Views
3 years ago

Aan de raad - Raads - gemeente Hellendoorn

Aan de raad - Raads - gemeente Hellendoorn

Aan de raad - Raads - gemeente

Punt 4. : Ontslag en benoeming directeur Rekenkamer Gemeente Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: De huidige directeur van de Rekenkamer West-Twente legt het directeurschap van de rekenkamer met ingang van 1 september 2013 neer. Om de continuïteit van de rekenkamerfunctie te waarborgen voorziet dit voorstel in de benoeming van een nieuwe directeur voor de resterende periode van 1 september 2013 tot en met 31 december 2014. Na de verkiezingen van 2014 nemen de raden van de WT4 een bes/uit over de toekomst van de rekenkamer vanaf 2015. Opdracht: Hoofdstuk IVB van de Gemeentewet gaat over de Rekenkamerfunctie. Het wettelijk kader wordt dan ook gevormd door artikel 81oa Gemeentewet en de lokale verordening op de rekenkamer. Dit voorstel past binnen deze kaders. Aanleiding: De huidige directeur van de rekenkamer de heer Jasper Loots heeft aangegeven, dat hij het directeurschap van de rekenkamer met ingang van 1 september 2013 neerlegt. Dit raadsvoorstel voorziet in het ontslagbesluit en in de benoeming van een nieuwe directeur tot en met 31 december 2014. Doelstelling: Continuïteit waarborgen in de rekenkamerwerkzaamheden door benoeming van de heer Evert Wolters als directeur rekenkamer. Mogelijke oplossingen: Niet van toepassing, de voorgedragen persoon is geschikt voor invulling van deze functie. Voorgestelde oplossingen: Ontslag van de directeur is geregeld in de verordening, de raad besluit tot ontslag op eigen verzoek van de huidige directeur; De deelnemende gemeenten hebben een samenwerkingsovereenkomst voor de jaren 2012, 2013 en 2014 met de stichting Rekenkamer West Twente om gezamenlijk invulling te geven aan de rekenkamerfunctie. Daarop is een overeenkomst aangegaan met het politiek-bestuurlijk onderzoeks- en adviesbureau Necker van Naem om gedurende deze drie jaar de directeursfunctie en onderzoekscapaciteit te leveren. Necker van Naem heeft een kandidaat voorgesteld om het directeurschap voor de rest van de periode in te vullen. De WT4-griffiers hebben als stichtingsbestuur een gesprek gevoerd met de heer Wolters. Zij geven aan dat de heer Wolters een geschikte kandidaat is voor invulling van deze directeursfunctie. De heer Wolters is in de periode 2009-2010 in Rijssen-Holten en Wierden plaatsvervangend directeur rekenkamer geweest. In diverse WT4 gemeenten is aangegeven, dat, in het licht van bezuinigingen, in 2014 kritisch gekeken zal worden naar de invulling van de rekenkamer vanaf 1 januari 2015. Dit voorstel heeft betrekking op de invulling van het huidige contract. Benoeming vindt plaats tot en met 31 december 2014. Besluitvorming over de rekenkamerfunctie vanaf 1 januari 2015 vindt plaats door de raden na de verkiezingen van maart 2014. Burger en overheidsparticipatie: Nvt min mui ii mi mi ii (code voor postverwerking)

Broederenklooster - Structuurplan.pdf - Raad Zutphen - Gemeente ...
OT BW nr. 5 - raad Tytsjerksteradiel - Gemeente Tytsjerksteradiel
Stappenplan en kritiek tijdpad voor gemeenten ! - Koepel Wmo-raden
Handreiking 'Gesprek tussen burger en gemeente' - CG-Raad
Download - Rekenkamer Metropool Amsterdam - Gemeente ...
Jaarverslag 2010 - Raad van Arbitrage voor de Bouw
De Nieuwe Landbouw - Nationale Coöperatieve Raad voor land
BIJLAGEN - Jaarverslag - Gemeente Schiedam
Sapfabriek klaar voor het echte werk - MBO Raad
Jaarverslag gemeenteraad 2012 - Gemeente Schiedam
Den Haag Rode Kruis-stad 2008 Deetman naar Raad van ... - Actorion
Burgerjaarverslag 2002 - Gemeente Hoorn
Inwonerjaarverslag 2012 - Gemeente Waalwijk
Februari 2013 - Gemeente Geetbets
Onderzoeksrapport Transparantie grondbeleid gemeente ...
+ CULTUURBIJLAGE - Gemeente Meise
Besluitwaardig - Gemeenteraad - Gemeente Ede
'Landvast Lessen'. - Gemeente Alblasserdam
Implementatie Omgevingswet Gemeenten
Folder gemeente Groningen Extra Verlof. - Borgmanschool
september 2011 - Gemeente glabbeek
september - Gemeente Lille
september 2012 - Gemeente Zingem
WASPIK - Gemeente Waalwijk
September - Gemeente Kruishoutem
JULI 2007 - Gemeente Dessel