Buurtzorg Brochure

lokaalloket.nl

Buurtzorg Brochure

BUURTZORG

Het natuurlijk alternatief voor

wijkverpleging in Nederland


Buurtzorg...

...zoekt naar oplossingen

...maakt zichtbaar wat ze levert

...werkt met de beste professionals

...werkt intensief samen met huisartsen

...werkt met kleine, autonome teams

...kent de netwerken in de buurt

...houdt de organisatiekosten laag


Wat is de ideale vorm van wijkverpleging

voor de toekomst?

Die vraag stelde ik mijzelf een paar jaar geleden. Ik merkte

dat ‘thuiszorg’ steeds minder met de wijze van zorgverlenen

te maken had, zoals dat naar mijn idee hoort. Opknippen van

handelingen, wijkverpleegkundigen die nauwelijks meer bij

de cliënt kwamen maar steeds meer op kantoor zaten.

Dat moest toch anders kunnen?

Het antwoord was simpel: teruggaan naar de basis. Want

dat hele thuiszorgproces is niet zo ingewikkeld. Je krijgt

een vraag, je gaat naar de cliënt toe om te kijken wat er

aan de hand is, je maakt samen met cliënt en familie een

plan en je gaat aan de slag.

Om zo te kunnen werken, heb je mensen nodig die kundig

zijn, die autonoom zijn en die dat samen met collega’s aandurven.

De relatie cliënt-zorgverlener moet centraal staan

en de hele organisatie erachter is erop gericht, dat verpleegkundigen

en ziekenverzorgenden hun werk kunnen

doen. Dat is Buurtzorg.

Ik ben er trots op dat we met kleinschaligheid en kwaliteit,

de beste zorg thuis leveren. Maar het allermooiste vind ik

toch, dat de wijkverpleegkundige haar vak weer terug heeft!

Jos de Blok, directeur.


Buurtzorg levert zorg

waarbij de relatie tussen

zorgverlener en cliënt

centraal staat


Wat doet Buurtzorg

Buurtzorg kiest bewust voor kleine teams van hoogopgeleide

verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Zij

bekijken de situatie van de cliënt in z’n geheel: wat is er

aan de hand, hoe ziet het netwerk van de cliënt eruit, wat

moet er gebeuren? De professionals van Buurtzorg leveren

daarmee totale zorg en versterken, daar waar mogelijk, de

zelfstandigheid van de cliënt. Door deze aanpak heeft de

client vaak korter zorg nodig en blijven de kosten laag.

De cliënt

Elke cliënt krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen,

die alle zorg coördineert. Er komen zo weinig mogelijk

mensen over de vloer, waardoor er snel een vertrouwensband

kan ontstaan. Bovendien krijgen zorgverleners goed

zicht op wat belangrijk is voor die specifieke situatie.

Het team

Een Buurtzorgteam bestaat uit maximaal twaalf wijkverpleegkundigen

en ziekenverzorgenden. Ze hebben rechtstreeks

contact met cliënt en huisarts en kunnen naar

eigen inzicht de zorg inrichten. Werken bij Buurtzorg betekent

volop bezig zijn met je vak.


“Achter elke voordeur ligt

een andere wereld”


De wijkverpleegkundige

Op haar 34e koos Marianne Frank voor

“Het is enorm afwisselend. Je krijgt te maken

Vaak kun je in overleg met cliënten, huis-

We verlenen echt klantgerichte zorg. Cliënten

de verpleging. Een keuze waar ze nog

met zoveel verschillende mensen, met zoveel

artsen en andere hulpverleners tot creatieve

en collega-zorgverleners kunnen ons 24 uur

geen dag spijt van heeft gehad. “Het

verschillende hulpvragen. Chronisch of acuut,

oplossingen komen, die tot dan toe misschien

per dag direct bereiken, ook in de weekenden.

is een fantastisch vak dat raakt aan de

meestal speelt er van alles tegelijk. En achter

ondenkbaar leken.

Als je op vrijdagmiddag met een groot probleem

basiswaarden van het bestaan.” Werken

elke voordeur ligt een andere wereld. Bij

Buurtzorg is speciaal geschikt voor complexe

zit, dan komen we in het weekend meteen zorg

bij Buurtzorg is voor Marianne niet

Buurtzorg heb je alle vrijheid om in overleg

zorgsituaties zoals terminale zorg. Omdat we

verlenen. Zulke flexibiliteit vind je bijna nergens.

zomaar leuk, het is een geweldige uit-

met je cliënten naar eigen professioneel inzicht

met een klein team van deskundige en ervaren

Zo slagvaardig te kunnen inspelen op vaak

daging.

zorg te verlenen.

mensen werken, kunnen we een groot scala aan

ingewikkelde hulpvragen, dat vind ik echt ge-

Ik ben groot voorstander van het Buurtzorg-

ingewikkelde zorgverlening goed opvangen.

weldig.”

principe: geen problemen maar oplossingen.

Daarbij hebben we ook oog voor problemen

die niet op het papiertje staan.


“Het voelt gewoon als

onze eigen toko”


HET TEAM

Buurtzorg Bemmel was een van de eerste

of we wel konden opboksen tegen de grote

erg prettig. Iedereen voelt zich even verant-

elkaars capaciteiten. De één is goed in plan-

Buurtzorgteams in Nederland. In septem-

zorginstellingen. Die angst bleek ongegrond.

woordelijk en zet zich voor de volle honderd

nen, de ander in automatisering. Al die taken

ber 2007 besloten vier vrouwen de stap

De cliënten zijn zeer tevreden, de huisartsen

procent in.

verdelen we evenredig zodat er voor iedereen

te wagen een eigen team op te zetten.

zijn enthousiast en als team krijgen we de zorg

Ook de invulling van de zorg doen we naar

genoeg tijd overblijft voor de zorg.

Nu runnen ze met twaalf personen een

goed voor elkaar.

eigen inzicht. We werken veel meer op ge-

praktijk vanuit een typische Buurtzorg

We werken in een zelfsturend team dus we

voel. We kijken eerst naar wat de cliënt nodig

Na ruim anderhalf jaar zijn we eigenlijk best

locatie: een oude pastorie naast de kerk.

hebben geen manager die eindverantwoorde-

heeft en dan pas naar de regels. Onze insteek

trots op wat we hebben neergezet. We weten

lijk is. De basis wordt centraal geregeld vanuit

daarbij is sturen op de zelfstandigheid van de

van elkaar wat er speelt, nemen beslissingen in

“Het was best een stap om een veilige baan op

Buurtzorg Nederland en verder mogen we alles

cliënt. Zo zorg verlenen past gewoon bij ons.

goed overleg. Het voelt gewoon als onze eigen

te geven voor een nieuw avontuur. We geloof-

naar eigen goeddunken inrichten. Dat was in

Voor de uitvoering van taken buiten de zorg

toko en dat maakt ons werk hartstikke leuk.”

den absoluut in het concept maar twijfelden

het begin even wennen maar werkte al gauw

om, maken we zoveel mogelijk gebruik van


“Arthur, laat ons het maar

doen. Je moet ook weer

partner worden”


INTERVIEW

Vijf jaar lang streed Anita Welling tegen

Buurtzorg voelde meteen vertrouwd. Ze namen

Voor mij waren ze enorm tot steun. Arthur, je

hele huis zat vol visite. Ze hield een afscheids-

kanker. Wat een onschuldige vleesboom

de tijd voor ons, het was gezellig, ze hoorden

moet het ons laten doen, zeiden ze, je bent

speech, ging naar boven, kleedde zich mooi

leek, bleek darmkanker te zijn met uit-

gewoon bij ons gezin. Anita had graag zelf de

alleen maar aan het verzorgen, je moet ook

aan, rookte nog een laatste sigaretje en zei:

zaaiingen in de eierstokken. Het laatste

regie in handen. Door de goede band met de

weer partner worden. Ook voor onze kinderen,

’t is mooi geweest, dag allemaal. Toen sliep ze

jaar verzorgde haar man Arthur haar

medewerkers van Buurtzorg, nam ze toch veel

Bo en Daan, was er aandacht. Ondanks de

rustig in.

intensief. Toen Anita alsmaar zieker

van hen aan. Anita had ook vaak bevestiging

verdrietige situatie, hebben we heel wat af-

werd, schakelde Arthur de hulp van

nodig. Of ze de morfinedosis wel zou verhogen.

gelachen. ’t Was gewoon leuk met die dames

We hebben er een heel goed gevoel over, zoals

Buurtzorg in. Zes weken lang begeleid-

Een telefoontje naar Mieke en ze was weer

over de vloer.

het de laatste weken is gegaan. De hulp van

den wijkverpleegkundigen Mieke en

gerustgesteld. Hadden we problemen met een

Anita had tot de laatste minuut van haar leven

Buurtzorg is zorg zoals het bedoeld is! En daar

Josien het gezin, tot aan Anita’s bijzon-

katheter, dan kwam Josien even langs en was

de regie in handen. De dag dat ze afscheid

ben ik ze heel dankbaar voor.”

dere sterfbed.

het weer goed.

nam, hebben we een feestje gevierd. Het


Frank Timmermans:

Buurtzorg is eigenlijk gewoon

thuiszorg zoals het ooit was“


DE HUISARTS

VOORDELEN:

Huisartsen zijn voor Buurtzorg de belangrijkste

samenwerkingspartners. Frank

tussen. Met Buurtzorg is de directe samenwerking

weer terug. Ik hoef maar één iemand

zelf te bepalen welke zorg er nodig is, die ze

ook meteen zelf leveren.

· Korte lijnen

· Snelle hulp

Timmermans ervaart deze samenwerking

als ‘ouderwets plezierig’.

aan te spreken en dan komt het goed.

Een groot voordeel is, dat Buurtzorg met hoog-

Buurtzorg regelt zelf de zorgindicatie. De terugkoppeling

naar mij is heel direct en ik hoef niets

meer te controleren. Als huisarts ben ik heel

· Flexibiliteit

“Toen ik mij in 1987 als huisarts vestigde, kwam

uit vier mensen alle zorg levert waarvan er één

gelukkig met deze kleinschaligheid.

· Je praat met mensen die

weten wat er speelt

de wijkverpleegkundige zelf langs en deden we

bilateraal zaken. Dat was heel prettig. De afgelopen

decennia is dat rechtstreekse contact

het overgrote deel van de contacten doet. Het

zijn allemaal hoog opgeleide en gekwalificeerde

verpleegkundigen en verzorgenden.

met de wijkverpleegkundige sterk afgenomen.

Bij snel ontsporende situaties of een veranderend

Er kwamen steeds meer schijven en procedures

ziektebeeld, hebben ze de professionaliteit om


“Ze weten precies

wat er speelt hier

in huis”


Interview

De heer Peters (86) kreeg in 2007 een

beroerte. In augustus 2008 ontstonden

er hartproblemen. Na een langdurige

ziekenhuisopname kwam hij met een

sterk verminderde conditie weer thuis.

Mevrouw Peters (85) is diabetespatiënt

en kon de zorg voor haar man niet op

zich nemen. Dus werd Buurtzorg om hulp

gevraagd.

“Het gaat beter met mij dan verwacht. Ik

begin aardig bij te komen. Dat komt ook door

de goede zorg die ik krijg. Als de dames van

Buurtzorg binnenkomen is het altijd ‘Goedemorgen,

hoe is het met u?’ Ze hebben tijd

voor een praatje. Als mijn vrouw ’s morgens de

steunkousen nog niet aan heeft, dan helpen

ze haar ook meteen. Normaal gesproken doet

mijn dochter dat.

Mijn dochter doet ook de boodschappen. Mijn

zoon doet de tuin. Samen met Buurtzorg is

dat toch goede zorg voor ons. Daarom kunnen

we hier met zijn tweeën blijven wonen. We

wonen hier al veertig jaar en ik wil hier niet weg.

Ik heb nu driekwart jaar Buurtzorg en ze komen

nog maar één keer per week. Mocht mijn gezondheid

toch verslechteren, dan bel ik ze zeker

weer. Ze weten precies wat er speelt hier in

huis en ze nemen echt de tijd voor ons. Dat vind

ik nog mooier dan dat ze me komen douchen!”


Ondersteunende functies en Buurtzorgweb

Buurtzorg stelt de zorg aan cliënten voorop en streeft naar zo min mogelijk

bureaucratie. Een kleine ondersteunende afdeling gecombineerd met

de internetsite Buurtzorgweb, bespaart tijd en geld.


Backoffice

De filosofie van Buurtzorg - persoonlijk contact

en korte lijnen - is ook doorgevoerd in de ondersteunende

functies. Een klein team regelt

voor heel Buurtzorg de cliënten- en personeelsadministratie,

boekhouding, inkoop en logistiek.

Dit team kan zo kleinschalig werken

omdat de cliënten- en personeelsadministratie

geautomatiseerd is via Buurtzorgweb.

Buurtzorgweb

Buurtzorgweb is een website waar medewerkers

van Buurtzorg hun administratie kunnen

regelen zoals de urenverantwoording, het bijhouden

van de dossiers en de planning. De site

herbergt ook functies als een digitale sociale

kaart waarop alle sociale voorzieningen in de

buurt van de cliënt snel te vinden zijn. Op

Buurtzorgplein kunnen medewerkers chatten,

discussiëren en kennis uitwisselen. Zo zijn collega’s

altijd dichtbij.

De teamcoach

De teamcoach is er als een team het nodig

heeft. In de startfase begeleidt de coach het

team bij planning en roostering, het aanvragen

van indicaties, het voeren van sollicitatiegesprekken

en wat te doen aan PR. Draait het

team, dan houdt de coach een adviserende rol.

Bijvoorbeeld over hoe scholing georganiseerd

kan worden, hoe ze met druk en drukte om

kunnen gaan en hoe ze hun resultaten kunnen

behalen.


Buurtzorg:

Waar vindt u ons:

een netwerkorganisatie

Buurtzorg is een organisatie die geen organisatie

wil zijn. Door de nadruk te leggen op de

zelfstandigheid van de teams is er geen hiërarchische

organisatiestructuur nodig. De teams

zorgen voor de cliënten en de ondersteunende

functies voor de faciliteiten.

voudige manier aanleveren aan de betrokken

instanties.

De cliëntenparticipatie en medezeggenschap

wordt ook via het Buurtzorgweb ondersteund.

Buurtzorg introduceert vormen van medezeggenschap

die recht doen aan de positie van

cliënten en medewerkers: zo direct mogelijk

De teams kunnen door het Buurtzorgweb alle

invloed op de eigen omstandigheden!

informatie krijgen die ze nodig hebben en

Buurtzorg kan alle verantwoording op een een-


Buurtzorg Nederland

Postbus 69

7600 AB ALMELO

Telefoon: 0900-6906906

info@buurtzorgnederland.com

www.buurtzorgnederland.com


Samen zoeken naar de

beste oplossingen

More magazines by this user
Similar magazines