27.06.2015 Views

DORPSKRANT BEESD - JAARGANG 3 - NR.5

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DORPSKRANT

BEESD

voor en door de inwoners van

Jaargang 3 – Nr. 5 – April 2012

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor

alle inwoners van Beesd.

Kopij en tips:

dorpskrantbeesd@gmail.com

Cingelplein

Foto’s: Jeanette van ‘t Slot

Dorpskrant Beesd

1


Het Klokhuis aan het Cingelplein is een feit

Wethouder Annelies Brand

opende het Kulturhus. De

naam Kulturhus is geen juiste

naam voor vier accommodaties,

het multifunctionele

gebouw, de bibliotheek en

de twee basisscholen en het

plein wat deze accommodaties

verbindt.

Gert de Kruijff heeft de nieuwe

naam voor het plein bedacht

aan de hand van de historie

van het stuk grond waar nu

het Beesdse Kulturhus is

gebouwd. Hier stond vanaf

de 13e eeuw een sterk kasteel,

het Hooge Huys. Op een

oude kaart in het Rijksarchief

van Gelderland bleven de

oude perceelsnamen bewaard:

De Cingel en het Plein.

Op het (voor)plein werden

de werkzaamheden verricht,

toernooien gehouden en de

manschappen en paarden

verzameld en verzorgd. De

Cingel (Singel) lag om het

eigenlijke kasteel heen en

vormde de verdedigingsgracht.

De samenvoeging van de

oude perceel namen geeft

het Cingelplein het unieke

voorkomen en juist ook een

naam voor de toekomst. Op

een plein verzamelen zich

mensen, de cingel bindt

hen samen als dorps- en

streekgenoten. Wat komen

ze doen? Ze komen bewegen,

sporten, ontspannen,

genieten, relaxen... allemaal

goede dingen!

Ilona Breukel heeft de naam

voor het Kulturhus bedacht:

Klokhuis. Het huis heeft een

dak van fris groen gras, is

als de kern van een appel

en is in onze fruitgemeente

een vrucht van levensbelang.

De appel symboliseert ook

de groei door bijvoorbeeld

onderwijs en sport en ‘er zit

pit in’: tomeloze energie en

kracht hetgeen zich uit in de

prestaties van jong en oud.

Het heerlijke vruchtvlees

wordt gegeten en de smaak

is verrukkelijk. Het deel dat

overblijft behoudt levenskracht

en kan weer uitlopen tot een

nieuwe boom met heerlijke

vruchten. Het gebouw is het

kernhuis in Beesd ofwel het

klokhuis van de appel. Er

komt een zonnewijzer op het

pand en een zonnewijzer is

immers ook een klok.

Tevens is de beweegtuin

voor ouderen officieel in

gebruik genomen door wethouder

Brand en Hanneke

Brosky, samen met Patricia

Kraan van Welzijn Geldermalsen,

initiatiefneemster

van de beweegtuin.

Als klap op de vuurpijl

hoorde Jan Vermeulen, de

oud beheerder van de afgebroken

gymzaal, dat het Hare

Majes-teit had behaagd… Hij

ontving een Koninklijke onderscheiding

tot Lid in de Orde

van Oranje-Nassau uit handen

van onze burgemeester

Miranda de Vries. Beesd feliciteert

hem met deze welverdiende

onderscheiding.

Foto’s: Jeanette van ‘t Slot

2 Dorpskrant Beesd


VOETVERZORGING WILMA

SPECIALICATIE REUMA / DIABETICI

TEL: 0345682926

12 mei 2012

Het Robert Mars Voetbaltoernooi

het einde van

een misverstand.

Ook zonder Monutaverzekering

verzorgen

wij uw uitvaart.

Robert Mars, een jongetje uit Beesd

van 10 jaar dat overleden is op 11 april

2011 aan de gevolgen van een hersentumor.

Nu, een jaar later, wordt er op

12 mei op sportcomplex Molenzicht

een voetbaltoernooi georganiseerd

genaamd “Het Robert Mars Voetbaltoernooi”.

Met medewerking van Kika,

VVB en vele vrijwilligers.

Kijk op monutadokman.nl

of bel (0345) 512 223

(0345) 680 225.

Daarom wordt er naast dit toernooi ook

een markt georganiseerd van 9.00 tot

16.00 uur. Op deze markt zijn allerlei

activiteiten voor kinderen en volwassenen

te doen.

Dorpskrant Beesd

3


EVENEMENTEN, AANKONDIGINGEN, JUBILEA etc.

Programma rond Koninginnedag Beesd 2012

Vrijdag 27 april

Zaterdag 28 april

Zaterdag 28 april

Zondag 29 april

Maandag 30 april

Dinsdag 1 mei

Woensdag 2 mei

Donderdag 3 mei

Vrijdag 4 mei

Zaterdag 5 mei

19.30 uur – Playbackshow voor jong en oud

13.00 uur tot 16.30 uur – Vrijmarkt voor jong en oud

21.00 uur – Feestavond met Ronnie Ruysdael en Blind Date

13.00 uur – Blaaskapellenfestival

Koninginnedag:

8.00 uur – Reveille vanaf de Kerktoren

11.00 uur - Optocht

13.00 uur – Muzikale Oranje Hulde/Prijsuitreiking

13.00 uur tot 19.00 uur– Feestmiddag met DJ²

21.00 uur – Oranjebal met Hike

14.00 uur – Kinderbingo

20.00 uur – Superbingo

14.30 uur – Kindermiddag met aansluitend Kinderdisco

14.00 uur – Ouderenmiddag

20.00 uur – Dodenherdenking

13.00 uur – Voetbaltoernooi voor jong en Oud

21.00 uur – Feestavond met PPM

www.oranjeverenigingbeesd.nl

De organisatie van de festiviteiten is in handen van de Oranjevereniging Beesd.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.oranjeverenigingbeesd.nl.

Oranjevereniging

Zaterdag 12 mei

Heeft u een activiteit, jubileum of ander kort nieuws te melden? Mail het dan naar dorpskrantbeesd@gmail.com

o.v.v. ‘Prikbord Dorpskrant Beesd’

27-4

4 Dorpskrant Beesd

Robert Mars voetbaltoernooi

Beesd

Enkele hoogtepunten uit de komende feestweek:

Maanden april-mei Zorgimkerij op Marienwaerd in het weekend open van 10:30

5 mei - Bevrijdingsbal met PPM

tot 15:30. Voor meer info: www.dezorgimkerij.nl

1 mei - Superbingo

30 april - Feestmiddag met DJ²

Een echte

Abraham woonachtig 30 april - Oranjebal met Hike

op de Abraham 27 april - Playbackshow 5 mei - Voetbaltoernooi in de tent

Kuyperweg,

in Beesd.

28 april - Feestavond met Ronnie Ruysdael & Blind Date

Ons volledige programma vindt u in deze Dorpskrant

Alfred Kroeze 50 jaar!

Middels deze weg wil de Oranjevereniging Beesd alle donateurs en bezoekers

van de festiviteiten rond Koninginnedag, die ons veelal al jaren steunen,

hartelijk bedanken en de hoop uitspreken dat u nog lang een grote bijdrage

wilt blijven leveren aan onze Beesdse feestweek. Dank u wel !


Van Beesd naar Frankrijk

Ofschoon we in de jaren ’60 al een beetje

Franse les kregen op de “School met de Bijbel”,

kwam het voornamelijk door mijn leraar

Frans op de Mulo in Leerdam dat ik interesse

kreeg voor de Franse taal. Om de taal beter

onder de knie te krijgen vertrok ik als jonge

meid een aantal maanden als “Au pair” naar

Nice. Daarna kwam ik terug naar Nederland.

Na een aantal jaren bij de nieuwe Volvovestiging

in Beesd gewerkt te hebben kreeg ik de

mogelijkheid gids/reisleidster te worden bij de

FTS in Parijs (zie foto) en heb menige Nederlander

(en ook wel eens een Beesdenaar) in de

Franse lichtstad en de kastelen rondgeleid.

Foto’s en tekst Louise Carisey-De Kruijff

Bijschrift: Parijs Gare

du Nord, 1980, de

tweede van links,

dat ben ik.

De ontmoeting

met

mijn huidige

Franse man,

was de reden

waarom

ik niet meer

naar Beesd

teruggekeerd

ben.

We zijn

inmiddels

bijna dertig

jaar samen

en hebben

drie

volwassen

kinderen.

Door het werk van

mijn man hebben wij

zowat in alle streken

van Frankrijk gewoond,

in de Auvergne (midden); vervolgens bij Toulouse

(zuid-west), in Grenoble (Franse Alpen)

en nu toch alweer zo’n 20 jaar in de Elzas, bij

de plaats Colmar (vlakbij de Duitse grens) (zie

foto), waar ik regelmatig Nederlandse les geef

en vertalingen doe bij de Franse Kamer van

Koophandel.

Ik ben nog altijd heel erg gehecht aan Beesd

en het is altijd feest als we weer een bezoekje

plannen aan familie en mijn moeder, die nu in

de Lingehof woont. Het eerste wat ik doe is

een stevige wandeling maken langs alle

plekjes waar ik zoveel leuke herinneringen heb

uit mijn jeugd. We klommen in de notenbomen

Bijschrift: Colmar in de lente.

in de Achterstraat om dan door de boer met

z’n riek weggejaagd te worden, struinen over

de dijken en slootje springen in de grienden bij

Marienwaerdt, de vele vriendjes en vriendinnetjes.

Later hebben we ook nog “Disco 2001”

opgericht in het Trefpunt, dé disco één keer in

de maand (welk jaar was dat ook al weer?)

Een van de hoogtepunten voor ons gezin is

de doop van mijn drie kinderen geweest in de

Hervormde Kerk van Beesd, dat was in 1994.

Zoveel bekenden uit Beesd waren erbij, het

gaf me zo’n fantastisch warm gevoel er nog

steeds bij te mogen horen.

Als we in Beesd zijn is de gang naar de supermarkt

op het Dorpsplein vaste prik want

hagelslag, nasikruiden, stroopwafels en nog

veel meer (maar dat durf ik niet te vertellen)

gaan mee naar Frankrijk!! Wat ik het meest

mis? Dat zijn de hele echte onvervalste, allerlekkerste

Beesdse stroopmoppen in december.

Ik ben ze helaas al een paar jaar misgelopen,

dus als iemand het recept heeft, houd ik me

van harte aanbevolen.

Misschien in een volgend

krantje, die krijg ik trouw

iedere keer in mijn mailbox:

geweldig!

Louise Carisey-De Kruijff

Dorpskrant Beesd

5


Adverteerderspuzzel

We hebben weer een puzzel gemaakt voor jullie, dit keer met de

adverteerders uit deze Dorpskrant. Succes!

Cryptogram

1. Kloksgewijs voor het water

2. Buiten is het slechter en donker

3. Omhoog adviseren

4. Knus eten in een rondje

5. Tuinombouw samen schilderen

6. Goedemorgen Meneer

7. Stap voor stap je beste beentje voor

8. Gokje met auto’s

9. Slank opgeleid

10. Hoog geblazen maar toch weggestopt

ADVERTEERDERSPUZZEL

5

7

2

3

6

8

9

1

4

10

Weet jij het antwoord?

Stuur de oplossing naar de Dorpskrant. Dat kan via de mail:

dorpskrantbeesd@gmail.com of doe het door de brievenbus op Hoenderblokstraat 21.

Openhuis Thomashuis Beesd

Thomashuis Beesd, Voorstraat 131

zaterdag 19 mei van 12.00 u tot 16.00 u

Sinds 1 juli 2011 is ons Thomashuis in Beesd

van start gegaan. We voelen ons erg welkom in

Beesd en nu we hier allemaal gewend zijn willen

we belangstellende inwoners van Beesd en

omstreken in de gelegenheid stellen om te kijken

hoe ons Thomashuis er uit ziet!

6 Dorpskrant Beesd


Experience the

future of TV, today.

Experience the

future of TV, today.

De allermooiste

televisie ooit

nu te bewonderen

bij

Wakkermans

Audio Video

Alles komt samen in de Samsung Smart TV. Surfen op internet, Apps, draadloze communicatie met

andere apparatuur en natuurlijk TV, met of zonder 3D beeld. Met de stijlvolle Samsung Smart TV

ervaart u nu al de toekomst van TV kijken. Join in. www.samsung.com

Wakkermans

Alles komt samen in de Samsung Smart TV. Surfen op internet, Apps, draadloze communicatie met

andere apparatuur en natuurlijk TV, met of zonder 3D beeld. Met de stijlvolle Samsung Smart TV

ervaart u nu al de toekomst van TV kijken. Join in. www.samsung.com

P1100001_SmartTV7000_Adv207x296mm_Def01aw.indd 1 25-03-11 16:21

Audio Video

Voorstraat 57 • 4153 AJ Beesd

Tel. 0345-683979 • www.wakkermans.nl

Volg ons op

Twitter

P1100001_SmartTV7000_Adv207x296mm_Def01aw.indd 1 25-03-11 16:21

Kijk voor meer informatie

op onze website:

www.freefightclub.nl

Homburg 20A Beesd

vereniging zelfverdediging john verstegen kvk: 11046736

Dorpskrant Beesd

7


Een benzinepomp met drie gezichten

Foto en tekst: Dave van Hattem

Een vreemd idee blijft het voor de Beesdenaren.

Na 27 jaar trouwe dienst langs de

A2 bij Beesd heeft Royal Dutch Shell N.V.

de stekker eruit getrokken. Op 31 Januari

2012 sloot het personeel van exploitatiebedrijf

Temko B.V. om 23.00 uur de

deuren van Shell Lingehorst voorgoed.

Direct na de sluiting (definitief op 1 februari

2012) kon je nog zien dat er langs de A2

een tankstation van de Shell staat, zo is

er enkel maar 5 dagen later – op 5 februari

2012 – hier niets meer van te vinden.

Een volledig gestript tankstation. Vooral

in de witte sneeuw is het een apart aanzicht.

Een wit dak dat door de sneeuw

bijna niet opvalt. Het enige dat nog aan de

Shell herinnerde waren de pompen. Deze

droegen nog de - geel met rood - herkenbare

strepen. Elke dag een stapje verder.

Ook de toerit werd aangepast. Er kwam

een stoepje bij, ook gele verdrijvingsvlakken

en de ‘’groende rand’’ dat BP al doet

kenmerken. Op 29 februari 2012 kwam

dan het officiële BP logo op het dak. De

pompen kreeg haar groen-gele strepen.

Hierdoor was Shell na 27 jaar definitief

verleden tijd.

Komt er ooit nog een dag dat ook Texaco

Bisde zal worden verbouwd? Of zal roodzwart

nog jaren pronken voor de afrit van

Beesd? In ieder geval kunnen we vanaf 5

maart 2012 weer tanken bij het grootste

tankstation in de regio van Geldermalsen.

Benzinestation Shell

Blanco benzinestation in de sneeuw

Nieuwe benzinestation BP

8 Dorpskrant Beesd


Koor “Bloesem” 30 jaar!

Op zaterdag 3 maart jongstleden

vierde koor “Bloesem” dat het

30-jarig geleden werd opgericht.

Bij de oprichting was het aanvankelijk

een jongerenkoor dat

toen de naam Jong Betuwe Koor

meekreeg. Doordat de nodige

verjonging uitbleef en de gemiddelde

leeftijd steeg, deed de

naam “Jong” Betuwe Koor geen

eer meer aan het koor. Door

Femke Bertels, één van de oud

leden werd de naam Bloesem

verzonnen. ‘Bloesem’ het teken

van een nieuw begin, op verschillende

manieren heel toepasselijk…

Bloesem staat voor bloei en voor het begin van de lente, het seizoen waarin het koor is

opgericht. Net als echte bloesem is ook het koor onderhevig aan invloeden. Zo kwamen er in

de loop der jaren de nodige leden bij, maar vielen er ook genoeg weer af. Onder leiding van

de dirigenten Ruud van de Ven, Marius Kroeze, Wim Voet, Jim Berber, Cocky van Dam en de

huidige dirigent Mieke van Laar, is het koor gevormd tot wat het nu is.

Tijdens de intensieve voorbereiding door het speciaal in het leven

geroepen feestcomité steeg de spanning soms tot grote hoogte. De

verwachtingen werden bijna dagelijks bijgesteld en het enthousiasme

groeide zienderogen. Een groot aantal oud leden werd getraceerd en zo

konden circa 80 mensen een uitnodiging verwachten voor het bijwonen

van een feestelijke dienst en een gezellig weerzien tijdens een receptie.

Voor men in De Dorpskring kon gaan bijpraten luisterde het koor de feestelijke kerkdienst op.

In grote getalen waren familie, vrienden, heuse fans en ex-koorleden en andere geïnteresseerden

naar de R.K. kerk gekomen. Zij konden zo met eigen oren ervaren dat het koor in de

loop der jaren op een hoog niveau is gekomen. Twee leden die zich al bij de oprichting aan

het koor verbonden zijn Corrie van Bremen en Ans Zuurmond. Zij werden aan het eind van de

dienst door voorzitter Annie Story met een blijvende herinnering in het zonnetje gezet. Ook voor

gitarist Giel Thijssen, die in ‘goede en slechte tijden’ het koor trouw bleef, waren er lovende

woorden en een passend geschenk. De enige man in het gezelschap is al jaren een steun en

toeverlaat en bindende factor van het koor.

De receptie na de kerkdienst werd vooral een weerzien van oud-koorleden en het proosten op

de toekomst. Van een vertegenwoordiger van de Suitbertus Parochie kreeg het koor mooie

woorden en alle leden afzonderlijk een roos. Koor Bloesem kijkt dankbaar en met heel veel

plezier terug op een avond die een periode van 30 heeft afgesloten en die met heel veel zin is

begonnen aan de volgende dertig jaar.

Koor Bloesem oefent elke dinsdagavond vanaf 20.00 uur in de RK kerk van Beesd. Wil je

eens meezingen? Je bent meer dan welkom!

Dorpskrant Beesd

9


Toen en Thans

Voorstraat circa 1960

Foto thans Jeanette van ‘t Slot

10 Dorpskrant Beesd


 Steun team Beesd!

Wij vragen uw aandacht voor het

volgende: op 6 en 7 juni zullen 7.500

deelnemers meedoen aan Alpe

d’Huzes.

Team Beesd

Ook wij als Team Beesd, bestaande

uit: Martin van den Berg, Rayner

van Beusekom, Mark van Doesburg,

Maarten Dokman, Henry Piek, Famke

Dekker-Kroeze, Anthony Dekker en

Agnes van Beusekom doen mee.

STEUN TEAM BEESD

Ga naar onderstaande link en doneer; iedere euro telt!

http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/teams/team-beesd/

Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met:

Henry Piek op 0652460045

Wij vragen uw aandacht voor het volgende: op 6 en 7 juni zullen 7.500 deelnemers meedoen

aan Alpe d’Huzes. Ook wij als Team Beesd, bestaande uit: Martin van den Berg, Rayner van

Beusekom, Mark van Doesburg, Maarten Dokman, Henry Piek, Famke Dekker-Kroeze, Anthony

Dekker en Agnes van Beusekom doen mee. Wij hopen dan ook van harte dat u ons wil steunen.

Wij garanderen dat iedere cent van de opbrengst naar KWF Kankerbestrijding gaat. Uw geld

wordt daarmee voor de volle honderd procent besteed aan onderzoek naar de preventie en de

bestrijding van kanker. Ga naar onderstaande link en doneer, iedere euro telt!

http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/teams/team-beesd/

Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met: Henry Piek op 0652460045

Wij hopen dan ook van harte dat u ons

wil steunen. Wij garanderen dat iedere

cent van de opbrengst naar KWF

Kankerbestrijding gaat. Uw geld wordt

daarmee voor de volle honderd procent

besteed aan onderzoek naar de

preventie en de bestrijding van kanker.

Dorpskrant Beesd

11


Iets aan de grote klok hangen, of niet!?

Deze uitdrukking kennen we allemaal maar waar komt die vandaan?

Vroeger hing in de pronkkamer van een boerderij, en wellicht ook in herenhuizen, een

Friese staartklok. Als de bovenmeid daarin een briefje vond van de boerin, dan wist

ze dat dit vertrouwelijke informatie was, die uitsluitend voor haar ogen was bedoeld.

Bijvoorbeeld de naam van een bezoeker die werd verwacht, voor wie ze dan eventueel

een gastvrij onthaal moest voorbereiden.

Deze details hoefden haar collega’s niet te weten. Zij kon dat dus afleiden aan

het feit dat het “aan de grote klok was gehangen”. Gek genoeg heeft de uitdrukking

nu de omgekeerde betekenis. Als je niet wilt dat iets bekend wordt, hang

je het juist niet aan de grote klok. En nu maar kijken of er briefjes aan grote

klokken hangen!

Foto en tekst: Jeanette van ‘t Slot

Lekker

ambachtelijk....

Brood

Brood- & Banketbakkerij

V oorstraat 104 - Beesd

Voorstraat 104 - 4153 AN Beesd

Tel. 0345 68 13 32 - gvankeulen@solcon.nl

Banket

Specialiteiten

www.bakkerijvankeulenbeesd.nl

36021 Keulen Advertentie A5liggend FC.indd 1 24-12-2009 10:13:33

stucadoorsbedrijf

VERSCHOOR

SlotStraat 46 4153 VB BeeSd

tel: 0345-682784 mob: 06-28541061 fax: 0345-682784

verschoorstucadoor@hetnet.nl

12 Dorpskrant Beesd


“Uit de ouwe schoenendoos”

Van Bommel Smidse

Hieronder het ouderlijk huis van

mevrouw Reina van Bommel

Haar huidige stek aan de

Burgemeester Hondelinkstraat

is twee dagen ‘kaler’ geweest,

omdat de schilderijtjes die ze

aan haar muren had hangen,

gescand moesten worden. Ze

is geboren en getogen in het

ouderlijk huis aan de Voorstraat

40. Met trots vertelt ze over de

schilderijtjes en de tijd die ze

daar doorbracht.

In de winter 1942

- 1943 had het erg

gesneeuwd, hier een

foto van de Voorstraat

bij het huis

van Smidse

Foto: Jeanette van ‘t Slot

De schilderijen van De Smidse

Het huis van de smid Van Bommel rond het jaar 1960 getekend door mevrouw Krielen-van

Gameren (rechts). De hoefstal staat nog vóór de winkel. Aan de rechter kant is het woonhuis.

Het linker schilderij stamt uit

1989.

Artikel: Marjo van dun. Aanlevering schilderijen: Reina van Bommel

Dorpskrant Beesd

13


Beesd aan de muur

Veel inwoners van Beesd hebben prachtige kunstwerken

in huis met Beesd als onderwerp. In deze rubriek delen zij

deze met u en leggen uit waarom ze het zo mooi vinden..

Dit schilderij is geschilderd door Peizel

begin 1900. Deze hoek heet de Torenhoek.

Rini van Binsbergen is hier geboren.

Het schilderij hangt bij de fam. van

Binsbergen in Rumpt.

VAN DUN COMPUTEROPLEIDINGEN

Regelmatig

starten er

cursussen.

Informeer gerust!

Windows om te starten

Internet en e-mail

Word

Excel

PowerPoint

Het nieuwe presenteren

Gevorderden Word en Excel

Voor ieder wat wils!

Dorpsplein 5, 4153 AG Beesd

Tel. (0345) 68 34 77 – www.vandun.nl - marjo@vandun.nl

14 Dorpskrant Beesd


Beesdse Knipsels

Dorine de Groot werd

60 jaar op 26 maart

Foto links: Ziet ze er

niet schattig uit, zeker

met dat tasje op die

oude auto. Foto rechts:

Daar ziet ze er nog

onschuldig uit.

Foto: Jeanette van ‘t Slot

De Lingelaar heeft nieuwe speeltoestellen!

Pentekening NH kerk

Vorige editie hebben we een foutje gemaakt

in de beschrijving bij de pentekening van de

NH kerk, zie foto hier links.

Hierin beschreven wij dat het huisje voor de

kerk het voormalige woonhuis van de olieboer

was. Dit is echter niet het geval. Het

gebouw op de tekening is de oude consistorie.

Het huis van de fam de Jong heeft gestaan op de plaats

waar nu het parkeerterrein tussen de fysiopraktijk en de kerk ligt.

Met dank aan Leendert de Jong voor de informatie.

Foto: Mevr. de Jong de Kok

Dorpskrant Beesd

15


Dorpstuintje

Doe je mee aan de grote zonnebloemwedstrijd?

Wat moet je doen?

1. Koop wat zonnebloemzaden bij het tuincentrum

of in de supermarkt. Let op dat

het grote zonnebloemen zijn. Er zijn

namelijk ook een kleine soorten!

2. Zaai zo snel mogelijk zaadjes in de

grond, het liefst een plek bij een schutting

of muur (regenpijp). Je kunt ook

met een lange stevige stok de plant

steunen als deze groter wordt.

3. Maar zonder water gebeurt er niets.

Pas als het regent, of als je hem water

geeft met de gieter, zal het plantje uit

de pit groeien.

4. De zonnebloem moet na 1 of 2 weken uit de aarde omhoogkomen.

5. Zonnebloemen staan graag in de zon en hebben voedzame grond nodig om krachtig te

kunnen uitgroeien. Giet eventueel met water in erg droge tijd. Let op: niet teveel water.

6. Noteer ieder week op dezelfde dag hoe groot de zonnebloem is. Je kunt dan goed zien

of hij nog hoger wordt.

Als hij uitgegroeid is, maak je een foto met een cm langs

de bloem. Stuur deze op met je naam en hoe hoog hij

geworden is naar de dorpskrantbeesd@gmail.com.

De grootste zonnebloem ontvangt prijs.

Lekker smullen kan ook:

Als je toch zaadjes koopt, koop dan ook

bijvoorbeeld zaadjes als rucolasla, tuinkers,

radijsjes en worteltjes. Als je een plekje van

je ouders mag gebruiken, maak de grond

dan een beetje rul. Schrijf je naam er gróót in.

Strooi in dat geultje van je naam de zaadjes.

Let op: niet te dicht bij elkaar. Schuif de grond

er voorzichtig overheen en plant aan het begin

en het eind van je naam een stokje. Je weet

dan dat daartussen iets staat.

En maar wachten tot het gaat groeien. Je

moet wel geduld hebben, want het duurt zo’n

twee weekjes voordat je iets kunt zien groeien.

Sla en tuinkers kun je al snel eten. Voor de

worteltjes en de radijsjes moet je wat langer

wachten. Als je geen plek hebt om iets in de

tuin te zaaien, neem dan een grote bloempot.

Vul die met grond en zaai daar in.

16 Dorpskrant Beesd


Koninginnedag

30 april is het weer zover: het is Koninginnedag!

Iedereen denkt dat koningin Beatrix dan jarig is, maar dat is niet

zo. Het was de geboortedag van haar moeder, koningin Juliana.

De koningin gaat dan langs bij allerlei steden.

Daar gaat de koningin met de hele familie naartoe.

Behalve prinses Amalia, prinses Alexia en prinses Ariane.

Die zijn nog te jong. Ze gaan daar allemaal (oud) Hollandse

spellen doen zoals: koekhappen, sjoelen en ezeltje prik. Bij

ons hier in Beesd is er dan van alles te doen. Eerst is er een

optocht. Voor de optocht loopt de muziek waar ik zelf sinds

kort ook lid van ben. Later die dag is er ook nog de prijsuitreiking

van de optocht.

Kijk in de agenda

voor alle activiteiten

in Beesd

De week daarna is er ook van alles te doen.

Bijv. (kinder)bingo, playbackshow en nog veel meer!

Ook dit jaar heb ik er weer zin in.

Luna van Ewijk

Maandag 30 april

11:00 Optocht

in Beesd

Koninginnedag

Koninginnedag vind ik leuk omdat het dan overal feest is

in Nederland. Er is heel veel oranje en de vlaggen hangen

uit. Hier in Beesd ook; de huizen zijn versierd en de

Oranjevereniging maakt Beesd weer helemaal mooi.

Ook de optocht is leuk met allerlei versierde dingen.

Op Koninginnedag kijken we thuis naar de koningin en haar familie op de televisie.

Koninginnedag vind ik vooral leuk omdat iedereen het naar zijn zin heeft.

Iedereen viert feest. Op school is het ook een gezellige sfeer.

De school is versierd en de klassen zijn weer helemaal in feeststemming.

Ik vind het altijd heel gezellig in en om school en in het dorp.

Middenstraat 9

4153 AB Beesd

Tel. 0345-681512

www. assurantiekantoordiks.nl

Groeten Nynke Scheffer, van de Lingelaar.

Parkweg 21a

4153 XK Beesd

Tel. 0345-682634

www. drukkerijkemker.nl


‘Het Stoeltje van Oma’

Foto’s: Jeanette van ‘t Slot

Waar staat het stoeltje?

Prijswinnaar!

Oma`s stoeltje stond in

de vorige editie (jrg.3 nr.4)

Bij de poel op Mariënwaerdt.

Uit diverse goede

inzenders lootten we

Theo de Wild. Hiernaast

een nieuwe opgave. We

kijken uit naar uw en

jouw inzendingen.

Stuur de oplossing naar:

dorpskrantbeesd@gmail.com,

of in de brievenbus op Hoenderblokstraat 21.

Winnaar rebus

De rebus uit de vorige Dorpskrant is gewonnen door

José van Binsbergen-Russon, zij had het goede antwoord

uit de rebus gevonden namelijk: In Beesd is het altijd feest.

Wil jij hier de volgende keer staan?

Ga dan snel naar pagina 6 voor de nieuwe puzzel.

18 Dorpskrant Beesd


T `s tog wa

Ik zit lekker op m`n bankie buite in ut

zonnetje hep net de plantjes water

gegeve. Ik fin dit zoon leuke tijd. Ge

ziet de natuur wakker worde, d`r kome

knope an de takke en dan zijn ut weer

blaadjes en bloeme. Ge mot is naar

die boom op ut dorpsplein kijke eerst

lek tie een bietje doods en dan worde

de takies wa dikker en dan hupsakee

is ie weer groen. Ag ge wa ouwer word

dan zie de dat soort dingen. Ik denk

wel is die jongelui van tegenwoordig

zien niks meer. Hebbe alleen nog maar

oog voor hun mobieltje. Volgens mij

nemen ze hum nog mee in de does,

das tog vrage om armoei die dingen

kenne nie tege water. K`he ok een

telefoon maar ja dies onderhand antiek

maar ja ik ken der mee belle das zat.

`k Zei nie zoon beller, ik prut liever met

de mensen op straat en bij de bakker

en slager. Da meske bij de bakker ha

trouwens die valantijnkaart gestuurt

naar me. Ik he tege d`r gezegt da ze

da nie meer mot doen, was gewoon

een bietje van slag. Ik kop daar altijd

bonbonutjes en koeksus veur bij de

thee da vin`k lekker. Ben een echte

snoeper, ken ut nie late. K`he gelijk de

kaart weggegooid. Nou ga`k effe een

paar erpel schille, vlees sta al op. Ik

eet vandaag blote kontjes in het gras

kank, mooi 2 dage van ete.

‘‘Ge mot is naar

die boom op ut

dorpsplein kijke

eerst lek tie een

bietje doods’’

De redactiesamenstelling: Jeanette van ’t Slot, Marjo van Dun,

Nel Spronk en Laura Voet

Redactieadres: Hoenderblokstraat 21, 4153 CD BEESD

Emailadres: dorpskrantbeesd@gmail.com

Lay-out: Laura Voet

Ontwerp lay-out: Gert de Kruijff

Drukwerk: Drukkerij Kemker, Parkweg 19-21, Beesd

www.drukkerijkemker.nl

Oplage: 1700 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Uitspanning de Notenboom,

Supermarkt MCD, Bibliotheek Jeugdlaan

Dorpskrant digitaal ontvangen?

Stuur een email naar:

dorpskrantbeesd@gmail.com

Dorpskrant Beesd

19


VAN DUN ACCOUNTANTSKANTOOR B.V.

Reeds

25 jaar

uw adviseur

ALLES DIGITAAL, DUS EFFICIËNT

Ook voor MKB ondernemers

• Jaarrekeningen

• Administraties

• Advies

• Belastingaangiften

Dorpsplein 5, 4153 AG Beesd

Tel. (0345) 682 102 – www.vandun.nl - leon@vandun.nl

www.oranjeverenigingbeesd.nl

Oranjevereniging

27-4

t/m 5-5

1 mei - Superbingo

Beesd

Enkele hoogtepunten uit de komende feestweek:

5 mei - Bevrijdingsbal met PPM

30 april - Oranjebal met Hike

27 april - Playbackshow

30 april - Feestmiddag met DJ²

5 mei - Voetbaltoernooi in de tent

28 april - Feestavond met Ronnie Ruysdael & Blind Date

Ons volledige programma vindt u in deze Dorpskrant

Middels deze weg wil de Oranjevereniging Beesd alle donateurs en bezoekers

van de festiviteiten rond Koninginnedag, die ons veelal al jaren steunen,

hartelijk bedanken en de hoop uitspreken dat u nog lang een grote bijdrage

wilt blijven leveren aan onze Beesdse feestweek. Dank u wel !

Wilt u ook donateur worden?

Stuur een mailtje naar info@oranjeverenigingbeesd.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!