o_19kmpnkjg1bk412kld0k77b13isa.pdf

jeugdwerkzuidplas

De 20.000 e aanmelding voor BRAinS! In 2014 werden er 162 activiteiten aangeboden

op gebied van sport, kunst, cultuur en welzijn, waar 3.820 aanmeldingen voor

binnenkwamen.

Sport4Work; een project om werkzoekende

jongeren op weg te helpen naar een baan.

Samenwerkingsproject met Rotaryclub

Nieuwerkerk, Sport en Bewegen Zuidplas en

De Jonge Krijger. In 2014 1 e editie sept-nov

met 15 deelnemers met vooralsnog een

resultaat van: 4 jongeren hebben werk

gevonden, 6 zijn actief als vrijwilliger, 2 gaan

(terug) naar school. Ook met de andere

jongeren is nog contact om ondersteuning te

bieden bij het vinden van werk of school. In maart gaat de 2 e editie van start.

Deelnemers van Sport4Work in de

raadszaal.

Uitbreiding van het skatepark bij ’t Blok met een overkapping.

Organisatie Mantelzorgdag in samenwerking met ZiezoZuidplas

Voorbereiding opening van het maandelijks Auticafe (start jan. 2015); initiatief van

een vrijwilliger die zelf een vorm van klassiek autisme heeft.

Grote evenementen in JWF-gebouw, o.a. Sinterklaasfeest en Zomerspelen.

’t Blok in bloei gezet met geveltuintjes in kader van NL Doet.

Verplaatsing van het nieuwjaarsfeest van Raadhuisplein naar ’t Blok.

Inzet groot aantal stagiaires, o.a. voor landelijke Buitenspeeldag.

Vanuit Sport en Bewegen Zuidplas werden grote evenementen neer gezet zoals de

G-Olympics, Saturday Night Skate en Sport & Fun dag.

Uitbreiding schoonmaakteam tot 7 personen die met behoud van uitkering wekelijks

schoonmaken en spelenderwijs de taal leren. Vooruitlopend op de participatiewet.

Idee om dit initiatief verder uit te werken binnen de gemeente in samenwerking met

afdeling Werk & Inkomen.

Binnen de gemeente worden voorbereidingen getroffen voor het uitzetten van een nieuw

subsidiebeleid. Stichting Jeugdwerk Zuidplas doet mee aan een pilot. Opvallend aan het

nieuwe beleid is dat er meer gekeken gaat worden naar impact; welk effect heeft een

activiteit? Vanuit stichting Jeugdwerk is contact gelegd met Seceur; een studenten initiatief

van de Erasmus Universiteit, gespecialiseerd in het maken van impact analyses. Gezamenlijk

gaan we kijken op welke manier het activiteiten- en dienstenaanbod van de stichting zodanig

in beeld kan worden gebracht dat helder wordt wat de daadwerkelijke bijdrage is aan de

maatschappij.

1.2 Bestuurs- en personeelssamenstelling

Naam

Tina Travlos

Ben de Deugd

Vincent Severins

Jan Ambachtsheer

Joke Peelen-van Gelderen

Functie

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen lid

Algemeen lid

Pagina 2

More magazines by this user
Similar magazines