen.

Als er zich een probleem voordoet met uw apparaat, lees dan de controlepunten door en voer de procedures

op de aangegeven pagina’s uit. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw

servicevertegenwoordiger.

Probleem Controlepunten Mogelijke oplossing Pagina

Een van de

toepassingen wil niet

starten.

Het bedieningspaneel

werkt niet wanneer

het apparaat is

ingeschakeld.

Er worden geen

kopieën gemaakt

wanneer ik op Start

druk.

Er worden blanco

vellen papier

uitgevoerd.

Is de tijd voor de

automatische

bedieningspaneel-reset te

kort?

Zit de stekker van het

apparaat in het stopcontact?

Staat er een bericht op het

aanraakscherm?

Staat het apparaat in de

slaapstand?

Zijn de originelen goed

geplaatst?

Stel de tijd voor de automatische

bedieningspaneel-reset in op 30

seconden of langer.

Stop de stekker van het netsnoer in

een stopcontact.

Bepaal de gepaste reactie op het

bericht en voer de bijbehorende

actie uit.

Druk op de Power-toets om de

slaapstand uit te schakelen. Het

apparaat is binnen een minuut

gebruiksklaar.

Wanneer u de originelen op de

glasplaat legt, plaats ze dan met

de beeldzijde omlaag en lijn ze uit

tegen de aanduidingsplaten voor

het origineelformaat.

Als u de originelen in de optionele

documenttoevoer plaatst, plaats ze

dan met de beeldzijde omhoog.

— Controleer of de applicatiesoftware

correct gebruikt wordt.


2-4

5-9

2-8

2-36

2-38


5-2


Problemen oplossen

Probleem Controlepunten Mogelijke oplossing Pagina

De afdrukken zijn te

licht.

De afdrukken zijn te

donker.

De kopieën hebben

een gevlamd patroon

(groepjes stippen in

een patroon en niet

gelijk uitgelijnd).

De afdrukken zijn niet

duidelijk.

Vuil op de afdrukzijde

van het papier.

De afdrukken zijn

vaag.

Is het papier vochtig? Vervang het papier. 2-18

Heeft u de dichtheid

gewijzigd?

Is de toner gelijkmatig

verdeeld in de

tonercontainer?

Staat er een bericht dat er

toner moet worden

toegevoegd?

Selecteer een geschikt

dichtheidsniveau.

Schud de tonercontainer een

aantal keren heen en weer.

3-9


4-2

Vervang de tonercontainer. 4-2

Is de EcoPrint-functie Schakel de EcoPrint-functie uit. —

ingeschakeld?

— Start [Drum reinigen] op. —

— Start [Ontwikkelaar reinigen] op. —

— Start [Reinigen laserscanner] op. —

— Zorg ervoor dat de

papiersoortinstelling klopt voor het

gebruikte papier.


Heeft u de dichtheid

gewijzigd?

Selecteer een geschikt

dichtheidsniveau.

— Start [Kalibratie] op. —

— Start [Ontwikkelaar reinigen] op. —

Is het origineel een

fotoafdruk?

Heeft u de juiste

beeldkwaliteit voor het

origineel gekozen?

Is de glasplaat of de

documenttoevoer vuil?

Stel de beeldkwaliteit in op

[Printeruitvoer] of [Boek/Tijdschrift]

bij [Foto].

3-9


3-10

Selecteer de juiste beeldkwaliteit. 3-9

Reinig de glasplaat of de

documenttoevoer.

4-15

— Borstel de transferrol schoon. 4-19

— Start [Drum reinigen] op. —

— Start [Ontwikkelaar reinigen] op. —

— Start [Reinigen laserscanner] op. —

Wordt het apparaat in een

zeer vochtige omgeving

gebruikt?

Gebruik het in een omgeving met

een geschikte vochtigheid.

— Start [Drum reinigen] op. —


5

5-3


Problemen oplossen

Probleem Controlepunten Mogelijke oplossing Pagina

De afdrukken zijn

scheef.

Er treden vaak

papierstoringen op.

Er zitten zwarte

strepen op de

afdrukken.

Zijn de originelen goed

geplaatst?

Is het papier goed geplaatst?

Wanneer u originelen op de

glasplaat legt, lijn ze dan uit tegen

de aanduidingsplaten voor het

origineelformaat.

Wanneer er originelen in de

optionele documenttoevoer

worden geplaatst, moeten de

breedtegeleiders van de originelen

goed worden uitgelijnd voordat u

de originelen plaatst.

Controleer de positie van de

papierbreedtegeleiders.

Is het papier goed geplaatst? Plaats het papier op de juiste

manier.

— Plaats het papier in de andere

richting.

Is de papiersoort geschikt? Is

het papier in goede staat?

Is het papier gekruld,

gevouwen of gekreukt?

Zitten er losse stukjes papier

of zit er vastgelopen papier in

het apparaat?

Zijn het sleufglas en het

gedeelte voor dubbelzijdig

scannen vuil?

Haal het papier uit, draai het om en

plaats het opnieuw.

2-38

2-38

2-20

2-20

xix

2-20

2-23

2-20

Vervang het papier. 2-20

Verwijder alle vastgelopen vellen

en stukjes papier.

Reinig het sleufglas en het

gedeelte voor dubbelzijdig

scannen.

— Start [Reinigen laserscanner] op. —

5-25

4-16

De afdrukken zijn

gekreukt of

opgekruld.

Is de papierscheider van de Reinig de papierscheider. 4-18

papierinvoereenheid vuil?

Is het papier vochtig? Vervang het papier. 2-18

— Plaats het papier in de andere

richting.

xix

2-20

2-23

5-4


Problemen oplossen

Probleem Controlepunten Mogelijke oplossing Pagina

Afdrukken lukt niet.

Documenten worden

slecht afgedrukt.

Afdrukken vanaf het

USB-geheugen lukt

niet.

Het USB-geheugen

wordt niet herkend.

Als een afbeelding,

verstuurd van het

apparaat naar de pc,

weergegeven wordt,

dan is de horizontale

of verticale afmeting

verkleind.

Vuil op de bovenrand

of achterkant van het

papier.

Zit de stekker van het

apparaat in het stopcontact?

Stop de stekker van het netsnoer in

een stopcontact.

Staat het apparaat aan? Zet de hoofdschakelaar aan. 3-2

Zijn de printerkabel en

netwerkkabel aangesloten?

Stond het apparaat aan voor

de printerkabel werd

aangesloten?

Is de afdruktaak

onderbroken?

Zijn de

softwaretoepassingsinstelling

en op de pc correct

ingesteld?

Sluit de juiste printerkabel en

netwerkkabel goed aan.

Zet het apparaat aan nadat u de

printerkabel heeft aangesloten.


2-3

2-3

Hervat het afdrukken. —

Controleer of de instellingen van

het printerstuurprogramma en de

softwaretoepassing correct zijn.

Is de USB-host geblokkeerd? Selecteer [Ontgrendelen] in de

USB-host-instellingen.

— Controleer of het USB-geheugen

goed aangesloten is op het

apparaat.

Heeft u 200×100dpi Normaal

of 200×400dpi Superfijn als

scanresolutie geselecteerd?

Controleer de papierbaan en

-helling.

Selecteer bij het verzenden van

een afbeelding een andere

scanresolutie dan 200×100dpi

Normaal of 200×400dpi Superfijn.

Open de rechterklep en controleer

of er toner zit op de papierhelling

binnenin de

papierdoorvoereenheid. Maak de

papierhelling schoon met een

zachte, droge, pluisvrije doek.


5

Gedeelte van het

beeld is hier en daar

wazig of onduidelijk.

— Start [Ontwikkelaar reinigen] op. —

5-5


Problemen oplossen

Probleem Controlepunten Mogelijke oplossing Pagina

Een deel van het

beeld is tijdelijk

onduidelijk of

vertoont witte

strepen.

— Start [Drum reinigen] op. —

Er zitten witte stippen

op het beeld.

Afdrukken met niet

goed aansluitende

kleuren.

— Start [Drum reinigen] op. —

— Start [Kalibratie] op. —

— Start [Kleurregistratie] op. —

De afdruk op de

achterkant van het

papier is zichtbaar

aan de voorkant.

De

achtergronddichtheid

is overdreven.

Voer Tintverloop

aanpassen uit via het

systeemmenu. wordt

weergegeven.

— Stel [Doorschijnen voorkomen] in

op [Aan].

— Voer [Achtergronddichtheid

aanpassen] uit.

Bij langdurig gebruik kunnen

de afgedrukte kleurtinten

onder invloed van de

omgevingstemperatuur en

-vochtigheid licht variëren.Start [Aanpassen tintverloop] op. —

5-6


Problemen oplossen

Probleem Controlepunten Mogelijke oplossing Pagina

De kleuren zijn anders

dan verwacht.

Verzenden via SMB

niet mogelijk.

Heeft u de juiste

beeldkwaliteit voor het

origineel gekozen?

Heeft u gekleurd

kopieerpapier in de

papierlade geplaatst?

Selecteer de juiste beeldkwaliteit. 3-10

Plaats gekleurd kopieerpapier in de

papierlade.

— Start [Kalibratie] op. —

— Start [Aanpassen tintverloop] op. —

— Bij het maken van kopieën —

Stel de kleurbalans in.

Bij het afdrukken vanaf een

computer

Stel de kleur in met behulp van het

printerstuurprogramma.


Is de netwerkkabel

aangesloten?

Zijn de netwerkinstellingen

voor het apparaat goed

geconfigureerd?

Zijn de

mapdelingsinstellingen goed

geconfigureerd?

Staat het SMB-protocol

ingesteld op [Aan]?

Is de [Hostnaam] goed

ingevoerd?

Is het [Pad] goed ingevoerd?

Is de [Gebruikersnaam voor

aanmelden] goed

ingevoerd?*

Is dezelfde domeinnaam

gebruikt voor de [Hostnaam]

en

[Aanmeldingsgebruikersnaam

]?

Is het

[Aanmeldingswachtwoord]

goed ingevoerd?

Zijn de uitzonderingen voor

Windows Firewall correct

geconfigureerd?

Sluit de juiste netwerkkabel goed

aan.

Configureer de TCP/IP-instellingen

op de juiste manier.

Controleer de deelinstellingen en

toegangsrechten bij de

mapeigenschappen.

Stel de SMB-protocolinstelling in

op [Aan].

Controleer de naam van de

computer waar de gegevens heen

worden gestuurd.*

Controleer de delingsnaam van de

gedeelde map.

Controleer de domeinnaam en de

gebruikersnaam voor

aanmelden.**

Verwijder de domeinnaam en de

backslash ("\") uit de

[Aanmeldingsgebruikersnaam].

Controleer het

aanmeldingswachtwoord.

Configureer de uitzonderingen

voor Windows Firewall op de juiste

manier.

2-19

2-3


3-26

3-26

3-26

3-26

3-26

3-26

3-26

3-38

5

5-7


Problemen oplossen

Probleem Controlepunten Mogelijke oplossing Pagina

Verzenden via SMB

niet mogelijk.

Verschillen de

tijdsinstellingen van het

apparaat, de domeinserver

en de

gegevensbestemmingscomputer?

Stel dezelfde tijd in op het

apparaat, de domeinserver en de

gegevensbestemmingscomputer.


Wordt in het aanraakscherm

Fout bij verzenden.

weergeven?

Raadpleeg Reageren op Fout bij

verzenden.

5-19

* U kunt ook een volledige computernaam als hostnaam invoeren (bijvoorbeeld pc001.abcdnet.com).

** U kunt aanmeldingsgebruikersnamen ook in de volgende formaten invoeren:

Domeinnaam/gebruikersnaam (bijvoorbeeld abcdnet/james.smith)

Gebruikersnaam@domeinnaam (bijvoorbeeld james.smith@abcdnet)

5-8


Problemen oplossen

Reageren op foutmeldingen

Als het aanraakscherm een van de volgende berichten weergeeft, voer dan de bijbehorende procedure uit.

Alfanumeriek

Foutmelding Controlepunten Mogelijke oplossing Pagina

Aanvaardbaar aantal

vouwen

overschreden.

Is het toegestane aantal

vellen overschreden?

Druk op [Doorgaan] om af te drukken

met Vouwen voor het toegestane

aantal vellen. Druk op [Annuleren] om

de taak te annuleren.

Activatiefout. — Activeren van de toepassing mislukt.

Neem contact op met de beheerder.

— Expansie-verificatie is uitgeschakeld.

Schakel de hoofdschakelaar uit en

weer aan. Als de fout aanhoudt,

neem dan contact op met de

beheerder.
5

Achtergebleven

papier.

— Verwijder het papier uit de

documentfinisher.


Beperking

taakaccounting

overschreden.*

Is de toegestane

afdrukhoeveelheid beperkt

door taakaccounting

overschreden?

De toegestane afdrukhoeveelheid

beperkt door taakaccounting is

overschreden. Er kan niet meer

afgedrukt worden. De taak is

geannuleerd. Druk op [Afsluiten].


Binnenlade van de

hoofdunit zit vol met

papier.

Is de maximale

opslagcapaciteit

overschreden?

Verwijder het papier. Het afdrukken

wordt hervat.


Box niet gevonden. — De opgegeven box kan niet worden

gevonden. De taak is geannuleerd.

Druk op [Einde].


Controleer de

documenttoevoer.

Staat de documenttoevoer

open?

Sluit de documenttoevoer. —

Staat de bovenklep van de

documenttoevoer open?

Sluit de klep van de

documenttoevoer.


* Als Fouten automatisch wissen ingesteld staat op [Aan], dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat

een ingestelde tijdsduur verstreken is.

5-9


Problemen oplossen

Foutmelding Controlepunten Mogelijke oplossing Pagina

Controleer de

mapinstelling op de

pc.

Is het apparaat verbonden

met het netwerk?

Is de pc waar het gescande

beeld heen moet worden

gestuurd verbonden met het

netwerk?

Zorg ervoor dat het apparaat

verbonden is met het netwerk.

Zorg ervoor dat de bestemmings-pc

verbonden is met het netwerk.

2-3

2-3

Is de instelling van de

gedeelde map waar het

gescande beeld heen moet

worden gestuurd gewijzigd?

Zet de oude instelling terug van de

gedeelde bestemmingsmap.

3-32

Is de accountinformatie

(gebruikers-ID, wachtwoord)

voor toegang tot de

gedeelde map waar het

gescande beeld heen moet

worden gestuurd juist?

Voer de juiste gebruikers-ID en

wachtwoord in. In geval van een

domein, moet de domeinnaam

worden opgegeven.

[Gebruikers-ID]@[Domeinnaam]

Bijvoorbeeld: sa720XXXX@km


Controleer de

rechterlade van het

apparaat.

Is de rechterlade van het

apparaat dicht?

Is de maximale

opslagcapaciteit

overschreden?

Open de rechterlade van het

apparaat.

Verwijder het papier. Het afdrukken

wordt hervat.Controleer het papier

in de multifunctionele

lade.

Controleer de

zijinvoer.

Controleer de

tonerafvalcontainer.

— Het papierformaat verschilt. Stel het

geselecteerde papierformaat in en

druk op [Doorgaan].

— De zijinvoer is niet juist geïnstalleerd.

Bevestig de zijinvoer.

— De tonerafvalbak is niet correct

geplaatst. Plaats de bak op de juiste

manier.

2-27


4-5

Is de tonerafvalbak vol? Vervang de tonerafvalbak. 4-5

De limiet voor de box

is overschreden.*

— De documentbox is vol en er is geen

opslagcapaciteit meer. De taak is

geannuleerd. Druk op [Einde].

— De box Herhalingskopie is vol en de

functie Herhalingskopie is niet meer

beschikbaar.

Druk op [Doorgaan] om de gescande

pagina’s af te drukken.

Druk op [Annuleren] om de taak te

annuleren.De linkerlade van de

finisher zit vol papier.

Is de maximale opslagcapaciteit

overschreden?

Verwijder het papier. Het afdrukken

wordt hervat.


* Als Fouten automatisch wissen ingesteld staat op [Aan], dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat

een ingestelde tijdsduur verstreken is.

5-10


Problemen oplossen

Foutmelding Controlepunten Mogelijke oplossing Pagina

De takenscheider zit

vol met papier.

Is de maximale

opslagcapaciteit

overschreden?

Verwijder het papier en druk op

[Doorgaan]. Het afdrukken wordt

hervat.


De vouwlade zit vol

met papier.

Is de maximale opslagcapaciteit

overschreden?

Verwijder het papier. Het afdrukken

wordt hervat.


De uitvoerlade van de

mailbox zit vol.

De linkerbovenlade

van hoofdunit zit vol

papier.

Is de maximale

opslagcapaciteit

overschreden?

Is de maximale

opslagcapaciteit

overschreden?

Verwijder het papier. Het afdrukken

wordt hervat.

Verwijder het papier en druk op

[Doorgaan]. Het afdrukken wordt

hervat.5

De klep is open. Staat er een klep open? Sluit de klep die weergegeven wordt

op het aanraakscherm.


De vouwlade staat

open.

De vouweenheid staat

open.

De telefoon ligt van de

haak.

— Plaats de vouwlade. —

— Sluit de vouweenheid. —

— Plaats de hoorn terug. —

De toner is leeg.

[C][M][Y][K]

De toner is bijna leeg.

[C][M][Y][K]

De tonerafvalbak is

bijna vol.

— Vervang de tonercontainer door de

door ons aanbevolen toner.

— Het is bijna tijd om de tonercontainer

te vervangen. Houd een nieuwe

tonercontainer klaar.

— Het is bijna tijd om de tonerafvalbak

te vervangen. Zorg voor een nieuwe

tonerafvalbak.

4-2Dit papier kan niet

worden gevouwen.

Heeft u een papierformaat of

-soort geselecteerd die niet

gevouwen kan worden?

Als het geselecteerde papier niet

gewijzigd is en u drukt op

[Doorgaan], dan wordt Vouwen

ingeschakeld.

Selecteer het beschikbare papier.

Druk op [Doorgaan] om af te drukken.


Er is geen

taakaccounting

opgegeven.*

— Er is geen taakaccounting

opgegeven bij het extern verwerken

van de taak. De taak is geannuleerd.

Druk op [Einde].


Er is geen item

ingevoerd. Voer een

item in a.u.b.

Heeft u een itemnaam

ingevoerd voor het

aangemaakte item in het

itemaanmaakscherm?

Voer een itemnaam in.


* Als Fouten automatisch wissen ingesteld staat op [Aan], dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat

een ingestelde tijdsduur verstreken is.

5-11


Problemen oplossen

Foutmelding Controlepunten Mogelijke oplossing Pagina

Fout bij verzenden.* — Er is een fout opgetreden tijdens het

verzenden. De taak is geannuleerd.

Druk op [Afsluiten]. Raadpleeg

Reageren op Fout bij verzenden voor

de foutcode en de oplossing.

5-19

Fout opgetreden in

cassette #.

Fout opgetreden bij

de multifunctionele

lade.

— Open de cassette. Controleer de

binnenkant van het apparaat en

verwijder het papier.

— Verwijder het papier uit de

multifunctionele lade.


2-27

Fout harde schijf. — Er is een fout opgetreden op de

harde schijf. De taak is geannuleerd.

Druk op [Einde]. De mogelijke

foutcodes en hun beschrijvingen zijn

de volgende:

01: De hoeveelheid gegevens die

tegelijk kan worden opgeslagen

is overschreden. Start het

systeem opnieuw op of zet het

apparaat UIT en weer AAN. Als

de fout aanhoudt, splits het

bestand dan op in kleinere

bestanden. Als de fout aanhoudt

na het opsplitsen van het

bestand, dan is de harde schijf

beschadigd. Voer [Systeem

initialiseren] uit.

04: Onvoldoende ruimte op de harde

schijf om deze bewerking te

voltooien. Verplaats gegevens of

verwijder overbodige gegevens.


* Als Fouten automatisch wissen ingesteld staat op [Aan], dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat

een ingestelde tijdsduur verstreken is.

5-12


Problemen oplossen

Foutmelding Controlepunten Mogelijke oplossing Pagina

Fout verwisselbaar

geheugen.*

Is het wegschrijven naar

een verwisselbaar

geheugen verboden?

Er is een fout opgetreden in het

verwisselbaar geheugen. De taak is

beëindigd. Druk op [Einde].

De mogelijke foutcodes zijn de

volgende:

01: Sluit een verwisselbaar

geheugen aan waarheen

weggeschreven kan worden.


— Er is een fout opgetreden in het

verwisselbaar geheugen. De taak is

beëindigd. Druk op [Einde].

De mogelijke foutcodes zijn de

volgende:

01: De hoeveelheid gegevens die

tegelijk kan worden opgeslagen is

overschreden. Start het systeem

opnieuw op of zet het apparaat UIT

en weer AAN. Als de fout

aanhoudt, dan is het verwisselbaar

geheugen niet compatibel met het

apparaat. Gebruik het

verwisselbare geheugen

geformatteerd op dit apparaat. Als

het verwisselbaar geheugen niet

kan worden geformatteerd, dan is

het beschadigd. Sluit een

compatibel verwisselbaar

geheugen aan.

Het geheugen is vol.* — Het geheugen is vol en de taak kan

niet worden voltooid. Druk op

[Doorgaan] om de gescande pagina’s

af te drukken. De afdruktaak kan niet

volledig worden verwerkt. Druk op

[Annuleren] om de taak te annuleren.

— Het proces kan niet worden

uitgevoerd omdat er te weinig

geheugen is. Als alleen [Einde]

beschikbaar is, druk dan op [Einde].

De taak wordt geannuleerd.
5

Het sleufglas moet

gereinigd worden.

— Reinig het sleufglas met behulp van

de reinigingsdoek die bij de

documenttoevoer geleverd is.

4-16

Het scannergeheugen

is vol.*

— Het scannen kan niet worden

uitgevoerd omdat er te weinig

scannergeheugen is. Volg de instructies

op het aanraakscherm.

* Als Fouten automatisch wissen ingesteld staat op [Aan], dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat

een ingestelde tijdsduur verstreken is.


5-13


Problemen oplossen

Foutmelding Controlepunten Mogelijke oplossing Pagina

Kan het opgegeven

aantal niet

afdrukken.*

Kan niet verbinden

met de verif. server.*

— Er is slechts één kopie beschikbaar.

Druk op [Doorgaan] om door te gaan

met afdrukken. Druk op [Annuleren]

om de taak te annuleren.

— Stel op het apparaat dezelfde tijd in

als op de server.


2-10

— Controleer de domeinnaam. —

— Controleer de hostnaam. —

— Controleer de verbindingsstatus met

de server.


Kan niet 2-zijdig afdr.

op dit papiertype.*

Heeft u een papierformaat of

-soort geselecteerd waarop

niet dubbelzijdig kan worden

afgedrukt?

Als het geselecteerde papier niet

gewijzigd is en u drukt op [Doorgaan],

dan wordt Duplex ingeschakeld.

Selecteer het beschikbare papier.

Druk op [Doorgaan] om af te drukken.

3-14

Kan bestemming

(computer) niet

vinden.

Controleer de

bestemming

(computer).

Is het apparaat verbonden

met het netwerk?

Is de pc waar het gescande

beeld heen moet worden

gestuurd verbonden met het

netwerk?

Zorg ervoor dat het apparaat

verbonden is met het netwerk.

Zorg ervoor dat de bestemmings-pc

verbonden is met het netwerk.

2-3

2-3

Is de instelling van de

gedeelde map waar het

gescande beeld heen moet

worden gestuurd gewijzigd?

Zet de oude instelling terug van de

gedeelde bestemmingsmap.

3-32

Is de accountinformatie

(gebruikers-ID, wachtwoord)

voor toegang tot de

gedeelde map waar het

gescande beeld heen moet

worden gestuurd juist?

Voer de juiste gebruikers-ID en

wachtwoord in. In geval van een

domein, moet de domeinnaam

worden opgegeven.

[Gebruikers-ID]@[Domeinnaam]

Bijvoorbeeld: sa720XXXX@km


Kan dit papiertype

niet verschuiven.*

Heeft u een papierformaat of

-soort geselecteerd die niet

verschoven kan worden?

Als het geselecteerde papier niet

gewijzigd is en u drukt op

[Doorgaan], dan wordt Verschuiven

ingeschakeld.

Selecteer het beschikbare papier.

Druk op [Doorgaan] om af te drukken.

3-16

Kan dit papiertype

niet perforeren.

Heeft u een papierformaat of

-soort geselecteerd die niet

kan worden geperforeerd?

Als het geselecteerde papier niet

gewijzigd is en u drukt op

[Doorgaan], dan wordt Perforeren

ingeschakeld.

Selecteer het beschikbare papier.

Druk op [Doorgaan] om af te drukken.

3-22

* Als Fouten automatisch wissen ingesteld staat op [Aan], dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat

een ingestelde tijdsduur verstreken is.

5-14


Problemen oplossen

Foutmelding Controlepunten Mogelijke oplossing Pagina

Kan deze taak niet

uitvoeren.*

— Beperkt door autorisatie-instellingen.

De taak is geannuleerd. Druk op

[Einde].

— Beperkingen door Taakaccounting.

De taak is geannuleerd. Druk op

[Afsluiten].Kan deze papiersoort

niet nieten.*

Hebt u een papierformaat of

-type geselecteerd dat niet

geniet kan worden?

Als het geselecteerde papier niet

gewijzigd is en u drukt op

[Doorgaan], dan wordt Nieten

ingeschakeld.

Selecteer het beschikbare papier.

Druk op [Doorgaan] om af te drukken.


5

Kan ##### niet

gebruiken door een

storing.

— Bel service. —

Kan de taakdata niet

opslaan.

— De taak is geannuleerd. Druk op

[Einde].


KPDL-fout.* — Er is een PostScript-fout opgetreden.

De taak is geannuleerd. Druk op

[Afsluiten].


Leeg de afvalbak van

de perforator.

Is de perforatorafvalbak vol?

Volg de instructies op het

aanraakscherm en maak de

perforatorafvalbak leeg.

4-12

Maximaal aantal

nietjes

overschreden.*

Is het toegestane aantal

vellen overschreden?

Druk op [Doorgaan] om af te drukken

zonder Nieten. Druk op [Annuleren]

om de taak te annuleren.


Machinefout — Er is een interne fout opgetreden.

Schrijf de foutcode op die op het

aanraakscherm wordt weergegeven.

Bel service.


Maximumaantal

gescande pagina's.

Werd de toegestane

scanhoeveelheid

overschreden?

Er kunnen geen pagina's meer

worden gescand. Volg de instructies

op het aanraakscherm.


Nieten onmogelijk op

aangegeven positie.

Heeft u een positie

geselecteerd waar nieten

niet mogelijk is?

Als het geselecteerde papier niet

gewijzigd is en u drukt op

[Doorgaan], dan wordt Nieten

ingeschakeld.

Selecteer het beschikbare papier.

Druk op [Doorgaan] om af te drukken.


* Als Fouten automatisch wissen ingesteld staat op [Aan], dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat

een ingestelde tijdsduur verstreken is.

5-15


Problemen oplossen

Foutmelding Controlepunten Mogelijke oplossing Pagina

Nieter is leeg.*

Zijn de nietjes in de

documentfinisher op?

Als de nietjes op zijn, wordt het

apparaat stopgezet en wordt op het

aanraakscherm weergegeven waar

de nietjes op zijn.

Laat het apparaat aanstaan en volg de

instructies om het nietpatroon te

vervangen. Druk op [Doorgaan] om af te

drukken zonder nieten.

Druk op [Annuleren] om de taak te

annuleren.


Nieter is leeg.

(Handmatig nieten)

Zijn de nietjes in

nietpatroonhouder A op?

Vul de nietjes in nietpatroonhouder A

aan.

4-10

Onjuiste account-ID. — De account-ID was onjuist bij het

extern verwerken van de taak. De

taak is geannuleerd. Druk op [Einde].


Onjuist

boxwachtwoord.

Onjuiste

aanmeldingsnaam of

wachtwoord.

— Het boxwachtwoord was onjuist bij

het extern verwerken van de taak. De

taak is geannuleerd. Druk op [Einde].

— De aanmeldingsgebruikersnaam of

wachtwoord was onjuist bij het extern

verwerken van de taak. De taak is

geannuleerd. Druk op [Einde].Onjuist wachtwoord.

Is een juist wachtwoord

opgegeven?

Geef het juiste wachtwoord op.


Onbekende toner

geïnstalleerd.

Is de geïnstalleerde toner

van ons eigen merk?

Wij zijn niet aansprakelijk voor

schade als gevolg van het gebruik

van artikelen van andere fabrikanten

in dit apparaat.


Onbekende toner

geïnstalleerd. PC

[C][M][Y][K]

Komt de regiospecificatie

van de tonercontainer

overeen met die van het

apparaat?

Installeer de gespecificeerde

tonercontainer.


Papierstoring. — Als zich een papierstoring voordoet,

wordt het apparaat stopgezet en

wordt de plek met de papierstoring op

het aanraakscherm weergegeven.

Laat het apparaat aanstaan en volg

de instructies om het vastgelopen

papier te verwijderen.

5-25

Papiercassette # zit

vol met papier.

Is de maximale opslagcapaciteit

overschreden?

Verwijder het papier. Het afdrukken

wordt hervat.


Plaats de

perforatorafvalbak.

— Volg de instructies op het

aanraakscherm en plaats de

perforatorafvalbak.

* Als Fouten automatisch wissen ingesteld staat op [Aan], dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat

een ingestelde tijdsduur verstreken is.


5-16


Problemen oplossen

Foutmelding Controlepunten Mogelijke oplossing Pagina

Perforeren op de

gewenste plek niet

mogelijk.

Heeft u een positie

geselecteerd waar

perforeren niet mogelijk is?

Als het geselecteerde papier niet

gewijzigd is en u drukt op

[Doorgaan], dan wordt Perforeren

ingeschakeld.

Selecteer het beschikbare papier.

Druk op [Doorgaan] om af te drukken.

3-22

Plaats papier in

papiercassette #.

Plaats papier in de

MF-lade.

Is het papier in de

aangegeven papiercassette

op?

Is in de multifunctionele lade

papier van het

geselecteerde formaat

geplaatst?

Plaats papier.

Selecteer het beschikbare papier.

Druk op [Doorgaan] om af te drukken.

Plaats papier.

Selecteer het beschikbare papier.

Druk op [Doorgaan] om af te drukken.

2-18

2-23

5

Printing System-fout. — Er is een fout opgetreden in het

afdruksysteem.

Raadpleeg Reageren op Fout in

afdruksysteem voor de foutcode en

de oplossing.

5-24

Selecteer ten minste

één item a.u.b.

Heeft u een item

geselecteerd in het

itemselectiescherm?

Selecteer een item.


Storing in de nieteenheid.

— Als de nietjes vastlopen, dan wordt

het apparaat stopgezet en wordt de

plek van de storing op het

aanraakscherm weergegeven.

Laat het apparaat aanstaan en volg

de instructies om het vastgelopen

nietje te verwijderen.


Systeemfout. — Er is een systeemfout opgetreden.

Volg de instructies op het

aanraakscherm.


U kunt dit systeem

niet gebruiken.

Is er een workflow

geregistreerd?

Sluit de FMU-verbinding en maak

een workflow aan. Voor het

aanmaken van een workflow is File

Management Utility (pc-applicatie)

vereist.

File

Management

Utility

User Guide

Voer het wachtoord in

a.u.b.

― Voer het wachtwoord in. ―

5-17


Problemen oplossen

Foutmelding Controlepunten Mogelijke oplossing Pagina

Verwisselbaar

geheugen is vol.*

Vervang originelen en

druk op [Doorgaan].

— De taak is geannuleerd. Druk op

[Afsluiten].

Onvoldoende vrije ruimte op het

verwisselbaar geheugen. Verwijder

overbodige bestanden.

— Haal de originelen uit de

documenttoevoer, leg ze in de

oorspronkelijke volgorde en plaats ze

opnieuw. Druk op [Doorgaan] om

door te gaan met afdrukken.

Druk op [Annuleren] om de taak te

annuleren.


2-38

Verwijder de

originelen uit de

documenttoevoer.

Zitten er nog originelen in de

documenttoevoer?

Verwijder de originelen uit de

documenttoevoer.


Verwisselbaar

geheugen niet

geformatteerd.

Is het verwisselbare

geheugen geformatteerd op

dit apparaat?

Voer [Formatteren] uit op dit

apparaat.


Vertrouwelijk

document

gedetecteerd.

Waarschuwing te

hoge temperatuur.

Pas de

kamertemperatuur

aan.

Waarschuwing te lage

temperatuur. Pas de

kamertemperatuur

aan.

Waarschuwing:

geheugen is bijna vol.

— Het apparaat detecteert het

beveiligingspatroon van het

document. De taak is geannuleerd.

Druk op [Einde].

— Pas de temperatuur en de

vochtigheid in de kamer aan.

— Pas de temperatuur en de

vochtigheid in de kamer aan.

— De taak kan niet worden gestart.

Probeer later opnieuw.

* Als Fouten automatisch wissen ingesteld staat op [Aan], dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat

een ingestelde tijdsduur verstreken is.

5-18


Problemen oplossen

Reageren op Fout bij verzenden

Wanneer zich een fout voordoet tijdens het verzenden, verschijnt Fout bij verzenden. Controleer de

onderstaande foutcode en foutmelding en voer de bijbehorende oplossingen uit.

Foutcode Foutmelding Mogelijke oplossing Pagina

1101 Het verzenden van de e-

mail is mislukt.

Verzenden van i-Fax niet

gelukt.

Het verzenden via FTP is

mislukt.

Het verzenden via SMB is

mislukt.

1102 Het verzenden via SMB is

mislukt.

Het verzenden van de e-

mail is mislukt.

Verzenden van i-Fax niet

gelukt.

Het verzenden via FTP is

mislukt.

Controleer de hostnaam van de

SMTP-server in het Embedded Web

Server RX.

Controleer de hostnaam van de FTP.

Controleer de hostnaam van de

SMB.

Controleer de SMB-instellingen.

- Aanmeldingsgebruikersnaam en

aanmeldingswachtwoord

OPMERKING: Als de afzender een

domeingebruiker is, geef dan de

domeinnaam op.

- Hostnaam

- Pad

Controleer het volgende in het

Embedded Web Server RX.

- SMTP-aanmeldingsgebruikersnaam

en aanmeldingswachtwoord

- POP3-aanmeldingsgebruikersnaam

en aanmeldingswachtwoord

Controleer de FTP-instellingen.

- Aanmeldingsgebruikersnaam en

aanmeldingswachtwoord

OPMERKING: Als de afzender een

domeingebruiker is, geef dan de

domeinnaam op.

- Pad

- Mapdeelrechten van de ontvanger

2-15

3-26

5

5-19


Problemen oplossen

Foutcode Foutmelding Mogelijke oplossing Pagina

1103 Het verzenden via SMB is

mislukt.

Het verzenden via FTP is

mislukt.

1104 Het verzenden van de e-

mail is mislukt.

Controleer de SMB-instellingen.

- Aanmeldingsgebruikersnaam en

aanmeldingswachtwoord

OPMERKING: Als de afzender een

domeingebruiker is, geef dan de

domeinnaam op.

- Pad

- Mapdeelrechten van de ontvanger

Controleer de FTP-instellingen.

- Pad

- Mapdeelrechten van de ontvanger

Controleer het e-mailadres.

OPMERKING: Als het adres

afgewezen wordt door het domein,

kunt u de e-mail niet versturen.

3-26

3-26

3-26

Verzenden van i-Fax niet

gelukt.

1105 Het verzenden via SMB is

mislukt.

Het verzenden van de e-

mail is mislukt.

Het verzenden via FTP is

mislukt.

Verzenden van i-Fax niet

gelukt.

1106 Het verzenden van de e-

mail is mislukt.

Verzenden van i-Fax niet

gelukt.

1131 Het verzenden via FTP is

mislukt.

Controleer het i-Faxadres.

OPMERKING: Als het adres

afgewezen wordt door het domein,

kunt u de i-Fax niet versturen.

Selecteer [Aan] bij de SMBinstellingen

in het Embedded Web

Server RX.

Selecteer [Aan] bij de SMTPinstellingen

in het Embedded Web

Server RX.

Selecteer [Aan] bij de FTPinstellingen

in het Embedded Web

Server RX.

Selecteer [Aan] bij de

i-Faxinstellingen in het Embedded

Web Server RX.

Controleer het afzenderadres bij

SMTP in het Embedded Web Server

RX.

Selecteer [Aan] bij de

beveiligingsprotocolinstellingen in het

Embedded Web Server RX.

FAX System (V)

Operation Guide

Hoofdstuk 8

"Internet Faxing

(i-FAX) (Option)"

2-15

FAX System (V)

Operation Guide

Hoofdstuk 8

"Internet Faxing

(i-FAX) (Optional)"

2-15

2-15

5-20


Problemen oplossen

Foutcode Foutmelding Mogelijke oplossing Pagina

1132 Het verzenden via FTP is

mislukt.

Controleer het volgende op de FTPserver.

- Is FTPS beschikbaar?

- Is de codering beschikbaar?

2-15

2101 Het verzenden via SMB is

mislukt.

Het verzenden via FTP is

mislukt.

Controleer de netwerk- en SMBinstellingen.

Controleer de netwerk- en FTPinstellingen.

- De netwerkkabel is aangesloten.

- De hub werkt niet goed.

- De server werkt niet goed.

- Hostnaam en IP-adres

- Poortnummer

2-15

5

Het verzenden van de e-

mail is mislukt.

Verzenden van i-Fax niet

gelukt.

Controleer het netwerk en het

Embedded Web Server RX.

- De netwerkkabel is aangesloten.

- De hub werkt niet goed.

- POP3-servernaam van de POP3-

gebruiker

- SMTP-servernaam

2102

2103

Het verzenden via FTP is

mislukt.

Controleer het volgende op de FTPserver.

- Is FTPS beschikbaar?

- De server werkt niet goed.


Controleer het netwerk.

- De netwerkkabel is aangesloten.

- De hub werkt niet goed.

- De server werkt niet goed.

Het verzenden van de e-

mail is mislukt.

Verzenden van i-Fax niet

gelukt.

Controleer het netwerk.

- De netwerkkabel is aangesloten.

- De hub werkt niet goed.

- De server werkt niet goed.

5-21


Problemen oplossen

Foutcode Foutmelding Mogelijke oplossing Pagina

2201 Het verzenden van de e-

mail is mislukt.

Het verzenden via FTP is

mislukt.

Het verzenden via SMB is

mislukt.

Verzenden van i-Fax niet

gelukt.

2202 Het verzenden van de e-

mail is mislukt.

Het verzenden via FTP is

mislukt.

Verzenden van i-Fax niet

gelukt.

2203 Het verzenden via FTP is

mislukt.

Het verzenden via SMB is

mislukt.

2231 Het verzenden via FTP is

mislukt.

2204 Het verzenden van de e-

mail is mislukt.

Verzenden van i-Fax niet

gelukt.

3101 Het verzenden van de e-

mail is mislukt.

Verzenden van i-Fax niet

gelukt.

Het verzenden via FTP is

mislukt.

3201 Het verzenden van de e-

mail is mislukt.

Verzenden van i-Fax niet

gelukt.

Controleer het netwerk.

- De netwerkkabel is aangesloten.

- De hub werkt niet goed.

- De server werkt niet goed.

Controleer de groottebeperking voor

e-mail bij de SMTP-instellingen in het

Embedded Web Server RX.

Controleer de verificatiemethodes

van zowel de afzender als de

ontvanger.

Controleer het netwerk.

- De netwerkkabel is aangesloten.

- De hub werkt niet goed.

- De server werkt niet goed.

Controleer de SMTPgebruikersverificatiemethode

van de

ontvanger.


2-155101

5102

5103

5104

7102

720f

— Schakel de hoofdschakelaar uit en

weer aan. Als deze fout meerdere

keren voorkomt, schrijf dan de

weergegeven foutcode op en neem

contact op met uw

servicevertegenwoordiger.


5-22


Problemen oplossen

Foutcode Foutmelding Mogelijke oplossing Pagina

9181 — Het gescande origineel overschrijdt

de toegestane hoeveelheid pagina's

namelijk 999. Verzend de overige

pagina's afzonderlijk.


5

5-23


Problemen oplossen

Reageren op Fout in Afdruksysteem

Foutcode Foutmelding Controlepunten Mogelijke oplossing

1020 Printing System-fout. — Er is een fout opgetreden in

het afdruksysteem. Schrijf

de foutcode op die op het

aanraakscherm wordt

weergegeven. Bel service.

1030 Is de stroom van het

Afdruksysteem

INgeschakeld?

Is de stekker van het

Afdruksysteem

aangesloten?

1031 Is de kabel van het

kopieerapparaat

aangesloten?

Schakel de stroom van het

Afdruksysteem in.

Schakel de

hoofdschakelaar van het

apparaat uit en controleer of

de stekker van het

Afdruksysteem juist is

aangesloten.

Schakel na het controleren

van het netsnoer de

hoofdschakelaar van het

apparaat in.

Controleer of de kabel van

het kopieerapparaat juist is

aangesloten.

Blijft de fout bestaan, dan

heeft zich een storing in het

Afdruksysteem voorgedaan.

Schrijf de foutcode op die

op het aanraakscherm

wordt weergegeven. Bel

service.

1040 — Controleer het netwerk.

- De netwerkkabel is

aangesloten.

- De hub werkt niet goed.

- De server werkt niet goed.

Blijft de fout bestaan, dan

heeft zich een storing in het

Afdruksysteem voorgedaan.

Schrijf de foutcode op die

op het aanraakscherm

wordt weergegeven. Bel

service.

Overige — Schrijf de foutcode op die

op het aanraakscherm

wordt weergegeven. Bel

service.

5-24


Problemen oplossen

Papierstoringen oplossen

Storing

Papierstoring.

1. Verwijder het papier uit de

papieruitwerpeenheid.

2. Open rechterklep 1 van het apparaat en

verwijder het papier.

Verwijder het papier uit de multifunctionele

lade.

3. Open de fuserklep (A1) en

verwijder het papier.

4. Sluit de klep.

Als zich een papierstoring voordoet, wordt

Papierstoring op het aanraakscherm weergegeven en

wordt het apparaat gestopt. Raadpleeg de volgende

procedures om het vastgelopen papier te verwijderen.

02/04

Status

Onderbreken

10/10/2010 10:10

5

Lampjes voor storingslocaties

Als zich een papierstoring voordoet, dan wordt de plaats van de storing met een letter weergegeven zoals in de

volgende afbeelding. De letter verwijst naar het betreffende onderdeel van het apparaat. Er verschijnen ook

instructies om het papier te verwijderen.

Papierstoring.

Storing

Onderbreken

Status

02/04

1. Verwijder het papier uit de

papieruitwerpeenheid.

2. Open rechterklep 1 van het apparaat en

verwijder het papier.

Verwijder het papier uit de multifunctionele

lade.

3. Open de fuserklep (A1) en

verwijder het papier.

4. Sluit de klep.

10/10/2010 10:10

K

K

K

K

K

K

J

H

I

G

E

G

F

I

D

K

K

C

A

E

B

C

E

C

L

M

L

L

M M

M

Lampjes voor

storingslocaties

Plaats van de papierstoring

Pagina

A Cassette 1 5-26

B Cassette 2 5-27

C Cassette 3 of 4 (optioneel) 5-28

D Multifunctionele lade 5-32

E Binnenkant rechterklep 1, 3 of 4 5-33

F Duplexeenheid 5-35

G Fixeereenheid 5-38

H Documenttoevoer (optioneel) 5-40

I Takenscheider (optioneel) 5-41

J Bridge unit 5-43

K Documentfinisher (optioneel) 5-44

5-46

L Cassette 5 (optioneel) 5-53

M Cassette 6, 7 (optioneel) 5-55

5-25


Problemen oplossen

Als u de storing hebt opgelost, dan warmt het apparaat weer op en verdwijnt de foutmelding. Het apparaat gaat

verder vanaf de pagina die werd afgedrukt op het moment van de papierstoring.

Voorzorgsmaatregelen bij papierstoringen

• Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.

• Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, dan moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen.

Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.

• Gooi het papier dat vastgelopen is in de optionele documentfinisher weg. De pagina waarbij de storing

optrad, wordt opnieuw afgedrukt.

VOORZICHTIG: De fixeereenheid is zeer heet. Neem voldoende voorzorgsmaatregelen wanneer u in

dit gedeelte werkt, aangezien er gevaar bestaat op brandwonden.

Cassette 1

Volg de onderstaande stappen om een papierstoring in cassette 1 op te lossen.

1 Trek de hendel van rechterklep 1 omhoog en open

rechterklep 1.

2 Verwijder het vastgelopen papier.

3 Trek cassette 1 naar buiten.

5-26


Problemen oplossen

4 Verwijder het vastgelopen papier.

Als het papier scheurt, haal dan alle losse stukjes

uit het apparaat.

5 Duw cassette 1 weer stevig op zijn plaats.

6 Duw op de aangegeven plek om rechterklep 1 te

sluiten.

5

Cassette 2

Volg de onderstaande stappen om een papierstoring in cassette 2 op te lossen.

1 Open rechterklep 3.

2 Verwijder het vastgelopen papier.

5-27


Problemen oplossen

3 Trek cassette 2 naar buiten.

4 Verwijder het vastgelopen papier.

Als het papier scheurt, haal dan alle losse stukjes

uit het apparaat.

5 Duw cassette 2 weer stevig op zijn plaats.

6 Sluit rechterklep 3.

Optionele cassettes 3 en 4

Volg de onderstaande stappen om papierstoringen in cassettes 3 of 4 op te lossen wanneer u de optionele

papierinvoer gebruikt.

Papierinvoer (500 vel x 2)

1 Als u de optionele zijinvoer gebruikt, trek dan de

ontgrendeling omhoog en haal de zijinvoer los van

het apparaat.

5-28


Problemen oplossen

2 Open rechterklep 4.

3 Verwijder het vastgelopen papier.

Als het papier scheurt, haal dan alle losse stukjes

uit het apparaat.

5

4 Trek de cassette die in gebruik is naar buiten.

5 Verwijder het vastgelopen papier.

6 Duw de cassette weer stevig op zijn plaats.

7 Sluit rechterklep 4.

5-29


Problemen oplossen

Extra grote papierinvoer (1500 vel x 2)

1 Als u de optionele zijinvoer gebruikt, trek dan de

ontgrendeling omhoog en haal de zijinvoer los van

het apparaat.

2 Open rechterklep 4.

3 Verwijder het vastgelopen papier.

Als het papier scheurt, haal dan alle losse stukjes

uit het apparaat.

4 Trek cassettes 3 en 4 naar buiten.

5-30


Problemen oplossen

5 Verwijder het vastgelopen papier.

6 Trek de papierinvoer (B1) naar buiten.

5

7 Open de klep van de papierinvoer (B2) en verwijder

het vastgelopen papier.

8 Sluit de klep van de papierinvoer (B2) en duw de

papierinvoer helemaal terug.

9 Duw de cassette weer stevig op zijn plaats.

10 Sluit rechterklep 4.

5-31


Problemen oplossen

Multifunctionele lade

Volg de onderstaande stappen om een papierstoring in de multifunctionele lade op te lossen.

1 Verwijder alle vellen papier uit de multifunctionele

lade.

2 Als papier binnenin vastgeklemd zit, trek dan het

papier naar u toe om het te verwijderen.

3 Trek de hendel van rechterklep 1 omhoog en open

rechterklep 1.

4 Verwijder het vastgelopen papier.

Als het papier scheurt, haal dan alle losse stukjes

uit het apparaat.

5-32


Problemen oplossen

5 Duw op de aangegeven plek om rechterklep 1 te

sluiten.

Binnenin rechterklep 1, 3 en 4

Volg de onderstaande stappen om papierstoringen in rechterklep 1, 3 of 4 op te lossen wanneer u de optionele

papierinvoer gebruikt.

5

1 Verwijder alle vellen papier uit de multifunctionele

lade.

2 Als papier binnenin vastgeklemd zit, trek dan het

papier naar u toe om het te verwijderen.

3 Open de rechterklep waar het papier binnenin

vastgelopen is.

5-33


Problemen oplossen

4 Verwijder het vastgelopen papier.

Als het papier scheurt, haal dan alle losse stukjes

uit het apparaat.

5 Als u de optionele documentfinisher gebruikt, volg

dan de stappen op pagina 5-43 om het vastgelopen

papier in de optionele bridge unit te verwijderen.

6 Sluit de rechterklep.

5-34


Problemen oplossen

Duplexeenheid

Volg de onderstaande stappen om een papierstoring in de duplexeenheid op te lossen.

1 Trek de hendel van rechterklep 1 omhoog en open

rechterklep 1.

5

2 Verwijder het vastgelopen papier.

3 Duw op de aangegeven plek om rechterklep 1 te

sluiten.

5-35


Problemen oplossen

Duplexeenheid en cassette 1

Volg de onderstaande stappen om papierstoringen in de duplexeenheid en cassette 1 op te lossen.

1 Trek de hendel van rechterklep 1 omhoog en open

rechterklep 1.

2 Verwijder het vastgelopen papier.

3 Duw op de aangegeven plek om rechterklep 1 te

sluiten.

4 Open rechterklep 2.

5-36


Problemen oplossen

5 Verwijder het vastgelopen papier.

Als het papier scheurt, haal dan alle losse stukjes

uit het apparaat.

6 Sluit rechterklep 2.

7 Trek cassette 1 naar buiten en verwijder het

vastgelopen papier.

5

Als het papier scheurt, haal dan alle losse stukjes

uit het apparaat.

8 Duw cassette 1 weer stevig op zijn plaats.

5-37


Problemen oplossen

Fixeereenheid

Volg de onderstaande stappen om een papierstoring in de fixeereenheid op te lossen.

1 Trek de hendel van rechterklep 1 omhoog en open

rechterklep 1.

2 Verwijder het vastgelopen papier.

3 Open de fuserklep.

VOORZICHTIG: De fixeereenheid is zeer heet. Neem

voldoende voorzorgsmaatregelen wanneer u in dit

gedeelte werkt, aangezien er gevaar bestaat op

brandwonden.

5-38


Problemen oplossen

4 Verwijder het vastgelopen papier.

Als het papier scheurt, haal dan alle losse stukjes

uit het apparaat.

5 Als u vastgelopen papier ziet zitten door de

papieruitwerpsleuf, trek het dan naar u toe om het

te verwijderen.

5

6 Duw de fuserklep terug op zijn plaats en duw op de

aangegeven plek om rechterklep 1 te sluiten.

5-39


Problemen oplossen

Optionele documenttoevoer

Volg de onderstaande stappen om papierstoringen in de optionele documenttoevoer of documenttoevoer (voor

dubbelzijdig scannen) op te lossen.

1 Verwijder het origineel uit de originelenlade.

2 Open de bovenklep van de documenttoevoer.

3 Verwijder het vastgelopen origineel.

Als het origineel scheurt, haal dan alle losse

stukjes uit het apparaat.

Als het origineel moeilijk te verwijderen is, draai

dan aan de knop. Het origineel wordt naar buiten

gedraaid zodat u het makkelijk kunt verwijderen.

Als het origineel scheurt, haal dan alle losse

stukjes uit het apparaat.

Als u de documenttoevoer gebruikt, ga dan naar

stap 4. Als u de documenttoevoer (voor

dubbelzijdig scannen) gebruikt, ga dan naar stap 6.

5-40


Problemen oplossen

4 Til de omkeereenheid op.

5 Verwijder het vastgelopen origineel.

Als het origineel scheurt, haal dan alle losse

stukjes uit het apparaat.

5

6 Zet de omkeereenheid terug op zijn oorspronkelijke

plaats en sluit de bovenklep van de

documenttoevoer.

7 Plaats de originelen opnieuw in de

documenttoevoerlade.

Optionele takenscheider

Volg de onderstaande stappen om papierstoringen in de optionele takenscheider op te lossen.

Binnentakenscheider

1 Als u het vastgelopen papier ziet zitten door de

papieruitwerpsleuf van de binnentakenscheider,

trek het dan naar u toe om het te verwijderen.

Als het papier scheurt, haal dan alle losse stukjes

uit het apparaat.

5-41


Problemen oplossen

2 Trek de hendel van rechterklep 1 omhoog en open

rechterklep 1.

3 Duw op de vergrendeling en open de fuserklep.

VOORZICHTIG: De fixeereenheid is zeer heet. Neem

voldoende voorzorgsmaatregelen wanneer u in dit

gedeelte werkt, aangezien er gevaar bestaat op

brandwonden.

4 Verwijder het vastgelopen papier.

Als het papier scheurt, haal dan alle losse stukjes

uit het apparaat.

5 Duw op de aangegeven plek om rechterklep 1 te

sluiten.

5-42


Problemen oplossen

Rechtertakenscheider

1 Als u het vastgelopen papier ziet zitten door de

papieruitwerpsleuf van de rechtertakenscheider,

trek het dan naar u toe om het te verwijderen.

Als het papier scheurt, haal dan alle losse stukjes

uit het apparaat.

2 Volg stap 2 en verder op pagina 5-41 om het

vastgelopen papier te verwijderen.

5

Bridge unit (optioneel)

Als zich een papierstoring voordoet in de optionele bridge unit, volg dan de onderstaande stappen om de storing

op te lossen.

1 Trek de relais-unit uit.

2 Open de klep van de relais-unit en verwijder het

vastgelopen papier.

5-43


Problemen oplossen

3 Verwijder het vastgelopen papier.

Als het papier scheurt, haal dan alle losse stukjes

uit het apparaat.

4 Sluit de klep van de relais-unit en duw de bridge

unit helemaal terug.

Finisher voor 1000 vel (optioneel)

Als zich een papierstoring voordoet in de optionele finisher voor 1000 vel, volg dan de onderstaande stappen

om de storing op te lossen.

1 Als u vastgelopen papier ziet zitten door de

papieruitwerpsleuf, trek het dan naar u toe om het

te verwijderen.

2 Open de voorklep.

5-44


Problemen oplossen

3 Open doorvoergeleider (D1) en verwijder het

vastgelopen papier.

4 Open de bovenlade en open vervolgens

doorvoergeleider (D2).

5

5 Draai de transportknop naar links om het papier

door te voeren zodat het makkelijk kan worden

verwijderd.

6 Sluit de geopende doorvoergeleiders en sluit de

boven- en voorklep.

5-45


Problemen oplossen

Finisher voor 4000 vel (optioneel)

Als zich een papierstoring voordoet in de optionele finisher voor 4000 vel, volg dan de onderstaande stappen

om de storing op te lossen.

Koppelgedeelte

1 Open voorklep 1.

2 Open de transportgeleider (D1) en verwijder het

vastgelopen papier.

3 Sluit de transportgeleider (D1) en voorklep 1.

5-46


Problemen oplossen

Lade A

1 Als u vastgelopen papier ziet zitten door de

papieruitwerpsleuf, trek het dan naar u toe om het

te verwijderen.

2 Open voorklep 1.

5

3 Open de transportgeleider (D6) en verwijder het

vastgelopen papier.

4 Sluit de transportgeleider (D6).

5 Open de transportgeleider (D4) en verwijder het

vastgelopen papier.

5-47


Problemen oplossen

OPMERKING: Als het moeilijk is om het vastgelopen

papier te verwijderen, draai dan aan de doorvoerknop

(D3) tot het vastgelopen papier een plek heeft bereikt

waar het makkelijk kan worden verwijderd.

6 Sluit de transportgeleider (D4) en voorklep 1.

Lade B

1 Als u vastgelopen papier ziet zitten door de

papieruitwerpsleuf, trek het dan naar u toe om het

te verwijderen.

2 Open voorklep 1.

3 Open de transportgeleider (D2).

5-48


Problemen oplossen

4 Draai de transportknop (D3) naar links om het

papier door te voeren zodat het makkelijk kan

worden verwijderd.

Lade C

5 Sluit de transportgeleider (D2) en voorklep 1.

1 Open de linkerbovenklep.

5

2 Verwijder het vastgelopen papier.

3 Sluit de linkerbovenklep.

5-49


Problemen oplossen

Transport- / binnenlade

1 Open voorklep 1.

2 Open de transportgeleider (D2).

3 Draai de transportknop (D3) naar links om het

papier door te voeren zodat het makkelijk kan

worden verwijderd.

4 Volg stap 2 en verder op pagina 5-47 om het

vastgelopen papier te verwijderen.

Mailbox (optioneel)

1 Open de klep van de mailbox en verwijder het

vastgelopen papier.

2 Sluit de klep van de mailbox.

5-50


Problemen oplossen

Middenvouweenheid (optioneel)

Uitwerpgedeelte

1 Til de vouwlade omhoog en verwijder alle

vastgelopen papier.

5

2 Duw op de ontgrendeling van de vouweenheid en

trek de vouweenheid uit.

3 Duw op de ontgrendeling, open de linkerklep van

de middenvouweenheid en verwijder het

vastgelopen papier.

4 Als het moeilijk is om het vastgelopen papier te

verwijderen, draai dan aan de doorvoerknop (D9)

tot het vastgelopen papier een plek heeft bereikt

waar het makkelijk kan worden verwijderd.

5 Sluit de linkerklep van de vouweenheid.

6 Open de bovenklep van de vouweenheid en

verwijder het vastgelopen papier.

7 Als het moeilijk is om het vastgelopen papier te

verwijderen, draai dan aan de doorvoerknop (D9)

tot het vastgelopen papier een plek heeft bereikt

waar het makkelijk kan worden verwijderd.

8 Sluit de bovenklep van de vouweenheid zet de

vouweenheid terug op zijn plek.

5-51


Problemen oplossen

Transportgedeelte

1 Open voorklep 1 en 2.

2 Open de transportgeleider (D7) en verwijder het

vastgelopen papier.

3 Als het moeilijk is om het vastgelopen papier te

verwijderen, draai dan aan de doorvoerknop (D5)

tot het vastgelopen papier een plek heeft bereikt

waar het makkelijk kan worden verwijderd.

Als er geen papierstoring is in de transportgeleider

(D7), ga dan naar de volgende stap.

4 Sluit de transportgeleider (D7).

5 Open de transportgeleider (D8) en verwijder het

vastgelopen papier.

6 Open de transportgeleider (D8).

7 Verwijder het vastgelopen papier in de

middenvouweenheid.

8 Sluit voorklep 1 en 2.

5-52


Problemen oplossen

Cassette 5 (optioneel)

Als zich een papierstoring voordoet in cassette 5 als u de optionele zijinvoer (3000 vel), zijinvoer (500 vel x 3)

of extra grote zijinvoer (500, 1500 vel x 2) gebruikt, volg dan de onderstaande stappen om de storing op te

lossen.

Zijinvoer (3000 vel)

1 Trek de ontgrendeling omhoog en haal de zijinvoer

los van het apparaat.

5

2 Haal het papier uit het koppelgedeelte.

3 Trek cassette 5 naar buiten.

4 Verwijder het vastgelopen papier.

5 Duw de cassette weer stevig op zijn plaats.

6 Sluit aan op het apparaat.

5-53


Problemen oplossen

Zijinvoer (500 vel x 3) of extra grote zijinvoer (500, 1500 vel x 2)

1 Trek de ontgrendeling omhoog en haal de zijinvoer

los van het apparaat.

2 Haal het papier uit het koppelgedeelte.

3 Open de bovenklep en rechterklep 1.

4 Verwijder het vastgelopen papier.

5-54


Problemen oplossen

5 Trek cassette 5 naar buiten.

6 Verwijder het vastgelopen papier.

5

7 Duw de cassette weer stevig op zijn plaats.

8 Sluit de bovenklep en rechterklep 1.

9 Sluit aan op het apparaat.

Cassette 6, 7 (optioneel)

Als zich een papierstoring voordoet in cassette 6 of 7 als u de optionele zijinvoer (500 vel x 3) of extra grote

zijinvoer (500, 1500 vel x 2) gebruikt, volg dan de onderstaande stappen om de storing op te lossen.

Zijinvoer (500 vel x 3)

1 Trek de ontgrendeling omhoog en haal de zijinvoer

los van het apparaat.

2 Volg stap 2 tot 5 op pagina 5-54 om het

vastgelopen papier te verwijderen.

5-55


Problemen oplossen

3 Open rechterklep 2.

4 Verwijder het vastgelopen papier.

5 Trek de cassette die in gebruik is naar buiten.

6 Verwijder het vastgelopen papier.

7 Duw de cassette weer stevig op zijn plaats.

8 Sluit rechterklep 2.

9 Sluit aan op het apparaat.

5-56


Problemen oplossen

Extra grote zijinvoer (500, 1500 vel x 2)

1 Trek de ontgrendeling omhoog en haal de zijinvoer

los van het apparaat.

2 Volg stap 2 tot 5 op pagina 5-54 om het

vastgelopen papier te verwijderen.

5

3 Open rechterklep 2.

4 Verwijder het vastgelopen papier.

5 Trek cassettes 6 en 7 naar buiten.

5-57


Problemen oplossen

6 Verwijder het vastgelopen papier.

7 Trek de papierinvoer (B1) naar buiten.

8 Open de klep van de papierinvoer (B2) en verwijder

het vastgelopen papier.

9 Sluit de klep van de papierinvoer (B2) en duw de

papierinvoer helemaal terug.

10 Duw de cassette weer stevig op zijn plaats.

11 Sluit rechterklep 2.

12 Sluit aan op het apparaat.

5-58


Problemen oplossen

Nietstoringen oplossen

Als er op het bedieningspaneel van het apparaat een bericht verschijnt dat aangeeft dat er een nietstoring is,

verwijder dan de vastgelopen nietjes.

Volg de onderstaande stappen om de vastgelopen nietjes te verwijderen.

Finisher voor 1000 vel

1 Open de voorklep.

5

2 Verwijder de nietpatroonhouder.

A

3 Open het afdekplaatje (A) van de

nietpatroonhouder en verwijder alle vastgelopen

nietjes.

5-59


Problemen oplossen

4 Zet het afdekplaatje (A) van de nietpatroonhouder

in zijn oorspronkelijke stand.

5 Zet de nietpatroonhouder terug. De

nietpatroonhouder klikt op zijn plaats als deze

correct geplaatst is.

6 Sluit de voorklep.

Finisher voor 4000 vel

Nietpatroonhouder A

1 Open voorklep 1.

2 Verwijder nietpatroonhouder A.

5-60


Problemen oplossen

3 Open het afdekplaatje (A) van nietpatroonhouder

A en verwijder alle vastgelopen nietjes.

A

4 Zet het afdekplaatje (A) van de nietpatroonhouder

in zijn oorspronkelijke stand.

5

5 Zet de nietpatroonhouder terug. De

nietpatroonhouder klikt op zijn plaats als deze

correct geplaatst is.

6 Sluit voorklep 1.

5-61


Problemen oplossen

Nietpatroonhouder B/C

Volg de onderstaande stappen om vastgelopen nietjes uit de optionele vouweenheid te verwijderen.

1 Open voorklep 1 en 2.

2 Verwijder nietpatroonhouder B of C.

3 Open het afdekplaatje (B) van de

nietpatroonhouder en verwijder alle vastgelopen

nietjes.

B

4 Zet het afdekplaatje (B) van de nietpatroonhouder

in zijn oorspronkelijke stand.

5-62


Problemen oplossen

5 Zet de nietpatroonhouder terug.

Zorg er bij het terugplaatsen voor dat de

driehoekjes op de nietpatroonhouder en de

nieteenheid tegen elkaar aankomen. De

nietpatroonhouder klikt op zijn plaats als deze

correct geplaatst is.

6 Sluit voorklep 1 en 2.

5

5-63


5-64

Problemen oplossen


Appendix

• Optionele apparatuur .............................................................Appendix-2

• Papier.....................................................................................Appendix-4

• Specificaties.........................................................................Appendix-13

Appendix-1


Optionele apparatuur

Overzicht optionele apparatuur

De volgende optionele apparatuur is beschikbaar voor het apparaat.

Mailbox

Documenttoevoer

Documenttoevoer

(documenttoevoer voor

dubbelzijdig scannen)

Binnenste

takenscheider

Glasplaatklep

Rechtertakenscheider

Binnenste takenscheider

(JS-732)

Finisher voor 4000

vel

Bannerlade

Perforator

Zijinvoer

(3000 vel)

Finisher voor 1000

vel

Perforator

Zijinvoer

(500 vel x 3)

Vouweenheid

Papierinvoer

(500 vel x 2)**

Extra grote papierinvoer

(1500 vel x 2)**

Extra grote zijinvoer

(500, 1500 vel x 2)

* De zijinvoer (500 vel x 3) of de extra grote zijinvoer (500, 1500 vel x 2) kan worden gebruikt bij het 45/45 ppmmodel

en het 55/50 ppm-model.

Appendix-2


** Als er geen documentfinisher of zijinvoer is geïnstalleerd bij een 30/30 ppm-model of een 35/35 ppm-model,

dan moet de beveiligingskit tegen omkantelen worden geïnstalleerd.

Uitbreidingsgeheugen

Faxkit

Sleutelteller

Gigabit Ethernet-kaart

Documentinvoer

Appendix-3


Papier

Hierna worden de papierformaten en -soorten vermeld die kunnen worden gebruikt in de verschillende

papierbronnen.

Cassette 1

Ondersteunde soorten Ondersteunde papierformaten Aantal vellen

Normaal papier:

60 tot 220 g/m 2 (voor het 30/30 ppmof

35/35 ppm-model)

60 tot 256 g/m 2 (voor het 45/45 ppmof

55/50 ppm-model)

Gerecycled papier:

60 tot 220 g/m 2 (voor het 30/30 ppmof

35/35 ppm-model)

60 tot 256 g/m 2 (voor het 45/45 ppmof

55/50 ppm-model)

A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Ledger,

Legal, Oficio II, 12 × 18", Letter, Letter-R,

Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R

216 × 340 mm

550 (64 g/m 2 )

500 (80 g/m 2 )

Cassette 2 en de optionele papierinvoer (500 vel x 2)

Ondersteunde soorten Ondersteunde papierformaten Aantal vellen

Normaal papier:

60 tot 220 g/m 2 (voor het 30/30 ppmof

35/35 ppm-model)

60 tot 256 g/m 2 (voor het 45/45 ppmof

55/50 ppm-model)

Gerecycled papier:

60 tot 220 g/m 2 (voor het 30/30 ppmof

35/35 ppm-model)

60 tot 256 g/m 2 (voor het 45/45 ppmof

55/50 ppm-model)

A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Ledger,

Legal, Oficio II, 12 × 18", Letter, Letter-R,

Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R

216 × 340 mm

550 (64 g/m 2 )

500 (80 g/m 2 )

Optionele extra grote papierinvoer (1500 vel x 2)

Ondersteunde soorten Ondersteunde papierformaten Aantal vellen

Normaal papier (60 tot 256 g/m 2 )

Gerecycled papier (60 tot 256 g/m 2 )

A4, B5, Letter 3500 (64 g/m 2 )

3000 (80 g/m 2 )

Appendix-4


Multifunctionele lade (MF-lade)

Ondersteunde soorten Ondersteunde papierformaten Aantal vellen

Normaal papier (60 tot 300 g/m 2 )

Gerecycled papier (60 tot 300 g/m 2 )

Gekleurd papier (60 tot 300 g/m 2 )

Normaal papier (60 tot 300 g/m 2 )

Gerecycled papier (60 tot 300 g/m 2 )

Gekleurd papier (60 tot 300 g/m 2 )

Briefkaarten

Oufuku hagaki (antwoordbriefkaart)

A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R,

Letter, Letter-R, Executive-R, Statement,

Folio, 16K, 16K-R

Andere formaten:

Staand - 3 7/8 tot 11 5/8" of 98 tot 297 mm

Liggend - 5 7/8 tot 17" of 148 tot 432 mm

A3, B4, Ledger, Legal, Oficio II,

12 × 18", 8K

Briefkaarten (100 × 148 mm)

Antwoordbriefkaart (148 × 200 mm)

165 (64 g/m 2 )

150 (80 g/m 2 )

55 (64 g/m 2 )

50 (80 g/m 2 )

30

Enveloppen Envelope DL, Envelope C5, Envelope C4,

Envelope #10 (Commercial #10),

Envelope #9 (Commercial #9),

Envelope #6 (Commercial #6 3/4),

Monarch, ISO B5, Youkei 2, Youkei 4

Andere formaten:

Staand - 3 7/8 tot 11 5/8" of 98 tot 297 mm

Liggend - 5 7/8 tot 17" of 148 tot 432 mm

10

Overheads (OHP-folies) A4, A4-R, Letter, Letter-R 10

Basisspecificaties papier

Dit apparaat is ontworpen voor het afdrukken op standaardkopieerpapier zoals gebruikt wordt bij normale

('droge') kopieerapparaten en paginaprinters zoals laserprinters. Het ondersteunt ook verschillende andere

papiersoorten, die voldoen aan de specificaties in deze appendix.

Let op als u papier uitkiest. Papier dat niet geschikt is voor dit apparaat kan papierstoringen veroorzaken of kan

gaan kreuken.

Geschikt papier

Gebruik standaardkopieerpapier voor normale kopieerapparaten en laserprinters. De afdrukkwaliteit hangt af

van de papierkwaliteit. Papier van mindere kwaliteit kan tot een onbevredigend resultaat leiden.

Appendix-5


Basisspecificaties papier

In de volgende tabel vindt u de specificaties van het papier dat geschikt is voor dit apparaat. Raadpleeg de

hierna volgende alinea's voor meer details.

Criteria

Specificaties

Gewicht

Dikte

Maatnauwkeurigheid

Cassettes:

60 tot 220 g/m 2 (voor het 30/30 ppm- of 35/35 ppm-model)

60 tot 256 g/m 2 (voor het 45/45 ppm- of 55/50 ppm-model)

Multifunctionele lade: 60 tot 300 g/m 2

0,086 tot 0,110 mm

±0,7 mm

Haaksheid van de hoeken 90° ±0,2°

Vochtgehalte 4 tot 6%

Pulpgehalte

80% of meer

OPMERKING: Bepaalde soorten gerecycled papier voldoen niet aan de vereisten voor dit apparaat zoals

aangegeven in de tabel met basisspecificaties voor papier, bijvoorbeeld voor wat betreft het vocht- of

pulpgehalte. Daarom adviseren wij om een kleine hoeveelheid gerecycled papier aan te schaffen om eerst het

gebruik uit te proberen. Kies het gerecycled papier dat het beste afdrukresultaat geeft en dat weinig papierstof

bevat.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen ten gevolge van het gebruik van papier dat niet voldoet aan onze

specificaties.

Geschikt papier kiezen

In dit gedeelte worden richtlijnen gegeven voor het kiezen van papier.

Staat van het papier

Vermijd het gebruik van papier met omgevouwen hoeken of van gekreukt, vuil of gescheurd papier. Gebruik geen

papier met een ruw oppervlak of met ruwe vezels, of heel kwetsbaar papier. Het gebruik van dergelijke

papiersoorten leidt niet alleen tot slechte afdrukken, maar kan ook papierstoringen veroorzaken en de levensduur

van het apparaat verkorten. Kies papier met een zacht en gelijkmatig oppervlak; vermijd echter gecoat papier of

papier met een behandeld oppervlak want dit kan de drum of de fuser beschadigen.

Samenstelling

Gebruik geen soorten zoals papier met een coating of behandeld oppervlak, of papier dat plastic of carbon

bevat. Deze papiersoorten kunnen schadelijke uitwasemingen veroorzaken door de hitte bij het afdrukken en

de drum beschadigen.

Let erop dat u standaardpapier gebruikt met minstens 80% pulp, oftewel met niet meer dan 20% katoen of

andere vezels.

Geschikte papierformaten

De volgende papierformaten zijn geschikt voor dit apparaat.

Appendix-6


Voor de afmetingen in de tabel geldt een maatnauwkeurigheid van ±0,7 mm in de lengte en de breedte. De

hoeken moeten 90° ±0,2° zijn.

Multifunctionele lade

A6-R (105 × 148 mm)

B6-R (128 × 182 mm)

Hagaki (100 × 148 mm)

Oufuku hagaki (148 × 200 mm)

Executive (7 1/4 ×10 1/2")

Envelop DL (110 × 220 mm)

Envelop C5 (162 × 229 mm)

Envelop C4 (229 × 324 mm)

ISO B5 (176 × 250 mm)

Envelop #10 (Commercial #10) (4 1/8 × 9 1/2")

Envelop #9 (Commercial #9) (3 7/8 × 8 7/8")

Envelop #6 (Commercial #6 3/4) (3 5/8 × 6 1/2")

Envelop Monarch (3 7/8 ×7 1/2")

Youkei 2 (114 × 162 mm)

Cassette of multifunctionele lade

A3 (297 × 420 mm)

B4 (257 × 364 mm)

A4 (297 × 210 mm)

A4-R (210 × 297 mm)

B5 (257 × 182 mm)

B5-R (182 × 257 mm)

A5-R (148 × 210 mm)

Folio (210 × 330 mm)

Ledger

Legal

Letter

Letter-R

Statement-R

Oficio II

Youkei 4 (105 × 235 mm) 12 × 18"

Formaat invoer (98 × 148 to 297 × 432 mm)

8K (273 × 394 mm)

16K (273 × 197 mm)

16K-R (197 × 273 mm)

216 × 340 mm

Zachtheid

Het oppervlak van het papier moet zacht zijn, maar mag niet gecoat zijn. Bij papier dat te zacht is en wegglijdt,

kunnen meerdere vellen tegelijk ingevoerd worden waardoor het vastloopt.

Basisgewicht

In landen die het metrisch systeem gebruiken, is het basisgewicht het gewicht in grammen van één vel papier

van één vierkant meter groot. In de Verenigde Staten is het basisgewicht het gewicht in pounds van één riem

(500 vellen) papier gesneden in het standaardformaat (of handelsformaat) voor een bepaalde papierkwaliteit.

Papier dat te licht of te zwaar is, kan fout ingevoerd worden of vastlopen, waardoor het apparaat aanzienlijk

sneller slijt. Bij gemengde papiergewichten (bijvoorbeeld dikte) kunnen per ongeluk meerdere vellen tegelijk

ingevoerd worden; ook kunnen er onduidelijke afdrukken of andere afdrukproblemen ontstaan als de toner niet

goed hecht.

Appendix-7


Dikte

Vermijd het gebruik van papier dat te dik of te dun is. U herkent te dun papier onder andere aan regelmatige

problemen door vastlopend papier of aan het feit dat verschillende vellen tegelijk ingevoerd worden.

Papierstoringen kunnen ook wijzen op te dik papier. De juiste dikte is tussen 0,086 en 0,110 mm.

Vochtgehalte

Het vochtgehalte van papier is de verhouding vocht-droge massa uitgedrukt in een percentage. Vocht

beïnvloedt de invoer van het papier, de elektrostatische eigenschappen van het papier en hoe de toner zich

hecht.

Het vochtgehalte van papier verschilt afhankelijk van de relatieve vochtigheid in de ruimte. Bij een hoge relatieve

vochtigheid wordt het papier vochtig, waardoor de randen uitzetten en gaan golven. Bij een lage relatieve

vochtigheid verliest het papier vocht, waardoor de randen samentrekken en het afdrukcontrast minder wordt.

Door gegolfde of strakke randen kan het papier wegglijden bij het invoeren. Probeer het vochtgehalte tussen 4

en 6% te houden.

Om het vochtgehalte op het juiste niveau te houden, geven wij u de volgende tips.

• Bewaar het papier op een koele, goed geventileerde plek.

• Bewaar het papier liggend en in een ongeopende verpakking. Als de verpakking eenmaal geopend is, sluit

deze dan weer af als u het papier gedurende langere tijd niet gebruikt.

• Berg het papier afgesloten op in de originele verpakking en doos. Zet een pallet onder het karton zodat het

niet op de vloer staat. Vooral tijdens regenachtige periodes is het belangrijk om het papier niet op een

houten of betonnen vloer te zetten.

• Voor u papier gebruikt dat opgeslagen geweest is, leg het eerst minstens 48 uur op een plaats met de juiste

vochtigheid.

• Bewaar het papier niet op een plek waar het blootgesteld is aan hitte, zonlicht en extreme vochtigheid.

Overige papierspecificaties

Poreusheid: De dichtheid van de papiervezels

Stijfheid: Het papier moet stijf genoeg zijn zodat het niet dubbelvouwt in het apparaat en een papierstoring

veroorzaakt.

Opkrullen: De meeste papiersoorten gaan van nature opkrullen als de verpakking geopend is. Als er papier

door de fixeereenheid gaat, dan krult het licht omhoog. Voor vlakke afdrukken moet u het papier zo plaatsen dat

de krul naar de onderkant van de lade wijst.

Statische elektriciteit: Tijdens het afdrukken wordt het papier elektrostatisch geladen zodat de toner zich

hecht. Kies papier dat makkelijk ontlaadt zodat de kopieën niet aan elkaar vastkleven.

Witheid: De witheid van het papier beïnvloedt het afdrukcontrast. Gebruik witter papier voor scherpere,

helderdere afdrukken.

Kwaliteit: Er kunnen apparaatstoringen optreden als de vellen niet van hetzelfde formaat zijn of als de hoeken

niet recht zijn, de randen te ruw, de vellen niet gesneden of de randen of hoeken gekreukt zijn. Let om deze

problemen te voorkomen extra goed op als u het papier zelf snijdt.

Verpakking: Kies papier dat goed verpakt is en in dozen gestapeld is. De verpakking zelf moet bij voorkeur

behandeld zijn met een coating tegen vocht.

Appendix-8


Speciaal behandeld papier: Wij adviseren u om niet af te drukken op de volgende papiersoorten, ook al voldoen

ze aan de basisspecificaties. Als u deze papiersoorten wilt gebruiken, schaf dan eerst een kleine hoeveelheid

aan om het uit te proberen.

• Glanzend papier

• Papier met een watermerk

• Papier met een ongelijk oppervlak

• Geperforeerd papier

Speciaal papier

In dit gedeelte wordt het afdrukken op speciale papiersoorten en afdrukmedia beschreven.

De volgende papiersoorten en media kunnen gebruikt worden.

• Overheads

• Voorbedrukt papier

• Bond-papier

• Gerecycled papier

• Dun papier (van 60 g/m 2 tot 105 g/m 2 of minder)

• Briefpapier

• Gekleurd papier

• Geperforeerd papier

• Enveloppen

• Karton (Hagaki)

• Dik papier (van 106 g/m 2 tot 300 g/m 2 of minder)

• Etiketten

• Gecoat papier

• Hogekwaliteitspapier

Wanneer u deze papiersoorten en mediatypes gebruikt, kies er dan die speciaal voor kopieerapparaten en

paginaprinters (zoals laserprinters) ontworpen zijn. Gebruik de multifunctionele lade voor transparanten, dik

papier, enveloppen, karton en etiketten.

Speciaal papier kiezen

Ook al kan speciaal papier dat voldoet aan de volgende vereisten gebruikt worden bij het apparaat, toch kan de

afdrukkwaliteit aanzienlijk afwijken door verschillen in de samenstelling en kwaliteit van het speciaal papier. Dit

betekent dat speciaal papier vaker afdrukproblemen veroorzaakt dan normaal papier. Probeer speciaal papier

eerst uit om te kijken of de afdrukkwaliteit naar wens is, voor u het in grote hoeveelheden aanschaft. Algemene

voorzorgsmaatregelen voor afdrukken op speciaal papier worden hieronder gegeven. Wij wijzen u erop dat wij

niet verantwoordelijk zijn voor letsel bij de gebruiker of schade aan het apparaat veroorzaakt door vocht of door

de specificaties van speciaal papier.

Kies voor speciaal papier een cassette of de multifunctionele lade.

Appendix-9


Overheads

Transparanten moeten bestand zijn tegen de hitte bij het afdrukken. Transparanten moeten voldoen aan de

volgende voorwaarden.

Criteria

Specificaties

Hittebestendigheid Bestand tegen minstens 190 °C

Dikte

Materiaal

Maatnauwkeurigheid

0,100 tot 0,110 mm

Polyester

±0,7 mm

Haaksheid van de hoeken 90° ±0,2°

Gebruik om problemen te voorkomen de multifunctionele lade voor transparanten en plaats de transparanten

met de lange kant naar het apparaat.

Als de transparanten regelmatig vastlopen bij de uitvoer, probeer dan mee te trekken aan de beginrand terwijl

ze uitgeworpen worden.

Hagaki:

Opgekrulde

rand

Opgekrulde

rand

Voor u Hagaki-papier in de multifunctionele lade plaatst,

moet u het waaieren en de randen gelijk leggen. Als het

Hagaki-papier gekruld is, maak het dan vlak voordat u

het papier plaatst. Afdrukken op opgekruld Hagakipapier

kan een papierstoring veroorzaken.

Gebruik ongevouwen Oufuku hagaki-papier. Hagakipapier

kan aan de achterkant soms nog ruwe randen

hebben door een papiersnijder. Verwijder dergelijke

ruwe randen door het Hagaki-papier op een vlakke

ondergrond te leggen en een paar keer over de randen

te wrijven met een liniaal.

Enveloppen

Gebruik voor enveloppen de multifunctionele lade.

Door de structuur van de enveloppen is het soms niet mogelijk om gelijkmatig over het hele oppervlak af te

drukken. Vooral dunne enveloppen kunnen soms kreuken als ze door het apparaat gaan. Probeer enveloppen

eerst uit om te kijken of de afdrukkwaliteit naar wens is, voor u ze in grote hoeveelheden aanschaft.

Enveloppen kunnen kreuken als ze langere tijd bewaard worden. Houd daarom de verpakking dicht tot u ze gaat

gebruiken.

Houd rekening met het volgende.

Gebruik geen enveloppen met een zichtbare kleefrand. Gebruik ook geen enveloppen waarvan de kleefrand

blootligt doordat de strip verwijderd is. Er kan ernstige beschadiging ontstaan als het papier dat de kleefrand

bedekt, loskomt in het apparaat.

Gebruik geen enveloppen met bepaalde speciale functies. Gebruik bijvoorbeeld geen enveloppen met een ring

waar een touwtje omheen gedraaid wordt om de klep te sluiten of enveloppen met een open of een doorzichtig

venster.

Als het papier vastloopt, plaats dan minder enveloppen tegelijk.

Appendix-10


Om papierstoringen te voorkomen bij het afdrukken van meerdere enveloppen, mogen er niet meer dan tien

enveloppen tegelijk in de uitvoerlade liggen.

Dik papier

Voor u dik papier in de multifunctionele lade plaatst, moet u het waaieren en de randen gelijk leggen. Dik papier

kan aan de achterkant soms nog ruwe randen hebben door een papiersnijder. Verwijder dergelijke ruwe randen

door het papier op een vlakke ondergrond te leggen en een paar keer over de randen te wrijven met een liniaal.

Afdrukken op papier met ruwe randen kan papierstoringen veroorzaken.

OPMERKING: Als het papier niet op de juiste manier ingevoerd wordt, zelfs nadat het glad gestreken is,

plaats het dan in de multifunctionele lade met de beginrand een paar millimeter omhoog.

Etiketten

Etiketten moeten vanaf de multifunctionele lade ingevoerd worden.

Let extra goed op bij het kiezen van etiketten zodat de kleeflaag niet in aanraking komt met de

apparaatonderdelen en de etiketten niet vanzelf loskomen van het basisvel. Als er etiketten aan de drum of

rollers blijven kleven of als er etiketten loskomen en in het apparaat achterblijven, dan kan er een storing

optreden.

Wanneer u op etiketten afdrukt, dan bent u verantwoordelijk voor de afdrukkwaliteit en eventuele problemen.

Bovenste laag

Kleeflaag

Basisvel

Etikettenvellen bestaan uit drie lagen, zoals weergeven

in de afbeelding. De kleeflaag bevat bestanddelen die

erg gevoelig zijn voor de kracht die het apparaat

uitoefent. De bovenste laag zit vast aan het basisvel tot

de etiketten gebruikt worden. Deze opbouw van de

etiketten kan meer problemen veroorzaken.

Het basisvel moet volledig bedekt zijn door de

etikettenlaag. Door open plekken tussen de etiketten

kunnen deze loskomen en dit kan ernstige storingen tot

gevolg hebben.

Bij bepaalde etikettenvellen heeft het bovenste vel een grote rand. Als u dergelijk papier gebruikt, haal de

randen dan niet los van het basisvel voor u klaar bent met afdrukken.

Toegestaan

Niet toegestaan

Bovenste

laag

Basisvel

Appendix-11


Gebruik etikettenvellen die aan de volgende vereisten voldoen.

Item

Gewicht bovenste laag

Basisgewicht

(totaalgewicht papier)

Dikte bovenste laag

Totale dikte papier

Vochtgehalte

Specificaties

44 tot 74 g/m²

104 tot 151 g/m²

0,086 tot 0,107 mm

0,115 tot 0,145 mm

4 tot 6% (samengesteld)

Gekleurd papier

Gekleurd papier moet voldoen aan de specificaties zoals op pagina 2 van de Appendix. Bovendien moet het

pigment in het papier bestand zijn tegen de hitte bij het afdrukken (tot 200 °C).

Voorbedrukt papier

Voorbedrukt papier moet voldoen aan de specificaties zoals op pagina 2 van de Appendix. De gekleurde inkt

moet bestand zijn tegen de hitte bij het afdrukken. Het moet ook bestand zijn tegen siliconolie. Gebruik geen

papier met een behandeld oppervlak zoals glanzend papier voor kalenders.

Gerecycled papier

Gerecycled papier moet voldoen aan de specificaties zoals op pagina 2 van de Appendix; de witheid mag echter

afwijken.

OPMERKING: Probeer gerecycled papier eerst uit om te kijken of de afdrukkwaliteit naar wens is, voor u het

in grote hoeveelheden aanschaft.

Appendix-12


Specificaties

BELANGRIJK: Wijzigingen van specificaties voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Algemene functies

Item

Type

Beschrijving

Desktop

Afdrukmethode

Elektrofotografie door halfgeleiderlaser, tandemdrumsysteem

Papiergewicht Cassette 1, 2 30/30 ppm-model, 35/35 ppm-model:

60 tot 220 g/m 2

45/45 ppm-model, 55/50 ppm-model:

60 tot 256 g/m 2

Multifunctionele

lade

60 tot 300 g/m 2

Papiersoort Cassette 1, 2 Normaal, Ruw, Velijn, Gerecycled, Voorbedrukt, Bond, Gekleurd,

Geperforeerd, Briefpapier, Dik, Hoge kwaliteit, Custom 1 tot 8

(dubbelzijdig: gelijk aan enkelzijdig)

Multifunctionele

lade

Normaal, Transparant (OHP-folies), Ruw, Velijn, Etiketten,

Gerecycled, Afgedrukt, Bond, Karton, Kleur, Geperforeerd,

Briefpapier, Dik, Gecoat, Envelop, Hoge kwaliteit, Custom 1 tot 8

Papierformaat Cassette 1, 2 Maximaal: 12 × 18"/A3 (dubbelzijdig: 12 × 18"/A3)

Minimaal: Statement-R/A5-R (Duplex: Statement-R/A5-R)

Opwarmtijd

(22 °C, 60%)

Invoercapaciteit

Multifunctionele

lade

Ingeschakeld

Energiebesparende

stand

Slaapstand

Cassette 1 500 vel (80 g/m 2 )

Cassette 2 500 vel (80 g/m 2 )

Multifunctionele

lade

Maximaal: 12 × 48"/304,8 × 1220,00 mm

Minimaal: Statement-R/A6-R

30/30 ppm-model: 25 seconden of minder

35/35 ppm-model: 25 seconden of minder

45/45 ppm-model: 30 seconden of minder

55/50 ppm-model: 30 seconden of minder

30/30 ppm-model: 15 seconden of minder

35/35 ppm-model: 15 seconden of minder

45/45 ppm-model: 20 seconden of minder

55/50 ppm-model: 20 seconden of minder

30/30 ppm-model: 20 seconden of minder

35/35 ppm-model: 20 seconden of minder

45/45 ppm-model: 30 seconden of minder

55/50 ppm-model: 30 seconden of minder

A4/Letter of kleiner

150 vel (80 g/m 2 )

Groter dan A4/Letter

50 vel (80 g/m 2 )

Appendix-13


Item

Uitvoerlade

capaciteit

Beeldschrijfsysteem

Binnenlade 250 vel (80 g/m 2 )

(Wanneer de binnenste takenscheider (JS-732) is geïnstalleerd,

180 vel.)

met optionele 30 vel (80 g/m 2 )

binnenste

takenscheider

met optionele

binnenste

takenscheider

(JS-732)

Standaard

Maximaal

100 vel (80 g/m 2 )

70 vel (80 g/m 2 )

Halfgeleiderlaser en elektrofotografie

2048 MB

2048 MB

Harde schijf

30/30: 160 GB (standaard)

35/35: 160 GB (standaard)

45/45: 320 GB (160 GB) (standaard)

55/50: 320GB (160GB × 2) (standaard)

Interface Standaard USB-interface-aansluiting: 1 (USB Hi-Speed)

USB-poort: 2 (Hi-Speed USB)

Netwerkinterface: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)

met optionele

rechtertakenscheider

Hoofdgeheugen

Bedrijfsomgeving

Afmetingen (b x d x h)

(alleen hoofdapparaat)

Gewicht

Beschrijving

Optie

Netwerkinterface: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)

Fax: 2

Er kunnen maximaal twee interface-opties worden geïnstalleerd.

Er kan slechts één netwerkinterface worden geïnstalleerd.

Als er een netwerkinterface is geïnstalleerd, kan slechts één faxlijn

worden geïnstalleerd.

Temperatuur 10 tot 32,5 °C

Vochtigheid 15 tot 80%

Hoogte

Maximaal 2500 m

Verlichting Maximaal 1500 lux

668 × 767 × 747 mm

114 kg

Appendix-14


Item

Vereiste ruimte (b × d)

(met multifunctionele lade)

Voeding

Opties

Beschrijving

977 × 767 mm

230 V Specificatie model:

220 tot 240 V AC 50/60 Hz 7,2 A

Documenttoevoer, Glasplaatklep, Documentinvoer, Papierinvoer

(500 vel x 2), Extra grote papierinvoer (1500 vel x 2), Finisher voor

1000, Finisher voor 4000 vel, Binnenste takenscheider, Binnenste

takenscheider (JS-732), Rechtertakenscheider, Sleutelteller, FAX Kit,

Uitbreidbaar geheugen, Data Security Kit, Documentbeveiligingskit,

Internetfaxkit (A), Vouweenheid, Mailbox, Zijinvoer (3000 vel),

Zijinvoer (500 vel x 3), Gigabit Ethernet-kaart, Extra grote

zijinvoer(500, 1500 vel x 2), Emulatiemogelijkheid, Perforatieeenheid,

USB toetsenbord, Bannerlade

Appendix-15


Kopieerfuncties

Item

Kopieersnelheid

Tijd tot eerste

kopie

(A4, invoer

vanuit

cassette)

30/30 ppmmodel

35/35 ppmmodel

45/45 ppmmodel

55/50 ppmmodel

Zwart-wit

Kleur

Beschrijving

Kopiëren in zwart-wit Kopiëren in kleur

A4/Letter 30 vel/min 30 vel/min

A4-R/Letter-R 21 vel/min 21 vel/min

A3/Ledger 15 vel/min 15 vel/min

B4/Legal 18 vel/min 18 vel/min

B5 30 vel/min 30 vel/min

A4/Letter 35 vel/min 35 vel/min

A4-R/Letter-R 24 vel/min 24 vel/min

A3/Ledger 17 vel/min 17 vel/min

B4/Legal 21 vel/min 21 vel/min

B5 35 vel/min 35 vel/min

A4/Letter 45 vel/min 45 vel/min

A4-R/Letter-R 31 vel/min 24 vel/min

A3/Ledger 22 vel/min 22 vel/min

B4 27 vel/min 27 vel/min

Legal 21 vel/min 21 vel/min

B5 45 vel/min 45 vel/min

A4/Letter 55 vel/min 50 vel/min

A4-R/Letter-R 24 vel/min 24 vel/min

A3/Ledger 27 vel/min 25 vel/min

B4 33 vel/min 30 vel/min

Legal 21 vel/min 21 vel/min

B5 55 vel/min 50 vel/min

30/30 ppm-model: 6,2 seconden of minder

35/35 ppm-model: 5,8 seconden of minder

45/45 ppm-model: 4,7 seconden of minder

55/50 ppm-model: 4,4 seconden of minder

30/30 ppm-model: 8,1 seconden of minder

35/35 ppm-model: 7,4 seconden of minder

45/45 ppm-model: 6,0 seconden of minder

55/50 ppm-model: 5,7 seconden of minder

Zoombereik Handmatig: 25 tot 400%, in stappen van 1%

Automatisch: vooraf ingestelde zoom

Continu kopiëren

1 tot 999 vellen

Resolutie

600 × 600 dpi

Ondersteunde

origineelsoorten

Invoersysteem originelen

Vellen, boeken en driedimensionale voorwerpen (maximaal

origineelformaat: 12 × 18"/A3)

Vast

Appendix-16


Afdrukfuncties

Afdruksnelheid

Tijd tot

eerste

afdruk

(A4, invoer

vanuit

cassette)

Resolutie

Item

30/30 ppmmodel

35/35 ppmmodel

45/45 ppmmodel

55/50 ppmmodel

Zwart-wit

Kleur

Beschrijving

Kopiëren in zwart-wit Kopiëren in kleur

A4/Letter 30 vel/min 30 vel/min

A3/Ledger 15 vel/min 15 vel/min

A4/Letter 35 vel/min 35 vel/min

A3/Ledger 17 vel/min 17 vel/min

A4/Letter 45 vel/min 45 vel/min

A3/Ledger 22 vel/min 22 vel/min

A4/Letter 55 vel/min 50 vel/min

A3/Ledger 27 vel/min 25 vel/min

30/30 ppm-model: 7,3 seconden of minder

35/35 ppm-model: 6,2 seconden of minder

45/45 ppm-model: 5,4 seconden of minder

55/50 ppm-model: 4,9 seconden of minder

30/30 ppm-model: 9,5 seconden of minder

35/35 ppm-model: 8,0 seconden of minder

45/45 ppm-model: 6,6 seconden of minder

55/50 ppm-model: 6,2 seconden of minder

600 × 600 dpi

Besturingssysteem Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7,

Windows Server 2008, Mac OS 10.x

Interface Standaard USB-interface-aansluiting: 1 (USB Hi-Speed)

Netwerkinterface: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)

Paginabeschrijvingstaal

Emulaties

PRESCRIBE

PCL6 (PCL5c, PCL-XL), KPDL3 (PostScript3 compatibel)

Appendix-17


Scannerfuncties

Item

Beschrijving

Systeemvereisten

Resolutie

Bestandsindeling

Scansnelheid *1

Processor: 600 Mhz of hoger

RAM: 128 MB of meer

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 ×100 dpi, 200 × 400 dpi

(Inclusief resolutie in faxmodus)

PDF (zeer comprimeerbaar, gecodeerd, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS

30/30 ppm-model

35/35 ppm-model

1-zijdig Z/W 70 Beelden/min.

Kleur 70 beelden/min.

2-zijdig Z/W 100 beelden/min.

Kleur 80 beelden/min.

(A4 liggend, 300 dpi,

Beeldkwaliteit: origineel Tekst/Foto)

45/45 ppm-model

55/50 ppm-model

1-zijdig Z/W 80 beelden/min.

Kleur 80 beelden/min.

2-zijdig Z/W 140 beelden/min.

Kleur 110 beelden/min.

(A4 liggend, 300 dpi,

Beeldkwaliteit: origineel Tekst/Foto)

Interface

Netwerkprotocol

Transmissiesysteem

Systeem

Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)

TCP/IP

PC-transmissie SMB Scan naar SMB

FTP Scan naar FTP, FTP via SSL

E-mailtransmissie SMTP Scan naar e-mail

TWAIN-scan* 2

WIA-scan* 3

*1 Bij gebruik van de documenttoevoer met dubbelzijdig scannen (behalve TWAIN- en WIA-scannen)

*2 Beschikbare besturingssystemen: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server

2008, Windows 7

*3 Beschikbare besturingssystemen: Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008

Appendix-18


Documenttoevoer (optioneel)

Item

Invoermethode

originelen

Ondersteunde

origineelsoorten

Documenttoevoer

Automatische invoer

Losse vellen

Beschrijving

Documenttoevoer (documenttoevoer

voor dubbelzijdig scannen)

Papierformaat Maximaal: Ledger/A3

Minimaal: Statement-R/A5-R

Papiergewicht 1-zijdig: 45 tot 160 g/m 2

2-zijdig: 50 tot 120 g/m 2 )

Laadcapaciteit Maximaal 100 vel (50 tot 80 g/m 2 )

Originelen van verschillende formaten

(automatische selectie):

maximaal 30 vel (50 tot 80 g/m 2 )

1-zijdig: 35 tot 220 g/m 2

2-zijdig: 50 tot 220 g/m 2 )

Maximaal 175 vel (50 tot 80 g/m 2 )

Originelen van verschillende formaten

(automatische selectie):

maximaal 30 vel (50 tot 80 g/m 2 )

Afmetingen

(b) × (d) × (h)

Gewicht

577 × 534 × 180 mm 600 × 513 × 170 mm

14,5 kg of minder

Papierinvoer (500 vel x 2) (optioneel)

Item

Invoermethode

papier

Beschrijving

Invoer- en omkeerrol

(Aantal vellen: 500, 80 g/m 2 , 2 cassettes/Aantal vellen: 550, 64 g/m 2 , 2 cassettes)

Papierformaat A3, B4, A4, A4-R, B5-R, A5-R, Ledger, Legal, Oficio II, 12 × 18", Letter, Letter-R,

Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R, 216 × 340 mm

Geschikt papier Papiergewicht: 60 - 256 g/m 2

Mediasoorten: standaard, gerecycled, Dik

Afmetingen

(b) × (d) × (h)

Gewicht

598 × 699,6 × 315 mm

Circa 30 kg

Appendix-19


Extra grote papierinvoer (1500 vel x 2) (optioneel)

Item

Beschrijving

Invoermethode

papier

Zijinvoer (500 vel x 3) (optioneel)

Invoer- en omkeerrol (Aantal vellen: 3000 (80 g/m 2 )/Aantal vellen: 3500 (64 g/m 2 )

Papierformaat A4, B5, Letter

Geschikt papier Papiergewicht: 60 - 256 g/m 2

Mediasoorten: standaard, gerecycled, Dik

Afmetingen 598 × 706,6 × 315 mm

(b) × (d) × (h)

Gewicht

Circa 29 kg

Item

Invoermethode

papier

Beschrijving

Invoer- en omkeerrol

(Aantal vellen: 500, 80 g/m 2 , 3 cassettes/Aantal vellen: 550, 64 g/m 2 , 3 cassettes)

Papierformaat A3, B4, A4, A4-R, B5-R, A5-R, Ledger, Legal, Oficio II, 12 × 18", Letter, Letter-R,

Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R, 216 × 340 mm

Geschikt papier Papiergewicht: 60 - 256 g/m 2

Mediasoorten: standaard, gerecycled, Dik

Afmetingen

(b) × (d) × (h)

Gewicht

598 × 720 × 536 mm

Circa 52 kg

Extra grote zijinvoer (500, 1500 vel x 2) (optioneel)

Item

Beschrijving

Invoermethode

papier

Invoer- en omkeerrol (Aantal vellen: 500 vel (80 g/m 2 ) × 1 cassette, 1500 vel

(80 g/m 2 ) × 2 cassettes/Aantal vellen: 550 vel (64 g/m 2 ) × 1 cassette, 1750 vel

(64 g/m 2 ) × 2 cassettes)

Papierformaat Lade 5 A3, B4, A4, A4-R, B5-R, A5-R, Ledger, Legal, Oficio II,

12 × 18", Letter, Letter-R, Statement-R, Folio, 8K, 16K,

16K-R, 216 × 340 mm

Lade 6, 7

A4, B5, Letter

Geschikt papier Papiergewicht: 60 - 256 g/m 2

Mediasoorten: standaard, gerecycled, Dik

Afmetingen 598 × 720 × 536 mm

(b) × (d) × (h)

Gewicht

Circa 51 kg

Appendix-20


Zijinvoer (3000 vel) (optioneel)

Item

Invoermethode

papier

Beschrijving

Invoer- en omkeerrol

(Aantal vellen: 3000, 80 g/m 2 /Aantal vellen: 3500, 64 g/m 2 )

Papierformaat

A4, B5, Letter

Geschikt papier Papiergewicht: 60 - 300 g/m 2

Mediasoorten: standaard, gerecycled, Dik

Afmetingen

(b) × (d) × (h)

Gewicht

321 × 620 × 504 mm

Circa 25 kg

Finisher voor 1000 vel (optioneel)

Item

Aantal laden

Papierformaat

(80 g/

m 2 )

Geschikt

papiergewicht

Nieten

Afmetingen

(b) × (d) × (h)

Gewicht

Lade A

(zonder

nieten)

Lade B

Aantal

vellen

Mediatypes

2 laden

Beschrijving

A3, B4, Ledger, Legal, Oficio II, 12 × 18", 8K: 500 vel

A4, A4-R, B5, B5-R, Letter, Letter-R, 16K: 1.000 vel

A3, B4, A4, A4-R, B5, B5 (ISO), B5-R, A5-R, A6, B6-R, Letter, Letter-R, Ledger,

Legal, Oficio II, 12 × 18", Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R, 216 × 340 mm,

Ofuku Hagaki, Karton, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C4, Envelope #10

(Commercial #10), Envelope #9 (Commercial #9), Envelope #6 (Commercial #6 3/

4), Envelope Monarch, Youkei 2, Youkei 4, Statement-R, Executive,

Custom (98 × 148 mm tot 297 × 432 mm): 100 vel

Nieten: 90 g/m 2 of minder

A3, B4, B5-R, Ledger, Legal, Oficio II,

12 × 18", 216 × 340 mm, Folio, 8K,

16K-R

30 vel (60 tot 90 g/m 2 )

20 vel (91 tot 105 g/m 2 )

2 voorbladen (106 g/m 2 tot 135 g/m 2 )

A4, A4-R, B5, Letter, Letter-R, 16K 50 vel (60 tot 90 g/m 2 )

40 vel (91 tot 105 g/m 2 )

2 voorbladen (106 g/m 2 tot 135 g/m 2 )

Normaal, gerecycled, geperforeerd

666 × 618,5 × 1050 mm

Circa 30 kg of minder

Appendix-21


Finisher voor 4000 vel (optioneel)

Item

Beschrijving

Aantal laden

Papierformaat

(80 g/

m 2 )

Nieten

Afmetingen

(b) × (d) × (h)

Gewicht

Lade A

(zonder

nieten)

3 laden

* Als de vouweenheid is geïnstalleerd: 3000 vel.

** 2000 vel wanneer de uitvoer op de lade ligt.

A3, B4, B5-R, Ledger, Legal, 8K: 1.500 vellen

A4, A4-R, B5, Letter, Letter-R, 16K, 16K-R, Folio: 4000 vel* **

A5, B6, Statement-R: 500 vel

Lade B A4, A4-R, B5, B5-R, A5, A5-R, Folio, Ledger, Legal, 12 × 18", A3, B4, 8K,Letter,

Letter-R, Statement-R, 16K, 16K-R: 200 vel

Lade C A4, B5, B5 (ISO), B5-R, B6, A5, A5-R, A6, A6-R, Letter, Statement-R, 16K,

Karton, Ofuku hagaki: 100 vel

Maximaal

aantal

Mediatypes

A3, B4, B5-R, Ledger, Legal, Oficio II,

12 × 18", 216 × 340 mm, Folio, 8K,

16K-R

30 vel (52 tot 90 g/m 2 )

20 vel (91 tot 105 g/m 2 )

2 voorbladen (106 g/m 2 tot 135 g/m 2 )

A4, A4-R, B5, Letter, Letter-R, 16K 65 vel (52 tot 90 g/m 2 )

55 vel (91 tot 105 g/m 2 )

2 voorbladen (106 g/m 2 tot 135 g/m 2 )

Normaal, gerecycled, geperforeerd

607,2 × 668,5 × 1061,3 mm

Circa 40 kg of minder

Perforator (optioneel)

Item

Beschrijving

Papierformaat A3, B4, A4, A4-R, B5, Folio, 8K, 16K, Letter-R, Legal, 12 × 18", Statement-R, A5-R,

B5-R, 16K-R

Papiergewicht 45 tot 300 g/m 2

Mediatypes Finisher voor 4000 vel Normaal, overhead, voorbedrukt, bond, gerecycled,

ruw, briefpapier, kleur, geperforeerd, dik, gecoat,

hoge kwaliteit

Finisher voor 1000 vel

Normaal, overhead, voorbedrukt, bond, gerecycled,

briefpapier, kleur, geperforeerd, dik, gecoat, hoge

kwaliteit

Appendix-22


Mailbox (optioneel)

Item

Beschrijving

Aantal laden 7

Papierformaat

(80 g/m 2 )

Afmetingen

(b) × (d) × (h)

Gewicht

A3, B4, Ledger, Legal: 50 vel

A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Letter, Letter-R, 216 × 340 mm, Executive, Folio, 8K,

16K, 16K-R, Statement-R, Oficio II: 100 vel

510 mm × 400 mm × 470 mm

Circa 10 kg

Middenvouweenheid (optioneel)

Item

Beschrijving

Aantal vellen Dubbelvouwen 5 vel (60 tot 90 g/m 2 )

3 vel (91 tot 120 g/m 2 )

1 vel (121 tot 256 g/m 2 )

Zadelsteek 16 vel (60 tot 90 g/m 2 )

13 vel (91 tot 105 g/m 2 )

1 voorblad (106 g/m 2 of meer)

Maximale opslaghoeveelheid

(80 g/m 2 )

Formaten Dubbelvouwen A3, B4, A4-R, Ledger, Legal, Letter-R, Oficio II, 8K

Zadelsteek A3, B4, A4-R, Ledger, Legal, Letter-R, Oficio II, 8K

Driedubbelvouwen

A4-R, Letter-R

Driedubbelvouwen

Dubbelvouwen

Zadelsteek

5 vel (60 tot 90 g/m 2 )

3 vel (91 tot 120 g/m 2 )

5 vel of minder per set: 30 sets of meer

6 tot 10 vel per set: 20 sets of meer

11 tot 16 vel per set: 10 sets of meer.

5 vel of minder per set: 30 sets of meer

6 tot 10 vel per set: 20 sets of meer

11 tot 16 vel per set: 10 sets of meer.

1 vel per set: 30 sets of meer

2 tot 5 vel per set: 5 sets of meer.

Driedubbelvouwen

Mediatypes Dubbelvouwen Normaal, bond, gerecycled, geperforeerd, hoge kwaliteit

Zadelsteek Normaal, gerecycled, geperforeerd

Driedubbelvouwen

Normaal, gerecycled, geperforeerd

Appendix-23


Binnentakenscheider (optioneel)

Item

Beschrijving

Aantal laden

Maximumaantal

vellen

1 lade

30 vel (80 g/m 2 )

Papierformaat A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Legal, Oficio II, Letter, Letter-R, Executive,

Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R, 216 × 340 mm

Papiersoort Papiergewicht: 60 - 256 g/m 2

Papiersoort: Normaal, Voorbedrukt, Bond, Ruw, Gerecycled, Briefpapier, Kleur,

Geperforeerd, Gecoat, Dik, Hoge kwaliteit, Custom 1 tot 8

Afmetingen 443 × 392 × 102 mm

(b) × (d) × (h)

Gewicht

0,8 kg

Binnentakenscheider (JS-732) (optioneel)

Item

Beschrijving

Aantal laden 1 lade

Max. aantal vellen 100 vel (80 g/m 2 )

Papierformaat A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Legal, Oficio II, Letter, Letter-R, Executive,

Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R, 216 × 340 mm

Papiersoort Papiergewicht: 60 - 256 g/m 2

Papiersoort: Normaal, Voorbedrukt, Bond, Ruw, Gerecycled, Briefpapier, Kleur,

Geperforeerd, Gecoat, Dik, Hoge kwaliteit, Custom 1 tot 8

Afmetingen 470 × 449 × 102 mm

(b) × (d) × (h)

Gewicht

Ca. 2,1 kg

Appendix-24


Rechtertakenscheider (optioneel)

Item

Beschrijving

Aantal laden 1 lade

Max. aantal vellen A4, A4-R, B5, Letter, Letter-R: 70 vel (80 g/m 2 )

A3, B4, A4, B5-R, A5-R, Folio, Ledger, Legal, 16K, 16K-R, 216 × 340 mm: 30 vel (80

g/m 2 )

Papierformaat A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Ledger, Legal, Oficio II, Letter, Letter-R,

Executive, Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R, 216 × 340 mm

Papiersoort Papiergewicht: 60 - 256 g/m 2

Papiersoort: Normaal, Voorbedrukt, Bond, Ruw, Gerecycled, Briefpapier, Kleur,

Geperforeerd, Gecoat, Dik, Hoge kwaliteit, Custom 1 tot 8

Afmetingen 377 × 442 × 150 mm

(b) × (d) × (h)

Gewicht

2,3 kg

Bannerlade (optioneel)

Item

Beschrijving

Max. aantal vellen 10 vellen (Multifunctionele lade)

Papierbreedte 210 (8.26") tot 304,8 (12") mm

Lengte papier Max. 1220 (48") mm

Papiersoort Papiergewicht: 136 tot 163 g/m 2

Papiersoort: Zwaar 2

Afmetingen 250 × 374 × 152 mm

(b) × (d) × (h)

Gewicht

Ca. 0,352 kg

OPMERKING: Raadpleeg uw dealer of uw servicevertegenwoordiger voor de aanbevolen papiersoorten.

Appendix-25


Appendix-26


Index

Index

A

Aanduidingen origineelformaat 1-5, 2-36

Aanmelden 3-2

Aansluiten

LAN-kabel 2-4

USB-kabel 2-5

Aantal afgedrukte pagina's tellen

Teller 3-67

Aanzetten 2-5

Afdruktaak

Volgorde veranderen 3-56

Afmelden 3-2

AppleTalk

Instellen 2-13

Automatische energiebesparende stand

2-7

Automatische slaapstand 2-8

B

Bedieningspaneel 1-5

Bestemming

Adresboek 3-42

Opzoeken 3-43

Snelkiesnummer zoeken-toets 3-4

Snelkiesnummers 3-44

Snelkiestoetsen 3-44

Verzenden naar verschillende soorten

bestemmingen (multi-verzenden)

3-44

Bestemming opgeven 3-31, 3-42

Bijgeleverde onderdelen 2-2

Binnenlade 1-6

C

Cassette

Papier plaatsen 2-20

Cassette 1 tot 7 1-4

Cassette 5 (optioneel)

Papierstoringen 5-53

Cassette 6, 7 (optioneel)

Papierstoringen 5-55

Custom box

Gebruikersrechten 3-52

D

Dagelijks onderhoud 4-2

Leegmaken van de perforatorafvalbak

(optioneel) 4-12

Vervangen van de nietjes 4-8

Vervangen van de tonerafvalbak 4-5

Vervangen van de tonercontainer 4-2

Datum en tijd instellen 2-10

De hoek van het bedieningspaneel

aanpassen 2-8

Dichtheid

Kopiëren 3-9

Documentbox 3-45

Basisbediening 3-47

Custom box 3-45

Taakbox 3-45

Wat is de documentbox? 3-45

Documentfinisher 1-4

Documenttoevoer 1-5, Appendix-19

Geschikte originelen 2-38

Niet geschikte originelen 2-38

Onderdeelnamen 2-38

Originelen plaatsen 2-38

Zo plaatst u originelen 2-39

Duplex 3-14

Duplexeenheid 5-35

Duplexeenheid en cassette 1 5-36

Dvd 2-2

E

E-mail

Index-1


Index

Verzenden als e-mail (E-mailadres

invoeren) 3-25

E-mail verzenden 2-15

Embedded Web Server RX 2-14

Enter-toets 3-4

Etiketten Appendix-11

F

Finisher voor 1000 vel

Nietstoringen 5-59

Finisher voor 1000 vel (optioneel)

Papierstoringen 5-44

Finisher voor 4000 vel

Nietstoringen 5-60

Finisher voor 4000 vel (optioneel)

Papierstoringen 5-46

Fixeereenheid 5-38

Foutmeldingen 5-9

G

Geprogrammeerd kopiëren 3-59

Bewerken en verwijderen 3-61

Oproepen 3-61

Registreren 3-59

Glasplaat 1-5

Originelen plaatsen 2-36

Reinigen 4-15

Glasplaatklep 1-4

H

Help-scherm 3-67

Hendel 1-6

Hendel rechterklep 1 1-6

Hendel rechterklep 2 1-6

Hendel rechterklep 3 1-6

Hendels 1-5

Hoofdschakelaar 1-6

Controleren wat moet worden opgegeven

als 3-32

Houder voor paperclips 1-5

I

Instelmechanisme voor papierbreedte 1-6

K

Kabels voorbereiden 2-3

Kleurstand 3-7

Kopiëren

Dichtheid 3-9

Duplex 3-14

Origineelbeeld 3-10

Sorteren/verschuiven 3-16

Zoom 3-12

Kopiëren met zoom

Automatische zoom 3-12

Handmatige zoom 3-12

Vooraf ingestelde zoom 3-12

XY-zoom 3-13

Kopiëren tijdens onderbreking 3-19

L

Lampje voor geplaatste originelen

Aanduidingen en status 2-40

LAN-kabel

Aansluiten 2-4

Leegmaken van de perforatorafvalbak

(optioneel)

Finisher voor 1000 vel (optioneel) 4-13

Finisher voor 4000 vel (optioneel) 4-14

M

Mailbox 1-4

Middenvouweenheid (optioneel)

Papierstoringen 5-51

Multifunctionele lade 1-6

Multifunctionele lade (MF-lade)

Papierformaat en mediatype (multifunctionel

lade instellen) 2-34

Multi-verzenden (verzenden naar verschillende

soorten bestemmingen) 3-44

Index-2


Index

N

Netwerk

Voorbereiding 2-11

Netwerkinterface 2-3

Netwerkinterface-aansluiting 1-5

Netwerkkabel 2-3

Aansluiten 2-4

Nieten

Verschillende formaten nieten 3-21

Nietstoringen 5-59

Finisher voor 1000 vel 5-59

Finisher voor 4000 vel 5-60

O

Onderdeelnamen 1-1

Ontgrendelingstoets 1-5

Optie

Overzicht Appendix-2

Optionele interface 1-5

Optionele takenscheider

Papierstoringen 5-41

Origineel

In de documenttoevoer

plaatsen 2-38

Op de glasplaat plaatsen 2-36

Originelenklep

Reinigen 4-15

P

Papier

Enveloppen plaatsen 2-30

Formaat en mediatype 2-32,

Appendix-4

Geschikt papier Appendix-6

In de cassettes plaatsen 2-20

In de multifunctionele lade plaatsen 2-27

Speciaal papier Appendix-9

Specificaties Appendix-5

Voordat u het papier plaatst 2-19

Papierbreedtegeleiders 1-6, 2-21

Papierlengtegeleider 1-6, 2-20

Papierstop 1-6

Papierstoring 5-25

Binnenin rechterklep 1, 3 en 4 5-33

Bridge unit (optioneel) 5-43

Cassette 1 5-26

Cassette 2 5-27

Cassettes 3 en 4 5-28

Documenttoevoer 5-40

Lampjes voor storingslocaties 5-25

Multifunctionele lade 5-32

Voorzorgsmaatregelen 5-26

Papierstoringen

Cassette 5 (optioneel) 5-53

Cassette 6, 7 (optioneel) 5-55

Finisher voor 1000 vel (optioneel) 5-44

Finisher voor 4000 vel (optioneel) 5-46

Middenvouweenheid (optioneel) 5-51

Optionele takenscheider 5-41

Perforeren 3-22

Product Library 2-2

R

Rechterklep 1 1-6

Rechterklep 2 1-6

Rechterklep 3 1-6

Reinigen

Gedeelte Dubbelzijdig scannen 4-16

Glasplaat 4-15

Originelenklep 4-15

Originelenklep / glasplaat 4-15

Scheider 4-18

Sleufglas 4-16

Transferrol 4-19

Reinigingsborstel 1-5

Resolutie Appendix-17

S

Scheider

Reinigen 4-18

Scherm Snelle instellingen 3-56

Registratie wijzigen 3-57

Slaapstand 2-8

Sleufglas 1-5

Reinigen 4-16

Snelkiesnummer zoeken-toets 3-4

Sneltoetsen 3-62

Toevoegen 3-62

Specificaties Appendix-13

Index-3


Index

Algemene functies Appendix-13

Bannerlade Appendix-25

Binnentakenscheider Appendix-24

Binnentakenscheider (JS-732)

Appendix-24

Documenttoevoer Appendix-19

Extragrote papierinvoer Appendix-20

Extragrote zijinvoer (500, 1500 vel x 2)

Appendix-20

Finisher voor 1000 vel Appendix-21

Finisher voor 4000 vel Appendix-22

Kopieerfuncties Appendix-16

Mailbox Appendix-23

Middenvouweenheid Appendix-23

Papierinvoer Appendix-19

Perforator Appendix-22

Printerfuncties Appendix-17

Rechtertakenscheider Appendix-25

Scannerfuncties Appendix-18

Zijinvoer (3000 vel) Appendix-21

Zijinvoer (500 vel x 3) Appendix-20

Storingen oplossen 5-2

T

Taak

Annuleren 3-54

Taal wijzigen 2-9

TCP/IP (IPv4)

Instellen 2-11

Tonerafvalbak 1-5

Tonerafvallade 1-5

Tonercontainer 1-5

Tonercontainerontgrendeling 1-5

Transferrol

Reinigen 4-19

U

Uitzetten 2-6

USB-interface 2-3

USB-interface-aansluiting (B1) 1-5

USB-kabel

Aansluiten 2-5

USB-poort (A1) 1-6

USB-poort (A2) 1-5

V

Vergrendeling (papierbreedtegeleider) 1-6

Verlengstuk van de multifunctionele lade

1-6

Vervangen van de nietjes

Finisher voor 1000 vel (optioneel) 4-8

Finisher voor 4000 vel (optioneel) 4-10

Verzenden

Verzenden als e-mail (E-mailadres

invoeren) 3-25

Verzenden naar map (FTP) 3-29

Verzenden naar map (SMB) 3-28

Verzenden naar verschillende soorten

bestemmingen (multi-verzenden) 3-44

Volgende taak reserveren 3-18

Voorbereiding 2-1

Voorbereiding voor het verzenden van een

document naar een pc 3-32

Voorklep 1-4

W

Webbrowser 3-64

Weektimer 3-66

Index-4


We bevelen het gebruik van onze eigen merkonderdelen aan. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele

schade veroorzaakt door het gebruik van onderdelen van andere merken in dit apparaat.


TA Triumph-Adler GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany

More magazines by this user
Similar magazines