27.06.2015 Views

DORPSKRANT BEESD - JAARGANG 4 - NR.5

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DORPSKRANT

BEESD

voor en door de inwoners van

Jaargang 4 – Nr. 5 – Mei 2013

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor

alle inwoners van Beesd.

Kopij en tips:

dorpskrantbeesd@gmail.com

Tekst en foto’s Nel Spronk

Koningspelen in Beesd, was een zeer gekleurd feest.

Alle leerlingen van de scholen speelden samen menig spel.

Spijkerpoepen, sjoelen, dansen, steltlopen of het luisteren naar een mooi verhaal in de klas.

Het was een oranje feestje met hulp van ouders, juffen en meesters: alles kwam van pas.

Het slechte weer kon het feestje niet verstoren, dat was in de feesttent duidelijk te horen.

De kinderen sloten af met het zingen van het koningslied uit volle borst

en kregen een prachtige beker van de Gemeente voor de dorst.

Dorpskrant Beesd

1


:

Beesdse

Knipsels

Foto Nel Spronk

Mangrove struiken in Beesd.

Foto Marjo van Dun

Witgoedhuis

Wassen & Drogen - Koelen & Vriezen

Huishoudelijke & Inbouwapparatuur

Voorstraat 48 - 4153 AM Beesd

Telefoon (0345) 68 07 11

www.witgoedhuis.nl

het einde van

een misverstand.

Ook zonder Monutaverzekering

verzorgen

wij uw uitvaart.

Kijk op monutadokman.nl

of bel (0345) 512 223

(0345) 680 225.

Evi-Mara van Beekhuizen heeft haar eigen magazine

gewonnen. Op het HBO heeft ze met een groep

medestudenten het tijdschrift ‘Serieus?’ gemaakt.

Het beste tijdschrift is in een bepaalde oplage gedrukt.

E

QR

Harmonie “Concordia” Beesd

“De Hoenderblok pomp”

Foto Nel Spronk

Beauty Hair Creation

Voor al uw haar wensen!!

O.a. knippen, kleuren en

permanent. Op afspraak.

Nely Arends - 06 53 27 53 86

Marienwaerdt de Els 4 - 4153 RP Beesd

E

QR

E

E

E

Midzomernachttaptoe

Zaterdag 22 juni 2013

20:00 uur

Dorpsplein Beesd

Met medewerking van:

Entree:

M.E.T.R.O Band - Scheveningen

Staanplaats Showkorps Wilhelmina = gratis - Sleeuwijk

Jeugd Showkorps Wilhelmina -

Zitplaats € 5,00

Sleeuwijk

Chr. Showkorps De Bazuin -Leerdam

Jong Bazuin - Leerdam

www.concordia-beesd.nl

Er mogen geen auto’s

meer over de Notendijk.

Foto Laura Voet

EVENEMENTEN, AANKONDIGINGEN, JUBILEA etc.

18 mei Robert Mars toernooi

25 mei Marktdag Hervormde kerk Beesd

8 juni Uitreiking Oorlog aan het Front in de Notenboom

8 en 9 juni Kunst te Kijk in Beesd in de Notenboom

13-15 juni Kermis

14 juni Jaarmarkt

22 juni 20.00 uur Taptoe Beesd op het Dorpsplein. Mmv. Metroband

Scheveningen, De Bazuin Leerdam, Wilhelmina Sleeuwijk.

29 juni 28e Triathlon Beesd

Heeft u een activiteit, jubileum of ander kort nieuws te melden?

Mail het dan naar dorpskrantbeesd@gmail.com o.v.v. ‘Prikbord Dorpskrant Beesd’

Entree: Staanplaats = gratis

Zitplaats € 5,00

2 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

3

www.concordia-beesd.nl


Dapperheid in verzet

Jaantje van Beekhuizen-Lucasse (94):

vroeger een dappere strijdster in het

verzet, nu een pittige dame. “Mensen die

niet in het verzet zaten, vond ik sukkels”.

Toen in 1940 de Tweede Wereldoorlog in ons

land uitbarstte, was mevrouw Lucasse net aan

het werk als kokkin bij de familie Verschuer op

Mariënwaerdt. Na haar eerste gekookte maaltijd

voor de familie vielen de Duitsers binnen.

De enige maaltijden die ze toen nog kookte

waren grote porties hutspot voor de onderduikers.

“Onze acties mislukten

ook wel eens”

pot, maar later stond er alweer een nieuwe.

Vervolgens heeft hij zich aangemeld in

Geldermalsen bij de verzetsgroep. Later zijn

we getrouwd.”

Hoe handelde het verzet?

“Alle mensen die daar lid van waren hadden

een schuilnaam die betrekking had op je dorp

of wat dan ook. Je kende elkaar niet. Mijn,

nu overleden, man schreef zelfs brieven naar

iemand waarvan hij niet wist wie hij was of

waar hij woonde. Hij kende alleen zijn schuilnaam

en zijn geheime adres. Opdrachten kregen

we van het hoofd van de verzetsgroep.

Tekst Evi-Mara van Beekhuizen

Wij hadden een radiozender in de achtertuin.

Eentje waarmee je de Engelse zender kon

ontvangen. Via dit kanaal communiceerden

we met vliegtuigjes die droppings zouden

uitvoeren. Er werd een tijd en plaats afgesproken

en dan gingen we daar met z’n tweeën

heen. We namen een zaklamp mee om geheime

codes te seinen en dan liet de piloot

bijvoorbeeld wapens vallen. Die munitie verstopten

we vervolgens in een kar met hout die

we mee hadden genomen en dan namen we

dat mee naar ons huis. De wapens werden

vervolgens opgehaald en elders ondergebracht.

Dat mislukte ook wel eens. Dan was

het vliegtuig te vroeg of te laat en waren wij er

niet om het op te vangen.”

Wat heeft u allemaal gedaan tijdens de

periode dat u in het verzet zat?

‘‘Ik moest eens een kindje van een half jaar

naar de andere kant van het dorp brengen.

Ik had ‘m in een koffer gelegd en daar gaatjes

ingeprikt. Vervolgens ging ik lopend met de

koffer achterop de fiets naar het adres waar

het kindje verder vervoerd zou worden. Na

een tijdje zag ik dat hij zijn vingertjes door

de gaatjes stak. Dan moet je wel even slikken,

zo sneu. Verder heb ik ook een kindje

meegenomen uit Amsterdam. Er was een

ruimte achter de Schouwburg waar ze Joodse

kinderen verstopten. ‘‘

Aan de overkant zaten de Duitsers. Eens in de

zoveel tijd stopte er een tram of bus voor het

Foto Laura Voet

Hoe kwam u bij het verzet?

“Dat was dus via de familie Verschuer. Op

de boerderij van de familie kwam ik soms

een jongeman tegen, Gerrit heette hij. Pas

een tijd later ontmoette ik hem. Ik was toen

met Gerrits broer wezen schaatsen. Ik had

hem een grote wond in zijn been geschopt,

per ongeluk natuurlijk. Gerrit kwam toen ook

op ziekenbezoek. Daar leerden we elkaar

pas kennen en via hem ben ik het verzet ingerold.

Vlak nadat de Duitsers ons land binnenvielen,

stonden er bordjes met: verboden

voor Joden, onder andere bij het zwembad in

het dorp. Hij sloeg en schopte dat bordje kagebouw

en dat was voor ons, het kindje en

ik, het teken om er vandoor te gaan. Op die

manier zouden ze ons niet kunnen zien. Het

was een Duits kindje, Boudewijn heette ‘ie. Ik

probeerde hem af te leiden omdat hij zoveel

praatte en ik hem niet kon verstaan. Dan wees

ik naar de koeien. Ik en mijn zwager hebben

hem met de trein naar mijn ouders in Zeeuws-

Vlaanderen gebracht. Hij is twee jaar bij hen

geweest en daarna kwam zijn moeder hem

ophalen. Ik heb nooit meer iets van hem gehoord.

Mijn man en ik hebben ook de spoorlijn

hier bij Beesd opgeblazen. Als ik daar aan terugdenk

staat het zweet me weer in de handen.

Het laatste halfjaar van de oorlog woonden er

ook Duitsers naast ons. Ze hebben nooit iets

doorgehad van wat wij deden.”

Hoe heeft u dit allemaal verwerkt?

“In ons hart waren we angstig voor ons leven,

maar we vonden dat we dit werk moesten

doen om het land te bevrijden. Achteraf heb je

het er wel kwaad mee hoor. Ik heb er veel met

Gerrit over gepraat maar niet met onze kinderen.

Ook tijdens de reünies van het verzet

praatten we er niet over en zelfs niet met de

familie Verschuer. Sommige dingen vergeet je

expres. Zelf heb ik er nooit zoveel last van gehad,

ik denk dat vrouwen daar beter mee om

kunnen gaan. Mijn man heeft er wel veel last

van gehad hoor.”

Al het moois

begint met een TV

van Wakkermans!

Dè speciaalzaak van de Betuwe…

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979

www.wakkermans.nl |

4 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

5


Tekst en foto Gert de Kruijff

Sinds enige tijd volgen veel Beesdenaren

en oud Beesdenaren de Facebook-pagina

‘Beesd Boek’, bedacht en

onderhouden door Gert de Kruijff. Met

‘plaatjes en verhalen van toen en nu’

wil Gert zijn verzameling van afbeeldingen

van Beesd met zoveel mogelijk

mensen delen. Dat lukt al aardig, want

in korte tijd zijn al meer dan 300 mensen

‘volger’ geworden van de pagina.

Helaas is er de afgelopen jaren veel

(foto)materiaal over Beesd verdwenen.

Albums, foto’s, oude documenten,

knipsels en soms zelfs schilderijen

verdwenen tussen het oud papier of

de container. Daardoor kwam Jeroen

Peters met een idee. Hij stelt voor dat

mensen die hun oude foto(‘s) en voorwerpen

van Beesd gratis kunnen laten

scannen bij Drogisterij Van Kampen.

Vervolgens kan ‘Beesd Boek’ het materiaal

dan plaatsen, mits u toestemming

geeft. Zo kunnen wij het materiaal

bewaren. De foto’s worden

tevens ter beschikking gesteld aan de

Dorpskrant.

Amateurkunst te Kijk

Voor de vijfde maal wordt in De Notenboom

te Beesd de expositie ‘Amateurkunst te

Kijk’ gehouden.

Deze expositie wordt eens in de twee jaar

georganiseerd. Amateurkunstenaars uit de

regio kunnen op deze dagen in een ongedwongen

sfeer hun werk aan het publiek

tonen.

De expositie is op zaterdag 8 juni

en zondag 9 juni. Openingstijden van

12.00 uur tot 18.00 uur

Vrienden van

U kunt vriend worden van de Dorpskrant

Beesd voor minimaal € 5,-.

Tijdens de jaarmarkt staan we met een

kraam op de Voorstraat en heten u van

harte welkom. De bijdrage is geheel

vrijblijvend. Iedereen in Beesd die geen

NEE NEE sticker op zijn brievenbus heeft

geplakt, krijgt de Dorpskrant in de bus.

Als u geld wilt overboeken kan dat op

de ING-Bank 56.59.383 t.n.v. Stichting

Dorpskrant Beesd.

CBS Lingelaar 1e basisschool van

Nederland adopteert oorlogsgraven

Mr. Robert S. Croll (oorlogsgravenstichting),

Tessa Blitz en Ruben Cornelissen hebben het

eerste certificaat onthuld.

Het certificaat gaat ieder jaar over naar de

nieuwe groep acht. Het certificaat hangt op

een interactieve wand waar kinderen foto’s

kunnen aantikken om de verhalen erachter te

bekijken en beluisteren.

Voor verhalen en filmpjes ga je naar

www.eenlevenverloren.nl.

Mr. Robert S. Croll reikt symbolisch de speldjes

uit die bij het certificaat horen aan Gert en Nick

van Beekhuizen.

Tekst Marjo van Dun

Foto Oorlogsgravenstichting/Rob Gieling

geslaagd? Hoera!

Foto naar de krant!

Als je in juni je diploma hebt gehaald

voor het middelbaar onderwijs (VMBO

(alle richtingen), Havo, VWO en Gymnasium)

en je woont in Beesd, stuur dan

als de wiedeweerga je foto op naar:

dorpskrantbeesd@gmail.com.

We zorgen er dan voor dat je foto in

editie 6 komt te staan met je naam erbij.

Je moet aanleveren vóór 22 juni! Zet

deze datum alvast in je agenda/ telefoon,

zodat je het niet vergeet.

* Totaal installateur

* Waarborg installateur

* Zonnepanelen installateur

* Erkend telematica-installateur

* Complete servicedienst 24 uur

* E-mail: info@eck.nl

* Internet: www.eck.nl

Tel: (0418) - 651341 Fax: (0418) - 652331

Industrieweg 25 4181 CA Waardenburg

6 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

7


Oorlog achter het front

Fortu de Haas en Peter Penders zijn beiden

in 1937 geboren. Fortu de Haas is geboren

in Beesd en woont daar nog steeds.

Peter Penders is geboren in Ammerzoden

en verhuisde in 1941 naar Beesd.

Fortu en Peter waren leerlingen op de Sint

Antoniusschool en hebben de laatste jaren

van de oorlog bewust meegemaakt. Een boek

over Beesd tijdens de Tweede Wereldoorlog

roept verwondering op. Er is in Beesd

toch niets bijzonders gebeurd? Gelukkig

zijn in Beesd geen zware bombardementen,

massale razzia’s, honger en executies geweest.

Beesd had het geluk om telkens buiten

de frontlinie te liggen. Tijdens de eerste dagen

werd zwaar gevochten rond de Grebbeberg

ten noorden van Beesd. In de herfst van

1944 vond ten oosten van Beesd de slag om

Arnhem plaats en ten zuiden lag het front aan

de Maas.

Na de inval van het Duitse leger in Nederland

op 10 mei 1940 werd Beesd direct daarbij

betrokken. Beesd lag in het gebied van

de Hollandse Waterlinie en daardoor zou het

onder water komen te staan. Op 13 mei werd

besloten tot evacuatie. Op 15 mei konden de

bewoners weer terug, er was een wapenstilstand

en de waterlinie had verder geen invloed

op de oorlogshandelingen. De rust in het dorp

leek tot september 1944 teruggekeerd. Maar

er waren wél ingrijpende gebeurtenissen.

Bewoners van Beesd, die zich te goeder trouw

hebben gemeld om hun joods zijn of om te

werken in Duitsland, hebben zwaar moeten

lijden en het soms met de dood moeten bekopen.

Maar ook degenen die in Beesd bleven

en moesten onderduiken hebben jaren

in angst en onzekerheid geleefd. Mensen die

in het verzet actief waren hebben hun leven

geriskeerd om anderen te helpen.

De betrokkenheid van Nederland en ook

Beesd bij de Tweede Wereldoorlog is de

meest ingrijpende gebeurtenis uit de vorige

eeuw. Deze periode moet levendig blijven.

Tekst Yolande Verhagen

Beesd in de Tweede Wereldoorlog door Fortu de Haas en Peter Penders

Het boek geeft een beeld van de gebeurtenissen

in Beesd gedurende de oorlogsjaren.

Het boek is opgebouwd aan de hand van dagboeken

(o.a. van Dora van Kessel en Barthold

van Verschuer), eerdere publicaties en interviews

met nog levende getuigen uit die tijd of

familieleden van hen. Om een beter inzicht te

krijgen in die periode is ook aandacht besteed

aan de jaren voorafgaand aan de oorlog.

Enkele Beesdenaren hebben de oorlogsjaren

doorgebracht in het toenmalig Nederlands-

Indië, waar ze geleden hebben onder de bezetting

van de Japanners. Ook deze oud-inwoners

van Beesd worden in het boek genoemd.

Op 8 juni 2013 zal het eerste exemplaar van

‘Oorlog achter het Front’ door de auteur Peter

Penders worden aangeboden aan mevrouw

M. de Vries, burgemeester van de gemeente

Geldermalsen Tevens wordt een exemplaar

van het boek aangeboden aan mevrouw

J. van Beekhuizen-Lucasse, die een belangrijke

rol heeft gespeeld in het verzet.

De uitreiking vindt plaats in Café

de Notenboom, Middenstraat 8 in Beesd,

aanvang 11.00 uur

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Bij deze gelegenheid is het boek te koop

voor de prijs van € 10,- . Het boek is ook

te koop bij Fortu de Haas, Voorstraat 86,

4153 AN Beesd of kan besteld worden bij

www.beesdoorlog.nl

Foto Nel Spronk

Vlag van Papoea Nieuw Guinea in Beesd

Bij Jan Vermeulen in de tuin, aan de Prins

Mauritssingel, hangt de vlag van Papoea

Nieuw Guinea. De ster in de vlag is de

morgenster.

Hij is als twintigjarige in 1962 als marinier in

Biak geland in het Nederlandse deel om te

voorkomen dat Indonesië het eilandgedeelte

zou overnemen. Boven Australië ligt het eiland

Papoea Nieuw Guinea. Dit eiland is opgedeeld

in het oostelijke deel dat van Australië was en

het westelijke deel dat van Nederland was. In

de Tweede Wereldoorlog is dit gedeelte bezet

geweest door Japan. Na de oorlog wilde Indonesië

zelfbestuur hebben. Het claimde

o.a. ook het westelijke deel van het eiland

Nieuw Guinea. Dit westelijke gedeelte is wel

twaalf keer zo groot als Nederland. De

Nederlanders hadden inmiddels een vrijwilligerskorps

opgericht en ze waren het eiland

weer aan het opbouwen. Nederland is onder

druk gezet door de VN om dit gedeelte onder

het VN-Trustschap te brengen. Daarna is het

VOETVERZORGING WILMA

SPECIALICATIE REUMA / DIABETICI

TEL: 0345682926

Sluitingsdatum xx-2013

Tekst en foto Marjo van Dun

toch ondergebracht bij Indonesië, dat de inwoners

meteen weer onderdrukte en dat gebeurt

nog steeds. Met zijn medekameraden

vindt Vermeulen dat de Nederlandse regering

de Papoea’s toentertijd in de steek heeft gelaten.

In het jaar dat hij daar gezeten heeft, zijn

er wat schermutselingen geweest. Nu hij gepensioneerd

is, komen de herinneringen weer

boven van de toch wel heftige ervaringen.

Hij gaat nog vaak naar bijeenkomsten en

reünies. Vorig jaar was een herdenking na

vijftig jaar vertrek van het eiland.

8 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

9


Foto’s toen archief Van Kampen, foto Thans Nel Spronk

Toen & thans

Hondelinkstraat

Lorena van Kessel

Hoi ik ben Lorena van Kessel.

Ik ben tien jaar oud en woon in Rumpt maar

zit in Beesd op school. Ik heb een broer genaamd

Jordi en hij is dertien jaar. We hebben twee honden

genaamd Tylou en Bumper en ook twee konijnen,

die heten Knabbels en Lizzy. Ik zit op turnen in de selectie en train in Beesd.

Een tijdje geleden hadden we paasvakantie. We zijn in Polen geweest en hebben veel bijzondere

dingen gedaan. We zijn bijvoorbeeld in Auschwitz geweest, met pasen was het dicht dus

zijn we er omheen gaan lopen en ik ben ook in het museum genaamd Schindlers list geweest.

Dat vond ik heel interessant want ik wist er nog niets van en daar ga ik wat over vertellen…

Jeanette en Piet getrouwd Tekst Marjo van Dun

Jeanette van ’t Slot en Piet Luites zijn

15 maart in het huwelijksbootje gestapt.

Niks bijzonders zult u denken, tenzij u

bedenkt dat beiden achter in de zestig zijn

en Jeanette behoorlijk actief was in Beesd.

Zo was ze vanaf het begin als redactielid bij

deze Dorpskrant betrokken waar ze onder

andere ‘Oma’s stoeltje’ voor haar rekening

nam. Destijds heeft ze in het Nutbestuur

gezeten van de kleuterschool en is ze ook

op de basisschool actief geweest als voorlees-

en spelletjesmoeder. In het Museum

Weeshuis in Culemborg heeft zij als vrijwilliger

gewerkt en was daar ook bestuurslid/

secretaris. Zij maakte tijd vrij om drie hele dagen

op de kleinkinderen te passen.

In vele clubs is zij een actief lid: de kookclub

van het Lingehuis in Geldermalsen, de

fotoclub in Culemborg, een filosofenclub en

bridgeclub. Zij bridgede met drie vriendinnen

ook op de maandagochtend , terwijl ze eigenlijk

werd geacht het huis te poetsen.

Jeanette is lid van het eerste uur van de

Bossche Ladies van de Red Hat.

Piet is een sociaal zeer bewogen persoon.

Hij heeft bij het UWVGAK gewerkt. Was hij

het met een sociale misstand niet eens dan

zette hij zich voor de volle 100% in voor de

cliënt. Hij kon zich er dan echt in vastbijten

en zo is hij nog steeds. Verder zingt hij in

een mannenkoor en fotografeert hij graag en

veel. Inmiddels is ook hij lid van de fotoclub

in Culemborg. Daarnaast past hij ook regelmatig

op zijn eigen kleindochters waarvan de

ouders op de binnenvaart zitten.

Een heel actief ouder bruidspaar waarmee de

kinderen natuurlijk ‘De bruiloft van de eeuw’

beleefd hebben op Mariënwaerdt. Kortom

voor het vermelden de moeite waard.

Foto ingezonden

Foto Laura Voet

Schindler: In september 1939 moeten de joden in Polen naar concentratiekampen, Schindler

was toen nog een onsuccesvolle zakenman. Dan gaat Schindler naar Polen daar maakt hij zich

populair bij de Duitsers en met hun steun weet Schindler een potten en pannen fabriek te krijgen.

Dan bedenkt hij dat hij honderden joden kan redden met zijn fabriek door joden te kopen

van de Duitsers dan kan hij hun laten werken in zijn fabriek en worden ze niet gedood. De joden

die bij hem werkten wisten van zijn plan alleen de Duitsers wisten dat natuurlijk niet. Zijn plan is

gelukt maar helaas zijn er nog heel veel joden gedood…

Puzzel

Veel huizen in Beesd

hebben een naam.

Als wij de namen weglaten,

weten jullie de naam van het huis

dan nog? Hoe heet het huis wat

hiernaast is afgebeeld?

Stuur je antwoord naar

dorpskrantbeesd@gmail.com of

een briefje naar Dorpsplein 5.

De winnaar van de vorige

puzzel is: Rita Bassa.

Het goede antwoord: Het Slot.

De sluitingsdatum is 03-06-2013.

10 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

11


VAN DUN ACCOUNTANTSKANTOOR B.V.

Reeds

25 jaar

uw adviseur

ALLES DIGITAAL, DUS EFFICIËNT

Ook voor MKB ondernemers

• Jaarrekeningen

• Administraties

• Advies

• Belastingaangiften

Dorpsplein 5, 4153 AG Beesd

Tel. (0345) 682 102 – www.vandun.nl - leon@vandun.nl

NIEUWBOUW

VERBOUW

Middenstraat 36 • 4153 AD Beesd

E. info@chielbouw.nl

T. 0345 683 546 • M. 0639 118 595

Mercator zonnewijzer “Zelfde tijd, andere tijdgeest”

Op 20 maart werd de “Mercator”

zonnewijzer op Het Klokhuis aan het

Cingelplein onthuld door wethouder

R. van Meygaarden.

Mercator werd geboren op 5 maart 1512 in

het Vlaamse stadje Rupelmonde. In de aanloop

naar het Mercator jaar in 2012 (dit jaartal

staat ook vermeld op de zonnewijzer) vond

Julien Lyssens van het Zonnewijzercentrum

Rupelmonde steun voor de realisatie van

drie min of meer gelijke zonnewijzers die het

leven en werk van Mercator zouden weerspiegelen.

De exemplaren moesten komen

in het Vlaamse Rupelmonde, het Duitse

Gangelt en het Nederlandse Geldermalsen.

Julien Lyssens ontwierp in samenwerking

met de ‘Stichting Zonnewijzerroute Geldermalsen’

een zonnewijzer. Deze weerspiegelt

niet alleen het werk van Mercator, maar ook

de maatschappelijke en sociale waarde

waar hij voor stond.

De Stichting Zonnewijzerroute Geldermalsen

is opgericht in 2009 met als doel

het verwezenlijken van een unieke zonnewijzer

in iedere dorpskern van de gemeente

Geldermalsen, verbonden door een fiets- en

wandelroute.

De nieuwe zonnewijzer duidt niet alleen

de zonnetijd aan en de geboortedag van

Mercator maar verwijst ook naar zijn werk

als geniale cartograaf. Aan de bovenkant is

te zien hoe een globe werd gemaakt. Onderaan

de zonnewijzer staat de Mercatorkaart

waarop hij voor de eerste maal zijn Mercatorprojectie

gebruikte. Deze geniale vondst van

Mercator was een van de redenen waardoor

de Verenigde Oost-Indische Compagnie de

wereldzeeën kon bevaren. Ruim vijfhonderd

jaar later is deze vondst nog van belang voor

de scheepvaart en gps-ontwikkelingen.

Tekst Yolande Verhagen

8.00 en 14.00 uur worden verbonden door

de datumlijn van 5 maart, geboortedag van

Mercator, waardoor er een driehoek ontstaat.

De twee uurlijnen staan voor de passer die

Mercator veelvuldig gebruikte. De driehoek

symboliseert de verbondenheid tussen

alle voorzieningen die aan het Cingelplein

liggen: de twee scholen en de bibliotheek

(kennisoverdracht), de verschillende geloofsovertuigingen

in de scholen (tolerantie)

en de openheid van het ‘Klokhuis’, waar alle

inwoners groot en klein, van alle gezindten

en rassen gebruik van kunnen maken (leefbaarheid).

De driehoek staat ook voor verbondenheid

tussen verleden, heden en toekomst,

leren uit het verleden om vandaag en in de

toekomst niet dezelfde fouten te maken.

Door de aanwezigheid van de diverse openbare

gebouwen die vooral jeugdige bezoekers

trekken, is het de gedroomde locatie

om Mercator als voorbeeld te stellen voor

de jeugd. Ondanks zijn bescheiden afkomst

bracht hij het door inzet en volharding tot

één van de grootste wetenschappers aller

tijden. Door inzet en geloof in eigen mogelijkheden

en bekwaamheden kun je ver

komen.

Foto Yolande Verhagen

Mercator was niet alleen een wetenschapper

maar eveneens een harde werker

en een tolerant en ruimdenkend mens.

Die sociale en maatschappelijke waarden

zijn eveneens verwerkt. De uurlijnen van

De tekst ‘Zelfde tijd, andere tijdgeest’ geeft

aan dat de ‘zonnetijd’ nog steeds dezelfde

is als ten tijde van Mercator maar dat de

‘tijdgeest’ voortdurend verandert.

12 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

13


T`s tog wa

Lekker

ambachtelijk....

Brood- & Banketbakkerij

V oorstraat 104 - Beesd

Voorstraat 104 - 4153 AN Beesd

Tel. 0345 68 13 32 - gvankeulen@solcon.nl

Nou wa denkte, ik zei

nie naar Amsterdam gewiest.

`t He zo motte zijn,

wou stiekum gaan, maar

da ging nie deur. ‘k Was

effe plantjes an ut pootte

We hebbe same un

paar neutjes op en

zitte lache.

veur de buurvrouw, gink

over m`n eige hark legge

valle. Mar ‘k kwam zo raar

trecht, dak gelek dag das

nie goe. M`n knieschijf van

zun plek, da dee me tog

zeer. Ben naar de dokter

gewiest in ‘t ziekehuis, die

he um weer goed gezet.

Die zee: ‘‘doe mar un

bietje kalm an.’’ Pillekes

veur de pijn, maar da ga

wel weer, mar ‘k ken der

hust nie mee lope. Dus

was tog mar thuis me

me verjaardag, kwam de

buurvrouw met een bossie

tulpe, gin egte maar

van die houte zoals ge die

uk kan kope in Amsterdam.

We hebbe same un

paar neutjes op en zitte

lache. Ze is dan uk wel

oud, maar geveul veur

humor he ze wel.

Brood

Banket

Specialiteiten

www.bakkerijvankeulenbeesd.nl

36021 Keulen Advertentie A5liggend FC.indd 1 24-12-2009 10:13:33

Kaartsoos Beesd

zoekt leden

We feliciteren de heren M.T.

Lente is de manier

waarop de natuur zegt:

laten we

feest vieren.

Op dinsdagmiddag is de kaartssoos

sinds kort actief in het ‘Klokhuis’.

Dokman (58) en S.J.M. Breukel

(55) met hun benoeming tot Lid in

Degenen die mee willen kaarten,

kunnen contact opnemen met

Anja Copier 06 13 70 08 50

de Orde van Oranje-Nassau.

Wilt u hier ook

adverteren?

Stuur ons dan een mail

Middenstraat 9

4153 AB Beesd

Tel. 0345-681512

www. assurantiekantoordiks.nl

Parkweg 21a

4153 XK Beesd

Tel. 0345-682634

www. drukkerijkemker.nl

stucadoorsbedrijf

VERSCHOOR

SlotStraat 46 4153 VB BeeSd

tel: 0345-682784 mob: 06-28541061 fax: 0345-682784

verschoorstucadoor@hetnet.nl

De redactiesamenstelling: Marjo van Dun, Nel Spronk,

Laura Voet, Yolande Verhagen en Evi-Mara van Beekhuizen.

Redactieadres: Dorpsplein 5 BEESD

Emailadres: dorpskrantbeesd@gmail.com

Lay-out: Laura Voet

Drukwerk: Drukkerij Kemker, Parkweg 19-21, Beesd

www.drukkerijkemker.nl

Oplage: 1700 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Supermarkt MCD, Bibliotheek Cingelplein

Dorpskrant digitaal ontvangen?

Stuur een email naar: dorpskrantbeesd@gmail.com

Bijdrage Vrienden van: ING 5659383 t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd

14 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

15


www.Dynamicvision.nl

Voorstraat 114

4153 AN Beesd

Tel: 0345 - 683254

DynamicVision Store

Computer service punt

Al meer dan 75 jaar goede

voorlichting, een uitstekende

prijs en perfecte service.

Reparaties en onderhoud aan uw PC, laptop of tablet

verkoop van nieuwe hardware en gebruikte hardware.

service aan huis

support op afstand

onderhouds contract (vanaf 10 euro per maand)

De maand mei (2013) 10% korting op het gehele assortiment

Beesdse Puzzel

Los de puzzel op en kom erachter wat er in de

gekleurde vakjes moet komen te staan, succes!

Huis van Noach

Kulturhuis

Sportpark Beesd

Beurs

Gereedschap

Raam

Boos

Geloof

Vlek in gezicht

Los de puzzel op en stuur je antwoord naar dorpskrantbeesd@gmail.com, of doe een briefje in

de brievenbus op Dorpsplein 5. De sluitingsdatum is 03-06-2013. De winnaar van de vorige puzzel

is Lisa de Goei. Het goede antwoord is: Wiskunde.

Puzzel: Yolande Verhagen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!