20.06.2015 Views

DORPSKRANT BEESD - JAARGANG 6 - NR.3

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor alle inwoners van Beesd.

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor alle inwoners van Beesd.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DORPSKRANT

BEESD

voor en door de inwoners van

Jaargang 6 – Nr. 3 – januari 2015

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor alle

inwoners van Beesd.

Kopij en tips:

info@dorpskrantbeesd.nl

2015

Een nieuw jaar is gestart

Een jaar volop nieuwe kansen

Kansen die we moeten oprapen,

om er iets moois van te maken

Samen met familie, buren en andere naasten

streven naar een goed doel

Aandacht en liefde voor de mens, dier en natuur,

het hele jaar door

Kansen op geluk

met lente hoop

of zomerse warmte

met herfst geluk of

winterse geborgenheid

Wij wensen u een mooi jaar toe

met veel kansen die langs mogen komen

Bestuur en Redactie

Bewoners Thomashuis

Tekst: Léon van Dun Foto’s: Familie Van Dun


Foto: Ingezonden

Beesdse Knipsels

50 jaar getrouwd op 27 november 2014

Toon en Annie de Keijzer - Piek

Foto: Marinus de Keijzer

Foto:Tonneke Kroezen

Bedankt Elise Kroeze

Kerstimpressies basischolen

Elise Kroeze heeft afscheid genomen van

onze redactie. Dat is jammer, want Elise is enthousiast

en gaat er voor! Ze kan haar werkzaamheden

voor haar groeiende bedrijf, het

vrijwilligerswerk bij de Lingehof en vrijwilliger

zijn in de redactie niet combineren. Dank je

wel Elise, voor je inzet en feedback tijdens

onze samenwerking.

Jo Hollenga - Kielenstein 24 oktober 2014

Christelijke Basisschool Lingelaar

Sint Antoniusschool

Foto: Ingezonden

Foto: Ingezonden

70-jarige Cees de Snoo: 7 december 2014

Ballonwedstrijd Spelweek: links Truike

Grootveld tweede prijs (Spenge), midden

Wies van Zuilen eerste prijs (Bielefeld) en

rechts Joy Thijs derde prijs (Bad Rothenfelde)

50 jaar getrouwd op 17 december 2014

Bartho en Janske van de Water-Keij

Wethouder Ronald van Meygaarden reikte

maandag 5 januari prijzen uit aan vijf actieve

vuurwerkopruimers in het gemeentehuis in

Geldermalsen.

De eerste prijs was een Ipad. Deze is

gewonnen door Marijn Kaldenberg uit

Beesd (tweede van links).

Foto: Ingezonden

Foto: Ingezonden

Foto’s Ingezonden Foto: Chris van den Akker

Foto’s Ingezonden

2 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 3


Evacuatieverhalen

20 jaar geleden

In de volgende editie willen we verhalen

en foto’s over de evacuatie van 20 jaar

geleden plaatsen. Helpt u ons?

info@dorpskrantbeesd.nl of

meldt u bij Dorpsplein 5.

Of spreek ons aan!

Toegankelijkheid

Faciliteiten Beesd

Op donderdag 19 februari is er van 19.30 tot

21.30 uur in de Notenboom een bijeenkomst

van Disability Studies in Nederland (DSiN)

over het project Inclusieve gemeente Geldermalsen.

In dit project onderzoeken we o.a. de sociale

en fysieke toegankelijkheid van voorzieningen

in Beesd. Kun je met een rolstoel

naar binnen bij de drogist, ben je met een

verstandelijke beperking welkom bij de

sportclub, kun je met een rolstoel naar binnen

bij een restaurant, zijn de stoepen breed

genoeg voor een rollator, en heeft de bibliotheek

voorzieningen voor mensen met een

visuele beperking?

Voor meer info:

http://disabilitystudies.nl/projecten

Belastingconsulent

van Beest

Belastingadvies voor particulieren

Tekst: Ingezonden

Op 31 oktober en 21 november 2014 organiseerde

SVB weer twee volleybaltoernooien.

De toernooien zijn met name bedoeld voor

de inwoners van Beesd waarbij plezier en

sportiviteit voorop staat. Veel mensen schuiven

voor een avond hun eigen sport (voetbal,

wielrennen, darts, tennis, poker) aan de

kant om een avondje te volleyballen. Het niveau

varieert dan ook van beginnelingen tot

en met zeer ervaren volleyballers.

Uiteindelijk streden er op beide avonden

elf teams om de overwinning. De avonden

waren weer een waar spektakel. Reputaties

Volleybaltoernooi

sneuvelden, familievetes werden uitgevochten,

vriendengroepen die niet voor elkaar

wilden onderdoen, introductie van nieuwe

interessante volleybaltechnieken en vele

verrassingen.

De grootste verrassing was bij het toernooi

van 31 oktober waar het team Bierkönig de

tweede plaats behaalde.

Daarnaast zorgde ook het grote aantal supporters

bij beide avonden voor een prima

sfeer. Na afloop van beide toernooien werd

de strijdbijl weer begraven en lang nagepraat

onder het genot van een hapje en een

drankje.

Al met al waren het twee geslaagde toernooien,

en we hopen dat er ook dit jaar weer

genoeg animo is om de toernooien te organiseren.

Tekst en foto’s: Ingezonden

Vorig jaar vakantiewerk gedaan?

(Bij) baan gehad ?

Laat vrijblijvend controleren of je recht heb

op teruggaaf van belasting.

No Cure, No Pay

B e l a s t i n g c o n s u l e n t A r n o l d v a n B e e s t

Middenstraat 19 0345 683228

4153 AB Beesd 06 21388621

i n f o @ b e l a s t i n g c o n s u l e n t v a n b e e s t . n l

www.belastingconsulentvanbeest.nl

Uitslag 31 oktober 2014:

1. Gratis Bier bij de Wedstrijdleiding

2. Bierkönig 1

3. Bisde on Tour

Uitslag 21 november 2014:

1. ‘t wor nie wâ

2. Nimir en haar Sterrenteam

3. Jong Belegen

Ook dit jaar zal de SVB weer verschillende

toernooien organiseren. Houd de website

(svb-beesd.nl) of de Facebookpagina van de

SVB supportersclub goed in de gaten voor

de exacte data. Wij hopen u graag te verwelkomen

als speler of supporter!!!

Een sportieve groet,

SVB

4 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 5


SPEELTUIN-NIEUWS

SPEELTUIN-NIEUWS

Beste Dorpsgenoten,

Na een overlijden wilt u gesteund

en uitgebreid geadviseerd worden

voor een goed georganiseerde

uitvaart, die past bij uw wensen.

Graag brengen we jullie op de hoogte van de acviteiten die wij dit jaar als schng hebben verricht voor de jeugd in Beesd en

geven we een vooruitblik op 2015.

Beste Dorpsgenoten,

Beste Dorpsgenoten,

Graag brengen we jullie op de hoogte van de activiteiten die wij afgelopen jaar als stichting

In 2014 hebben wij een inhaalslag gemaakt in de speeltuin “De Speelzoom” aan de Groenzoom. Met behulp van sponsoren en

Graag brengen we jullie op de hoogte van de acviteiten acviteiten die wij dit jaar als schng schng hebben verricht voor de jeugd in Beesd en

veel geven hebben

vrijwilligers

we een verricht

zijn we

vooruitblik voor

er in geslaagd

op 2015.

de jeugd

deze speeltuin

Beesd

weer

en

naar

geven

een acceptabel

we een

niveau

vooruitblik

te krijgen.

op 2015.

In 2014 hebben wij een inhaalslag gemaakt in de speeltuin ‘De Speelzoom’ aan de Groenzoom.

Met behulp van sponsoren en veel vrijwilligers zijn we er in geslaagd deze speeltuin

weer naar een acceptabel niveau te krijgen.

We hebben het onderstaande uitgevoerd in de speeltuin:

Onderstaande hebben we uitgevoerd in de speeltuin:

In 2014 hebben wij een inhaalslag gemaakt in de speeltuin “De Speelzoom” aan de Groenzoom. Met behulp van sponsoren en

veel vrijwilligers zijn we er in geslaagd deze speeltuin weer naar een acceptabel niveau te krijgen.

Onderstaande hebben we uitgevoerd in de speeltuin:

U kunt ons 24 uur per dag bereiken:

0345 - 820280

www.

Voor uw:

www.dokman-uitvaarten.nl

Cafetaria ‘t Pleintje

• Belegde broodjes

• Snacks

• IJs en softijs

• Koude en warme gerechten

Dorpsplein 1, 4153 AG Beesd Tel/ Fax: 0345 68 20 66

is onderdeel van: Van der Perk Beesd

Kortingsbon

35%

Graag willen sponsoren, vrijwilligers en donateurs bedanken voor hun inzet en bijdrage voor dit seizoen,

Graag willen wij alle sponsoren, vrijwilligers en donateurs bedanken voor hun inzet en bijdrage

voor dit seizoen. Wij hopen

Wij hopen volgend seizoen weer op jullie te kunnen rekenen!

Bestuur: Mark Kroeze Voorzier

volgend Rianne Versteegh seizoen Penningmeester/secretaris

weer op jullie te www.speeltuinbeesd.nl

Irma Marsen Onderhoud

kunnen rekenen!

Sander Dokman Onderhoud

foto’s kunnen afwijken, acties niet in combinatie met andere acties, geldig tot 28 Februari 2015

Parkweg 95 - 4153 XL Beesd 0345-681493 info@1001farmtoys.nl

Arno Verschure Onderhoud

Bestuur: Mark Kroeze

Voorzier Voorzier

Vind ons leuk op Facebook en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

Rianne Versteegh

Penningmeester/secretaris

www.speeltuinbeesd.nl

Irma Marsen

Onderhoud

6 Dorpskrant Beesd

Sander

Dorpskrant Beesd 7

Dokman

Onderhoud

Arno Verschure

Onderhoud

Vind ons leuk op Facebook en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

Korting

op alle lego en

playmobil

plaatsen

sponsorborden

plaatsen

vervangen

plaatsen

verharden

plaatsen

vervangen

sponsorborden Dit jaar hebben schommels de kinderen in de speeltuin naambordweer kunnen toegangspad

zoeken naar de door speeltoestel

de Paashaas verstopte eieren, de opkomst was

kasteel

enorm! De spelletjesmiddag hebben we binnen moeten houden in verband met het weer, echter leidde dit niet tot een lagere

ACTIVITEITEN

opkomst en tot minder plezier!

ACTIVITEITEN

Dit jaar hebben de kinderen speeltuin weer kunnen zoeken naar de door de Paashaas verstopte eieren, opkomst was

Dit jaar hebben de kinderen in de

OPROEP

speeltuin

ONDERHOUD

weer kunnen

2015

zoeken naar de door de Paashaas

enorm! De spelletjesmiddag hebben we binnen moeten houden in verband met het weer, echter leidde dit niet tot een lagere

verstopte eieren, de opkomst was

opkomst

enorm! en tot

De minder

spelletjesmiddag plezier!

hebben we binnen moeten

Vanaf komend jaar willen we in een vroeg stadium alle ondershoudsdagen gaan plannen.

houden

Via deze weg

in verband

willen wij een

met

oproep

het weer.

doen aan

Dit leidde echter niet tot een lagere opkomst en tot minder

OPROEP iedereen ONDERHOUD die een handje wil 2015 helpen. Geef je op voor deze onderhoudsdagen!

plezier!

vervangen

schommels

plaatsen

naambord

verharden

toegangspad

ACTIVITEITEN

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen om de speeltuinen te onderhouden.

Vanaf komend jaar willen we in een vroeg stadium alle ondershoudsdagen gaan plannen.

Via deze weg willen wij een oproep doen OPROEP Vele handen

aan iedereen ONDERHOUD maken immers licht

die een handje wil helpen. 2015 werk.

Geef je op voor deze onderhoudsdagen!

Met jullie hulp kunnen we ervoor zorgen dat de speeltuinen een fijne en nee plek blijven om te kunnen spelen

Vanaf dit jaar willen we in een vroeg stadium alle ondershoudsdagen gaan plannen.

Via deze weg willen wij een oproep doen aan iedereen die een handje wil helpen. Geef je op

voor deze onderhoudsdagen!

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen om de speeltuinen te onderhouden.

Vele handen maken immers licht werk. Met jullie hulp kunnen we ervoor zorgen dat de speeltuinen

een fijne en nette plek blijven om te kunnen spelen.

De aandacht voor onderhoud in 2015 zal komen te liggen bij de speeltuinen aan

het Lage Huis, Pietje Baltusstraat en de Wethouder Klerkstraat. Opgeven kan via

info@speeltuinbeesd.nl of een telefoontje naar Mark Kroeze, telefoon 06-51954498.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen om de speeltuinen te onderhouden.

De aandacht voor onderhoud in 2015 zal komen te liggen bij de speeltuinen aan

Vele handen maken immers licht werk.

het Lage Huis, Pietje Baltusstraat en de Wethouder Klerkstraat.

Met jullie hulp kunnen we ervoor zorgen dat de speeltuinen een fijne en nee nee plek blijven om te kunnen spelen

Opgeven kan via info@speeltuinbeesd.nl of een telefoontje naar Mark Kroeze, telefoon 06-51954498.

De aandacht voor onderhoud in 2015 zal komen te liggen bij de speeltuinen aan

het Lage Huis, Pietje Baltusstraat en de Wethouder Klerkstraat.

BEDANKT

Opgeven kan via info@speeltuinbeesd.nl of een telefoontje naar Mark Kroeze, telefoon 06-51954498.

Graag willen wij alle sponsoren, vrijwilligers en donateurs bedanken voor hun inzet en bijdrage voor dit seizoen,

Wij hopen volgend seizoen weer op jullie te kunnen rekenen!

BEDANKT

BEDANKT

plaatsen

speeltoestel

vervangen

kasteel


“Uit de ouwe schoenendoos”

Familie Speijer uit de Slotstraat is in het

bezit van deze krant.

Oude advertenties uit

De Lingestreek van 14 juni 1973

Zoek zoveel en zolang mogelijke woorden.

Uit het voorbeeld: Gesp, zie je dat je horizontaal,

verticaal en diagonaal van letter

naar letter mag gaan. Het woord moet aan

de volgende regels voldoen:

Stuur zo veel mogelijk woorden op in één

inzending. Het aantal behaalde punten telt.

Het woord moet uit minstens 4 letters bestaan.

Grote puzzel

Puzzel: Yolande Verhagen

Stuur je antwoord naar info@dorpskrantbeesd.nl, of doe

een briefje in de brievenbus op Dorpsplein 5.

De sluitingsdatum is 2 maart 2015. De winnaar van de

vorige puzzel is Tiny Gietman.

De oplossing van de ‘Grote puzzel’: Hoop is in staat zijn

licht te zien ondanks alle duisternis.

Voor beide puzzels gelden de volgende regels:

Bij elk woord mag elke letter maar één keer gebruikt worden.

Zoek alleen hele werkwoorden.

Het woord moet in een Nederlands woordenboek te vinden

zijn, maar het mogen geen schuttingwoorden zijn.

Afkortingen zijn niet toegestaan.

Kinderpuzzel

Zoek zoveel mogelijke woorden. Uit het

voorbeeld: Kat, zie je dat je horizontaal,

verticaal en diagonaal van letter naar letter

mag gaan. Het woord moet aan de volgende

regels voldoen:

Het woord moet uit minstens 3 letters bestaan.

Iedere woensdag middag kinderen knippen €10,-!!!

Stuur zo veel mogelijk woorden op in één

inzending. Het aantal behaalde punten telt.

Zet je leeftijd bij je naam!

Stuur je antwoord naar info@dorpskrantbeesd.nl, of doe

een briefje in de brievenbus op Dorpsplein 5.

De sluitingsdatum van deze puzzel is 2 maart 2015.

Winnaar vorige puzzel: Noa van de Burg uit Enspijk.

Oplossing vorige puzzel: Begin de dag met een lach,

dan wordt het zeker een zonnige dag.

Puzzel: Yolande Verhagen

8 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 9


Kerstmusical Lingelaar: Volg de Ster

Lekker

ambachtelijk....

Brood

Banket

Specialiteiten

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 681332

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl

bakkerijvankeulenbeesd.nl

www.

is onderdeel van: Van der Perk Beesd

Uniek in Beesd Outletwinkel

Door opkoping van gestopte cadeauwinkels

nu grote partij nieuwe

cadeau’s en huishoudelijke producten

veel voor weinig €

foto’s kunnen afwijken, acties niet in combinatie met andere acties

Parkweg 95 - 4153 XL Beesd 0345-681493 info@1001farmtoys.nl

Tekst Verhaal en foto’s: Lingelaar

We begonnen al in begin oktober met het oefenen.

De eerste uitvoering was op vrijdag 12 december

2014, het ging super goed ik was een van de wijzen

uit het oosten. Het was op basisschool de Lingelaar

in Beesd. Het was voor groep 1 en 2 en de peuterspeelzaal.

En op maandag was het voor de opa’s en

oma’s en mensen van het bejaardentehuis. Ik zat op

de bankjes en naast me zat mijn oma dat was heel grappig.

Op dinsdag hadden we hem voor de ouders . Nu krijgen

we hem voor 3, 4, 5 en 6, 8. We hebben op vrijdag onze

laatste uitvoering voor 6, 8. Dan krijgen we ook een kerstontbijt.

Sam Smits (groep 7)

Het verhaal:

‘Volg die Ster’ volgt de verhaallijn van het bekende kerstverhaal

over de geboorte van Jezus Christus, maar dan

anders.

De koning is een mopperkont die het niet kan uitstaan dat

hij niet precies weet hoeveel volk hij heeft. Maria en Jozef,

die net bezig zijn met het inrichten van de kinderkamer,

moeten naar Bethlehem voor de volkstelling. Als ze daar

geen hotel kunnen vinden, besluiten ze te overnachten in

een stal.

De herders op het veld krijgen die nacht bezoek van Heaven

en Angel, twee op motoren rijdende engelen: “Check

die ster!” zeggen ze. De herders en de drie koningen treffen elkaar op kraamvisite in de stal.

Als zij de baby bewonderen, staat opeens de koning met zijn gevolg voor de deur. “Waarom

wordt er een nieuwe koning geboren terwijl er al een koning is?”

Wat nu? Hoe moeten ze ervoor zorgen dat de koning de baby met rust laat? Ze weten de

koning wijs te maken dat de baby geen nieuwe koning is.

Hij heeft immers geen kroontje op zijn hoofd. De koning is

gerustgesteld en iedereen is opgelucht. En.. dan is zelfs

de koning geraakt door de baby. Hij wil dat hij goed verzorgd

wordt. Krijgt hij wel op tijd eten? Hoeveel precies?

En hoe laat? De koning zal het precies uit laten zoeken.

Hoi ik ben Femke van Gelder

En ik zit op de Lingelaar in Beesd in groep 7. Wij zijn bezig

met de Kerstmusical. De Kerstmusical heet: Volg die Ster.

Het is een grappige en leuke musical. We zijn al heel druk

en lang bezig. We moeten 5 keer optreden. 1 keer

voor de peuters en kleuters dat is op een 12 december, en 1 keer voor opa ’s en oma ’s

dat is op een maandag 15 december dat was heel spannend voor ons. En dan op dinsdag

16 december, en op donderdag 18 december voor groep 3-4-5 en dan op vrijdag

19 december voor groep 6-8 en dan zijn we klaar met de musical. We vonden het heel

leuk en gezellig en de juffen zijn trots op ons. De eerste keer ging het wel goed en de

tweede keer ging het ook heel erg goed.En de derde keer ging het heel heel goed en de

vierde keer ging het super en de vijfde keer ging het ook wel goed.

10 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 11


Xander Huijgen - Muur van respect

respect is voor mij dat je niet

slaat, niet schopt, niet pest. en

met de week van respect maakte

de Lingelaar een heele grote

muur van respect. de muur

maakte we met stenen van papier

waar we allemaal wat op

mochten schrijven of tekenen.

ook gingen we deze week veel

met andere kinderen dan normaal

in de rij. en met de opening

van de week van respect

kwamen we met zijn alle in de

hal en gingen we met zijn alle

praten over wat respect is.

Xander uit groep 4 bij zijn steen in de Muur van respect

Celeste Veenendaal - Muur van respect

Celeste bij haar steen in de Muur van respect

Ik ben Celeste Veenendaal, ik

zit in groep 8 op de Lingelaar.

Ik ga een stukje schrijven wat

wij tijdelijk aan het doen zijn.

Je hebt wel eens gehoord over

respect.

Wij hebben op school allemaal

een soort baksteen op papier

gekregen,

Daar hebben wij allemaal iets

moois op geschreven of iets getekend

wat te maken heeft met

respect zoals: Respecteer anderen

zoals iemand is, Respecteer

je ouders en Pest anderen niet!

Zo hebben we allemaal een mooie

steen gemaakt. Die stenen hebben

we allemaal langs elkaar

opgehangen, nu is het een soort

muur het ziet er heel leuk uit!

Dit was mijn stukje over respect.

Tekst en foto’s: Ingezonden

Tekst en foto’s: Ingezonden

Kerst in de Eeterij - Ron Vermeulen

In deze editie blikken wij nog terug op de decembermaand. De kerstspecial

in De Eeterij was voor ons aanleiding voor een gesprek met Ron

Vermeulen. Ron is tweemaal per maand gastheer/ober bij De Eeterij.

Ron is 26 jaar en woont 3 ½ jaar in Beesd. Hij is een van de negen bewoners

van het Thomashuis aan de Voorstraat.

Ron vertelt dat hij zelf nog veel kan. Hij werkt, kan lezen en schrijven en

rijdt op de scooter. Het zelfstandig reizen met de trein lukt ook. Wel heeft hij door zijn beperking

veel begeleiding en structuur nodig. Hij werkt nu bij Lander Geldermalsen op een

productieafdeling, waar hij sifons in elkaar zet en ijzerwerk sorteert. Daarnaast werkt hij

tweemaal per maand bij de Eeterij als gastheer/ober.

Ook bij de kerstspecial op 17 december was hij in De Notenboom aanwezig. Er waren erg

veel gasten. Het lukt Ron wel om

de bestelling op te nemen en de

dranken naar de goede tafel te

brengen. Een enkele keer een

moment van twijfel, maar dan

ervaart Ron veel steun van Annelies

en kan hij weer verder.

Ook andere bewoners van het

Thomashuis werken één of twee

maal per maand voor De Eeterij.

Ron blijkt een echte gastheer

te zijn, hij wil het iedereen graag

naar de zin maken. Als hij hoort

dat één van de gasten op 17 december

jarig is, pakt hij de microfoon

om de jarige toe te spreken

en te feliciteren. De enthousiaste reacties en de complimenten maken Ron blij. Horeca

vindt hij echt het leukst – zijn wens: een volleerd ober worden. Hij beseft dat dit misschien

een droom zal blijven.

Ron is ook in zijn vrije tijd actief. Hij speelt sinds 2008 competitie tafeltennis bij een vereniging

in Tricht. Daarnaast doet hij fitnesstraining in Beesd.

Vol trots laat hij zijn kamer zien, waar hij met eigen geld ook echt een woongedeelte heeft ingericht.Op

tafel is hij bezig aan een legpuzzel van 6000 stukjes. Puzzelen is zijn grote hobby.

Soms komt de huiskat Boris hem daarbij

helpen.

Ron weet veel te vertellen over het ontstaan

van en het leven in een Thomashuis.

Een Thomashuis is een vernieuwende

vorm van zorgen voor volwassenen

met een verstandelijke beperking. De

zorgondernemers (in Beesd: Gert Blom

en Nanda Zonruiter) wonen ook zelf in

het Thomashuis. Zij vormen de vaste basis,

bieden veiligheid en rust. Precies wat

juist de bewoners nodig hebben. Voor

meer informatie www.thomashuizen.nl

Tekst: Yolande Verhagen

12 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 13


Emigrante Corine Pleunis - de Vaal (deel 2)

Tussen het skiën door nog tijd gevonden om

het tweede deel van ons verhaal te schrijven...

Natuurlijk is het echt niet allemaal rozengeur

en maneschijn hier in Oostenrijk. Ondanks

dat ik gewoon goed Duits kan, waren er in

het begin toch af en toe wel misverstanden

door de taal. Gewoon omdat je iets net even

anders vertaald. Ze praten hier ook niet echt

Duits, maar het Karintisch dialect.

Zo is de afstand tussen school en ouders

echt heel ver. De communicatie gaat ook niet

altijd even soepel. Soms hoor je pas achteraf

dat er een uitstapje is geweest of zo. Dat

is best even wennen als je van een school

komt waar de ouders erg betrokken worden.

Een ander punt wat negatief opvalt, is zwemles.

Dat is hier echt bijna niet. En als het er

is, is het vaak slecht georganiseerd zonder

enige lijn met wat ze gaan leren. Met kleren

aan zwemmen kennen ze al helemaal niet.

Uitzicht vanaf Goldeck op Miltstättersee

We krijgen er natuurlijk wel heel veel moois

voor terug. Zo blijft het uitzicht supermooi in

de bergen. Ik kan echt genieten als ik van Villach

terug naar huis rij. En ook tijdens onze

wandelingen is het altijd weer super als je

ergens op een top komt of ineens tussen de

bomen door kan kijken en dan heel ver over

alles heen kan kijken. De natuur is hier echt

heel mooi en we trekken er vaak op uit. De

Goldeck (www.sportberg-goldeck.at) is onze

huisberg. Hier gaan we in de winter ook elk

weekend skiën.

Ons huis in de sneeuw

En dan het integreren. Integreren doe je vooral

zelf! Oostenrijkers komen echt niet naar

jou toe, je zult naar hen toe moeten komen.

Maar als je iets vraagt, zijn ze erg behulpzaam.

Het gaat het beste door actief mee te

doen in het dorp.

Hier in het dorp hebben we de Kinderfreunde,

die organiseren allerlei leuke aktiviteiten

voor de kinderen. Om af en toe te helpen,

had mijn buurvrouw me ook al snel gevonden.

De oudervereniging van de school

kwam ook mensen tekort dus daar mocht ik

meteen aanschuiven.

Bijna elk dorp heeft een Trachtenkapelle. Dat

komt mooi uit want muziek speelt bij ons een

grote rol en dat was in Nederland niet anders.

Roel heeft altijd al bij de fanfare gespeeld en

is dat hier ook meteen weer gaan doen. Peter

heeft inmiddels het derde jaar trompetles en

speelt sinds kort bij de Jugendkapelle mee.

Johan speelt nu het tweede jaar blokfluit en

Muziek oefenen

Tekst en foto’s: Ingezonden

mag volgend jaar op een ander instrument.

Hij wacht ongeduldig tot hij ook mag meespelen

in de Trachtenkapelle. Ik val muzikaal

een beetje buiten de boot. Ik speel piano en

die neem je niet zo even mee.

Ondanks dat ik muzikaal niet mee kan doen,

hoor ik er verder wel helemaal bij. Bij de

meeste activiteiten en concerten wordt er

altijd gebakken door de leden en dan in de

pauze verkocht. Als ze dan weten dat je bakker

bent en ook nog goed verkopen kan, dan

mag je altijd mee doen.

Inmiddels zijn we in Oostenrijk ook nog een

keer verhuisd. In augustus 2013 hebben we

een mooi huis met een fijne grote tuin kunnen

kopen in Weißenstein/Drau. De foto in

de vorige krant was in de zomer nu een mooi

winters plaatje. De muren, het dak en de verwarming

(hier heel belangrijk) waren goed,

verder was het totaal uitgeleefd. Voor het

opknappen zijn we overgeschakeld op `Oostenrijks

tempo’. De meeste mensen die een

huis renoveren doen daar ongeveer 10 jaar

over. Bij ons zijn nu de slaapkamers nagenoeg

klaar en de keuken helemaal en dat is

dan al een sportief tempo volgens Oostenrijkers.

De tuin

Wat ook begint op te vallen is dat mensen

steeds vaker denken dat onze kinderen onze

kinderen niet zijn. De jongens praten namelijk

super dialect en wij hebben natuurlijk

nog steeds ons Nederlandse accent. Als we

soms onderweg zijn en ze praten eerst met

de kinderen en dan komen wij erbij, denken

ze echt dat we een oom en tante uit Nederland

op vakantie zijn en dan onderweg met

hun neefjes ofzo. Dit jaar was er een nieuwe

Lekker uitrusten tijdens een wandeling

juf voor godsdienst op school. Ik moest Peter

een keer ziek ophalen in haar les. Toen ik

begon te praten hoorde ze natuurlijk bij mij

meteen mijn accent maar ze wist dus echt

niet dat Peter de eerste zes jaar van zijn leven

ook in Nederland heeft gewoond.

Tenslotte vinden de jongens dat:

de natuur hier zo mooi is;

we zo lekker kunnen wandelen;

een top beklimmen dan wel zwaar is maar

als je boven komt het uitzicht super is en je

de `zware’ tocht snel weer vergeten bent;

er muursalamanders over ons huis lopen;

in het bos regelmatig vuursalamanders zien

en af en toe ook een slang, zelfs een slang in

de groentetuin en

we in de winter vaak gaan skiën.

Dus eigenlijk is ons leven helemaal niet zo

heel anders dan in Nederland, met werken

en school, alleen de mooie natuur met het

bos en de bergen in de achtertuin maken het

verschil.

-Slot-

Uitzicht bij het wakker worden

14 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 15


Januari

Dinsdag 6, 13, 20 en 27 januari

Kaartsoos

Tijden: 13.30 - 16.30 uur

Voor meer informatie

Anja Copier - Klein,

tel.: 0345 – 683161

Woensdag 7, 14, 21 en 28 januari

Voorlezen in de Bibliotheek

Tijden 14.30 - 15.00 uur

Kinderen kunnen luisteren naar een

mooi, spannend, ontroerend of

grappig verhaal.

Dinsdag 20 januari

Elkaar Helpen

Tijden: 19.30 - 21.00 uur

Elkaar helpen verbindt mensen die

graag een klus (betaald/onbetaald)

voor elkaar willen doen

Woensdag 21 januari

Samen Eten

Aanvang: 18.00 uur

Samen Eten wordt verzorgd door

Peter de Gram & Co.

Aanmelden vóór 17 januari.

Kosten € 9,00

Mail: joanne@klokhuisbeesd.nl of

bellen 06 - 52065173

Wilt u graag op de hoogte blijven

van de actuele ontwikkelingen over ons

programma en ander nieuws?

Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief!

Inschrijven via

klokhuisbeesd.nl/nieuwsbrief.

Februari

Dinsdag 3, 10, 17 en 24 februari

Kaartsoos

Tijden:13.30 - 16.30 uur

Voor meer informatie

Anja Copier - Klein,

tel.: 0345 683161

Woensdag 4, 11, 18 en 25 februari

Voorlezen in de Bibliotheek

Tijden 14.30 - 15.00 uur

Kinderen kunnen luisteren naar een

mooi, spannend, ontroerend of

grappig verhaal.

Dinsdag 17 februari

Elkaar Helpen

Tijden: 19.30 - 21.00 uur

Elkaar helpen verbindt mensen die

graag een klus (betaald/onbetaald)

voor elkaar willen doen

Woensdag 18 februari

Samen Eten

Aanvang: 18.00 uur

Samen Eten wordt verzorgd door

Brasserie Marie

Aanmelden vóór 14 februari.

Kosten € 9,00

Mail: joanne@klokhuisbeesd.nl of

bellen 06 - 52065173

Dinsdag 24 februari

De verandering vooruit!

Start bijeenkomst informatiepunt

Cingelplein

Aanvang: 20.00 uur

Voor meer informatie kunt u

contact opnemen met Joanne

Bredero, tel.: 06 - 52 06 51 73,

email: joanne@klokhuisbeesd.nl

Vrijdag 27 februari

Bisde Borrel

Tijden: 17.00 - 19.00 uur

Ongedwongen bijpraten en op de

hoogte blijven van de laatste

nieuwtjes? Kom dan gezellig naar

de Bisde borrel!

Maart

Dinsdag 2, 9, 16, 23 en 30 Maart

Kaartsoos

Tijden: 13.30 - 16.30 uur

Voor meer informatie

Anja Copier - Klein,

tel.: 0345 - 683161

Woensdag 4, 11, 18 en 25 Maart

Voorlezen in de Bibliotheek

Tijden 14.30 - 15.00 uur

Kinderen kunnen luisteren naar een

mooi, spannend, ontroerend of

grappig verhaal.

Dinsdag 17 Maart

Elkaar Helpen

Tijden: 19.30 - 21.00 uur

Elkaar helpen verbindt mensen die

graag een klus (betaald/onbetaald)

voor elkaar willen doen

Woensdag 18 Maart

Samen Eten

Aanvang: 18.00 uur

Samen Eten wordt verzorgd door

De meisjes van Cor

Aanmelden vóór 14 maart.

Kosten € 9,00

Mail: joanne@klokhuisbeesd.nl of

bellen 06 - 52065173

Vrijdag 27 Maart

Bisde Borrel

Tijden: 17.00 - 19.00 uur

Ongedwongen bijpraten en op de

hoogte blijven van de laatste

nieuwtjes? Kom dan gezellig naar

de Bisde borrel!

Zaterdag 28

Voorjaarsconcert Harmonie

Concordia

Concert begint om 20.00 uur

(Klokhuis open om 19.30 uur)

Entree € 5,00

Cingelplein - zorg en welzijn

Er gaat de komende jaren veel veranderen

op het gebied van zorg en welzijn. Al deze

veranderingen roepen vragen op waar geen

eenduidige antwoorden op zijn. Een ding

is duidelijk: de centrale overheid en de gemeente

verwacht van ons dat wij onze zorg

en welzijn meer zelf gaan regelen en betalen.

Het Klokhuis, de basisscholen, de peuterspeelzaal

en de bibliotheek, samenwerkend

onder de naam Cingelplein, zien dit als een

kans! Zij willen een informatiepunt op zetten.

Een laagdrempelig en toegankelijk ontmoetingspunt

waar iedereen terecht kan met alle

“zorg en welzijn” vragen. En meer dan dat:

Het Cingelplein wil lokale kennis, expertise

en hulpvaardigheid van de ene bewoner,

bundelen en inzetten ten behoeven van andere

bewoners!

Als u ergens mee zit, hulp nodig hebt, of een

vraag of wens hebt over bijvoorbeeld financiën,

zorg, wonen, welzijn, sociale activiteiten

of hulp in en rond het huis, kunt u straks

bij het Cingelplein terecht. Tegelijkertijd is

het Cingelplein er ook voor iedereen die wat

te bieden heeft. Of u nou een bewoner bent,

een ondernemer of iemand met een bijzonder

talent of vaardigheid, dat maakt niets uit.

Als u iets te bieden heeft waarmee u iemand

anders, die dat net nodig heeft, kunt helpen,

bent u meer dan welkom bij het Cingelplein!

Door het bundelen van krachten blijven er

lokale voorzieningen voor jong en oud in

Beesd en omstreken. Een concreet voorbeeld

van nieuwe kansen creëren is Kinderopvang

Cingelplein. De basisscholen St. Antonius,

de Lingelaar en het Klokhuis hebben

de handen ineen geslagen om in samenwerking

met peuterspeelzaal de Knuffel, de bibliotheek

en andere geïnteresseerde partijen

een breed en gevarieerd kinder- en jeugdarrangement

te kunnen aanbieden. Hiermee

willen wij voor kinderen en jeugd van 0 tot

16 jaar een thuis bieden van ’s ochtends tot

’s avonds met voor- en naschoolse opvang.

Nu willen we samen met de inwoners van

Beesd e.o. verder inhoud gaan geven aan

het informatie- en ontmoetingspunt Cingelplein.

Tegen welke vragen loopt u nu aan?

Hoe kunnen wij het Cingelplein zo inrichten

dat zij voldoet aan uw vraag? Hoe kunnen

inwoners, ondernemers, ZZP’ers, mantelzorgers

of vrijwilligers van de kerken, Lingehof,

het Rode Kruis of de (sport)verenigingen

in samenspel en samenspraak bijdragen en

baat hebben bij een plaatselijk centrum van

vraag en aanbod?

We nodigen een ieder uit om dinsdag

24 februari hierover verder te praten.

De koffie staat om 20.00 uur klaar in het

Klokhuis aan de Jeugdlaan 2a.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met Joanne Bredero,

telefoon: 06 - 52 06 51 73,

email: joanne@klokhuisbeesd.nl

Oproep Denktank Dorpskrant Beesd

We zoeken enthousiaste Beesdse inwoners die samen met de redactie een Denktank

willen vormen. De bedoeling is om samen in een kleine groep twee keer per jaar nieuwe

ideeën voor de Dorpskrant te bedenken.

Je kunt je opgeven via info@dorpskrantbeesd.nl of een briefje in de bus op Dorpsplein 5,

Beesd

Graag je naam, telefoonnummer en/of e-mail vermelden.

Tekst: Joanne Bredero

Dorpskrant Beesd

17


TOEN & THANS

Foto Toen (2x): archief Van Kampen

ST. PIETERSKERK

Foto Thans (rechts): Marinus de Keijzer

Afmetingen foto’s

Belastingconsulent

van Beest

Belastingadvies voor particulieren

✓ Aangifte Inkomstenbelasting

✓ Aanvragen voorlopige aanslag Inkomstenbelasting

✓ Wijzigen voorlopige aanslag Inkomstenbelasting

✓ Aanvragen / wijzigen Toeslagen

B e l a s t i n g c o n s u l e n t A r n o l d v a n B e e s t

Middenstraat 19 0345 683228

4153 AB Beesd 06 21388621

i n f o @ b e l a s t i n g c o n s u l e n t v a n b e e s t . n l

www.belastingconsulentvanbeest.nl

Al het moois

begint met een TV

van Wakkermans!

Dè speciaalzaak van de Betuwe…

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979

www.wakkermans.nl |

Fotolantaarn: Chris van den Akker

Regelmatig krijgen we digitaal foto’s aangeleverd die te klein zijn. Bijvoorbeeld foto’s die van

websites worden gehaald, kunnen te klein zijn. Ook het versturen van foto’s per mobiele telefoon

kan verkleining van foto’s teweeg brengen. Deze foto’s worden vaak gecomprimeerd

(in een kleiner formaat) verstuurd bij verzending.

Oplossing: De grootte van een fotobestand moet minimaal 400 kb zijn. Foto’s van een website:

probeer de originele foto’s te achterhalen en toe te sturen aan info@dorpskrantbeesd.nl.

Agenda

31 januari Verjaardag Prinses Beatrix

15 februari Carnaval

19 februari Project Inclusive gemeente Geldermalsen 19.30 tot 21.30 u in de Notenboom

24 februari Informatieavond Cingelplein - Zorg en welzijn, 20.00 u in het Klokhuis

20 maart Begin van de lente

28 maart Voorjaarsconcert Harmonie Concordia, 20.00 u in het Klokhuis

18 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 19


Niels ‘goes for Africa’

22 februari 2015 vertrek ik, Niels Schreuders

uit Beesd, voor een stageproject van de

Stichting ‘Go for Africa’, naar Gambia/Senegal

in Afrika.

Ik heb mij samen met nog twee klasgenoten

van het Automotive College van ROC Midden

Nederland ingeschreven om aan het

stageproject van ‘Go for Africa’ mee te doen.

Voor onze stage moeten wij alles zelf regelen

(materiaal en financiën).

Mijn stage voor ‘Go for Africa’ duurt tien weken.

In drie weken rijden wij naar Gambia/

Senegal en daar gaan wij zeven weken lesgeven

of helpen bij projecten.

Dit jaar gaan er 19 teams mee naar Afrika.

Voor onze reis zijn wij in groepen over vier tot

vijf auto’s verdeeld.

Onze groep bestaat uit drie studenten autotechniek,

drie studenten mechatronica, een

doktersassistente en twee heren waarvan de

vrouw/zus in het bestuur van ‘Go for Africa‘

zit.

Voor de heenreis moeten wij zelf voor een

oude auto/barrel zorgen en deze rijklaar

maken. Zo heb ik een SSangyoung Musso

uit 2000 gekocht. Deze auto heb ik APK en

Sahara-proef klaargemaakt. Alleen de remklauw

linksachter is aan vervanging toe, dus

dat moet ik de komende weken op de een

of ander manier zien te

regelen. Zo ben ik ook

nog opzoek naar stalen

jerrycans en een

klein gasflesje. Op dit

moment ben ik bezig

met de montage van

een imperial. Deze imperial

heb ik gekregen

van een Markplaatsadverteerder

uit Hengelo.

Ik mocht hem op

komen halen onder de

voorwaarde dat ik onderweg

foto’s van de

reis mail.

Iets over de stichting ‘Go for Africa’:

Zo’n tien jaar geleden bedacht een ROC in

Limburg dat de stages die zij aan hun studenten

aanboden anders en uitdagender moesten.

Zo werd aan Jan Huizinga, docent autotechniek,

gevraagd

een project

voor

EAT’s (eerste

monteurs)

en

Technisch

Specialisten te verzinnen. Jan was privé al

een paar keer in Afrika geweest en bedacht

toen het project ‘Go for Africa’. Het werd zo’n

succes dat Jan niet meer als docent in loondienst

werkt, maar op project basis lesgeeft.

De rest van zijn tijd stopt hij in ‘Go for Africa’,

dat inmiddels is ondergebracht in een stichting.

Hierdoor kunnen ook studenten van andere

ROC’s/Hogescholen meedoen aan dit

project.

Foto’s: Ingezonden

‘Go for Africa’ regelt stageplaatsen in met

name Gambia en Senagal voor ROC-/HBOstudenten

met als richting autotechniek, verpleging,

mondhygiëne, werktuigbouwkunde,

onderwijsassistente enzovoort.

‘Go for Africa’ werkt samen met scholen of

bedrijven aldaar en biedt tevens ondersteuning

aan plattelandsziekenhuisjes en hiv/

aids-projecten en projecten op gebied van

malariapreventie. Daarnaast zamelt ‘Go for

Africa’ goederen in zoals gereedschappen,

(naai)machines, computers, meetapparatuur,

ziekenhuisgoederen, ehbo-materiaal en

kindercrèchespullen. Deze goederen worden

daar door de GfA-teams geïnstalleerd.

Een greep uit de stageprojecten van 2015:

Eenmaal in Gambia/Senegal gaat ieder naar

zijn eigen (stage)project.

Ik ga samen met de twee andere studenten

autotechniek in het plaatsje Soma 7 weken

lesgeven in aan een school van GTTI (dit is

een middelbare school te vergelijken met het

VMBO hier). Hiervoor moet ik een lesprogramma

in het Engels maken. Al het materiaal

dat ik voor deze lessen nodig heb, moet

ik ook op de een of andere manier bij elkaar

zien te krijgen. Hetzij gekregen of (tweedehands)

kopen. Denk hierbij aan pennen,

schriften, gereedschap enz.

De drie studenten Mechatronica gaan in Senegal

een Oesterverpulverraar maken. Deze

verpulverraar verpulvert zoals zijn naam al

zegt: Oesters. De verkregen kalk wordt gebruikt

om de landbouwgrond te verbeteren,

waardoor ze een betere landbouwopbengst

krijgen.

De doktersassistente is vorig jaar ook al met

‘Go for Africa’ mee geweest en gaat nu helpen

bij het opzetten van een zorgboerderij

voor gehandicapten. In Gambia worden gehandicapten

nog altijd niet als volwaardige

gezien, maar worden in een schuurtje of

hoekje weggestopt. Met de zorgboerderij

worden deze mensen/kinderen weer in het

licht gezet en krijgen ze een kans om mee te

doen aan de maatschappij.

Uw hulp is hard nodig

Zoals u hebt kunnen lezen is het werkt wat ik

daar ga doen iets wat er echt toe doet. Door

deze projecten wil ‘Go for Africa’ mensen

een kans geven op een beter bestaan, door

scholing of door materialen.

Zo wordt mijn auto aan het einde van mijn

stage periode geschonken aan een school,

ziekenhuis of dokterspost.

Daarom zoek ik nog sponsoren, want om als

20 jarige student alles zelf op te hoesten is

niet te doen. Wilt u mij sponsoren? Of heeft

u reclamepennen, -petjes of -kladblokjes?

Dan zijn die van harte welkom.

Heb je iets waarvan je denkt dat kan Niels

Schreuders misschien wel gebruiken neem

dan telefonisch contact met mij op 06-

25182966 of 684207. Na 18:00 uur ben ik

meestal wel thuis. Ook een financiële bijdrage

is van harte welkom. Uw/ jouw gift kunt u

overmaken naar:

Stichting ‘Go for Africa’

NL05ABNA098.01.19.413

o.v.v. team 5: The Digging Dutchmen.

‘Go for Africa’ is een ANBI goedgekeurde

stichting, u kunt uw gift dus opgeven bij uw

inkomstenbelasting.

Bedrijven die mij steunen mogen een sticker

op mijn auto plakken.

Vindt u mijn stageproject leuk en wilt u/jij

hier meer over weten (voor jezelf) of kijken

hoe teams het voorgaande jaren er van afgebracht

hebben? Op www.goforafrica.nl vindt

u/ je heel veel informatie. Onder het kopje

teams 2015, team 5 staat mijn weblog/ Facebook

pagina.

Wilt u op de

hoogte gehouden

worden

Like deze dan.

Het is een hele

uitdaging, maar ik heb er zin in!

thediggingdutchmen@gmail.com

20 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 21


NIEUWBOUW

VERBOUW

Puzzel

IN BEESD

DAAR STAAT EEN

HUIS

Veel huizen in Beesd hebben een naam.

Als wij de namen weglaten, weten jullie de

naam van het huis dan nog? Hoe heet het

huis dat hiernaast is afgebeeld?

Stuur je antwoord naar

info@dorpskrantbeesd.nl of een briefje naar

Dorpsplein 5.

De winnaar van de vorige puzzel is:

Joke Breemer

Het goede antwoord : Hooghuis

Sluitinggsdatum: 2 maart 2015

Foto: Nel Spronk

Laatste derby Beesd - Rhelico?

Middenstraat 36 • 4153 AD Beesd

E. info@chielbouw.nl

T. 0345 683 546 • M. 0639 118 595

ACCOUNTANTSKANTOOR

Na een aantal seizoenen zonder

echte derby, stond zondag 14

december de beladen wedstrijd

Beesd – Rhelico eindelijk weer op

het programma. Vooraf werd zelfs

gesproken over een historische

wedstrijd. Beide verenigingen

hebben samen een stuurgroep

gevormd om een fusie te bewerkstelligen,

waardoor het zomaar de laatste derby op

sportpark Molenzicht zou kunnen zijn. Daarnaast

zegt een blik op de ranglijst van de 4e

klasse F voldoende om te concluderen dat

er veel meer dan alleen prestige op het spel

staat. Beide ploegen willen aanhaken bij de

middenmotors en hebben de drie punten

daar keihard voor nodig.

Onder het toeziend oog van tientallen toeschouwers

werd er om 14:30 uur afgetrapt

op Sportpark Molenzicht. Gedurende de

eerste helft was Beesd de meest dreigende

ploeg. Hans Kroeze, Rens Bronk en Igor

Bassa kregen de kans om de thuisploeg op

voorsprong te zetten. Na de rust waren de

rollen omgedraaid en speelde Rhelico steeds

meer naar voren, maar dit leverde geen uitgespeelde

kansen op. De wedstrijd leek op

een 0-0 af te stevenen, maar een kwartier

voor tijd scoorde Rhelico de 0-1. Een flinke

domper voor Beesd, maar na een vrije trap

van Hans Kroeze op de lat, drukte Beesd

door. Jasper Gremie werd 5 minuten voor

tijd gevloerd in het strafschopgebied en de

scheidsrechter legde de bal op de stip. Hans

Kroeze schoot de strafschop netjes binnen,

1-1. Met nog maar een paar minuten op de

klok, kreeg Rens Bronk op rechts alle vrijheid

om de 2-1 te maken, waarmee hij Beesd de

broodnodige drie punten bezorgde.

En het bleef nog lang onrustig in de kantine…

Tekst: Rutger van Hillo

Dorpsplein 5, 4153 AG Beesd - Tel. (0345) 68 21 02

www.vandun.nl

De redactie: Marjo van Dun, Yolande Verhagen,

Evi-Mara van Beekhuizen en Cees de Jong.

Redactieadres: Dorpsplein 5 Beesd

Website: www.dorpskrantbeesd.nl

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl

Lay-out: Marjo van Dun

Drukwerk: Drukkerij Kemker, Beesd

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier

Oplage: 1700 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Supermarkt MCD, Bibliotheek Cingelplein

Dorpskrant digitaal lezen? Download hem van de website of mail ons!

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail.

advertentie@dorpskrantbeesd.nl

Bijdrage Vrienden van:

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd

Laatste editie en deadline volgende editie: www.dorpskrantbeesd.nl

22 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 23


De perfecte schakel tussen uw onderneming en accountant!

EKK

ELISE KROEZE KANTOORWERK

Financieel & Administratief

Havendijk 18

4153 Ax Beesd

T: 06-46100681

E: info@ekkantoorwerk.nl

W: www.ekkantoorwerk.nl

www.Dynamicvision.nl

Voorstraat 114

4153 AN Beesd

Tel: 0345 - 683254

DynamicVision Store

There when you need I.T.

Reparaties en onderhoud aan uw PC, laptop

of tablet. Verkoop van nieuwe en gebruikte

hardware.

• Service aan huis

• Support op afstand

• Onderhouds contract (vanaf 10 euro per maand)

• Netwerk beheer

Al meer dan 75 jaar goede

voorlichting, een uitstekende

prijs en perfecte service.

Vriend van de Dorpskrant Beesd

Air

Wilt u ook dit jaar

Vriend zijn? Of wilt wilt

u juist Vriend worden?

Stort dan minimaal

€ 5,00 op rekening

NL38 INGB 0005659383

ten name van

Stichting Dorpskrant

Beesd

APK KEURING - OCCASIONS - AIRCO - SERVICE

ONDERHOUD & REPARATIES

BEGELEIDING AUTO AANKOOP

SCHADEHERSTEL GARAGE

AUTO POETSEN EN REINIGEN

MEINTE 32A, 4153 XE BEESD

Tel. 0345-680111

U kunt ons vinden naast de A2.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!