Randeevoe Oudenaarde, juni 2015

randeevoe

EDITIE OUDENAARDE

juni 2015

57

Adriaen brouwer

26.27.28 JUNI 2015

• GRATIS TOEGANG •

KIM WILDE RAYMOND VAN HET GROENEWOUD PRAGA KAHN LAÏS

KID CREOLE & THE COCONUTS CLEYMANS & VAN GEEL SCHLAGERPARADE

PETER VAN DAMME / STUDENTENCLUB LAETITIA / JOTIE T’HOOFT

DE GEZELLIGSTE

TERRASSEN

PG 11-16


06

Column 04

Jotie T’Hooft Poëzieprijs 06

08

Peter Van Damme 08

Laetitia viert verjaardag 10

De Bierfeesten 17

Fotoreportage 20

10 20

Activiteitenagenda 22

Poëzie | Kop van de maand 24

STAL BLOCKEEL

BURGER MET GRATIS

BURGERBROODJE

BALLETJES IN

TOMATENSAUS

MET GRATIS PUREE

BBQ

PROEF ONS HEERLIJK BBQVLEES!

Zomerse tip:

Picknickmand!

WWW.SLAGERIJBLOCKEEL.BE PRINS LEOPOLDSTRAAT 65 OUDENAARDE • 055 31 15 68

COLOFON

UITGEVER

Design & Publishing Group bvba

Sint-Martensstraat 10, 9600 Ronse

VORMGEVING EN DRUK

Grafoman Sint-Martensstr. 10, Ronse

Willy De Praeter, Grafoman

Jessica Coussement, Grafoman

Jacob Van Achter, Grafoman

ALGEMENE COÖRDINATIE

Nathalia Tsala - info@randeevoe.be

055 600 630 - 0497 75 4763

ADVERTENTIEVERKOOP

Mathias Schamp - 0491 25 99 62

mathias@randeevoe.be

REDACTIE

Frederic de Vos - hoofdredacteur

Rogier Descamps - algemene redactie

Janna De Vleeschouwer - algemene redactie

Paul Cox - poëzie

Nathalia Tsala - algemene redactie

Hubert Dedoncker - cartoon

EINDREDACTIE

Frederic de Vos

© 2015 - Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie en de

medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen

die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave

opgenomen informatie.

RANDEEVOE DIGITAAL

www.randeevoe.be

http://issuu.com/randeevoe

Oplage : 16.100 exemplaren

Distributie door :


COLUMN

4

Beste Brillendragers

Zo ’s morgens wanneer je wakker wordt en je rekt

je uit… Ben jij dan ook iemand die zo van die kreunende

of grommende dinosaurusgeluiden maakt ?

Je moet er eens op letten ! We doen het allemaal.

’t Is zo grappig.

’t Is weer de moment van de asperges. Heb je het

ook al geroken ? Je hoeft er zelf geen gegeten te

hebben om het te weten. Wanneer je naar het toilet

gaat en jouw voorganger at asperges, dan zal je het

geweten hebben. ’t Is zo bizar.

Is het niet straf dat Rolls Royce speciaal naar België

komt om hier de vering van hun nieuwste model te

testen. Niet omdat het hier zo mooi is, maar omdat

de wegen er zo slecht bijliggen. Ze vinden nergens

anders een plaats waar er zoveel putten in de wegen

zijn als bij ons. En daarom testen ze hier hun

wagens. ’t Is zo beschamend.

Er is een nieuwe bunker ontdekt in Oudenaarde.

Het is een klein betonnen gebouwtje aan het

Amerikaans monument op de hoek van het

Tacambaroplein. We passeren er zoveel dat we het

eigenlijk niet meer zien. Maar wat is het verhaal

van dat gebouwtje ? Liggen de poepzakjes daar

verzameld ? Verschuilde snorremans er zich ooit ?

Komt daar de tunnel boven de grond vanuit de

kelders van het stadhuis ? Wat was of is de bedoeling

van dat kleine lelijke gedrocht ? ’t Is zo mysterieus !

En wat heel leuk is, ’t zijn bijna Bierfeesten ! Dames,

’t is de moment. De eerste die haar BH/slipje (geen

tijgerprint aub) tot boven op mijn torentje kan werpen

krijgt een vat !

Saluweert ne keer os ge mij ziet binst de Bierfeestn

en d’amuseleute ! En os ge mij ziet doansn, tons ette

tevele gedronkn.

Hanske de Krijger (broer van Jefke de Gever)


SONOBO

Reeds meer dan 40 jaar

fabrikant ramen & deuren

SONOBO NV | Industriepark De Bruwaan 14A | Oudenaarde

T 055 31 27 95 | F 055 30 01 69 | info@sonobo.be | www.sonobo.be

Open maandag tot vrijdag 7u30-12u & 13-18u en zaterdag 9-12u

NIEUW

Zonneglazen op sterkte

Nu ook in de hipste kleuren!

Nederstraat 20 - 9700 Oudenaarde - tel. 055 31 18 01

www.vanommeslaeghe.be - optiek@vanommeslaeghe.be


CULTUUR

6

Jotie T’Hooft Poëzieprijs

Jong en oud sloeg aan het dichten

Op 9 mei 1956 zag Johan Geraard Adriaan T’ Hooft het levenslicht. Achtendertig jaar

na zijn dood werd er in de Brandwoeker een verjaardagsfeest ter ere van dit dichterlijk

boegbeeld van de neoromantische poëzie georganiseerd. Dit alles binnen het kader van

de officiële prijsuitreiking van de Jotie T’Hooft Poëzieprijs.

Een prijs met een dubbel doel : “Een wedstrijd

waar we enerzijds Oudenaarde als stad van Jotie

T’Hooft op de poëziekaart zetten en houden. Anderzijds

streven we er ook naar het erfgoed van

Jotie in leven te houden”, aldus Tom Bruynooghe.

Sinds 2008, naar aanleiding van de dertigste verjaardag

van Jotie’s overlijden, vindt er om de twee

jaar een Jotie T’Hooft Poëzieprijswedstrijd plaats.

Na drie succesvolle edities werd er vorig jaar besloten

om de wedstrijd uitzonderlijk uit te stellen

omwille van de verkiezingsdrukte. Uitstel hoefde

in dit geval gelukkig geen afstel te betekenen.

Onder leiding van coördinator Tom Bruynooghe

slaagde het voltallige team van medewerkers er

ook deze keer weer in om een mooi concours

te organiseren. Bovendien blijkt de Jotie T’Hooft

Poëzieprijs steeds populairder te worden en ontvangt

de organisatie steeds meer inzendingen

van over de landsgrenzen heen.

Hoe verloopt deze wedstrijd nu precies ? De wedstrijd

kende het officiële startschot op zaterdag 11

oktober 2014. Tijdens een muzikale – en uiteraard

poëtische - hommageavond aan Jotie T’Hooft,

werd de vierde editie van de Jotie T’Hooft Poëzieprijs

voorgesteld aan het grote publiek. In tegenstelling

tot vorige edities werd er dit jaar voor

geopteerd om de wedstrijd een opener karakter

te geven. Concreet betekende dit dat er geen

vastgelegd thema werd opgelegd aan de deelnemers.

Uiteraard werden de deelnemers wel

aangemoedigd om zich te laten inspireren door

Jotie en/of zijn werk. Daarna kregen de deelnemers

de tijd tot 29 januari om hun gedicht(en)

in te sturen. Op die dag (die dit jaar overigens

ook gekend stond als Gedichtendag) klokte de

organisatie af op maar liefst 450 gedichten van

204 verschillende deelnemers. Daarna konden de

drie verschillende jury’s aan de slag. Onder de juryleden

vinden we bekende jeugdschrijvers zoals

Marc De Bel en Brigitte Minne, nationale dichters,

lokale cultuurliefhebbers en mensen die Jotie

persoonlijk gekend hebben.

Op 9 mei was het dan eindelijk zover en kon er

overgegaan worden tot de officiële ontknoping.

Iedereen was welkom op dit cultureel (en gratis)

volksfeest. Even dreigden de weergoden roet in

het eten te gooien waardoor de organisatie op

het laatste moment diende uit te wijken naar de

Brandwoeker waar de talrijke aanwezigen daar

dan werden getrakteerd op een muzikaal en

poëtisch feest.

Tot slot nog dit : in categorie A (0-14 jaar) ging

de eerste plaats naar Diedelinde Linskens Buffel

uit Oostkamp. In categorie B (15-18 jaar) kwam

Henrike Vellinga uit Groningen (NL) als winnares

uit de bus. De derde en laatste categorie (volwassenen)

werd gewonnen door Laurens Hoevenaren

uit Brummen (NL). Het blijft dus nog even wachten

op een Oudenaardse winnaar of winnares !

Janna De Vleeschouwer


R

E

T

S

R

X

I

A


• U N

I E D E R

H A N D E

L A A R S

• R O N S E


I X

A

E N

U N I


S

O N

D

E

S

C

O M M

E

R

C

T

A N

NIET TE MISSEN

ARTISANALE

MARKT

IN & ROND DE VRIJHEID

• R O N S E

U N I

O N

• U N

D

E

I E D E R

S

C

O M M

H A N D E

R

C

A N

L A A R S


E N

Een organisatie van de Unie der

Handelaars i.s.m. het stadsbestuur


INTERVIEW

8

De zoektocht naar muzikale vrijheid

Dirigent, zanger, muzikant en zangleraar Peter Van Damme

“Ik voelde dat ik het kon maar er zat iets niet juist”, aldus Peter Van Damme. Op 53-jarige

leeftijd staat hij op het punt om een zelfstandige zangpraktijk te beginnen en u kent hem

misschien ook wel als de dirigent van het Tabitakoor. Over zijn zoektocht naar de perfecte

stem en het vinden van zichzelf…

het jaar 1900 en op dat ogenblik bestond er weinig

tot geen wetenschappelijk onderzoek naar de stem

en stemproblemen. Daarom is hij zelf de stem gaan

onderzoeken en slaagde hij erin om zijn fout stemgebruik

teniet te doen. Hij ontdekte dat de mens

als één eenheid functioneert en dat het hoofd een

belangrijke rol speelt.

Doorheen de jaren bracht jouw muzikale

zoektocht jou regelmatig naar het buitenland.

Wat hebben die ervaringen jou bijgebracht ?

Uiteindelijk is mijn stijl een mix geworden van de

Engelse en de Italiaanse scholing, aangevuld met

een beetje Duitse Gründlichkeit. Dit alles gecombineerd

met mijn eigen ideeën natuurlijk ! (lacht)

Al mijn buitenlandse ervaringen hebben ervoor

gezorgd dat ik nu ook een brede wetenschappelijke

kennis bezit. Dat beschouw ik dan ook als één van

mijn sterktes.

Welke vroegste herinnering is belangrijk in

jouw persoonlijk verhaal ?

Terwijl mijn broer een fiets kreeg voor zijn plechtige

communie, kreeg ik een klein transistorradiootje

en daar was ik heel gelukkig mee. Dankzij die radio

kwam ik in contact met BRT3 en daar ontdekte ik

mijn smaak qua muziek. Bovendien besefte ik toen

dat ik dan toch niet zo apart kon zijn en dat anderen

mijn smaak deelden.

Vanaf je vijftiende ben je hoorn gaan studeren

en stond je vooral gekend als ‘de zingende

hoornist’. Toen je hier omwille van

technische redenen mee gestopt bent, ben

je je vooral gaan focussen op het zingen en

heb je ook geleerd over ‘de Alexandertechniek’.

Wat houdt dit precies in ?

Wel, deze techniek is vernoemd naar een Australische

acteur met stemproblemen. Dit gebeurde rond

Ondanks die uitgebreide kennis en de vele

ervaring in het zingen, werd je enkele jaren

geleden door de gekende bass-bariton

Gidon Saks naar de logopedist gestuurd.

Hoe reageerde je hierop ?

Hoewel het eigenlijk een bullebak van een man kon

zijn, was het eigenlijk ook wel een schat van een

leraar. Net door niet altijd “It’s good” te zeggen, ben

ik vooruit geraakt. Hij wist me te vertellen dat mijn

tong ‘vast zat’. Er zat teveel spanning op. Na één jaar

logopedie, stelde ik vast dat dit probleem helemaal

opgelost was. Hoewel ik vroeger vrij laag zong, zal

ik nu hoger zingen en voel ik me veel vrijer. Eindelijk

heb ik het gevoel dat ik gevonden heb waar ik al altijd

op zoek naar ben geweest. Hierdoor heb ik ook het

gevoel dat ik eindelijk tot rust kan komen.

Bij interesse voor persoonlijke zangbegeleiding

kan Peter steeds gecontacteerd worden via

bariton@skynet.be. De webstek van zijn koor

vindt u terug op tabitakoor.wordpress.com.

Janna De Vleeschouwer


DE NIEUWE VOLVO XC90

HET BEGIN VAN EEN NIEUW TIJDPERK

Hij is er. De nieuwe Volvo XC90, een icoon in Zweeds design. Krachtig

en puur. Intuïtieve bediening dankzij een 9” touchscreen display en

een 12” volgrafisch driver display. Een uiterst efficiënte motor die

garant staat voor nóg meer rijplezier en nóg minder CO 2

-emissie.

En de meest vooruitstrevende IntelliSafe veiligheidstechnologieën

die u op elk rijmoment maximaal beschermen.

Dat, is ons idee van luxe.

VOLVO XC90 D4 V.A. € 51.400

49 - 186 CO 2

G/KM | 2,1 - 8,0 L/100 KM

XC90 T8 HYBRID: 49 G CO 2

/KM - 400 PK,

100% FISCAAL AFTREKBAAR VOOR BEDRIJVEN

Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.volvocars.be. Afgebeeld model ter illustratie.

D’Hondt Eendrachtstraat 4 AALST 053-78 31 13 info@dhondtnv.be

D’Hondt Industrielaan 6 ZOTTEGEM 09-360 78 78 /DHondtReynaertVolvo

Reynaert Ambachtstraat 2 OUDENAARDE 055-31 00 88 www.dhondtnv.be


SAMENLEVING

10

Hiep hiep hoera voor Laetitia

Studentenclub viert verjaardag

“Komt makkers vrolijk aangeheven en aan ons herte lucht gegeven. In ‘t blijde Vlaamse

lied, en maken wij der stede konde, dat d’Oudenaerdse zijn op ronde en die en zwijgen

niet”. Aldus de eerste verzen van het Laetitia-clublied. Dé studentenvereniging van de

Vlaamse Ardennen blaast dit jaar 85 kaarsjes uit. Een terugblik op het prille begin.

Op 16 november dit jaar, zal het exact 85 jaar geleden

zijn dat de eerste statutaire vergadering van de club

plaatsvond op het kot van Regule met “drie flessen St.

Estèphe, een paar Bourgognes en een bak Caraibe bij

de hand”. Vandaag de dag kan de club met trots zeggen

dat het de oudste Gentse regionale club is. Zelfs tijdens

de oorlogsjaren, werd de werking nooit onderbroken.

Vandaag de dag blijft Laetita, onder leiding van praeses

Céline Supply, verdergaan op haar elan en bezorgt de

club haar leden de nodige ontspanning tijdens de vele

activiteiten. Cantussen, een galabal, een steakfestijn,

culturele uitstappen of weekends,... voor elk wat wils !

De oorsprong van Laetitia brengt ons naar Leuven,

waar de ‘Audenaerdsche Klub’ in het academiejaar

1899-1900 boven de doopvont werd gehouden. Vijf

jaar na het ontstaan van de ‘Audenaersche Klub’, ook

wel Moeder Oudenaardse genoemd, sluit Regule

Depraetere uit Huise zich bij de vereniging aan. Het

studentikoze verenigingsleven zorgt meteen voor een

aangename afwisseling met zijn studies geneeskunde.

Zich iets meer clubstudent dan geneeskundestudent

voelend gaat hij volledig op in de activiteiten en de

werking van de club.

Wanneer de Universiteit Gent (toen rijksuniversiteit)

vernederlandst wordt, vat Depraetere samen met

enkele studentenbroeders het plan op om naar Gent

te verkassen. Zo gezegd, zo gedaan. Vanaf 1929 bestaat

Moeder Oudenaardse niet langer uit één maar

uit twee afdelingen : eentje in Gent en eentje in Leuven.

Dit alles onder leiding van één praesidium en één

praeses, waarbij de afstand beide groepen er niet van

belette regelmatig te verbroederen tijdens gemeenschappelijke

activiteiten.

Tot slot nog enkele leuke weetjes :

• Laetitia is het Latijnse woord voor vreugde

• De eerste vrouwelijke praesidiumleden sloten

zich bij Laetita aan in het academiejaar 1966-1967.

Daarna was het wachten tot het schooljaar 2002-

2003 tot een vrouw aan de leiding kwam. De eer

van eerste vrouwelijke Laetitia- praeses ging naar

Nele De Vriendt.

• De clubleden van Laetitia staan bekend als enthousiaste

voetbalsupporters. Om zich tijdens het

weekend te ontspannen trokken ze in grote getallen

naar het Ottenstadion in Gent om voor KAA

Gent te gaan supporteren. De Laetitia-leden werden

dan ook regelmatig de buffalo’s genoemd.

Eén jaar later, in 1930, zal de Gentse afdeling onder

leiding van Regule Depraetere zich uiteindelijk officieel

afsplitsen van de Leuvense onder de naam ‘Oudenaardse

Club-Laetitia’ (ook wel Laetitia, Oudenaerdsche

hoogstudentenclub genoemd). Omwille van

de toestroom van leden uit Ronse en andere gemeenten

van de Vlaamse Ardennen zal de officiële titel van

de club al gauw ingeperkt worden tot ‘Laetitia’.

Janna De Vleeschouwer


EVENEMENTEN

17

De Bierfeesten

Plezier, muziek en bier !

Randeevoe is ook dit jaar mediapartner van de Adriaen Brouwer Bierfeesten. Velen praten

over Leuven Marktrock, maar Oudenaarde moet absoluut niet onderdoen. Integendeel !

Onze Markt is een prachtig decor en de artiesten zijn artiesten om U tegen te zeggen.

Filmpjes gemaakt tijdens het weekend zal je kunnen

bekijken op de Facebookpagina van de Adriaen

Brouwer Bierfeesten. Moet je werken, ben je ziek of

kan je om een totaal andere reden niet komen naar

de Bierfeesten, maar je woont of werkt in de ruime

regio, dan kan je de volledige feesten beluisteren via

de tijdelijke radiofrequentie 88.8 FM.

Nog een zeer aangenaam nieuwtje is het feit dat er

drie fietstaxi’s beschikbaar zullen zijn om u van en

naar uw wagen te brengen indien je ver geparkeerd

staat.

Theater Stam brengt een stuk onder de naam

‘Donkerbruyn’ (Bij het drukken van dit nummer was de

locatie van de opvoeringen nog niet bekend. Nvdr.)

Namen als Kim Wilde, Raymond Van Het Groenewoud,

Praga Khan, Laïs, Kid Creole & The Coconuts,

Cleymans & Van Geel en opnieuw een heuse schlagerparade

doen je toch naar adem happen als je

weet dat zij allemaal in Oudenaarde gratis te zien

zullen zijn. Breng aub grote biefstukken naar de

Arme Klaren dat het mooi weer mag zijn.

We beginnen met enkele wist-je-dat-jes :

Een dergelijk evenement organiseren in samenwerking

met de Stad Oudenaarde en de Brouwerijen

Roman en Liefmans kan enkel dankzij de steun van

een pak sponsors. Elk jaar zijn dat er meer en meer,

wat veelbetekenend is. Maar niet enkel de sponsors

zijn belangrijk, ook de ongelofelijke inzet van een

pak vrijwilligers voor en achter de schermen. En natuurlijk

U, het publiek.

Frederic de Vos is dit jaar voor maar liefst de 15de

keer uw gastheer. Voor de man die aan de andere

kant van de wereld voor maar liefst 5 miljoen kijkers

shows presenteert en nu nog eens in de thuisstad

op het podium staat heeft de organisatie alvast een

verrassing voorzien.

Het Kelioothuisje wordt ook dit jaar op vrijdagavond

in brandgestoken als protest tegen de belastingen.

Zolang het huisje brandt wordt er rond het

vuur gratis bier geschonken. Dus breng uw oude

kerstbomen ook maar mee ! Het zorgt voor vertier

én gratis bier.

Een opmerking die regelmatig terugkwam was dat

tijdens de opbouw van de setting van de volgende

artiest er een te lange stilte was op de Markt. Daar

heeft men nu wat op gevonden. Op de andere kant

van de Markt zal men DJ’s laten draaien vanop een

grote container. Als je nu van links naar rechts loopt

kan je het excuus gebruiken dat je eigenlijk gewoon

van het grote podium naar de DJ-container gaat en

omgekeerd. En dat het absoluut niets met de hoeveelheid

bierverbruik te maken heeft...

Op zaterdag vinden opnieuw de Kadeefeesten

plaats in de Hoogstraat in samenwerking met

Defensie. En ook de échte Piet Piraat komt langs !

Op het kerkpleintje is er drie dagen afterparty en

op het plein voor onze blauwe vrienden heeft de

jeugdraad opnieuw een DJ podium voorzien. Op

zaterdag is er een beach’less’party. Zand mocht niet

aangebracht worden, vandaar de ‘zandloze’ party


EVENEMENTEN

18

met echte biercocktails. Er staan heel wat DJ namen

op het programma zoals Maja J, No Trixx, Yves

De Ruyter, Double A, David D, Dave Lambert en

Bock Monsieur.

Op zondag is er een heuse schlagerparade waarbij

er aan alle leeftijden werd gedacht. Net als de

voorbije jaren zullen er opnieuw tafels en stoelen

geplaatst worden met voldoende ruimte tussen

om de polonaise te dansen ! Met onder meer Vader

Abraham, Marina Wally en de Romeo’s kan het niet

meer stuk !

Op maandag sluiten de senioren de Bierfeesten

af. Terwijl de Markt wordt opgekuist gaan zij in de

Mantovani goed uit hun dak gaan met taart, koffie

en muziek voor 5 euro.

VRIJDAG 26 JUNI 2015

naar Oudenaarde komt. Hij speelt enkel zijn populairste

liedjes. Dat het een feestje zal worden is nu

al zeker.

23u00 - Kim Wilde

Deze jongedame is net 10 jaar jonger dan Raymond.

Ze debuteerde in 1981 met het gekende ‘Kids in

America’. Vooral de mannen kunnen hun hartje

nog eens sneller doen slaan, zeker als je weet dat

ze dit jaar maar 1 optreden geeft in België en ’t is in

Oudenaarde. Mis het niet.

00u15 - Verbranding van het kelioothuisje

Zolang het vuur brandt deelt het schepencollege en

de gemeenteraad gratis bruin bier uit aan de omstaanders.

01u00 - Cleymans & Van Geel

Jonas Van Geel (Tegen de Sterren op, …) en Jelly

Cleymans (Thuis, …) hebben samen met enkele muzikanten

een coverband opgericht. Muziek en humor

gecombineerd, staat garant voor een leuk feestje !

02u15 - DJ Drezz/Les Mecs

ZATERDAG 27 JUNI 2015

20u00 - Ratsjenko

Raymond Van Het Groenewoud

Poprock : Te zacht om rock te zijn. Te hard om pop

te zijn. Poprock dus.

19u30 - SLT

Rock-’n-roll

20u30 - Officieel muzikaal openingsmoment

Steef Verwée, geboren en getogen in Oudenaarde

brengt 5 nummers in het Oudenaards dialect. Zijn

liedjes gaan over historische gebeurtenissen en personages,

de stad en de omgeving van Oudenaarde.

20u45 - Officiële opening met speeches en zo…

Toespraken door de schepen van feestelijkheden en

door de burgemeester. En ook Adriaen Brouwer komt

nog eens van zijn sokkel zijn duit in het zakje doen.

21u00 - Raymond Van Het Groenewoud

65 is de jongeman intussen en hij heeft totaal nog

geen plannen om op pensioen te gaan. Hij wil het

wel rustiger aan doen, dus is het super fijn dat hij

© Guy Kokken

21u00 - Laïs

Laïs zorgde voor een folk-revival in België. Ze gaven

een moderne touch aan folkmuziek en tourden er

mee door binnen- en buitenland. 20 jaar na de opstart

spelen ze nog steeds voor volle zalen en klinken

ze als nooit tevoren.

Laïs


EVENEMENTEN

19

01u15 - Praga Khan

Maurice Engelen wil steeds grenzen verleggen, muzikaal

en visueel. Een theatershow vertalen naar een

festivalpodium, dat is op de Bierfeesten zijn opzet.

Een bijzonder visuele show met een hoog dansbaar

karakter. Het nieuwe album van Praga Khan

‘MindSnatcher’ zal tijdens de Adriaen Brouwer Bierfeesten

gereleased worden.

02u00 - DJ Drezz/Les Mecs

22u00 - Horny Horses

Winnaars van de Rock Rally

23u00 - Kid Creole & The Coconuts

Een opvallende groep, dat is het minste wat je er

kan van zeggen. Een mix van bigband jazz, disco en

Caribisch-Latijns-Amerikaanse salsa. ‘Annie, I’m not

your daddy’ ken je zeker.

Een fenomenaal dansfeestje met een indrukwekkende

lichtshow !

00u15 - DJ Daddy Cool

Kid Creole & The Coconuts

Deze Zottegemnaar wil het Oudenaardse publiek

doen feesten. Moe of niet moe, dansen zal je.

ZONDAG 28 JUNI 2015

14u00 - Gilles Simoens

14u40 - Paul Severs

15u20 - Marina Wally

16u00 - Sammy Baker

16u40 - David Van Dijck

17u20 - Eveline Cannoot

18u00 - Vader Abraham

18u40 - Kate Lyan/Leentje

19u20 - Lindsay

20u00 - Jettie Palletie

20u40 - Swoop

21u20 - De Romeo’s

Info : www.adriaenbrouwerbierfeesten.be

Nathalia Tsala


20

» Oudenaarde leeft ! En Randeevoe was erbij ...

Herdenking ‘150 jaar

Slag bij Tacambaro’

op zaterdag 25 april op het

Tacambaroplein te Oudenaarde

Een volledige reportage op

www.randeevoe.be !


Slim is het

nieuwe cool.

Niet contractuele foto

ONTDEK DE NIEUWE SSANGYONG TIVOLI

TIJDENS ONZE OPENDEURDAGEN

OP 11, 12 & 13 JUNI.

Niet contractuele foto.

2)

VANAF € 14.990 1)

DYNAMISCH DESIGN • MODERN EN VERFIJND INTERIEUR • 5 ZITPLAATSEN MET EEN RUIME KOFFER •

MODULEERBAAR NAAR WENS • INTELLIGENTE VEILIGHEIDSSYSTEMEN • 5 JAAR WAARBORG EN BIJSTAND • ...

DRIVEN BY YOU

4,3 - 7,2 L/100 KM. 113 - 167 G CO 2

/KM 3)

1) Door invoerder aanbevolen maximale verkoopprijs geldig vanaf 01/01/2015, incl. BTW (21%) voor een Tivoli Crystal Benzine 1.6L E-XGI160 2WD 6MT. 2) Alle informatie en voorwaarden betreffende 5 jaar waarborg en bijstand zijn beschikbaar op aanvraag bij uw officiële SsangYong verdeler en op www.ssangyong.be 3) De weergegeven waarden

voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemiddelde waarden; deze kunnen variëren afhankelijk van wegomstandigheden en het rijgedrag van de bestuurder. Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004) op www.ssangyong.be.SsangYong Motors Middle Europe N.V. verkoopt zelf niet rechtstreeks aan de consument. Alle specificaties kunnen

zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Gelieve uw plaatselijke verdeler te contacteren om de meest recente informatie te verkrijgen. SsangYong Motors Middle Europe N.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele drukfouten. V.U.: SsangYong Motors Middle Europe N.V., Pierstraat 231, B-2550 Kontich,

ondernemingsnummer : 0829.189.355

GARAGE PARET N.V.

Hoofdverdeler SsangYong - Leynseelstraat (N8) 66 - 8580 Avelgem - tivoli@paret-nv.be - 0486 63 37 49

SSY_Annonce A4 Horizontal_BE_Tivoli.indd 5 22/04/15 15:08

heeft een nieuwe website !

KEURSLAGER KRIS

Berkenstr. 28, Maarkedal

info@keurslagerkris.be

Tel. 055 30 01 54

www.keurslagerkris.be

Naast verfijnde barbecue

zijn we ook gespecialiseerd

in verzorgde koude buffetten

vb: Vlees- en visschotel € 13.95/pers.

Zes vleessoorten, gekookte zalm, tomaat garnaal,

ei gevuld met tonijn, groentjes en aardappelsla

ZOMERACTIE WINKEL

Spaaractie

voor professionele

keukenmessen

(niet geldig voor traiteurgerechten)

www.randeevoe.be

ZOMERACTIE VAN

1 JUNI TOT 31 AUG

vanaf 6 pers.

koud buffet vlees & vis

1 FLES WIJN GRATIS


ACTIVITEITENAGENDA

22

ZONDAG 7 JUNI

vanaf 14u

ZATERDAG 13 JUNI

vanaf 14u

27 JAAR SPROOKJESBOS

OUDENAARDE

Park Liedts

Zes klassieke en nieuwe sprookjes in

het unieke kader van het park. Zwartkapje,

De nachtegaal, Peter Pan, De

Nieuwe kleren van de Keizer, Assepoester,

Het heerlijke eiland van Koning

Torelore. De 6 sprookjes worden 6 keer

gespeeld. Tussendoor iets eten, iets

drinken of vissen naar een cadeautje.

Ervaren regisseurs, kinderen en ouders

van Freinetschool de Vier Tuinen bezorgen

je een fijne dag. Tickets en info op

www.sprookjesbos.org

______________________________

VRIJDAG 19 JUNI

om 21u

SILBURY HILL

FOLK ROCKERS

The Irish Pipes,

Deinzestraat 15, Oudenaarde

Silbury Hill is een akoestisch duo van

Ipswich in het Oosten van Engeland,

bestaande uit Scott Dolling (fluit,

gitaar, vocaal) en David Stainer (guitars,

mandoline, vocaal). Naast hun eigen

repertoire, spelen zij een reeks originele

liederen en covers van andere artiesten

zoals Jethro Tull en Fairport Convention.

Zij traden op in heel wat pubs

en ook op festivals, waar zij eveneens

veel artiesten begeleid hebben, o.a. de

‘Oysterband“. Dit is hun eerste optreden

in België, alvorens naar Arras te reizen

om op te treden in het grote muziekfestival

‘La fête de la Musique’. Silbury

Tilly heeft 2 cd’s met origineel materiaal

uitgebracht : ‘The Tudor Rose’ (2011)

en ‘Broadside & Mayhem’ (2013) - te

verkrijgen na hun optreden. Zij verzamelen

momenteel materiaal voor een

3 de cd die deze zomer wordt uitgebracht.

In samenwerking met de V.Z.W.

Oudenaarde en Zustersteden - Kern

Arras. Info : The Irish Pipes 0476 30 75 13

______________________________

MAANDAG 22 JUNI

om 20u

DE PARADOX VAN

VRIJMETSELARIJ

Vrijzinnig Centrum Liedts,

Parkstraat 2-4, Oudenaarde

De voordracht door Dhr. Jimmy Koppen,

CAVA, Vrije Universiteit Brussel. Het

nieuwe boek van Jimmy Koppen,

historicus aan het Centrum voor Academische

en Vrijzinnige Archieven,

verscheen in september 2014. Hierin

onderzoekt hij de schijnbare dubbelzinnigheid

van loges en vrijmetselaarskoepels

in België. Toegang : vrije bijdrage,

wordt doorgestort aan het Kinderkankerfonds.

Info & inschrijving via

info@vcliedts.be of 055 30 10 30.

______________________________

VRIJDAG 26 JUNI

om 19u30

JAARLIJKSE

MAATJESAVOND

Vrijzinnig Centrum Liedts,

Parkstraat 2-4, Oudenaarde

Organisatie van Willemsfonds Oudenaarde.

2 stuks maatjes garni met een glaasje

Aquavit en een Carlsberg voor 14 euro.

Info & inschrijving via info@vcliedts.be of

055 30 10 30.

Wenst u ook uw evenement

hier gratis te promoten ?

Mail voor 20 juni 2015 de

nodige info door naar

info@randeevoe.be

SPEED DEALS

OP NIEUWE

STOCKWAGENS

Avensis Skyvieuw 2.0 d4d

Aan uitzonderlijke

voorwaarden !

DEMOWAGEN 0 KM

OPENDEURDAGEN

5 - 6 - 7 JUNI 2015

met animatie & occasiemarkt !

YARIS - Design - 1.33 benzine

Exclusieve uitvoering

met airco, camera,... Aan zeer

uitzonderlijke voorwaarden !

AURIS

5d - 1.4 diesel STYLE silver

Topoccassie Hilux

RAV 4 demo

Yaris 1.0 comfort

NIEUW ! Gps, panodak, sportieve

zetels, camera, aut.airco,... 0 km

22.000€

18/09/2012, 99.875 km, trekhaak,

leder, gps, camera, verwarmde zetels

29.000€

4x4 diesel, niet ingeschreven,

unieke velgen, 3.000 km

29.500€

Spotprijs !

13.950€

Wij verzorgen ook het onderhoud van uw Lexus !

Garage Van Dorpe • Westerring 3 • Oudenaarde • T 055 31 18 22 • WWW.GARAGEVANDORPE.BE


Outlet Multibedden

Nieuw kwaliteits slaapcomfort aan fabrieksprijzen

www.outletmultibedden.be

Stockverkoop kortingen tot -50%

Matras HR 7 zone pocket Matras PU 7 zone pocket Matras comfortschuim

Dikte 24 cm

90X200 CM 639€ NU 319€

140X200CM 999€ NU 499€

160X200CM 1139€ NU 569€

180X200CM 1318€ NU 659€

Matras op maat mogelijk!

Dikte 20 cm

90X200 CM 319€ NU 159€

140X200CM 499€ NU 249€

160X200CM 579€ NU 289€

180X200CM 659€ NU 329€

Matras op maat mogelijk!

Dikte 16 cm

90X200 CM 179€ NU 89€

140X200CM 279€ NU 139€

160X200CM 319€ NU 159€

180X200CM 358€ NU 179€

Matras op maat mogelijk!

1119€

599€

PROMO PROMO PROMO PROMO

BOXSPRING ANNA

140 of 160 of 180cm lederlook

*incl matras

Onmiddellijk leverbaar!

1499€

999€

GRATIS 1 X DEKBED MICROFIBRE 2 X HOODKUSSEN MICROFIBRE

BOXSPRING ANDREA

160x200cm zwart lederlook

*incl matras & topper

Onmiddellijk leverbaar!

* enkel geldig bij een nieuwe aankoop van boxspring andrea

Gaversesteenweg 51 - 9800 Deinze - 09 387 04 00 - Open van dinsdag tot zaterdag van 10u-12u & 13.30u-18u


EEN GEDICHT | KOP VAN DE MAAND

24

MADELIEFJES

Laat bootjes in jong zonlicht binnenvaren

in een dag zonder enveloppen

van ambtenaren of ex-vriendinnen

die me met bedenkelijke graagte

willen verontrusten.

Laat katten en zuigelingen in onschuld verder slapen

en laat me intussen

het hart van deze aarde horen bonzen

waarop ik met mezelf alleen lig.

Laat onrust smelten

met het ijs van diepgevroren maanden

dat knook na knook begint te kraken.

Laat me toe jagers te verjagen

die het op mijn wilde haar hebben gemunt,

die fragiliteit proberen wurgen

omdat ze zich verloren in het gewriemel

van opportunisme en geslijm

en daarom mijn hart in hun keel horen bonzen.

Laat madeliefjes bloeien op hun graf

en laat vragen niet nodeloos op antwoorden wachten.

Paul Cox

Een

gedicht

Op deze bladzijde wordt elke maand een

gedicht gebracht, nu eens van mezelf, dan

weer van een ander dichter of dichteres. Altijd

wordt het vergezeld van een korte introductie,

sfeerschets en/of bespreking.

Dit keer weer een gedicht uit mijn voorlopig laatste

bundel ‘Ik zweeg daarover’. Eerder wees ik al eens op

de moeilijkheid een eigen gedicht trachten te becommentariëren.

Het is een beetje datgene wat eigen zou

moeten zijn aan een gedicht (het ver voorbij de horizon

proberen grijpen, het onbereikbare in de ogen

willen kijken, emoties, verwondering, beelden, het

onverwoordbare toch een breekbare stem geven, al is

het dan te voet, al is het dan met blote vingers) weer

naar de grond te sleuren, in alledaagse woorden om

te zetten. Het hierbij gevoegd gedicht ‘Die jaren’ wil de

spanning aangeven tussen de feitelijke, waarneembare

wereld en de wereld in jezelf : wat je beroert, wat je

aanvreet, in je vertelt, je roept, je pijnigt, enz. Bij het

verlies van een beminde ‘gaat het leven verder’, maar

is dat nog hetzelfde leven ? Kwamen er geen barsten

in dezelfde wereld, verkleurde hij niet, sloeg hij geen

gaten in je ziel ?

Paul Cox - www.paulcox.be

Kop van de maand

Jeroen Baert

Geboortedatum : 15 mei 1987

Partner : Tina Verburgt

Hobby’s : voetbal, fitness, fietsen, lekker eten

Als jonge snotneus werd Jeroen Baert, bij de vrienden beter bekend als “Snor”, al snel gebeten door de voetbalmicrobe.

Mexico ’86 werd meermaals uitvoerig besproken ten huize Baert maar toen hij vijf jaar werd besloot

Jeroen dat het tijd was om de gespreksstof aan tafel te vernieuwen. Kleine Jeroen betrad de grasmat van

KSV Oudenaarde en wat bleek ? Hij kwam, hij zag en hij gaf er ‘nen goeien sjot’ op. Bye bye Mexico ‘86 , hello

Oudenaarde ’93. Twaalf jaar (en 4 voetbalploegen) later is de liefde voor het voetballen nog altijd even groot

en staat Jeroen nog steeds iedere zondag paraat om samen met zijn ploegmaten van VV Horebeke voor de

overwinning te gaan. Zijn jarenlange inzet en ervaring leverden hem recentelijk zelfs de titel van ‘Speler met de

beste traptechniek van Oost-Vlaanderen’ op. Hierdoor mag u Jeroen vanaf nu ( indien gewenst) één jaar lang

aanspreken als ‘Puma’s Evopower Ambassadeur 2015’. Geen paniek, ondanks de uitgebreide titel blijft Jeroen

een bescheiden jongeman. Veel lawaai zal hij nooit produceren maar met zijn sympathieke en eerder verlegen

verschijning, weet hij iedereen te charmeren ! Zijn favoriete Rode Duivel Kevin De Bruyne achterna gaan zit

er helaas niet meer in. 30 jaar lijkt Jeroen een mooie leeftijd om de voetbalschoenen aan de haak te hangen.

Maar… kan hij dan definitief afscheid nemen van zijn ‘lievelingsspelletje’ ? Dat blijft natuurlijk de vraag !

Omdat hij ondanks enkele zware blessures er blijft voor gaan, omdat hij de toeschouwers blijft

verwennen met knappe doelpunten, omdat hij nooit naast zijn (voetbal)schoenen is gaan lopen

en omdat hij gewoon goed is in wat hij doet, is Jeroen Baert deze maand onze Kop van de Maand.

Janna De Vleeschouwer


WEDSTRIJD

Waar heb ik dat nog gezien ?

Elke maand trekt Randeevoe door het centrum van Oudenaarde op zoek naar een uniek kiekje. Heb jij oog

voor detail, dan herken je het vast… Want één ding is zeker, u heeft het nog al gezien ! Deze maand schenkt

Randeevoe aan de fortuinlijke winnaar een bongobon ‘Santé’. U kan uw antwoord sturen naar info@randeevoe.

be. De winnaar wordt getrokken uit de verschillende inzendingen.

Antwoord vorige

wedstrijdvraag :

Bourgondiëstraat 8, Oudenaarde

De gelukkige winnaar is :

Ellen VAN GYSEGEM, Zingem

NAME: MAXIM

CRIMINEEL

8.06.20

2015

BRADERIE

RONSE

GOEDE

ZONNEBRILLEN

ACTIE

pl. fr. rooseveltplein 23 • ronse-renaix • 055 21 91 06

maxim@optiekdhondt.be • www.optiekdhondt.be

looking good

feeling good

Chanel | Dolce Et Gabbana | Fendi | Gucci | Prada

Oakley | Max Mara | Starck | Lafont | Tommy Hilfiger

Giorgio Armani | Persol | Silhouette | Ray Ban

Hugo Boss | Pro Design | Vingino Kids | …


OPENDEURDAGEN

VAN 5 T.E.M. 7 JUNI

OPENDEURDAGEN

VAN 5 T.E.M. 7 JUNI

OOK OPEN OP ZONDAG

OOK OPEN OP ZONDAG

PROFITEER VAN

UITZONDERLIJKE CONDI

PROFITEER VAN

UITZONDERLIJKE CONDITIES!

(1)

Garage Van Dorpe NV

Garage Westerring Van Dorpe 3 – 9700 NV Oudenaarde

Westerring Tel: 055 3 – 9700 31 18 Oudenaarde

22

Tel: 055 31 18 22

(1)

2,1-14,4 L / 100 KM | 49-340 G / KM | www.toyota.be

2,1-14,4 L / 100 KM | 49-340 G / KM | www.toyota.be

(1) 5 jaar garantie en bijstand: fabrieksgarantie van 3 jaar (max. 100.000 km) verlengd met 2 jaar (tot max. 150.000 km) door Toyota Belgium N.V. op de wagens door haar geleverd en voorzien van het bijhorend ce

Verkooppunt. Aanbod onder voorwaarden. Meer info op toyota.be of bij uw erkend Toyota Verkooppunt.

(1) 5 jaar garantie en bijstand: fabrieksgarantie van 3 jaar (max. 100.000 km) verlengd met 2 jaar (tot max. 150.000 km) door Toyota Belgium N.V. op de wagens door haar geleverd en voorzien van het bijhorend certificaat, geleverd door uw erkend Toyota

Verkooppunt. Aanbod onder voorwaarden. Meer info op toyota.be of bij uw erkend Toyota Verkooppunt.

More magazines by this user
Similar magazines