DORPSKRANT BEESD - JAARGANG 5 - NR.2

dorpskrantbeesd

DORPSKRANT

BEESD

voor en door de inwoners van

Jaargang 5 – Nr. 2 – november 2013

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor alle

inwoners van Beesd.

Kopij en tips:

info@dorpskrantbeesd.nl

Foto: Frank van Beek RVD

Foto: Frank van Beek RVD

(*) Bron: ‘Beesd vanouds’, Paul van Mook

De komende twee

jaar zijn belangrijke

jaren voor ons land.

Tweehonderd jaar

geleden werd ons

huidige koninkrijk gesticht.

In november 1813

kwam de Prins van

Oranje bij Scheveningen

aan land na

200 jaar Koninkrijk der Nederlanden

de overwinning op

Napoléon. Het duurde

tot september

1815 alvorens Koning

Willem I te Brussel

werd ingehuldigd.

De zogenaamde Del

is in 1898 naar aanleiding

van de troonsbestijging

Wilhelminastraat

gaan heten

(*).

In de jaren zeventig

van de vorige eeuw

zijn de straten in de

nieuwbouw van ons

dorp vernoemd naar

leden van het Koninklijk

Huis. Beesd

heeft echter geen

Prinses of Koningin

Beatrixstraat.

Prins Maurits is sinds het aftreden van Koningin

Beatrix geen lid meer van het Koninklijk

Huis.

Foto: Frank van Beek RVD Foto’s straatnaambodrjes: Nel Spronk

Foto: RVD


Beesdse

Knipsels

Foto: Marjo van Dun

Lingehofpas

In de Lingehof worden verschillende activiteiten

georganiseerd.

Alle activiteiten zijn alleen toegankelijk voor

bewoners van het verzorgingshuis en pashouders.

Deze pas is verkrijgbaar bij de

receptie van de Lingehof.

Als pashouder kunt u ook aansluiten bij de

wekelijks terugkerende activiteiten.

Planning:

maandag: spelmiddag om 14:30 uur

donderdag: zangochtend om 10.30 uur

zaterdag: bingo-ochtend om 10.30 uur

Vrienden

van

Heeft u de donatie voor de Vrienden van de

Dorpskrant Beesd al voldaan? Dit jaar is de

redactie niet in de gelegenheid om bij u aan

de deur te komen.

We zouden het prettig vinden als u het bedrag

à € 5,00 wilt overmaken op

NL 38 ING B00 05 65 93 83

t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd

Wilt u liever rechtstreeks geld doneren. Dat

kan in een enveloppe met uw naam in de

brievenbus bij Dorpsplein 5 Van Dun.

Peter van Honk werd 7 oktober 50 jaar

EVENEMENTEN, AANKONDIGINGEN, JUBILEA etc.

Foto: Marjo van Dun

Dennis de Vaal werd 7 oktober 30 jaar

Julian de Weijer is creatief. Voor zijn raam

staat een cementvrachtwagen gemaakt

van strijkkralen.

Lingehof:

25 november Bingo verzorgt door de Vrienden van Lingehof om 19.30 uur

27 november Filmavondje, laatste deel van de reeks “Moeder ik wil bij de

revue”, om 19.30 uur

12 december Optreden Koor Mested, om 19.30 uur

16 december Optreden koor Jubilate Deo, om 19.30 uur

30 december Bingo verzorgt door de Vrienden van Lingehof om 19.30 uur

Oranjevereniging organiseert in samenwerking met de Voetbalvereniging Bingo-avonden

in de voetbalkantine: 2 december 2013 en 13 januari 2014, aanvang om 20.00 uur

Foto: Ingezonden

Lea van Gameren werd 9 oktober 50 jaar

Foto: Marjo van Dun

3 december Commissie Grondgebied inspreekmogelijkheid over uitbreiding

MCD en aanpassing Dorpsplein, gemeentehuis 20.00 uur

15 december Kerstconcert R.K. kerk

24 december Kerststalexpositie Achterstraat 38 van 10.00 - 17.00 uur

t/m 1 januari Thema: Geborduurde kerstgroepen en met name Drie Koningen

Klokhuis:

30 november Rommelmarkt, 11.00 - 16.00 uur. Aanmelden vóór 28 november

2013 via een mail aan joanne@klokhuisbeesd.nl.

13 december EVENEMENTEN, V.V. Beesd AANKONDIGINGEN, tegen V.V. Rhelico, 20.30 - 24.00 JUBILEA uur etc.

17 december Elkaar Helpen, 19.30 - 22.00 uur

18 december Samen Eten, 18.00 - 22.00 uur. Aanmelden vóór vrijdag 13 december.

19 december Wijs met het Klokhuis - over social media, 15.30 - 17.30 uur

27 december Bisde Borrel, 17.00 - 19.00 uur

1 februari Jongerenkoor Hoogtevrees ‘Back to the 90’s’ in ‘t Voorhuys

Heeft u een activiteit, jubileum of ander kort nieuws te melden?

Mail het dan naar info@dorpskrantbeesd.nl o.v.v. ‘Prikbord Dorpskrant Beesd’

2 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 3


Echtpaar Van de Vendel

50 jaar getrouwd

Tekst: Yolande Verhagen

Dick is geboren en opgegroeid in Driebergen.

Na de middelbare school dacht hij dat hij net

als zijn twee oudere broers in het verhuisbedrijf

van zijn vader zou gaan werken. Zijn vader

vond het voor hem echter verstandiger

om verder te leren. Deze kans heeft Dick met

beide handen aangepakt. Hij is toen naar de

kweekschool, de huidige Pabo, gegaan.

Op de jeugdvereniging van de Hervormde

Kerk Driebergen hebben Dick en Rieta elkaar

leren kennen. Rieta woonde aan dezelfde

weg als Dick, maar in de gemeente Doorn.

Na het behalen van zijn akte solliciteerde

Dick als onderwijzer in Beesd. Komend vanuit

de bosrijke omgeving in Driebergen was

hij erg verbaasd om op het

station Beesd midden in de

weilanden te staan. Per 1

oktober 1963 werd hij benoemd

op de School met de

Bijbel in de Achterstraat. Op

10 oktober zijn Dick en Rieta

getrouwd in Driebergen en

gaan wonen in de Achterstraat

in Beesd.

In de jaren zestig waren de

klassen – soms ook gecombineerde

klassen – erg groot. Zestig leerlingen

per klas was gewoon. Hij was al gewaarschuwd

voor alles wat ‘kroest en watert’,

maar de vele bijnamen heeft hij met hulp van

de collega’s en dorpsgenoten geleerd.

Na het vertrek van schoolhoofd de heer Van

der Werf is Dick van de Vendel op 1 februari

1968 benoemd tot Hoofd der School. Rieta

en Dick zijn toen in de toenmalige ambtswoning

aan de Achterstraat 8 gaan wonen.

Deze mooie en karakteristieke woning is later

helaas afgebroken.

Samen met het bestuur zijn plannen ontwikkeld

om te komen tot de bouw van een

nieuwe school. Deze plannen hebben geresulteerd

in de bouw van de nieuwe school.

Door zijn unieke opzet heeft de school model

gestaan voor vele scholen in Nederland.

De officiële opening van de school aan de

Jeugdlaan, nu de Christelijke basisschool

‘De Lingelaar’, vond plaats in april 1973. De

gemeente had plannen met de oude school

en de ambtswoning. In verband hiermee is

het gezin Van de Vendel verhuisd naar de

Voorstraat 120.

Na de geboorte van de drie kinderen Edward,

René en Desiree is Rieta weer als kleuterleidster

gaan werken. Later heeft zij zich

gespecialiseerd en velen begeleid als remedial

teacher, maar ook als deskundige op het

gebied van dyslexie in Amsterdam en in Geldermalsen.

Door de groei en ontwikkelingen in het onderwijs

werd de functie van Hoofd der school

meer en meer een functie als directeur met

het daarbij behorende bureauwerk. Na een

aantal jaren als raadslid is Dick in augustus

1985 benoemd als wethouder van de gemeente

Geldermalsen. In die periode (1985-

1995) moest veel gebeuren zoals het aantal

kleine scholen terug brengen door – waar

mogelijk – samenvoegen, bouwen van een

sporthal en het bejaardencentrum in Beesd.

Ook de ligging van de gemeente aan de A2

heeft veel aandacht gevraagd.

In 1995 is Dick gevraagd voor de reorganisatie

van de interkerkelijke reisorganisatie

Drietour te Driebergen. Hij is bij deze organisatie

directeur en aandeelhouder geworden.

In deze periode heeft hij, vaak samen met

Rieta, veel reizen gemaakt en begeleidt naar

met name bijbelse landen. Van deze reizen

zijn door Rieta veel films gemaakt. In 2005 is

Foto’s: Ingezonden

hij gestopt als directeur en onlangs ook als

aandeelhouder.

Zowel Dick als Rieta zijn zeer betrokken bij

het wel en wee in Beesd en de regio. Organiseren

zit beiden in het bloed. Zij zijn als vrijwilligers

al vele jaren actief binnen de Hervormde

Gemeente Beesd (nu Protestantse

Gemeente Beesd) en binnen diverse verenigingen.

Dick heeft zich ingezet voor het natuurgebied

van de Linge en het behoud van

deze natuur-rivier. Hij was geruime tijd voorzitter

van de Vrienden van Mariënwaerdt.

Momenteel is hij nog voorzitter van

de Historische Kring West Betuwe.

Rieta is naast het vrijwilligerswerk voor de

kerk ook 7 jaar vrijwilliger geweest op basisschool

Hobbitstee in Leerdam en als docent

en assistent bij Senior Web.

Als erkenning voor de grote persoonlijke inzet

voor de samenleving hebben zowel Dick

als Rieta een Koninklijke Onderscheiding

ontvangen.

De afgelopen periode is moeilijk geweest.

Dick en Rieta zijn dankbaar dat zij samen

met kinderen en kleinkinderen in kleine kring

van een zonnige, vijftigste huwelijksdag hebben

kunnen genieten.

Lekker

ambachtelijk....

Brood

Banket

Specialiteiten

Brood- & Banketbakkerij

V oorstraat 104 - Beesd

Voorstraat 104 - 4153 AN Beesd

Tel. 0345 68 13 32 - gvankeulen@solcon.nl

www.bakkerijvankeulenbeesd.nl

36021 Keulen Advertentie A5liggend FC.indd 1 24-12-2009 10:13:33

4 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 5


Sinterklaas weer in Beesd

Al het moois

begint met een TV

van Wakkermans!

Tekst en foto’s: Evi-Mara van Beekhuizen

Dè speciaalzaak van de Betuwe…

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979

www.wakkermans.nl |

Op 16 november kwamen Sinterklaas en zijn pieten in Groningen aan. Om half drie was de

pakjesboot met Sinterklaas al in Beesd. De Havendijk stond vol met ouders en kinderen

om de goedheiligman welkom te heten met een hoop gejoel en gewapper van vlaggetjes.

Ook stond de burgemeester klaar om de Sint te verwelkomen.

Met het orkest voorop, die ‘Zie ginds komt de speetboot’ speelden, liep het gezelschap

door Beesd. Er waren weer ontzettend veel pieten, zelfs in het publiek! Na de tocht door

het dorp ging het gezelschap naar het Klokhuis waar het feest begon. Rond vijf uur was

het feest afgelopen en ging iedereen naar huis, hoogstwaarschijnlijk klaar om de schoen te

zetten. Het was weer een leuke en gezellige intocht!

Na een overlijden wilt u gesteund

en uitgebreid geadviseerd worden

voor een goed georganiseerde

uitvaart, die past bij uw wensen.

U kunt ons 24 uur per dag bereiken:

0345 - 820280

www.dokman-uitvaarten.nl

6 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 7


Sjier Chadasj viert 25 jaar

met Musical Mozes

Sjier Chadasj vierde begin november het 25

jarig bestaan door een musical op te voeren

die over Mozes. Met de vele vrijwilligers en

de nodige professionele ondersteuning waren

het twee avonden om niet te vergeten.

Het koor Sjier Chadasj, Hebreeuws voor ‘Een

nieuw lied’, is opgericht in september 1987

door toenmalig predikant Jan de Pagter.

Het koor begon als jongerenkoor, maar de

leeftijdsgrens is in de loop der tijd opgerekt.

Het koor heeft verschillende dirigenten gehad

en een wisselende samenstelling aan

koorleden.

De huidige dirigent Wibo Hijink staat pas 1,5

jaar voor dit koor, maar heeft als professional

zoveel bagage in huis dat men heel blij met

hem is.

Brigitte de Zeeuw is al een aantal jaren verbonden

aan Sjier Chadasj. Begonnen als

koorlid en tekstschrijfster heeft ze bij het

tienjarig bestaan van het koor samen met

de toenmalige dirigent de musical ‘Joseph’

geschreven. Voor dit jubileum hebben Wibo

PROGRAMMA

VAN

3 MAANDEN

Rugklachten?

Fysiotherapie Beesd biedt u de juiste training.

2x per week wordt er gewerkt aan kracht, stabiliteit

en uithoudingsvermogen om uw rugklachten te verminderen.

Dit onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie, bel of mail ons.

Voorstraat 98 - 4153 AN Beesd

T. 0345 681645 - info@fysiotherapie-beesd.nl

en Brigitte de handen

ineen elkaar

geslagen en een

schitterende musical

geschreven

en gecomponeerd.

De uitvoering

was compleet

met een gelegenheidsorkest.

De ondertitel van

de musical: ‘Momenten

in de tijd’

deed zijn naam

eer aan.

Aan het begin van

de musical werd

Tekst: Marjo van Dun

Boekje Mozes

het publiek meteen geconfronteerd met heftige

beelden van wat er gaande is in de wereld.

Ook de plagen die Egypte in de oudheid

te verduren kreeg, werden aan het publiek

getoond.

Het publiek heeft kunnen genieten van een

Sjier Chadasj dat door zijn dirigent en regiseuse

naar een hoger plan werd getild. Met

mooie arrangementen en teksten werden

de uittocht uit Egypte en de tocht door de

woestijn weergegeven. Dit alles gelardeerd

met fragmenten uit Café ‘t Biezen Mandje

waar twee vriendinnen het wel en wee van

deze tijd op hilarische en prangende manier

uitbeeldden.

Proficiat Sjier Chadasj met jullie mooie muzikale

voorstelling!

Foto: Ingezonden

Foto Toen: archief Van Kampen

TOEN & THANS

WILHELMINASTRAAT

Oproep emigranten

We zijn op zoek naar emigranten uit Beesd,

met name naar hun verhaal over het leven

‘in den vreemde’.

De lezers van de Dorpskrant hebben er al

verschillende voorbij zien komen. Ieder met

zijn eigen verhaal. Verhalen van emigranten

uit verschillende landen maakt een dorp

Doorgang voormalig

Rabobankgebouw

We hebben al eerder in de krant aandacht

geschonken aan het hernieuwde

privégebruik van de doorgang van de

Middenstraat naar de Voorstraat voor

voetgangers en rijdend verkeer.

Er zijn hekjes geplaatst. Er is een extra balk

geplaatst tussen de twee hekjes. Verschillende

inwoners van Beesd of passanten

hebben aardig wat vernield. Men bleef de

doorgang gebruiken. Over de afsluiting zijn

zelfs vragen gesteld in de gemeenteraad.

Het is nimmer een openbare weg geweest.

Dit is wel altijd zo door mensen gebruikt.

Verjaring en dergelijke zijn hierbij niet aan

de orde.

De overlast die na het plaatsen van de hekjes

is ontstaan, heeft de eigenaar doen besluiten

dit bouwhek te plaatsen.

‘Er staan 2 grote borden met privé en eigen

heel. Dit zijn mensen die geboren zijn in Beesd

en weliswaar zijn vertrokken, maar hun wortels

blijven hier.

Wilt u uw verhaal vertellen? Mail het ons en wij

nemen contact met u op voor verdere afspraken.

We helpen u graag: info@dorpskrantbeesd.nl

Tekst: Marjo van Dun

weg en mensen negeren dit gewoon. Heel typisch

als je het mij vraagt, normaliter loop je

niet bij iemand door de tuin?’, zegt de eigenaar.

Foto:: Nel Spronk

FotoThans: Nel Spronk:

8 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 9


VAN DUN

Accountantskantoor

Alles digitaal, dus efficiënt

Ook voor MKB ondernemers

Jaarrekening

Administraties

Advies

Belastingaangiften

24/7 inzicht

Dorpsplein 5, 4153 AG Beesd, - Tel. (0345)682102

www.vandun.nl

stucadoorsbedrijf

VERSCHOOR

SlotStraat 46 4153 VB BeeSd

tel: 0345-682784 mob: 06-28541061 fax: 0345-682784

verschoorstucadoor@hetnet.nl

Beesd aan de muur

Veel inwoners van Beesd hebben prachtige kunstwerken

in huis met Beesd als onderwerp. In deze rubriek delen zij

deze met u.

Deze foto is in het bezit van mevrouw

Van den Anker-Avezaath uit Rumpt.

De Achterstraat was toen de rand

van de bebouwde kom van Beesd.

NIEUWBOUW

VERBOUW

Een soortgelijke foto hangt in het

kantoor van de heren Hans van Soelen

en Jeroen Brouwer. De foto moet

genomen zijn vóór 1978. De Huis te

Beestlaan is nog niet in beeld.

Deze foto is genomen op 21 mei

2011 door Nel Spronk. Er is behoorlijk

wat bijgebouwd in Beesd.

Middenstraat 36 • 4153 AD Beesd

E. info@chielbouw.nl

T. 0345 683 546 • M. 0639 118 595

10 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 11


* Totaal installateur

* Waarborg installateur

* Zonnepanelen installateur

* Erkend telematica-installateur

* Complete servicedienst 24 uur

* E-mail: info@eck.nl

* Internet: www.eck.nl

Tel: (0418) - 651341 Fax: (0418) - 652331

Industrieweg 25 4181 CA Waardenburg

Informatie Mercator zonnewijzer

geplaatst aan het

Klokhuis

Terwijl de najaarszon heerlijk scheen, is op

zaterdag 19 oktober bij de zonnewijzer aan

het Klokhuis in Beesd een informatiebord

onthuld.

Hierop is in het kort de werking van de zonnewijzer

te lezen en wordt de symboliek

die op de zonnewijzer te zien is, uitgelegd.

Het informatiebord werd mogelijk gemaakt

door ‘Stichting Het Nut’ uit Beesd en de

Zonnewijzerkring Nederland. De heer Piet

Bron van Bron Verkeersvoorzieningen heeft

het bord belangeloos opgehangen.

Tekst en foto’s: Ingezonden

De heer van Dord, links (voorzitter Stichting Het

NUT), en de heer Vesters, rechts (voorzitter Zonnewijzerkring

Nederland).

Meer informatie over de reeds gerealiseerde

zonnewijzers en de zonnewijzerroute is te

vinden op

www.zonnewijzerroutegeldermalsen.nl

CAMPERCAR

NEDERLAND

Nieuwsteeg 54, Tricht

0345-753339

In- & verkoop | APK-Garage | Onderhoud

Hier kan uw logo

staan

Middenstraat 9

4153 AB Beesd

Tel. 0345-681512

www. assurantiekantoordiks.nl

Parkweg 21a

4153 XK Beesd

Tel. 0345-682634

www. drukkerijkemker.nl

12 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 13


Foto’s: Antonius school

Flag football tijdens de gymles

Begin oktober hebben de kinderen

van de Lingelaar en de Sint

Antoniusschool kennisgemaakt

met flagfootball. Ik zit in groep

7 van de Antoniusschool en wij

hebben van Stef geleerd hoe het

moet. We gingen drie donderdagen

op de fiets naar het voetbalveld

want daar gingen we spelen.

Het heet flagfootball omdat je in

plaats van iemand te tikkenvlaggetjes

van iemand af moet

pakken.

Tekst: Joren Leemans

Flagfootball is eigenlijk rugbi

zonder lichamelijk contact je

mag namelijk niet tackelen en

blokken maar je mag wel lopen

met de bal. Flagfootball speel je

met 2 teams die om de beurt

proberen te scoren.

Een team valt aan en het andere

team verdedigt.

Het team wat aanvalt

moet een persoon,

uitkiezen die de bal

aan degene achter

hem geeft. Deze kan

de bal gooien naar de

andere mensen van zijn team

die ondertussen naar voren

zijn gerend. Het team dat aanvalt

krijgt vier pogingen om de

bal in de scorezone (de enzone)

te brengen. Als je in de enzone

staat en je vangt de bal dan

krijgt jouw team 6 punten.

We hebben elkaar getikt, omdat

vlaggetjes afpakken moeilijker

is en op deze manier leerden

we het spel beter kennen.

Hoewel ik het liefste game op de

computer, vond ik dit ook erg

leuk, hoewel zo n puntige rugbybal

wel moeilijk te vangen is.

Bronnen: rigbyflagfootball.blogspot.com en www.myfountainonline.com

Knutselen met pappa Jan

Ik ben Sanne Brans.

Ik zit op de Sint

Antonius school in

groep 7 en ik ben 10

jaar oud.

Mijn hobby is: knutselen!

En ik vertel jullie

hoe het knutselen bij

ons thuis gaat.

Mijn zusje en ik knutselen

vaak met mijn vader. We maken dingen

zoals: een egel van boeken, verschillende dingen

van melk pakken, van alles en nog wat met vouwen,

schilderen, gewoon tekenen, kaarten maken

en nog veel meer. Ik vind ons gezin speciaal

omdat bij ons iedereen in huis sowieso een keer

per week wel iets maakt. En dan niet een krasje

op een papier maar een heel meesterwerk! Het

liefst knutsel ik: kaarten en egels van boeken.

En als je binnenkomt is het eerste wat je ziet:

knutsels, knutsels, knutsels.

Eigenlijk zit het ook wel in de familie. Want eigenlijk

kan bij ons in de familie iedereen wel

heel goed knutselen. Voor de rest doen we elke

dag wel wat leuks en is

het daarom ook elke dag

weer een feestje thuis. Als

je ideeen wilt voor iets

met knutselen dan heb ik

wel tips.

Foto’s: Ingezonden

Lisa en Sanne

14 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 15


Kerst bij de Lingelaar

Tekst: Carlijn Grieser

Ik vindt kerstfeest leuk. Want

je zit altijd gezellig om de

kerstboom. En dan krijg je cadeaus.

en het schoolontbijt is

leuk wand je zit gezellig met

je allen bij elkaar. En de kerstmusical

is altijd leuk. En soms

zet je alleen de kerstboom en

dan doe je voor de rest niks.

Maar soms vier je het groot.

Maar het is alle twee gezellig.

Altijd gezellig en warm. Sommigen

mensen versieren het

huis ook aan de buitenkant.

Maar sommigen mensen aan de

binnenkant. In de avond kan

je naar de kinderkerstfeest.

Dan hoor je een mooi verhaal

en zing je leuke liedjes. En de

schoolmusical is echt grappig.

En het schoolontbijt is lekker

met stokbrood en lekker beleg.

En soms doe je gezellig de

kachel en komt misschien wel

de Kerstman even langs! Je

kan het ook met dieren vieren.

Dan geef je een klein cadeau.

Of je gaat met je huisdier om

de boom zitten.

Foto: Nel Spronk

December feestmaand

Tekst: Léon van Dun

De feestdagen staan voor de deur,

met lichtjes en dennengeur.

We kijken terug op een bewogen jaar,

een jaar met blijdschap, weemoed of verdriet

Een jaar als alle andere, of toch weer niet?

Het sinterklaasfeest moderniseert, maar

bedenk;

Van alle pakjes van Sint en Piet en de Kerstman,

is vriendschap het mooiste geschenk.

Dure kado’s zijn overbodig,

een gelukkig nieuwjaar, meer heb je niet

nodig.

Onze kerstwens voor allen

is eenvoudig en klein;

gelukkig samen te leven en

er gewoon voor elkaar te zijn

Druiventaart met walnoten

Kerst bij de Antoniusschool

Tekst: Owen van Rijswijk

Ik ben Owen en ik ben 6 jaar. Ik zit op de

St. Antonius school in groep 3 bij juf Marianne.

Mijn vrienden zijn Pepijn en Dinand

en Dilara is een vriendin. Wij leren schrijven

en lezen en op dinsdag kijken wij een

filmpje over leesdas, lettervos.

Kerst gaat over Jezus. Wij vieren het op

school en wij knutselen dingen van kerst,

zoals jezelf in een kerstbal of een kerstboom

of een ster.

Wij hebben een kerstdiner op school. Dat is

’s avonds en iedereen komt in zijn nette

kleren. Wij drinken dan nepwijn! Dat zit

in een wijnfles en is gekleurd (limonade,

dus). Na het eet en gaan we naar de grote gymzaal, daar kijken

en luisteren we naar een verhaaltje over Jezus. Dit wordt door

kinderen gespeeld. En tussendoor zingen we met zijn allen

liedjes.

Deze herfst hebben wij weer vele noten kunnen

rapen.

Onderstaand een recept met walnoten voor

een lekkernij bij de koffie of thee.

Druiventaart met walnoten ( 12 punten)

Ingrediënten: 1 ei, 200g bloem, ½ theelepel

zout, 125g witte basterdsuiker, 150g koude

boter, 150g walnoten, 1/8l crème fraîche,

750g witte druiven (niet doorsnijden, want

dan laten ze tijdens het bakken teveel vocht

los)

Bereiding: ei splitsen. Boven kom bloem,

zout en 1 eetlepel basterdsuiker zeven. De

boter toevoegen en door de bloem kleinsnijden.

De eierdooier en ca. 2 eetlepels koud

water erdoor roeren. Met koele hand snel

soepel deeg kneden. Het deeg minstens

30 minuten in koelkast laten rusten. Oven

voorverwarmen op 200°. Een lage taartvorm

(doorsnede 26 cm) invetten. Het deeg op een

met bloem bestoven werkvlak uitrollen tot

een dunne ronde lap van ca. 30 cm. Taartvorm

bekleden. In het midden van de oven

de taartbodem ca. 20 minuten goudbruinbakken.

Walnoten fijnhakken. In een kom

walnoten, rest basterdsuiker en de crème

fraîche door elkaar roeren. De druiven wassen

en met keukenpapier droogdeppen.

De oven weer voorverwarmen op 200°. Ondertussen

in een kom het eiwit stijfkloppen

en luchtig door walnoten-roommengsel

scheppen. De druiven in de taartbodem leggen

en het walnoten-roommengsel erover

uitstrijken. In het midden van de oven de

taart in ca. 20 minuten goudbruin bakken.

Bron: ‘Twaalf maanden lekker eten’, editie 1987 en Foto: Nel Spronk

16 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 17


Puzzel

Tekst: Marjo van Dun

Zo as gullie wel wit, zei `k

gek van de natuur. Ut komme

en gaan vant blad vin `k

altijd bizonder om te zien. In

deze lek ut wel of r` lampies

in hange, maar ut is het zonnetje

wa dur de bome schijn.

We hebbe niks te klage me

zun zomer en dan die herfst:

ut was prachtig. ‘K zei zelfs

nog effe naar ut bos gewiest.

Dur ware un hoop nootte, ze

zegge da we dan een barre

winter krijge.

Nou mok mij nie ut, de ketel

hebbe ze pas nog na gekeke

en is allemaal best. Ge draai

an ut knoppie en ut is zo

warm, `k he ut tog nie gauw

koud. Mar daar klee `k me uk

na. `K he mun winterjas nog

nie aangeha.

De buurvrouw he ut altied

koud ma `k zeg uk tege dur:

“ge mot wa meer na buite

gaan”. Maar da wil ze nie, ze

is bang da er iemand kom.

T`s tog wa, da ge daar vur

binne blijf. Nou `k ga alle

dage effe na buite, weer of

gin weer. `K mo tog lope van

die man, “blijve bewege”,

zeg tie. `K he der helemaal

gin last mir van. M`n been is

weer hele goe. Ben uk klaar

met de terapie. Was best

gezellig, `K was er nog nooit

gewiest.

`K he same met de buurvrouw

un hele kiest pere zitte

schille, van die giesse wilde

Da hedde Gert

T`S TOG WA

manne. Later hek ze gekookt

en in zakkies gedaan vur de

diepvries.

T`s tog wa, ik zei helemaal

alleenig en `k he de diepvries

vol zitte, me pere, bone,

brood en `k pas un half varke

gekocht. Das veul goedkoper

ag ge da doe. Naar de

slager ga`k tog nog wel, want

`k mo tog beleg hale. Dus als

die barre winter kom, zei `k

er klaar veur.

Gert de Kruijff heeft op 6 november een avond gepresenteerd met

foto’s en verhalen over Beesd. De opkomst in het Klokhuis was groot.

Veel mensen waren nieuwsgierig naar de foto’s en zijn verhaal.

Gert heeft van kinds af aan al interesse gehad in Beesd. Hij heeft al

veel oude Beesdenaren benaderd om verhalen te vertellen over het

dorp en zijn inwoners. Na zijn vertrek naar Friesland is hij om ‘af te kicken’ begonnen aan

een Facebook-pagina genaamd Beesdboek.

Gaandeweg de presentatie kreeg hij bijval of aanvullingen over de getoonde foto’s. Gert liet

met de foto’s de historie van verschillende plekken in Beesd opnieuw beleven. Daarnaast

werden enkele oudere inwoners getoond in hun jonge jaren.

Inmiddels heeft zijn site meer dan achthonderd volgers.

Foto:: Nel Spronk Foto:: Nel Spronk

Witgoedhuis

Wassen & Drogen - Koelen & Vriezen

Huishoudelijke & Inbouwapparatuur

Voorstraat 48 - 4153 AM Beesd

Telefoon (0345) 68 07 11

www.witgoedhuis.nl

Pedicure

Jolanda Voet

Parkweg 9

4153 XK Beesd

Tel. 0345 68 03 52

Ook voor diabetische voet

De redactie: Marjo van Dun, Nel Spronk,

Yolande Verhagen en Evi-Mara van Beekhuizen.

Redactieadres: Dorpsplein 5 Beesd

Website: www.dorpskrantbeesd.nl

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl

Lay-out: Marjo van Dun

Drukwerk: Drukkerij Kemker, Beesd

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier

Veel huizen in Beesd hebben een naam.

Als wij de namen weglaten, weten jullie de

naam van het huis dan nog? Hoe heet het

huis dat hiernaast is afgebeeld?

Stuur je antwoord naar

info@dorpskrantbeesd.nl of een briefje naar

Dorpsplein 5.

De winnaar van de vorige puzzel is: Heleen

van Amstel-Orlemans

Het goede antwoord : ‘t Haventje

Sluitinggsdatum: 16-12-2013

GARAGE VERHAGEN

Airco service, APK keuring,

auto reparaties en onderhoud

APK Keuring – Occasions - Waardebepaling occasion

Onderhoud & Reparaties – Airco - Begeleiding auto aankoop

Schadeherstel Garage - Auto poetsen en reinigen - Bearlock

Garage Verhagen

Meinte 32A

4153 XE Beesd

Tel: 0345-680111

U kunt of vinden naast de A2

Oplage: 1700 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Supermarkt MCD, Bibliotheek Cingelplein

Dorpskrant digitaal lezen? Download hem van de website of mail ons!

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail.

Bijdrage Vrienden van:

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd

18 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 19


www.Dynamicvision.nl

Voorstraat 114

4153 AN Beesd

Tel: 0345 - 683254

DynamicVision Store

There when you need I.T.

Reparaties en onderhoud aan uw PC, laptop

of tablet. Verkoop van nieuwe en gebruikte

hardware.

• Service aan huis

• Support op afstand

• Onderhouds contract (vanaf 10 euro per maand)

• Netwerk beheer

Al meer dan 75 jaar goede

voorlichting, een uitstekende

prijs en perfecte service.

Invuller

Het hoekje om het Vul nieuwe de woorden jaar in

De woorden hebben Eerste allemaal letter van één

of meerdere rechte het hoeken. woord is reeds

Ze staan van links, gegeven. rechts, De boven derde

en beneden. letters van de

Woorden: appelflap, woorden arreslee, verticaal banketstaaf,

gelezen champagne, vormen de

chocolademelk, oplossing. erwtensoep,

haardvuur,

kerstvakantie, nieuwjaarswensen,

oliebol,

pepernoot, poedersuiker,

sinterklaas,

vuurwerk, ijsmuts

De niet gebruikte

letters vormen de

oplossing

Stuur je antwoord naar info@dorpskrantbeesd.nl, of doe een briefje in de brievenbus op Dorpsplein 5. De

sluitingsdatum is 16-12-2013. De winnaar van de vorige puzzel is Annie Kroeze.

Het goede antwoord is: Laarzenpad in de herfst.

Puzzel: Yolande Verhagen

More magazines by this user