VIND DE MENS

studiowonder

Inspiratie, trots, delen en reflectie. Dat zijn de sleutelwoorden van dit boek. Een boek over het Podium van de Stad. Trots zijn we op wat we bereikt hebben met dit nieuwe programma. En dat delen we graag, opdat het inspireert. Daarnaast is dit boek een spiegel: we hebben meer dan zeshonderd prachtige activiteiten gehad in het Podium van de Stad, maar er valt nog een hoop te leren en te ontwikkelen.

- 07 -

“Ik vind het Podium van de Stad een waanzinnig gedurfd initiatief. De

schouwburg is een behoorlijk omvangrijke toko en er is lef voor nodig om

uit je comfortzone te treden. Dat doet de Deventer Schouwburg met het

Podium van de Stad. Het stelt zich kwetsbaar op en vraagt veel van zijn

medewerkers. Dat getuigt van visie en is een voorschot op de toekomst.

Want culturele instellingen die niet relevant zijn voor hun omgeving,

zullen verdwijnen.

Het primaat van de programmering moet verschuiven van de interne

organisatie naar de stad en de bewoners. Van aanbod naar vraag.

Laat gebruikers en potentiële gebruikers meedenken. Durf hen

verantwoordelijkheden te geven. Populistisch? In het geval van Alex

Kühne en zijn instelling is het een heel intrinsieke, authentieke motivatie.

En daar gaan ze ver in. Ik heb weleens gesproken met medewerkers van

de Deventer Schouwburg en zij ervaren het Podium van de Stad als een

grote omslag. Maar ze gaan de uitdaging wél aan. Die uitdaging is geen

hapklaar brok, maar een zoektocht. Een zoektocht met potentie.

Het Podium van de Stad doet mij denken aan Het disruptieve museum,

het boek van Arnoud Odding over consequenties die maatschappelijke

veranderingen hebben voor musea. Odding schrijft dat de museumwereld

niet ontkomt aan hevige verstoringen – disrupties – door een wereld

die razendsnel verandert. Het netwerkmuseum heeft volgens hem

de toekomst; een plek waar het draait om het heden in plaats van het

verleden. Waar het niet gaat over de waarheid, maar over betekenis.

Het moderne museum onderneemt, zegt Odding, en dat doet de

Deventer Schouwburg ook. Er wordt vanuit een duidelijke visie

gewerkt en geredeneerd vanuit kansen. Met de blik naar buiten. De

Deventer Schouwburg bruist en kan de sector van de podiumkunsten

opschudden, zoals het netwerkmuseum de museumsector opschudde.

Met het Podium van de Stad zoekt de schouwburg aanknopingspunten

om een andere weg in te slaan. Dat soort vernieuwende initiatieven zien

wij als Stichting DOEN graag. Wij streven naar een groene, sociale en

creatieve samenleving waarin mensen actief deelnemen. De samenleving

op een hedendaagse manier in aanraking brengen met kunst is daarbij

belangrijk. Om een rol van betekenis te blijven spelen moet je immers