Omgaan met verlies en rouw bij overlijden - MEE Twente

meetwente.nl

Omgaan met verlies en rouw bij overlijden - MEE Twente

Gespreksgroep

MEE Twente

Gespreksgroep voor volwassenen die moeilijk lerend zijn

Omgaan met verlies

en rouw bij overlijden


Omgaan met verlies

en rouw bij overlijden

Het kan lastig zijn om over gevoelens en gemis te praten als er iemand is

overleden. Soms is er niemand met wie u kunt praten. Soms zijn de mensen

met wie u wilt praten zelf verdrietig. Soms is het gevoel van gemis zo groot,

dat het bijna niet lukt om er over te praten.

Er zijn meer mensen die, net als u, verdrietig zijn omdat een dierbare is

overleden. Voor u en die andere mensen hebben we bij MEE Twente een

speciale gespreksgroep.

Inhoud

Praten met anderen kan u helpen. In de gespreksgroep hebben we het over

alles wat met uw verdriet te maken heeft. We luisteren samen naar muziek,

we gaan tekenen en schilderen. Zo leert u andere manieren om met uw

verdriet om te gaan.

Groep

De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers. Voordat de gespreksgroep

van start gaat wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Hierin kunt u

aangeven waarover u wilt praten. Samen met de trainer wordt besloten of

de gespreksgroep past bij uw vraag.

Gespreksgroep

Duur

Er zijn 6 gespreksavonden en een terugkomavond. Iedere bijeenkomst

duurt 1 uur en 45 minuten (de groep zal van start gaan bij voldoende

aanmeldingen).

www.meetwente.nl

More magazines by this user
Similar magazines