Samenwerken - Scoop

lokaalloket.nl

Samenwerken - Scoop

Samenwerken

aan een leefbaar platteland


Samenwerken

aan een leefbaar platteland

U heeft het voor het zeggen!

Bent u tevreden over uw straat, de voorzieningen in de buurt en de activiteiten die worden

georganiseerd? Voelt u zich veilig in uw dorp? Heeft u een goede band met uw buren?

U bent de specialist als het gaat over leefbaarheid in uw eigen buurt. R&B Wonen luistert

graag naar u. U kunt nu zelf bepalen wat er in uw buurt verbeterd moet worden.

Leefbaar wonen op het platteland

R&B Wonen is een woningcorporatie met

huurwoningen in 22 dorpen in de gemeenten

Borsele en Reimerswaal. R&B Wonen streeft naar

een optimaal woongenot door te zorgen voor

goede, betaalbare woningen. Maar woongenot

heeft ook alles te maken met de woonomgeving,

een goede band met uw buren en met uw dorp.

U weet als geen ander wat er in uw buurt of

dorp verbeterd kan worden. Het blijft niet bij

mooie woorden of beloftes alleen. R&B Wonen

gaat projecten die door bewoners worden ingediend

financieel ondersteunen. Oftewel, als u

een goed plan heeft om de leefbaarheid in uw

dorp te verbeteren, kunt u van R&B Wonen geld

krijgen om dit plan uit te voeren!

Waar kan ik geld voor aanvragen?

U kunt een aanvraag bij R&B Wonen doen voor

verschillende zaken die de leefbaarheid in uw

dorp, buurt of straat verbeteren. Denkt u bijvoorbeeld

aan de aanleg of verbetering van

een speeltuin, de organisatie van een gezamenlijke

activiteit in uw straat of samen het

groen in uw buurt verbeteren.

U kunt een aanvraag doen voor een project

op het gebied van:

• Veiligheid in en om uw woning (rookmelders,

verlichting, bemiddeling tussen buren etc.)

• Kwaliteit van de woonomgeving (speelplaatsen,

skatebanen, parken, schoonmaakacties,

etc.)

• Bouw of aanschaf van panden in uw dorp

die belangrijk zijn om de leefbaarheid te

verbeteren (huisartsenpost, een dorpswinkel,

etc.)

• Activiteiten waarbij wijkbewoners met elkaar

in contact komen (feest, fancy fair, etc.)

• Ondersteuning van wijk en buurtactiviteiten

Natuurlijk zijn er genoeg andere projecten die

in aanmerking komen voor financiële steun.

Verras ons met uw ideeën!

Dhr C. Dekker

van speeltuinvereniging ’s Gravenpolder:

‘Wij beheren 3 grote speeltuinen in het

dorp en nog een stuk of 4 kleine speelplaatsjes.

Op één van die speelplaatsjes

stonden verouderde toestellen. Daar

moest echt iets aan gebeuren. Dit speelplaatsje

grenst aan huurwoningen van

R&B Wonen, dus we dachten: laten we

daar eens aankloppen. Bleek dat ze net

bezig waren met de plannen om geld

beschikbaar te stellen voor leefbaarheidprojecten.

Voor een leuk nieuw uitdagend

speeltoestel op dit speelplaatsje

bleek geld beschikbaar te zijn. Wij zijn

als speeltuinvereniging altijd afhankelijk

van subsidies en dergelijke, dus deze

bijdrage van R&B Wonen kwam heel

goed uit. We zijn hartstikke tevreden

over de hele afwikkeling en natuurlijk

erg blij met de bijdrage!’

2


Dhr P. Meeuwsen:

‘We wonen erg naar ons zin in de Moerbeihof in

Krabbendijke. Het is lekker ruim en ook geschikt

voor mijn vrouw die met een rollator loopt. Laatst

stond er een oudere dame op de taxi te wachten.

Zij kreeg last van haar benen, maar kon eigenlijk

nergens even zitten. Buiten het appartementencomplex

staat wel een bankje, maar dat is meer

voor de zomer. Ik heb toen het plan bedacht dat er

een bankje of een paar stoeltjes in de hal moeten

komen. Dat zou toch wel prettig zijn voor de oudere

mensen. Ik belde naar R&B Wonen en daar deden

ze niet moeilijk. Ik moest het wel schriftelijk aanvragen.

Het zitje is er nog niet, maar de toezegging

heb ik in ieder geval binnen!’

Kan ik dat zelf aanvragen?

Ja! In principe kan iedereen die een woning huurt bij R&B

Wonen geld aanvragen. U moet natuurlijk wel een goed

uitgewerkt idee hebben waarbij de leefbaarheid in uw

buurt wordt verbeterd. Ook dorpsraden, verenigingen en

bewonerscommissies kunnen een verzoek indienen.

Met het aanvraagformulier uit deze folder kunt u direct

aan de slag. Maar ook met het formulier op onze website

www.renbwonen.nl kunnen ideeën worden ingestuurd.

En dan?

R&B Wonen zal alle aanvragen serieus bekijken. Het is

belangrijk dat u in uw aanvraag duidelijk beschrijft wat u

wilt doen, wanneer en wie daar baat bij hebben. Ook moet

u een overzicht bijvoegen van de kosten en wie er nog meer

bijdraagt in de kosten. Uw aanvraag wordt beoordeeld op

de vraag of het plan volgens R&B Wonen haalbaar is en of

de leefbaarheid in de buurt er beter door wordt. U krijgt zo

snel mogelijk bericht van R&B Wonen waarin staat welke

bijdrage u krijgt.

Een paar spelregels

R&B Wonen wil het beschikbare geld graag eerlijk verdelen.

De projecten die kans van slagen hebben en daadwerkelijk de

leefbaarheid in uw dorp verbeteren komen daarvoor in aanmerking.

Er zijn dus wel een aantal spelregels vastgesteld.

• U doet schriftelijk een aanvraag voor het leefbaarheidbudget.

Dit kan door middel van het daarvoor bestemde

formulier of een brief. In deze aanvraag staat een omschrijving

van het project, de doelgroep, wie het project gaat

uitvoeren, hoe de doelgroep geïnformeerd wordt over het

project, hoe de planning eruit ziet en wat de kosten zijn,

welke partijen nog meer bijdragen aan de kosten.

• R&B Wonen bekijkt uw aanvraag en laat u weten of u in

aanmerking komt voor het leefbaarheidbudget. Er is een

‘leefbaarheidteam’ samengesteld die de aanvragen

beoordeeld. Hierin zitten mensen van R&B Wonen, maar

ook van de gemeenten Reimerswaal en Borsele.

• Als uw project wordt goedgekeurd, ontvangt u budget

van R&B Wonen. Dit bedrag wordt gebaseerd op uw

begroting vooraf en kan daarna niet meer veranderd

worden. Zorg dus dat uw begroting reëel is.

• U kunt het gehele jaar door budget aanvragen. Als het

budget voor dat jaar op is, wordt uw aanvraag doorgeschoven

naar het volgende jaar.

• Het budget is één kalenderjaar geldig. Dat betekent dat

geld dat in dat jaar niet is uitgegeven, komt te vervallen.

Voor eventuele volgende jaren moet u een nieuwe aanvraag

indienen.

• Bij de uitvoering van het project moet u foto’s maken van

alle stadia van uw leefbaarheidproject. Deze foto’s kan R&B

Wonen gebruiken voor publicaties als de Zeeland Woonkrant,

folders, jaarverslagen en om projecten te evalueren.

• R&B Wonen houdt contact met u over de uitvoering van

het project. Voor steun en advies kunt u ook bij ons terecht.

• Uw project wordt geëvalueerd door het ‘leefbaarheidsteam’.

Tevreden buurtbewoners én

een beloning van R&B Wonen

Natuurlijk is het belangrijkste dat de bewoners na afloop van

het project tevreden zijn. Dan is uw project geslaagd. Maar

R&B Wonen gaat ook nog eens ieder jaar het meest succesvolle

project belonen. De organisator of organisatoren van dat

project krijgen een aardige attentie en er is extra aandacht in

de media voor het project.

Dhr. K de Groot

scouting Heinkenszand:

‘Samen met de gemeente zijn we als scouting

Heinkenszand bezig met een groot project: een nieuw

hoofdgebouw voor de scouting. Dit wordt gebouwd

met eigen geld en met een gedeelte subsidie van de

gemeente. Ook zijn we op advies van de gemeente

met R&B Wonen gaan praten. In het kader van de

leefbaarheidprojecten willen zij ook gedeeltelijk bijdragen.

Dat is natuurlijk heel mooi. Vanaf het begin

waren de contacten hierover prima. Onze ervaring

is dat R&B Wonen zeer meedenkend en oplossingsgericht

is. Er wordt nu bekeken of de keuken van dit

multifunctionele gebouw bekostigd kan worden.

Het ziet er positief uit, dus dat is een weer een

stapje dichterbij een fantastische voorziening

voor de scouts.’

3


Aanvraagformulier

BUDGET LEEFBAARHEIDPROJECT

Ja, ik weet een goed project om de leefbaarheid in mijn buurt te verbeteren!

Adresgegevens aanvrager:

.

Globale omschrijving van het project:

1) Waar wilt u een leefbaarheidproject uitvoeren?

2) Wat wilt u verbeteren/veranderen/aanpassen?

3) Op welke manier wilt u dit gaan doen?

4) Wie gaat het project uitvoeren?

5) Wie profiteren hiervan? (bijv. alle buurbewoners, kinderen, ouderen, leden van een vereniging, etc.)

6) Wanneer en op welke wijze gaat u deze doelgroep informeren? (degenen die u heeft genoemd bij vraag 5)

z.o.z.


7) Wanneer wilt u starten met het project?

8) Wanneer moet het klaar zijn?

9) Zijn er nog andere partijen of sponsoren die een bijdrage leveren?

(bijv. gemeentelijke subsidie, verenigingsgeld, bedrijven die meebetalen, etc.)

10) Zo ja, welk bedrag hebben zij toegezegd?

Begroting:

Wilt u hieronder een duidelijk overzicht maken van alle kosten?

U kunt ook uw begroting als bijlage toevoegen.

Op welk rekeningnummer kan er geld voor het project worden overgemaakt?

Dit formulier kunt u toesturen naar

R&B Wonen

Postbus 30

4450 AA Heinkenszand

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u natuurlijk altijd bellen: (0113) 396400


Ik wil graag ondersteuning

Iedere individuele bewoner kan een aanvraag voor een

leefbaarheidproject doen. Natuurlijk kunt u uw ideeën ook

bespreken met een dorpsteam en vervolgens samen een aanvraag

doen. Als er geen dorpsteam is in uw dorp kunt u er één

oprichten in samenwerking met de gemeente. Initiatieven op

dit gebied zijn meer dan welkom! Voor meer informatie kunt

u terecht bij de gemeente Borsele of Reimerswaal.

Dhr. A. Deusing

huurdersvereniging Reimerswaal Borsele:

‘Ik heb geld aangevraagd voor de binnenvolière in

appartementencomplex de Oostkilhoek in Rilland.

Er was een lege volière, want degene die daar jaren

voor de vogeltjes zorgde, was overleden.

De bewoners wilden daar wel weer nieuwe kanaries

in. Ik heb met Marlou Boerbooms van R&B wonen

gesproken en zij adviseerde mij om een begroting in

te dienen voor de aanschaf van vogels, voederbakken,

stokken en ook één voor zand en vogelzaad.

Nu ga ik zelf zorgen voor nieuwe vogels en ook de

verzorging op me nemen. Maar wel met geld van

R&B Wonen. Zitten er straks toch weer mooie vogeltjes

waar de bewoners van kunnen genieten.’

R&B Wonen nodigt u uit!

R&B Wonen heeft in haar ondernemingsplan een aantal

doelen gesteld om het wonen op het platteland leefbaar te

houden. Wij hebben u daarbij hard nodig! R&B Wonen praat

graag met u, in dorpsraden, ondernemersverenigingen,

Huurdersvereniging Borsele en Reimerswaal (HVRB), woonplatvorm,

etc. Wij nodigen u, als huurder, dan ook van harte

uit om uw wensen, ideeën en knelpunten met ons te

bespreken. Zo kunnen we samen werken aan een leefbaar

platteland waar het heel goed wonen is!

Wilt u meer informatie? Met vragen kunt altijd bij ons terecht.

Neemt u contact op met mevrouw M. Brasser.

R&B Wonen

Van der Biltplein 4

Postbus 30

4450 AA Heinkenszand

T (0113)396400

F (0113)562081

E-mail: info@renbwonen.nl

www.renbwonen.nl

Openingstijden

maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur

vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur

6

More magazines by this user
Similar magazines