Views
3 years ago

Aan de raad - Raads - gemeente Hellendoorn

Aan de raad - Raads - gemeente Hellendoorn

Aan de raad - Raads - gemeente

Punt 4. : Ontslag en benoeming directeur Rekenkamer Gemeente Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: De huidige directeur van de Rekenkamer West-Twente legt het directeurschap van de rekenkamer met ingang van 1 september 2013 neer. Om de continuïteit van de rekenkamerfunctie te waarborgen voorziet dit voorstel in de benoeming van een nieuwe directeur voor de resterende periode van 1 september 2013 tot en met 31 december 2014. Na de verkiezingen van 2014 nemen de raden van de WT4 een bes/uit over de toekomst van de rekenkamer vanaf 2015. Opdracht: Hoofdstuk IVB van de Gemeentewet gaat over de Rekenkamerfunctie. Het wettelijk kader wordt dan ook gevormd door artikel 81oa Gemeentewet en de lokale verordening op de rekenkamer. Dit voorstel past binnen deze kaders. Aanleiding: De huidige directeur van de rekenkamer de heer Jasper Loots heeft aangegeven, dat hij het directeurschap van de rekenkamer met ingang van 1 september 2013 neerlegt. Dit raadsvoorstel voorziet in het ontslagbesluit en in de benoeming van een nieuwe directeur tot en met 31 december 2014. Doelstelling: Continuïteit waarborgen in de rekenkamerwerkzaamheden door benoeming van de heer Evert Wolters als directeur rekenkamer. Mogelijke oplossingen: Niet van toepassing, de voorgedragen persoon is geschikt voor invulling van deze functie. Voorgestelde oplossingen: Ontslag van de directeur is geregeld in de verordening, de raad besluit tot ontslag op eigen verzoek van de huidige directeur; De deelnemende gemeenten hebben een samenwerkingsovereenkomst voor de jaren 2012, 2013 en 2014 met de stichting Rekenkamer West Twente om gezamenlijk invulling te geven aan de rekenkamerfunctie. Daarop is een overeenkomst aangegaan met het politiek-bestuurlijk onderzoeks- en adviesbureau Necker van Naem om gedurende deze drie jaar de directeursfunctie en onderzoekscapaciteit te leveren. Necker van Naem heeft een kandidaat voorgesteld om het directeurschap voor de rest van de periode in te vullen. De WT4-griffiers hebben als stichtingsbestuur een gesprek gevoerd met de heer Wolters. Zij geven aan dat de heer Wolters een geschikte kandidaat is voor invulling van deze directeursfunctie. De heer Wolters is in de periode 2009-2010 in Rijssen-Holten en Wierden plaatsvervangend directeur rekenkamer geweest. In diverse WT4 gemeenten is aangegeven, dat, in het licht van bezuinigingen, in 2014 kritisch gekeken zal worden naar de invulling van de rekenkamer vanaf 1 januari 2015. Dit voorstel heeft betrekking op de invulling van het huidige contract. Benoeming vindt plaats tot en met 31 december 2014. Besluitvorming over de rekenkamerfunctie vanaf 1 januari 2015 vindt plaats door de raden na de verkiezingen van maart 2014. Burger en overheidsparticipatie: Nvt min mui ii mi mi ii (code voor postverwerking)

BIJLAGEN - Jaarverslag - Gemeente Schiedam
Jaarverslag gemeenteraad 2012 - Gemeente Schiedam
Broederenklooster - Structuurplan.pdf - Raad Zutphen - Gemeente ...
Handreiking 'Gesprek tussen burger en gemeente' - CG-Raad
OT BW nr. 5 - raad Tytsjerksteradiel - Gemeente Tytsjerksteradiel
Stappenplan en kritiek tijdpad voor gemeenten ! - Koepel Wmo-raden
Download - Rekenkamer Metropool Amsterdam - Gemeente ...
jaarverslag 2011 - Gemeente Schiedam
Aan de raad - Raads - gemeente Hellendoorn
Gemeentel Hellendoorn - Raad - gemeente Hellendoorn
im in MIHI - Raads - gemeente Hellendoorn
Nota Parkeernormen.pdf - Raads - gemeente Hellendoorn
raad - Bestuurlijke informatie gemeente Hellendoorn
kruidenwijk H.pdf - Raads - gemeente Hellendoorn
Aan de raad - Bestuurlijke informatie gemeente Hellendoorn
"Dahliastraat te Nijverdal".pdf - Raads - gemeente Hellendoorn
Subsidieplafonds 2013.pdf - Raads - gemeente Hellendoorn
: t1 8 SEP 2012 - Raads - gemeente Hellendoorn
Arbitragezaak Bartels.pdf - Raads - gemeente Hellendoorn
26 SEP 2011 - Raads - gemeente Hellendoorn
26 SEP 2011 - Raads - gemeente Hellendoorn