16.11.2012 Views

expo-gids - H-art

expo-gids - H-art

expo-gids - H-art

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bijlage Bij <strong>art</strong> # 73, tijdscHrift voor Hedendaagse kunst<br />

<strong>expo</strong>-<strong>gids</strong><br />

Over tentoonstellingen in galeries, musea en kunstencentra<br />

in België en omstreken<br />

www.kunsth<strong>art</strong>.org<br />

11 > 12<br />

’10


C<br />

M<br />

Y<br />

CM<br />

MY<br />

CY<br />

CMY<br />

K<br />

EXPO-GIDS / noveMBer - deceMBer 2010<br />

george condo, frencH Maid, 2005<br />

olieverf op doek, 114 x 97 cM<br />

courtesy xavier Hufkens gallery, Brussels<br />

SMAK / MSK Gent<br />

‘HArenG SAur:<br />

enSor en de HedendAAGSe KunSt’<br />

tot 27.02.2011<br />

Het Museum voor Schone Kunsten Gent en<br />

S.M.A.K. slaan de handen in elkaar en programmeren<br />

samen Hareng Saur: ‘Ensor en de hedendaagse<br />

kunst’. De tentoonstelling kadert in de viering van<br />

de 150ste verjaardag van James Ensor (1860-1949)<br />

en onderscheidt zich door het oeuvre van Ensor<br />

te associëren met werk van hedendaagse kunstenaars.<br />

James Ensor is een van de meest baanbrekende<br />

kunstenaars van de late negentiende en vroege<br />

twintigste eeuw. In ‘Hareng Saur: Ensor en de hedendaagse<br />

kunst’ wordt een nieuwe stap gezet in<br />

de benadering van het oeuvre van James Ensor.<br />

Uit de tentoonstelling blijkt dat Ensors kunst ook<br />

in de huidige <strong>art</strong>istieke scène zijn actualiteit heeft<br />

behouden. De kunstenaar wordt uit zijn historische<br />

context gehaald en resoluut benaderd als een tijdloze<br />

kunstenaar, wiens thematiek en techniek onlosmakelijk<br />

verbonden zijn met de praktijk van tal van<br />

hedendaagse kunstenaars. Ensors onderwerpen en<br />

gezichtspunten blijven ook bij het begin van de eenentwintigste<br />

eeuw brandend actueel. Thema’s als<br />

het masker en het groteske, sociale kritiek, het zelfportret,<br />

de identificatie met Christus, de massa, de<br />

satire en de dood hebben in de hedendaagse beeldende<br />

kunst immers niet aan relevantie ingeboet.<br />

De tentoonstelling legt onvermoede verbanden en<br />

3.<br />

toont aan dat Ensor in zijn visionaire oeuvre een<br />

doel nastreefde dat hem met tal van hedendaagse<br />

kunstenaars verbindt.<br />

De titel van de tentoonstelling is ontleend aan Ensors<br />

schilderij ‘Squelettes se disputant un hareng<br />

saur’. De titel (‘hareng saur’ = ‘<strong>art</strong> Ensor’) illustreert<br />

de zeer persoonlijke humor van de kunstenaar<br />

en toont de gelaagdheid van zijn werk aan. Bij<br />

het begin van de eenentwintigste eeuw geeft zijn<br />

oeuvre onverminderd aanleiding tot discussie over<br />

de betekenis en de invloed ervan. ‘Hareng Saur:<br />

Ensor en de hedendaagse kunst’ draagt bij tot een<br />

beter begrip van zijn plaats in de ontwikkeling van<br />

de actuele kunst door zijn werk naast dat van andere<br />

kunstenaars te plaatsen in een open, heldere<br />

en overzichtelijke tentoonstelling.<br />

Naast een uitgebreide selectie van Ensors werk<br />

(schilderijen, tekeningen en grafiek) bevat de<br />

tentoonstelling hedendaagse gelijkgestemden en<br />

tegenhangers in schilderijen, beeldhouwwerken,<br />

video’s, installaties, performances, tekeningen ...<br />

Op die manier wordt de beeldende wereld van Ensor<br />

verbonden met deze van onder meer Eija-Liisa<br />

Ahtila, Francis Alÿs, Huma Bhabha, Jake & Dinos<br />

Chapman, George Condo, Thierry De Cordier,<br />

Marlene Dumas, Thomas Hirschhorn, Tomasz Kowalski,<br />

Jonathan Meese, Bruce Nauman, Ugo Rondinone,<br />

Dana Schutz, Cindy Sherman, Raymond<br />

Pettibon, Thomas Schütte en Thomas Zipp. Elk van<br />

deze werken wordt getoond in een context waarbij<br />

telkens een beperkt aantal werken van Ensor als<br />

uitgangspunt geldt. Op deze manier ontstaat een<br />

wisselwerking waarbij verbanden worden gelegd,<br />

confrontaties worden aangegaan of nuances worden<br />

aangebracht.<br />

Hareng Saur: Ensor en de hedendaagse kunst loopt<br />

tegelijk in het Museum voor Schone Kunsten Gent<br />

en in het S.M.A.K.<br />

MUSEUM vOOR SCHONE KUNSTEN<br />

EN HET SMAK<br />

citadelpark gent (di-zo 10-18u)<br />

tel 09 240 07 00 / www.Mskgent.Be<br />

en tel 09 221 17 03 / www.sMak.Be<br />

cover: eija-liisa aHtila, tHe House, 2002<br />

video, 14:00 Min<br />

copyrigHt crystal eye ltd, Helsinki<br />

courtesy Marian goodMan gallery, new york – paris<br />

iMage courtesy of Marja - leena Hukkanen


EXPO-GIDS / noveMBer - deceMBer 2010<br />

MuSeA, KunStencentrA en nIet-coMMercIËLe ruIMteS<br />

aalst<br />

‘T GASTHUIS - STEDELIJK MUSEUM<br />

luc claus (1930-2006)<br />

tot 23.12<br />

oude visMarkt 13<br />

www.aalst.Be<br />

NETwERK<br />

rafa the Magician<br />

27.11 tot 23.01<br />

Houtkaai z/n (wo-za 14-18u)<br />

tel 053 70 97 73 / www.netwerk-<strong>art</strong>.Be<br />

antwerpen<br />

CC LUCHTBAL<br />

katie lagast / ann rikkers<br />

tot 30.11<br />

coluMBiastraat 110, 2030 antwerpen.<br />

www.cclucHtBal.Be<br />

DESIGNCENTER DE wINKELHAAK<br />

type an sich<br />

tot 17.11<br />

jewels for the ladies<br />

tot 23.12<br />

lange winkelHaakstraat 26 (Ma-vr 9-18u, za 14-18u)<br />

tel 03 727 10 30 / www.winkelHaak.Be<br />

DESINGEL<br />

renaat Braem 1910 - 2010<br />

tot 9.01<br />

desguinlei 25 (wo-zo 14-18u)<br />

tel 03 248 28 28 / www.desingel.Be<br />

ÉDITION POPULAIRE<br />

yona friedman<br />

tot 11.12<br />

BloeMstraat 20 (dagelijks 8.30-24u)<br />

tel 0495 48 92 20 / www.edition-populaire.Be<br />

ERROR ONE<br />

into the light 2010<br />

9 tot 19.12<br />

diverse lokaties<br />

www.errorone.Be<br />

een internationaal tentoonstellingsproject met videoen<br />

lichtinstallaties in de openbare ruimte op het zuid<br />

in antwerpen, i.s.m. kMska, MiddelHeiM, M Hka,<br />

cineMa zuid, air en een aantal antwerpse galeries:<br />

stella lohaus gallery, Maes & Matthys gallery,<br />

koraalberg gallery, tim van laere gallery, galerie<br />

Micheline szwajcer, galerie christian nagel.<br />

ExTRA CITy<br />

drawing documents / emre Hüner<br />

19.11 tot 6.02<br />

tulpstraat 79 (wo-zo 14-19u, do tot 20u)<br />

tel 03 677 16 55 / www.extracity.org<br />

FOMU<br />

FOTOMUSEUM PROvINCIE ANTwERPEN<br />

Boris Becker / willy kessels<br />

tot 16.01<br />

ville lekkeri<br />

18.11 tot 16.01<br />

waalsekaai 47 (di-zo 10-18u)<br />

tel 03 242 93 00 / www.fotoMuseuM.Be<br />

IN ‘T BRANTIJSER<br />

flat character<br />

tot eind december<br />

st. jacoBsMarkt 13 (Ma-do 9-22u, vr tot 19.30, za 9-12u)<br />

tel 03 275 50 64 / www.ua.ac.Be/kijkkunst<br />

KONINKLIJK MUSEUM vOOR SCHONE<br />

KUNSTEN<br />

anselm kiefer<br />

tot 23.01<br />

leopold de waelplaats (di-za 10-17u, zo 10-18u)<br />

tel 03 238 78 09 / www.kMska.Be<br />

LLS 387<br />

christophe fink<br />

tot 18.12<br />

lange leeMstraat 387 (do-za 14-18u)<br />

tel 0497 48 17 27 / users.telenet.Be/lls387<br />

Christoph Fink noemt de reizen die hij met de fiets,<br />

de trein, het vliegtuig of te voet onderneemt, ‘bewegingen’.<br />

tijdens deze reizen maakt hij vrijwel continu<br />

korte notities, die hij later in tekeningen, schema’s,<br />

sculpturen en tabellen verwerkt. christoph finks<br />

werk bestaat juist uit het documenteren van de tussenstadia<br />

tussen ‘hier’ en ‘daar’ en uit het ontvangen<br />

van impulsen als reiziger op zijn weg. Het werk dat<br />

christoph fink in lls 387 toont, ‘vortex der Heerlijkheid’,<br />

vertrekt vanuit deze <strong>art</strong>istieke methode maar<br />

overstijgt deze eveneens, in die zin dat het de wereldlijke<br />

context in beeld brengt waarin de ‘atlas der<br />

bewegingen’ functioneert.<br />

LOKAAL 01<br />

Hans demeulenaere & esther venrooy<br />

tot 13.11 (13-17u)<br />

asli cavusogli<br />

9.12 (20u), 10 tot 12.12 (13-17u)<br />

provinciestraat 287<br />

tel 032 388 166 / www.lokaal01.org<br />

MIDDELHEIMMUSEUM<br />

zeger reyers<br />

tot 16.01<br />

MiddelHeiMlaan 61 (di-zo 10-17u)<br />

tel 03 288 33 60 / www.MiddelHeiMMuseuM.Be<br />

MIDDELHEIMPRODUCTIE<br />

entree > exit<br />

19.11 tot 5.12<br />

lange gastHuisstraat 29 / www.MiddelHeiMMuseuM.Be<br />

dit najaar organiseert Middelheimproductie in samenwerking<br />

met de kunsthogescholen van antwer-<br />

EXPO-GIDS / noveMBer - deceMBer 2010<br />

pen voor de derde keer entree>exit, een tentoonstellingsproject<br />

met pas afgestudeerden uit de richtingen<br />

toegepaste en vrije kunsten. entree>exit wil een platform,<br />

een forum, aanbieden voor jong talent.<br />

MOMU FASHION<br />

stephen jones & the accent of fashion<br />

tot 13.02<br />

nationalestraat 28 (di-zo 10-18u)<br />

tel 03 470 27 70 / www.MoMu.Be<br />

M HKA<br />

collectie xxvi - de <strong>art</strong>efactum-jaren<br />

tot 20.02<br />

craigie Horsfield<br />

tot 16.01<br />

lonely at tHe top the state of l3<br />

parallel doors of perception<br />

26.11 tot 30.01<br />

leuvenstraat 32 (di-zo 11-17u)<br />

tel 03 260 99 99 / www.MuHka.Be<br />

MUSEUM PLANTIN-MORETUS /<br />

PRENTENKABINET<br />

ensor te gast in antwerpen<br />

tot 3.12<br />

vrijdagMarkt 22-23 / tel 03 221 14 50<br />

MuseuM.plantin.Moretus@stad.antwerpen.Be<br />

NICC<br />

Multiple visions<br />

tot 28.11<br />

tulpstraat 79 (wo-zo 14-17u, do tot 20u)<br />

tel 03 216 07 71 / www.nicc.Be<br />

OBJECTIF ExHIBITIONS<br />

Bel voor info<br />

kleine Markt 7-9 (do-za 14-18u)<br />

tel 03 288 49 77 / www.oBjectif-exHiBitions.org<br />

OEvER 21<br />

(don’t) mind the body<br />

tot 28.11<br />

oever 21 (vr-zo 13-18u)<br />

www.evasteynen.Be<br />

RUIMTE MORGUEN<br />

teuny tukker / sim cha chi<br />

tot 4.12<br />

waalse kaai 21-22 (do-za 14-18u)<br />

tel 03 248 08 45 / Morguen@telenet.Be<br />

vANDAELE EDITIE<br />

<strong>art</strong>ist’s Books<br />

waalse kaai 31 (vr-za 14-18u)<br />

tel 03 237 20 19 / www.v-editie.Be<br />

Beersel<br />

HERMAN TEIRLINCKHUIS<br />

koers<br />

tot 21.11<br />

uwenBerg 14 (do-za 11-12u30 en 14-16u)<br />

www.Beersel.Be<br />

BorneM<br />

MONUMENTAL vZw<br />

textiel / textuur<br />

tot 5.12<br />

luipegeM 77<br />

Http://users.pandora.Be/MonuMental<br />

Brugge<br />

BOGARDENKAPEL<br />

Herman van veen<br />

tot 14.11<br />

katelijnestraat 86 (Ma-vr 11-17u, za-zo 13-18u)<br />

www.ccBrugge.Be<br />

DE BOND<br />

exhibition Models<br />

tot 28.11<br />

Buiten sMedenvest 1 (13-18u)<br />

tel 050 44 30 40 / www.ccBrugge.Be<br />

een fragMent van wesley Meuris<br />

‘installatie ‘tHe world’s Most iMportant <strong>art</strong>ists’<br />

in opBouw in de Bond (foto: cel fotografie stad Brugge).<br />

in de gerenoveerde tentoonstellingsruimte de Bond<br />

loopt ‘exhibition Models’ met werk van chohreh<br />

feyzdjou, Meschac gaba en wesley Meuris. de tentoonstelling<br />

belicht enkele van de belangrijke aandachts-<br />

en standpunten zoals de impact van nationaliteit,<br />

identiteit, geografische of etnisch-culturele<br />

afkomst bij de selectie van een tentoonstelling, de<br />

thematentoonstelling als een historisch gegroeid sjabloon,<br />

de locale en persoonlijke context versus een<br />

globaal perspectief, …<br />

CONCERTGEBOUw EN DIvERSE LOKATIES IN<br />

BRUGGE<br />

luc tuymans – een visie op centraal-europa<br />

tot 23.01<br />

‘t zand 34 (di-zo 9.30-17u)<br />

www.Brugge-centraal.Be<br />

5.


EXPO-GIDS / noveMBer - deceMBer 2010<br />

Brussel<br />

ARGOS / CENTRUM vOOR KUNST EN MEDIA<br />

open archive<br />

tot 11.12<br />

werfstraat 13 (di-za 12-19u)<br />

tel 02 229 00 03 / www.argos<strong>art</strong>s.org<br />

ART) & (MARGES MUSEUM<br />

Body talk<br />

tot 31.12<br />

Hoogstraat 312 (wo-zo 11-18u)<br />

tel 02 511 04 11 / www.<strong>art</strong>etMarges.Be<br />

BEURSSCHOUwBURG<br />

Manor grunewald<br />

tot 17.12<br />

a. ortsstraat 20-28 (wo-vr 13-18u)<br />

tel 02 550 03 50 / www.BeursscHouwBurg.Be<br />

BOTANIqUE<br />

yevgeny khaldeï. un photographe sous staline<br />

tot 23.12<br />

doel: we’re all going crazy<br />

tot 12.12<br />

koningsstraat 236 (wo-zo 12-20u)<br />

tel 02 218 37 32 / www.Botanique.Be<br />

BOZAR – PALEIS vOOR SCHONE KUNSTEN<br />

gilBert & george, union dance, 226 x 190 cM<br />

(c) gilBert & george<br />

lucas cranach / wim delvoye / gilbert & george<br />

ensor, componist & schrijver<br />

tot 23.01<br />

ravensteinstraat 23 (di-zo 10-18u, do tot 21u)<br />

tel 02 507 82 00 / www.Bozar.Be<br />

DE ELEKTRICITEITSCENTRALE / EUROPEAN<br />

CENTER FOR CONTEMPORARy ART<br />

Bel voor info.<br />

sint-katelijneplein 44 (wo-zo 10.30-18u, do tot 20u)<br />

tel 02 279 64 35 / www.Brussel.Be<br />

GC DE MARKTEN<br />

nature 2<br />

tot 19.12<br />

oude graanMarkt 5<br />

tel 02 512 34 25 / www.deMarkten.Be<br />

DExIA COLLECTIE vAN BELGISCHE KUNST<br />

‘abstracte kunst in België’<br />

elke derde zaterdag van de maand<br />

pacHecolaan 44 (za 10-16u30)<br />

inscHrijven op www.dexia.Be of 0800 99 491<br />

ING CULTUURCENTRUM<br />

ensor ontmaskerd<br />

tot 13.02<br />

koningsplein 6<br />

www.Bozar.Be / www.ing.Be/<strong>art</strong><br />

JOODS MUSEUM vAN BELGIë<br />

david seymour (chim)<br />

tot 27.02<br />

MinieMenstraat 21<br />

tel 02 512 19 63 / Http://www.new.MjB-jMB.org<br />

KONINKLIJKE MUSEA<br />

vOOR SCHONE KUNSTEN vAN BELGIë<br />

delacroix tot kandinsky - oriëntalisme in europa<br />

tot 9.01<br />

jules schmalzigaug / reinhoud<br />

tot 23.01<br />

regentscHapsstraat 3 (di tot zo 10-17u)<br />

tel 02 508 32 11 / www.fine-<strong>art</strong>s-MuseuM.Be<br />

vANHAERENTS ART COLLECTION<br />

david altmejd<br />

tot 12.03<br />

anneessenstraat 29<br />

tel 02 511 50 77 (in groep, na reservatie op weBsite)<br />

www.vanHaerents<strong>art</strong>collection.coM<br />

wIELS<br />

CENTRUM vOOR HEDENDAAGSE KUNST vZw<br />

francis alÿs, a story of deception<br />

tot 30.01<br />

kasper akhøj / evelyne axell / lorna Macintyre<br />

tot 16.01<br />

van volxeMlaan 354 (wo-zo 11-18u)<br />

tel 02 340 00 50 / www.wiels.org<br />

PROJECTSPACE wIELS<br />

Manor grunewald / lieven segers<br />

tot 15.12<br />

place saint-denis, vorst<br />

www.wiels.org<br />

EXPO-GIDS / noveMBer - deceMBer 2010<br />

cHarleroi<br />

B.P.S. 22<br />

ESPACE DE CRÉATION CONTEMPORAINE<br />

Mexico: esperado / inesperado<br />

tot 28.11<br />

Boulevard solvay 22 (wo-zo 12-18u)<br />

tel 071 27 29 71 / Http://Bps22.Hainaut.Be<br />

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE<br />

roger job / william ropp /<br />

Herman van den Boom<br />

tot 16.01<br />

avenue paul pasteur 11 (di-zo 10-18u)<br />

tel 071 43 59 10 / www.MuseepHoto.Be<br />

deinze<br />

MUSEUM vAN DEINZE EN DE LEIESTREEK<br />

leie – rimpelloze eenvoud<br />

tot 28.11<br />

l. MattHyslaan 3-5 (di-vr 14-17u30, za-zo 10-12, 14-17u)<br />

tel 09 381 96 70 / www.MuseuMdeinze.Be<br />

deurle<br />

MDD-MUSEUM DHONDT-DHAENENS<br />

thomas Hirschhorn<br />

tot 5.12<br />

MuseuMlaan 14 (di-zo 11-17u)<br />

tel 09 282 51 23 / www.MuseuMdd.Be<br />

drogenBos<br />

FELIxART MUSEUM<br />

oog in oog reviewed / Maria dukers<br />

25.11 tot 16.01<br />

kuikenstraat 6 / tel 02 377.57.22 / www.felix<strong>art</strong>.org<br />

eupen<br />

IKOB<br />

Bel voor info.<br />

in den loten 3 (di - zo 13-17u)<br />

tel 087 56 01 10 / www.ikoB.Be<br />

geel<br />

CC DE wERFT<br />

jan de vliegher / luc Hoekx / jus juchtmans /<br />

joris M<strong>art</strong>ens<br />

tot 21.11<br />

nieuwstraat (vr-zo 10-17u)<br />

tel 014 56 66 60 / www.dewerft.Be<br />

genk<br />

C-MINE<br />

interland<br />

tot 5.12<br />

gent<br />

BIBLIOTHEEK KUNSTwETENSCHAPPEN<br />

Brody neuenschwander<br />

tot 19.12<br />

sint HuBertusstraat 2<br />

tel 09 264 41 20 / www.kunstBiB.ugent.Be<br />

CAERMERSKLOOSTER<br />

jacques tati - deux temps, trois Mouvements<br />

tot 16.01<br />

vrouweBroersstraat 6 (patersHol) (di-zo 10-17u)<br />

tel 09 269 29 10 / www.caerMersklooster.Be<br />

CENTRUM vOOR JONGE KUNST<br />

krist demasure<br />

19.11 tot 19.12<br />

kasteel claeys-Bouüaert<br />

kasteeldreef 2 (Mariakerke) (wo-zo 11-18u)<br />

tel 09 233.47.38 / www.cjk.Be<br />

CROxHAPOx<br />

crox 345 kris van dessel<br />

crox 346 m<strong>art</strong>in sommer<br />

crox 347 robin vanbesien paintings<br />

28.11 tot 19.12<br />

lucas MunicHstraat 76-82 (wo-zo 14-18u)<br />

tel 0479 45 37 79 / www.croxHapox.coM<br />

DESIGN MUSEUM GENT<br />

<strong>art</strong> nouveau en <strong>art</strong> deco uit nederland<br />

Ma<strong>art</strong>en van severen<br />

20.11 tot 27.02<br />

jan Breydelstraat 5 (di-zo 10-19u)<br />

tel 09 267 99 99 / design.MuseuM.gent.Be<br />

KASK – KIOSK<br />

zoe Beloff<br />

tot 28.11<br />

louis pasteurlaan 2 (di-vr 14-18u, za-zo 11-18u)<br />

tel 09 267 01 68 / Http://kioskgallery.Be<br />

MUSEUM DR. GUISLAIN<br />

Het gewichtige lichaam<br />

tot 8.05<br />

jozef guislainstraat 43 (di-vr 9-17u, za-zo 13-17u)<br />

tel 09 216 35 95 / www.MuseuMdrguislain.Be<br />

MUSEUM vOOR SCHONE KUNSTEN<br />

Hareng saur: ensor en de hedendaagse kunst<br />

tot 27.02<br />

citadelpark (di-zo 10-18u)<br />

tel 09 240 07 00 / www.Mskgent.Be<br />

S.M.A.K.<br />

inside installations<br />

tot 3.12<br />

tegenlicht<br />

tot 21.11<br />

james ensor en de hedendaagse kunst<br />

tot 27.02<br />

citadelpark (di-zo 10-18u)<br />

tel 09 221 17 03 / www.sMak.Be<br />

7.


EXPO-GIDS / noveMBer - deceMBer 2010<br />

ZEBRASTRAAT<br />

sarah de vos<br />

tot 28.11<br />

zeBrastraat 32/001 (wo-zo 14-18u)<br />

tel 0477 78 90 98 / www.zeBrastraat.Be<br />

saraH devos, lips, 2010<br />

griMBergen<br />

CC STROMBEEK<br />

wereld & beeld<br />

tot 17.12<br />

geMeenteplein (Ma-zo 9-22u)<br />

tel 02 263 03 43 / www.ccstroMBeek.Be<br />

Hasselt<br />

CC HASSELT<br />

guy Bleus / debby Huysmans / reinhilde terryn<br />

tot 14.11<br />

van 28.11 tot 09.01:<br />

istanBul | 20 |10 | proje<br />

‘exégèse: typology of the turkish contemporary<br />

<strong>art</strong> from the Özil collection, istanbul’<br />

fotografie van anke van iersel<br />

kunstlaan 5 (di-vr 10-17u, za-zo 13-17u)<br />

tel 011 22 99 31 / www.ccHa.Be<br />

CIAP<br />

alter nature<br />

21.11 tot 13.03<br />

arMand Hertzstraat 21 (di-vr 11-18u, za 14-18u)<br />

tel 011 22 53 21 / www.ciap.Be<br />

‘alter nature’ wil licht laten schijnen op de verschillende<br />

manieren waarop de mensheid doorheen de<br />

eeuwen heen de natuur heeft beïnvloed. deze ingrepen<br />

zorgen ook voor een steeds veranderend begrip<br />

van wat ‘natuur’ is. Het concept wordt vertaald in een<br />

serie gelinkte tentoonstellingen; tussen 21 november<br />

en 13 ma<strong>art</strong> vindt een groepstentoonstelling met negen<br />

internationale kunstenaars plaats in ciap, terwijl<br />

z33 uitpakt met een groepstentoonstelling waarin<br />

het werk van een 20-tal kunstenaars wordt gepresenteerd.<br />

KUNSTENCENTRUM BELGIë<br />

B<strong>art</strong> de paepe, jason leinwand, e.a.<br />

12.11 tot 27.11<br />

BurgeMeester Bollenstraat 54<br />

tel 011 22 41 61 / www.kunstencentruMBelgie.coM/<br />

Z33<br />

david Huycke<br />

tot 12.12<br />

alter nature: we can<br />

21.11 tot 13.03<br />

zuivelMarkt 33 (di-za 11-18u, do 11-22u, zo 14-17u)<br />

tel 011 29 59 60 / www.z33.Be<br />

Herzele<br />

arpia 2010<br />

vanaf 11.09<br />

oude steenBakkerij, kauwstraat 103<br />

www.arpia-<strong>art</strong>.Be.<br />

Hornu<br />

MAC’S / GHI - SITE DU GRAND-HORNU<br />

giuseppe penone<br />

tot 13.02<br />

Belgium is design<br />

21.11 tot 13.03<br />

rue sainte-louise, 82 (di-zo 10-18u)<br />

tel 065 65 21 21 / www.Mac-s.Be<br />

ieper<br />

IN FLANDERS’ FIELDS MUSEUM<br />

gesloten voor renovatie<br />

van 1.12 tot 31.01<br />

grote Markt 34<br />

www.inflandersfields.Be<br />

keMzeke<br />

vERBEKE FOUNDATION<br />

Mark verstockt retrospectieve<br />

20.11 tot 10.04<br />

westakker (do-zo 11-18u)<br />

tel 03 789 22 07 / www.verBekefoundation.coM<br />

knokke<br />

CC SCHARPOORD<br />

congo collectie - wesley Meuris<br />

tot 16.01<br />

Meerlaan 32 (Ma-za 10-18u, zo 10-13u)<br />

tel 050 63 04 30 / www.ccknokke-Heist.Be<br />

cc scharpoord presenteert een privécollectie congolese<br />

objecten van verzamelaar joseph schelfhout.<br />

EXPO-GIDS / noveMBer - deceMBer 2010<br />

deze unieke collectie is het resultaat van een levenslange<br />

verzamelobsessie en wordt nu voor het eerst<br />

getoond. kunstenaar wesley Meuris is enorm gefascineerd<br />

door het fenomeen en ging aan de slag met<br />

de indrukwekkende collectie congolese <strong>art</strong>efacten.<br />

Hij ontwikkelde er een imaginair museum voor. achter<br />

de vele prachtige maskers en sculpturen ontluikt zich<br />

een stukje fascinerende congolese geschiedenis.<br />

kortrijk<br />

CC KORTRIJK, BENEDENGALERIE<br />

jonas vansteenkiste<br />

12.11 tot 5.12<br />

Hazelaarstraat 7, 8500 kortrijk (vr-zo 14-17u)<br />

www.cultuurcentruMkortrijk.Be<br />

leuven<br />

M - MUSEUM LEUvEN<br />

Mayombe. Meesters van de magie<br />

tot 23.01<br />

robert devriendt<br />

tot 16.01<br />

trees de Mits / Matthew Brannon<br />

tot 5.12<br />

vanderkelenstraat 28 (di-zo 11-18u, do tot 22u)<br />

www.Mleuven.Be<br />

KUNSTENCENTRUM STUK<br />

stijn van dorpe<br />

3.12 -tot 23.01<br />

naaMsestraat 96 (wo-do 14-21u, vr-zo 14-18u)<br />

tel 016 32 03 00 / www.stuk.Be<br />

lier<br />

vOORKAMER vZw<br />

Bel voor info.<br />

H. geeststraat 7 (vr-zo 14-18u)<br />

tel 03 488 62 00 / www.voorkaMer.Be<br />

MacHelen-zulte<br />

ROGER RAvEELMUSEUM<br />

Huiselijkheid<br />

tot 23.01<br />

gildestraat 2-8 (wo-zo 11-17u)<br />

tel 09 381 60 00 / www.rogerraveelMuseuM.Be<br />

MecHelen<br />

DE GARAGE / RUIMTE vOOR ACTUELE KUNST<br />

accumulatie & selectie<br />

tot 28.11<br />

Multiple solitude<br />

18.12 tot 27.02<br />

onder den toren 12 (do-zo 11-18u)<br />

tel 015 29 40 00 / www.ccMecHelen.Be<br />

MeerHout<br />

TARMAC<br />

nicolas provost<br />

13-14 & 20-21.11<br />

p. van HaecHtplein (14-18u)<br />

www.tar-Mac.Be<br />

Menen<br />

CC DE STEIGER<br />

Manipulation<br />

20.11 tot 18.12<br />

waalvest 1<br />

tel 056 51 58 91 / www.ccdesteiger.Be<br />

Mons<br />

BAM<br />

Manières noires<br />

tot 13.02<br />

rue neuve 8 (di-zo 12-18u)<br />

tel 065/40.53.30 / www.BaM.Mons.Be<br />

naMur<br />

MAISON DE LA CULTURE DE LA PROvINCE<br />

Belgische abstracte kunst vanaf 1945 uit de<br />

dexia-collectie<br />

tot 31.12<br />

avenue golenvaux<br />

www.province.naMur.Be<br />

oostende<br />

COLLECTIE vANMOERKERKE<br />

Bel voor info<br />

oud vliegveld 10<br />

www.<strong>art</strong>collection.Be / Bezoek Boeken op info@<br />

<strong>art</strong>collection.Be<br />

SHOPPING FEEST- EN KULTUURPALEIS<br />

realtime / tagattak<br />

tot 21.11<br />

wapenplein<br />

www.cargo.Be<br />

MU.ZEE<br />

ensor: de 7 hoofdzonden<br />

tot 31.01<br />

ppp public private paintings<br />

tot 9.01<br />

denmark<br />

tot 30.11<br />

20 jaar werken voor kunst<br />

27.11 tot 27.02<br />

guy Mees<br />

18.12 tot 30.01<br />

roMestraat 11B (di-zo 10-18u)<br />

tel 059 50 81 18 / www.Muzee.Be<br />

9.


EXPO-GIDS / noveMBer - deceMBer 2010<br />

ronse<br />

CC DE BROUwERIJ<br />

grote prijs tekenkunst<br />

17.11 tot 12.12<br />

priesterstraat 13 (wo, za, zo 14-18u, vr 17-21u)<br />

www.ronse.Be<br />

turnHout<br />

DE wARANDE<br />

Hans wuyts<br />

toonmoment #2 - chris gillis en rufus Michielsen<br />

21.11 tot 18.12<br />

warandestraat 47 (di-vr 14-18u)<br />

www.warande.Be<br />

waregeM<br />

BE-PART<br />

dennis tyfus<br />

28.11 tot 30.01<br />

westerlaan 17 (wo-zo 11-17u)<br />

tel 056 62 94 10 / www.Be-p<strong>art</strong>.Be<br />

GALerIeS<br />

aalst<br />

GALERIE C. DE vOS<br />

Bel voor info.<br />

oude gentBaan 295 (vr-za 14-19u, zo 10u30-13u30)<br />

tel 053 413789<br />

IN SITU GALLERy<br />

Marcel Berlanger<br />

‘Monster plant’<br />

tot 24.12<br />

arBeidstraat 110 (vr-zo 14-18u)<br />

tel 0475 85 34 52 / www.insitugallery.Be<br />

antwerpen<br />

GALERIE ANNETTE DE KEySER<br />

Marc claes<br />

tot 23.12<br />

gen. Belliardstraat 19 (wo-za 14-18u)<br />

tel 03 231 90 56 / www.annettedekeyser.coM<br />

GALERIE ANNIE GENTILS<br />

keiko sato<br />

tot 15.01<br />

peter Benoitstraat 40 (wo-za 14-18u)<br />

tel 0477 75 67 21 / www.anniegentilsgallery.coM<br />

BASE-ALPHA GALLERy<br />

katleen vinck<br />

tot 23.12<br />

kattenBerg 12 (wo-za 14-18u)<br />

tel 0476 62 03 17 / www.BasealpHagallery.coM<br />

CATAPULT<br />

koen Broos<br />

tot 6.01<br />

ruBenslei 10 (Ma-vr 9-18u)<br />

www.catapult.Be<br />

GALERIE CHRISTIAN NAGEL<br />

kiron khoslacornelius quabeck /<br />

dominik sittig<br />

tot 11.12<br />

lange kievitstraat 141 (do-za 11-19u)<br />

tel 0470 479 051 / www.galerie-nagel.de/<br />

GALERIE DE ZwARTE PANTER<br />

Hugo Heyrman<br />

14.11 tot 9.01<br />

Hoogstraat 70-74 (do-zo 13.30-18u)<br />

tel 03 233 13 45 / www.<strong>art</strong>site.Be/zw<strong>art</strong>epanter<br />

FIFTy ONE FINE ART PHOTOGRAPHy<br />

Michael wolf<br />

tot 8.01<br />

zirkstraat 20 (di-za 13-18.30u)<br />

tel 03 289 84 58 / www.gallery51.coM<br />

foto’s van MicHael wolf<br />

GEUKENS & DE vIL<br />

Michaël de kok<br />

tot 27.11<br />

pourBusstraat 19 (do-za 14-18u)<br />

tel 0475 39 83 99 / www.geukensdevil.coM<br />

GALERIE HET vIJFDE HUIS<br />

willy peeters / jef Blancke<br />

tot 15.11<br />

reyndersstraat 5 (vr-zo 14-18u)<br />

tel 0473 53 51 27 / www.HetvijfdeHuis.coM<br />

GALERIE JAMAR<br />

laurent cruyt<br />

tot 7.01<br />

cockerillkaai 16 (wo-za 14-18u)<br />

tel 477 33 74 61 / www.galeriejaMar.Be<br />

KORAALBERG GALERIE<br />

pokerface<br />

tot 4.12<br />

pourBusstraat 5 (wo-za 14-18u)<br />

tel 03 226 06 30 / www.koraalBerg.Be<br />

GALERIE KUSSENEERS<br />

lars weller<br />

tot 4.12<br />

de BurBurestraat 11 (wo-za 14-18u)<br />

tel 03 257 24 00 / www.kusseneers.coM<br />

EXPO-GIDS / noveMBer - deceMBer 2010<br />

GALERIE LUDwIG TROSSAERT<br />

kun fang / ivo rijkers<br />

tot 20.11<br />

MuseuMstraat 29 (wo-zo 14-18u) / tel 03 257 25 52<br />

www.galeries.nl/galerie.asp?galnr=3093<br />

MAES & MATTHyS GALLERy<br />

jean-Baptiste Bernadet / Michiel ceulers /<br />

laurent impeduglia<br />

tom poelmans / ruth van Haren noman<br />

tot 4.12<br />

pourBusstraat 3 (wo-za 14-18u)<br />

tel 0478 48 50 31 / www.MaesMattHys.Be<br />

GALERIE MARION DE CANNIèRE<br />

dominique somers / Bram van stappen<br />

tot 4.12<br />

nassaustraat 34-36 (do-za 14-18u)<br />

tel 0474 578 846 / www.Mariondecanniere.Be<br />

MCBRIDE FINE ART<br />

Bel voor info.<br />

Marialei 30, wo-za (14-18u30)<br />

tel 0498 31 99 41 / www.McBridefine<strong>art</strong>.coM<br />

GALERIE MICHELINE SZwAJCER<br />

daan van golden<br />

tot 4.12<br />

ann veronica janssens<br />

9.12 tot 22.01<br />

verlatstraat 14 (di-vr 10-18u, za 12-18u)<br />

tel 03 237 11 27 / www.gMs.Be<br />

OFFICE BAROqUE GALLERy<br />

david diao<br />

tot 4.12<br />

lange kievitstraat 48 (wo-za 14-18.30u)<br />

tel 0484 59 92 28 / www.officeBaroque.coM<br />

david diao, salon 1, 2010<br />

silkscreen and acrylic on canvas, 101 x 294,6 cM<br />

POCKETROOM<br />

francis denys<br />

14.11 tot 9.01<br />

Hofstraat 2 (vr-zo, 14-18u)<br />

www.pocketrooM.Be<br />

STELLA LOHAUS GALLERy<br />

john Bock<br />

tot 4.12<br />

vlaaMse kaai 47 (wo-za 14-18u)<br />

tel 03 248 08 71 / www.stellaloHausgallery.coM<br />

STIEGLITZ19<br />

<strong>art</strong>ists of the gallery<br />

tot 4.12<br />

<strong>art</strong>Hur goeMaerelei 19 (vr 16-18u, za-zo 14-18u)<br />

tel 03 248 49 31 / www.stieglitz19.Be<br />

STUDIO JOB GALLERy<br />

Bel voor info.<br />

Begijnenvest 8<br />

www.studiojoB.Be<br />

GALERIE vAN DE wEGHE<br />

narcisse tordoir<br />

tot 27.11<br />

MuseuMstraat 4 (wo-za 14-18u)<br />

tel 0478 256 044 / www.galerievandewegHe.Be<br />

GALERIE vAN DER MIEDEN<br />

reinoud van vught / ulrike Heydenreich<br />

tot 4.12<br />

pourBusstraat 15 (wo-za 14-18u)<br />

tel 03 231 77 42 / www.vanderMieden.coM<br />

GALERIE vAN DER PLANKEN<br />

Bel voor info.<br />

rieMstraat 12 (wo-za 13-18u)<br />

tel 0475 45 27 59 / Http://www.galerievdp.Be/<br />

GALERIE vAN DUySSE<br />

igor verpoorten<br />

21.11 tot 8.01<br />

wolstraat 17 (do-za 14-18u)<br />

tel 0497 90 49 35 / www.galerievanduyse.Be<br />

TIM vAN LAERE GALLERy<br />

Henk visch<br />

tot 4.12<br />

verlatstraat 23-25 (di-za 14-18u)<br />

tel 03 257 14 17 / www.tiMvanlaeregallery.coM<br />

ZENO x GALLERy<br />

Michaël Borremans<br />

tot 27.11<br />

leopold de waelplaats 16 (wo-za 14-18u)<br />

tel 03 216 16 26 / www.zeno-x.coM<br />

asse<br />

GALERIE BUDA<br />

Michael chia<br />

tot 5.12<br />

Buda 14 (za-zo 14-18u)<br />

tel 02 306 50 95 / www.Bud<strong>art</strong>.Be<br />

GALERIJ DE ZIENER<br />

Mario de Brabander<br />

tot 17.11<br />

julien coulommier<br />

5.12 tot 23.01 (gesloten 20.12 tot 6.01)<br />

stationsstraat 55 (vr-zo 15-18u)<br />

tel 02 452 77 86 / www.deziener.Be<br />

BonHeiden<br />

GALERIE ART DEPOT<br />

aanwinsten van de kunstenaars<br />

november - december<br />

dorp 31 (vr-zo 14-18u)<br />

tel 0486 65 56 85 / www.<strong>art</strong>depot.Be<br />

11.


EXPO-GIDS / noveMBer - deceMBer 2010<br />

BorneM-Hingene<br />

GALERIE DEN HEECK<br />

gilbert decock<br />

tot 26.12<br />

louis deBaerdeMaekerstraat 52-54 (za-zo 14-19u)<br />

tel 03 889 57 05 / www.denHeeck.Be<br />

Brugge<br />

44 GALLERy<br />

Bel voor info<br />

gentHof 44 (za-zo 14-18u)<br />

tel 0489 552663 / www.44gallery.coM<br />

GALERIE PINSART<br />

jo vanrijckeghem<br />

20.11 tot 24.12<br />

gentHof 21 (do-za 11-18u, zo 14-18u)<br />

tel 050 67.50.66 / www.pins<strong>art</strong>.Be<br />

Brussel<br />

ACTIONFIELDS<br />

Bel voor info.<br />

Hoogstraat 323 (wo, za-zo 13-17u)<br />

tel 0486 57 32 63 / www.actionfields.Be<br />

AEROPLASTICS CONTEMPORARy<br />

pierrick sorin<br />

18.11 tot 31.12<br />

BlancHestraat 32 (wo-za 14-18u)<br />

tel 02 537 22 02 / www.aeroplastics.net<br />

ALAIN NOIRHOMME GALLERy<br />

Bel voor info.<br />

regentscHapsstraat 17<br />

tel 02 512 50 10 / www.alain-noirHoMMe.coM<br />

ALICE<br />

olivier kosta-théfaine<br />

tot 20.11<br />

todd james aka reas<br />

vanaf 2.12<br />

land van luikstraatje 4 (di-za 11.30-19u)<br />

tel 02 513 33 07 / www.aliceBxl.coM<br />

ALICEDAy<br />

gauthier leroy<br />

november<br />

BrandHoutkaai 39 (di-za 14-18u)<br />

tel 02 646 48 52 / www.aliceday.Be<br />

GALERIE ALMINE RECH<br />

tarvyn simon, john giorno<br />

tot 18.12<br />

aBdijstraat 20<br />

tel 02 648 56 84 / www.alMinerecH.coM<br />

ART BASE<br />

stephane ebner / julie sparsø damkjaer<br />

vanaf 13.11<br />

zandstraat 29<br />

tel 02 127 29 20 / www.<strong>art</strong>-Base.Be<br />

ARTISCOPE<br />

naturellement<br />

tot 19.12<br />

sint-MicHielslaan 35 (di-vr 14-18u)<br />

tel 02 735 52 12 / www.<strong>art</strong>iscope.Be<br />

BARONIAN-FRANCEy<br />

robert crumb / steve schepens<br />

13.11 tot 31.12<br />

isidore verHeydenstraat 2 (di-za 12-18u)<br />

tel 02 512 92 95 / www.Baronianfrancey.coM<br />

BOEKHANDEL SINT-HUBERTUS<br />

jacques Monory<br />

tot 31.12<br />

koningsgalerij 2 (Ma- za 10-19u, zo 12-19u)<br />

tel 02 511 24 12 / www.liBrairie-saint-HuBert.coM<br />

jacques Monory, roMan pHoto n-11-2008<br />

BOx GALLERy<br />

pentti sammallahti<br />

tot 4.12<br />

Maliestraat 88<br />

tel 02 537 95 55 / www.Boxgalerie.Be<br />

GALERIE CATHERINE BASTIDE<br />

Bel voor info.<br />

vorstsesteenweg 62 (wo-vr 10-18u, za 11-28u)<br />

tel 02 646 29 71 / www.catHerineBastide.coM<br />

CHARLES RIvA COLLECTION<br />

Bel voor info.<br />

eendracHtstraat 21 (do-za 12-18u)<br />

tel 0477 34 26 10 / www.cHarlesrivacollection.coM<br />

CAROLINE vAN HOEK<br />

CONTEMPORARy ART JEwELRy<br />

Bel voor info.<br />

van eyckstraat 57 (do-za 14u30-19u)<br />

tel 02 644 45 11 / www.carolinevanHoek.Be<br />

EXPO-GIDS / noveMBer - deceMBer 2010<br />

CONTRETyPE FOTOGRAFIERUIMTE<br />

satoru toma<br />

tot 21.11<br />

verBindingslaan 1<br />

tel. 02 538 42 20 / www.contretype.org<br />

CROwN GALLERy<br />

tina gillen<br />

Human territories p<strong>art</strong> 2<br />

november - december<br />

Hopstraat 7 (do-za 14.30-18.30u)<br />

tel 02 514 01 23 / www.crowngallery.Be<br />

DE MUELENAERE & LEFEvRE<br />

taf wallet - emile salkin<br />

tot 24.12 (na afspraak)<br />

rue jules BesMestraat 95<br />

tel 02 414.97.87 / www.dMlgallery.Be<br />

D&T PROJECT<br />

elena Bajo<br />

19.11 tot 8.01<br />

Bosquetstraat 4 (do-za 12-18u30)<br />

tel 0487 12 52 50 / www.dt-project.coM<br />

DÉPENDANCE<br />

jana euler<br />

tot 4.12<br />

varkensMarkt 4 (wo-vr 14-18u, za 12-18u)<br />

tel 02 217 74 00 / www.dependance.Be<br />

DUBOIS FRIEDLAND GALLERy (9T9)<br />

thomas raschke / patricia urfels kronenwerth<br />

18.11 tot 15.01<br />

provooststraat 99<br />

tel 0470 549 898 / www.duBoisfriedland.coM<br />

ELAINE LEvy PROJECT<br />

a constructed world / agency / alain declercq<br />

rainer ganahl & warren neidich<br />

tot 18.12<br />

fourMoisstraat 9 (do-za 12-19u)<br />

tel 02 534 77 72 / www.elainelevyproject.coM<br />

ELISA PLATTEAU GALERIE<br />

thorsten Brinkmann<br />

tot 4.12<br />

lakensestr. 86 (wo-za 12-18u30)<br />

tel 02 219 16 11 / www.elisaplatteau.coM<br />

GALERIE ERNA HÉCEy<br />

Bel voor info<br />

faBrieksstraat 1 (di-za 14-19u)<br />

tel 02 502 00 24 / www.ernaHecey.coM<br />

ETABLISSEMENT D’EN FACE PROJECTS<br />

too fast for the german highway<br />

tot 4.12<br />

antoine dansaertstraat 161 (wo-za 14-18u)<br />

tel 02 219 44 51 / www.etaBlisseMentdenfaceprojects.org<br />

GALERIE FRED LANZENBERG<br />

anne delfieu<br />

tot 23.12<br />

klauwaertslaan 9 (di tot za 10-12u30 en 14-19u)<br />

tel 0475 73 40 15 / www.galeriefredlanzenBerg.coM<br />

GALERIE FRÉDÉRIC DESIMPEL<br />

Bel voor info<br />

Bosquetstraat 4 (do-za 14-18u30)<br />

tel 0475 91 61 46 / www.galeriedesiMpel.Be<br />

GLADSTONE GALLERy<br />

sarah lucas<br />

18.11 tot 23.12<br />

groteHertstraat 12 (di-vr 10-18u, za 12-18u)<br />

tel 02 513 35 31 / www.gladstonegallery.coM<br />

GALERIE GRETA MEERT<br />

gianfranco Baruchello<br />

18.11 tot 22.01<br />

va<strong>art</strong>straat 13 (di-za 14-18u)<br />

tel 02 219 14 22 / www.galeriegretaMeert.coM<br />

ISELP, INSTITUT SUPÉRIEUR<br />

POUR L’ÉTUDE DU LANGAGE PLASTIqUE<br />

singuliers / pluriels<br />

tot 27.11<br />

waterloolaan 31(Ma-za 11-17.30u)<br />

tel 02 504 80 70 / www.iselp.Be<br />

GALERIE J. BASTIEN ART<br />

gaston chaissac / Michel Haas / Michel nedjar<br />

tot 21.11<br />

Magdalenastraat 61<br />

tel 02 513 25 63 / www.jBastien-<strong>art</strong>.Be<br />

GALERIE JAN MOT<br />

vija celmins, joe scanlan<br />

tot 4.12<br />

pierre Bismuth<br />

tot 22.01<br />

antoine dansaertstraat 190 (do-za 14-18.30u)<br />

tel 02 514 10 10 / www.janMot.coM<br />

JONAS GALLERy<br />

Baptiste giroudon<br />

tot 13.11<br />

vlaaMsesteenweg 35 (do-za 14-18.30u)<br />

tel 0479 98 37 63 / www.jonasgallery.coM<br />

JOZSA GALLERy<br />

Bel voor info.<br />

sint-jorisstraat 24<br />

tel 02 640 06 71 / www.jozsagallery.coM<br />

LKFF<br />

armen agop<br />

17.11 tot 19.12<br />

rue BlancHe 15 (wo-za 11-18u)<br />

tel 0474 88 12 25 / www.lkff.Be<br />

13.


EXPO-GIDS / noveMBer - deceMBer 2010<br />

L’OBSERvATOIRE - MAISON GRÉGOIRE<br />

Bel voor info.<br />

dieweg 292<br />

tel 02/ 372 05 38 / www.Maisongregoire.Be<br />

MEESSEN DE CLERCq<br />

sofia Hultén / lieven de Boeck /<br />

jorge Méndez Blake<br />

tot 4.12<br />

aBdijstraat 2 (di-za 11-18u)<br />

tel 02 644 34 54 / www.Meessendeclercq.Be<br />

MINETA CONTEMPORARy<br />

pat andrea / jean rustin / volker stelzmann<br />

tot 18.12<br />

guillauMe Macaulaan 38<br />

tel 02 512 27 26 / www.Mineta.Be<br />

NAKED STATE<br />

lena inken schaefer / olve sande<br />

18.11 tot 31.12<br />

oude graanMarkt 57 (wo-za 14-18u, do 14-20u)<br />

tel 02 512 13 11 / www.nakedstategallery.coM<br />

GALERIE NATHALIE OBADIA<br />

jessica stockholder<br />

tot 20.11<br />

cH. decosterstraat 8 (di-vr 10-12 en 14-18u, za 14-18u)<br />

tel 02 648 14 05 / www.galerie-oBadia.coM<br />

NATASCHA MEHLHOP GALLERy<br />

de galerie verhuist.<br />

Bel voor info.<br />

tel 02 503 19 11 / www.natascHaMeHlHop.coM<br />

NOMAD GALLERy<br />

Bel voor info.<br />

aalststraat 7 (do-za 14-18u)<br />

tel 02 213 36 87 / www.MoBa.Be<br />

GALERIE PASCAL POLAR + NKA* GALLERy<br />

Beniti cornelis / catherine vernet<br />

13.11 tot 22.01<br />

cHarleroisesteenweg 108 (di-za 14-19u)<br />

tel 02 537 81 36 / www.pascalpolar.Be<br />

GALERIE PATRICK wALDBURGER<br />

Matthias dornfeld<br />

27.11 tot 01<br />

waterloose steenweg 4 (wo-vr 14-19u, za 11-17u)<br />

www.galeriewaldBurger.coM<br />

qUEST 21<br />

Marcelle Hanselaar<br />

13.11 tot 18.12<br />

stalingradlaan 21 (wo,vr-za 12-18u)<br />

0473 81 36 90 /www.dequeeste-<strong>art</strong>.Be<br />

GALERIE RODOLPHE JANSSEN<br />

david ratcliff<br />

13.11 tot 23.12<br />

livornostraat 35 (di-vr 10-18u, za 14-18u)<br />

tel 02 538 08 18 / www.galerierodolpHejanssen.coM<br />

ROSSICONTEMPORARy<br />

contemporary african painting<br />

tot 4.12<br />

three germans<br />

11.12 tot 22.01<br />

rivoli Building, ground floor # 17,<br />

waterloosteenweg 690 (do-vr 13-17u, za 14-18u)<br />

tel 0486 31 00 92 / www.rossiconteMporary.Be<br />

SABINE wACHTERS FINE ARTS<br />

Bel voor info.<br />

stalingradlaan 26 (di-vr 11-13 en 14-16u)<br />

tel 0485 206.494 / www.saBinewacHters.coM<br />

SORRy wE’RE CLOSED / NEw PROJECT SPACE<br />

Bel voor info.<br />

regentscHapsstr. 65a<br />

tel 02 538 0818 / www.sorrywereclosed.coM<br />

THINK 21 GALLERy<br />

Bel voor info.<br />

Mailstraat 21 (di-za 12-18.30u)<br />

tel 02 537 81 03 / www.tHink21gallery.coM<br />

TwIG GALLERy<br />

guy zagursky<br />

16.11 tot 23.12<br />

tenBosstraat 74 (di-vr 11-18u30, za 12-18u)<br />

tel 02 344 23 68 / www.twiggallery.coM<br />

LA vERRIèRE – HERMèS<br />

werk van claude viallat<br />

claude viallat<br />

tot 18.12<br />

waterloolaan 50 (Ma-za 11-18u)<br />

tel 02 511 20 62 / www.HerMes.coM<br />

GALERIE vIDALCUGLIETTA,<br />

amy granat & drew Heitzler / cheryl donegan<br />

tot 18.12<br />

Boulevard B<strong>art</strong>HéléMylaan 5 (wo-za 12-18u30)<br />

tel 02 502 53 20 / www.vidalcuglietta.coM<br />

EXPO-GIDS / noveMBer - deceMBer 2010<br />

xAvIER HUFKENS<br />

richard <strong>art</strong>schwager / sterling ruby<br />

tot 11.12<br />

st. jorisstraat 6-8 (di-za 12-18u)<br />

tel 02 639 67 30 / www.xavierHufkens.coM<br />

yOUNG GALLERy / HOTEL CONRAD<br />

Marc Hispard<br />

26.11 tot 22.01<br />

louizalaan 75B<br />

tel 02 374 07 04 / www.younggallerypHoto.coM<br />

cHarleroi<br />

GALERIE JACqUES CERAMI<br />

vincen Beeckman<br />

tot 22.11<br />

route de pHilippeville 346, 6010 couillet<br />

tel 071 36 00 65 / www.galerieceraMi.Be<br />

(wo-vr 14-19u, za 11-18u)<br />

vincen BeeckMan 2009, zilverprint foto, 100 x 100 cM<br />

destelBergen<br />

GALERIE MIE LEFEvER<br />

graduates from the painting school of cluj<br />

vanaf 4.12<br />

eenBeekstraat 15 (vr-za 13-17u, zo 14-17u)<br />

tel 09 220 05 49 / www.galerieMielefever.Be<br />

gent<br />

ART TRACK<br />

Bel voor info.<br />

zuidstationstraat 8<br />

tel 09 225 39 49 / www.<strong>art</strong>track.Be<br />

GALERIE DE BUCK<br />

Henk delabie<br />

tot 27.11<br />

zuidstationstraat 25 (wo-za 15-18u)<br />

tel 09 225 10 81 / www.siegfrieddeBuck.Be/galerie<br />

GALERIE FORTLAAN 17<br />

stief desmet<br />

19.11 tot 29.01<br />

fortlaan 17 (wo-vr 14-18u, za 12-18u)<br />

tel 09 222 00 33 / www.fortlaan17.coM<br />

HOET BEKAERT GALLERy<br />

erik schmidt<br />

tot 14.11<br />

adam leech<br />

vanaf midden november<br />

rodelijvekensstraat 28 (do-zo 16-20u)<br />

tel 09 324 38 96 / www.iets.Be<br />

GALERIJ JAN COLLE vZw<br />

wilfried lowie<br />

15.11 tot 20.12<br />

jakoB van caenegHeMstraat 16<br />

(vr-za 14-19u, zo 11-12.30 en 15.30-19u)<br />

tel 09 223 95 50 / www.jancolle.Be<br />

GALERIE JAN DHAESE<br />

annelies de Mey<br />

november<br />

ajuinlei 15B (do-za 14-18u, zo 11-14u)<br />

tel 0477 43 77 94 / www.jandHaese.Be<br />

GALERIE PASCAL JANSSENS<br />

geometric abstraction and kinetic <strong>art</strong><br />

jesús rafaël soto / carlos cruz-diez /<br />

rafael Barrios / dario perez-flores /<br />

Manuel Mérida / rené ug<strong>art</strong>e<br />

19.11.2010 tot 15.01.2011<br />

lange kruisstraat 6f (wo-vr 10u30-18u, za 10-18u)<br />

tel 09 360 62 00 / f. 09/360.09.00<br />

www.galeriejanssens.Be<br />

jesús rafaël soto, valores calidos, 1990, 153 x 153 x 17 cM<br />

courtesy galerie pascal janssens<br />

15.


EXPO-GIDS / noveMBer - deceMBer 2010<br />

TATJANA PIETERS / ONE TwENTy<br />

damien de lepeleire / walter swennen /<br />

philippe van snick<br />

tot 12.12<br />

Burggravenlaan 40 (wo-zo 14-18u)<br />

tel 09 324 45 29 / www.onetwenty.Be<br />

vERZAMELD wERK<br />

tomas schats<br />

tot 27.11<br />

onderstraat 23a (do-za 13-18u30)<br />

tel 09 224 27 12 / www.verzaMeldwerk.Be<br />

HarelBeke<br />

ATELIER vANMEENEN<br />

françoise danel / pierre charlon<br />

tot 27.11<br />

gentsestraat 65<br />

tel 056 705 847 / www.ateliervanMeenen.Be<br />

Hasselt<br />

GALERIE DESSERS<br />

Bel voor info.<br />

leopoldplein 9 (do-zo 14-18u)<br />

tel 011 226 010 / www.galeriedessers.Be<br />

Heusden-zolder<br />

DE MIJLPAAL<br />

camera obscura, perspectief en architectuur<br />

tot 16.01<br />

Brugstraat 45 (vr-zo 14-18u)<br />

tel 011 43 52 02 / www.deMijlpaal.coM<br />

Hingene<br />

ART GALLERy DEN HEECK<br />

gilbert decock<br />

tot 19.12<br />

louis de BaerdeMaekersstraat 52 (za-zo 14-19u)<br />

tel 03 889 57 05 / www.denHeeck.Be<br />

HoutHalen-HelcHteren<br />

DS CONTEMPORARy ART<br />

Bel voor info.<br />

kleine Heresteeg 122 (za-zo 14-18u)<br />

tel 0473 55 20 22 / www.galerieds.eu<br />

knokke<br />

ANDRÉ SIMOENS GALLERy<br />

Bel voor info.<br />

kustlaan 128-130 (wo-Ma 11-13u / 15-19u)<br />

tel 050 610087 / www.andresiMoensgallery.coM<br />

LE COIN C GALLERy<br />

eric vande pitte<br />

tot 12.12<br />

zandstraat 14<br />

Http://www.lecoincouleurs.coM<br />

GEUKENS & DE vIL<br />

ilse d’Hollander en Michaël de kok<br />

zeedijk 735<br />

www.geukensdevil.coM<br />

MARUANI & NOIRHOMME<br />

Bel voor info.<br />

kustlaan 124<br />

tel 0473 977 236 / www.alain-noirHoMMe.coM<br />

MULIER MULIER GALLERy<br />

Bel voor info.<br />

de wielingen 14 (za-zo 10.30-12.30 en 15-18u30)<br />

tel 050 607 371 / www.MulierMuliergallery.coM<br />

PATRICK DE BROCK GALLERy<br />

Bel voor info.<br />

strandstraat 11<br />

tel 050 62 13 09 / www.patrickdeBrock.coM<br />

SABINE wACHTERS FINE ARTS<br />

Bel voor info.<br />

golvenstraat 11 (za-zo 11-13 en 15-18u)<br />

tel 0485 206.494 / www.saBinewacHters.coM<br />

STEPHANE SIMOENS<br />

CONTEMPORARy FINE ART<br />

Bel voor info.<br />

golvenstraat 7<br />

tel 050 67 75 90 / www.stepHanesiMoens.coM<br />

yOUNG GALLERy<br />

guido argentini<br />

tot 7.02<br />

zeedijk 811<br />

tel 050 68 56 23 / www.younggallerypHoto.coM<br />

ZwART HUIS<br />

thierry renard<br />

13.11 tot 2.01<br />

zeedijk 635 (za-zo 14-18u)<br />

www.galeriezw<strong>art</strong>Huis.Be<br />

leuven<br />

GALERIE ANNE MERTENS<br />

Bel voor info.<br />

aMerikalaan 19 (vr-zo 14-18u)<br />

tel 494 83 90 77 / www.anneMertens.Be<br />

CyPRES GALLERy<br />

Bel voor info.<br />

va<strong>art</strong>straat 131 (dagelijks 14-18u)<br />

tel 016 29 77 37 / www.cypresgallery.Be<br />

GALERIE DESSERS<br />

Bel voor info.<br />

naaMsestraat 11-13<br />

tel 016 228 727 / www.galeriedessers.Be<br />

EXPO-GIDS / noveMBer - deceMBer 2010<br />

FRANS vANHOvE ART GALLERy<br />

pierre riolet / doug etheridge<br />

tot 31.12<br />

louis Melsensstraat 13<br />

tel 016 58 53 00 / www.fransvanHove.Be<br />

liège<br />

LES BRASSEURS / L’ANNExE<br />

karin Borghouts / delphine gigoux-M<strong>art</strong>in<br />

tot 20.11<br />

en féronstrée 105 (wo-za 14-18u)<br />

www.lesBrasseurs.Be<br />

JEAN SÉBASTIEN UHODA<br />

ART CONTEMPORAIN<br />

Bel voor info.<br />

22, rue souverain-pont (wo-za 14-18u)<br />

tel 0479 70 85 80 / www.jsu<strong>art</strong>conteMporain.Be<br />

GALERIE NADJA vILENNE<br />

Bel voor info.<br />

5, rue coMMandant MarcHand (do-za 14-18u)<br />

tel 04 227 19 91 / www.nadjavilenne.coM<br />

lokeren<br />

ARTIST GALLERy<br />

Bel voor info.<br />

oude Heerweg 94 (op afspraak vr-zo)<br />

tel 0478 578 437<br />

MecHelen<br />

GALERIE TRANSIT<br />

palli Banine<br />

tot 12.12<br />

zandpoortvest 10 (vr-zo 14-18u)<br />

tel 015 336 336 / www.transit.Be<br />

Merendree<br />

GALERIE LIEvE LAMBRECHT<br />

piet peere<br />

tot 19.12<br />

oostergeMstraat 7a (vr-zo 14-18u)<br />

tel 09 371 82 21 / www.lievelaMBrecHt.Be<br />

nijlen<br />

GALERIE ES<br />

Herman geluyckens / fred Bellefroid<br />

14.11 tot 12.12<br />

koningsBaan 68a (za-zo 13-17u30)<br />

tel 03 481 93 59 / www.galerie-es.Be<br />

oostduinkerke<br />

DE MUELENAERE & LEFEvRE<br />

paulette taecke / liévin d’ydewalle<br />

tot 26.12<br />

polderstraat 76 (vr-zo 14-18u)<br />

tel 0475 38 66 02 / www.dMlgallery.Be<br />

oosteeklo<br />

GALERIE wILLIAM wAUTERS<br />

Hans Boer<br />

tot 28.11<br />

jan deconynck<br />

5.12 tot 6.02<br />

antwerpse Heirweg 5 (vr-zo 14-19u)<br />

tel 09 373 70 06 / www.galeriewilliaMwauters.Be<br />

oostende<br />

GALERIE R53<br />

werk uit de collectie<br />

tot 30.12<br />

roMestraat 53 (za-zo 15-18u)<br />

tel 059 519 444 / www.galerie-r53.Be<br />

otegeM<br />

DEwEER GALLERy<br />

Benjamin Moravec<br />

tot 19.12<br />

tiegeMstraat 6a (wo-vr, zo 14-18u)<br />

tel 056 64 48 93 / www.deweergallery.coM<br />

roeselare<br />

GALERIE NEGENPUNTNEGEN<br />

Michael kravagna<br />

tot 15.11<br />

st. aMandsstr. 47 (wo 14-18u, do-za 10-12 en 14-18u)<br />

tel 051 212 012 / www.negenpuntnegen.Be<br />

rotselaar<br />

ART CÉZAR<br />

Bel voor info.<br />

walenstraat 46<br />

tel 0478 74 18 28 / www.<strong>art</strong>cezar.Be<br />

sint-M<strong>art</strong>ens-lateM<br />

ART CENTER HORES<br />

<strong>art</strong> with a vision<br />

tot 21.11<br />

lateMstraat 8 (do-za 14-18u30, zo 11-18u30)<br />

tel 477 48 23 70 / www.Hores.Be<br />

17.


EXPO-GIDS / noveMBer - deceMBer 2010<br />

tielt<br />

GALERIE CD<br />

Bel voor info.<br />

stationstr. 61 / tel 051 40 60 57 / www.galerie-cd.coM<br />

tielt-winge<br />

H8x12<br />

luc piron<br />

tot december 2011<br />

Horenweg 37 (enkel op afspraak)<br />

tel 016 63 27 54 / www.H8x12.Be/<br />

turnHout<br />

KUNSTFORUM wüRTH TURNHOUT<br />

abstrakte grafiek<br />

tot 19.12<br />

everdongenlaan 29 (Ma-zo 10-17u)<br />

tel 014 44 55 57 / www.wurtH.Be<br />

veurne<br />

GALERIE HOGE BOMEN<br />

Bel voor info.<br />

vleesHouwersstraat 23 (za-zo 14-18u) / tel 058 316878<br />

watou<br />

DE qUEESTE KUNSTKAMERS &<br />

DIvERSE LOKATIES<br />

eric Monbel / daniëla schmitz<br />

21.11 tot 19.12<br />

trappistenweg 54, 8978 aBele/watou<br />

www.dequeeste-<strong>art</strong>.Be<br />

welle<br />

GALERIE EL<br />

luc claus<br />

tot 19.12<br />

drieselken 38 (vr-zo 14-18u)<br />

tel 053 664 382 / www.galerie-el.Be<br />

wieze<br />

vILLA DE OLMEN<br />

aboriginal kunst<br />

tot 5.12<br />

nieuwstraat 83 (za - zo 11-18u)<br />

tel 0478 405980 / www.villadeolMen.Be<br />

zeeBrugge<br />

MARINE GALLERy<br />

Bel voor info.<br />

rederskaai 16 (vr-Ma 11-13 en 15-18u)<br />

tel 050 62 24 83 / www.Marinegallery.Be<br />

InternAtIonAAL<br />

cuBa<br />

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES,<br />

HAvANA<br />

Bruno vekemans<br />

tot 5.12<br />

palacio del centro asturiano, san rafael<br />

www.Museonacional.cult.cu<br />

duitsland<br />

KOMMUNALE GALERIE BERLIN<br />

Borders / no Borders - Belgische fotografie<br />

tot 21.11<br />

HoHenzollerndaMM 176, 10713 Berlin<br />

www.koMMunalegalerie-Berlin.de<br />

BUNDESKUNSTHALLE, BONN<br />

Modern <strong>art</strong> from latin america<br />

tot 30.01<br />

friedricH eBert allee 4, 53113 Bonn<br />

Http://BundeskunstHalle.de<br />

MUSEUM KUNST-PALAST, DüSSELDORF<br />

nam june paik<br />

tot 21.11<br />

eHrenHof 4-5, düsseldorf<br />

www.sMkp.de<br />

K 21, DüSSELDORF<br />

joseph Beuys<br />

tot 16.01<br />

ständeHausstrasse 1, 40217 düsseldorf<br />

www.kunstsaMMlung.de<br />

LUDwIG MUSEUM, KEULEN<br />

suchan kinoshita<br />

tot 30.01<br />

russische avant-garde<br />

tot 20.02<br />

a.r. penck<br />

tot 20.03<br />

HeinricH BÖll platz, 50667 kÖln<br />

www.Museenkoeln.de/MuseuM-ludwig<br />

LANGEN FOUNDATION, NEUSS<br />

jef verheyen<br />

tot 16.01<br />

raketenstation HoMBroicH i, 41 472 neuss<br />

www.langenfoundation.de<br />

EXPO-GIDS / noveMBer - deceMBer 2010<br />

MUSEUM FüR GEGENwARTSKUNST SIEGEN<br />

the More i draw<br />

tot 13.02<br />

unteres scHloss 1, siegen<br />

www.Mgk-siegen.de<br />

werk van anne-Mie van kerckHoven<br />

frankrijk<br />

TRIPOSTAL LILLE<br />

the silk road – the saatchi collection<br />

tot 16.01<br />

avenue willy Brandt f-59777 euralille<br />

www.lille3000.coM<br />

Hayv kaHraMan, Heads on plate, 2008<br />

courtesy of tHe saatcHi gallery, london<br />

© pHoto Hayv kaHraMan<br />

CENTRE POMPIDOU<br />

gabriel orozco / saâdane afif<br />

tot 3.01<br />

arman / l’aventure des objects / nancy spero<br />

tot 10.01<br />

place georges poMpidou, 75004 paris<br />

www.centrepoMpidou.fr<br />

GALERIE GUy PIETERS<br />

wim delvoye<br />

tot 20.11<br />

2 avenue Matignon, 75008 paris<br />

www.guypietersgallery.coM<br />

LA MAISON ROUGE<br />

investigations of a dog<br />

tot 16.01<br />

10 Boulevard de la Bastille, 75012 paris<br />

www.laMaisonrouge.org<br />

MUSÉE D’ART MODERNE DE LA vILLE DE<br />

PARIS<br />

larry clark / didier Marcel<br />

tot 2.01<br />

Basquiat<br />

tot 30.01<br />

11, avenue du président wilson, 75116 paris<br />

www.MaM.paris.fr<br />

LE GRAND CAFÉ, SAINT-NAZAIRE<br />

Hans op de Beeck - sea of tranquillity<br />

tot 2.01<br />

place des quatre z’Horloges, 44600 saint-nazaire<br />

www.grandcafe-saintnazaire.fr<br />

LE FRESNOy, TOURCOING<br />

aBc - <strong>art</strong> Belge contemporain<br />

tot 31.12<br />

22, rue du fresnoy, 59202 tourcoing<br />

www.lefresnoy.net<br />

MUBA, MUSÉE DES BEAUx-ARTS, TOURCOING<br />

eugène leroy<br />

tot 31.03<br />

2, rue paul douMer, 59200 tourcoing<br />

www.MuBa-tourcoing.fr<br />

luxeMBurg<br />

MUDAM, LUxEMBOURG<br />

just love me<br />

tot 30.01<br />

3, park dräi eecHelen, l-1499 luxeMBourg<br />

www.MudaM.lu<br />

nederland<br />

DE APPEL, AMSTERDAM<br />

emily wardill<br />

tot 28.11<br />

eerste jacoB van caMpenstraat 59,<br />

1072 Bd aMsterdaM / www.deappel.nl<br />

19.


EXPO-GIDS / noveMBer - deceMBer 2010<br />

PS<br />

image archive project (2)<br />

tot 21.11<br />

leidsekade 60, 1016 cx aMsterdaM<br />

www.psprojects.coM<br />

THE TEMPORARy STEDELIJK AT<br />

THE STEDELIJK MUSEUM<br />

tot 9.01<br />

paulus potterstraat 13, 1071 cx aMsterdaM<br />

www.stedelijk.nl<br />

MUSEUM vOOR MODERNE KUNST ARNHEM<br />

l.a. raeven<br />

tot 28.11<br />

utrecHtsesteenweg 87 (di-vr 10-17, za-zo 11-17u)<br />

www.MMkarnHeM.nl<br />

LOKAAL 01, BREDA<br />

state your business<br />

tot 19.12<br />

kloosterlaan 138 (di-zo 13-17u)<br />

www.lokaal01.org<br />

Voor actueel kunstnieuws:<br />

STEDELIJK MUSEUM DEN BOSCH<br />

M<strong>art</strong>in & ingo riebeek<br />

tot 2.01<br />

Magistratenlaan 100 (di-zo 12-17u)<br />

www.sM-s.nl<br />

Raadpleeg geregeld www.kunsth<strong>art</strong>.org<br />

Klik op ‘Nieuws’<br />

www.kunsth<strong>art</strong>.org<br />

GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG<br />

Hans Bellmer / louise Bourgeois<br />

tot 16.01<br />

stadHouderslaan 41 (di-zo 11-17u)<br />

www.geMeenteMuseuM.nl<br />

vAN ABBE MUSEUM, EINDHOvEN<br />

play van abbe: de principes van verzamelen<br />

tot 9.01<br />

Bilderdijklaan 10, eindHoven<br />

www.vanaBBeMuseuM.nl<br />

DE HALLEN, HAARLEM<br />

nathaniel Mellors / Body-space Mechanics<br />

tot 5.12<br />

grote Markt 1 (di-zo 11-17u)<br />

www.deHallenHaarleM.nl<br />

BONNEFANTENMUSEUM, MAASTRICHT<br />

francis alÿs<br />

tot 27.03<br />

avenue ceraMique 250, 6221 kx MaastricHt<br />

www.Bonnefanten.nl<br />

ter gelegenheid van de Baca-prijs 2010 heeft laureaat<br />

francis alÿs besloten in het Bonnefantenmuseum<br />

zijn werk op een andere, speciale wijze te presenteren<br />

die nieuwe relaties legt tussen zijn werk en de<br />

collectie van het museum. een aantal grote projecten<br />

van hem worden door het hele gebouw uitgestrooid.<br />

Het centrale thema in dit project is de straat als een<br />

ruimte vol dubbelzinnigheden.<br />

EXPO-GIDS / noveMBer - deceMBer 2010<br />

KUNSTHAL ROTTERDAM<br />

edvard Munch<br />

tot 20.02<br />

realisme- Het feest der herkenning<br />

tot 16.01<br />

MuseuMpark, westzeedijk 341, 3015 aa rotterdaM<br />

www.kunstHal.nl<br />

MK GALLERy ROTTERDAM<br />

Bert danckaert<br />

tot 19.12<br />

witte de witHstraat 53, 3012 BM rotterdaM<br />

www.Mkgallery.nl<br />

werk van Bert danckaert<br />

MUSEUM BOIJMANS vAN BEUNINGEN,<br />

ROTTERDAM<br />

kees van dongen<br />

tot 23.01<br />

Hella jongerius / johan thorn prikker<br />

13.11 tot 13.02<br />

MuseuMpark 18/20, 3015 cx rotterdaM<br />

www.BoijMans.nl<br />

wITTE DE wITH, ROTTERDAM<br />

ayse erkmen / cosima von Bonin<br />

tot 9.01<br />

witte de witHstraat 50, 3012 Br rotterdaM<br />

www.wdw.nl<br />

DE PONT MUSEUM vOOR HEDENDAAGSE<br />

KUNST, TILBURG<br />

Howard Hodgkin<br />

tot 16.01<br />

tacita dean<br />

27.11 tot 23.01<br />

wilHelMinapark 1, 5041 ea tilBurg<br />

www.depont.nl<br />

BKKC, TILBURG<br />

Het nieuwe silent landscape<br />

tot 31.12<br />

spoorlaan 21 i-k, 5038 cB tilBurg<br />

www.Bkkc.nl<br />

oostenrijk<br />

GENERALI FOUNDATION<br />

ana torfs<br />

tot 12.12<br />

wiedner Hauptstrasse 15, 1040 wien<br />

Http://foundation.generali.at<br />

polen<br />

CENTRE OF CONTEMPORARy ART<br />

(COCA), TORUN<br />

THE MELANCHOLy OF RESISTANCE<br />

(M HKA ExTRA MUROS)<br />

tot 3.01<br />

info: www.MuHka.Be<br />

verenigd koninkrijk<br />

SAATCHI GALLERy<br />

newspeak: British <strong>art</strong> now ii<br />

tot 16.01<br />

duke of york’s Hq, king’s road, london sw3 4sq<br />

www.saatcHigallery.coM<br />

TATE BRITAIN<br />

eadweard Muybridge / rachel whiteread<br />

tot 16.01<br />

turner prize 2010<br />

tot 2.01<br />

MillBank, london sw1p 4rg<br />

www.tate.org.uk/Britain<br />

TATE MODERN<br />

paul gauguin<br />

tot 16.01<br />

ai wei wei (in de turbinehal)<br />

tot 2.05<br />

Bankside, london se1 9tg<br />

www.tate.org.uk/Modern<br />

verenigde staten<br />

MUSEUM OF CONTEMPORARy ART, CHICAGO<br />

luc tuymans<br />

tot 9.01<br />

220 east cHicago avenue, cHicago, illinois<br />

www.McacHicago.org/<br />

HAMMER MUSEUM, LOS ANGELES<br />

Mark Manders<br />

tot 2.01<br />

HaMMer.ucla.edu/<br />

DAvID ZwIRNER, NEw yORK<br />

luc tuymans - corporate<br />

tot 21.12<br />

525 west 19tH street, new york, ny 10011<br />

www.davidzwirner.coM<br />

21.


EXPO-GIDS / noveMBer - deceMBer 2010<br />

ART MAAKT GEBRUIK vAN DE CULTUURDATABANK OM DE AGENDA SAMEN TE STELLEN<br />

Voer ook úw agendagegevens tijdig in via www.cultuurdatabank.be.<br />

op basis van uw invoer kunnen <strong>art</strong> en BaM een selectie maken van alle tentoonstellingen.<br />

Maar ook diverse andere media en geïnteresseerden kunnen zo uw agendagegevens oppikken en verder verspreiden,<br />

b.v. standaard online, nieuwsblad.be, Msn, cultuurweb.be, kranten, …<br />

Gelieve uw gegevens voor de volgende Art <strong>expo</strong><strong>gids</strong> in te voeren voor 25 december.<br />

voor meer informatie over het invoeren in de cultuurdatabank kan u terecht op het nummer van de<br />

vlaamse infolijn 1700 of bij 1700@vlaanderen.be.<br />

COLOFON<br />

Middelheimmuseum geniet de steun van Middelheim Promotors vzw, Ackermans & van Haaren, Allen & Overy Belgium, BASF, BNP Paribas-Fortis,<br />

CMB, Deme NV, Ernst & Young, Gimv, Inno.com, KBC, Leasinvest, Umicore, Van Breda Risk & Benefits<br />

redactie en adMinistratie: cadixstraat 39 - B 2000 antwerpen - tel + 32 3 232 02 41 - www.kunstH<strong>art</strong>.org<br />

Hoofdredactie: Marc ruyters - redactie@kunstH<strong>art</strong>.org<br />

coMMerciële coÖrdinatie: natalie Braine - adMinistratie@kunstH<strong>art</strong>.org<br />

coÖrdinatie agenda: Marc HoltHof - Marc.HoltHof@gMail.coM<br />

lay out: Matipa josse<br />

druk: enscHedé, Brussel<br />

Installaties van Zeger Reyers<br />

PAVILJOEN<br />

31.10.10 —16.01.11<br />

Middelheimmuseum<br />

Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen<br />

Met:<br />

- Gratis bezoekertekst<br />

- Gratis rondleidingen voor individuele bezoekers:<br />

donderdag 11.11, 9.12, 13.01 | 18 uur<br />

zondag 14.11, 12.12, 09.01 | 14 uur<br />

duur: 2 uur | zonder reservatie<br />

- Workshop door Zeger Reyers voor kinderen van 8 tot 12 jaar:<br />

woensdag 3.11 om 13u30 | duur: 2 uur | € 8 | reservatie verplicht<br />

- Rondleidingen voor groepen:<br />

duur: 2 uur | maximum 15 personen | € 66 | reservatie verplicht<br />

- Introductiefilm in Kasteel Middelheim:<br />

doorlopend<br />

verantwoordelijke uitgever: Marc ruyters - koning alBertlei 15 - B 2650 edegeM<br />

www.middelheimmuseum.be<br />

03 288 33 60<br />

niets uit deze uitgave Mag worden overgenoMen of verveelvoudigd zonder voorafgaande toesteMMing van<br />

de uitgever en de auteur.<br />

H<strong>art</strong>045 15-12-2008 16:55 Pagina 1<br />

HET JAAR VAN JAN FABRE<br />

SPECIAL: KUNSTENAARS EN CO. OVER 2008<br />

JONGE BELGISCHE KUNST IN WIELS<br />

RELIGIE IN DE KUNST<br />

HOE PLAN JE JE KUNSTVERMOGEN?<br />

EXTRA: GRATIS DVD ‘JAN FABRE AU LOUVRE’<br />

<strong>art</strong><br />

H<strong>art</strong>061 13-01-2010 15:40 Pagina 1<br />

‘CURBS & CRACKS’ VAN KOEN VAN DEN BROEK<br />

ANSELM FRANKE OVER ‘ANIMISM’<br />

NIEUW WERK VAN WERNER MANNAERS<br />

PAUL DELVAUX, STERKER DAN MAGRITTE<br />

IS ER NU TE VEEL OF TE WEINIG AANDACHT VOOR KUNST?<br />

NEEm zElf EEN jaarabONNEmENt<br />

Of GEEf <strong>art</strong> caDEau.<br />

ABONNEREN KAN vIA www.KUNSTHART.ORG (SUBSCRIBE).<br />

voor alle info t. +32 0(3) 232 02 41 of e. administratie@kunsth<strong>art</strong>.org<br />

26.12 2008<br />

<strong>art</strong><br />

a r t is e e n d r i e w e k e l i j k s e k r a n t o v e r h e d e n d a a g s e k u n s t in b e l g i ë, n e d e r l a n d e n d e o m r i n g e n d e l a n d e n.<br />

#45<br />

www.kunsth<strong>art</strong>.org<br />

H<br />

21.01 2010<br />

#61<br />

www.kunsth<strong>art</strong>.org<br />

H


Kunstwerken zijn<br />

gemeenschappelijk erfgoed.<br />

Daarom stelt Dexia<br />

zijn collectie open.<br />

Enkele zaterdagen per jaar stelt Dexia in de hoofdzetel in Brussel zijn kunstcollectie<br />

open voor het publiek. Het is de grootste privéverzameling van Belgische kunst.<br />

In 2010 is deze collectie te bewonderen op 18 september, 20 november en 18 december.<br />

De toegang is gratis, mits inschrijving op www.dexia.be<br />

Fernand Khnopff<br />

Portret van Gabrielle Braun, 1886.<br />

Dexia Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCC BE BB RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – CBFA nr. 19649 A – FOD Economie 4944.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!