27.06.2015 Views

DORPSKRANT BEESD - JAARGANG 4 - NR.6

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

DORPSKRANT

BEESD

voor en door de inwoners van

Jaargang 4 – Nr. 6 – Juli 2013

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor

alle inwoners van Beesd.

Kopij en tips:

dorpskrantbeesd@gmail.com

Megan Tanja Maud

Vera

Hoera geslaagd!

Dit jaar was het extra spannend door

diefstal van examens in Rotterdam.

Gelukkig hebben deze jongeren hun

diploma behaald.

Allen van harte gefeliciteerd!

Jessie, Ellis en kelly

Lisa en Dave

Jordi

Dion

Marc

Bart Joris Max

Erik Robin

Lucas

Lars

Timo

Samuel

Dorpskrant Beesd

1


Uitbreiding MCD en verkleinen Dorpsplein

Marc Stan Marielle Christian

Jeffrey

Sabine

Dion

De redactie van Dorpskrant Beesd wenst iedereen een hele fijne vakantie toe!

Dorpsplein in gevaar

De MCD-supermarkt wil 11m naar voren

uitbreiden en aan de voorkant acht appartementen

realiseren, hetgeen ten koste gaat

van het Dorpsplein. Direct omwonenden,

verschillende evenementenorganisatoren –

waaronder de Kermis – en bewoners van

aangrenzende straten voorzien problemen.

Ze hebben geen bezwaar tegen uitbreiding

op de huidige locatie, maar wel op

de manier waarop. De raadsvergadering is

op 2 juli.

Voor de uitbreiding met 318m2 zijn wettelijk

elf tot twaalf parkeerplaatsen extra

nodig. Voor de acht appartementen moeten

veertien parkeerplekken gerealiseerd

worden. In totaal zijn door de verbouwing

dus zo’n 25 extra parkeerplaatsen nodig,

terwijl een parkeerstrook van 20 verdwijnt.

Wethouder Wiendels stelt dat met

betere markering het ‘wild parkeren’ wordt

voorkomen en er daardoor meer auto’s

Róbin

Tekst redactie Dorpskrant Beesd

op het plein kunnen. In de huidige situatie

worden tijdens de vrijdagmarkt de auto’s al

in omringende straten geparkeerd.

Omwonenden zijn voorstander van een beperkte

uitbreiding naar voren (uitval tot aan

de lijn van het voormalig postkantoor) en

een uitbreiding aan de westkant. Hierdoor

kan 318m² extra vloeroppervlak gerealiseerd

worden zonder dat dit ten koste gaat

van de huidige parkeercapaciteit. Tevens

blijft het Dorpsplein voor de vele evenementen

beschikbaar.

De OVB reageert als volgt: ‘‘De Ondernemersvereniging

is niet tegen de uitbreiding

van de MCD supermarkt. Het Dorpsplein

moet het gehele jaar een aantrekkelijke

plaats blijven in het hart van het dorp voor

zowel ondernemers als bewoners, met behoud

van de parkeerplaatsen. Het aangezicht

mag best verfraaid worden.’’

De uitbreidingsplannen van de MCD

ontwrichten de belangen van diverse verenigingen,

omwonenden en belanghebbenden

die gebruik maken van het Dorpsplein.

De afgelopen tien jaar is in Beesd nauwelijks

gebouwd. De behoefte voor een forse

uitbreiding is mij dus volstrekt onduidelijk.

Het probleem van lege schappen ligt meer

aan het management en de logistiek als aan

ruimte tekort. Wij als omwonenden krijgen

sterk de indruk dat de uitbreiding van de

supermarkt wordt aangegrepen om acht

appartementen boven op de supermarkt

te bouwen. Het hele gevaarte komt 11 meter

naar voren en 12 ½ meter hoog. Op de

twee kerktorens na is er geen gebouw in

Beesd te vinden dat zo hoog is.

Door de voorkant gelijk te trekken met het

voorste punt en de stukken grond om de

MCD in te passen, kan de uitbreiding ook

gerealiseerd worden.

De MCD wordt wel degelijk een concurrent

voor bestaande zelfstandige ondernemers in

Beesd, door uitbreiding van het bestaande

en invoegen van nieuw assortiment. De

fractie van wethouder Wiendels, het CDA, is

unaniem tegen de plannen die er nu liggen.

Ook de raad is erg verdeeld. Dhr. Wiendels

EVENEMENTEN, AANKONDIGINGEN, JUBILEA etc.

16 juni Stefan en Ilona Breukel 25 jaar getrouwd

9 juli Vlado en Dada Ilić 25 jaar getrouwd

19 - 23 augustus Spelweek Beesd

Heeft u een activiteit, jubileum of ander kort nieuws te melden?

Mail het dan naar dorpskrantbeesd@gmail.com o.v.v. ‘Prikbord Dorpskrant Beesd’

doet er trots over dat met de verkoop van

de grond aan de MCD het plein kosten neutraal

kan worden opgeknapt. Dus omdat in

Geldermalsen het geld op is, verkopen we

de helft van het Dorpsplein in Beesd maar.

Dhr. Wiendels komt uit Babberich en heeft

totaal geen betrokkenheid bij de Beesdse

inwoners. Volgend jaar zijn er verkiezingen,

is de wethouder vertrokken en Beesd een

Dorpsplein armer.

Door het plein met 50% te verkleinen,

ontstaan er problemen met parkeren.

Hiervan hebben de weekmarkt, de verschillende

evenementen, het Kulturhus, de kerk

en de feesten in de nabijgelegen horeca

last. Daarnaast heeft de Kermis last van

een flink kleiner Dorpsplein. In de kranten

wordt gesuggereerd dat alles al in kannen

en kruiken is, maar er is nog niets beslist.

Laat als inwoner van Beesd, of lid van de

oranjevereniging, de triatlon, de muziekvereniging,

enz. je stem horen. Laten we

ons organiseren en de Gemeente duidelijk

maken dat we niet tegen uitbreiding van

de supermarkt zijn, maar wel tegen aantasting

van ons Dorpsplein. Het kloppend hart

van Beesd.

Roland Versteegh,

een van de aanwonende

2 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

3


Beesdse

Knipsels

Witgoedhuis

Wassen & Drogen - Koelen & Vriezen

Huishoudelijke & Inbouwapparatuur

Voorstraat 48 - 4153 AM Beesd

Telefoon (0345) 68 07 11

www.witgoedhuis.nl

Foto ingezonden

Henk en Annie van Veldhoven-van Stappershoef uit de

Wethouder Klerkstraat waren 6 juni 50 jaar getrouwd!

Foto Nel Spronk

VAN DUN ACCOUNTANTSKANTOOR B.V.

Anja Copier-Klein op 24 juni 50 jaar

Foto Nel Spronk

Reeds

25 jaar

uw adviseur

De pot pindakaas valt erg in de smaak bij vogels

* Totaal installateur

* Waarborg installateur

* Zonnepanelen installateur

ALLES DIGITAAL, DUS EFFICIËNT

Foto Evi-Mara van Beekhuizen

Uitreiking Beesds boek aan Jaantje

Foto Marius Hol

* Erkend telematica-installateur

* Complete servicedienst 24 uur

* E-mail: info@eck.nl

* Internet: www.eck.nl

Ook voor MKB ondernemers

• Jaarrekeningen

• Administraties

• Advies

• Belastingaangiften

van Beekhuizen en de burgemeester

Beesd 1 gepromoveerd naar de derde klasse

Tel: (0418) - 651341 Fax: (0418) - 652331

Industrieweg 25 4181 CA Waardenburg

Dorpsplein 5, 4153 AG Beesd

Tel. (0345) 682 102 – www.vandun.nl - leon@vandun.nl

4 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

5


Beesdse

Knipsels

“Uit de ouwe schoenendoos”

Tekst Yolande Verhagen

Abraham Kuyper en Pietje Baltus

Foto Marjo van Dun

Foto Marjo van Dun

In Beesd zijn ze druk geweest met een zinkerleiding.

Hier wordt hij ingegraven bij de P.J. van Hovestraat.

Tonny Kielestein werd op 14 juni 80 jaar

Ton en Jaqueline van Lith 25 jaar getrouwd!

Pedicure

Jolanda Voet

Parkweg 9

4153 XK Beesd

Tel. 0345 68 03 52

Ook voor diabetische voet

Foto ingezonden

Foto Laura Voet

Abraham Kuyper

periode 1837 – tot augustus 1863.

Abraham Kuyper werd op 29 oktober 1837

te Maassluis geboren. Zijn vader was predikant

van de Nederlands Hervormde kerk. Het

lager onderwijs kreeg hij thuis van zijn ouders,

zoals gebruikelijk in die tijd. Vervolgens ging

hij naar het gymnasium. Daarna studeerde

hij in Leiden. In de periode 1857 – 1861

behaalde hij zijn kandidaatsexamen voor

letteren en wijsbegeerte, klassieke letteren

en theologie. Voor deze studies slaagde hij

summa cum laude. De studie die hij hier volgde

was rationeel en modern. Met die ideeën

was Kuyper het meestal eens. Deze waren

de opvattingen van de gegoede burgerij van

de hervormde kerk. Hij promoveerde in 1862

onder promotorschap van J.H. Scholten, aanhanger

van het modernisme, tot doctor in de

theologie. Op 1 juli 1863 is hij getrouwd met

Johanna Hendrika Schaay.

Predikant te Beesd

periode augustus 1863 tot november 1867

Op 9 augustus 1863 is hij door zijn vader bevestigd

tot predikant van Beesd. In de pastorie

aan de Voorstraat werd in 1864 zijn eerste

zoon geboren en in 1866 zijn tweede zoon.

In totaal kregen Abraham Kuyper en zijn

vrouw acht kinderen. Als vrijzinnig opgeleid

predikant kwam hij in aanraking met de boerenbevolking,

die het geloof niet vanuit het

verstand, maar vanuit het gevoel beleefde.

Hij had veel gesprekken en ontdekte dat het

vrijzinnige geloof van zijn tijd voor het gewone

volk (‘kleine luyden’) geen oplossing bood.

Dat zorgde ervoor dat hij het geloof zelf meer

vanuit het gevoel ging bekijken en werd hij

de leider van degenen die weer terug wilden

naar het orthodoxe geloof. Dit is de leer van

Calvijn. Hierin wordt vooral de nadruk gelegd

op het ‘absolute gelijk van de Bijbel’ en dat

God oppermachtig is. Verder wilde Kuyper dat

de eenvoudige gelovigen gelijk waren aan de

gegoede burgerij. Jaren later heeft Abraham

Kuyper aangegeven dat zijn bekering tot de

orthodoxie is ontstaan in Beesd. Daar werd

hij geraakt door de oprechtheid en puurheid

in de geloofsbeleving van zijn gemeenteleden

en met name door mevrouw Pietje Baltus.

Pietje Baltus

Pietronella (Pietje) Baltus werd geboren op

5 december 1830. Haar vader werkte als

molenaar in loondienst voor de Heerlijkheid

Mariënwaerdt. Van jongs af aan had ze een

buitengewone belangstelling voor godsdienstige

vraagstukken. Zij nam - volgens

de overlevering - zelfs een bijbeltje mee naar

haar werk op het land en las daaruit voor. Ze

woonde het grootste deel van haar leven in

de Voorstraat te Beesd. Pietronella Baltus

stond kritisch tegenover de kerk en bezocht

nauwelijks reguliere kerkdiensten. Gelijkgezinden

kwamen haar ook thuis opzoeken om

met haar over hun persoonlijke geloofsleven

te spreken. Ze was in de wijde omtrek bekend.

Abraham Kuyper kwam in 1864 voor het

eerst op huisbezoek bij Pietronella Baltus.

Volgens het verhaal dat Kuyper zelf een halve

eeuw later vertelde, onderhield zij hem over

het ware geloof en de rechtzinnige prediking.

Bij het afscheid weigerde ze hem de hand

te drukken als vertegenwoordiger van een

kerk die in haar ogen niet het volle evangelie

verkondigde. Alleen als mens wilde ze hem de

hand schudden. Kuyper was onder de indruk

van de authenticiteit van haar geloof .

Door de latere getuigenis van Abraham Kuyper

over de invloed van Pietje Baltus op zijn geestelijk

leven is zij niet alleen in Beesd bekend

maar ook ver daarbuiten.

Bron: www.historici.nl

6 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

7


Beesd viert 150 jaar Abraham Kuyper

Kuyperjaar met tentoonstelling, wandelingen

en symposium met Jan Peter Balkenende

Voor de Protestantse gemeente van Beesd

is 2013 een heel bijzonder jaar. Het is 150

jaar geleden dat Abraham Kuyper in de

Hervormde kerk van Beesd werd bevestigd

als predikant. Dit feit wordt gevierd door

2013 uit te roepen tot ‘Kuyperjaar’ met een

expositie, historische rondleidingen en een

afsluitend symposium. Tijdens het Kuyperjaar

worden de bijzondere kanten van de omstreden

predikant, hoogleraar en politicus Kuyper

breed uitgemeten.

Abraham Kuyper is een omstreden figuur.

Maar of je hem nu bewondert of verguist, je

kunt bijna niet anders dan constateren dat

het een grootheid is geweest. Een man met

enorme talenten op veel gebieden. Als klein

Ingezonden door Jan van Leeuwen

kind viel Kuyper al op door zijn doortastendheid

en zijn vermogen om in kritische momenten

met een zekere autoriteit op te treden.

Als jonge gymnasiumleerling en later als student

theologie bleek eveneens zijn intelligentie

bovengemiddeld: de meeste tentamens

en examens behaalde hij cum laude, of zelfs

summa cum laude.

Terug naar de zuiverheid van Calvijn

Dat hij bij volwassenheid iets zou gaan doen

met zijn begaafdheid was te verwachten,

maar de richting waarin hij zijn talenten zou

gaan gebruiken werd pas duidelijk na zijn bekering

tot de orthodoxie. Van hemzelf weten

we dat hij tot inzicht kwam tijdens zijn predikantschap

in Beesd. Hij werd geraakt door de

NIEUWBOUW

VERBOUW

Middenstraat 36 • 4153 AD Beesd

E. info@chielbouw.nl

T. 0345 683 546 • M. 0639 118 595

oprechtheid en puurheid in de geloofsbeleving

van zijn gemeenteleden en met name door

mevrouw Pietje Baltus.

Terug naar de zuiverheid van Calvijn! Dat

zou de leidraad worden in zijn actieve leven.

Op alle terreinen waarop hij werkzaam is

geweest, was zijn calvinisme de basis of beter

gezegd de inspiratiebron van waaruit hij werkte.

Misschien is het zelfs zo dat het eigenlijke

doel in zijn leven eruit bestond anderen te

laten delen in deze waarheid.

Door zijn talenten was hij in staat zijn overtuiging

op verschillende wijzen onder de

mensen te brengen. Hij preekte als predikant,

betoogde als wetenschapper in geschriften,

gaf richting aan ingewijden als hoogleraar,

schreef voor een breder publiek als journalist

en gaf tenslotte leiding aan het hele volk als

politicus.

Expositie in de St. Pieterskerk

van 15 juni tot 19 oktober

In het mooie dorp Beesd, liggend aan de

prachtige rivier de Linge, zijn vanaf juni tot

eind oktober diverse activiteiten die het leven

en werken van Abraham Kuyper belichten.

Op 15 juni wordt er een expositie geopend

waarin alle facetten van Abraham Kuyper,

als predikant, calvinist, emancipatoir, journalist

en staatsman, uitgebreid aan bod komen.

Met documenten, foto’s en attributen wordt

zijn veelbewogen leven in beeld gebracht.

Historische rondleidingen

Ook zijn er elke zaterdag historische rondleidingen

door Beesd naar plaatsen waar Kuyper

een band mee had. Denk aan de pastorie, het

‘oudemannenhuis‘, waar Pietje Baltus haar

laatste levensjaren

woonde en de nog

steeds in gebruik

zijnde kansel waar

hij zijn preken gehouden

heeft. Er

is ook de mogelijkheid

om zelf een

wandeling door

Beesd te maken.

Hiervoor zijn

routebeschrijvingen

verkrijgbaar.

Essay ‘Pietje Baltus mystieke vrouw uit Beesd’

Over zijn contacten met mevrouw Pietje Baltus

was tot heden nog niet zoveel bekend. De

afgelopen maanden is er onderzoek gedaan

naar de periode 1863 – 1867. In een historisch

essay genaamd: ‘Pietje Baltus mystieke

vrouw uit Beesd’ wordt hier uitgebreid aandacht

aangegeven.

Het Kuyperjaar zal in oktober worden afgesloten

met een symposium. Gastspreker is

o.a. dr. Jan Peter Balkenende.

Praktische informatie

De expositie is in de St. Pieterskerk, Voorstraat

90 in Beesd en is elke zaterdag geopend

vanaf 15 juni tot 19 oktober van 11.00 tot

16.00 uur. Er is dan ook de mogelijkheid om,

met een gids, een historische rondwandeling

te maken. De rondleidingen zijn om 12.00 en

14.00 uur. Dit is ook het vertrekpunt voor de

wandelingen.

Meer informatie over het Kuyperjaar is te

vinden op www.pgbeesd.nl.

garage

Verhagen

Airco service € 75.00

Uitlijnen alle merken auto’s € 60.00

Airco reinigen € 30.00

Meinte 32a - 4153 XE Beesd - 0345 680 111

info@garageverhagen.nl - garageverhagen.nl

8 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

9


Ik ben Esmee Brouwer

11 jaar en geboren op 26 juli. Heb een oudere

broer Edgar. We zijn met groep 8 op kamp

geweest naar Schiermonnikoog. We gingen

van maandag tot vrijdag. Maandagochtend op

het plein in Beesd vertrokken we, uitgezwaaid

door de ouders. Het was ongeveer 3 uur rijden.

Daarna moesten we ook nog met de veerboot

over dat was drie kwartier varen. Op Schiermonnikoog

aangekomen gingen we naar de

kampeerboerderij lopen. We kregen gebak

omdat de Antoniusschool voor de 25ste jaar

op de kampeerboerderij komt. We waren met

30 kinderen en 5 leerkrachten.

We gingen eerst uitpakken en onze bedden

opmaken daarna gingen we de boerderij bekijken

en bespreken wat we mochten doen.

‘s Middags gingen we de fietsen halen en

boodschappen halen bij de SPAR. Na het eten

was er nog een speurtocht in het dorp. Na

een nacht lekker geslapen te hebben gingen

we vliegeren op het strand en in de avond

stratego spelen. Woensdag gingen we naar

de meeuwenkolonie kijken waar de meeuwen

zitten te broeden. Het

was mooi weer en hebben

gezwommen in de

Berkenplas. Donderdag

was onze laatste dag

op Schiermonnikoog.

Eerst gingen we fietsen,

kon je vrij winkelen

of andere dingen doen. Na het eten gingen we

wadlopen en was er een bonte avond waar

iedereen kon dansen en zingen of een toneelstukje

opvoeren.

Vrijdag weer naar huis, eerst spullen inpakken,

fietsen terugbrengen en nog naar de begraafplaats

Vredenhof. Dat is een begraafplaats

waar mensen liggen uit de eerste en tweede

wereldoorlog en ook drenkelingen.

Het was echt afgelopen en gingen met onze

spullen naar de boot om weer aan land te

gaan. Moe maar voldaan van een fantastische

week gingen we richting Beesd waar onze

familie op het plein stond te wachten.

Hallo, ik ben Niels Nieuwenbroek

Ik ben 12 jaar oud, ik zit op de Antoniusschool

en ik woon in Beesd. Ik ben lid van VV Beesd

en ben dat al vanaf de F’jes. Ik ben als voetballer

begonnen maar tijdens het 2e jaar bij de

F’jes ben ik keeper geworden. Omdat er bij

keepen toch ook veel techniek komt kijken en

ik het graag goed wil leren volg ik al zo’n 2,5

jaar keeperstraining. Ik heb 2x een keeperscursus

van 10 lessen bij Voetbalschool Balcontrole

in Oostzaan gedaan. Dat betekende

zondagochtend vroeg op. De training was

09.00 u tot 11.00 uur. Ik kon altijd meerijden

met de trainer die in Leerdam woont. Daarna

heb ik ook 2x een keeperscursus, ook van 10

lessen, bij de voetbalschool van FC Utrecht

gevolgd. Helaas heb ik de 1e cursus bij FC

Utrecht maar 4 trainingen meegemaakt omdat

ik tijdens dat voetbalseizoen tijdens een

In Beesd

daar staat een

huis

Puzzel

wedstrijd (Beesd D1 –

Theole D3) een vinger

heb gebroken. De

training wordt gegeven op het trainingscomplex

van FC Utrecht naast het FC Utrecht Stadion.

Het is een mooi trainingsveld en je komt

vaak bekende spelers van FC Utrecht tegen.

Ik ben ook een keer met Jacob Mulenga op de

foto gegaan. Nu ben ik bezig met een keeperscursus

(ook weer 10 lessen) bij Balcontrole op

vrijdagavond. Deze keeperstraining wordt gegeven

in Leerdam bij voetbalvereniging Leerdam

Sport ’55.

Na de zomer wil ik ook weer opnieuw een

cursus gaan volgen bij FC Utrecht. Ik doe de

keeperstraining van het begin af aan met een

vriend uit Leerdam die keeper is van de E1

van LRC.

Veel huizen in Beesd

hebben een naam.

Als wij de namen weglaten,

weten jullie de naam van het

huis dan nog? Hoe heet het huis

wat hiernaast is afgebeeld?

Stuur je antwoord naar

dorpskrantbeesd@gmail.com

of een briefje naar Dorpsplein 5.

Foto Laura Voet

De winnaar van de vorige puzzel

is: Jorn van den Broek. Het

goede antwoord: Nieuwen-Oord.

Sluitingsdatum 31-08-2013

Na een overlijden wilt u gesteund

en uitgebreid geadviseerd worden

voor een goed georganiseerde

uitvaart, die past bij uw wensen.

U kunt ons 24 uur per dag bereiken:

0345 - 820280

www.dokman-uitvaarten.nl

10 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

11


Van Beesd naar... Amerika

Tekst Theresia Sperflage-Post

Toen & thans

Mijn meisjesnaam is Trees Post. Ik ben in Beesd

geboren op 21 juli 1937. Mijn ouders Aart

Post en Johanna Post-Piek woonden toen op

het adres Veerweg 3. Na de lagere school in

Beesd ben ik een jaar naar de Modevakschool

‘De Maria Kroon’ in Culemborg geweest, waar

ik in één jaar twee diploma’s behaalde. Daarna

heb ik mijn diploma’s ziekenverpleging,

kraam en kinderaantekening gehaald in het

Groot Ziekengasthuis in ‘s Hertogenbosch.

Toen ik een weekeind thuis was vroeg mijn

vader of ik met hem naar Amerika wilde gaan.

Hij zei: “Ik wil graag weten en zien hoe het

met Willy gaat”. Mijn moeder was bang om te

vliegen daarom vroeg mijn vader het aan mij.

Willy en Everrett woonden toen in Iowa City.

We vertrokken eind juli 1962 voor één maand.

Het was een hele mooie reis. Vader en ik zijn

ook met Arie en Tony Kroeze mee naar Canada

geweest, een broer van Tony trouwde daar.

Bij terugkomst in Beesd heb ik twee jaar als

wijkverpleegster in Beesd gewerkt.

Op 20 december 1964 ben ik geïmmigreerd.

Willy en Everrett waren verhuisd zij hadden

een bogaard gekocht bij Cedar Rapids. Zodoende

kwam ik in Cedar Rapids terecht.

Willy zei: ‘‘Jij kan hier niet veel zonder een

rijbewijs, de afstanden zijn hier veel te groot.”

Binnen een maand en met hulp van Willy

haalde ik mijn rijbewijs en ik had ook een baan

aangenomen in Mercy Hospital.

Op 22 april 1972 ben ik getrouwd met

Herbert Sperfslage. Mijn vader en zus Leen

van Beest- Post waren hier toen we trouwden.

Mijn man is van Duitse afkomst en was een

boer. Hij werkte met

vee- en graanteelt

op 53 hectaren. Dit

bestaat uit twee

boederijen, met 20

hectaren wildernis.

Dit is een prachtig

stukje land waar je

veel wilde dieren

ziet. Er loopt een

klein riviertje doorheen

en daar zwemmen forellen in. Dit water

komt van een bron dat 60 barrels per minuut

levert. Ja dit is echt mooi. Wij gaan er heel veel

naar toe en genieten daar echt van de rust.

Wij hebben twee zonen. De oudste zoon

George woont met zijn vrouw Lauri in Cottage

Grove, Wisconsin. Onze jongste zoon

Chris woont met zijn vrouw Kara en kinderen

Maria, Anna en Jenna op de boerderij, die wij

aan hen hebben verkocht.

In 1998 hebben we een huis gebouwd in

Dyersville. Dit dorp heeft 4099 inwoners. Veel

mensen hier zijn van Duitse en Ierse afkomst

Wij hebben veel mensen uit Nederland op

bezoek gehad. Twee jaar geleden was mijn

vriendin Bep Swormink-Klein hier. Wij zaten

in dezelfde klas van de opleiding in het Groot

Ziekengasthuis ‘s Hertogenbosh. Bep heeft

een zoon die woont in Boston.

De afstanden lijken niet zo ver meer, we kunnen

nu met elkaar praten op Skype en dat is

wel fijn.

Vele groeten van ons

Herbert en Theresia Sperfslage-Post

Foto toen archief Van Kampen

Intelligentietest Belgische rijopleiding, jaarmarkt oplossing:

2, 12, 2 fout, Rembrandt, 9, Noah ipv Mozes, moeder en 35.

De 3 prijswinnaars zijn:

Jullian Wammes (Beesd) met 14 punten,

Carolien Vogelzang (Enspijk) met 10 punten

Nathalie van der Burg (Beesd) met 9 punten.

Allen krijgen een VVV cadeaubon van € 10,00.

Havendijk

Prijswinnaars Fotoquiz

Dorpskrant

Mevr. Van Beekhuizen Voorstraat 64,

Dhr. Van Lith Burg. Hondelinkstraat,

Mevr. Goedhart Middenstraat 28A.

Foto thans Nel Spronk

12 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

13


T`s tog wa

Ut hele darp sta op z`n

kop. Overal zijn ze aant

grave. Manne, die gin

woord hollans spreke,

zijn druk me van die kabels

an de gang. T`s tog

wa, ze zijn bij mij uk al

gewiest. De buurvrouw

zee dak ut ook moes

late doen. “Kost niks”,

zee ze. Nou bij mij hebbe

ze ut netjes gedaan, me

stoepie lig er weer netjes

bij. Of ik er ooit wa mee

ga doen wik nie, zal mijn

tijd wel dure. Da moderne

gedoe mok tog niks van

wete. `K zei uk nog na

de markt gewiest, mar

de nije haring was er nog

nie. Jammer, want da vin

ik zo lekker. Mar hij is nog

nie vet genoeg zegge ze.

De natuur is een bietje

van slag: hoog water in

juni, da hebbe we nog nie

eerder gehad. Hopelijk

krijge we wel een warme

zomer, zodat ut weer een

bietje ken droge. `K ga uk

op vakantie met de boot

mee. Das van de zonnebloem.

Hadde ze al un

paar keer gevraagd, mar

nou ga`k same met de

buurvrouw. `K ken nog

steeds nie goed lope me

mun been, mar da mok

nie ut: op die boot zijn

mense die helpe oe. `K

zei benied hoe da gut. Ag

ge slop dan vare ze en zo

zei de iedere dag erges

anders. Ete, drinke, alles

is derbij. M`n zoon breng

ons dur na toe, we motte

in Nijmegen op de boot.

Dus miense, ik wens oe

alle een fijne vakansie. Ak

trug zei dan zal ik oe er

wat over vertelle.

Al het moois

begint met een TV

van Wakkermans!

Dè speciaalzaak van de Betuwe…

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979

www.wakkermans.nl |

Lekker

ambachtelijk....

Brood

Banket

Brood- & Banketbakkerij

V oorstraat 104 - Beesd

Voorstraat 104 - 4153 AN Beesd

Tel. 0345 68 13 32 - gvankeulen@solcon.nl

Wilt u hier ook

adverteren?

Stuur ons dan een mail

‘Da doek

drek’

‘Van wie zijde

gij er een?’

Gezegden via nieuwsbrief Fam van Lith

Specialiteiten

www.bakkerijvankeulenbeesd.nl

36021 Keulen Advertentie A5liggend FC.indd 1 24-12-2009 10:13:33

‘Nie gepiest en

toch nat’

Middenstraat 9

4153 AB Beesd

Tel. 0345-681512

‘Wa hak

oe gezeed’

Parkweg 21a

4153 XK Beesd

Tel. 0345-682634

stucadoorsbedrijf

VERSCHOOR

www. assurantiekantoordiks.nl

De redactiesamenstelling: Marjo van Dun, Nel Spronk,

Oplage: 1700 stuks

www. drukkerijkemker.nl

Laura Voet, Yolande Verhagen en Evi-Mara van Beekhuizen.

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

SlotStraat 46 4153 VB BeeSd

tel: 0345-682784 mob: 06-28541061 fax: 0345-682784

verschoorstucadoor@hetnet.nl

Redactieadres: Dorpsplein 5 BEESD

Emailadres: dorpskrantbeesd@gmail.com

Lay-out: Laura Voet

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Supermarkt MCD, Bibliotheek Cingelplein

Dorpskrant digitaal ontvangen?

Drukwerk: Drukkerij Kemker, Parkweg 19-21, Beesd

Stuur een email naar: dorpskrantbeesd@gmail.com

www.drukkerijkemker.nl

Bijdrage Vrienden van: ING 5659383 t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd

14 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

15


www.Dynamicvision.nl

Voorstraat 114

4153 AN Beesd

Tel: 0345 - 683254

DynamicVision Store

Computer service punt

Reparaties en onderhoud aan uw PC, laptop of tablet

verkoop van nieuwe hardware en gebruikte hardware.

service aan huis

support op afstand

onderhouds contract (vanaf 10 euro per maand)

De maand mei (2013) 10% korting op het gehele assortiment

Al meer dan 75 jaar goede

voorlichting, een uitstekende

prijs en perfecte service.

Woordzoeker

Zoek de onderstaande woorden in de puzzel,

de woorden staan in allerlei richtingen.

De overgebleven letters

vormen de oplossing.

afsluiting-barbecue-beesdbetuwe-bloem-campingconcordia-diplomering-dorpskrantenkel-felicitatie-hooimijt-klokhuismariënwaerdt-molenzicht-puntpyamajas-redactie-routeschoenendoos-spreekwoordterras-thomashuis

-toast-tuinslanguiterwaarden-vrienden-wespzomertijd-zonnewijzer

Stuur je antwoord naar dorpskrantbeesd@gmail.com, of doe een briefje in de brievenbus op Dorpsplein 5.

De sluitingsdatum is 31-08-2013. De winnaar van de vorige puzzel is M.J. la Vergé - vd Water.

Het goede antwoord is: Alexander.

Puzzel: Yolande Verhagen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !