o_19kmpnkjg1bk412kld0k77b13isa.pdf

jeugdwerkzuidplas

Voorwoord In dit jaarverslag breken we met de traditie van voorgaande jaren om uitgebreid verslag te doen van álle activiteiten en diensten die Stichting Jeugdwerk Zuidplas het afgelopen jaar heeft uitgevoerd en aangeboden. In plaats daarvan geven we in het eerste hoofdstuk een algemeen overzicht van het jaar 2014 met aandacht voor ontwikkelingen, opvallende activiteiten en diensten en de mensen die zich hiervoor hebben ingezet. In de hoofdstukken daarna wordt op beknopte wijze per werkvorm inzage gegeven in de belangrijkste gebeurtenissen. Landelijk gezien is er een trend gaande waarbij het subsidiebeleid meer de nadruk legt op ‘outcome’ in plaat van ‘output’. Het gaat er niet om hoeveel activiteiten je organiseert, maar hoeveel je ermee bereikt. Ook gemeente Zuidplas heeft een nieuw subsidiebeleid aangekondigd waarbij de nadruk wordt gelegd op het effect van de geleverde activiteiten en diensten. Wat is er bereikt? En in hoeverre draagt dit bij aan de missie? Welke waarde heeft dit voor de gemeenschap? Belangrijk hierbij is dat er consensus bestaat over welke waarde je als organisatie moet hebben voor de gemeenschap, zodat duidelijk is wát er gemeten moet worden. Welke kernwaarden zijn hierin van belang? Vervolgens moet er na worden gedacht over mogelijke meetinstrumenten, hoe deze in te zetten en op welke wijze. Er komt als organisatie veel bij kijken om je activiteiten en diensten zo in kaart te brengen om dit goed zichtbaar te maken. In 2014 is vanuit Stichting Jeugdwerk contact gelegd met Seceur (Social Enterprise Consulting). Een organisatie bestaande uit studenten van het Erasmus College die als doel heeft mee te denken met sociale ondernemingen om effecten te meten. In 2015 brengen zij op basis van diverse sessies een adviesrapport uit, waarmee Stichting Jeugdwerk verder aan de slag kan. Over het jaar 2014 zijn deze gegevens helaas nog niet beschikbaar. Door kort en bondig inzage te geven per werkvorm in: - Belangrijkste gebeurtenissen - Statistieken (aantallen activiteiten/deelnemers) - Beoogd resultaat zetten we een eerste stap richting verslaglegging gericht op outcome (effect). Het kan natuurlijk zijn dat deze bondige weergave vragen oproept, uiteraard zijn we bereid deze nader toe te lichten. C.S. Travlos Voorzitter Stichting Jeugdwerk Zuidplas

More magazines by this user
Similar magazines