27.06.2015 Views

DORPSKRANT BEESD - JAARGANG 3 - NR.3

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DORPSKRANT

BEESD

voor en door de inwoners van

Jaargang 3 – Nr. 3 – Januari 2012

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor

alle inwoners van Beesd.

Kopij en tips:

dorpskrantbeesd@gmail.com

The Voice Of Beesd

een groot succes bij Serious Request.

The Voice Of Beesd is een groot succes

gebleken. Er waren niet alleen veel aanmeldingen,

maar ook de belangstelling was

overweldigend. Onder toeziend oog van

een heuse vakjury moesten de talenten zich

van hun beste kant laten zien. De jongens

en meisjes zongen soms letterlijk het hoogste

lied en het publiek genoot er zichtbaar

van. De deelnemers werden door hun zangcoaches

beoordeeld en ook Eef Kroezen

van de muziekvereniging deed een duit in

het zakje.

And the

winner is..

Publieksprijs

Lotte van de Broek

Vakjuryprijs

Larissa van Honk

Bron: Patricia Kraan

Dorpskrant Beesd

1


Beesdse Knipsels

Betoverd

door kinderen van ons volk

Door Michael Schooneveld

Vreemde fiets te koop

op de Voorstraat.

Foto: Nel Spronk

Foto: Michael Schooneveld

Creatief! Van een auto een

aanhangwagentje gemaakt.

Kunstje voor

hondenbezitters.

Foto: Nel Spronk

Foto: Nel Spronk

Zo’n 64 jaar geleden

speelden leden van de

Jonge Boeren en Tuinders

bond uit Beesd een toneelstuk

van Antoon Coolen.

Dit stuk “Kinderen van ons

volk” zou, zonder dat men

het toen wist, een belangrijke

rol gaan spelen in de

Beesdse toneelgeschiedenis.

3 Jaar geleden vond

men het tijd dat dit stuk op

herhaling ging. Het stuk

werd gespeeld door tien van

de dertien oud-JBTB-ers,

omdat de andere drie verhuisd

waren. Vanaf dat

moment was Beesd een

toneelvereniging rijker.

Het eerste officiële toneelstuk

van de toneelvereniging

“Kinderen van ons Volk”

heette Regina. Het stuk

werd op 12 januari 1979 opgevoerd

in het toenmalige

K.K. gebouw. Onder regie

van Johan van Beest (die

tevens soufleur was) werden

de drie bedrijven volgens de

krant “succesvol” uitgevoerd.

Er was een hele

pagina ruimte gereserveerd

om het stuk en de spelers te

beschrijven. Zelfs de verloting

bleef niet onvermeld,

want volgens de journalist

was de hoofdprijs een

schemerlamp, gevallen op

lotnummer 243.

Na de verbouwing van het

K.K. gebouw waren bij de

opening van het nieuwe

theater zelfs burgermeester

Baris en echtgenote, pastoor

De Wit en een raadslid

aanwezig. Zij konden genieten

van het stuk “Ruilen

is niet altijd huilen”. In de

loop der jaren speelden de

Beesdse acteurs allerlei

verschillende stukken. De

toneelvereni-ging heeft boerenkluchten

en echt drama

gespeeld. Er werd zelfs een

keer gekopt in de krant met:

Dramatisch toneelspel “Kinderen

van ons Volk”. Het

ging hierbij over het genre

en gelukkig niet over het

spel. Het ene jaar werd de

boerderij ingeruild voor een

camping, het andere voor

een onbewoond eiland. De

boer is een hoteleigenaar

of een winkelier geworden.

In het begin van deze eeuw

werd ook de naam veranderd

in BeToVer(d), wat

staat voor de Beesdse

Toneel Vereniging.

De vereniging is ook een

aantal keren op tournee

geweest, o. a. in Maarssen,

Est, Kerk-Avezaath, Buren

en Rhenoy, de Antoniusschool,

de jaarmarkt en

met de Serious Request in

de Noteboom. Nu speelt

“BeToVer(d)” nog een enkele

keer in de Dorpskring.

Twee jaar geleden met een

kinderstuk rond Sinterklaas

op de planken. De vereniging

is steeds op zoek naar

nieuwe leden en dan vooral

mannen. In tegenstelling

tot heteerste stuk zijn er nu

twee keer zoveel vrouwelijke

als mannelijke leden.

“Kinderen van ons volk”

heeft het dorp Beesd dus

wel degelijk betoverd met

meer dan dertig jaar voorstellingen

voor jong en oud.

Bron: mw Jansen van Breemen

2 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

3


“Uit de ouwe schoenendoos”

Station Beesd

VOETVERZORGING WILMA

SPECIALICATIE REUMA / DIABETICI

TEL: 0345682926

STEUN de Dorpskrant door te fietsen

Speciaal voor lokale verenigingen/stichtingen organiseert de Rabobank op

30 juni 2012 een nieuw initiatief; de Rabo Fietsdag.

Tijdens deze gezellige en sportieve fietstocht kunt u voor de Dorpskrant een

financiële bijdrage bij elkaar fietsen. Geef u nu op bij de Dorpskrant, fiets de route

uit en wij ontvangen van de Rabobank € 10 per deelnemer.

De fietsroute is ± 25-30 kilometer lang. U kunt tussen 10.00 – 12.00 uur opstappen

op één van de vijf opstappunten:

• Vestiging Culemborg (Boerenstraat 1)

• Vestiging Geldermalsen (Laan van Leeuwenstein 4)

• Vestiging Tiel (Stationsstraat 4)

• Vestiging Lienden (Dorpsstraat 1A)

• Vestiging Opheusden (Burgemeester Lodderstraat 50)

Een getekende

versie

van het oude

station in

Beesd

Mysterieuze dames op de foto:

We hebben twee edities geleden deze foto geplaatst met de

vraag of iemand iets van de twee dames af weet. De foto

was in het bezit van een kleuterjuf. Helaas heeft niemand

gereageerd op deze oproep.

Bij de start ontvangen deelnemers een stempelkaart en de route. Tot 17.00 uur

kunnen volle stempelkaarten worden ingeleverd bij de finish (opstappunt van vertrek).

Stuur uw email naar dorpskrantbeesd@gmail.com of meldt u aan via een briefje op

Hoenderblokstraat 21. Vermeld uw naam en adres, telefoonnummer en opstappunt.

Maak er een familie-uitstapje van, maak foto’s en stuur ze op, dan maken wij er een

fraaie rapportage over.

4 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

5


VAN DUN COMPUTEROPLEIDINGEN

Windows om te starten

Internet en e-mail

Word

Excel

PowerPoint

Het nieuwe presenteren

Gevorderden Word en Excel

Voor ieder wat wils!

Regelmatig

starten er

cursussen.

Informeer gerust!

Dorpsplein 5, 4153 AG Beesd

Tel. (0345) 68 34 77 – www.vandun.nl - marjo@vandun.nl

Lingeruiters

Dit krantenartikel heeft 50 jaar geleden

(4 januari 1962) in

‘De Gecombineerde’ gestaan.

Zijn er mensen die bij de Lingeruiters

of Lingeridders hebben gezeten en

daar nog iets over willen vertellen?

Meld dat dan en we komen u interviewen

voor de volgende krant.

Krantenartikel: Paul van Mook

Ingezonden

Mollen vangen

Wij waren met z`n achten thuis 5 jongens,

1 meisje met vader en moeder. Het was

geen vetpot zo noemde ze dat, maar dat

was overal zo`n beetje. Wel heel gezellig

s`avonds met vrienden en buren kaarten.

Mijn vader had een hobby die hem wat

geld opleverde. Mollen vangen, met zijn

mollenhondje ging hij op pad. Spade op

zijn schouders. Hij droogde de velletjes

en verkocht ze voor 25 cent per stuk.

10 velletjes was weer een tas boodschappen.

Het was verboden en de politie

loerde op hem, maar kon hem nooit pakken.

Toen de tijden beter werden, wilden

zijn zonen het niet meer hebben. De politie

kwam bij hem en vroeg Wout te vertellen

hoe hij het toch lapte. Hij nam hun

mee naar de schuur. Haalde het handvat

van zijn spade, de steel was hol en daar

stopte hij de velletjes in. De politie moest

lachen ze waren aardig beetgenomen.

Mevrouw Schaap

De allermooiste

televisie ooit

nu te bewonderen

bij

Wakkermans

Audio Video

Experience the

future of TV, today.

Experience the

future of TV, today.

EVENEMENTEN, AANKONDIGINGEN, JUBILEA etc.

20 februari Ruud de Lang 50 jaar, Huizekamplaan 24a

Heeft u een activiteit, jubileum of ander kort nieuws te melden? Mail het dan naar dorpskrantbeesd@gmail.com o.v.v.

‘Prikbord Dorpskrant Beesd’

Alles komt samen in de Samsung Smart TV. Surfen op internet, Apps, draadloze communicatie met

andere apparatuur en natuurlijk TV, met of zonder 3D beeld. Met de stijlvolle Samsung Smart TV

ervaart u nu al de toekomst van TV kijken. Join in. www.samsung.com

Wakkermans

Alles komt samen in de Samsung Smart TV. Surfen op internet, Apps, draadloze communicatie met

andere apparatuur en natuurlijk TV, met of zonder 3D beeld. Met de stijlvolle Samsung Smart TV

ervaart u nu al de toekomst van TV kijken. Join in. www.samsung.com

P1100001_SmartTV7000_Adv207x296mm_Def01aw.indd 1 25-03-11 16:21

Audio Video

Voorstraat 57 • 4153 AJ Beesd

Tel. 0345-683979 • www.wakkermans.nl

Volg ons op

Twitter

P1100001_SmartTV7000_Adv207x296mm_Def01aw.indd 1 25-03-11 16:21

6 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

7


0345 68 16 45 - fysiotherapie-beesd.nl

Fysiotherapie Beesd is gestart met medische training!

Loop eens vrijblijvend binnen om kennis te maken.

Onze trainingen zijn, ongedwongen met begeleiding en op ieder niveau.

Training is bewegen en bewegen is belangrijk.

fysiotherapie

medische training

personal training

revalidatie

sportadvies

Regelmatige lichaamsbeweging draagt op allerlei manieren bij aan uw gezondheid. Uw hart en bloedvaten

blijven beter in conditie.

Het verlaagt de bloeddruk en het cholesterolgehalte. Tevens is er minder kans op overgewicht. Verder

blijven uw botten langer sterk,

de spijsvertering gaat beter werken. Bovendien, ook niet onbelangrijk: u voelt zich gewoon beter en

energieker,

kunt makkelijker ontspannen en bent beter bestand tegen stress.

Met vriendelijke groet,

Maarten Theijsmeijer

Wenst u een prettig en gezond Nieuwjaar!

Ingezonden

Uitverkoop in 1962 was wat anders dan nu

De datum werd vastgesteld door de Wet en iedere ondernemer hield zich daaraan.

Dit was landelijk en was twee keer per jaar te weten half januari en half juli. Het was

niet toegestaan voor deze tijd een opruiming/uitverkoop te houden. Wilde je graag

iets hebben, dan moest je toch echt wachten, want er werden geen uitzonderingen

gemaakt. Ook al was je een vaste klant, je moest gewoon in de rij gaan staan. Dat

was wat de mensen dan ook deden als de uitverkoop begon. Niet iedereen wilde

daar staan, daarom stuurden ze een kind dat in de rij

moest gaan staan. Als de deur om 9 uur van het slot

ging, mochten de eerste 5 mensen uit de rij naar binnen.

De deur ging dan weer op slot, tot de volgende 5

mensen weer aan de beurt waren. De goederen die in

de uitverkoop waren, lagen geëtaleerd in de etalage.

Ook werd er 10% korting gegeven op ondergoed,

dat erg veel ingekocht werd door de mensen. De

mode wisselde in die tijd niet zo snel dus wat verkocht

werd was voor alle mensen zeer bruikbaar. Denk

daarbij aan wol, dekens en stoffen.

Met dank aan mevr. L. de Jong voor deze informatie

stucadoorsbedrijf

VERSCHOOR

SlotStraat 46 4153 VB BeeSd

tel: 0345-682784 mob: 06-28541061 fax: 0345-682784

verschoorstucadoor@hetnet.nl

Kijk voor meer informatie

op onze website:

www.freefightclub.nl

Homburg 20A Beesd

vereniging zelfverdediging john verstegen kvk: 11046736

8 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

9


Beesd aan de muur

Veel inwoners van Beesd hebben prachtige kunstwerken

in huis met Beesd als onderwerp. In deze rubriek delen zij

deze met u en leggen uit waarom ze het zo mooi vinden..

Puzzel Nederlandse Economie

Deze puzzel heeft de gemoederen bezig gehouden. Dat doet ons deugd! Welnu,

hier de oplossing die goed is gerekend:

Pisang, sigaar, droog brood, das, bijltje, gat, klok of tijd, knollen of appels, citroenen,

lager wal, oog, bal, vaatje, zwart zaad, dak, spoor, zat, rooien, lapt…laars en fles.

Uit de correcte inzendingen is

mevr. de Vaal getrokken.

Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Deze foto van de

Notenlaan hangt

bij de fam. Bender.

Zij kregen dit van

vrienden en vinden

het mooi omdat ze

zo herkenbaar is.

Foto: Nel Spronk

Toen en Thans

Glas in lood van

Trudy Ballegooy

Hiernaast zie je het oude huis van de fam.

Jan Post. Het huis is gesloopt in 1994 voor

de bouw van de showroom van garage

Voet aan de Veerweg. Het rooie pannendak

is nu nog steeds zichtbaar. Het schilderij

hangt bij verschillende familieleden van de

fam. Post. Thea Douma-Post stuurde deze

in, de originele hangt bij haar moeder.

Middenstraat 1946

Foto Toen: Trudy van Ballegooy Foto nu: Nel Spronk

10 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

11


Dakbedekkingen

Kunststof en Bitumineuze Dakbedekkingen Lood en Zinkwerken

M.G. van Binsbergen

Prins Constantijnstraat 20

4153 CN Beesd Fax.: 0345-681640

Tel.: 0345-684172 Mob.: 06-54227203

Middenstraat 51

4156 AG Rumpt

Tel.: 0345-684172

Fax.: 0345-681640

Mob.: 06-54227203

Wist je dat er jaarlijks zo’n 14.000 mensen overlijden ten

gevolge van een acuut hart infart buiten het ziekenhuis?

Hier kunnen wij iets aan doen. Hier in Beesd hebben

we verschillende AED apparaten hangen. De apparaten

hangen op de volgende plaatsen:

• Trefpunt buiten;

• Bejaardenhuis Lingehof;

• Voetbalveld;

• Marienwaerdt.

T `s tog wa

‘‘waarom ze zegge

da december een

dure maand is, dat

wit ik ook nie. Bij mij

zijn alle maanden

duur.’’

Zegge ze da december een dure maand is. Nou het is nog geen half januari en ik

ben al door m`n traktement geen. Was gister effe bij de pillendraaier. Of ik effe

€16,80 wou betalen. ‘Waarom’, vraag ik. ‘Nou meneer, deze worden niet meer vergoed

door Uw zorgverzekering.’ Nou ik hep net weer de rekening betaalt. Was wel

een end omhoog gegaan, dus ik ga volgende week tog effe naar de dokter of tie

geen andere heb, want da wor me toch te duur allemaal. Ik hep ze elke dag nodig

nou en volgende maand kom de afrekening weer van het gas. Nou da zal ook wel

weer betale worde, dus waarom ze zegge da december een dure maand is, dat wit

ik ook nie. Bij mij zijn alle maanden duur. De buurvrouw ha met de kerst wel een

goeie tip voor me: ze gaat altijd eten bij de kinder met kerst. Maar die hebbe altijd

zo veul, dus neemt ze bij allebei de kinder mee wa ze over hebbe. Da doe ze dan

in de vriezer en da eet ze dan eind januari op. Was wel een goeie tip. Da hep ik ook

gedaan. Dus honger hek nie, maar ook geen geld meer. En ik ben ook wel blij da`k

geen tanden meer hep, want ag ge naar de bekkentrekker mot, zei de helemaal de

sigaar. Die ken vrage wa`t ie wil. Nou t`s tog wa. Hij zal wel gauw in de fut gaan,

want die lop binnen he. Maar ja zo gaat dat met de jeugd van tegenwoordig: hard

warken doen ze nie meer. Da was bij ons wel anders, wij moesten warken voor

iedere cent en de fut ha niemand van geheurd. Zo en nou ga`k effe kijke of de buurvrouw

thuis is, drink ik bij haar een bakkie en ga`k vroeg naar bed. Scheelt weer met

de stookkosten, want die afrekening komt eraan he.

Wensappel naar Hilversum

10 oktober was het dan zover.

‘s Ochtends vroeg zaten mevr. De

Wit-de Weerd en dhr. Creemers al

vroeg klaar om samen met Dicky en

Arie naar Hilversum te gaan. Naar de

studio’s…Het was namelijk een wens

van dhr. Creemers en mevr. De Witde

Weerd om eens een tv-programma

bij te wonen.

Nu is het tegenwoordig zo dat er

HEEL VEEL tv programma’s zijn. Maar

we waren er uitgekomen en we waren

van hartelijk welkom om het programma

Koffiemax van Myrna Goossen bij

Zo’n 8 personenen uit Beesd volgen hier een cursus

voor. Jij kunt ook een cursus volgen bij de EHBO

buurmalsen-tricht. voor meer informatie kun je mailen

naar: info@ehbobuurmalsen-tricht.nl.

te wonen. En dit was ook nog eens

Live. Dat betekende dat het meteen

op tv was. Dus het scherm in de zaal

moest ook aan, want we wilden natuurlijk

wel zien of ze misschien op

tv kwamen. Om 11.00 uur begon het

programma. En ja hoor, aan het eind

van het programma waren ze alle 4

in beeld, heel eventjes maar, maar

wel duidelijk. Het zag er erg gezellig

uit. Verder hebben ze er nog een hele

gezellige dag van gemaakt. Een dag

om niet te vergeten…

Resi Spijkers

Lingehof Beesd

We zullen zien wat

het nieuwe jaar voor

moois zal brengen

De wensappels zijn

een idee van

zorgcentrum Lingehof

Middenstraat 9

4153 AB Beesd

Tel. 0345-681512

www. assurantiekantoordiks.nl

Parkweg 21a

4153 XK Beesd

Tel. 0345-682634

12 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 13

www. drukkerijkemker.nl


Wij dagen jou opnieuw uit!

H B E E S D A A N D E M U U R E M H

K S D K E O H N E R O T E D D E E E

E E O E T A A R T S R O O V S T D D

E G R O E N Z O O M E R S E S U N D

W I T M D K D E L O A L O T G M A E

L E S P I N K S T A O L O N R L V M

E V U T A S E U N T B E N I U I N A

P O I N L D E N L E L P U E B N E R

S U N A Z A I Z E T P I E M M G D I

E D O R P W G V J O U A N L O E N E

I E T K U S L E E M H R W G H L E N

T W N S Y I V T H E I C H S E A I W

N A A P D A E Z M U R E S U P A R A

A A T R N E A D A O I W R E S R V E

K G S O R P S P R K R S E A W A O R

A N M D O R P S K R I N G G S U T D

V A D S E E B T T R E F P U N T O T

Allle Alle woorden zijn versopt verstopt in in deze deze woordzoeker. Streep Streep ze ze allemaal allemaal door. door. Sommige Sommige letters letters worden worden meerdere

keren gebruikt. De resterende letters vormen de oplossing van deze puzzel. Stuur de oplossing naar de

dan één keer gebruikt. De resterende letters vormen de oplossing van deze puzzel. Stuur die op naar de

Dorpskrant. Dat kan via de mail: Dorpskrantbeesd@gmail.com

of dorpskrant! doe het door de brievenbus op Hoenderblokstraat 21

Beesd

Het Het stoeltje stoeltje van van oma oma Oude Oude Waag Waag

Beesd aan aan de de muur muur

Homburg

Ouwe Ouwe schoenendoos schoenendoos

Bloesem

De Torenhoek

Del

Dorp

Kermis

Knipsel

Kulturhus

Lage Huis huis

Paay Paay

Slot Slot

St St Antonius

t t Trefpunt

Dorpskrant

Linge

Vakantiespelweek

Dorpskring

Lingelaar

Veerweg

Dorpskring

Lingelaar

Veerweg

Dorpswapen

Marienwaerdt

Voorstraat

Dorpswapen

Marienwaerdt

Voorstraat

Els

Markt

Vrienden van

Els

Markt

Vrienden van

Groenzoom

Meinte

Winnaar

Groenzoom

Hedde'm

Mieras Meinte

Winnaar

Hedde’m

Mieras

‘Het Stoeltje van Oma’

Waar staat het stoeltje?

Lekker

ambachtelijk....

Brood

Banket

Specialiteiten

De redactiesamenstelling: Jeanette van ’t Slot, Marjo van Dun,

Foto’s: Jeanette van ‘t Slot

Brood- & Banketbakkerij

V oorstraat 104 - Beesd

Voorstraat 104 - 4153 AN Beesd

Tel. 0345 68 13 32 - gvankeulen@solcon.nl

www.bakkerijvankeulenbeesd.nl

36021 Keulen Advertentie A5liggend FC.indd 1 24-12-2009 10:13:33

Michael Schooneveld, Nel Spronk en Laura Voet

Redactieadres: Hoenderblokstraat 21, 4153 CD BEESD

Emailadres: dorpskrantbeesd@gmail.com

Lay-out: Laura Voet

Ontwerp lay-out: Gert de Kruijff

Drukwerk: Drukkerij Kemker, Parkweg 19-21, Beesd

www.drukkerijkemker.nl

Prijswinnaar!

Oma`s stoeltje stond in

de vorige editie (jrg.3

nr.2) aan de Havendijk.

Uit diverse goede inzenders

lootten we Mevr.

Van de Plaat. Hiernaast

een nieuwe opgave. We

kijken uit naar uw en

jouw inzendingen.

Stuur de oplossing naar:

dorpskrantbeesd@gmail.com,

of in de brievenbus op Hoenderblokstraat 21.

Oplage: 1700 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Uitspanning de Notenboom,

Supermarkt MCD, Bibliotheek Jeugdlaan

Dorpskrant digitaal ontvangen?

Stuur een email naar:

dorpskrantbeesd@gmail.com

14 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

15


het einde van

een misverstand.

Ook zonder Monutaverzekering

verzorgen

wij uw uitvaart.

Kijk op monutadokman.nl

of bel (0345) 512 223

(0345) 680 225.

VAN DUN ACCOUNTANTSKANTOOR B.V.

Reeds

25 jaar

uw adviseur

ALLES DIGITAAL, DUS EFFICIËNT

Ook voor MKB ondernemers

• Jaarrekeningen

• Administraties

• Advies

• Belastingaangiften

Dorpsplein 5, 4153 AG Beesd

Tel. (0345) 682 102 – www.vandun.nl - leon@vandun.nl

16 Dorpskrant Beesd

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!