Bellewaerde

chelsy.hermie

Stageverslag Bellewaerde 4

Titel van de stageopdracht

3 e Stage Bellewaerde

Omschrijving van de stageopdracht


In dit stageverslag wordt slechts 1 stagedag volledig uitgewerkt. De taken,

verschillend van de vaste routine, worden wel telkens weergegeven. Verder wordt

voor elke dag een aan bod gekomen onderwerp grondig besproken.

Trefwoorden

Zoodieren

Huisvesting

Voeding

Enrichement

EAZA

Training

Verzorging

Chelsy Hermie 3 Dierenzorg 2014-2015

Similar magazines