TIJDINGEN nr. 83 juli - augustus - september 03 2012 - VMl

flytovml.com

TIJDINGEN nr. 83 juli - augustus - september 03 2012 - VMl

03

2012

TIJDINGEN nr. 83 juli - augustus - september

Tijdingen P.

VML-Tijdingen verschijnt tweemaal per semester en is een uitgave van Vlaamse Cluster van Luchtsporten

V.u.: Duchesne Arthur

Prins Boudewijnlaan 318

2650 Edegem

België - Belgique

P.B. - P.P.

2099

ANTWERPEN X

BC 30960

nr. 209083


COLOFON.

VML Tijdingen is het tijdschrift van de

Vlaamse cluster voor Luchtsporten/

Vereniging voor modelluchtvaartsport

en verschijnt tweemaal per semester.

De juiste verschijningsdatum kan

schommelen, afhankelijk van de

beschikbare informatie.

Hoofdredactie:

De Maertelaere Willy

Wilgenstraat 22

9950 Waarschoot

w.demaertelaere@skynet.be

Elk lid van de VML kan teksten inzenden,

deze worden gepubliceerd indien

ze niet in strijd zijn met de goede

werking van de vereniging en de

wetgeving. Artikels kunnen gemaild of

opgezonden worden in word of excel,

foto’s in jpeg.

Wedstrijdverslagen dienen voorzien te

zijn van meerdere foto’s. Graag ook

uitleg bij deze foto’s.

Alle inzendingen via mail naar:

w.demaertelaere@skynet.be

De redactie is niet verantwoordelijk

voor de ingezonden artikels.

Coverfoto:

Ambiorix Aerobatic Cup 2012 bij

de Tongerse ModelVleugels

Foto ingestuurd door,

Bertho Bastiaens

In dit nummer

Woordje van de voorzitter

Nieuwe producten

200 km/h in Tongeren

Wereldrecord duurvlucht

Knuffelvliegen in Eeklo

Doefel bij O.M.A.C.

De jeugd onze toekomst

Wase helisymposium

F3Open Fun-Flyers

Private practice

F3Open E.M.L.

FLY-IN bij De Stunters

Profiel van een piloot

F3Open Tongeren

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 3


Woordje van de voorzitter.

Goede Vrienden ,

Wanneer u dit leest zijn wij reeds half september, ik hoop dat u van een deugddoende vakantie heeft genoten.

Ondanks het kwakkelweer van de voorbije maanden vonden er in verscheidene clubs toch een aantal activiteiten

plaats die onze Modelluchtvaartsport naar het grote publiek toe positieve bekendheid gaven. In deze derde

Tijdingen van het jaar kan u enkele artikels lezen van activiteiten ingericht door de clubs, via Tijdingen kan u alles

wat er in uw club leeft en wordt georganiseerd aan al onze leden bekend maken, hiervoor moet u niet veel doen,

schrijf een tekstje, maak enkele foto’s en stuur alles zonder opmaak naar het gekende mailadres, misschien bouwt

u aan een prachtig toestel, of heeft u een ervaring meegemaakt die ook voor anderen interessant is, laat het

weten aan de redactie die giet het wel in een artikeltje.

De internationale FAI kampioenschappen zijn achter de rug, de prestaties van onze afgevaardigde teams waren

van wisselend succes waardoor België in de landenklassementen niet tot de top behoord. Bij de sectie F3A waren

de prestaties het best waardoor een achtste plaats op vijfentwintig deelnemende landen werd behaald. Voor de

sectie F3K werd het een veertiende plaats op achttien landen en voor F3C de twaalfde plaats op dertien landen.

Bij The Little Wings werd een record gebroken, na lange voorbereiding en uitstel door het slechte weer werd op 4

augustus het Wereldrecord duurvlucht met een elektrische modelhelikopter gebroken, u kan het verslag hiervan

in deze Tijdingen lezen.

Eindelijk is er ook eens positief nieuws te vertellen over het Directoraat-generaal luchtvaart.

Op de halfjaarlijkse vergadering in juni die de Koninklijke Belgische Aero Club (met vertegenwoordigers van al

de aangesloten federaties) had met de Directeur-generaal F.Durinckx en zijn medewerkers, werd er ons beloofd

dat er een nieuwe circulaire zou komen. Wij hadden verwacht dat dit zoals gebruikelijk nog wel enige tijd op

zich zou laten wachten. Er was een speciale vergadering voorzien van B.M.L. op 25 juli om samen met de A.A.M.

een voorstel uit te werken waarmee wij naar de onderhandeltafel zouden gaan. Tot onze grote verwondering

kwam er op 15 juli een uitnodiging om op 17 juli aanwezig te zijn op het DGLv om samen te werken aan een

nieuwe circulaire. Er is toen op 16 juli een spoedvergadering gehouden bij Mvr. Paulette Halleux in aanwezigheid

van Paulette , Robert Herzog , Roger Lebrun , Dirk Van Lint en ik zelf om het overleg voor te bereiden en een

gemeenschappelijk standpunt in te nemen.

Het overleg met DGLv is heel constructief verlopen en volgende voorstellen werden ons gedaan.

- De afstand tussen 2 modelluchtvaart terreinen gaat van 5 km naar 3 km. De afstand tussen onze terreinen en de

andere gebruikers van het luchtruim worden verminderd :

-tussen een modelterrein en groot vliegveld gaat het van 10 naar 5km.

-tussen een helicopter start en landingsplaats naar 1km.

-tussen een ulm terrein naar 3 km.

Het Dglv stelt ook voor om een uitbatingvergunning af te leveren aan privaat personen waar enkel deze persoon

en de leden van zijn familie zouden mogen vliegen.

De piloten die vliegen met modellen cat.2 en cat.3 moeten over voldoende ervaring beschikken om veilig te

kunnen vliegen.

Het DGLV stelt voor dat de controle van deze vaardigheid zou in het vervolg onder de bevoegdheid vallen van VML

en AAM. Dit houdt in dat het demonstratie brevet van één van de beide vleugels verplicht wordt .

Er werden verschillende voorstellen gedaan door de modellisten.

-de mogelijkheid om de afstand te herzien tussen de modelvliegtuigen en zekere obstake zoals windmolens.

-de mogelijkheid om de vlieghoogte naar 200m. te brengen , niet alleen voor wedstrijden en

meetings, maar ook voor het examen van brevetten ( dit onderdeel moet dan ook minstens een maand op

voorhand aangevraagd worden en via een notam bekend gemaakt worden ,

(deze vraag werd reeds toegestaan op de samenkomst DGLV – KBAC van 12 juni )

- de mogelijkheid om de vlieghoogte van 120m. en zelfs van 200m. te herbekijken terrein per

terrein en op bepaalde uren. Dit zouden dan “Aeromodelling boxes “ worden genoemd in navolging van de grote

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 4


vliegtuigen waar men spreekt over “aerobatics boxes”

Dit voorstel vraagt uiteraard een doorgedreven studie en een volledig dossier kan dan aan

het DGLv overhandigd worden via de K.B.A.C.

- het geluid van de modelvliegtuigen zou beperkt worden tot 86 dBA op 7 meters ,

tenzij de regionale overheden strengere regels zouden opleggen

-de mogelijkheid om de circulaire niet toe te passen op modellen van minder dan 2lb. (ongeveer 1kg.) maar

het exacte gewicht moet nog bepaald worden. De beoogde modellen zijn vooral de speelgoed modellen en de

parkflyers.

“De AMA (american modelling association) definieert de parkflyer als een toestel van minder

dan 2lb (ongeveer 1kg.) en die onmogelijk met een snelheid van meer dan 60mph (96.56km/u)

kan vliegen. Het toestel moet een zwever zijn of een elektrisch aangedreven model ,

radiobestuurd en altijd vliegen binnen het zicht van de piloot .”

Aankondiging,

Het piraat vliegen moet zoveel mogelijk ontraden worden in het voordeel van onze clubs.

Het is nu wachten op een draft versie van de nieuwe circulaire om dan hopelijk gezamenlijk

tot een eindresultaat te komen

We mogen hopen dat deze circulaire nog voor het einde van het jaar 2012 zal verschijnen.

Ik wens jullie allemaal nog een prettig einde seizoen met hopelijk nog goed vliegweer.

Arthur Duchesne

voorzitter

De Vlaamse Cluster van Luchtsporten vzw zal tegen 1 mei 2013 een deeltijdse medewerker aanwerven.

Ofschoon de taakinvulling nog kan wijzigen, betreft het een “allround” administratieve functie

(met o.a. algemeen secretariaatswerk, rapportering, opstellen van Bloso-dossiers, boekhouding, ondersteuning

van begeleidings/vormingsopdrachten en promotionele activiteiten).

De aard van het werk en het werkterrein verlangen een flexibele ingesteldheid

(o.a. avond- en weekendwerk).

Kennis van/vertrouwd zijn met de luchtsportsector is gewenst.

Overeenkomst volgens bediendestatuut, 19u/week, standplaats Deurne, verloning volgens Blosoloonnorm

C211, diploma HOKT, thans bachelor (BPA) is noodzakelijk.

Geïnteresseerde personen kunnen zich melden via brief of e-mail:

VCL vzw, Termikkelaan 9, 2530 Boechout - e-mail: vcl@online.be

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 5


Nieuwe producten bij BMI

Graag delen wij u volgende nieuwe producten mee:

Mini, medium en large elektrisch intrekbaar

landingsgestel.

- Elektrisch intrekbaar landingsgestel voor

vliegtuigen en helikopters.

- Dit alles in één systeem verlangt geen complexe

aansturing of een extra servo.

- Het intrekbaar landingsgestel wordt op een vrij

kanaal op de ontvanger aangesloten en laat zich

bedienen zoals een servo door een schakelaar op

kanaal 5.

- Leverbaar in 3 verschillende groottes, voor

modellen tot 2.0kg, 3.0kg, 5.0 kg.

- Centraal- (2) en neusgestel (1) worden apart

verkocht.

- Montageblokken uit aluminium.

U zal versteld staan van de prestaties van uw model

met het ingetrokken landingsgestel.

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 6

Balanceer adapter 4in1

Universele 4in1 Balanceer adapter voor

2s~6s LiPo ’s met HX, EHR, HP-PQ & TP-FP

connectoren.


Quadcopter Futura 360

Dankzij de 3-voudige gyroscoop in de controller die

over de 6 assen werkzaam is, brengt U de FUTURA 360

moeiteloos op oefenhoogte en kan de beginnende piloot

vertrouwd geraken met de besturing van het model.

Met één schakelaar op de zender, verandert U de modus

van ‘Autostabiliserend’ naar 3D en voert u snelle en

wendbare 3D- bewegingen uit. De Sky is hier letterlijk de

limit.

Dankzij het extra meegeleverde verhoogde landingsgestel,

hebt u de mogelijkheid een optionele camerasteun te

monteren onder uw model, zodat U van op de gewenste

hoogte luchtopnames kan nemen. De FUTURA 360 wordt P&F geleverd: het chassis is volledig gemonteerd met inbegrip

van de motoren, regelaars, verdeelbord en radioplaat. Het enige wat u nog dient te doen is het monteren en aansluiten

van de speciale FY-30A controller aan uw ontvanger.

● Telegeleide P&F Quadcopter

● Geschikt voor Indoor en Outdoor

● voorzien van 4 krachtige Brushless Motoren

● Met vlucht controller FY-30A (6-Assen)

● Sterke en flexibele constructie in Nylon

● Voorzien van twee landingsgestellen

● uit te rusten met camerahouder (Optioneel)

● Kan bijkomend met LEDs uitgerust worden. De aansluiting is voorzien.

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 7


Snelheden van boven de 200 km/h

– Op zondag 1 juli organiseerden de Tongerse Modelvleugels de 2de wedstrijd van het Belgisch

kampioenschap pylon racing met modelvliegtuigen. Er werd gevlogen in 3 klassen van oplopende

snelheid, maar zelfs de toestellen van de ‘langzaamste’ klasse halen makkelijk 200 km per uur.

Op deze 2de wedstrijd van het

seizoen waren er 20 ingeschreven

piloten verdeeld over de drie

klassen. 10 piloten vlogen F5D (een

snelle elektrische klasse), 7 piloten

vlogen Q500 A (de snelle klasse

voor vliegtuigen met een 6,5cc

motor) en 3 piloten namen deel in

de iets tragere Q500 B klasse.

Hoewel het een wedstrijd van

het Belgisch kampioenschap was,

waren ook een aantal Duitse piloten

van de partij.

Ondanks dit grote aantal piloten

stelde de wedstrijdleiding een

vlnr Huygen Jeroen en Henri Horion

vluchtplan op waarin iedereen minstens 7 vluchten zou

maken. De toon van de dag werd al vlug gezet.

Er stak een felle wind op die het opstijgen en het landen

van de toestellen bemoeilijkte. Een

aantal van de fragiele elektrische

toestellen liep dan ook schade op

bij het landen en sommige van de

Q500 toestellen raakten dan weer

moeilijk van de grond, met alle

gevolgen van dien.

Ook voor de wedstrijd in het

algemeen was de wind niet

voordelig. Er werden zelden

scherpe tijden gevlogen omdat de

piloten steeds moesten corrigeren

tegen de wind.

In de F5D klasse ging de winst naar

de Duitser Arndt Schafmeister.

De eerste plaats in de Q500 A klasse

was voor Patrick Verjans en in de

Model Patrick Verjans

Q500 B klasse mocht Jeroen Huygen het goud in ontvangst nemen.

Jeroen Huygen

in TONGEREN

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 8


INLEIDING:

Voorjaar 2012, een bevriende modelbouwer stuurt puur ter informatie een mailtje naar een aantal

medehobbyisten van The Little Wings VZW te Haaltert, waaronder ondergetekende, met de melding

dat er een nieuw FAI wereldrecord officieel erkend is in de klasse “F5 open - helikopter - elektrische

motor - duration = type 199”. Dit werd gepresteerd door de Duitser Werner Heieck, met een tijd van

1 uur 17 minuten en 17 seconden, in september 2011:

DE PRILLE START:

Wereldrecord duurvlucht

elektrische modelhelikopter

Op de een of andere manier blijkt het onmogelijk om dit zomaar uit mijn hoofd te zetten, en korte

tijd later begint een zoektocht naar meer informatie over dit wereldrecord. Blijkt dat hiervoor een

Henseleit TDR gebruikt is, met het grootste aantal batterijen dat kan meegenomen worden zonder

het maximale gewicht, toegelaten door de FAI, te overschrijden. Wat meteen de vraag doet rijzen of

hiermee niet reeds het uiterste maximum bereikt is wat technisch haalbaar is, rekening houdende

met de FAI reglementering. Met hulp van Dhr. Robert Herzog, waarvoor onze dank, wordt deze reglementering

later uitgepluisd, zodat duidelijk is aan welke voorwaarden een dergelijk record moet

voldoen. Met eerdere gelijkaardige experimenten in het achterhoofd werd het intussen duidelijk dat

dit record misschien toch niet onverslaanbaar is. En hiermee was de uitdaging gesteld, nu werd het

stilaan onvermijdelijk om hiermee door te gaan.

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 9


DE PRAKTISCHE UITWERKING:

De eerste stap was het vormen van een klein team, kwestie van de nodige technische, praktische

en theoretische kennis te verenigen, samen met het budget en de wil om er mee door te gaan tot

het einde. Met twee man, zijnde mezelf en een bevriend clublid, Erwin Baetens, wordt gestart met

de uitwerking van het project, zowel naar voorafgaande berekeningen als ideeën toe, en qua te

volgen FAI procedure. Verder krijgen we de organisatorische steun toegezegd van onze club, The

Little Wings VZW te Haaltert. Uiteindelijk wordt er gekozen voor een andere aanpak als het huidige

record, daar het duidelijk is dat die opstelling quasi op het einde van de mogelijkheden zit. Ultralicht

zal dus de onvermijdelijke boodschap zijn...

Nu begint er een lange denktocht en nogal wat lastige afwegingen doorheen de resultaten van eerdere

proeven, efficiëntie berekeningen, gewicht tegenover vermogen verhoudingen, bladlengten,

toerentallen en bijhorende rendementen, optimale lipo cellen die de benodigde stroom nog net

kunnen leveren dus zonder te sterk en dus te zwaar te zijn, op de markt beschikbare helikopters waar

kan mee gestart worden als platform of de eventuele keuze van een zelfbouw constructie, efficiënte

en lichte elektrische motors, enzovoort. Talloze testen zullen de weken erna plaats grijpen, soms met

wisselend succes, zoals de dag waarop we een motor ongezien gloeiend heet stookten omdat die

met de regelaar, maar enkel onder hoge gewichtsbelasting, slecht samenwerkte. Beter verliep een

belastingstest van een micro servo welke met 700 gram gewicht op een arm van 10 mm continu gedurende

anderhalf uur gemarteld werd, waarbij de temperatuur weliswaar opliep tot 56° Celsius.

Een paar uitgangspunten die al vastlagen: extreem lage toerentallen om het verbruik zo laag mogelijk

te houden, liefst ook een continu toerental d.m.v. een “governor” mode om het maximum uit de

batterijen te halen zonder ineenzakken van het toerental naar het einde toe, geen onnodig gewicht,

en de grootst mogelijke bladlengte voor het gekozen platform. Dit vertaalde zich in een zoektocht

naar onder andere een elektrische motor met een lage KV waarde, een superlicht frame met mogelijkheid

tot het kiezen van een extreem grote aandrijfreductie, asymmetrische lichte hoofdbladen,

dus liefst in hout (nog zeer moeilijk te vinden trouwens) in plaats van de veel te sterke gebruikelijke

carbonbladen en de kleinst mogelijke servo’s en gyro. Het was allang duidelijk dat de moderne “3D”

helikopters absoluut ongeschikt waren als uitgangspunt, wegens veel te sterk en dus veel te zwaar

qua constructie.

Voor 1 keer bleek de slogan “vroeger was alles beter” toch wel te kloppen, en de het oude ECO 8

model van Ikarus bleek het beste aan alle criteria te voldoen, mits een boel aanpassingen weliswaar.

Onder meer het verlengen van de volledige staart, het monteren van langere (550 mm) asymmetrische

en zeer lichte houten hoofdbladen, het verwijderen van het landingsgestel en staartsteunen,

vermindering van de staartreductie, uitboren van de staartvin om gewicht te besparen en nog een

paar kleinere ingrepen zoals aanpassingen aan het frame. Na montage van een zeer lichte 8 grams

gyro, een lichte motor met een Jazz 40LV regelaar, een kleine 6 kanaals ontvanger die zelfs ontdaan

werd van de behuizing en 4 micro servo’s wordt hiermee een totaal vliegklaar gewicht, zonder batterijen

maar met de bladen, bereikt van iets meer dan 700 gram. Deze opstelling blijkt mechanisch nog

steeds in staat te zijn om indien nodig meer dan 2 kilogram aan extra gewicht in de lucht te trekken

mits een voldoende hoog toerental. Ter referentie: een typische, moderne 550 3D helikopter weegt

minstens een kleine 2 kilogram, ook zonder batterijen.

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 10


De door ons gebruikte opstelling vliegt op 3 lipo cellen in serie. Het is nu zaak om genoeg capaciteit

in parallel te schakelen, zodat het optimum gevonden wordt tussen voldoende vermogen maar

toch nog vrij laag gewicht om het laagst mogelijke toerental te bereiken, en dit zonder het delicate

evenwicht te verstoren. En dit terwijl de staart nog steeds bestuurbaar moet blijven aan laag regime,

liefst zonder de reductie hiervan teveel te moeten verhogen. Alle standaard RC batterijen blijken in

praktijk veel te sterk en dus te zwaar te zijn voor ons doel, en dus wordt er gezocht naar een lichter

alternatief. Maximaal 20 gram per individuele cel en per 1 Ah blijkt een goede en haalbare richtwaarde

te zijn. Uiteindelijk valt de keuze op eenvoudige zender batterijen, slechts 142 gram zwaar voor

3S/2500mAh, met een toelaatbare stroomafgifte van 3 tot 5C, wat meer dan voldoende is voor ons

doel. Met 10 van deze lipos kan zo een 3S/25Ah batterij worden gevormd, met een gewicht rond de

1420 gram. Hiermee kan er aan zeer lage toerentallen nog worden gevlogen, en de testen tonen aan

dat het huidige record duidelijk kan overschreden worden. 1 batterij wordt zelfs bewust opgeofferd

tijdens de testen, door deze eerst traag en extreem ver op te laden (4,25Volt per cel) en nadien zeer

diep te ontladen (2,5 Volt per cel), zodat de werkelijke capaciteit aan de benodigde stroom effectief

kon bepaald worden.

Ook wordt er gedacht om de helikopter nog verder te verlengen, en nog langere hoofdbladen te

monteren met meer capaciteit qua batterijen, maar dit idee blijft voorlopig in het achterhoofd zitten,

misschien komt dit nog ooit in een tweede fase. Net als een paar andere ideeën trouwens.

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 11


DE UITEINDELIJKE RECORDVLUCHT:

Gewapend met deze opstelling breekt dan de grote dag aan: in aanwezigheid van de vereiste drie

officials van de Koninklijke Belgische Aero Club wordt de recordpoging ondernomen, op zaterdag

4/08/2012 om 14 uur, op het clubterrein van The Little Wings VZW te Heldergem-Haaltert. Hierbij

willen we van harte Dhr. Jean-Pierre Awouters danken, voor zijn bereidwillige medewerking, monitoring

en ondersteuning van de recordpoging, in zijn functie van lid van de sportcommissie van de

Koninklijke Belgische Aeroclub.

Hieronder de drie sportcommissarissen en het team, net voor de recordpoging.

De tien propvol geladen batterijen worden parallel aangekoppeld, en de “throttle hold” schakelaar

wordt open gegooid, met de “snelste” van de drie beschikbare throttle curves ingeschakeld om toch

wat hoogte te kunnen winnen straks, en de rotorbladen beginnen langzaam sneller en sneller te

draaien, totdat ze de beoogde 1100 RPM zullen bereikt hebben. Twaalf seconden later zijn deze op

snelheid nadat de soft-start zijn werk heeft gedaan, en nog een paar seconden later gaat de heli de

lucht in, hopelijk voor een hele lange tijd… De grootste vrees is mechanische pech, dus met een bang

hart wordt het nu afwachten, lang afwachten… Eenmaal op hoogte worden de beide andere curves

gebruikt, welke ingesteld staan op 1050 en 1000 RPM, en waarbij uiteraard zoveel mogelijk met deze

laatste gehoverd wordt. Hierbij is de beschikbare lift zo klein dat we lichte wind nodig hebben, om

dank zij extra translatielift op hoogte te blijven. Bij het vallen van de wind kan er echter altijd naar

1050 of zelfs 1100 RPM omgeschakeld worden om terug langzaam omhoog te raken.

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 12


Het weer zit goed mee, de minuten verlopen langzaam, en de heli zoemt rustig verder. Voor de piloot

lijkt het op het eerste zicht een weinig boeiende vlucht, maar als je met een recordpoging bezig

bent denk je daar toch iets anders over. Daarbij komt dat de heli gebouwd is op zuinigheid, niet op

goede vliegeigenschappen, en het totale gebrek aan verticale kracht en staartwerking wordt al gauw

erg vermoeiend: elke daling of stijging van de heli door windinvloeden kan slechts moeizaam gecompenseerd

worden, en alleen met veel anticipatie. Zelfs het omschakelen naar een andere gascurve,

amper 50 toeren per minuut sneller of trager, doet de staart steeds weer even wegdraaien. De heli

wordt nog wat licht bijgetrimd in de lucht, en we zijn goed vertrokken.

Het worden lange minuten, een heel kort concentratieverlies wordt direct afgestraft met een wegijlende

helikopter, maar hij kan gelukkig snel weer naar een meer nabije positie in de lucht gebracht

worden. Oef. Het eerste kwartier is voorbij, de zenuwen zijn allang verdwenen, maar de vingers

beginnen al stroever aan te voelen. Even half neerzitten op een barkruk ontlast de benen. En intussen

de zwalpende heli maar in bedwang houden, zo rustig mogelijk, om onnodig energieverlies te

vermijden. Door de veranderlijke wind lukt dit niet altijd. We komen aan de halfuur grens.

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 13


En dan realiseer je jezelf dat je eigenlijk nog nergens staat. Dus verstand op nul, blik op de heli en

verder doen. Mijn teammaat houdt zich intussen bezig met de dondervliegjes van mijn gezicht te

“slaan”. De hemel wordt stilaan grijzer, maar niks erg, denken we toch.

Het tweede half uur is een beetje vreemd: je bent ter ver weg van de start opdat de tijd gevoelsmatig

nog snel zou vooruitgaan, en nog te ver van je einddoel om al naar iets uit te zien. Gelukkig laten een

paar supporters zich luidkeels horen als we het uur naderen, wat me doet glimlachen, en helpt om

de sleur te doorbreken. Intussen werken de vingers al wat minder mee, en het wordt lastiger om de

vluchtmode schakelaar nog snel te bedienen. Even de vingers kort strekken, hand per hand, en dan

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 14


snel terug de sticks vastgrijpen, helpt wel. Een paar minuten later begin ik me te realiseren dat het

huidige record in zicht komt, nog een minuut of tien ! Dit is veruit het mooiste deel van de vlucht, je

vergeet alle kramp, de tranen in de ogen en je bonkende hoofd, en denkt alleen nog aan het record.

Verder vliegen of doodvallen, zo gaat het door je hoofd. Steeds weer de tijd vragen aan mijn teamgenoot

naast mij, ik denk dat die intussen geen chronometer meer kan zien…. Nog een paar minuten

nu. Op dit moment voel je niks meer, en loopt alles ogenschijnlijk vanzelf. In werkelijkheid zit je zo

gefocust dat er een bom naast je mag ontploffen. Nog een minuutje. Het publiek laat zich horen, en

even later wordt de aftelling ingezet. Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, een, nul !!!

Het record is gebroken, alleen beseffen alle anderen dat beter dan jezelf, de heli moet immers blijven

vliegen, om er zoveel mogelijk uit te halen. De eerstvolgende minuten zijn nog doenbaar, in de euforie

van het record, maar na een uur en twintig minuten begint er een echte lijdensweg: alles begint

pijn te doen, je betrapt er jezelf op dat je de heli minder stabiel kan houden, en het is vechten tegen

de mentale vermoeidheid. Veel aanmoedigingen, maar die hoor je maar half meer. Een uur en dertig

minuten, doorbijten totdat de batterijen begeven denk je dan. Bijna hopende dat ze het inderdaad

ook snel opgeven. Iets later begint het zachtjes te druppelen, nee ! Een clublid houdt een grote paraplu

boven mijn hoofd om tenminste de zender te beschermen, maar de heli hangt nog steeds in de

lucht, zonder enige afscherming van de elektronica. Zelfs de ontvanger is ontdaan van de behuizing,

dit is alleen nog maar een blote printplaat. Een paar minuten later gaat het buitje gelukkig over, en

de heli vliegt als bij wonder nog steeds.

Een uur en drie kwartier, ik weet niet meer waar kruipen van het concentratieverlies, ik zie alleen nog

een zwarte streep voor mij in de lucht, en hou die zo plat mogelijk. De vluchtmode schakelaar moet

ik intussen allang met twee (verkrampte) vingers bedienen, anders krijg ik die nauwelijks om. Ineens

verandert het zoemende geluid van de hoofdrotor, de frequentie verlaagt duidelijk ! Snel omschakelen

naar het hoogste toerental, wat geen reactie meer oplevert. De batterijen zijn dus totaal leeggezogen

! Als bij wonder komt de heli vrij rustig naar beneden, en zonder schade wordt er geland.

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 15


Ik ruk de draagband van de zender van mijn nek, en het eerste wat ik doe is mijn half gevoelloze handen

en vingers strekken en weer ineen knijpen. Deugd dat het doet !!! Pfffft. Missie geslaagd, dringt

het tot me door….

Een paar seconden later, nadat de eerste

ongemakken verwerkt zijn, denk ik “Wat is

nu de uiteindelijke tijd ?” De sportcommissarissen

! Die moeten het weten. Ze hebben

twee GPS toestellen die de tijd uiterst

nauwkeurig rechtstreeks van de satellietsignalen

weergeven, en extra chronometers.

En direct wordt het antwoord omgeroepen:

1 uur 46 minuten en 22 seconden:

DE “APRÈS-VLUCHT”:

Goed, heel goed, dat is wat we ongeveer verwacht hadden van de helikopter. Twee uur was een moeilijk

haalbare kaart, dat wisten we uit de testen, maar een uur en 35 minuten moest het minimum zijn

in de allerslechtste omstandigheden. Daar zitten we dus mooi tussen. Ik wordt op de schouders getild,

er worden foto’s gemaakt, en overal blije gezichten rondom mij. Tot ik een fles schuimwijn neem,

de stop er af snok, hevig schud en alle omstaanders er mee nat spuit. Het begin van lang napraten,

met veel cava, sangria, en andere schuimende drank… Vijf minuten later worden we getracteerd op

een hevige Belgische stortbui, maar niets kan de pret nog verstoren, allen in de tent, en het feestje

gaat door op het clubterrein van The Little Wings.

DE HOMOLOGATIE:

Nog een deel papierwerk doen, met de (heel erg gewaardeerde) hulp van de sportcommissarissen, en

dan vermoedelijk in september kan het dossier als Belgisch record geregistreerd worden. De maand

erna hopelijk ook door

het FAI, en dan zou de

zaak rond moeten zijn.

Hopelijk las dit artikel

iets boeiender als het

kijken naar een helikopter

die meer dan

een uur en drie kwart

quasi ter plaatse blijft

zweven….

Raf Vertongen & Erwin

Baetens

The Little Wings VZW

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 16


KNUFFELVLIEGEN BIJ DE EML in EEKLO.

Onze vrienden modelpiloten van de Pampas in Limburg kennen er iets van om kleintjes hun knuffel

een luchtdoop te geven, en wij wilden dit ook eens aanbieden. En dan begint het: hoe pak je dit

aan, hoe krijg je die informatie bij de kinderen en hun knuffel? Wie doet wat? Eigenlijk liepen de

voorbereidingen vrij vlot, Beerke maakte een mooie “flyer”, die kwam ook op de website van de

VML, berichten werden op school uitgedeeld, mededelingen in winkels uitgehangen, en niet mis te

verstaan: de mond aan mond reclame. Het moest lukken. Zondag 10 juni 2012 zou het gebeuren.

En dan kwamen de weersvoorspellingen: nog zelden werd van zo lang op voorhand voorspeld dat

die zondag echt een regendag zou zijn. Op

een bepaald moment werd met zelfs een

100% waarschijnlijkheid gans de dag regen

voorspeld. Je moet het maar tegenkomen.

We waren overtuigd dat ons initiatief letterlijk

en figuurlijk in het water ging vallen.

De zaterdag er voor kwamen toch enkele

leden samen in ons clublokaal. We moesten

zelfs niet oefenen, want er was windkracht 6

Beaufort. Als voorbode voor de zondag?

Tot Alex binnen kwam: “zeg heb je het al

gezien op de weerradar? Het verbetert, er

wordt zelfs zonneschijn aangekondigd”. De

smartphones werden boven gehaald, even

aanloggen. En tja, ’s morgens was er nog

95% regenkans, nu stond er 75%, met veel

goede wil kan je van een verbetering spreken,

maar overtuigend was het niet. Zondagmorgen:

ongelooflijk zon en matige Z –

Wind, perfect in de aslijn van het vliegveld.

Dus alles in gereedheid brengen, want via de

website van de club hadden zich zo’n 50

knuffels ingeschreven. En stipt om 13 uur

boden de eersten zich aan. De wind was

intussen wel wat aangewakkerd, maar nog

heel aanvaardbaar, en eigenlijk bleef het

mooi weer. Tweemaal was er een lichte

dreiging, waarbij zelfs een druppeltje water

viel, maar niemand hoefde ooit te gaan

schuilen. En die families bleven maar komen,

uiteindelijk boden zich maar liefst 97

knuffels aan, dus zo goed als dubbel zo veel

dan er zich ingeschreven hadden. Op zich

geen probleem natuurlijk, behalve dat meer

leden voor de organisatie en de veiligheid

ingeschakeld dienden te worden.

Norbert en Paul hadden direct aangeboden

de coördinatie van het terrein te doen. Volgens

David was dit om indruk te kunnen

maken op de jonge moeders, maar onze bedoelingen

waren eerlijk.

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 17


Wel daar hadden we echt hulp nodig, want veiligheid

voor alles, en die toestroom konden we niet

aan, temeer omdat we ook fotografeerden, samen

met Johan onze webmaster. De orde handhaven op

het plein was echt een kolfje naar de hand van onze

andere Johan, onze pleinverantwoordelijke. Een

geel fluo-vestje en een scheidrechtersfluitje was alles

wat hij nodig had om iedereen op zijn signalen te

doen reageren, en ze te respecteren.

En wie helemaal niet meer kon volgen was Gunther

die zijn laptop gebruikte zowel voor de inschrijvingen,

als na de vlucht voor het uitprinten van een echte

oorkonde, met de naam van de knuffel en van de

kleuter. En om zijn probleem helemaal erg te maken

gaf in de loop van de namiddag onze nieuwe printer

er de geest aan. Dus dat wordt nog een beetje oorkondes

nasturen!!

Toen Pascal met zijn Piper een luchtdoop gaf viel

plots zijn motor uit. Gelukkig op veilige hoogte,

toen Johan “noodlanding” riep werd het zelfs even

stil op het plein. Maar met een sierlijke dalende

bocht landde Pascal feilloos zwevend in de aslijn

van het vliegveld, waarbij hij een spontaan applaus

kreeg van het geschrokken publiek. En onze “held”

zo fier als een gieter natuurlijk. We moeten die

mensen niet vertellen dat het eigenlijk een gemakkelijke

landing was nietwaar Pascal?

Tien leden waren zo goed als permanent in de weer

om luchtdopen te geven, en door het helpen van

iedereen is alles perfect veilig verlopen. Patrick

moest ook een noodlanding maken wegens geblokkeerde

gasservo, en die landde in hoog gras met het

klassieke probleem: landingsgestel los. Maar er zijn

ergere zaken.

De aanwezigen mochten zelf hun vliegtuig uitkiezen,

Peter had zelfs onder zijn helikopter een soort

korf bevestigd waardoor ook luchtdopen per helikopter

mogelijk waren.

Een van de meest gekozen toestellen was “the Beast”

van Christophe, zijn grote tweedekker met een

120 cc benzinemotor. Een prachtig toestel trouwens, en heel betrouwbaar voorgevlogen door Christophe, met

daarenboven alle figuren uit het boekje: looping, vrille, rolls, wing over, noem het maar en hij deed het, en dan

nog tot grote bewondering van de kleine gasten! Stel je voor, HUN knuffel die zo’n toeren meemaakt!! Toen

Christophe toe kwam zei hij nog schamper: “ik ga toch wat moeten opletten, want mijn motor is eigenlijk nog

niet ten volle gerodeerd”. Wel na deze namiddag, met zo’n dertig vluchten met zijn tweedekker en meer dan

vijf liter benzine is dit probleempje ook opgelost.

Wij waren onder de indruk van het enthousiasme van de aanwezigen. En niet alleen van de kinderen, maar de

ouders en niet te onderschatten de grootouders genoten zichtbaar enorm. Voor sommige medewerkers betekende

het natuurlijk veel werk. De piloten vlogen zo goed als permanent, maar eigenlijk is dit hun hobby,

dus die hoorde je niet klagen. Enkele “stille werkers” achter de toog binnen en buiten moesten werkelijk hard

werken. Want we boden ook hot dogs en oliebollen aan, en die moesten tenslotte toch gemaakt worden ook

nietwaar. Dit was echt hard werken, maar niemand klaagde. En er werd gesmuld, dat kunnen we verzekeren.

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 18


Voor de kleintjes was er ook nog drie maal een

snoepdropping voorzien. Hans, onze voorzitter, had

voor die gelegenheid zijn Bellanca Decathlon, aangedreven

met een 100 cc, uitgerust onderaan met een

dropdoos. En of dit succes kende! Die kleine mannen

vol verwachting toen het vliegtuig over kwam

en spijtig genoeg leek het droppen niet te lukken.

Opzettelijk gespeeld door Hans natuurlijk. Onze

voorzitter kan een beetje treiteren jong! En dan bij

de tweede doortocht de eigenlijke dropping! Hier

vloeide wel eens een traantje van een kleintje dat

geen enkel snoepje had kunnen bemachtigen, maar

dat werd allemaal geregeld. We zagen zelfs andere

kleintjes delen met diegenen die niets hadden. Hier

zouden er veel iets kunnen uit leren !!

Een springkasteel en een heuse clown vervolledigden

het prentje, en eigenlijk zagen we permanent

stralende tevreden mensen. Zowel bij de kleuters,

hun ouders en grootouders, maar ook bij hun vriendjes

die hen vergezelden, en ook bij de medewerkers

en piloten.

Zoals Alex het trouwens verwoordde: “ik heb mij rot

geamuseerd”.

Zondagavond ontvingen we volgende mail van een

paar grootouders, die ons niet bekend zijn, maar die

daar blijkbaar met hun kleinzoon geweest zijn.

Het was een onvergetelijke namiddag voor onze

kleinzoon Bram.

Zijn knuffel die mocht meevliegen !! GEWELDIG !!

Wij zijn vol verwachting om de foto’s te zien !

Groeten en nog een dikke proficiat aan de piloten en

het ganse team,

We denken dat dit hartverwarmend berichtje model

staat voor wat iedereen die namiddag beleefd heeft.

Een ganse verzameling foto’s is intussen te raadplegen

via onze website, en tja, wij kunnen er niet meer

onderuit: volgend jaar terug knuffelvliegen!!

Beerke en Paul voor de

Eeklose Modelvliegclub

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 19


DOEFEL bij O.M.A.C.

DOEFEL Zaterdag 23 Juni 2012.

Doefeldag is een initiatief van de jeugdraad

van Meulebeke in samenwerking met het

gemeentebestuur, KAJ meisjes en jongens,

Chiro, KLJ, Happy music, speelpleinwerking

't Ravotterke, Dynamicajongeren , Rode Kruis,

Politie, tal van losse medewerkers en vele

zelfstandige organisaties.

18 locaties waren er te bezoeken waaronder,

gemeentehuis, kazerne van de Politie, de

bibliotheek en vele zelfstandigen die hun zaak

speciaal daarvoor open hielden.

Wij met onze club waren er ook bij, en bij ons

mochten ze op bezoek komen.

Het was opendeur bij OMAC Meulebeke.

Een 20 tal jongeren begeleid door mensen

uit de jeugdbeweging werden gebracht met

autos en minibusjes. Eerst met zijn allen naar

de vliegtuigjes gaan zien met daarna een

rondleiding op het plein met de nodige uitleg

hoe het allemaal werkt.

Paul Vanhalewijn met het voor Doefel gemaakte vliegtuigje

De kinderen komen op het plein

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 20

Bij alles hoort een beetje uitleg


Dan om beurt even vliegen, dubbele

afstandsbediening begeleid met de

instrukteur van dienst.

In onze kantine stonden 2 vliegsimulators

zodat ze binnen als buiten konden vliegen.

Ze hadden allemaal veel interresse en

proefden van een van de mooiste hobby's die

er bestaan. Nadat ze elk een drankje hadden

gekregen verlieten ze blijgezind en een

ervaring rijker ons pleintje.

Oef DOEFEL was weer succesvol voorbij.

Rudi Verhelst

Dat gaan we toch even proberen

De sfeer op Omac

Drukte binnen op de simulator


Desondanks de hevige wind

lukten Casper Van Damme (12)

en Brent Rombouts (12) erin met

de easyCub en Fox een aantal

sleepvluchten uit te voeren tijdens

de opendeur bij MASH.

De slepen waren bijna vertikaal

wegens de lage voorwaartse

snelheid en het was van hoog

binnenkomen.

Jong geleerd is oud gedaan, zegt

men wel eens.

Benny

De jeugd onze toekomst.

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 22


Wase

heli-

symposium

Op zondag 1 juli was ik te gast bij de Wase

helikopterclub ter gelegenheid van hun symposium.

Wat mij direct opviel was het groot aantal bezoekers

en de prachtige modellen.

De strakke wind kon de aanwezige piloten niet

weerhouden om prachtige demo’s te vliegen.

Een geslaagd evenement waarvan hierbij enkele

foto’s.

Louis P.


Net als de laatste jaren, mochten de Fun Flyers uit Landen óók dit jaar de F3Open voor de provincie

Vlaams-Brabant organiseren. Uiteraard vrezen we ieder jaar een beetje voor het weer, maar dit maal

leken de weergoden het voor één keer wel met ons eens te zijn. Al van ’s ochtends 10 u, tijdens de

inschrijvingen, konden we van het zonnetje profiteren. Kortom: Het beloofde een super dagje te

worden.

De inschrijvingen verliepen vlotjes. Dankzij enkele late

beslissers konden we uiteindelijk van start gaan met

tien deelnemers. Piloten uit drie Vlaamse clubs zouden

tegen elkaar strijden om de titel. Dit jaar waren zelfs de

dames vertegenwoordigd, want Sara Anthonissen van

de Fun flyers zou het opnemen tegen 9 mannelijke piloten.

Uiteindelijk koos het eerste toestel rond 11 u het

luchtruim.

De piloten:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F3Open Vlaams – Brabant

@ Fun Flyers Landen (do 17 mei 2012)

Verhaegen Jean-Paul (Fun Flyers)

Marivoet Stijn (Fun Flyers)

Anthonissen Sara (Fun Flyers)

Mues Koen (Diest Model Club)

Anthonissen Jo (Fun Flyers)

Berghmans Jacky (M.A.M.)

Van Cauwenbergh Rudy (Fun Flyers)

De Lannoye Sam (Fun Flyers)

Uyttebroek Lambert (Fun Flyers)

Braeckman Jean-Luc (Fun Flyers)

Opdracht 1: Binnen de drie minuten zoveel mogelijk “touch

& go’s” uitvoeren in een vierkant van 8 x 8 meter. Als piloot

van een bevriende vliegclub kon Koen Mues (Diest Model

Club) al snel duidelijk maken dat de concurrentie niet mals

zou zijn. Ondanks dat zijn toestel regelmatig bleef steken in

het afspanningslint van het vierkant, kon hij de grond maar

liefst vijftien keer aantikken. De Piloten van de Fun Flyers zagen

deze uitdaging zeker zitten, maar toch konden enkel Stijn

Marivoet en Jean-Paul Verhaegen een maximum van dertien

“Touch & go’s” binnenhalen.

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 24

“De piloten genieten van het goede weer!”

“Koen bereidt zich voor…”

“Sara staat haar mannetje!”


Na deze spannende eerste opdracht, kwam Opdracht 2: “precisie

noodlanding” aan de beurt. De piloten moesten drie

motorloze loopings uitvoeren, gevolgd door een precisielanding

binnen het eerder besproken vierkant. Ook de tijdsduur

van de oefening telde mee voor punten. Stijn van de Fun Flyers

wist iedereen te kloppen en zette een sterke tijd van 20,5

seconden neer.

Opdracht 3: Over deze opdracht zijn de meningen sterk verdeeld.

De ene vindt het verschrikkelijk leuk om een piepschuimen

paaltje binnen de kortst mogelijke tijd tot sneeuw te

reduceren. De ander raakt niets, vliegt met knikkende knieën

en hoopt dat hij zijn toestel ’s avonds in volledige vorm weer

mee naar huis kan nemen.

“Piepschuimpaaltjes zijn gelukkig maar zwak…”

Na deze eerste ronde was het natuurlijk snel middag geworden.

zoals de traditie het wil, werd er eerst wat geschonken

tegen de dorst en daarna konden we genieten van een

broodje met BBQ- worst. De prachtige helishow tijdens het

eten werd verzorgd door Jacky.

Al bij al werd het een oefening waarbij weinig toestellen schade

opliepen… Op een paar afgebroken landingsgestelletjes na.

Ook bij deze opdracht bleek weer iemand anders de sterkste

piloot te zijn. Jo Anthonissen van de Fun Flyers slaagde erin

het doel te bereiken in slechts acht seconden, wat een uitermateprachtigeprestatie

is.

Na het middagmaal moest er natuurlijk weer gevlogen worden. Het was bijna niet te geloven, maar de beste

piloten uit de vorige ronde, slaagden erin weer de sterksten te zijn in één specifieke oefening. Ditmaal haalde

Koen zelfs 19 “Touch & go’s”. 2 piloten van de Fun Flyers moesten opgeven omwille van technische problemen.

Na deze ronde werden de punten bekeken en kwamen we tot de conclusie dat Koen, Stijn en Jo serieus

in elkaars vaarwater zaten om de uiteindelijke winnaar te worden. Het beloofde nog een extreem spannende

laatste ronde te worden.

In de 3 e ronde leek de winnaar al snel gekend. Stijn Marivoet

won de eerste 2 opdrachten achter elkaar. Nu kon de concurrentie

alleen nog maar wachten op de officiële uitslag.

Na de wedstrijd kon er iets gedronken worden en werden de

punten door de jury bekeken. Dit jaar waren er dan ook veel

prijzen te winnen nl. drie cheques van de VML, verschillende

medailles en één beker van de Provincie. Gelukkig werden

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 25

“Stijn gaat de uitdaging aan!”

“Jo concentreert zich op het paaltje.“

“De winnaar van de F3Open Vlaams – Brabant: Stijn Marivoet!”


de winnaars al snel bekend gemaakt door Provincieraadslid Mevr. Josiane Wauters.

Nadat de deelnemers een uitgebreid applaus in ontvangst mochten nemen, moest iedereen even poseren

voor de groeps- foto… En met deze foto

kunnen we al- len terugblikken op een

prachtige dag.

F30pen Vl.-Brabant 2012: Eindscore

Naam: TOTAAL: Gewonnen:

1 Marivoet Stijn 8.142 Beker Prov.+ Cheque VML

2 Mues Koen 7.804 Medaille Prov. + Cheque VML

3 Anthonissen Jo 7.480 Medaille Prov. + Cheque VML

4 Van Cauwenbergh Rudy 6.728 /

5 Verhaegen Jean-Paul 6.512 /

6 Anthonissen Sara 3.839 Medaille Prov.

7 De Lannoye Sam 3.794 /

8 Braeckman Jean-Luc 2.013 Medaille Prov.

9 Berghmans Jacky 782 Medaille Prov.

10 Uyttebroek Lambert 258 /

Auteur:

Van Gils Mario

Bestuurslid Fun Flyers Landen

www.funflyers.be

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 26


Nieuwe FAI categorie

Electrische F3J = F5J

Sinds dit jaar heeft een nieuwe categorie het daglicht gezien bij de FAI nl. de F5J.

Zoals de titel doet vermoeden, stoelt het reglement, opgesteld o.a. door George Schering,

welbekend onder de F5B‘ers, op dat van de F3J zij het in een electrisch kleedje : vluchten van 10

min met maximum 30 sec motor.

Opmerkelijk in het reglement zijn de mali afhankelijk van de vlieghoogte, gemeten op 10 sec na het

stilleggen van de motor : van 0 tot 200 m: 0.5 punt per meter minder, boven de 200 m: 3 punten

minder.

Dus : nutteloos om het hoog te gaan zoeken tijdens de vlucht van 10 min.

De nadruk ligt hier veeleer op strategie en vliegkunst in functie van de aërologie.

Momenteel wordt deze categorie druk beoefend in de Oostbloklanden, in Groot-Brittanië,

Nederland, Frankrijk en Spanje. Waarom ze dan niet opnemen in het nationaal kampioenschap van

België? Gezien de categorie reeds opduikt in verscheidene internationale wedstrijden, is de kans

heel groot dat de F5J een FAI categorie zal worden met Europese- en wereldkampioenschappen.

Op diverse forums .nl of .fr kan men constateren dat het allerminst nodig is om te beschikken

over een “topmodel F3J” om ereplaatsen te behalen. Zoal reeds vermeld, ligt in deze discipline de

nadruk op strategie en vliegkunst.

Als deze nieuwe categorie je wel iets lijkt of als je bereid bent om je eerste stappen te zetten in

deze discipline, aarzel niet me dat te laten weten

(jl.dufourtelenet.be) Afhankelijk van de reakties, zouden we tegen 2013 de oprichting van

een F5J-sectie in België willen overwegen en misschien op ‘t eind van dit seizoen al eens een

testwedstrijd willen houden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

publi rc helistore 2010.2.pdf 11/02/2010 21:42:28

Raptor

X- 400

There is no store like

WWW.RCHELISTORE.COM

The Cheapest Helistore

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 27

T-Rex

Century

All spare and tuning parts in stock


" PRIVATE PRACTICE " .......

Er zijn zo van die dagen in een mensenleven "om in te

kaderen" ...en zo kruiste er deze zomer weer eentje

mijn levenspad als aeromodeller...

Toen ik meer dan 30 jaar geleden in de jaren 70 tot

80 zowat alle covers van Avia Magazine én bijhorende

artikels uit het hoofd kende ....( Internet was immers

nog onbestaande) ...passeerden hun schaalprojecten

al met regelmaat de revue .... aanvankelijk eerder

scratchbuild warbirds en dan de eerste scalejets toen

nog met turbax glowimpellers .... en dan sta je ineens

op een warme zomernamiddag op een informele fly inn

waar Philip Avonds en Wim Reynders effen ontspannen

hun nieuwste Fouga Magister kerosenejet komen

vliegen ...

Philip behaalde recent voor de dérde maal de tittel

van " world master rc scale jets " ..

Samen met Wim nemen zij deel aan de volgende scale

jet worldmasters in Zwitserland volgend jaar als Belgisch

scale jet team met twee Fouga Magisters en Renaud

met een Hawker Hunter .

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 28

Philip Avonds & Wim Reynders

Tubine running ..


geloof me ...dit is het schaalmodel

seat ,stick , periscope

moduleerbare cockpitelementen ,

locking inn met mini magnets

verwijderbare neussectie en lichtlens

Ik vroeg mezelf af waar een toestel

van dit niveau zijn appeal vandaan

haalt ... wel naast natuurlijk de onvoorstelbare

finesse en details denk

ik dat het ook de énorme subtiliteit

in keuze van textuur van lakken en

materialen is , de juiste gloss-glanzen

op de juiste plaatsen .. de mélange

van matt partijen en polished

ones ... de historische research die

in een dergelijk project gaat zitten

en dit alles maakt toestellen "standing

out of the crowd" ... en naast

deze mega-effort om een kitproject

van scratch tot performing model

te krikken , komt ook nog de vliegbeheersing

én de guts ...om met

je geesteskind op te stijgen .... ik

sinking inn for a kisslanding.............

kreeg er zowat waterachtige oogjes van ...toen de fouga voor mijn voeten het luchtruim koos ...en dat

was niet alleen van de kerosenedampen...er zijn aeromodellers en er zijn "extra -terrestrials" ..............

Reportage en foto's Stef De Wit

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 29


F3 OPEN OOST VLAANDEREN bij de EML EEKLO

Zondag 17 juni 2012: de weersvooruitzichten waren ver van schitterend, maar geleidelijk aan werden

ze beter. Het bleef droog! Maar we hadden toch niet gerekend op zo’n sterke wind, en dan

nog tamelijk schuin op de langsas van het vliegveld! Er bleven veel piloten thuis. En het dient

gezegd: de datum viel midden in de examenperiode,

waardoor de jeugd afhaakte als deelnemer. Uiteindelijk

werd de wedstrijd gevlogen met slechts 7 piloten, 6

ven de EML uit Eeklo, en 1 van de BBG van Zomergem.

We misten dus de gezonde sportieve rivaliteit

tussen Eeklo en Zomergem, en tussen de sportieve

maar competitieve jongeren !! Even werd zelfs overwogen

om de wedstrijd uit te stellen. Maar uiteindelijk

besloot de jury toch door te gaan. Wel werd het schema wat veranderd: ipv eerst de “touch and

go” oefening, werd besloten eerst de “noodlandingen” uit te voeren: met stilstaande motor drie

loopings gevolgd door een precisielanding. Maar dat bleek erg grote pech voor Sven, wiens superlicht

modelletje zonder motoraandrijving totaal onmogelijk loopings kon leggen. Tot zijn grote

ergernis kon hij die proef niet afleggen. Cedric greep meteen zijn kans en scoorde sterk als eerste.

En de eerste kleine schadegevallen waren een feit: iets te hard geland door die sterke wind, landingsgestel

wat gebogen, zelfs een los motorschot…

Dan toch de “touch and go”: onmiddellijk stelde Sven orde op zaken: met 19 “touch and go’s”

scoorde hij sterk als eerste. Hans die tweede was bij de “noodlandingen” en nu derde, kwam dreigen,

maar Cedric behield toch de eerste plaats. Maar de wind was echt een probleem: zeer krach-

tig, erg veranderend van richting, en zeer onregelmatig

van sterkte. Spijtig genoeg kenden we nogal wat

schadegevallen: losse motorschotten. Meestal snel

collegiaal ter plaatse hersteld, met heel wat “zap” en

“kicker”, en vooral: iedereen hielp iedereen. Want de

sfeer zat er echt goed in. Maar het kostte sommige

deelnemers wel wat punten !!

Het kleinere aantal deelnemers maakte het ons organisatorisch

wat eenvoudiger, en er was een echt overaanbod

voor de barbecue. Het verliep in een gezellige

sfeer. Eenvoudig, maar lekker!! En méér dan genoeg!

Sven was er nog altijd niet goed van dat hij in

de eerste proef geen punten scoorde, waardoor hij

geen kans op een eindoverwinning meer maakte.

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 30


En wie vloog, kreeg aanmoedigingen,

maar eveneens ludieke commentaar.

Een methode als een ander om iemand

zijn concentratie te doen wankelen

nietwaar? Maar alles verliep

sportief en in de beste sfeer. En er

werd gevlogen hoor, er werd gevochten

voor de seconden en de puntjes.

Maar die vervelende wind hé!! En al

bleef het klassieke duel Eeklo-

Zomergem uit, evenals het duel onder

de jongeren, de competiegeest zat er

wel in!! En het werd snel duidelijk dat de laatste proef:

“bekertje” afvliegen, erg beslissend zou zijn. Alhoewel

“bekertje” hier vervangen werd door “paaltje omver vliegen”,

want geen enkel bekertje kon wegens de wind op

een paaltje gemonteerd worden. En Hans wist het: dit

moest het worden, en hij scoorde als eerste met slechts 16

seconden vliegtijd om het paaltje te vermorzelen. En

Sven: hij bleef weerwraak nemen: hij eindigde hier tweede

met slechts 18 seconden vliegtijd. En Cedric, tot dan leider beet letterlijk in het zand, met herstelwerk.

Dus: Hans wint dit. Norbert die nog eens zijn best ging doen beet ook in het zand, of in het gras, en die

is naar huis met een “beetje werk aan zijn machientje”. Maar dat zal wel lukken. Hetzelfde voor Jelle

en Philip, mooi geel vliegtuigje, maar nu een beetje werk aan. Hierbij dan de uitslag:

Het werd al met al een erg moeilijke wedstrijd door de ongenadige

wind, met enkele schadegevalletjes tot gevolg.

Maar het werd vooral een gezellige competitieve dag voor

de deelnemers en supporters. Volgend jaar moeten we er

toch wat meer “reclame” voor maken, de datum niet in de

examenperiode kiezen… om nog meer gezond plezier te

hebben.

EML Eeklo

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 31


FLY-IN DE STUNTERS.

VORSELAAR 9 EN 10 JUNI .

DE STUNTERS SCOORDEN 2 SUCCESVOLLE STUNTDAGEN.

De eerste zullen de beste zijn dat bleek al op donderdag 2, dagen voor het evenement toen de

eerste caravans al arriveerden op de weide achter ons terrein. Op zaterdag, de eerste van onze

2-daagse stond onze camping dan ook goed gevuld met zo’n 13 caravans. Vanaf 8 u ‘s morgens begonnen

de eerste piloten zich al naar de vliegweide te begeven.

Dit Belooft.

Zo vroeg in de morgen

en al zoveel piloten

Wat niemand ooit had durven dromen !! hebben de stunters toch maar voor elkaar gekregen:een

overdonderende 2-daagse Fly-in.Waarschijnlijk is dit wel de lancering van een jaarlijkse spectaculaire

modelvliegshow. (Fly-In)

Maanden,weken, dagen, gingen er aan vooraf om dit evenement tot een voltreffer te maken.Voldoende

promotie was dan ook al weken lopende, op modelbouwforums , kranten , affiches , en

flyers , die werden bedeeld op diverse evenementen door onze medewerkers …….De uitputting was

dan ook de laatste week vooral zichtbaar af te lezen op onze medewerkers hun gelaat.

En dan eindelijk !! was het zover de eerste van onze 2-daagse fly-in zaterdag 9 juni. Iedereen had de

afgelopen dagen met veel aandacht geluisterd naar onze dagelijkse weerberichten. De laatste voorspellingen

waren eigenlijk niet zo gunstig voor beide dagen, en dat bracht nog wat extra spanning

bij onze organiserende medewerkers. Er kon immers nog maar 1 spelbreker zijn voor dit weekend,

en dat was ??? Inderdaad het weer.

Slecht weer ?? juist ja geen piloten , en !! geen toeschouwers. Maar tot ons groot geluk keerde

onze weergoden zich in ons voordeel, en kregen wij ze uiteindelijk alle 3.

Goed weer !! Veeeel piloten!! en een massa toeschouwers. Over 2 dagen vonden ruim 1000 toeschouwers

de weg naar de Rommelzwaan in Vorselaar.

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 32


Alles onder kontrole ;-))

Ik heb net een kalmeermiddeltje genomen ;-))

Catheringverantwoordelijke Michel

Minpuntje op zaterdag was echter wel de voelbare strakke wind, waardoor sommige wat windgevoelige

toestellen noodgedwongen aan de grond bleven. Maar dit werd op zondag dubbel en dik

goedgemaakt met een stralende zon en een lichte bries die zorgde voor de nodige afkoeling. Een

afkoeling die steeds meer voelbaar werd in onze frigo’s want onze voorziene drankvoorraad vloeide

rijkelijk naar binnen.

Maar we wijken af!!!…………effe onze focus terug op waar het nu echt allemaal om ging ??????

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 33


Euhmm ,, Oh ja onze piloten en hun toestellen. Zonder beide zou het helemaal niks worden.

Maar niets was minder waar.

Meer dan 40 inschrijvingen hadden we al vooraf, maar sommige piloten hadden toch het laatste

moment nog beslist om af te zakken naar de Rommelzwaan in Vorselaar, daarom werd het voor

onze terreinverantwoordelijke even puzzelen om toch zo gestructureerd mogelijk de piloten hun

hebben en kunnen te tonen aan het publiek, zodat we omstreeks 12u30 van start konden gaan met

onze junioren Guus, Elian, en Maxim.

Van Links Naar Rechts

Elian & Guus

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 34


Maxim Huyge Zoontje Van Piloot Koen Huyge

Ik ben 8 jaar en vlieg nu al beter dan mijn

papa

Piloten uit binnen- en buitenland waren aanwezig, waaronder( Nederland ( Delfzijl ),en Frankrijk.

(Bernard Delhaye)

Maar ook grootheden van onze streek onder de naam Team Harofly uit Diest.

Team Harofly

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 35


Verder ook Dominique Vankrunkelsven ,Timmen de Prins, EagleAerobatic Flight Team (Frans Tanghe

enLudo Luyten ) Koen Huyghe,Bram Sauviller,Gilson Huighe en het snoep demoteam uit Nederland,

om er maar een paar van de zovelen op te noemen.

In naam van Modelvliegclub de Stunters willen wij dan ook langs deze weg al de aanwezige piloten

nogmaals van harte bedanken voor hun aanwezigheid.

Uren ,minuten vlogen letterlijk voorbij, onze toeschouwers genoten volop van de spectaculaire acrobatische

toeren en zagen dat het goed was.

Om het hele gebeuren nog een informatief tintje mee te geven had ik zelf (Peter Brijssinck ) de presentatie

van deze 2 dagen voor mijn rekening genomen. Zodat mensen toch wat meer inzicht kregen

in de wereld van modelvliegen.

Met ruim 20 jaar radio ervaring moet ik toegeven dat dergelijk evenement presenteren toch nog

net iets anders is dan een voetbal verslag brengen of een radioprogramma presenteren.

Zelf ben ik nog maar ruim 5 jaar geleden in de wereld van radiogestuurde vliegtuigen gestapt, en

ken ik net zoals onze toeschouwers ook niet elk type vliegtuig.

Daarom was ik ook al maanden op voorhand aan het googlen geweest om toch op een zo correct

mogelijke manier informatie te geven over de toestellen en heel het gebeuren rond modelvliegen.

Het deed mij dan ook enorm deugd bij het horen van de vele positieve reacties uit het publiek en

van piloten dat de presentatie de show toch een extra kleurtje gaf.

Presentator Van Dienst

Peter Brijssinck

En alsof een presentator nog niet genoeg was, hadden we bij de Stunters er ook een professionele

filmploeg bijgehaald.

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 36


De opnames werden professioneel gemonteerd, en zullen dienen als promotiefilmpje om de aandacht

van onze talrijke piloten en sponsors nog aan te sterken naar volgend jaar toe.

Je moet weten dat wij immers bij de Stunters al sinds enkele jaren terug bezig waren om bij de

grote te horen op de jaarlijkse kalender van VML.

Dit jaar mogen wij gerust zeggen dat de vruchten nu echt rijp waren.

Van klein naar groot, iedereen genoot.

Opgelet als het groene vlaggetje omhoog

gaat mag je pas het veld betreden OK ???

!!!!!!OK Serge !!!

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 37


Onze kinderen konden zich uitleven op het reuze springkasteel en werden verder op de dag nog

extra verwend door het snoep demo team uit Nederland (Serge en Daisy ) Maar liefst 8 kilo snoep

werd gedropt op onze groene weide.

Luidruchtig werd er geroepen door onze kinderen…….Wij willen snoep !!!! Wij willen snoep !!!!

Mmmmhh Lekker Spek Voor

De Bek

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 38


De ene een handje vol , en de andere 4 broekzakken, zo gaat het in een wedstrijd om de eerste te

zijn ;-)) echter was Serge en Daisy voorzien van genoeg voorraad om nog wat extra uit te delen aan

de minder bedeelden tijdens het rapen. ;-))

Tijd voor de grote klasse nu met team Harofly uit Diest. Men mag hier gerust spreken over de

zwaargewichten of BIGSCALE. Mensen wisten niet wat ze zagen, halsbrekende toeren haalden zij

uit met hun toestel. Zonder ook maar 1 krimp van nervositeit prijs te geven scheurden zij doorheen

het luchtruim van Vorselaar. Zelfs ik als presentator en weten wat het is om een modelvliegtuig te

beheersen ging volledig op in deze acrobaten. Zelfs zo heftig dat ik een van de piloten volgens mij

zelfs iets te hard aanmoedigde om toch nog net dat tikje meer te geven.

Als dit maar goed komt ?

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 39


En toen gebeurde dit ;-((

Als de rook om je hoofd is verdwenen

Gelukkig toch geen perte totale….maar wel een paar avondjes herstel werk .Wie helaas ook bij de

pechvogels hoorde tijdens deze 2-daagse was het toestel van Frans Tanghe(EagleAerobatic Flight

Team Belgium ) De PT 17 Stearman haalde zelfs zondag niet en sneuvelde op zaterdag. Ook gelukkig

geen perte totale .

De PT 17 Stearman onder op foto net voor de fatale landing.

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 40


Ok !! Alles Klaar voor de start

Dat modelvliegen als ook tevens het bouwen van een toestel ook vaak streven is naar perfectie en

realiteit bewijzen nog een aantal van onze piloten waaronder Koen Huyghe met zijn Lavotskin LA- 7

een stukje nostalgie uit de 2 de wereldoorlog.

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 41


Ook de welgekende spitfire bracht weer even de geschiedenis tot leven.

Als ook de Lysander, een verkenningsvliegtuig dat vaak ‘s nachts werd ingezet om geheim agenten

te droppen tijdens de oorlog.

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 42


Het vroegere Sabena nu Sabena Old Timers heeft nog slechts 1 toestel van zijn soort in hun bezit.

Nog eentje om mee uit te pakken was de BuckerJungmeister,een stuntvliegtuig die in zijn glorietijd,

tien stappen vooruit was in aerobatics.

Doorheen al deze prachtige demonstraties was er ook niet te vergeten onze reuze tombola.

Het wel gekende 21 spel liep beide dagen als een trein. Met als hoofdprijs een mooie herenfiets die

werd gewonnen door een toevallige wandelaar die bij deze ook even een kijkje kwam nemen.

Je maakt dan al eens een wandeling en kom je mooi terug thuis met de fiets.

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 43


Dat iedereen deze dagen het beste van zichzelf gaf ,was u waarschijnlijk al wel duidelijk in deze reportage.

En sommige onder hen gingen daar zelfs erg ver in.

Zo zie je maar Iedereen kreeg een ware streling voor het oog.

Blijkbaar was onze fotograaf van dienst wel erg attent, al moeten we zeggen dat dankzij hem deze

2 prachtige dagen al die mooie beelden voor eeuwig in het archief blijven.

Ook uiteraard dank aan u, dank aan hem, dank aan haar , dank aan iedereen die mee werkte aan

deze 2 onvergetelijke dagen.

1 ding is zeker !! bij de Stunterszal er alles aan gedaan worden om dit gebeuren zeker volgendjaar

te evenaren.

En mocht het niet lukken, dan hebben we deze toch maar mooi op ons palmares.En net zoals aan

alles een einde komt kwam ook aan deze fly-in een einde omstreeks 18u00 op zondagavond met

een volledig uitverkochte hot-dogtent ,frigo’s waar de bodem zo goed als zichtbaar van was, een

bijna lege tombola stand, en een paar vermoeide benen.En om uiteindelijk ook deze reportage af te

sluiten laat ik u nog even nagenieten van nog een paar mooie sfeerbeelden die trouwens ook in zijn

volledig geheel kunt bekijken op onze website.

We hope you enjoy the show and maybe we see you nextyear

www.destunters.be

Foto’s :Dirk colpaert.

Reportage : Peter Brijssinck.

Een Mooi Panoramisch Uitzicht

Niet Geschikt Voor Gevoelige Kijkers

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 44


Graag had ik ook nogmaals uit mijn naam, alsook uit naam van de overige bestuursleden

van de vzw De Stunters alle piloten van harte bedankt voor hun aanwezigheid

op onze fly-in.

Jullie hebben er allen toe bijgedragen om van dat weekend een enorm succes te maken.

Faus Wim

Voorzitter vzw De Stunters

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 45


Profiel van een piloot.

“ Profiel “ van een piloot:

Eddy Degraeve

( Demerlandse Model Vliegers /DMV-Betekom)

Het was reeds enkele jaren dat ik in

Betekom regelmatig voorbij een charmante

bungalow reed waar steeds een rood-witte

windsok hing te wapperen in de voortuin …

Tjiens … misschien iemand met “aero”interesse

dacht ik bij mezelf .Maar ik zag er geen ulm

op trailer staan ,geen paramoteur noch lange

zweveraanhangwagen …dus ik zei ik bij mezelf;

....deze keer ben je verkeerd Stef.

De seizoenen gingen voorbij ; en op een kleffe

zaterdagnamiddag in het najaar was er een man

op de “ Wisse” (zo heet ons vliegveld gelegen in de

Hagelandse beemden nabij de Demer ..en omgeven

door knotwilgen en “wisse”riet ); die wij niet direct

kenden ; het was Eddy.

Hij was geinviteerd door de Kiwi… ( sorry ik bedacht

ook niet die man zijn roepnaam ..maar blijkbaar

reed hij jaren een kiwigroene Japanner),

kiwi & eddi .....

De auto van Eddy ..

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 46


Kiwi kocht nl. een vintage Ben Buckle model van

Eddy via internet en Eddy bood aan deze voor

Kiwi in te vliegen en af te tunen… Het ijs was snel

gebroken en Eddy begon uit te leggen dat hij al

jaaaaaaaaarenlang niet zo ver van ons terrein

woonden… en hij begon met ... :” In mijn voortuin

heb ik een windsok …gemonteerd op een hoge

visstok…”

Misterie opgelost dacht ik bij mezelf …er woont dus

een “aeromodeller” !!!!! De luchtsportenvoorkeur

van Eddy is niet toevallig … Als voormalig parainstructeur

sprong hij uit zowat alles waaruit je

mocht en kon springen bij de Belgische Luchtmacht

en deed naast het klassieke dag-en nachtspringwerk

ook intensief “vrije val” …

Eddy maakte de cirkel rond … als tiener al was hij

gefascineerd door aviation en vertelde me verhalen

over zijn eerste push –push Metz –zender ; en

zijn latere voor de hand liggende professionele

luchtmachtkeuze ,nu de cirkel rond is … geniet

hij van een rustige oude dag ,waar vintage

aeromodelling centraal staat.

Daar waar in the UK en USA the vintage rc- scene

weelderig tiert , staat de Belgische nostalgic flight

nog in zijn kinderschoenen ..met al wel de gelukkige

oprichting van de Belgische afdeling van de SAM

(Society Antique Modellers) “ Belgian Old Pals” bij

de CRPAL club te Anthisnes ( bij Luik) ; met jaarlijkse

oldtimermeeting in september.

En Eddy is “ a spoiled guy” … met de beschikking

over twee aaneengekoppelde (kelder)bouwshops ;

waar hij permanent twee projecten lopende heeft .

Ben Buckle , een Engelse kitproducent die pré-war

freeflighters converteerde naar rc is zijn favorite

dealer en tevens ook Carl Golberg jaren 30 en 40

repli-kits .

Bij de gastvrije rondleiding in zijn" heiligdom" val ik

van de ene “oooh “ in de andere … stuk voor stuk

“out of the average” projecten en toestellen uit de

vorige eeuw…

Naast de motorised oldtimers komen we aan bij

zijn andere passie ; vintage rc-gliding … waar zijn

ogen beginnen te fonkelen bij de verhalen over

de Wasserkuppe met al zijn vliegmogelijkheden ,

zijn uitgestrekte hellingen en zijn vlieghistoriek ..

Eén ding staat vast …hier moet ; moet ik ook eens

dringend naar toe ….

Als aandenken aan mijn bezoekje kreeg ik nog een

oude zender cadeau voor mijn zenderverzameling…

mét een toelatingssticker erop van

“ der Wasserkuppe bergfuhrer” …..

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 47

Van "freeflight floater" naar rc motormodel;

de legendarische Double Diamond

SAM belgium , 2 jaar oud

Ben Buckle " préwar giant " in houten zelfbouw

Danku voor de vintage zender Eddy

met Wasserkuppe-historiek


Dankuwel Eddy voor de inspirerende uren én het

pleidooi voor de balsa scratch houtbouw …. uit de

tijd dat aeromodellers nog een doosje met : een

plan , balsaplankjes en vooral "een droom” erin

kochten ………

( voor verdere info ivm vintage rc flying & building ;

e-mail : concorde.eddy@skynet.be )

Reportage en foto’s : Stef De Wit

Op " de wisse " met het

Carl Goldberg model

Bucanneer in buildup in bouwkelder A ....

Ander vintage bird skelet in bouwkelder B

Goldberg pylonmount sailplane en avionette

, everneens scratchbuild vintage

en Pou du ciel ... in the pipeline Bergfalke én andere ready to go

zwevers ( in transportbags) voor de

Wasserkuppe


Regen spelbreker bij F3Open.

Zondagmorgen 24 juli, de deelnemers

komen toe op het vliegveld van de Tongerse

Modelvleugels. Verschillende Limburgse clubs

worden ingeschreven, nog even een kleine

briefing en foto en zo kan de wedstrijd

starten.

Jammer voor de deelnemers, want na enkele

pogingen om de eerste proef af te leggen bleek

het onmogelijk om deze wedstrijd verder

te zetten, aangezien de wind ( om en bij de

6 beaufort) en enkele minuten later regen,

regen........regen voor de rest van de dag.

Besluit: F 3 open werd uitgesteld tot een latere

datum, die zal medegedeeld worden via de VML

site.

Voor de TONGERSE MODELVLEUGELS

Horion Henri

Te koop

Beste,

Ik ben steeds zeer actief geweest in de model-zweefvliegerij maar moet nu om gezondheidsredenen forfait geven.

Ik heb nog veel materiaal staan dat ik wens van de hand te doen o.a. Futabe TX en RX, vliegtuigen, vleugels, servo's,

siliconenbuis om zwevers op te trekken, epoxy zweverrompen, profielmallen enz..Mijn hoofdbedoeling is dat

alles kan gaan naar iemand die het kan- en zal gebruiken. Ik denk hierbij vooral aan beginnende piloten.

Ik stel me tevreden met een kleine vergoeding in overleg met de begunstigde.Ik woon te Kontich.

Guido Diddens, tel 03/457 49 37 guido.diddens@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoekertje.

Ik ben opzoek naar een R/C/ model en/of full scale van :

-Henri Farman -Nieuport -Fokker eindecker -Albatros

Reinhard Wagemakers

0495 211 311

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 49


Shop Info

West Vlaanderen

Aerobertics bvba

Stationsstraat 79

8340 Sijsele

tel: 050 / 858020

www.aerobertics.be

info@aerobertics.be

openingsuren;

Ma. tot Woensd 10-12u en 13.30-18.30

Vrij. 10-12 en 13.30-21.00u

Zat. 9-14u

gesloten: donderdag & zondag

Oost Vlaanderen

EP-FUN

Albert Panisstraat 6

9120 Beveren

email: info@ep-fun.be

website: www.ep-fun.be

openingsuren vanaf 01/10/2012

Ma. 10-12u en 13-20u

Woensd. tot vrijdag 10-12u en 13-18u

Zat: 10-12u en 13-17u

gesloten: dinsdag, zondag en feestdagen

Albatros

Antwerpen

Leuvensesteenweg 759

2822 Mechelen

tel: 015 / 51 14 61

fax: 015 / 51 23 50

email: albatros.modelbouw@telenet.be

www.albatros.ws

open: 9u-12u 13u30 - 17u45

gesloten: maandag, zon & feestdagen

Modelbouwcenter Baillien

Turnhoutsebaan 340

2140 Antwerpen

tel: 03 / 235 97 08

fax: 03 / 235 87 36

modelbouwcenter.baillien@skynet.be

www.modelbouw-baillien.be

open: 9u-12u30 13u30-18u

gesloten dinsdag & zondag

Onlineshop

www.rchelistore.com

specialist Raptor, X400, T-Rex, Century

tel: 014 / 22 65 07

alle materiaal en advies, uitgebreide webshop.

VML Tijdingen 83 - september 2012 - pag 50

Limburg

R&S Modelstore

Grote baan 148/1

3530 Houthalen (Limburg)

tel: 089 / 86 89 78

fax: 089 / 86 86 14

email: info@rs-modelstore.be

ma, wo en vrijdag van 18u - 21u

Zaterdag van 13u - 17u

Dinsdag en donderdag na afspraak

www.modelvliegshophasselt.be

Model Vlieg Shop Hasselt

Diepenbekerweg 45

3500 Hasselt

open 7 op 7 tot 20.00uur

alleen elektro

info@modelvliegshophasselt

Hobby - In

Nederland

Pastoor Kuyperstraat 32

5144 RJ Waalwijk

tel: 0031 416 / 33 45 73

email: hobbyin@xs4all.nl web: www.

hobbyin.nl

open: dinsdag, woensdag, donderdag: 9u -

18u

vrijhdag 9 - 21u zaterdag: 9-16u

gesloten op zondag & maandag

Elbé Hobby Supply

Hoofdstraat 28

5121 JE Rijen

tel: 0031 161 / 22 31 56

email: info@elbehobbysupply.nl

web: www.elbehobbysupply.nl

Maandagvoormiddag & zondag gesloten


PHOTO

CONTEST 2012


Nauwkeurig

veelzijdig,

en betrouwbaar.

• 18 proportionele kanalen

• X-Plus techniek voor extra kanalen

• Inclusief “servo sequencer” software

• Airware software: acro, heli en

zweef programma’s

Ga naar HorizonHobby.de voor alle

gegevens of ga naar uw Spektrum

dealer om de DX18 “life” te ervaren.

Absoluut klasse.

De nieuwe Spektrum DX18

©2012 Horizon Hobby Inc. Airware, X-plus en het Horizonhobby logo zijn handelsmerken van Horizon Hobby Inc. DSMX

is een gereigstreerd handelsmerk van HorizonHobby Inc. vastgelegd in de Verenigde Staten. Het Spektrum logo en merk

wordt gebruikt met toestemming van Bachmann Industries Inc. US7.391.320 Patents Pending 37438.NL

More magazines by this user
Similar magazines