Klik hier voor de open brief.

refdag.nl

Klik hier voor de open brief.

OPEN (BRAND)BRIEF MINISTER PRESIDENT J.P. BALKENENDE

Urk, 24 mei 2008

Zeer geachte minister president J.P. Balkenende,

In het debat in de Tweede Kamer vorige week over het kabinetsbeleid en de resultaten

daarvan, verdedigde u dat tegen de oppositie als een juist positief beleid.

U verweerde zich tegen een eenzijdige tunnelvisie als de ‘minister president voor alle

Nederlanders’. Daaraan ontleen ik vrijmoedigheid op persoonlijke titel, als oud-reder en

veeljarige ervaring, emotioneel en historisch betrokken bij de visserij, namens alle Urkers uw

aandacht voor onze ernstige economische problemen te vragen.

Herrijzend Nederland

U straalt optimisme en daadkracht uit, houdt niet zo van klagers, maar van de-handen-uit-demouwen-mentaliteit.

Dat spreekt ons aan omdat deze mentaliteit al eeuwenlang en onder

vaak barre en gevaarvolle omstandigheden ook een karaktertrek van de meeste Urkers is.

Met Gods hulp en Zijn zegen hebben we als visserijsector - nadat in de oorlog ’40-’45 ons

gehele vlootbestand door de nazi’s was weg geroofd en vrijwel ten onder ging - weer

een geheel nieuwe visserijvloot mogen opbouwen. U heeft, het mijnheer Balkenende, nogal

eens over de VOC-mentaliteit gehad. Welnu, dat kenmerkte in de achterliggende decennia

onze mensen in de zo genoemde natte – (vangende) alsmede de droge visserijsector

(visindustrie). Met grote inzet, motivatie en financiële risico’s – zelfs verlies van schip en

bemanning bij families – werd onder de zegen van God een moderne visvloot annex

visindustrie opgebouwd. In de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw kwam de

nationale en buitenlandse media naspeuring en verslag doen, het zogenoemde ‘wonder van

Urk’. Dat spreekt u ongetwijfeld aan.

Noodklok

Enkele tientallen jaren later wordt nu de noodklok geluid door reders en belanghebbende

organisaties vanwege zorgvolle, zelfs desastreuze ontwikkelingen, als gevolg van vooral

externe oorzaken.

Banken en energieleveranciers dreigen de kraan dicht te draaien, wat voor velen het begin

van het einde betekent. Behalve niet meer te betalen energiekosten, is er tevens een

oorzakelijk structureel verband, zoals de import van prutvis van Aziatische herkomst, welke

prijsbedervend en een neerwaartse, onbeheersbare spiraal tot gevolg heeft. Brusselse en

Haagse bureaucratie, alsmede de ‘ridders uit het groene front’ hebben er bovendien voor

gezorgd dat onze genoemde moderne vloot, nu niet door vijandig oorlogsgeweld, maar mede

door vooral externe oorzaken in slopershanden valt (zie ook Zeeuwse mosselvloot).

De door u aanbevolen VOC-mentaliteit om economisch het hoofd boven water te houden en

door te kunnen groeien, mijnheer Balkenende, is niet meer toereikend om onze visserijsector

vlot te trekken uit de ontstane diepe economische misère.

Ongetwijfeld zal het met de meeste Nederlandse ondernemingen (gelukkig) economisch en

persoonlijk goed tot erg goed gaan, zoals u daarvan de oppositie, alsook ons ‘Jan publiek’

van wilt overtuigen. In de algemene en breedste betekenis (zoals bij ons op Urk) echter, is

daarvan beslist geen sprake, zoals blijkt. Integendeel .

Veel schippers / eigenaars / rederijen, alsook in de visindustrie, mijnheer Balkenende, kijken

alleen nog tegen negatieve cijfers aan, waardoor de problemen zich opstapelen. Bemanning

en personeel op de werkvloer zijn dan niet minder daarvan slachtoffer…


Open brief (2)

Wanneer er dan ook niet heel spoedig van regeringszijde, in overleg met de besturen van de

sector overleg plaats vindt, en van regeringszijde wordt ingegrepen, stevent onze nationale

trotse eeuwenoude visserijvloot op de ondergang af. Einde Noordzeevisserij- cq –industrie.

Ik ben overtuigd, mijnheer Balkenende, dat u, met deze negatieve feiten geconfronteerd, als

ook onze minister president en christen politicus, alles in het werk zult willen stellen dat te

voorkomen.

Onze visserijbestuurders / beleidsmakers willen graag met u daarover in contact treden om

samen met u en uw kabinet een begaanbare positieve weg uit geschetste misère te vinden.

Voor mijn beleving, eveneens deel uitmakend van een actuele invulling van de ‘vier

vrijheden‘ ooit door de oud-president van de USA uitgesproken. Door uzelf werd zaterdag jl.

te Middelburg de prestigieuze Four Freedoms Award aan oud president Von Weizsäcker

wegens zijn grote nationale- en internationale verdiensten uitgereikt.

Eén van de vier kernachtige credo’s van president Roosevelt luidt: ‘vrijwaring van vrees en

angst voor gebrek…’

Met u belijden wij daarvoor in de eerste plaats op Gods Vaderlijke zorg te vertrouwen, maar

voorts niet minder onze eigen alsook de landelijke cq regionale bestuurlijke verantwoordelijkheid

daarvoor aan te wijzen.

Hooggeachte premier Balkenende, nu reeds zeer bedankt voor kennisneming van dit

schrijven dat ik als ‘open brief’ vanwege de actualiteit en financiële noodzaak en plein public

kenbaar wil maken. Onze diepste wens is dat er een positieve reactie door regering en het

parlement op volgen mag. Samengevat met het Clublied van Feyenoord: ‘geen woorden

maar daden…’

Met verschuldigde hoogachting en vriendelijke groet,

Frans W. Kramer

Burgemeester Van Suchtelenlaan 10

8321 GV Urk

e-mail: fwkramer@solcon.nl

Correspondentieadres Visserijcentrum:

PO Oost / Visserijbelangen

Vlaak 12, 8321 RV Urk,

tel. 0527 – 684141,

e-mail: cpo@visserij.nl

More magazines by this user
Similar magazines