ambulante behandeling

lokaalloket.nl

ambulante behandeling

Ambulante behandeling

Voor de naschoolse dagbehandeling

en weekend- en vakantieopname is

een aparte folder beschikbaar.

Ambiq verzorgt diverse soorten ambulante behandelingen bij cliënten in hun

eigen situatie. We spreken van ambulante behandeling als de hulpverlener

naar de cliënt toekomt. Meestal is dit in de thuissituatie. Dit maakt het

gemakkelijker om aan te sluiten bij de specifieke situatie van de cliënt.

behandelmethodes

De mate van inspraak is zeer groot voor de cliënt. Hij of zij bepaalt zelf aan

welke doelen we gaan werken. De behandeling is altijd gericht op verandering.

Het uitgangspunt is wat de cliënt of het systeem veranderd wil zien. Vervolgens

richt de behandeling zich op het vasthouden van geleerde vaardigheden

en het toepassen van de vaardigheden in verschillende en mogelijk nieuwe

situaties. Als de behandeling verplicht is omdat de jongere onder toezicht

staat, proberen we afstemming te krijgen in doelen die ‘moeten’ en wat

de cliënt veranderd wil zien. Langdurige Orthopedagogische

Gezinsbehandeling (LOG)

Deze behandeling gaat uit van de

hulpvraag van een gezin, gericht op de

opvoeding. De hulpverlening sluit hierop

aan en is gericht op het activeren tot

verandering. De gezinshulpverlener komt

gemiddeld één keer per twee weken in het

gezin, gedurende een jaar. De hulp kan,

mits er een geldige indicatie is, telkens

met een jaar verlengd worden.

[ Ambiq biedt cliënten een aantal verschillende

ambulante behandelmethodes aan ]

Intensieve Orthopedagogische

Gezinsbehandeling (IOG)

Wanneer de problemen thuis zo ernstig

en complex zijn dat de situatie voor

ouders en kind onhoudbaar is, en uithuisplaatsing

dreigt, kunnen zij in aanmerking

komen voor intensieve orthopedagogische

gezinsbehandeling. Deze intensieve vorm

van hulp is erop gericht de acute situatie

om te buigen, zodat het kind thuis kan

blijven wonen. De ouders krijgen zo’n

vier uur per week behandeling thuis.

De hulpverlener leert hoe het gezin beter

kan functioneren en hoe zij beter om

kunnen gaan met opvoedings- en gezagsproblemen.

Met het kind wordt ook

individueel gewerkt om vaardigheden

aan te leren.

Families First

Families First is een intensieve kortdurende

vorm van hulpverlening thuis. De hulp

is bedoeld voor gezinnen waar sprake is

van een ernstige crisis. Door ouders bijna

dagelijks bij te staan in de opvoeding,

kunnen we proberen uithuisplaatsing van

kind(eren) te voorkomen. Families First is

bedoeld om de crisis te beëindigen, maar

vooral ook om ouders in staat te stellen

een positieve verandering - met of zonder

begeleiding - zelf voort te zetten.

Intensieve Orthopedagogische

Gezinsbehandeling-Erger Voorkomen

(IOG-EV)

De doelgroep van Erger Voorkomen

bestaat uit jongeren van 8 tot 17 jaar bij

wie sprake is van politiecontacten wegens

één of meerdere delicten. Dit in combinatie

met problemen op meerdere gebieden:

individuele problematiek in het gezin,

op school of in de vrije tijd. Het doel

van Erger Voorkomen is het verminderen

van terugval en het voorkomen dat de

jeugdige een criminele loopbaan ontwikkelt

of het doen stoppen van een reeds

ontwikkelde criminele carrière. De gezinshulpverlener

bezoekt het gezin meerdere

malen per week. De gemiddelde behandelduur

ligt meestal rond de zes maanden.

De hier genoemde behandelmodules

kunnen elkaar ook opvolgen.

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Binnen het aanbod van het Volledig

Pakket Thuis ontvangt de jongere alle

behandelingen die hij of zij nodig heeft

binnen de eigen thuissituatie. Het gaat

om zeer intensieve zorg thuis, op basis

van een 24 uurs indicatie. De jongere

en diens ouders/verzorgers werken aan

doelen die voor hun belangrijk zijn.

Door de behandeling te laten plaatsvinden

in de thuissituatie behalen we sneller

resultaten. De jongere en diens ouders/

verzorgers leren zaken gelijk toe te passen

in hun eigen leefsituatie. Daarnaast blijkt

dat de jongere vaak zeer gemotiveerd is

omdat hij/zij thuis kan blijven wonen.

Naschoolse dagbehandeling

Bij de naschoolse dagbehandeling kunnen

kinderen vaardigheden leren, waarmee

ze in het dagelijkse leven moeite hebben.

Daarnaast krijgen ouders ondersteuning

zodat zij de problemen thuis beter kunnen

oplossen. Een kind kan van maandag tot

en met donderdag na schooltijd op de

dagbehandeling terecht.

Weekend- en vakantieopname

Deze vorm van tijdelijke opname is een

manier om ouders te ondersteunen bij

hun opvoedkundige taken en hun even

tijd te geven om op adem te komen.

Samen bepalen we hoeveel weekenden

en vakanties het kind gebruik maakt van

deze opname. Het kind krijgt een duidelijk

gestructureerd programma aangeboden

dat houvast biedt.

More magazines by this user
Similar magazines