27.06.2015 Views

DORPSKRANT BEESD - JAARGANG 4 - NR.3

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DORPSKRANT

BEESD

voor en door de inwoners van

Jaargang 4 – Nr. 3 – Januari 2013

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor

alle inwoners van Beesd.

Kopij en tips:

dorpskrantbeesd@gmail.com

De winter heeft zich weer echt laten zien! Alles was mooi wit en dit leverde

mooie plaatjes op. Een van de weerswijsheden luidt: Draagt januari een

sneeuwwit kleed, wordt de zomer heet. Allen een fijn 2013 gewenst!

Foto’s en tekst Laura Voet

Dorpskrant Beesd

1


Beesdse

Knipsels

Foto Nel Spronk

Nooit meer die steile helling.

Vanaf nu is het prive terrein.

Foto Marjo van Dun

* Totaal installateur

* Waarborg installateur

* Zonnepanelen installateur

Het beeld in de voortuin van familie Den Uijl aan

de Huizekamplaan staat er in de zomer bloot bij.

In de winter wordt het netjes afgeschermd tegen

Foto Nel Spronk

kou en vorst. Zo rond de Kerst krijgt de dame

zelfs een kerstslinger met lampjes op haar hoed.

Een rondje Mariënwaerdt

in een echte arrenslee.

* Erkend telematica-installateur

* Complete servicedienst 24 uur

* E-mail: info@eck.nl

* Internet: www.eck.nl

Tel: (0418) - 651341 Fax: (0418) - 652331

Industrieweg 25 4181 CA Waardenburg

EVENEMENTEN, AANKONDIGINGEN, JUBILEA etc.

Foto Laura Voet

tekst bla bla

bla blablabla

Verhuisd: ‘Teleboekcel’ van de

Foto Marjo van Dun

15 februari 8:30 - 10:00 Open Coffee voor ondernemers, baanzoekers

en starters (joanne@klokhuisbeesd.nl).

17 februari tot Expositie in de St. Pieterskerk ‘Kleden met een verhaal’

17 maart van Marie-José Rietbergen.

4 maart 19:30 Oriëntalisme in de kunst, entree € 10,- , Klokhuis.

9 maart Voorjaarsconcert Harmonie Concordia, Klokhuis.

Zoek jouw fiets.

Havendijk naar de Dr. A. Kuyperweg.

Heeft u een activiteit, jubileum of ander kort nieuws te melden?

Mail het dan naar dorpskrantbeesd@gmail.com o.v.v. ‘Prikbord Dorpskrant Beesd’

2 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

3


Ed en Edwin behalen Rode Baret Ingezonden

Op 23 november hebben Ed den Hartog (links op de

foto) en Edwin Hogervorst (rechts) hun Rode Baret

gehaald op de Oranje Kazerne bij de luchtmobiele

Brigade in Schaarsbergen.

De Rode Baretten is een speciale eenheid van de

11 Luchtmobiele Brigade gestationeerd in de Oranje

Kazerne te Schaarsbergen en zijn één van de snelst

inzetbare eenheden ter wereld.

TV Gelderland heeft een aantal jongeren waaronder

Edwin Hogervorst gevolgd tijdends deze opleiding.

Zo krijg je een beetje een idee wat je moet doorstaan

om zo’n Rode Baret te bemachtingen, want die krijg

je niet cadeau!

Wij wensen iedereen een gelukkig en gezond 2013!

Met enige trots presenteren wij de nieuwe website van het Klokhuis Beesd!

Het Klokhuis Beesd heeft alles in huis om nu en in de toekomst een verbindende

rol te spelen voor alle inwoners van Beesd. In deze rol faciliteert en biedt het

Klokhuis onderdak aan verschillende activiteiten, initiatieven en diensten

rondom de functies welzijn, sport, cultuur en educatie.

De activiteiten in het Klokhuis moeten een krachtenbundeling worden van

trotse inwoners van Beesd die het samen goed willen hebben!

Graag nodigen wij je uit om een kijkje te nemen op www.klokhuisbeesd.nl

en te ontdekken wat onze nieuwe site allemaal te bieden heeft…

• Een agenda met alle activiteiten

• Je kunt je aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief ’t Klepeltje

• Wie maken op dit moment gebruik van het Klokhuis

• Blog: het Trotse Hart van Beesd!

• Nieuws, foto’s en filmpjes

• Waar vind je ons nog meer!

Heb je nog tips, ideeën, een bijdrage voor het blog.

Mail dan even naar joanne@klokhuisbeesd.nl

Wat heb jij nodig om het goed te hebben in Beesd?

Wij horen het graag!

Ingezonden

sportieve meiden uit ons

dorp lopen het Pieterpad

3Ankie Leemkuil, Ans Zuurmond en Ria Versteeg Ingezonden

Je ziet ze regelmatig lopen met de

Nordic Walking stokken. Rond het

dorp lopen

vonden

ze toch te

weinig, dus

dachten ze:

‘We gaan

“Het Pieterpad’’

in Nederland

lopen.’

Dit pad is een

lange wandelroute

die

loopt van

Pieterburen

in Noord Groningen naar de Sint

Pietersberg in Zuid Limburg. Totale

afstand 492 kilometers. In november

2011 zijn ze begonnen en lopen dan

een maal in de maand op zaterdag een

etappe van

ongeveer 25

km, steeds van

station naar

station met een

treinkaartje.

Nu zijn ze al

in Limburg

aangekomen.

Ze hebben veel

plezier onderweg

en beginnen

elke keer

met koffie met

appelgebak.

Er is veel te zien langs de route. Nederland

is heeeeeeel erg mooi.

4 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

5


Foto’s toen en thans aangeleverd Gert de Kruijff

Toen & thans

Oude waag

“Uit de ouwe schoenendoos”

Tekst Marjo van Dun

“Op het ijs is alles gemeen:

die geen meid heeft, kiest er een”

Dit spreekwoord zegt dat er al schaatsend

ook jonge liefdes worden gekweekt.

Foto’s Jolanda Voet

De Linge in februari 2009

Witgoedhuis

Wassen & Drogen - Koelen & Vriezen

Huishoudelijke & Inbouwapparatuur

Voorstraat 48 - 4153 AM Beesd

Telefoon (0345) 68 07 11

www.witgoedhuis.nl

VOETVERZORGING WILMA

SPECIALICATIE REUMA / DIABETICI

TEL: 0345682926

Bron: Website

Afgelopen jaren is de Linge

een aantal keren dichtgevroren.

Vorig jaar nog

was er gelegenheid om bij

Gellicum een variant op de

Elfstedentocht te schaatsen:

de Elfdorpentocht inclusief

muziek en koek-en-zopie.

Zelfs in 1809 stond Koning

Lodewijk Napoleon,

koning van Nederland

tijdens de Franse bezetting

door Napoleon Bonaparte,

bij de Dalemschen

dijk met opkruiende ijsschotsen

in de Linge,

zoals de tekening laat zien.

Vijftig jaar geleden, in 1963,

reed men de Beesd-Lingetocht

op 15 januari, zoals De

Gecombineerde verhaalde.

Er was door de actieve kern

van de Leerdamse vereniging

“IJsvermaak” een wedstrijd

en een toertocht

georganiseerd van café

Havekes tot en met de

sluizen bij Asperen. Leuk

detail is dat de 11e wedstrijdrijder

bij de eerste controlepost

bij café “Rust Wat”

de poten onder de tafel uit

reed. In zijn fanatisme om

de koplopers bij te blijven,

kon hij niet voldoende afremmen

om zijn stempel te laten

zetten. De snelsten reden de

tocht in 35 tot 40 minuten. De

toerrijders reden een half uur

later weg. “Men zag sportieve

echtparen aan de stok, vaders

met heel hun kroost, tal

van rijders, die de middelbare

leeftijd reeds bereikten

en tussen al die sportievelingen

ook een 60-jarige.”

Bronnen: Krantenarchief van Paul van

Mook en http://www.mekaniek.nl/2012/02/

lodewijk-napoleon/

6 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

7


Wie zet jij in het licht?

Zaterdagavond 8 december

werden de eerste

foto`s in de boom gehangen

die voor de St.

Pieterkerk geplaatst was.

In de twee weken tot kerst

was er de gelegenheid om

foto’s van mensen die ons

dierbaar zijn en aan wie we

juist in de kersttijd veel denken,

vanuit gevoelens van

verdriet en gemis, in de ‘Wie

zet jij in het licht?’-boom

te hangen.

Sommige mensen hadden

de behoefte om bij de foto’s

ook een tekst, toelichting,

wens, gedicht of gebed te

hangen. Het waren foto`s

van dierbaren die de afgelo-

pen jaren overleden waren

maar ook van dierbaren die

we al vele jaren missen.

Met kerst hingen er meer

dan 40 foto`s en gedichten

in de boom. Van de foto’s

en de teksten is een PowerPoint

presentatie gemaakt

die tijdens de kerstnachtdienst

van de Protestantse

gemeente getoond is.

Het was ontroerend mooi

om deze beelden in de

kerstnacht aan ons voorbij

te zien komen, een moment

om stil van te worden!

Na de kerst zijn alle foto`s en

gedichten uit de boom gehaald.

Wilt u uw foto graag

Ingezonden

terug, dan kan dat vanzelfsprekend.

U kunt ze ophalen

bij ds. Scheffer, Voorstraat

81. Niet opgehaalde

foto`s worden bewaard.

• Fysiotherapie

• Fitness

• Manueeltherapie

• Revalidatie

• Dry-needling

Voor meer informatie kunt u kijken op

onze website: www.fysiotherapie-beesd.nl

Wist u dat fysiotherapie uit de aanvullende verzekering

niet mee telt voor het verplicht eigen risico!

Voorstraat 98 - 4153 AN Beesd

T. 0345 681645 - info@fysiotherapie-beesd.nl

Al het moois

begint met een TV

van Wakkermans!

Dè speciaalzaak van de Betuwe…

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979

www.wakkermans.nl |

VAN DUN ACCOUNTANTSKANTOOR B.V.

Reeds

25 jaar

uw adviseur

ALLES DIGITAAL, DUS EFFICIËNT

Ook voor MKB ondernemers

• Jaarrekeningen

• Administraties

• Advies

• Belastingaangiften

Dorpsplein 5, 4153 AG Beesd

Tel. (0345) 682 102 – www.vandun.nl - leon@vandun.nl

NIEUWBOUW

VERBOUW

Middenstraat 36 • 4153 AD Beesd

E. info@chielbouw.nl

T. 0345 683 546 • M. 0639 118 595

Foto Trailer TV Gelderland

Lichting 12-8

Lichting 12-8 is een programma

dat wordt uitgezonden op

TV Gelderland. Hierin worden

6 Gelderse jongens gevolgd

die in hun 17 weken durende

opleiding hun Rode Baret gaan

halen voor de Luchtmobiele

Brigade in Schaarsbergen.

Tekst Laura Voet

In dit programma volgen ze o.a. Edwin Hogervorst

uit Beesd. Ook zijn broertje Leon (foto links) en onze

dorpsgenoten Ed den Hartog en Nick Kruissen

(foto rechts) komen in het programma voor.

Benieuwd hoe de jongens het doen? Hieronder hebben

we de uitzendingen voor je op een rijtje gezet.

Er zijn er al een aantal terug te kijken op de website.

Uitzendingen TV Gelderland

08 januari 2013 18:20

15 januari 2013 18:20

22 januari 2013 18:20

29 januari 2013 18:20

05 februari 2013 18:20

12 februari 2013 18:20

19 februari 2013 18:20

26 februari 2013 18:20

8 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

9


Techniekles

Op 24 oktober had groep 7 van de Antoniusschool voor de

eerste keer techniekles. Er kwam een meneer die vroeger in de

techniek werkte op school en die ging vertellen over techniek.

3 opa’s kwamen helpen, mijn opa en de opa’s van Nancy en van

Duncan. We gingen naar de computerzolder want daar lagen alle

spullen die we nodig hadden. We moesten in twee-tallen werken. Er

waren wel 14 verschillende oefeningen over elektriciteit, metaal, meten

en wegen, bouwen en een techniekpuzzel. Eerst gingen we meten en

wegen. We gingen ook bakjes monteren met boutjes en moertjes,

maar als je ze in elkaar had dan moest je ze ook weer uit elkaar halen

zodat de volgende het kon proberen. Je kon ook een ketting maken,

die we mee naar huis mochten nemen. Dat vond ik erg leuk om te

doen. Het was voor mij de leukste les van het jaar. Ze zeggen dat

we in groep 8 nog een keer een techniekles krijgen. Ik heb er zin in.

Yannick met zijn opa

Foto Erica Gideonse

Lekker

ambachtelijk....

Brood

Banket

Specialiteiten

Brood- & Banketbakkerij

V oorstraat 104 - Beesd

Voorstraat 104 - 4153 AN Beesd

Tel. 0345 68 13 32 - gvankeulen@solcon.nl

www.bakkerijvankeulenbeesd.nl

36021 Keulen Advertentie A5liggend FC.indd 1 24-12-2009 10:13:33

Yannick Bot.

Voetballen is echt niet voor jongens!

Hallo, ik ben Merith van Lent. Ik ben 10 jaar

oud. Eén van mijn hobby’s is voetballen.

Daar wil ik graag over vertellen.

het einde van

een misverstand.

Ook zonder Monutaverzekering

verzorgen

wij uw uitvaart.

Kijk op monutadokman.nl

of bel (0345) 512 223

(0345) 680 225.

Wij hebben in april meegedaan met schoolvoetbal

met een stuk of 10 meiden. Toen

waren er een aantal meiden die wel door

wilden gaan met voetballen bij vv Beesd.

Aangezien er geen E-meidenelftal was,

werd er besloten om er dan een op te startten

als er genoeg aanmeldingen waren. Ook

een trainer moest gezocht worden. Door

onze charmes in de strijd te gooien hebben

wij 5 (!!!) vaders zo gek gekregen ons

te gaan trainen tot aan de zomerstop. Zo

konden we kijken of we het leuk vonden.

Begin augustus hadden zich 7 meiden ingeschreven,

maar toen de 1e training begon

waren er wel 11 meiden!!! Inmiddels zijn er

17 fanatieke meiden die elke maandag en

woensdag komen trainen. Inmiddels zit de

1e competitie erop. Resultaat: Wij hebben 22

punten behaald, 7 wedstrijden gewonnen,

1 wedstrijd gelijkgespeeld en 1 wedstrijd

verloren!!!!! Helaas net geen kampioen geworden,

maar op een dikke 2e plaats geëindigd.

Zeg nou zelf, dat is toch SUPER voor

een team wat net gestart is, voor de eerste

keer in competitie verband voetballen tegen

zeer ervaren tegenstanders!!!

Foto Laura Voet

In Beesd

daar staat een

huis

Puzzel

Veel huizen in Beesd

hebben een naam.

Als wij de namen weglaten,

weten jullie de naam van het

huis dan nog? Hoe heet het huis

wat hiernaast is afgebeeld?

Stuur je antwoord naar

dorpskrantbeesd@gmail.com

of een briefje naar Dorpsplein 5.

De winnaar van de vorige puzzel

is: Janny la Verge. Het goede

antwoord: De Homburg.

Sluitingsdatum 22-02-2013

10 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

11


Inzamelingsactie voor de voedselbank Ingezonden

Een mand met voedsel wordt tijdens

de viering als offerande naar het

altaar gebracht.

Deze mand is de opbrengst van

één week in de geloofsgemeenschap

“Linge” (Beesd, Gellicum, Rhenoy,

Rumpt, Acquoy en Enspijk) In onze

gehele parochie “Suitbertus”, hebben

‘‘We hebben heel veel

positieve reacties gehad’’

wij in de afgelopen periode gemiddeld 12 kratten met voedsel per week opgehaald.

(Iedere weekend zijn er gemiddeld steeds 8 vieringen in de gehele parochie.) Er werd

ook geregeld voedsel aan de pastorie afgegeven. Er zijn heel veel positieve reacties

geweest op de actie die wij als parochie hebben ondernomen. Binnen het diaconaal

beraad gaan we bezien of we deze actie kunnen doorzetten.

Beesd aan de muur

Veel inwoners van Beesd hebben prachtige kunstwerken

in huis met Beesd als onderwerp. In deze rubriek delen zij

deze met u en leggen uit waarom ze het zo mooi vinden..

Op dit schilderij is het voormalig

huis/winkel van de fam.

Bender aan de Havendijk afgebeeld.

Het is geschilderd door

Reinier Venekamp in 1969

Februari -Appeltjes onder de deken

Neem hiervoor een zachtzure appel die niet moest; een

Jonathan bijvoorbeeld. Reken per persoon een grote appel

of twee kleintjes. Schil de appelen, boor het klokhuis eruit

en snij ze in dikke plakken. Bestrooi die met suiker en besprenkel

ze met rum.

Maak een dikke vanille- of custard vla of haal die uit een pakje

of fles. De vla moet zo dik zijn dat de plakken appel erop blijven

liggen. Roer wat rum en wat verkruimelde bitterkoekjes

Voor 4 personen

- 4 grote appels

- Suiker

- Rum

- Vanille/custard vla

- Bitterkoekjes

door de vla. Doe in een beboterde ovenvaste schotel laag om laag schijfjes appel en

vla. Zorg dat de bovenste laag uit vla bestaat. Zet de schotel in een matig warme oven

gedurende ongeveer 30 minuten. Er moet een lichtbruin korstje op de vla komen. Succes!

Een handelaar heeft jaren geleden op

een veiling bij de Hervormde kerk een

zevental tegeltjes gekocht. Hij verkocht

ze daarna per stuk. Het jaartal 1966 is

het geboortejaar van Heleen van Amstel.

Het tegeltje hangt bij haar aan de muur.

stucadoorsbedrijf

VERSCHOOR

Beauty Hair Creation

Voor al uw haar wensen!!

O.a. knippen, kleuren en

permanent. Op afspraak.

Het schilderij is van

Sander Heijtink uit 1969.

Het hangt bij Hans

Orlemans aan de muur.

SlotStraat 46 4153 VB BeeSd

tel: 0345-682784 mob: 06-28541061 fax: 0345-682784

verschoorstucadoor@hetnet.nl

Nely Arends - 06 53 27 53 86

Marienwaerdt de Els 4 - 4153 RP Beesd

12 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

13


T`s tog wa

Zo het neije jaar is begonne,

`t was rustig di jaar

omdat het zo rechende

d`r is wa water gevalle

he de lutste tijd. `K he ok

gin kerstboom gezien op

`t Plein was zeker geen

geld veur. T`s krisus da

kun de wel marke, de

mense houwe de centjes

vast wachte op beterre

tije. Nou `k ha mooi 100

euro met de ouwejaarsloterij

das nog us een mooi

begin he. `K speul al zo

lang zo mee, win nooit

wa. De kerstboom hek in

m`n tuintje gepot da kon

nou mooi want de grond

was nog zacht `k he d`r

wel een zak om gedaan

voor de vorst , wie wit

doet i `t wel. M`n raampjes

zijn gelapt en ik he neije

plantjes da he m`n zoon

gedaan die ha vrij. Dus

ik zij helemaal klaar de

dage worre weer langer

dus dan kenne we weer

naar buite he. Da binne

zitte worde wel helemaal

zat. `K he van armoe maar

een zo`n puzzel boekie

gekocht, maar das uk

nie alles. Al die vremde

woorde da

kenk uk nie

meer. Feesboekmoord

nou vraag ik oe

was da nou weer. K`dag

dat het over een leesboek

ging maar da was

ut uk nie. D`r komme elk

jaar woorde bij, maar

veur ons oudjes is da nie

bij te houwe. Kom allemaal

deur die telefoons,

`k zag pas een kind met

zoon ding t`s tog wa. Wie

betaal da allemaal veur

die kinder. Le ze speulle

die jong. Maar da mag ik

uk nie meer zegge van

m`n zoon, diere hebbe

jong en mensen nie. K`he

uk een neij huisdier d`r

bij ut kanarietje van m`n

zoon zun keinder konde

er nie tege. Ze

zijn d`r allergies

veur, nou `k vin

het wel gezellig.

De kooi en de

hele reutemeteut

kreeg `k d`r bij `k

he veur 3 maande voer.

Das de jeugd he, as ze ut

zat zijn ruime zut gewoon

op. Ga straks eerst maar

is effe naar de slager, `k

he zin in snert. Maar dan

mot er wel een poot in,

die hebbe ze nie altijd, `k

ha met de kerst nog un

knijn gehad en un haas.

Ut knijn hek al op, van de

haas mok `k goulache,

‘‘Le ze speulle die jong, maar

da mag ik nie meer zegge’’

smok uk best. `K kek

wel effe wak doe. Vin da

altijd gezellig effe de

slager, de bakker, vaak

zie de wel iemand die ge

ken. Hedde weer effe un

preutje en witte weer wat

er in `t darp gebeur. `K mo

ok nog naar de kapper,

mar dar hek nog gin zin

in, zo koud an de kop. Le

mar effe groeie, `k he tog

un pet op buite, da zie

gin miens.

Wilt u hier ook

adverteren?

Stuur ons dan een mail

Geeft januari een

sneeuwtapijt dan zijn we

gauw de winter kwijt

Middenstraat 9

4153 AB Beesd

Tel. 0345-681512

www. assurantiekantoordiks.nl

De redactiesamenstelling: Marjo van Dun, Nel Spronk,

Laura Voet en Yolande Verhagen.

Redactieadres: Dorpsplein 5 BEESD

Emailadres: dorpskrantbeesd@gmail.com

Lay-out: Laura Voet

Drukwerk: Drukkerij Kemker, Parkweg 19-21, Beesd

www.drukkerijkemker.nl

Als de nieuwjaarsnacht

stil is en klaar beduidt dit

vast een steengoed jaar!

Parkweg 21a

4153 XK Beesd

Tel. 0345-682634

www. drukkerijkemker.nl

Oplage: 1700 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Supermarkt MCD, Bibliotheek Cingelplein

Dorpskrant digitaal ontvangen?

Stuur een email naar: dorpskrantbeesd@gmail.com

Bijdrage Vrienden van: ING 5659383 t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd

14 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

15


Al meer dan 75 jaar goede

voorlichting, een uitstekende

prijs en perfecte service.

Logoquiz

Raad de logo’s! Het zijn logo’s van gebouwen,

bedrijven en verenigingen uit Beesd.

Los de logoquiz op en stuur je antwoord naar dorpskrantbeesd@gmail.com, of doe een briefje in de brievenbus

op Dorpsplein 5. De sluitingsdatum is 22-02-2013. De winnaar van de vorige puzzel is Aat Stigter.

Het goede antwoord is: Dorpskrant Beesd wenst u fijne feestdagen.

Puzzel: Jeroen van Gameren

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!