27.06.2015 Views

DORPSKRANT BEESD - JAARGANG 4 - NR.4

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DORPSKRANT

BEESD

voor en door de inwoners van

Jaargang 4 – Nr. 4 – Maart 2013

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor

alle inwoners van Beesd.

Kopij en tips:

dorpskrantbeesd@gmail.com

foto’s koningshuis: © RVD, foto Frank van Beek

30 april 2013

Troonswisseling

Willy Kroeze

Einde

voorzitterschap

Oranjevereniging

Willy,

bedankt voor

al die gezellige

Koninginnedagen.

foto’s Nel Spronk

In Beesd zag je de meest mooie wagens met koninginnedag!

Dorpskrant Beesd

1


Beesdse

Knipsels

In de Gecombineerde van 29 april 1983

stond een artikel over het afscheid van

dhr. G. van Schaik, als commandant van

de Beesdse brandweer. “Dhr. Van Schaik

is al 39 jaar bij de brandweer en haalde

gisteren zijn eerste kat uit de boom, samen

met John en Wim Voet. Als felicitatie kreeg

hij van dhr. Voet een strip van Jan, Jans

en de kinderen. Dhr. van Schaik was tien

jaar brandweer in Schalkwijk en 28 jaar

in Beesd. Hij weet zich nog te herinneren

hoe het was toen hij in Beesd kwam.

De brandweerwagen was nog een ‘open

bakkie’ met een losse kar er achter.

Hij stond in de garage van Willem Voet in

de Hoogstraat. J. Spronk was toen nog

commandant.

Het treinongeluk van augustus 1967

maakte op hem de meeste indruk met zijn

2 doden en 7 gewonden. Ze beschikten

over onvoldoende materieel om de machinist

en conducteur uit de wrakstukken

te bevrijden. Gelukkig beschikte de hulpploeg

van de NS wel over snijapparaten.

Bij de brand van oudjaar 1967, toen het

pand van Van den Heuvel afbrandde,

werden de kunstgebitten van hem en Gradus

Dokman door hun vrouwen in een

plastic zakje nagebracht ‘voor als het licht

werd’. Ze waren iets te haastig vertrokken.

Het stil alarm vindt dhr. Van Schaik een

uitkomst, want hij weet zich nog een

brand te herinneren tijdens de jaarmarkt

van Beesd, toen er natuurlijk veel mensen

op de been waren. De kijkers drongen tot

dicht bij de brand door, terwijl er in het

huis gasflessen waren die konden exploderen.

De mensen werden met een fikse

waterstraal op een afstand gehouden.”

Wat een leuk huisje!

Wim Wammes maakte een

sneeuwpop met kleinzoon Milo

Dhr. G. van Schaik

Foto Nel Spronk

Foto ingezonden

Foto Krantenarchief Paul van Mook. tekst Marjo van Dun

* Totaal installateur

* Waarborg installateur

* Zonnepanelen installateur

* Erkend telematica-installateur

* Complete servicedienst 24 uur

* E-mail: info@eck.nl

* Internet: www.eck.nl

Tel: (0418) - 651341 Fax: (0418) - 652331

Industrieweg 25 4181 CA Waardenburg

EVENEMENTEN, AANKONDIGINGEN, JUBILEA etc.

15 maart Jeanette van ‘t Slot en Piet Luites getrouwd

20 maart 12.00 tot 14.00 uur onthulling zonnewijzer van het Klokhuis

22 en 23 maart 10.00 tot 17.00 Paasmarkt Mariënwaerdt, entree gratis

13 april 10.30 uur 40 jaar jubileum peuterspeelzaak de Knuffel

21 april Henriëtte de Bruin 50 jaar

Oranjefestiviteiten

25 april 14.00 tot 16.30 uur ouderenmiddag

19.00 tot 23.00 uur klaverjasavond

26 april 19.30 tot 23.00 uur Beesd Got Talent

27 april 13.00 tot 16.30 uur vrijmarkt

21.00 tot 01.30 uur feestavond m.m.v. Commercial Brake

28 april 13.00 tot 18.00 uur blaaskapellenfestival

29 april 14.00 tot 16.30 uur kinderbingo

19.30 tot 23.00 uur superbingo

30 april 08.00 uur reveille - 11.00 uur optocht

13.00 uur tot 19.00 uur feestmiddag m.m.v. DJ XXL

21.00 uur tot 01.30 uur feestavond DJ XXL en Mental Theo

01 mei 14.00 uur tot 19.00 uur kinderactiviteiten

04 mei 19.15 tot 21.00 uur dodenherdenking

Heeft u een activiteit, jubileum of ander kort nieuws te melden?

Mail het dan naar dorpskrantbeesd@gmail.com o.v.v. ‘Prikbord Dorpskrant Beesd’

2 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

3


40 jaar peuterspeelzaal in Beesd

We vieren ons 40 jarig jubileum voor

jong en oud op zaterdag 13 april, aanvang

10.30 uur. Iedereen is van harte

uitgenodigd op het Cingelplein en in het

Klokhuis van Beesd. Wij hopen hier veel

oude bekenden te ontmoeten. Er is voor

elk wat wils: een feestelijke markt, een

clownsact, rad van Fortuin, verkoop van

speelgoed, lekkere hapjes, enz.. enz..

ingezonden

Beesd aan de muur

Veel inwoners van Beesd hebben prachtige kunstwerken

in huis met Beesd als onderwerp. In deze rubriek delen zij

deze met u en leggen uit waarom ze het zo mooi vinden..

In 1972 besloten 4 dames uit Beesd te

weten: Lietje van Gellicum, Wil Kroeze,

Philia Kinket en Helga v.d. Wyck dat het

goed zou zijn kleine kinderen met elkaar

in contact te laten komen. Deze moeders

gebruikten daarvoor het Trefpunt en hebben

op 9 oktober 1972 bij de notaris de

Stichting “Peuterspeelzalen Beesd en Omstreken”

opgericht. Het doel was het bevorderen

van de ontwikkeling van jonge kinderen

door hen in groepsverband samen te

brengen met deskundige begeleiding. Van

de gemeente mochten ze verder gaan in een

bijgebouwtje van de voormalige “School

met de Bijbel”. Met behulp van veel vrijwilligers

werd het flink opgeknapt, geschilderd

en de kachel werd goed opgestookt.

Later werd de kleuterschool tegenover de

Lingelaar in gebruik genomen.

De huidige leidsters Pieta Kroeze,

Ankie Leemkuil en Ans Zuurmond werken

met veel plezier samen. Ze hebben veel

meegemaakt en ook de nodige veranderingen

ondervonden. Vroeger hadden wij een

eigen bestuur, nu valt “De Knuffel” onder

de Stichting Peuterspeelzalen Gemeente

Geldermalsen. Sinds 2 jaar zijn wij verhuisd

naar het Klokhuis aan het Cingelplein.

Wij maken gebruik van de gymzaal

om te rennen, te dansen en te spelen.

’s Zomers bezoeken wij de speeltuin en

gaan ook graag op stap naar de bibliotheek

om daar te genieten van de ruime

keus aan peuterprentenboeken.

Samen met hun vast vrijwilligers en stagiaires

vormen wij een team waarbij het

welbevinden van de peuters voorop staat!

Pieta Ankie Ans

Jaren geleden stond dit huis op

de hoek van de Achterstraat naar

het Dorpsplein op het perceel van

de huidige MCD. Het was toen een

slagerij. Het schilderij is geschilderd

door Stien de Jong en het

hangt bij Willy en Nolda Kroeze.

Dit schilderij hangt bij de

familie Piek, Middenstraat.

Dit is geschilderd door Jaap

Jager. Hij was een collega

postbode van de heer Piek.

Witgoedhuis

Wassen & Drogen - Koelen & Vriezen

Huishoudelijke & Inbouwapparatuur

Voorstraat 48 - 4153 AM Beesd

Telefoon (0345) 68 07 11

www.witgoedhuis.nl

het einde van

een misverstand.

Ook zonder Monutaverzekering

verzorgen

wij uw uitvaart.

Kijk op monutadokman.nl

of bel (0345) 512 223

(0345) 680 225.

4 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

5


“Uit de ouwe schoenendoos”

Tekst Marjo van Dun

Pedicure

Jolanda Voet

Parkweg 9

4153 XK Beesd

Tel. 0345 68 03 52

Ook voor diabetische voet

Lentedroom in de Bevrijdingsoptocht

1 & 2 Meta en Aafje la Vergé

3 Toke van Alphen

4 Jasparijn Heijkoop

5 Adrie Jonkers (Prins)

6 Christa van de Water

7 Jannie Bronk

8. A. van Zadelhof (Prins)

9 Adrie Leemkuil

10 Klazien van de Water

(Bloemenkoningin)

ingezonden

Een nieuwe Beesdse traditie in de steigers!

Op zaterdag 18 mei 2013 vindt op de velden

van Voetbalvereniging Beesd, de tweede

editie van het Robert Mars voetbaltoernooi

voor E-junioren plaats. Rondom dit toernooi

zal geld ingezameld worden voor Kika. Dit

doel is rechtsreeks te linken aan het overlijden

van Robert Mars, de naamgever van

het toernooi. Robert overleed in 2011, op 10

jarige leeftijd, aan de gevolgen van kanker.

Om de opbrengst voor Kika te verhogen is

in 2012 rondom het toernooi door een commissie

bestaande uit familie en vrienden een

heuse markt georganiseerd. De opbrengst

van € 4.700,00 overtrof alle verwachtingen.

Voor de tweede editie is de enige doelstelling:

“het bedrag van vorig jaar overtreffen”.

Om dat te bereiken is de commissie al

enige tijd bezig met de voorbereidingen.

Naast het benaderen van een groot aantal

potentiële sponsoren wordt een markt met

circa 14 kramen voorbereid en zijn de spring-

kussens weer besteld. De kramen op de markt

zullen o.a. gevuld zijn met boeken, curiosa,

bloemstukjes, een vakjesloterij, taarten en

een enveloppenloterij. Natuurlijk kunnen we

voor deze kramen nog spullen gebruiken.

Voor een bijzonder moment tijdens deze

tweede editie heeft de commissie voormalig

keeper van het Nederlands Elftal, Hans van

Breukelen, weten te strikken. Hij zal tijdens

de laatste wedstrijd, aanvang ca. 15.00 uur,

van het toernooi aanwezig zijn en voordat hij

de prijzen uitreikt een klein woordje doen.

Voor meer informatie en een beeld van het

toernooi van vorig jaar kunt u terecht op

www.robertmarstoernooi.nl.

We hopen dat we zaterdag 18 mei 2013 op

uw steun en aanwezigheid mogen rekenen!

Houd de berichtgeving op de site van

vv Beesd en de posters, in de gaten!

Op de bovenste foto: De club van de Hervormde

kerk onder leiding van Liet de Vaal

(tegenwoordig Liet van Gellicum - de Vaal).

Ze zitten hier op een wagen met tractor

die gemaakt is bij Aart van de Water (Voorstraat).

Een aantal vaders, waaronder de

heren Van Zadelhof en Van Alphen, haalde

de honderden tulpen op uit de bollenstreek.

Hier werd eerst voor de Dodenherdenking

een mooie bloemenslinger van gemaakt

Een ander jaar in

de optocht.

1 Wilhelmien van Beekhuizen

2 Toke van Alphen

3. Corrie Dekker

4 Anton van de Water

5 Klazien van de Water

6 Thea (?) Berkhout en

Anneke van Zadelhof (rechts?)

en aangeboden door meisjes en ouders

voor op de graven. Voor Bevrijdingsfeest

werd een wagen met deze tulpenslingers

versierd. Er werd geloot wie de bloemenkoningin

mocht zijn, de andere waren de

bloemenmeisjes en Prinsen. Tijdens de optocht

werd steeds het lied gezongen van

‘Eens zal de Betuwe in bloei weer staan

nog mooier en schoner dan voorheen’.

Toke van Alphen

Foto’s via Toke van Alphen

6 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

7


Dressuurwedstrijd

Michel van Ballegooy, eerste.

Hoi ik ben Michel ik heb de

dressuurwedstrijd gewonnen.

Ik heb de b2 proef gedaan het was echt heel leuk.

Het paardje hete Dusty hij was heel lief.

Ik heb een blauw lintje gewonnen.

Het was op de Harten Hoeve in Deil,

Hooiweg 5. Je kon friet kopen.

Er liepen nog veel meer groepen mee,

zoals b1 b2 d1 d2. Met ieder een winnaar!

1ste

Lekker

ambachtelijk....

Brood

Banket

Specialiteiten

Brood- & Banketbakkerij

V oorstraat 104 - Beesd

Voorstraat 104 - 4153 AN Beesd

Tel. 0345 68 13 32 - gvankeulen@solcon.nl

www.bakkerijvankeulenbeesd.nl

36021 Keulen Advertentie A5liggend FC.indd 1 24-12-2009 10:13:33

Lotte van den Broek

Hoi, ik ben Lotte van den Broek, ik woon mijn

hele leven al in Beesd en ik zit in groep 7 van

de Sint Antoniusschool. Ik heb twee poezen

en een hond, mijn hond heet puck. Ik ben

10 jaar oud en ik zit in de blazers klas waar

ik saxofoon leer spelen. Ook hou ik veel

van zingen en van voetballen. Ik zit in het

meiden elftal ME1 bij VV Beesd. Ik ben ook

fan van One direction en hier ga ik jullie iets

over vertellen.

‘‘Ik vind One Direction

helemaal te gek!’’

One Direction bestaat uit 5 jongens:

Harry Styles, Naill Horan, Zayn Malik,

Liam Payne en Louis Tomlinson. In 2010

deden de jongens apart auditie bij de

X-factor en in de competitie gingen ze

niet door maar in de categorie jongens

werden ze samen gevoegd door Simon Cowell.

Ze wonnen niet maar werden derde.

Na de X-factor kwam hun song uit Forever

Young en nu zijn ze een wereld beroemde

boyband. Voor dat het nummer ‘ whats make

you beautiful’ uitkwam stond het al op nummer

één. Nu hebben ze al twee albums uitgebracht

en ze heten: Up all night en Take me

home. Je hebt ook, bij de fanshop van One

Direction, allemaal leuke dingen die je kunt

kopen bijvoorbeeld: armbandjes, dekens,

kussens, beertjes met hun handtekening er

op en ook pennen en nog veel meer.

Ik vind One Direction helemaal te gek en ik

hoop dat jullie nu een beetje weten wie One

Direction is.

groetjes Lotte

VAN DUN ACCOUNTANTSKANTOOR B.V.

Reeds

25 jaar

uw adviseur

ALLES DIGITAAL, DUS EFFICIËNT

Ook voor MKB ondernemers

• Jaarrekeningen

• Administraties

• Advies

• Belastingaangiften

Dorpsplein 5, 4153 AG Beesd

Tel. (0345) 682 102 – www.vandun.nl - leon@vandun.nl

NIEUWBOUW

VERBOUW

Middenstraat 36 • 4153 AD Beesd

E. info@chielbouw.nl

T. 0345 683 546 • M. 0639 118 595

8 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

9


Foto’s toen en thans aangeleverd Gert de Kruijff

Aanvulling en vernieuwing

voor Rode Kruis Beesd

Toen & thans

Wilhelminastraat

Ingezonden

Sinds 1983 bestaat Rode Kruis Beesd als onderafdeling van

Geldermalsen. Vanaf het begin ben ik, An Zwarts, coördinator

van deze afdeling met gemiddeld 12 vrijwilligers. Ik ben aan het

afbouwen en zoek voor het team aanvulling en vernieuwing.

Volgens rooster zijn we elke woensdagmiddag in verzorgingshuis

Lingehof. In de zomermaanden wandelen we ’s avonds

met de bewoners. Daarnaast zijn we een paar keer per jaar

actief met kleinschalige projecten.

Heb jij een sociale instelling en wil jij je inzetten voor het Rode

Kruis Beesd, dan ga ik graag vrijblijvend een gesprek met je aan.

An Zwarts – coördinator Rode Kruis Beesd.

Telefoon 0345 681765 e-mail w.zwarts@kpnplanet.nl

In Beesd

daar staat een

huis

Puzzel

Levendig Cingelplein

een zonnige

woensdagmiddag

Cingelplein vol wielen

oud en jong

krioelen door elkaar

kinderen op skateboards,

ouderen met rollators,

fietsen groot en klein

een rolstoel

auto van de horecaman

een mooi gezicht

jammer, mijn

fototoestel vergeten

Veel huizen in Beesd

hebben een naam.

Als wij de namen weglaten,

weten jullie de naam van het

huis dan nog? Hoe heet het huis

wat hiernaast is afgebeeld?

Van Beesd naar... Canada

Voorjaar 1984. Voor de Middelbare Landbouwschool

in Tiel moesten we nog één keer

op stage, en het moest minimaal 50 kilometer

van huis af zijn. Als grap zei ik tegen een

vriend: “Ik ga naar Canada!” Een dag later

begon ik inderdaad echte plannen te maken.

Op 14 mei, nog maar net een paar dagen 18

jaar, begon het grootste avontuur dat ik maar

kon bedenken. Nog nooit gevlogen, naar

een vreemd groot land, zelfs naar een ander

werelddeel. In het vliegtuig vroeg een stewardess

(zo heette ze toen nog) wat ik daar in Canada

toch zou gaan doen. Nou, heel eenvoudig:

een rijke boerendochter opzoeken, trouwen

en mooi boeren op een ranch in Alberta. Hoewel

het meeste van dit plan niet doorgegaan

is, ben ik wel in Canada blijven plakken.

Eerst eens alles goed bekeken, het platte Alberta,

groot en zonnig, en een jaar zuid Ontario,

met broeierig weer in de zomer en veel sneeuw

in de winter. Uiteindelijk ben ik toch in Alberta

terechtgekomen en heb eerst jaren bij een

graszodenbedrijf gewerkt. Toen ik kans zag wat

zelfstandigs te gaan doen, zijn we in 1993 een

bouwbedrijf begonnen. Eerst ik alleen met een

hamer, een zaag en een pick-up truck. Nu alles

aardig gegroeid is, zijn we een gevestigd bedrijf.

Ik ben heel gelukkig getrouwd met een

geweldige Canadese vrouw, en we hebben

vier kinderen, tussen de 8 en 19. Mijn vrouw

Karen is muzieklerares op de plaatselijke

school. In Beesd was ik lid van Concordia,

en het Harmonieke, en ik heb de muziek in

de beginjaren hier heel erg gemist, tot er in

Lethbridge een Community Band werd opgericht

waar ik al weer 26 jaar in meespeel.

Na meer dan 25 jaar hier gewoond te hebben

is me toch nog één ding gelukt: Een klein

boerderijtje op een terrein van rond de 16 hectare.

De bedoeling is dat hier in de toekomst

huizen gebouwd worden, maar tot die tijd is

het ons eigen kleine hobby-hooi bedrijfje!

Heimwee? Dat heb ik mezelf nooit toegestaan.

Als je weggaat als je nog maar net

18 bent, dan denk je niet zo na over vrienden

en familie die je achterlaat. Ik belde eens in

de maand met mijn ouders, en dat was alles

de eerste jaren. Tegenwoordig is het contact

veel makkelijker met goedkoper bellen,

een reisje heen en weer of zelfs Skype.

Toch wordt het gemis van familie, vrienden,

Beesdse markt, Koninginnedag in de tent en

bamischijven steeds groter. Door de jaren heen

is mij wel duizend keer gevraagd of ik wel weer

eens terugkom. Dat zal waarschijnlijk nooit gebeuren,

want ik ben echt meer Canadees dan

Nederlander geworden.

Maar af en toe terug naar Beesd? - zolang de

krokketten nog gefrituurd worden en het Harmonieke

in de tent speelt is daar nog grote

kans op!

Karen and

René van de Vendel,

Nicolette, Anthony,

Matthew and Anna.

Tekst René van de Vendel

Stuur je antwoord naar

dorpskrantbeesd@gmail.com

of een briefje naar Dorpsplein 5.

Sluitingsdatum 08-04-2013

Foto Laura Voet

De winnaar van de vorige puzzel

is: mevr. J. den Hartog - de Gier.

Het goede antwoord: Dianthus.

10 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

11


Fietsclub Beesd

tekst Yolande Verhagen

In april bestaat de Fietsclub Beesd dertig

jaar. In het gesprek met een aantal leden

komen de herinneringen weer boven en

tevens wordt gerealiseerd hoe snel de

tijd voorbij gaat.

In april 1983 hebben Willem Baars en

Gradus Dokman het initiatief genomen

om te starten met deze fietsclub (momenteel

30 leden, leeftijd 63 en ouder).

In de beginjaren werd op de maandagochtend

gefietst. Deze dag bleek

niet voor alle dames gunstig. Maandag

was wel dé wasdag en dat ging voor.

Het fietsen werd daarom verplaatst naar

de woensdag.

Ook de lengte van de routes is aangepast

naar 25/30 km. De meeste leden

hebben een electrische fiets waardoor

deze afstand – ondanks de leeftijd –

toch goed tussen 9.00 uur en 12.00 uur

te fietsen is. Het fietsen is belangrijk,

maar natuurlijk ook het onderlinge contact

tijdens de koffiestop.

Vanaf de eerste woensdag in mei t/m

september wordt om de twee weken precies

om 9.00 uur gestart. In deze periode

wordt ook één dagtocht georganiseerd.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met de voorzitter Theo Piek,

telefoon 0345 681639

Foto via Mevr. M. Dokman

Twee seizoenen SVB in het Kulturhus…Klokhuis

Sport Vereniging Beesd is in 2011 over

gegaan van de kleine oude gymzaal naar het

mooie moderne Klokhuis op het Cingelplein

in Beesd. De oude gymzaal was na ongeveer

40 jaar op en de SVB was ook blij te horen

dat er een mooi sportcomplex voor in de

plaats zou komen.

Wat ons tegenvalt is dat we voor het gebruik

van de kantine moeten betalen (met uitzondering

van volleybalwedstrijden). De kosten

hiervan zijn te hoog voor ons als vereniging.

Als vereniging zouden wij een bruisende

sportgelegenheid aan willen bieden waar

je ook gewoon naar binnen kunt lopen om

onder het genot van een drankje even naar

het sporten te kunnen kijken.

tekst Rob van den Broek

We kunnen nieuwe leden goed gebruiken.

Er kan al vanaf 4 jaar bijvoorbeeld gevolleybald

worden (begint met overgooien).

Wat te denken van turnen en judo? Een gezellig

uurtje sporten voor de kleine kids uit

het dorp. Voor oudere leden zijn er een ruim

aantal sporten, zoals basketbal, badminton,

judo, volleybal, streetdance, turnen en gym

speciaal voor ouderen.

We zijn nog op zoek naar een vaste

trainer om de jeugd op woensdagavond

te trainen. Kijk op de website van de SVB

www.svb-beesd.nl voor meer informatie over

alle sporten voor u of uw kinderen. Om te

kijken of u het leuk vindt er mag gratis drie keer

mee getraind worden. Tot ziens bij de SVB!

Foto’s via Roy Kroeze

stucadoorsbedrijf

VERSCHOOR

SlotStraat 46 4153 VB BeeSd

tel: 0345-682784 mob: 06-28541061 fax: 0345-682784

verschoorstucadoor@hetnet.nl

B.A.C.K. een koor uit Beesd is jarig!

Ons koor bestaat deze maand 1 jaar. Onder muzikale leiding van Steven

Vollenga zingen wij op de maandag avond Oud Hollandse versjes en licht

geestelijke muziek. Aan het eind van het jaar ook Christmas Carols. Misschien

heeft U ons gezien tijdens ons eerste optreden rondom de kerst.

Wilt U een keer de repetitie bijwonen?? Stuur dan een mailtje naar

info@backbeesd.nl, dan nodigen wij u uit. Voor vragen kunt u ook contact

opnemen met Betty Beverloo – telefoon 682429.

Groeten van de zangers van B.A.C.K. uit Beesd.

12 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

13


T`s tog wa

Da wor veur mij den

darde keer dak mee ga

make da er un wisseling

van de troon is. ‘K vuul

me onderhand antiek

worre. Toen koningin Wilhelmina

afstand dee van

de troon was `k 18, nog

nie getrouwd en woonde

nog bij m`n pa en moe.

Ik warkte op ut land van

m`n vader en ‘s avonds

bij de steenfabriek want

er werd heel wa afgebouwd

in die tijd. Toen

koningin Juliana afstand

dee van de troon was

`k 50 hak Abraham al

gezien. `K ha twee keinder

en ‘n lief vrouwke, ik

warkte bij un baas en ha

zelf m`n eige landje. Da

landje was op ‘t achterdarp

‘k betaalde daar un

paar daalders veur, maar

we aten er goed van.

Erpels van oe eige, bone,

sla, peen, juin en alle

soorte kool, `k he alles utgeprobeerd.

Was un hele

goeie tijd. Nou zeik bekant

83 en krijge we een

koning. `K woon alleen in

m`n huurhuisje, keinder

zijn groot m`n vrouwke

is al 2 jaar hemele. `K

wou 30 april

naar Amsterdam

gaan

me de trein.

Wa denkte

da vinde de

keinder nie

goed, nou

vraag ik oe.

T`s tog wa

omdak zelf

uk jarig zei de dartigste

mag ik nie weg gaan.

Komme doen ze tog nie

want ze hebbe ut zo druk

met den optocht en vrije

marte hier en daar. Nou `k

ga lekker tog dan zeg `k

tog lekker nie. `K he van

alle koninginnen muntjes

gespaard, ut zijn maar

duppies en kwartjes en ‘n

paar stuivers maar ik fijn

het tog leuk. ‘K he uk nog

een armbandje van de

vrouw me kwartjes van

Wilhelmina, maar ja wa

mot ik er nog mee. `K he

twee zonen en die vrouwe

houwe nie van die ouwe

troep. Misschien da m`n

kleinkind ut later leuk ga

vinde. `K bewaar ut maar

ge wit maar nooit.

Danst het

lammetje in maart.....

Al het moois

begint met een TV

van Wakkermans!

Dè speciaalzaak van de Betuwe…

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979

www.wakkermans.nl |

april pakt het

bij de staart.

Henk van de Water en Alie Hol zijn onderweg

naar het ringrijden op de Voorstraat.Dit was

in de jaren 50. Wagen werd versierd met

bloemen, paard extra geborsteld.

Foto mevr. van de Water-Hol

Wilt u hier ook

adverteren?

Stuur ons dan een mail

Middenstraat 9

4153 AB Beesd

Tel. 0345-681512

www. assurantiekantoordiks.nl

De redactiesamenstelling: Marjo van Dun, Nel Spronk,

Laura Voet en Yolande Verhagen.

Redactieadres: Dorpsplein 5 BEESD

Emailadres: dorpskrantbeesd@gmail.com

Lay-out: Laura Voet

Drukwerk: Drukkerij Kemker, Parkweg 19-21, Beesd

www.drukkerijkemker.nl

Parkweg 21a

4153 XK Beesd

Tel. 0345-682634

www. drukkerijkemker.nl

Oplage: 1700 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Supermarkt MCD, Bibliotheek Cingelplein

Dorpskrant digitaal ontvangen?

Stuur een email naar: dorpskrantbeesd@gmail.com

Bijdrage Vrienden van: ING 5659383 t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd

14 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

15


Al meer dan 75 jaar goede

voorlichting, een uitstekende

prijs en perfecte service.

Hersenkraker

Kun jij deze hersenkraker oplossen zonder rekenmachine?

Zet de antwoorden op de onderste regel, en stuur deze op.

8 + 33 - 18 = ?

81 = ?

(399 + 76) / 25 = ?

Als goud twee keer zo zwaar is als

brons, en zilver de helft weegt van

brons. Hoeveel kilo zilver heb je dan

in vergelijking tot 56 kilo goud?

3 7 15

8 13 23

5 ? 23

Jantje heeft twee

broertjes van 12 en 15.

Als je de helft van de leeftijd

van het jongste broertje

bij de oudste optelt heb

je de leeftijd van Jantje.

Hoe oud is Jantje?

1

2 4 1

2 ?

3 1

Reeks:

625

125

25

?

Alle cijfers corresponderen met de letter in het alfabet. (A=1, B=2, C=3 etc.)

Los de puzzel op en stuur je antwoord naar dorpskrantbeesd@gmail.com of doe een briefje in

de brievenbus op Dorpsplein 5. De sluitingsdatum is 08-04-2013.

De winnaar van de vorige puzzel is José van Binsbergen. Het goede antwoord is: van Eck,

Keurslager, Quadrad, Kielestein Afbouw, SVB, Hans Kroezen, Mels Bos en de bibliotheek.

Puzzel: Jeroen van Gameren

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!