Clubblad Oktober 2010 - Tubanters

tubanters.nl

Clubblad Oktober 2010 - Tubanters

Verzonden door

De

Tubanter

Officieel clubblad

Sportcomplex Het Diekman

Olympialaan 20

Enschede

www.tubanters.nl

ev & ac De Tubanters 1897 - Enschede


Bleeker

Auto Bleeker Enschede

Chaplin Kledingherstelbedrijf

Van Lochemstraat 228/A

Enschede

Deurwaarders- & Incassobureau

Enschede bv


Sterk in

personenvervoer

Verkeers

Veiligheids

School

Gaasbeek Dahliastraat 92

Enschede

mtgaasbeek@hotmail.com

Vriendenkring

De TubantersHaaksbergerstraat 331

7545 GK ENSCHEDE - Tel. : 31534313455

www.hennyhendriks.nl

HOUTCENTRE DE BRUIN

Snackbar-lunchroom Jeuring

“Kwaliteit is onze beste reclame”

ELECTRO- MECHANISCH ONDERHOUD


Jaargang 70 - September - Seizoen 2010/2011

Inhoud

Pagina

Inhoud - Van de redactie 1

Van de voorzitter 3

Column Bas Nijhuis 5

Nieuwe trainers 1e en 2e elftal 8-9

De Tubanters is van ons allemaal 10-11

Herfsttoernooi 2010 12-13-14-15

Gerard Westerveld Zomertoernooi 17

Wetenswaardigheden 18

Teambuilding 21

Gillette outfit 23

Stichting Leergeld Enschede 25

Verjaardagkalender pupillen 27

Colofon

Medewerkers clubbladcommissie:

Voorzitter

Eindredacteur

Opmaak / Layout

Corrector/alg. medew.

Fotograaf

Secretaris

Gerhard Oostingh

Peter de Graaff

Henk van Rees

Leo Hansen

Danny van Rees

Wilco Louwes

Willy Louwes

Vacant

Van de redactie

Een nieuw seizoen en dus

een ook nieuw clubblad.

Allereerst heet ik de

nieuwe leden van de

vereniging die in de

afgelopen maanden zich

hebben aangemeld, van

harte welkom.

Zoals er bij de eerste

selectie van De Tubanters

1897 qua bezetting veel verandert is, zo geldt dit

tevens voor het clubblad. Een nieuwe ‘look’ voor wat

betreft het omslag aan de buiten- maar ook aan de

binnenkant! Een creatie van Henk van Rees die, zo

vinden wij, zeer geslaagd is.

Zoals gezegd heeft het paradepaardje, het 1e, de

nodige mutaties ondergaan. Om te beginnen bij de

trainer, Henry Kuipers, een ambitieus man die die

zichzelf in dit clubblad voorstelt.

Dat doet ook Ben van Rijn, de trainer van het tweede

en die na enkele jaren terugkeert op het ‘oude nest’’.

Ook Bas Nijhuis is dit seizoen weer van de partij met

zijn column maar op Henk Kesler zullen we nog

(even) moeten wachten maar hij heeft toegezegd dat

hij er aan komt!

Verder natuurlijk Gerard Oostingh met

Wetenswaardigheden, secretaris Martin Mulstege en

beginnen we, zoals het hoort, met voorzitter Bert

Lambeck.

We blijven ook dit seizoen weer zeer geïnteresseerd

in wat u te zeggen heeft dus schroom niet…

Drukkerij

E-mail adres

SWB

clubblad@tubanters.nl

Veel leesplezier!

Peter de Graaff

Eindredacteur


DE TUBANTER

September seizoen 2010/2011 pagina 2

De Tubanters 1897 en Nuyts & partners

samen naar de Top.

Maak de Tubanters sterker, voor elke klant

aangebracht door een Tubanters lid, stort Nuyts &

partners een bedrag in de clubkas, maar ook u als

Tubanterslid profiteert van de speciale Tubanters

korting op uw taxatie of

verkoop/aankoop opdracht.

Jeroen Nuyts als Tubantersridder vertelt verteld u in

een persoonlijk gesprek graag alles over deze

speciale Tubanters korting.

(kantoor Enschede: 053-4885995)


DE TUBANTER

September seizoen 2010/2011 pagina 3

Van de voorzitter

Een voetbalclub besturen betekent ook je club

vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden.

De laatste tijd liep de agenda snel vol.

Kampioensrecepties (o.a. Glanerburg en Rigtersbleek)

en jubilea volgden elkaar op.

Eerst naar Sportclub Enschede, die de 100 jaar

volmaakte, toen weer naar Rigtersbleek, die

dezelfde prestatie leverde en daarna naar PW die

de eerbiedwaardige leeftijd van 125 lentes wist

te bereiken.

Vanaf deze plaats wensen we nogmaals alle

jubilarissen van harte proficiat. Goede onderlinge

contacten zorgen voor hechtere samenwerking.

De Gemeente stuurt in haar sportbeleid meer en

meer aan op die samenwerking.

Daarin wordt het Diekmanoverleg vaak gebruikt

als goed voorbeeld (Sportclub, PW, Zuid Eschmarke

en De Tubanters 1897 overleggen ieder

kwartaal op voorzitters- en penningmeesterniveau).

We kunnen van elkaar leren. Dat betekent

niet automatisch dat fusiegedachten nagestreefd

moeten worden. Samenwerken en toch

de eigen historie en identiteit bewaren kunnen

heel goed samengaan. Een club moet zelf tot het

besef komen dat alleen voortbestaan uitzichtloos

kan zijn. De Enschedese voetbalclubs moeten

alert blijven op bezuinigingsrondes die de Gemeente

kan gaan doorvoeren. De niet geoormerkte

gemeentegelden zijn het eerst aan de

beurt als het om bezuinigen gaat. Huur van

velden en jeugdsportsubsidies vallen daaronder

en kunnen een makkelijke prooi zijn.

In een gesprek met wethouder Wallinga van

Sport tijdens de verjaardagsreceptie bij PW

verzekerde hij me dat het geenszins de

bedoeling van hem is om verenigingen in

geldproblemen te brengen door de lastendruk te

verhogen.

Daar rekenen en vertrouwen we dan op.

Sportbeoefening is en blijft een

geweldige sociale bezigheid die

veel jongeren van de straat

houdt. Alleen valt ons sociale

werk jammer genoeg niet in

geld uit te drukken.

Bert Lambeck,

voorzitter

Maatschappelijke stages in de sport

bij De Tubanters

Wat is maatschappelijke stage?

Maatschappelijke stage houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk

doen tijdens hun middelbare schoolperiode.

Ze maken kennis met iets te doen voor een ander of

de samenleving zonder dat je er voor betaald wordt.

Maatschappelijke stage is goed voor de organisaties

waar de leerlingen aan de slag gaan en hun doelgroepen,

maar vooral ook voor de persoonlijke ontwikkeling

van de jongere zelf. De school bepaalt in welk

leerjaar leerlingen stage lopen. Vanaf schooljaar 2011-

2012 moeten alle leerlingen die instromen in het

voortgezet onderwijs een maatschappelijke stage

lopen. Voor VWO-leerlingen is de stageduur 72 uur,

Servicepunt

Vrijwilligerswerk

Op 13 oktober a.s. is er bij het Servicepunt Vrijwilligerswerk

aan de Pastoor Geertmanstraat 17 te

Enschede een voorlichtingsmiddag waarop verenigingen

en organisaties zich zullen presenteren aan

de diverse schoolorganisaties.

Contactpersoon inzake maatschappelijke stages bij

De Tubanters 1897 is onze secretaris Martin Mulstege.

Deze zal daarvoor op donderdagmorgen in

ons clubgebouw aanwezig zijn en wel van 9.30 uur

tot 12.00 uur. In ons volgende clubblad nadere informatie

over de maatschappelijke stage.

voor HAVO-leerlingen 60 uur en voor VMBO-leerlingen

48 uur. Minimaal 190.000 leerlingen per jaar zoeken in

Nederland een interessante stageplek. Om al die stages

te kunnen realiseren is de sport hard nodig.

De Tubanters 1897 zal aan dit alles meewerken en een

aantal stageplekken voor leerlingen openstellen.

Met de diverse commissies zullen daarover de komende

tijd afspraken worden gemaakt.

Het bestuur van De Tubanters 1897.


DE TUBANTER

September seizoen 2010/2011 pagina 4

Vragen en luisteren.

62 %

van de jongens

tussen de 10 en 16 jaar

vindt sporten

gezond

I&O Research is een bureau voor beleidsonderzoek

en –advies met vestigingen in Enschede

en Hoorn. Onze 35 medewerkers ondersteunen

en adviseren onder andere gemeenten, provincies,

waterschappen en brancheverenigingen. Wij zijn

ISO-gecertificeerd en lid van de Keurmerkgroep

van de MarktOnderzoeksAssociatie.

Vragen en luisteren vormen de basis van onze

aanpak. We verzamelen data, transformeren deze

tot informatie en geven daarmee antwoorden op

uw vraagstukken.

www.ioresearch.nl


DE TUBANTER

September seizoen 2010/2011 pagina 5

TemTukkietactiek

De bal rolt alweer een paar

weken en de eerste conclusies

kunnen worden getrokken.

De eerste is dat een

survivalkamp in Zenderen

niet direct tot overwinningen

leidt. Een vlot bouwen is heel wat anders dan een

bal erin schoppen en dat weten ze bij het eerste nu

ook. Maar misschien is het een investering geweest

die zich later uitbetaalt. We zullen het afwachten.

Iets wat wel schijnt te werken is geregeld de ogen

even dicht doen. De tukkietactiek komt uit het land

van de lekkere bieren en wordt met succes beproefd

op het trainingscomplex van onze FC. Laat die

Preud’homme maar schuiven. Gezien de schitterende

wedstrijd tegen Internazionale heeft de Belg het gelijk

aan zijn kant, hoe oogklepperig ome Johan Derksen

het ook vol blijft houden dat een keeper als trainer

nooit wat kan worden.

Om Tubanters 1 vlot te trekken lijkt het me logisch de

tukkietactiek toe te passen en een paar lekkere bedden

in kleedkamer 7 te plaatsen en die in te richten

als luxueuze slaapkamer. De kornuiten van trainer Kuipers

moeten daar op zondag van 10 tot 12 gewoon

verplicht pitten. Van daaruit gaan de boys naar kleedkamer

6 waar een paar bloedmooie masseuses er heel

langzaam voor zorgen dat de spieren weer strak

komen te staan en de adrenaline door de aderen giert

als de aftrap nabij is. Succes verzekerd dunkt me.

Een andere conclusie is dat JC nog steeds gelijk heeft,

al is dat eigenlijk logisch. Cruijff stelde doodleuk dat

Twente beter voetbalt dan de beste ploeg van Europa

en kreeg verdorie nog gelijk ook. Het is dat Lukinho

zijn noppen een halve centimeter tekort had, anders

was Inter eraan gegaan en had Yolanthe in de Helmerzijde

gezeten.

Schrijnend was het verschil met Ajax een dag later.

Terwijl Twente voetbal liet zien dat deed denken aan

het Ajax van Litmanen en de De Boertjes leek Real in

Madrid het tweede elftal van FC Oss op bezoek te hebben.

Wat een armoe is dat Ajax zeg. Het drijft op Stekelenburg

en Suarez, maar de rest is middelmaat,

onder de maat of matennaaier. Ajax wordt echt geen

kampioen, onmogelijk. PSV maakt wel een kans, zeker

met een geblesseerde Manolev, maar het ophalen van

opa Bouma heeft toch iets twijfelachtigs.

Maar goed, de bal rolt weer. Ook bij Oranje waar de

bondscoach nog steeds slapende is. Oké, hij praat met

Douglas, maar die Van Marwijk snapt nog steeds niet

dat ie die karateka van een De Jong eruit moet sodemieteren

en Janssen op moet stellen. Ik weet niet wat

die Janssen tegenwoordig drinkt, maar dat spul moet

hier in de kantine gratis worden verstrekt.

Stofzuiger

D-pupil aan het woord

Nick Wolters

Mijn verhaal: Ik mocht pas bij het voetbal als ik

mijn zwemdiploma had gehaald. En omdat mijn

vader en broer Maikel al bij EMOS was kwam ik er

eigenlijk ook automatisch bij.

Ik kwam op de zaterdag altijd bij Maikel in de F kijken

en na de wedstrijd mocht ik steeds een penalty

nemen, wat ik toen al erg leuk vond. Daarna heb ik

zelf de F en de E doorlopen. Daarna ging ik over

naar De Tubanters omdat ik vriendjes van deze club

had gemaakt tijdens een

stage periode bij FC Twente

en een straatvoetbal toernooi.

Ook telde mee dat ik

op een hoger niveau kon

gaan voetballen en nu speel

ik voor het tweede jaar in

D1. Vorig seizoen was het in

de tweede divisie, ondanks

de laatste plaats, was het

een geweldig jaar om mee te

maken doordat we speelden

tegen diverse BVO's zoals FC Twente, Vitesse, NEC,

Vitesse, AGOVV en Go Ahead Eagles. Dit seizoen beloofd

een prima jaar te gaan worden met weer

goede voetballers en prima trainers. Hopelijk kunnen

we bij de eerste vijf eindigen dat zou al helemaal

super zijn. Ook al win ik niet ik blijf toch nog

heel veel leren. We maken er nog een mooi seizoen

van.

Geboortedatum: 30 april 1995

Positie: Centrale middenvelder of spits

Favoriete Club Nederland: FC Twente

Favoriete speler Nederland: Bryan Ruiz

Favoriete club buitenland: Barcelona

Favoriete Speler buitenland: Lionel Messi

Mooiste tenue: Uit shirt Barcelona

Mooiste Stadion: Camp Nou

Voetbalidool: Eljero Elia

Wat is je grootste wens: Profvoetballer worden

Wat wil je later worden: Weet ik nog niet

Favoriete Eten: Spaghetti

Favoriete TV programma: De Pfaff’s

Hobby’s: Voetbal

School: Kottenpark College

GROETJES NICK WOLTERS


DE TUBANTER

September seizoen 2010/2011 pagina 6

Hofl and Optiek. Nummer één in oogzorg en mode.

MET HOFLAND

MIK JE BETER

BORNE • DENEKAMP • EIBERGEN • ENSCHEDE

HAAKSBERGEN • LOSSER • OLDENZAAL

Contactlensspecialisten a.n.v.c.

Optometristen o.v.n.

www.hoflandoptiek.nl

Grenzeloos Dineren

Cafe - Restaurant

Sandersküper

Grensovergang Knalhutte

Alstätter Brook 34 -- Tel. 0049 2567/490 -- Ahaus-Alstätte

Groei-brillant

Grote horloges

Stijlklokken

Gouden sieraden

Vakkundige reparatie inrichting

Lipperkerkstraat 43 - Enschede

Telefoon: 053-4312650

Mimosa bloemsierkunst

Lipperkerkstraat 49

7511 CV Enschede

Tel: 053-4305296

Fax: 053-4315599

info@bloemsierkunstmimosa.nl

BAL

Sponsors

Julo b.v.

Elektromechanisch onderhoud

Stokkers

Biljartpaleis

Bomkamp

Loon- en grondverzetbedrijf

Hennie Groeneveld b.v.

Hoveniersbedrijf

Vriendenkring


DE TUBANTER

September seizoen 2010/2011 pagina 7

Internationaal

Topscheidsrechter

Bas Nijhuis

Buitenspel

De zomer zit er weer op. Vakantie's zijn afgelopen en

ook het Wk voetbal waar we als Nederland een knappe

prestatie hebben geleverd zit erop.

Verliezen in de finale van een WK van Spanje, iedereen

had er vooraf voor getekend om een finale te mogen

spelen op een groot eindtoernooi. De teleurstelling is

er natuurlijk niet minder om dat je die finale dan verliest

van Spanje. Maar wat mooi kan Nederland een

tweede plek vieren. Een geweldige huldiging voor het

Nederlands elftal die ze ook zeker hadden verdiend.

Voor mij begon het seizoen ook erg vroeg. De voorrondes

van oa de CL begonnen al heel erg vroeg. Ik

ben in Ierland, Noorwegen, Polen, Italie en Griekenland

geweest. Mooi om te zien hoe voetbal overal op een

andere manier wordt beleefd.

Ook in Polen (Lech Poznan) waar werd gespeeld in één

van de stadions voor het EK 2012 was het mooi om te

zien hoeveel werk er nog te doen is voor dit land om

alles optijd klaar te krijgen voor het EK. De stadions

zullen klaar zijn en zijn werkelijk waar prachtig maar

de infrastructuur is nog zeker een probleem.

Wat dat betreft zal een eindtoernooi

in Nederland zeker niet

misstaan.

Het kernwoord voor het nieuwe seizoen

in Nedeland is respect. Alle BVO's

in Nederland krijgen voor aanvang van

het seizoen bezoek van de scheidsrechters

Betaald voetbal om de nieuwe

richtlijnen uit te leggen voor het nieuwe

seizoen. Wat zijn de speerpunten waar

de arbirage nadrukkelijk op zal letten in

het nieuwe seizoen. Ik ben zelf ook bij

twee betaald voetbal clubs geweest en

ben begonnen met een clip van drie

munuten met tackles, harde overtredingen

van afgelopen seizoen. Overtredingen

die de gezondheid van de

tegenstander in gevaar brengt, die buitensporig

is en die bestraft dient te

worden met een rode kaart.

Respect is uitgangspunt

voor het nieuwe seizoen

Mooi is dan de reactie te zien van de spelers terwijl zij

naar deze clips kijken. kreten als oh ! Ah ! en spelers

die niet durven te kijken. Vorig jaar hadden we een

rode kaarten record en ook dit jaar zullen we dit soort

overtredingen strak aan gaan pakken. Respect voor elkaar

is hierbij erg belangrijk. Ook een belangrijk punt

zal het respect zijn richting de man in zwart. Dit geldt

voor de spelers maar zeker ook voor de trainers. Wegwerp

gebaren richting arbitrage, het bespelen van het

publiek richting de man in zwart zal strak worden aangepakt.

Respect naar elkaar is het key word. we zullen

samen het product voetbal op een positieve manier

moeten verkopen. Spelers, trainers en arbitrage. Doen

we dat niet, dan is dat voedsel voor de media die hier

direct op in zal springen.

Verder kennen we allemaal de schwalbe in het strafschop

gebied. Maar een trend die we tegenwoordig

steeds meer zien is de schwalbe op het middenveld.

Ook daar zullen we strakker bij optreden om te proberen

deze nieuwe iets uit te bannen. Indirecte vrije trap

en een gele kaart staat overigens voor een schwalbe

begaan.

Ook het nieuwe seizoen in de amateurs

gaat weer van start. Van top

klasse tot jeugd wedstrijden. Ook

hier moet eigenlijk het key woord

RESPECT zijn.

Ouders, trainers, supporters, spelers

maak er een mooi seizoen van en geniet

van deze mooie club maar heb

respect voor elkaar en wees blij dat

er ook bij de club mannen in het

zwart lopen. Die in weer in wind een

wedstrijd voor de club proberen op

een zo goed mogelijke manier te leiden.

Ik wens iedereen een geweldig seizoen

toe......

Bas Nijhuis


DE TUBANTER

September seizoen 2010/2011 pagina 8

Even voorstellen:

Henry Kuipers

Nieuwe hoofdtrainer 1e elftal

Ik ben Henry Kuipers, ik ben 44 jaar, en

getrouwd met Caroline. Verder bestaat

ons gezin uit twee jongens, waarvan er

één samenwoont en één meisje.

In mijn dagelijkse leven ben ik werkzaam

bij het Centrum voor ICT van het

ministerie van financiën in Apeldoorn. Mijn

hobby is uiteraard voetbal. Buiten het

voetbal hebben de meeste andere sporten

wel mijn interesse. Verder vind ik het

heerlijk om naar muziek te luisteren en

om in de spaarzame momenten een goed

boek te lezen (naast de vakliteratuur).

Hoe ben ik bij De Tubanters 1897 terechtgekomen?

Begin november 2009 is het eerste contact gelegd

door De Tubanters. Omdat ik toen nog in gesprek was

met de Zweef heb ik de boot op dat moment afgehouden.

Toen na een paar weken het contract bij de

Zweef niet verlengd zou worden, zijn we in gesprek

gekomen over een mogelijke functie bij De Tubanters.

In die gesprekken is van beide kanten duidelijk aangegeven

wat er van elkaar verwacht zou worden. Uiteindelijk

heeft het als resultaat gehad dat ik trainer ben

geworden bij De Tubanters 1897.

Vorige verenigingen

Met wisselend succes ben ik hoofdtrainer geweest bij

de Zweef, Oldenzaal en Oranje Nassau. Voorafgaand

aan het hoofdtrainerschap heb ik twee jaar de B1 van

Quick’20 getraind en heb ik zeven jaar verschillende

jeugdelftallen bij PH getraind. Bij deze laatste vereniging

is mijn actieve loopbaan als voetballer gestart en

geëindigd. Ik heb alle selectie-elftallen van de jeugd

doorlopen en heb 13 (!) seizoenen in het 1e van PH

gespeeld. In deze periode zijn we van de 4e klasse

naar de 1e klasse gepromoveerd. Omdat het hoofdtrainerschap

voor mij niet te combineren valt met actief

te voetballen ben ik hier mee gestopt.

Wat zijn je ambities als trainer?

Mijn ambities liggen hoog. Door het behalen van het

Trainer/Coach 1 diploma mag ik het hoogste nivo van

het amateurvoetbal trainen. Uiteraard ligt hier dan ook

mijn ambitie. Of dit lukt is natuurlijk van veel factoren

afhankelijk maar als de kans zich voordoet en de

voorwaarden zijn goed dan zal ik deze kans met beide

handen aangrijpen.

Wat is je voetbalvisie?

Je bent altijd afhankelijk van de spelers die je tot je

beschikking hebt. Ik hou van aanvallend voetbal en of

dat nu met 1, 2 of 3 spitsen is, dat maakt niet zoveel

uit. Het gaat om de balans in het elftal en daar ben je

constant naar op zoek. Maar het liefst speel ik met

vleugelspitsen, dat vind ik het mooiste voetbal. Dan

zijn de posities ook het beste gedekt en is je veld optimaal

bezet.

Ik hou ervan om mijn elftal met druk vooruit te laten

voetballen en ik heb een hekel aan dat het elftal

terug gaat lopen bij balverlies. Ik heb het liefst dat de

tegenstander achter onze ploeg aanloopt en niet andersom.

Want dat betekent dat wij de bal hebben. En

zolang wij de bal hebben, kan de tegenstander niet

scoren (een gevleugelde uitspraak van Johan Cruyff).

De plaats op het veld waar je druk gaat zetten op de

tegenstander is natuurlijk ook afhankelijk van de

kracht van de tegenstander en hoe ons eigen team op

dat moment staat.

En als je, zoals wij, nu een aantal wedstrijden op rij

verloren hebt, dan ga je toch wat meer op zekerheid

spelen. En proberen wat meer van achteruit te voetballen

en proberen de nul te houden.

Hoe heb je de eerste maanden bij De Tubanters

1897 ervaren?

Door het grote verloop in de selectie ben ik eind juli

op nul begonnen. Dat heeft aan de ene kant zijn voordeel,

aan de andere kant ben je ook de vastigheden in

de groep kwijt. Normaal was het zo dat een trainer

moet wennen aan de groep en vice versa. In ons geval

moest de groep ook aan elkaar wennen. Nu we de

kennismakingsfase gehad hebben, zitten we midden in

de conflictsituatie.


DE TUBANTER

September seizoen 2010/2011 pagina 09

Spelers proberen de weg

te vinden in de groep,

proberen de grenzen te

bepalen en zoeken conflicten

met zichzelf, medespelers

en begeleiding.

Daarnaast is nog het

voetbalproces erg belangrijk,

door de grote

groep spelers die van andere

verenigingen komt

zijn de automatismen

niet aanwezig. Ook hierin

moet iedereen ontdekken

waar Jantje of Pietje

goed in is.

Wat betreft de organisatie

bij De Tubanters zijn

er nog voldoende mogelijkheden

om de prestatiesfeer

binnen de

vereniging omhoog te

krijgen. Ook de prestatiesfeer

binnen de selecties

kan mijns inziens hoger.

Of de spelers en de vereniging hierin meegaan zal de

tijd leren.

Wat zijn je doelstellingen voor dit seizoen?

Gezien de gemiddelde leeftijd van de groep en het

grote aantal nieuwe spelers moeten we eerst aan de

slag met het leren kennen van elkaar. Iedereen moet

binnen de lijnen weten wat er moet gebeuren bij aanvallen,

verdedigen en omschakelen. Dit zal gepaard

gaan met vallen en opstaan. Als we in staat zijn om te

leren van elkaar en om het met elkaar te doen dan

kunnen we grote stappen maken. Dit zal wel veel tijd

kosten. Op dit moment ben ik van mening dat als we

in de middenmoot eindigen we het goed gedaan hebben.

Als we dit kunnen bereiken met leuk en attractief

voetbal dan is dat voor alle partijen goed.

Als de groep en het individu zich gedurende het seizoen

op een goede manier ontwikkelt in de door ons

gekozen strategie moet je als trainer aan het eind van

het seizoen tevreden zijn.

Spelers beter maken; daar draait het tenslotte om

voor een trainer.

Even voorstellen:

Ben van Rijn

Nieuwe hoofdtrainer 2e elftal

Hoe ziet je trainingsverleden

eruit?

Ik ben als jeugdtrainer begonnen

bij HSC`21. Daar heb ik alle selectie-elftallen

getraind.

Toen ben ik naar Longa`30 vertrokken

en heb daar drie seizoenen

de A-selectie getraind.

Vervolgens drie seizoenen bij SC

Enschede-A1 en in het laatste

half jaar ook het eerste elftal.

Ik ben toen aan mijn eerste periode

van vijf seizoenen (!) bij De

Tubanters 1897 begonnen.

Na die vijf seizoenen ben ik terug

gegaan naar SC Enschede om assistent-trainer

te worden bij het

eerste elftal.

Dat heb ik twee seizoenen gedaan

om vervolgens weer terug

te keren bij De Tubanters 1897.

Dus ben ik nu begonnen aan mijn

tweede periode bij De Tubanters

1897. Ik heb er veel zin in en zal

met mijn beleving en bezieling er

alles aan doen om er goede periode

te maken.

Wat is de doelstelling?

Nou die is duidelijk: spelers opleiden

om ze dicht bij het eerste elftal

te krijgen. Verder het team op

niveau brengen en weer gaan

strijden om promotie naar de

Hoofdklasse. Dat is natuurlijk een

mooie doelstelling die ook breed

gedragen zal moeten worden.

Om met De Tubanters 1897 weer

op een niveau te kunnen spelen

die de club waardig is, zal er hard

gewerkt moeten worden.

En elkaar steunen waar nodig,

om de selectie-elftallen goed te

laten presteren

Groet Ben van Rijn


DE TUBANTER

‘DE TUBANTERS IS VAN ONS ALLEMAAL’

Nieuws van de Sponsorcommissie

1. Inleiding

In deze rubriek informeren wij jullie over ‘Het

Voetbalhuis Tubanters 1897. Met het Voetbalhuis

De Tubanters 1897 geven wij aan welke

doelstellingen wij willen bereiken in de beleidsperiode

(2009-2014) en hoe wij deze, samen

met alle leden, deze doelstellingen gaan verwezenlijken.

Per commissie geven wij periodiek in

De Tubanter een overzicht waar we staan en

waar we mee bezig zijn.

2. Nieuws van de sponsorcommissie

● Binnen de sponsorcommissie hebben wij een

organisatorische wissel gehad. Piet Holl

(penningmeester) heeft zijn taken overgedragen

aan Pieter Barink (secretaris/ penningmeester).

Piet Holl hebben wij inmiddels bedankt

voor zijn jarenlange belangenloze inzet voor onze

commissie. Erg gelukkig zijn wij met de toetreding

van een nieuw sponsorcommissielid te weten:

Peter Roelofsen (jarenlang voetballer en trouw lid

van onze vereniging). Peter gaat eveneens trachten

bedrijven aan De Tubanters 1897 te verbinden.

● Om de vereniging weer een kwaliteitsimpuls te

geven heeft de sponsorcommissie, samen met de tijdelijk

geïnstalleerde kledingcommissie, gezorgd voor

de omwisseling van Dragon Sport naar Errea kleding.

Alle spelers hebben inmiddels een nieuw tenue

ontvangen. Het is een zeer uitdagende klus geweest

om alle spelers te voorzien van de juiste tenues, de

juiste sponsors en de juiste maten. De omwisseling

is ook niet zonder slag of stoot gegaan. De details

zullen we jullie besparen.

Aan allen die aan deze omwisseling hebben meegeholpen

zijn wij heel veel dank verschuldigd.

Nog even dit: Kleding welke kapot raakt kun je omruilen

bij je eigen leider. Hij/ zij zal zorgen dat via

Frieda Mulstege, gratis uit de Erreashop, een nieuwe

kledingstuk wordt verkregen. Ben je kleding kwijt

dan kun je, via Frieda Mulstege, uit de Erreashop

een nieuw kledingstuk kopen.

● De kledinggalerij is weer up to date gemaakt. Alle

shirtsponsors (en het zijn er gelukkig veel) hebben

hun eigen ‘Errea schilderij’ aan de muur!

● Gelukkig hebben we weer enkele nieuwe sponsors

kunnen binden aan de Tubanters 1897. Autorijschool

Gaasbeek, vervoerder Luttikhuis uit Losser,

en Redd Bull (Internationale Herfsttoernooi)

hebben wij inmiddels van harte welkom geheten.

● De sponsoring van het Gerard Westerveld Zomertoernooi

is op tijd gereed gekomen. O.a. Sanders

Supermarkten heeft ons weer zeer goed gesponsord.

Ook het komende Errea Internationale

Herfsttoernooi is voor wat betreft de sponsoring financieel

weer rondgemaakt. De kosten van beide

September seizoen 2010/2011 pagina 10

Gemeente

Club van Honderd-Vriendenkring

Junioren

commissie en

zaterdagvoetbal

Wijk

G-Commissie

Technische

commissie

Sportiviteit, Plezier, Ambitie,

Eenheid, Kwaliteit

Sponsorcommissie

Het bestuur

Clubhuis- en

accommodatie

groep

Lagere eltal

commissie

Strategische doelstellingen

Missie en Visie

Leden van De Tubanters 1897

Administratie

en financiele

zaken

KNVB

Hogere elftal

commissie

Collega

Diekmanclubs

Pupillen

commissie

grote toernooien drukken zodoende niet op de leden

van onze club.

● Sponsoronderhandelingen zijn een doorlopend proces.

Ook nú zijn we in onderhandeling met diverse

bedrijven . Ook over een hoofdsponsorschap wordt

onderhandeld. We houden jullie op de hoogte.

● Een eerste initiatief om een oud papier inzamelingsactie

via een website oproep, te starten is in

de kiem gesmoord. Er hebben zich te weinig leden

aangemeld om een keer een uurtje mee te helpen.

Een opbrengst van € 3.000,= tot € 4.000,= per jaar

zouden we daardoor als club mislopen.

Een tweede initiatief ligt er nu. Een van de commissies

heeft de vraag nu specifiek gekregen om uitvoering

van de papierinzameling zelf vorm te geven. De

beloning zit hem in een extra stuk commissiebudget.

3. Nieuwe van de clubhuis- en accommodatiegroep

Een van de doelstellingen die de accommodatiegroep

heeft is de accommodatie te laten voldoen aan een

hoge kwaliteitsnorm.

De accommodatiegroep heeft goed in beeld waar er in

ons clubgebouw nog achterstallig onderhoud is. Met de

hulp van de ‘worksteppers’, ‘de vutters’ en de vrijwilligers

zijn we continue bezig dit onderhoud te plegen.

Waar we nog geen oplossing voor hebben zijn de

scheuren in de vloer van het J.D. Home (voorheen de

Tube). De accommodatiegroep is inmiddels aan het

kijken naar een (financiële) oplossing.

Buiten ons clubgebouw hebben we weer een ‘rondje

gemaakt’ met de verantwoordelijken van de gemeente.

De samenwerking met de gemeente is prima.

Al het achterstallig onderhoud aan velden, omheining

en verlichting is inmiddels, naar aanleiding van dit

rondje, weggewerkt.

Ook is onlangs de hoofdingang nagenoeg gereed gekomen.

De hoofdingang zal nog worden verbeterd met

een mooi welkomstbord. Bovendien zal onze clubnaam

veel beter zichtbaar worden gemaakt.

Ondersteunende Commissies

DE TUBANTERS IS VAN ONS ALLEMAAL


DE TUBANTER

September seizoen 2010/2011 pagina 11

Veld 3 zal tot het herfsttoernooi niet worden bespeeld.

Dit om het ingezaaide gras de tijd te geven te ‘wortelen’.

Het veld ligt er inmiddels al erg goed bij.

Het frustreert de accommodatie commissie wél dat er

zo ontzettend veel vernield wordt.

De afgelopen tijd zijn o.a. de volgende zaken aangetroffen:

doormidden getrapte cornerpalen, volledig afgesneden

doelnetten, afgetrapte armaturen aan het

clubhuis, in elkaar getrapte afvaltonnen in de kleedkamer,

door midden getrapte reclameborden en volledig

vernielde ‘hufterproof’ dug-outs.

Zaken waar wij met z’n allen financieel voor opdraaien.

Zaken die ook door deze groep snel hersteld worden

om onze accommodatie leefbaar te houden.

4. Nieuws van de juniorencommissie

De juniorencommissie heeft in haar doelstellingen

staan dat er jaarlijks een zeer kwalitatief Internationaal

Herfsttoernooi gehouden wordt voor (B-jeugd)

bij De Tubanters 1897. Ook dit jaar heeft de commissie

het weer voor elkaar gekregen om heel veel zeer

aansprekende binnenlandse en buitenlandse B.V.O.’s

te strikken. Op www.herfsttoernooi.nl kunnen jullie

zien welke clubs er op de 26ste en 27 ste oktober op

onze velden te zien zijn.

De organisatie van een dergelijk toernooi vergt veel

voorbereiding en een hele goede planning.

Dit jaar en het volgend jaar draagt het toernooi de

naam van onze kleding sponsor (Errea Internationale

Herfsttoernooi 2010). Ook Red Bull en de andere

vaste sponsors leveren weer een belangrijke

bijdrage aan dit toernooi .

De pers is inmiddels ook ingelicht. Diverse kranten,

met name Huis aan Huis, zullen er veel aandacht aan

besteden. Alle sponsors krijgen zowel in de kranten als

in het zeer kwalitatieve programmaboekje veel aandacht.

We kunnen trots zijn dat we, naast een even kwalitatief

toernooi als het Johan Bakker toernooi, een dergelijk

kwalitatief toernooi kunnen organiseren.

Kom in je herfstvakantie eens kijken! Je weet niet wat

je ziet.

5. Tot slot.

We merken dat we door het hebben van een beleidsplan

(het Voetbalhuis Tubanters) de juiste richting

hebben. De begeleiding van de KNVB komt ons daarbij

uitstekend van pas.

De juiste richting hebben is prima zolang je ook maar

handen en voeten blijft hebben om alles uitgevoerd te

krijgen. Help dus een handje mee. Meld je aan bij een

van de commissieleden (zij staan achterin dit clubblad).

We doen dat samen, want

´de Tubanters is van ons

allemaal´

Marc Schulten

2e voorzitter de Tubanters 1897

Voorzitter Sponsorcommissie

DE TUBANTERS IS VAN ONS ALLEMAAL

Oproep aan alle commissies en leden

van De Tubanters 1897

Sportvrienden,

Om het clubblad voor een nog groter aantal

leden aantrekkelijker te maken doen wij als redactie

een beroep op jullie medewerking.

Het zou fantastisch zijn als we regelmatig vanuit de

commissies en hun leden, artikelen, stukjes en anekdotes

krijgen aangeleverd. En dan bedoelen we GEEN

wedstrijdverslagen maar juist het gebeuren voor, na of

tijdens wedstrijden of trainingen.

Maak je iets leuk mee in de kleedkamer, wedstrijdbespreking

of ‘derde helft’, klim in de pen of op het toetsenbord

en vertel het ons.

Ook willen we graag van alle teams een elftalfoto

maken en, voorzien van namen, die te plaatsen in het

clubblad. Daarom een dringend beroep op alle trainers

en of leiders om alle medewerking te verlenen als

onze fotograaf Willy Louwes zich bij jullie meldt.

Wil je zelf een foto aanleveren, dan kan dat ook maar

doe het dan wel in het originele JPEG-format.

Bijdragen kunnen worden gezonden aan:

clubblad@tubanters, peter.m.detubanters@home.nl of

natuurlijk schriftelijk in de bus bij de administratie.

Wij hopen op veel positieve reacties.

Namens de Redactie,

Peter de Graaff


DE TUBANTER

September seizoen 2010/2011 pagina 12

DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 OKTOBER

HERFST

TOERNOOI

DINSDAG

BAYER’04 LEVERKUSEN

SC HEERENVEEN

FC ST. PAULI HAMBURG

FC TWENTE ENSCHEDE

BORUSSIA DORTMUND

SPARTA ROTTERDAM

AZ ALKMAAR

KV MECHELEN

WOENSDAG

ARMINIA BIELEFELD

VVV VENLO

MSV DUISBURG

DE TUBANTERS 1897 A-1

DE GRAAFSCHAP

SC ROT-WEISS ESSEN

LIERSE SK

FC VOLENDAM

INTERNATIONAAL

VOETBALTOERNOOI

VOOR B-JEUGD

Terrein Het Diekman

Olympialaan Enschede

Aanvang 11.00 uur

Entree gratis

ev & ac De Tubanters 1897 - Enschede


DE TUBANTER

September seizoen 2010/2011 pagina 13

Errea - Internationaal Herfsttoernooi

Ons ERREA-Internationale Herfsttoernooi wordt

al sinds 1990 gehouden. Dit toernooi voor B-junioren

tot 17 jaar vindt natuurlijk plaats op

onze Diekmanvelden aan de Olympialaan.

Traditioneel gebeurt dat in de herfstvakantie en nu op

dinsdag 26 en woensdag 27 oktober. Dit jeugdtoernooi

is een vaste waarde geworden voor tal van topclubs in

Nederland, Duitsland en België. Ieder jaar trekt dit

evenement veel toeschouwers die mogelijk nieuwe

toptalenten aan het werk zien.

Uit vorige edities zijn veel spelers doorgedrongen tot

de hoofdmachten van diverse Eredivisieclubs en Bundesligaclubs.

Voorbeelden daarvan zijn Wout Brama van FC Twente,

Bas Dost van Heerenveen, Ismail Aissati (Vitesse),

Vurnon Anita en Gregory van der Wiel ( Ajax) en Eric

Pieters (PSV) . In Duitsland zien we bijvoorbeeld Niko

Oper bij Bayer Leverkusen voetballen. Voor meer

namen: www.herfsttoernooi.nl.

Van de zestien deelnemende verenigingen komen

er dit jaar zes uit de Duitsland: Borussia Dortmund,

Rot Weiss Essen, FC St.Pauli-Hamburg, Bayer04 Leverkusen,

Arminia Bielefeld en MSV Duisburg.

Uit België komen Lierse SK en KV Mechelen. Uit Nederland

AZ, Heerenveen, FC Twente, Sparta-Rotterdam,

De Graafschap, VVV-Venlo, FC Volendam en de

A-jeugd van De Tubanters 1897.

Heel blij is de organisatie met de nieuwe hoofdsponsor

ERREA. Dit kledingmerk steunt het Herfsttoernooi

in ruime mate. Heel Tubanters voetbalt overigens in

ERREA-kleding.

Zestig vrijwilligers o.l.v. de juniorencommissie zorgen

er voor dat het programma rimpelloos gaat verlopen

en dat de speelomstandigheden goed zijn. De Gemeente

Enschede doet haar uiterste best om de velden

in topconditie te krijgen.

Verder worden de wedstrijden door topscheidsrechters

geleid. Het gaat erom dat de clubs in wedstrijden die

twee keer twintig minuten duren tegen tegenstanders

van hoog niveau nog eens goed kunnen kijken wie nu

op welke positie goed tot hun recht komen.

Winnen op dit toernooi is leuk, maar winst boeken als

voorbereiding op komende competitiewedstrijden

is van veel groter belang.

De wedstrijden beginnen beide

dagen om 11.00 uur en de toegang

is gratis. Ik hoop u allen op dit mooie

toernooi te begroeten.

Bert Lambeck, voorzitter


DINSDAG 26 OKTOBER 2010

Herfsttoernooi ev & ac De Tubanters 1897

Poule A Bayer'04 Leverkusen

SC Heerenveen

FC St. Pauli Hamburg

FC Twente Enschede

10.50 uur: Opening

Poule B Borussia Dortmund

Sparta Rotterdam

AZ Alkmaar

KV Mechelen

Eindstand poule A

1...................................

2...................................

3...................................

4...................................

Eindstand poule B

1...................................

2...................................

3...................................

4...................................

PROGRAMMA

B-JEUGD - ONDER 17 JAAR

FINALES: 15.30 - 16.15 UUR

11.00 - 11.45 uur: FC St. Pauli Hamburg - Bayer'04 Leverkusen veld 1 .......... - ..........

KV Mechelen - Borussia Dortmund . veld 2 .......... - ..........

FC Twente Enschede - SC Heerenveen ...... veld 3 .......... - ..........

Sparta Rotterdam - AZ Alkmaar ........... veld 4 .......... - ..........

11.45 - 12.30 uur: Lunch voor Bayer'04 Leverkusen, SC Heerenveen,

FC St. Pauli Hamburg en FC Twente Enschede

Om de plaatsen 1 en 2:

Nr. 1 poule A - Nr. 1 poule B veld 1

............................... - .............................. / .........-.........

Om de plaatsen 3 en 4:

Nr. 2 poule A - Nr. 2 poule B veld 2

............................... - .............................. / .........-.........

12.15 - 13.00 uur: Borussia Dortmund - AZ Alkmaar ............... veld 1 .......... - ..........

Sparta Rotterdam - KV Mechelen ............ veld 3 .......... - ..........

Om de plaatsen 5 en 6:

Nr. 3 poule A - Nr. 3 poule B veld 3

13.00 - 13.45 uur: Lunch voor Borussia Dortmund, Sparta Rotterdam, AZ Alkmaar en

KV Mechelen

13.00 - 13.45 uur: Bayer'04 Leverkusen - FC Twente Enschede . veld 1 .......... - ..........

SC Heerenveen - FC St. Pauli Hamburg veld 2 .......... - ..........

14.15 - 15.00 uur: Sparta Rotterdam - Borussia Dortmund ... veld 1 .......... - ..........

KV Mechelen - AZ Alkmaar ............... veld 2 .......... - ..........

SC Heerenveen - Bayer'04 Leverkusen ... veld 3 .......... - ..........

FC Twente Enschede - FC St. Pauli Hamburg veld 4 .......... - ..........

............................... - .............................. / .........-..........

Om de plaatsen 7 en 8:

Nr. 4 poule A - Nr. 4 poule B veld 4

............................... - .............................. / .........-..........

* Prijsuitreiking direct na de finales

* Speeltijd 2 x 20 minuten

* Gastheer voor ieder team

* Denk aan reserveshirts

* Verdere informatie:

G. van Plateringen

06 - 20 30 28 38


WOENSDAG 27 OKTOBER 2010

Herfsttoernooi ev & ac De Tubanters 1897

Poule A Arminia Bielefeld

VVV Venlo

MSV Duisburg

De Tubanters 1897 A1

10.50 uur: Opening

Poule B De Graafschap

SC Rot-Weiss Essen

Lierse SK

FC Volendam

Eindstand poule A

1...................................

2...................................

3...................................

4...................................

Eindstand poule B

1...................................

2...................................

3...................................

4...................................

PROGRAMMA

B-JEUGD - ONDER 17 JAAR

FINALES: 15.30 - 16.15 UUR

11.00 - 11.45 uur: SC Rot-Weiss Essen - Lierse SK .................... veld 1 .......... - ..........

FC Volendam - De Graafschap ......... veld 2 .......... - ..........

VVV Venlo - Arminia Bielefeld ..... veld 3 .......... - ..........

MSV Duisburg - De Tubanters 1897 ... veld 4 .......... - ..........

11.45 - 12.30 uur: Lunch voor Arminia Bielefeld, De Tubanters 1897, VVV Venlo

en MSV Duisburg

Om de plaatsen 1 en 2:

Nr. 1 poule A - Nr. 1 poule B veld 1

............................... - .............................. / .........-.........

Om de plaatsen 3 en 4:

Nr. 2 poule A - Nr. 2 poule B veld 2

............................... - .............................. / .........-.........

12.15 - 13.00 uur: De Graafschap - Lierse SK ..................... veld 1 .......... - ..........

SC Rot-Weiss Essen - FC Volendam ............ veld 3 .......... - ..........

Om de plaatsen 5 en 6:

Nr. 3 poule A - Nr. 3 poule B veld 3

13.00 - 13.45 uur: Lunch voor De Graafschap, SC Rot-Weiss Essen, Lierse SK en

Volendam

13.00 - 13.45 uur: Arminia Bielefeld - MSV Duisburg .......... veld 1 .......... - ..........

De Tubanters 1897 - VVV Venlo ................ veld 2 .......... - ..........

14.15 - 15.00 uur: SC Rot-Weiss Essen - De Graafschap ............ veld 1 .......... - ..........

FC Volendam - Lierse SK ................... veld 2 .......... - ..........

De Tubanters 1897 - Arminia Bielefeld ...... veld 3 .......... - ..........

MSV Duisburg - VVV Venlo ................. veld 4 .......... - ..........

............................... - .............................. / .........-..........

Om de plaatsen 7 en 8:

Nr. 4 poule A - Nr. 4 poule B veld 4

............................... - .............................. / .........-..........

* Prijsuitreiking direct na de finales

* Speeltijd 2 x 20 minuten

* Gastheer voor ieder team

* Denk aan reserveshirts

* Verdere informatie:

G. van Plateringen

06 - 20 30 28 38


DE TUBANTER

September seizoen 2010/2011 pagina 16

Verkeers

Veiligheids

School

Gaasbeek

VRAGEN

AAN DE

SPONSOR

Mede door sponsoring zijn verenigingen

in staat financieel gezond te blijven.

Sponsors willen daarentegen

graag een grotere naamsbekendheid

verwerven om uiteindelijk ook hun

producten te verkopen aan de leden

van verenigingen.

Ook De Tubanters 1897 wordt gesponsord

door een groot aantal sponsors. Om

een nog grotere wisselwerking te krijgen

tussen onze sponsors en De Tubanters

geven wij de

sponsors de gelegenheid

om in

De Tubanter

zichzelf voor te

stellen.

Deze keer is

het de beurt

aan:

Michel

Gaasbeek

Eigenaar

VVSG

Heeft u, in het kader van uw bedrijf,

een advies voor De Tubantersleden?

Ik vind: Blijf altijd sportief en houd rekening

met en heb begrip voor de andere

partij. Veiligheid en gezelligheid blijven

belangrijk voor een fijne club.

Heeft VVSG, op sportief gebied, een

advies voor De Tubantersleden?

De aanhouder wint. Blijf gefocust maar

forceer niets

Wat is het beste advies dat u ooit in

uw leven gekregen heeft?

Blijf in jezelf geloven en volg jouw eigen

droom.

Doe ook zeker wat je fijn vindt en graag

doet ook als je hierin niet de beste bent

of uitblinkt.

Waar is VVSG gevestigd en wat is

het e-mail adres?

Mijn adres is Dahliastraat 92 te Enschede

en ik ben bereikbaar via e-mail

mtmgaasbeek@hotmail.com

Welke diensten of producten

verkoopt VVSG?

Ik verkoop verkeersveiligheid, beter gezegd

kwaliteit autorijlessen op een persoonlijke

relaxte manier waarbij de klant

c.q. leerling zich prettig voelt.

Waarom moeten De Tubantersleden

juist bij VVSG kopen?

Heb jarenlange ervaring m.b.t. tot verkeer

en opleiding. (zie www.vvsg.nl)

We lessen in een Ford Focus


DE TUBANTER

September seizoen 2010/2011 pagina 17

Het

Gerard

Westerveld

Zomertoernooi

Op zondagmiddag 15 augustus

werd er op het sportcomplex van

De Tubanters 1897 het

"Gerard Westerveld zomertoernooi"

voor 1e elftallen georganiseerd.

Naast het vernieuwde eerste elftal

van De Tubanters, kwamen de eerste

selecties van Achilles'12, PH Almelo,

HSC '21 en Vogido op de Tubanters

sportvelden in actie.

De Weduwe van Gerard Westerveld overhandigde de 1e Prijs aan

de aanvoerder van het winnende team van het toernooi Achilles'12


DE TUBANTER

September seizoen 2010/2011 pagina 18

L verkeersschool

LAKERINK

G.J. van Heekstraat 161

- eerste autorijles gratis

- eigen theorie opleiding

voor informatie: 053 4356533

www.rijschoollakerink.nl

Muës

zonwering & montage v.o.f.

Uw partner in raamdecoratie

en zonwering.

DAMES- EN HERENKAPSALON TELEFOON 053-433 11 93

OLDENZAALSESTRAAT 124 7514 DS ENSCHEDE

rolluiken

vertic./ horiz. jalouzieën

rolgordijnen

houten / alu. jalouzieën

raamhorren

hordeuren

verduisteringen

Enschede: (053) 4310072 - www.muës.nl

Nieuwe Renaults

uit voorraad

leverbaar

Tevens occasions met

Bovag garantiebewijs

Een goede garage

is dichterbij dan

u denkt!

TER RIET BV

Daalweg 56, Enschede

Tel. 053 - 4323434

OPTIEK

WESSELERBRINK

Wesselernering 20

Enschede

tel. 053 - 4 76 35 90

- Monturen in elke prijsklasse

- Oogmeting

- Kwaliteit en goede service

- Contactlenzen

Markt: Dinsdag & zaterdag in Enschede

Donderdag Enschede Zuid - Maandag in Oldenzaal


DE TUBANTER

Juni seizoen 2009/2010 pagina 19

Wetenswaardigheden

GERHARD OOSTINGH

Het is begrijpelijk, maar nietemin opvallend dat een

jaar- ledenvergadering wordt bijgewoond door zeer

verschillende belanghebbenden: exbestuursleden, actieve

commissieleden en/of ex leden van een commissie

en anderen, die zich op de een of andere wijze

betrokken voelen bij de vereniging.

Met andere woorden: meestal leden, die van de hoed

en de rand op de hoogte kunnen zijn van het ‘reilen en

zeilen’ van de club. Gelijktijdig is vast te stellen, dat

deze leden eveneens in staat

geacht dienen te worden te

weten welke wegen er te bewandelen

zijn als men op de

een of andere wijze zich ongerust

maakt over de koers

die door het bestuur is uitgezet

Die ongerustheid is vaak

al middels het informele circuit geventileerd.

Tijdens de laatste ledenvergadering vond ik het opmerkelijk,

dat er veel vragen waren, die indirect te

maken hadden met de financiële mogelijkheden van

DE TUBANTERS 1897.

Wetend, dat het bestuur als doelstelling heeft en

grootste zorg is om de financiële huishouding van de

Tubanters gezond te maken op termijn. Met deze wetenschap

en uitleg van de verantwoordelijke bestuursleden,

dat zij alles in het werk stellen om gelijktijdig

de voetballende jeugdleden en de Tubanters elftallen

(selectie etc)op passende wijze van kleding te voorzien,

waardoor DE TUBANTERS 1897 een positieve uitstraling

heeft.

Een ledenvergadering dient volgens mij een sfeer uit

te ademen, waarbij vooral de bestuursleden, die vele

uren aan tijd voor DE TUBANTERS 1897 op pad zijn en

Beleving van de

onlangs gehouden

ledenvergadering

tijd besteden, op een gemoedelijke en constructieve

wijze worden benaderd. Tijdens de laatste vergadering

had ik soms het gevoel aanwezig te zijn op een aandeelhoudersvergadering,

waarbij de aandeelhouders

wel eens de goed betaalde Raad van Commissarissen

en de Raad van Bestuur zouden bestoken met uiteenlopende

vragen.

Bij een vereniging, zoals DE TUBANTERS mogen wij

ons gelukkig prijzen, dat wij over een bestuur beschikken,

die over veel kennis en

kunde beschikken. Vanzelfsprekend

dient men 'inhoudelijk

en na aanleiding van' op

een vergadering in de gelegenheid

te worden gesteld

om vragen te stellen en/of

opheldering te vragen. Echter

dient men in het bijzonder bij DE TUBANTERS zéér terughoudend

te zijn om in het bijzonder met adhoc

voorstellen te komen, welke de broodnodige inkomsten

op korte termijn negatief beïnvloeden.

Laat het voornemen voor het nieuwe seizoen zijn om

ons bestuur op constructieve wijze te steunen met

raad en daad. Mogelijke aanmerkingen dient men te

communiceren met de verantwoordelijke personen;

hiertoe zou men kunnen aanschuiven bij een bestuurs-

commissie vergadering. Dit voornemen zal er

toe bijdragen, dat het aangenaam toeven is bij DE TU-

BANTERS 1897.

Het lijkt mij van belang om in een tijd waarbij het zeer

moeilijk is om aan vrijwilligers (bestuurscommissieleden,

vrijwilligers t.b.v. onderhoud en kantine diensten

etc) te strikken deze op a.h.w. te koesteren en vooral

vertrouwen en waardering te geven.

Aanstaande september is het alweer 30 jaar geleden dat ik ben begonnen met het geven van

bridgecursussen in Borne, Hengelo en Enschede. Het leuke van het geven van bridgeles is, dat je ziet

dat de deelnemers Niek Gillot erg veel plezier hebben Roy in het Stokkers leren en spelen van dit spel en dat er leuke contacten

uit kunnen ontstaan. Bridge is een fascinerend kaartspel waarbij de hersenen flink aan het werk gezet worden.

Het gaat erom het spel te winnen door zoveel mogelijk slagen te maken. Hoe je dat moet doen leer je op de cursus.

Op de cursus leer je “lotgenoten” kennen. Deze contacten monden vaak uit tot vriendschappen: bij elkaar komen om het spel te oefenen,

maar ook het ontdekken van vaak overeenkomstige interesses. De basiscursus bestaat uit 12 avonden waar theorie en praktijk elkaar afwisselen.

Na deze basiscursus beheerst u de elementaire beginselen van het bridgespel. In de vervolgcursus kunt u zich verder in het spel bekwamen.

In januari 2011 start er weer een beginnerscursus bridge op de woensdagavond in het clubgebouw van de Tubanters.

U kunt zich aanmelden bij Riet Kuipers: telefoon 074-2426264 of email: info@leerbridgen.nl Kijk ook op de website: www.leerbridgen.nl

R KZ

BRIDGE-TRAINING

Geef u op voor de bridgecursus

voor beginners bij De Tubanters

Er wordt les gegeven door een gediplomeerd docente,

mv. Riet Kuipers-Zweep.

Voor informatie en

aanmelding kijkt u op

www.leerbridgen.nl

tel. 074-2426264

email: info@leerbridgen.nl


DE TUBANTER

September seizoen 2010/2011 pagina 20

E mail@jobra.nl T 053-4313999 W www.jobra.nl

E mail@jobra.nl T 053-4313 999 W www.jobra.nl


DE TUBANTER

September seizoen 2010/2011 pagina 21

Selectie De Tubanters 1897-1 doet

aan teambuilding

De vrijdag voor de eerste competitiewedstrijd

tegen Victoria is de eerste selectie

van De Tubanters afgereisd naar Zenderen

om een vlot te bouwen. Om 18.00 uur

werd er verzameld bij De Tubanters kantine

om vervolgens door te reizen naar

Zenderen. Omstreeks kwart over zes was

iedereen aanwezig bij Buitensport Twente.

De spelers hadden nog geen idee wat hun

te wachten stond en daar werd bekend dat

er vlotten werden gebouwd. Ten eerste

werd de veiligheidskleding aangetrokken

(helmen en zwemvesten) en dat zorgde al gelijk voor

hilariteit onder de spelers. De één ziet er toch charmanter

uit dan een ander met zo'n helm op. Vervolgens

moesten de spelers zonder wat te zeggen op

lengte in een rij gaan staan en aan de hand daarvan

werden er 3 groepen ingedeeld.

De drie groepjes moesten zelf hun vlotbouw materiaal

meenemen wat nog een behoorlijk gesleep bleek.

Zelfs een eerste poging om vals te spelen was te bespeuren.

Angelo had voorwerpen van een andere

groep verstopt en zelf een extra paal meegenomen

van die groep. Na een korte instructie van de begeleider

hoe je precies het beste de knopen kan maken,

konden de jongens aan de slag. Gelijk was te zien wie

de doeners waren en wie nog even aan het afwachten

waren. De eerste groep was vrij snel weg en dan

moet ze alleen nog te water gaan. Ook deze actie leverde

grappige momenten op maar alle groepjes hielden

het droog bij het te water gaan.

Met het vlot moest daarna een stuk gepeddeld worden

naar de tweede

brug. De eerste

brug was al een

aardige hindernis,

iedereen op een

vlot moest wel

bukken, want het

bleek een aardig

lage brug te zijn.

Gelukkig was het

heen roeien met

de stroom mee,

waardoor iedereen

zich gewoon

onder de brug

door kon laten

gaan. Het groepje

van Remco had al

een andere manier

gevonden om

vooruit te komen.

Mercid lag achter

het vlot in het

water en duwde

het vlot voort. Het

zorgde voor meer

Voor het begin van de competitie is de

eerste selectie van De Tubanters

afgereisd naar Zenderen om een

teambuilding activiteit te beleggen.

Daar werd er een vlot gebouwd door

drie kleine teams.

tempo maar ook voor een nat pak bij Mercid. Bij

de tweede brug wachtte een moeilijkere beproeving.

Een klein stuwdammetje waar de vlotten vanaf moesten

gaan. Voor veel spelers zorgde dit voor de eerste

natte kleren. Daarna moest er nog terug worden gepeddeld,

maar veel spelers gingen toch hun vlot dragen

via de oever.

Even was een groep keeper Remco kwijt, maar deze

was weggezakt in een bedekte sloot. Er werden door

de groepen nu meer streken uitgehaald. Er werden

spelers in het water geduwd en zelfs Andy moest het

ontgelden door een duwactie van Remco en Tanios. Bij

terugkomst had toch bijna iedereen een nat pak en

kon er worden omgekleed. Bij terugkomst bij De Tubanters

was er gelegenheid om te douchen en daarna

was er voor alle spelers en de begeleiding een barbecue

geregeld. Onder de voetbalwedstrijd San Marino -

Nederland en een hapje en een drankje werd er veel

nagepraat en gelachen.

Een geslaagde avond voor iedereen en natuurlijk een

bedankje waard voor de HEC.

Auteur: Remco Vos


DE TUBANTER

September seizoen 2010/2011 pagina 22

Sierbestratingen en

Tuinaanleg - tuin

tuinafscheidingen

Tuinontwerp - tui

Vijveraanleg en watervallen

Sierbestratingen en tu

Tuinaanleg - tuinonderhoud

Vijveraanleg en w

Tuinontwerp - tuinrenovatie

CHAPLIN

Kleermakerij De beste, snelste

& goedkoopste

Gronausestraat 108 Enschede -- Telefoon 4312195 -- Lid N.H.G.

Voor al uw herstelwerk

en kleding op maat

v. Lochemstraat 228/A

7511 PM Enschede

T 053-4311870

www.tubanters.nl

is er voor:

Programma’s & Standen

Nieuws en verslagen

Teams en kader

Nieuwe leden

Foto album

Commissies

Clubbladen

Sponsoren

Historie

en veel meer ...

www.tubanters.nl


DE TUBANTER

September seizoen 2010/2011 pagina 23

Gillette shirts voor De Tubanters 4

Wie herinnert zich nog

het doelpunt van de

Zuid-Koreaanse Chu-

Young Park op het WK

2010? Op 22 juni schitterde

de Aziatische balkunstenaar

door een

vrije trap vanaf een metertje

of twintig subtiel

achter de verbouwereerde

Nigeriaanse doelman

Enyeama te

plaatsen. Bertus Friskes

(bij De Tubanters bekend

van onder andere de

Vriendenkring) kan het

moment waarschijnlijk

nog wel scherp voor de

geest halen, want de 25-jarige Chu-Young Park – spelend

voor AS Monaco in Frankrijk – leverde Bertus behalve

een Gillette scheerpakket ook gesponsorde

wedstrijdshirts voor een heel elftal op.

Bertus Friskes besloot na afloop van de poulewedstrijd

tussen Zuid-Korea en Nigeria doelpuntenmaker Park

te nomineren voor ‘Gilette speler van de dag’ in het

RTL-7 programma VI Oranje.

Dat deze nominering een dag later zou resulteren in

het winnen van de prijsvraag, had zelfs Bertus niet

gedacht. Toch verscheen hij – en daarmee De Tubanters

1897 – met naam in beeld.

Lang heeft hij niet getwijfeld

over hoe en

aan wie de shirts te doneren.

Het vierde elftal,

waarin schoonzoon

Dennis Wijnberg (onlangs

getrouwd met

Friskes’ oudste dochter,

Chantal) voetbalt leek

de vrijwilliger het juiste

doel. Een unieke gewaarwording,

want

maar 24 sportteams

verspreid over heel Nederland

hebben dezelfde

prijs in de wacht

gesleept. Daaronder

vallen slechts drie clubs

uit Overijssel (De Tubanters, SV Zalk en Kampen).

Onlangs werd het nieuwe ingelijste Gillette-shirt opgehangen

tussen de andere gesponsorde shirts in de

kantine. Maar niet voordat Bertus deze eerst officieel

aan bestuurslid Marc Schulten en vierde elftalspeler

Dennis Wijnberg overhandigde.

Het vierde elftal bedankt Bertus voor zijn ‘donatie’ en

is verheugd om als één van de weinige teams in Nederland

te mogen voetballen met Gillette als shirtsponsor.

Wilco Louwes


DE TUBANTER

September seizoen 2010/2011 pagina 24

“voor al uw verzekeringen!”

www.delange-assurantien.nl

053 - 4 777 243


DE TUBANTER

September seizoen 2010/2011 pagina 23

Stichting Leergeld Enschede,

Postbus 113,

7500 AC Enschede.

telefoonnummer: 061481 3945.

Wat kan Stichting Leergeld Enschede

voor u betekenen?

Sinds september 2007 bestaat in Enschede Stichtng

Leergeld. De ouders, dan wel andere wettelijk vertegenwoordigers,

kunnen bij deze instantie een aanvraag

doen om de contributie van een sportvereniging

van hun kind te laten betalen door deze Stichting.

Er dient te worden voldaan aan de navolgende

3 criteria:

- Men moet woonachtig zijn in de gemeente

Enschede.

- De kinderen waar het om gaat moeten in de leeftijd

zitten van 4 tot en met 17 jaar.

- Het inkomen van de ouders (verzorgers) mag niet

hoger zijn dan 120 % van het bijstandsniveau.

namelijk voor elk nieuw seizoen of schooljaar opnieuw

een aanvraag moet doen.

De Stichting Leergeld Enschede maakt deel uit van de

landelijke Stichting Leergeld Nederland.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van

Stichting Leergeld Enschede en voor

telefonische informatie kunt u bellen met het hierboven

genoemde nummer.

Martin Mulstege, secretaris.

De Stichting Leergeld Enschede gaat na een verzoek

altijd een huisbezoek plannen.

Tijdens dat huisbezoek kan dan een aanvraag ingediend

worden voor schoolse activiteiten

en een buitenschoolse activiteit. Deze buitenschoolse

activiteit kan dus zijn sport (De Tubanters 1897), muziek,

fitness, dans, etc.

De Stichting streeft er naar om eenmaal per jaar bij

de mensen een huisbezoek af te leggen omdat men

DANKBETUIGING

Beste redactie van De Tubanter,

Bedankt voor het mooie stukje dat jullie geplaatst

hebben over Chris. Wij vonden het echt heel mooi.

Groeten Monique Mooi

Willem

Erik

Belinda

Club

van

Honderd

De Club van Honderd op dit moment 89 leden. Voelt u zich geroepen

om ook toe te treden tot dit “selecte” gezelschap? Schroom niet en

meldt u aan bij een van de onderstaande commissieleden.

Henk van Eerten 053-4761523 Gerie Reinders 053-4500325

Leo Hansen 053-4310055 Edu Scheele 053-4317477

Gerrit Lassche 053-4324118 Cor Trienen 053-4336765


DE TUBANTER

September seizoen 2010/2011 pagina 26


DE TUBANTER

September seizoen 2010/2011 pagina 27

oktober

november

1 Christina Duystee

3 Mailynn v. d. Veen

4 Noah Renssen

5 Jelle Spenkeling

7 Agus Snijders

9 Koen Kootstra

Lukas Kiepman

11 Mehmet Bagdu

13 Teun ter Steege

14 Timo Habing

15 Daan Riefel

16 Alan Khalid

17 Collin Hoetink

20 Doruk Aydemir

21 Raul Luna Madueno

Ramon Oost

24 Davy de Jonge

26 Bouwdewijn Windmulder

Ricky Hofkes

Christian v. d Veer

27 Femke Offringa

Dennis Hekman

28 Sven Kock

31 Mick Assink

1 Nickee Sannes

2 Dallil El Haddad

3 Daan Spenkeling

6 Luc Sonneveldt

Deniz Esin

9 Jop Bruggeman

10 Maikel Koelen

11 Daan Barink

12 Recep Dalkic

21 Sven Barink

Jelle ten Harmsel

22 Baran Kinaci

Emmy Douwsma

24 Stef Heupers

25 Daan Wiggers

27 Max Temmer

namens de pupillencommissie

december

1 Pim Eijkelenkamp

3 Sven ten Berge

Renad Kadim

Stefan Olde Achterhuis

7 Bart Busschers

8 Bart Boekhold

10 Milan Kerver

11 Bob-Jan de Wit

14 Dominique Mentagui

18 Koen Nanninga

20 Brian Krol

24 Joris Tempelman

25 Stephan v. d. Berg

27 Yuri Padberg

28 Jimmie Bor

30 Furkan Akova

31 Jordy Noordman


DE TUBANTER

September seizoen 2010/2011 pagina 00

CLUBGEBOUW: Olympialaan 20

Tel. 431 36 27 - Infolijn trainingen: 430 61 06

Fax : 432 68 50 - E-mail: info@tubanters.nl

Postadres: Postbus 40247 - 7504 RE Enschede

Tubanters Teletext, RTV-Oost pag. 468

De Tubanters op Internet: http://www.tubanters.nl

BESTUUR

B. Lambeck (Voorzitter) tel. 053- 4 35 46 65

B. Lambeck (Pr en communicatie) tel. 053- 4 35 46 65

M. Schulten (sponsorcommissie) tel. 06- 553 98 055

M. Mulstege (secretaris) tel. 053- 4 77 01 04

M. ter Horst (prestatief voetbal) tel. 053- 4 77 17 29

E. Vos (hogere elftalcommissie) tel. 053- 4 77 49 94

B. Plagge (Pupillencommissie) tel. 06- 11 36 54 87

G. van Plateringen (Jun,commissie) tel. 06- 203 02 838

N. Gillot (1e penningmeester) tel. 053- 431 36 27

R. Stokkers (2e penningmeester) tel. 053- 431 36 27

Ere-voorzitter G. Bakker

Ere-leden

J. Haak, W. ter Horst, H. Bouw, J. Geerdink

COMMISSIES

Clubhuiscommissie

A. van Tellingen - reg. barmedew. tel. 053- 4 76 24 78

Club van 100

L. Hansen, voorz. / secr tel. 053- 4 31 00 55

Commissie Damesleden

H. Brik, voorz. tel. 053- 4 31 28 65

G- commissie

R. Kascha tel. 053- 4 30 73 61

Hogere selectiecommissie

E. Vos, voorz. tel. 06- 55 74 20 16

B. Koster, wedstrijd secr. tel. 06- 14 43 99 29

I. Mossel, wedstrijd secr. tel. 06- 21 50 31 14

Juniorencommissie

G. van Plateringen, voorz. tel. 06- 20 30 28 38

W. Schildkamp, wedstrijd. secr. tel. 06- 53 21 03 75

Lagere elftalcommissie

G. Holtslag, voorzitter tel. 053- 2 30 33 44

F. Mulstege, wedstrijd. secr. tel. 053- 4 30 70 06

Pupillencommissie

B. Plagge, voorzitter tel. 06- 11 36 54 87

F. le Loux, wedstrijd secr. tel. 06- 25 22 28 34

J. Hendriks, secretaris tel. 053- 4 32 77 66

Redactiecommissie

G. Oostingh, voorz. tel. 053- 4 34 37 98

Sponsorcommissie

M. Schulten tel. 053- 4 77 83 18

Teletekstcommissie

F. Mulstege tel. 053- 4 30 70 06

Vriendenkring

B. Friskes, secr. b.friskes@home.nl tel. 053- 4 30 71 74

Webteam

O. Bakker, voorz. tel. 06- 41 05 24 75

Archivaris

J. Geerdink tel. 06- 25 38 11 76

Clubfotograaf

W. Louwes tel. 053- 4 30 69 80

Zondag-consul

O. Lansink tel. 053- 4 30 41 36

TRAINERS

Senioren

1e selectie: Henry Kuipers tel. 06- 51 95 91 77

2e selectie: Ben van Rijn tel. 06- 53 14 77 15

3e selectie: Peter Hofmeijer tel. 06- 20 73 91 25

Keeperstrainer: R. v.d. Landen tel. 06- 51 01 75 00

7e: H. Deters tel. 053- 4 76 36 51

8e: M. Kats tel. 06- 10 70 79 66

Medische verzorging

Coördinator / fysio: R. ter Meer tel. 053- 4 30 86 17

Verzorgster 1e sel.: A. Boom tel. 06- 42 09 00 65

Technisch coördinator

M. ter Horst tel. 053- 4 77 17 29

Woensdagmorgenselectie

Guus Velders tel. 0545- 29 52 23

TRAINERS

Junioren

A1: Gerrit Jansen tel. 06- 53 51 44 77

A2: P. Rychtarski tel. 06- 14 39 2 898

B1: Oktay Ceben tel. 06- 19 33 65 35

B3: L. Venema tel. 06- 52 67 46 67

B4: idem als B3

C1: Hendrie Zwiggelaar tel. 06- 51 93 82 70

C2: H. Kastermans tel. 06- 51 50 59 88

C3: idem als C2

Pupillen

Groepsleiders

Vacant

E: R. van Adrichem tel. 06- 21 88 23 75

F: B. Plagge tel. 06- 11 36 54 87

M groep: B. Plagge. tel. 06- 11 36 54 87

Trainerscoördinator pupillen:

Ben Weber tel. 053- 4 76 47 64


OPTIEK

WESSELERBRINK

Wesselernering 20

Enschede

053-4763590

Billardpaleis

Stokkers

Werk zoals je wenst

Roelof & Diane van Ginkel

voor de

betere soorten fruit!


HENDRIKS

More magazines by this user
Similar magazines