27.06.2015 Views

DORPSKRANT BEESD - JAARGANG 5 - NR.1

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DORPSKRANT

BEESD

voor en door de inwoners van

Jaargang 5 – Nr. 1 – Oktober 2013

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor

alle inwoners van Beesd.

Kopij en tips:

Info@dorpskrantbeesd.nl

Met trots presenteren wij de

website van de Dorpskrant

Beesd:

www.dorpskrantbeesd.nl

Daar vindt u de laatste editie, alle

vorige edities en de oplossingen

van de laatste puzzels. Ook

kunt u kopij aanleveren, Vriend

worden van de Dorpskrant

Beesd of de historie van de

krant doorlezen.

Laat ons weten wat u van de

site vindt!

Léon van Dun

Voorzitter Stichting

Dorpskrant Beesd

Dorpskrant Beesd

1


Foto: Marjo van Dun Foto: Nel Spronk

Beesdse

Knipsels

Waterberging aan de Homburg is af.

Marleen de Lang werd 12 september 50

jaar. Haar kinderen maakten er een feest

van!

Doorkijkje naar het buurdorp Rumpt

vanaf de Dr. A. Kuyperweg.

Waterballet in de Kerkstraat door een

defecte waterleiding.

Foto: Nel Spronk

Foto: Nel Spronk

Zomerpret

2013

De jeugd van Beesd

is massaal aan het

vissen geslagen

tijdens de zomervakantie.

Met trots tonen de

mannen hun vangst

van de tweede snoek

uit het water bij

Foto en tekst Patrick Kemker

Foto: van links naar

Foto: rechts van Bas links van naar Wees, rechts Stan

Bas Schaap van Wees, en Daan Stan Pelicaan Schaap

en Daan Pelicaan

tandarts Van West in Beesd. Stan Schaap

had de primeur en haalde als eerste een

snoek binnen. Wie verwacht dat nou daar in

dat slootje? Al snel ging het nieuws door het

dorp en werd het erg druk bij de sloot. Deze

keer lukte het weer om er een snoek uit te

halen, en het was niet dezelfde vis.

Afscheid van

Laura...

Laura bedankt voor je inzet. Het was prettig

om met je samen te werken. Elke keer was

het voor jou een hele klus om er een mooie

krant van te maken. Dat lukte telkens weer!

We wensen je veel succes en geluk voor de

toekomst.

Redactie Dorpskrant Beesd

Voor uw:

Cafetaria ‘t Pleintje

• Belegde broodjes

• Snacks

• IJs en softijs

• Koude en warme gerechten

Dorpsplein 1, 4153 AG Beesd Tel/ Fax: 0345 68 20 66

Foto: Evi-Mara van Beekhuizen

Het Stationsgebied wordt onder handen

genomen.

EVENEMENTEN, AANKONDIGINGEN, JUBILEA etc.

2 - 13 oktober Kinderboekenweek, thema: Klaar voor de start!

12 november Ilona Breukel 50 jaar

16 november 13.30 uur intocht Sinterklaas in Beesd

Heeft u een activiteit, jubileum of ander kort nieuws te melden?

Mail het dan naar dorpskrantbeesd@gmail.com o.v.v. ‘Prikbord Dorpskrant Beesd’

2 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

3


Afscheid van juf Bep Maij-Los

op de Lingelaar

Tekst: Evi-Mara van Beekhuizen

Op 18 juli heeft juf Bep afscheid genomen

van de Lingelaar. De leerlingen en haar

collega’s zullen haar niet vergeten.

“Ik was zo ontroerd en dankbaar”, vertelt

Bep Maij-Los als de vraag valt hoe het

afscheidsfeest was. “Meneer Jeroen kwam

ons ophalen in zijn Audi die helemaal versierd

was met ballonnen. Ik was ontzettend

verrast. We reden naar de school, onder

bogen door. Er werd voor me gezongen en

eenmaal binnen kregen we verschillende

optredens van de leerlingen te zien.

Vervolgens was er een afscheidsreceptie

en daarna gingen we met het hele team uit

eten. Het was ontzettend gezellig, ik heb er

echt van genoten!”

Juf Bep spreekt met passie. Je kan duidelijk

horen dat ze het naar haar zin heeft gehad

op de Lingelaar. Ze heeft ook altijd al juf

willen worden, zegt ze. “Mijn vader wilde

dat ik naar de huishoudschool ging, maar ik

wilde altijd juf worden. Het liefst geef ik les

aan de kleuterklassen. Het is leuk om voor

ze te zorgen, ze zijn eerlijk en open. Daar

geniet ik echt van. Maar andere klassen

lesgeven vind ik ook heel erg leuk om te

doen, hoor! Ik heb iedere klas lesgegeven

en dat was ook geweldig.”

Ze is begonnen in Zwijndrecht en is later

in Beesd en omgeving gaan werken. “Ik

heb een jaar op de Prins Bernhardschool

gewerkt en later op de Julianaschool in

Leerdam. Vijftien jaar geleden koos ik

ervoor om bij de kleuters les te geven op de

Lingelaar. Dat was fantastisch. Het was de

gezelligheid en de saamhorigheid die me bij

de school deed blijven. We waren allemaal

één, iedereen werd als gelijke behandeld.

Je wordt zo in de kring opgenomen. Dat

maakt dat we een goede band met elkaar

hebben.”

Niet alleen door haar collega’s maar ook door

de kinderen en hun ouders heeft juf Bep een

geweldige tijd gehad op de Lingelaar. “Ja,

daar ben ik heel blij mee. Het is ontzettend

leuk om met de kinderen om te gaan, maar

het contact met de ouders was ook erg leuk.

Hun kind gaat toch voor de eerste keer naar

school en dan moet je als juf de ouders geruststellen.

Al was het kind al naar de peuterspeelzaal

geweest, het blijft toch spannend

voor ze.”

Wat juf Bep nu gaat doen? “Genieten. We

hebben niets gepland en gaan alles over

ons heen laten komen. Mijn man gaat in

november ook met pensioen en misschien

gaan we dan wel op vakantie, naar Frankrijk of

Griekenland. Het is ook fijn dat ik geen vaste

afspraken meer hoef te maken met familie en

vrienden. Ze bellen aan en dan drinken we

een kopje koffie. Heerlijk. Daarnaast lees ik

graag, maar fietsen, wandelen en zwemmen

vind ik ook erg leuk!”

“Wij gaan nu lekker van ons pensioen genieten.

Wel wil ik nog altijd helpen op school. Ik zou

geen hele dagen meer willen werken, maar af

en toe een uurtje vind ik geen probleem. Leuk

juist! Maar het is ook erg belangrijk dat jonge

mensen kunnen gaan werken! Daar moeten

ze de ruimte voor krijgen.”

Help de bij:

plant een

Bijenbosje

Bijen hebben het moeilijk. Een reden

daarvan is dat deze nuttige insecten

te weinig voedsel vinden. U kunt de

bijen hierbij helpen. Doe samen met de

gemeente Geldermalsen mee aan de actie

Bijenbosje van Stichting Landschapsbeheer

Gelderland. Als u meedoet kunt u inheemse

bomen en struiken aanplanten die de bijen

voedsel leveren.

U kunt zich tot 18 oktober aanmelden.

Lees meer op de website:

www.landschapsbeheergelderland.nl

Al het moois

begint met een TV

van Wakkermans!

Dè speciaalzaak van de Betuwe…

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979

www.wakkermans.nl |

Ingezonden

Oproep nieuwe

redactieleden

Hier is ‘ie dan: de eerste Dorpskrant van

alweer het vijfde jaar. Vol met artikelen,

nieuwtjes en foto’s van Beesd! Het lukt de

redactie elke keer weer om een mooie krant

in elkaar te zetten en daar ben ik trots op.

Vooral omdat de bezetting thans minimaal

is. Het team moet daarom nodig uitgebreid!

Wij zoeken enthousiaste mensen met

verfrissende ideeën. Je hoeft geen journalist

of Neerlandicus te zijn. Zolang je er maar

van geniet! Als je interesse hebt, neem

dan contact met ons op of spreek ons aan

op straat. Hartstikke leuk!Veel lees- en

kijkplezier,

Léon van Dun

Voorzitter Stichting Dorpskrant Beesd

4 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

5


Rondleiding bij Expositie

Uit de reacties geschreven in het

gastenboek blijkt veel waardering voor de

expositie. De bezoekers komen niet alleen

uit de regio Rivierenland maar onder andere

ook uit Hoogeveen, Streefkerk, Haarlem,

Zoetermeer en Gilze-Rijen. Ook de reacties

na de historische rondwandeling zijn

enthousiast.

Inwoners van Beesd kunnen tijdens de

wandeling wellicht ook nog verrast worden

door verhalen over het leven en het werken

in Beesd tijdens de periode van Abraham

Kuyper. Deelname aan de rondwandeling

Spelweek 2013

Toen de vakantieperiode weer ten einde

liep, was het zoals ieder jaar weer tijd

voor de Vakantie Spelweek. In de week

van 19 tot 23 augustus waren er 175

kinderen verdeeld over zestien groepen

druk met allerlei activiteiten op en rond

het voetbalveld. Dinsdag werd er zoals

altijd een bezoek gebracht aan het bos

in Mariënwaerdt. Woensdag konden alle

kinderen een nachtje op het voetbalveld, in

de tent of de kleedkamers, blijven slapen.

Na een kort nachtje was er een ontbijt en

een playbackshow door het team. Vrijdag

Tekst: Yolande Verhagen

leert dat je niet alleen naar de verhalen

luistert maar ook weer met andere ogen

kijkt naar de pracht van het eigen dorp.

De expositie en rondleiding is open

tot en met zaterdag 12 oktober.

Openingstijd expositie: 11.00 uur tot 16.00

uur. Start rondwandeling om 12.00 en 14.00

uur.

Plaats van expositie en vertrek rondwandeling:

St. Pieterskerk – Voorstraat 90.

Ingezonden

werd deze prachtige week afgesloten met

een leuke eindavond en een groot kampvuur.

Wij willen graag alle ouders en natuurlijk de

kinderen bedanken voor een zeer geslaagde

week. Ook heel veel dank voor de leiding, die

de hele week de groepjes hebben begeleid.

Volgend jaar bestaat de Vakantie Spelweek

65 jaar! Dus tot volgend jaar allemaal!

Bestuur en hoofdleiding Vakantie Spelweek

Beesd

“Uit de ouwe schoenendoos”

Op 29 januari 1903 overleed op 87-jarige

leeftijd Pastoor Antonius Bernardus Nales.

De pastoor werd geboren in 1814 in Groenlo.

Na diverse andere plaatsen werd hij in 1862

aangesteld als pastoor van Beesd. Daar

bleef hij tot zijn dood, dat is maar liefst 41

jaar! Een bewogen periode voor de Beesdse

Rooms Katholieke geloofsgemeenschap.

Na jarenlange inspanningen kon de

parochie in 1877 een nieuw gebouwde kerk

in gebruik nemen. De oude kerk, die men

na de Reformatie stichtte, stond vlakbij

de plaats van de nieuwe kerk. Deze was

hopeloos verouderd en bouwvallig. Het

lukte Nales om alle krachten te mobiliseren

en de neuzen voor een nieuwe parochiekerk

dezelfde kant op te krijgen. De parochianen

doneerden grote bedragen. Ook schonken

ze in natura, zoals het preekgestoelte en het

meubel voor het altaar.

Nales vierde op 14 september 1888, op het

feest van de Heilige Kruisverheffing, zijn

Ingezonden door Gert de Kruijff

‘Bouwpastoor’

Antonius Bernardus Nales ‘Walie’

(1814-1903)

gouden priesterfeest.

In 1898 vierde hij

zelfs zijn diamanten

priesterfeest. Bij die

laatste gelegenheid

ontving hij de koninklijke

onderscheiding ‘Ridder

in de Orde van Oranje-

Nassau’. Sinds 1884

werd Nales, vanwege

zijn hoge leeftijd, bij het uitoefenen van zijn

pastoraat bijgestaan door verschillende

kapelaans. Toch wist hij van geen wijken…

In de uitbreiding van Beesd is terecht een straatnaam naar Nales

vernoemd: De ‘Naleshof’. Echter, van gemeentewege maakt men

hier vaak Nalenshof van. Een ‘n’ teveel dus. Een vergissing die

hopelijk in de toekomst wordt hersteld want het doet recht aan de

man en zijn daden om hem goed te vernoemen.

Informatie van mevrouw Ria Mink (Streekarchief Tiel):

Nales was niet alleen een echte

‘bouwpastoor’. Volgens de overlevering

was hij ook een echte ‘zielenherder’. Zeer

betrokken bij de parochianen en daardoor

erg geliefd bij jong en oud. Hij vroeg voor

zichzelf niet veel en droeg vaak versleten

kleding en leefde in eenvoud. Daarmee zette

hij zich gelijk met vele dorpsgenoten, die het

ook niet breed hadden.

In 1967 heeft een burger uit Beesd een verzoek ingediend voor het benoemen van een

straat naar pastoor Nales. Dit is toen niet gehonoreerd. In 1977 is door dezelfde burger weer

een verzoek ingediend. Dit verzoek kon meegenomen worden in de straatnaamgeving van

de nieuwbouw Beesd-West. In de raadsvergadering van 24 november 1977 is het besluit

genomen voor de straatnaamgeving ‘Nalenshof’. Vanaf dat moment wordt consequent

de naam Nalenshof gebruikt. Het is niet meer precies te achterhalen op welk moment de

‘n’ is toegevoegd, in ieder geval vóór de raadsvergadering.

6 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

7


Beste inwoners van Beesd,

Lekker

ambachtelijk....

Brood

Banket

Specialiteiten

Brood- & Banketbakkerij

V oorstraat 104 - Beesd

Voorstraat 104 - 4153 AN Beesd

Tel. 0345 68 13 32 - gvankeulen@solcon.nl

Met enige trots maken wij het programma van het Klokhuis bekend. De afgelopen maanden zijn wij

met de resultaten van de enquête in de hand in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers en

verenigingen. Het resultaat is een programma waarin creëren, ruilen en delen met elkaar centraal

staat.

Ondernemende inwoners gaan kennis met elkaar delen zodat zij samen de uitdagingen van deze tijd

aankunnen. We gaan samen herinneringen delen over Beesd. Er is een maandelijkse open eettafel

waar wij “culinaire hoogstandjes” voor elkaar creëren. We gaan elkaar helpen door talenten met

elkaar te ruilen. Er wordt gesport en een kaartje gelegd. Maandelijks is er een gezellige borrel waar

de laatste nieuwtjes worden gedeeld. Sint wordt feestelijk ontvangen en de aftrap wordt gegeven

voor de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

Wilt u ook uw steentje bijdragen? Of heeft u ideeën voor activiteiten? Dan horen wij dat graag!

De activiteiten van het Klokhuis moeten een positieve krachtenbundeling worden van trotse

inwoners van Beesd die het samen goed willen hebben.

Wij zijn tevreden met het mooie aanbod en hopen dat u zich ook tot deelname laat verleiden. Kom

langs, beleef en geniet!

Namens het Klokhuis, hartelijke groet,

www.bakkerijvankeulenbeesd.nl

36021 Keulen Advertentie A5liggend FC.indd 1 24-12-2009 10:13:33

GARAGE VERHAGEN

Airco service, APK keuring,

auto reparaties en onderhoud

Joanne Bredero

joanne@klokhuisbeesd.nl

06 - 52065173

APK Keuring – Occasions - Waardebepaling occasion

Onderhoud & Reparaties – Airco - Begeleiding auto aankoop

Schadeherstel Garage - Auto poetsen en reinigen - Bearlock

Garage Verhagen

Meinte 32A

4153 XE Beesd

Tel: 0345-680111

U kunt of vinden naast de A2

8 Dorpskrant Beesd


Kaart Soos

Basketbal

Doe je sportkleding en sportschoenen aan en doe mee!

Elkaar helpen

Samen eten

Samen Eten wordt verzorgd door het Klokhuis

Aanmelden vóór vrijdag 11 oktober

Wijs met het Klokhuis

Eric Labadie, Labadie Denken & Doen

Bisde borrel

Molen de Vrijheid

Cees de Jong

Tijden lang moest de fiere molen in Beesd het stellen zonder molenaar.

Nu draait Cees de Jong er op de vrije zaterdagen. Gedurende deze

Kaart Soos

de rijke historie

het Beesdse boek

Gert de Kruijff

Volleybal

intocht Sinterklaas

Woensdag 6 november,

Er is een grote verzameling plaatjes van Beesd aan de Linge beschikbaar. Plaatjes en verhalen

van toen en nu. We gaan samen herinneringen delen. “Vroeger” is niet dood, “vroeger” is

springlevend

Doe je sportkleding en sportschoenen aan en doe mee!

Zaterdag 16 november, vanaf 15.30 uur

Kaart Soos

Elkaar helpen

Voetbal

Deze avond staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014

V.V. Rhelico tegen V.V. Beesd

Samen eten

Wijs met het Klokhuis

Samen Eten wordt verzorgd door Jammo Já

Aanmelden vóór vrijdag 15 november

Elkaar helpen

Samen eten

Samen Eten wordt verzorgd door Keurslager Arie Arisse

Aanmelden vóór vrijdag 13 december

Bisde borrel

Wijs met het Klokhuis

Bisde borrel


Samen eten

Elke derde woensdag van de maand kunt u samen met anderen dorpsgenoten in een gezellige en

ongedwongen sfeer een warme maaltijd nuttigen. De maaltijd bestaat uit 3 gangen. Voor de maaltijd

vragen wij een bedrag van € 9,=.

Voor deze open eettafel kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar

joanne@klokhuisbeesd.nl. Bellen kan ook 06 - 52065173.

Heeft u interesse in het verzorgen van een samen eten maaltijd, neem dan contact op met Joanne Bredero.

Iedereen heeft wel eens klusjes waar eigenlijk geen tijd voor is. Het gras maaien, hemden strijken, de

hond uitlaten of die IKEA-kast in elkaar zetten, de lekkende kraan verhelpen etc. Elkaar helpen is

voor iedereen die tijd en talenten heeft en deze graag wil ruilen met anderen. Elke derde dinsdag

van de maand komen wij bij elkaar om vraag en aanbod van talenten te verbinden.

Wijs met het Klokhuis

Elkaar helpen

Onder de noemer "Wijs met het Klokhuis" faciliteert het Klokhuis elke derde donderdag van de maand

een interactief samen zijn van ondernemende inwoners. Er wordt op informele wijze kennis en ervaringen

met elkaar gedeeld, de gedeelde kennis en ervaringen geven de deelnemers handvatten en gereedschap

om concreet aan de slag te gaan met de uitdagingen van deze tijd.

Wilt u uw kennis en expertise delen, neem dan contact op met Joanne Bredero.

U kunt zich aanmelden via de LinkedIn groep het Klokhuis of u kunt een mail sturen naar joanne@klokhuisbeesd.nl.

Bisde Borrel

Gezellig en informeel bijpraten en op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes?

Kom dan elke laatste vrijdag van de maand naar de Bisde Borrel.

NIEUWBOUW

VERBOUW

Middenstraat 36 • 4153 AD Beesd

E. info@chielbouw.nl

T. 0345 683 546 • M. 0639 118 595

VAN DUN

Accountantskantoor

Alles digitaal, dus efficiënt

Ook voor MKB ondernemers

Jaarrekening

Administraties

Advies

Belastingaangiften

24/7 inzicht

Dorpsplein 5, 4153 AG Beesd, - Tel. (0345)682102

www.vandun.nl

Na een overlijden wilt u gesteund

en uitgebreid geadviseerd worden

voor een goed georganiseerde

uitvaart, die past bij uw wensen.

U kunt ons 24 uur per dag bereiken:

0345 - 820280

www.dokman-uitvaarten.nl

Kaart Soos

Vindt u het gezellig om een kaartje te leggen. Kom dan iedere dinsdagmiddag

gezellig naar het Klokhuis. Wij spelen klaverjassen, rikken en jokeren.

Kom gerust vrijblijvend een kijkje nemen en een kaartje leggen. De kosten

zijn €2,50 per keer.

Wilt u graag op de hoogte blijven

van de actuele ontwikkelingen over ons

programma en ander nieuws?

Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief!

Voor meer informatie Anja Copier - Klein, tel.: 0345 - 683161.

Inschrijven via

klokhuisbeesd.nl/nieuwsbrief.

Dorpskrant Beesd

9


Taptoe met Blazersklas

Lotte van den Broek en Merith van Lent zitten

in de blazersklas en spelen saxofoon. Op

zaterdag 22 juni was de Taptoe op het Dorpsplein.

We speelden samen met de Concordia

en het leerlingenorkest het liedje ‘Haal het

doek maar op’.

We vonden het in het begin heel erg spannend

maar toen we eenmaal bezig waren was het

heel erg leuk!! Op de maandag voor de Taptoe

hebben we geoefend samen met de Concordia en

het leerlingenorkest. We oefenden bijvoorbeeld

hoe we moesten staan, lopen en marcheren. Zaterdag

om 19:30 verzamelden we in het Klokhuis.

We zetten daar onze instrumenten in elkaar

en liepen gezamenlijk naar het Dorpsplein.

En de Taptoe kon beginnen

Het was heel erg leuk, gezellig en het ging heel

erg goed!!

w

Puzzel

Veel huizen in Beesd

hebben een naam.

Als wij de namen weglaten, weten jullie de

naam van het huis dan nog? Hoe heet het

huis dat hiernaast is afgebeeld?

Stuur je antwoord naar

info@dorpskrantbeesd.nl of een briefje naar

Dorpsplein 5.

De winnaar van de vorige

puzzel is: Joke Dokman.

Het goede antwoord: Ora et Labora.

Sluitingsdatum 28-10-2013

stucadoorsbedrijf

VERSCHOOR

SlotStraat 46 4153 VB BeeSd

tel: 0345-682784 mob: 06-28541061 fax: 0345-682784

verschoorstucadoor@hetnet.nl

Foto’s: Tom van den Berg

Uitleg over de les:

Elke dinsdag hebben we onder schooltijd les. We beginnen

om 13.00 en dan zetten we onze instrumenten in elkaar.

Dat doen we zo: je begint met het rietje op het mondstuk

te zetten en met de rietbinder zet je hem vast. Daarna

zet je hem op de hals. Als je dat hebt gedaan, mag je hem

vastzetten door te draaien aan een soort schroefje. Als je

dat hebt gedaan dan ben je klaar!

Dan heb je in een groepje ongeveer een uurtje les.

PROGRAMMA

VAN

3 MAANDEN

Rugklachten?

Fysiotherapie Beesd biedt de juiste training

begeleidt door een fysiotherapeut. Wilt u meer informatie.

Bel, mail of kijk op onze website fysiotherapie-beesd.nl.

0345 681645 - info@fysiotherapie-beesd.nl

Witgoedhuis

Wassen & Drogen - Koelen & Vriezen

Huishoudelijke & Inbouwapparatuur

Voorstraat 48 - 4153 AM Beesd

Telefoon (0345) 68 07 11

www.witgoedhuis.nl

10 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

11


Seniorenreis 2013

Al vele jaren wordt voor de senioren uit

Beesd een dagje uit georganiseerd. Dit jaar

was deze dag gepland op 17 september.

De weersverwachting was ‘herfstweer’

ofwel veel regen en wind. De bus vertrok

om 8.45 uur vanaf het Dorpsplein richting

Dordrecht. Bij aankomst op het eiland van

Dordrecht in de Hollandse Biesbosch lag

de rondvaartboot ‘De Halve Maen’ gereed.

De koffie met gebak stond al klaar. Buiten

was het koud en nat. Op het benedendek

was het gelukkig droog en was de sfeer al

snel gezellig. We hebben tijdens de vaart –

met de schipper als gids – veel gezien van

het uitgestrekte natuurgebied met smalle

kreken, polders en de met riet begroeide

eilandjes. Naast het natuurschoon hebben

wij ook genoten van de cultuur aan de

waterkant in Dordrecht en Zwijndrecht.

Nooit geweten hoeveel moois Dordrecht te

bieden heeft. Zeker de moeite waard om de

trein Beesd – Dordrecht eens te nemen.

Zicht vanaf de Merwede op de Catharijne poort gebouwd

in 1652. Deze poort is één van de twee resterende

Dordtse stadspoorten.

Voor de middag stond een bezoek aan

de Ark van Noach op het programma.

Het bezoek aan de Ark is indrukkwekkend.

Door het imposante en slim uitgevoerde

bouwwerk en de route door de ark

komt het verhaal van Noach tot leven.

Een droom van timmerman Johan Huibers

is het begin van een enerverend avontuur.

Johan zijn ultieme doel: de bouw van de

Ark van Noach op ware grootte. Het verhaal

Tekst: Yolande Verhagen

van de Ark van Noach komt voor in bijna

alle culturen. Johan heeft enkel het Bijbelse

verhaal als bron gebruikt. Het verhaal geeft

veel aanwijzingen en details (Genesis vanaf

hoofdstuk 6). Na de bouw van een verkleinde

replica is Johan Huibers in 2009 begonnen

aan de Ark op ware grootte. Deze heeft een

lengte van 135 meter, breedte van 19,5 meter

en een hoogte van 22 meter. Voor de bouw

waren 12.000 grove dennen uit Scandinavië

nodig, die stuk voor stuk op maat gezaagd

en gemonteerd moesten worden. Johan en

zijn team hebben in de bouw 20.000 uren

geïnvesteerd. In 2012 was de Ark op ware

grootte klaar.

Om 16.00 was iedereen moe, koud maar

voldaan toe aan de warmte van de bus.

De terugreis naar Beesd verliep – ondanks

de drukte – vlot. Dus tijd genoeg om in de

Notenboom nog meer op temperatuur te

komen. De blossen op de wangen kwamen,

door de warmte, het kaarslicht en het drankje

al spoedig terug.

Organisatoren van deze mooie dag:

V.l.n.r.: Annique van Binsbergen, Jannie Koudijs,

Martin de Keyzer en Lies de Haas

Foto’s: Gerard Verhagen

Foto Toen: archief Van Kampen

Als afsluiting van de dag hebben wij met

smaak genoten van een warm en koud buffet.

Dit gaf weer voldoende energie om met

elkaar te zingen en op de muziek te deinen.

De ‘oude’ nummers brachten zelfs de benen

weer in beweging, wat resulteerde in een

foxtrot, wals of gezellig swingend dansen.

Dank aan de sponsors van deze dag.

TOEN & THANS

WILHELMINASTRAAT

Plannen rond MCD Beesd

vragen meer tijd

Ingezonden

Voor een informatieavond is het op dit moment nog te vroeg. Zodra datum, tijd en locatie

bekend zijn wordt dit tijdig bekend gemaakt.

Dit voorjaar is zowel binnen de gemeenschap van Beesd als binnen politiek Geldermalsen

intensief gediscussieerd over uitbreidingsplannen van de MCD op het Dorpsplein in Beesd

en de voor- en nadelen daarvan. Deze discussie heeft een groot aantal aandachtspunten

opgeleverd die het college van burgemeester en wethouders uiterst serieus wenst te nemen.

In goed overleg met de initiatiefnemer van het uitbreidingsplan wordt bekeken in hoeverre

al dan niet aan een aantal punten tegemoet kan worden gekomen en het plan kan worden

bijgesteld.

Dit alles vraagt om nader onderzoek, reken- en tekenwerk, wat tijd kost. Daarnaast heeft

de gemeenteraad gevraagd nadrukkelijk bij dit onderwerp betrokken te willen worden.

Eerder werd verwacht, dat er in september een informatieavond voor omwonenden en

belanghebbenden zou kunnen worden georganiseerd om daarin de actuele stand van

zaken te kunnen presenteren en hierover met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. De

nadere uitwerking vraagt echter meer tijd.

FotoThans: Nel Spronk:

12 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

13


Nou ‘k he gullie un hele

hoop te vertelle. Wa ’k

tog allemaal meegemukt

he. Zoas gullie witte ben

`k op vakansie gewist me

de buurvrouw. Da was

me tog leuk. `K zei 5 kilo

aangekome, nou das nog

nooit gebeurd. `K ben altijd

hetzelfde. Ge kon zo lekker

ete op de boot en elke

avond kaarte, spelletjes. `K

he zelfs un keer meegedaan

me de bingo, maar da von

`k niks. Kon `k nie bijhouwe.

Mar da was iedere avond

un borreltje en snaks, dus

da wil wel he. We hebbe

* Totaal installateur

* Waarborg installateur

* Zonnepanelen installateur

T`S TOG WA

hastikke veul gezien zo langs

ut water. `T was veul te gauw

voorbij. Ak er volgend jaar

nog zei, dan gaa ’k weer, ha

‘k veul eerder motte doen.

Maar ja, da kwam er nooit

van, m`n vrouwke hiel nie

van utstappies. Zonde van

oe geld, zei zee ze altijd.

Nou in un doodshemp zitte

gin zakke, dus ik ga da tog

anders doen. `K he uk al un

nij bed gekocht, veur mij,

zun hoge. Ken `k makkeluker

in en ut. Beval me goe, t`is

tog wa. Zei `k al zo oud en

he `k tog nog zo veul zin om

dinge te doen. We hebbe

uk wel geluk da ut zoon

mooie zomer is geworre, `k

zit bekant de hele dag buite.

M`n tuintje is op orde, `k mo

wel elke dag giette, want t`s

wel un bietje te droog. We

motte uk altijd wa te zeure

hebbe, nou `k nie meer. `K vin

ut allemaal best. `K he nog

nooit zo veul bone as van `t

jaar gehad, die legge mooi

in de vriezer. He ’k uk same

met de buurvrouw gedaan.

Kik, zo kunde mekaar uk

helpe. Da moeste de mense

maar is meer doen, mekaar

helpe, iedereen denk nog

maar alleen an z`n eige, das

nie goe. Me mun been ga ut

uk weer beter, `k ga na zoon

man die buig um en zo. Dan

mok oefene, daar zei `k wel

blij om. Was tog lastig.

CAMPERCAR

NEDERLAND

Nieuwsteeg 54, Tricht

0345-753339

In- & verkoop | APK-Garage | Onderhoud

Heilige bonen in Beesd

Achter de Groenzoom vonden wij een

lantaarn met een bijzondere bonensoort.

Het gaat om een vergeten groente, de

Heilige Boon oftewel Phaseolus vulgaris

`Monstrans`. Het is een stokboon en kan

twee á drie meter hoog worden. De witte

bonen danken hun naam aan de tekening

die op de bonen staat. Deze tekening lijkt op

een Katholieke ‘monstrans’. Zo’n monstrans

is een altaarstuk in de Katholieke kerk waarin

de hostie wordt geplaatst.

De monstrans in de Katholieke kerk van

Beesd, de Heilige Kruisverheffing, is 150

jaar geleden in 1863 geschonken door de

parochianen ter gelegenheid van het 25-jarig

jubileum van pastoor Nales (zie pagina 7).

Tekst en foto’s: Nel Spronk

* Erkend telematica-installateur

* Complete servicedienst 24 uur

* E-mail: info@eck.nl

* Internet: www.eck.nl

Tel: (0418) - 651341 Fax: (0418) - 652331

Industrieweg 25 4181 CA Waardenburg

Hier kan uw

logo staan

De redactie: Marjo van Dun, Nel Spronk,

Yolande Verhagen en Evi-Mara van Beekhuizen.

Redactieadres: Dorpsplein 5 BEESD

Website: www.dorpskrantbeesd.nl

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl

Lay-out: Marjo van Dun

Drukwerk: Drukkerij Kemker, Parkweg 19-21, Beesd

www.drukkerijkemker.nl

Middenstraat 9

4153 AB Beesd

Tel. 0345-681512

www. assurantiekantoordiks.nl

Parkweg 21a

4153 XK Beesd

Tel. 0345-682634

www. drukkerijkemker.nl

Oplage: 1700 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Supermarkt MCD, Bibliotheek Cingelplein

Dorpskrant digitaal lezen? Download hem van de website!

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail.

Bijdrage Vrienden van:

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd

14 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

15


www.Dynamicvision.nl

Voorstraat 114

4153 AN Beesd

Tel: 0345 - 683254

DynamicVision Store

There when you need I.T.

Reparaties en onderhoud aan uw PC, laptop

of tablet. Verkoop van nieuwe en gebruikte

hardware.

• Service aan huis

• Support op afstand

• Onderhouds contract (vanaf 10 euro per maand)

• Netwerk beheer

Al meer dan 75 jaar goede

voorlichting, een uitstekende

prijs en perfecte service.

Invuller

Vul de woorden in

Eerste letter

van het woord

is reeds

gegeven.

De derde

letters van

de woorden

verticaal

gelezen

vormen de

oplossing.

Stuur je antwoord naar info@dorpskrantbeesd.nl, of doe een briefje in de brievenbus op Dorpsplein 5. De

sluitingsdatum is 28-10-2013. De winnaar van de vorige puzzel is Jur Krul uit Werkendam.

Het goede antwoord is: Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.

Puzzel: Yolande Verhagen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!