27.06.2015 Views

DORPSKRANT BEESD - JAARGANG 3 - NR.1

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DORPSKRANT

BEESD

voor en door de inwoners van

Jaargang 3 – Nr. 1 – September 2011

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor

alle inwoners van Beesd.

Kopij en tips:

dorpskrantbeesd@gmail.com

Een stel vrienden hielden een badkuipenrace op de Linge.

Samen gezellig van een afgedankte badkuip iets moois maken.

Dorpskrant Beesd

1


Enkele hoogtepunten van de

zomervakantie

2 Dorpskrant Beesd


Zomer in Beesd

met Harmonie Concordia Beesd

9 augustus nam een team van

Harmonie Concordia Beesd

deel aan het TV-programma

Zomer in Gelderland van TV

Gelderland. Het team bestaat

uit teamcoach Bianca den

Hartog, en teamleden, Marcel

Kroeze, Gerrit van Beest,

Eef Kroezen, Luciënne van de

Burg, Roy van der Heijden,

Emiel Kroeze, Mariëlle Kroeze,

Alice Tkalecz en Frans Kielestein.

De dag begint om 8.50u met

een radio-interview met de

teamcoach. Om 9.30u staan

alle teamleden op het plein

om de opdrachten voor die

dag in ontvangst te nemen.

Radioverslaggeefster Wiepke

Nauta maakt live op de radio

met tromgeroffel en bekkenslag

het thema bekend:

“Het wilde westen”. Dus trek

uw cowboylaarzen aan en

maak u op voor de volgende

opdracht.

Het team juicht enthousiast

en heeft er ontzettend veel zin

in.

Opdracht 1: MINIMAAL 150

mensen op het plein tijdens

de televisie-uitzending die

avond.

Opdracht 2: Dan bestaat het

decor minimaal uit:-Een grote

saloon met klapdeurtjes en

echte bar-Een rodeostier (liefst

een werkende machine, geen

echte stier in ieder geval)-Een

enorme cactus.

Opdracht 3: Er is een indianenfamilie

met baby in doek,

er zijn cowboys met lasso`s

en een sheriff. John Wayne

(met mondharmonica en pistolen)

en Clint Eastwood hebben

een korte dialoog (die

door twee mannen worden na

gesynchroniseerd in het

Duits). Het publiek gaat

linedancen (het is wel handig

om een leraar te vinden).

Zoveel mogelijk mensen hebben

cowboyhoeden, -sjaals,

-laarzen en indianentooien.

Met behulp van ondernemers

en andere inwoners

van Beesd ontstaat er op het

plein een mooie saloon, een

rodeostier, een indianenfamilie.

Er is een linedancegroep.

Er wordt een mooie dialoog

geschreven. Gedurende de

hele dag komen mensen zich

spontaan melden. Er zijn genoeg

cowboys, cowgirls en

indianen in Beesd. Een echte

sheriff houdt de boel goed in

de gaten.

Om 16.30u start de generale

repetitie van TV Gelderland.

Het team heeft alles dan al

goed voor elkaar. Dus tijd om

nog even lekker te eten.

Voor we het weten is het

18.00u en start de uitzending.

Er is veel publiek. Een aantal

toeschouwers is helemaal in

stijl gekleed naar het plein gekomen.

Presentatrice Angelique Kruger

en onze teamcoach nemen

plaats aan een tafel in de

saloon. De uitzending verloopt

super. Het decor is prachtig

geworden. De dialoog verloopt

super. We hebben een

geweldige John Wayne en

Clint Eastwood. Er zijn fantastische

cowboys, indianen

met wigwam, en hoerenmadams,

sheriff en barman in

een prachtige saloon. Cowgirl

en indiaan vertonen hun kunsten

op de rodeostier.

Linedancers dansen op het

lied “Country Roads” dat ook

meegezongen word door het

publiek. Kortom de opdracht

is met vlag en wimpel geslaagd.

Het hele team is trots

op het behaalde resultaat. Zij

verdient het maximaal te behalen

bedrag van €1.000,00.

Dit bedrag zal besteed worden

aan het organiseren van een

dorpsevenement in het kader

van het 110-jarig bestaan van

Harmonie

Concordia Beesd.

De uitzending wordt afgesloten

met een optreden van

Harmonie Concordia die zich

vandaag van haar beste kant

heeft laten zien: Een actieve

vereniging waarin fantastisch

samengewerkt wordt. Met

dank aan alle ondernemers

en inwoners die ons deze dag

gesteund hebben.

Dorpskrant Beesd

3


Visvereniging

Beesd 60 jaar

Op 24 september hebben wij

ons 60 jarig jubileum gevierd,

In 1951 pachtten de heren

J.J.C. de Jager en A. Ellens de

visput op de Mariënwaerdt,

waarmee eigenlijk de

oprichting begonnen is.

Buiten enkele ad interim

voorzitters is de vereniging

eigenlijk altijd geleid door de

heren Hupertz (ruim 10 jaar),

Koen Verwey (28 jaar), Jeroen

Verwey (15 jaar) en de laatste

4 jaar door Wim Arisse.

De visvereniging is altijd

belangrijk geweest voor een

stukje sociaal contact tussen

de leden en anderen. Vissen

is bovenal goed voor de rust

en ontspanning. Je geeft

veel mensen de mogelijkheid

om te ontspannen langs

de waterkant. Dat vissen

een sport is, blijkt wel uit

het feit dat Sportvisserij

Nederland meer dan 1

miljoen leden telt, waarvan

ca. 550 in Beesd. Er worden

dan ook club-, regionalenationale-

en internationale

wedstrijden georganiseerd.

Wij hebben elk jaar onze

clubwedstrijden voor zowel

dames als heren, waarbij het

plezier voorop staat. Plezier

is er altijd wel, vooral als

de verhalen loskomen met

veel visserslatijn. Er worden

altijd grotere en meer vissen

gevangen dan in werkelijkheid.

Vooral binnen de vereniging

doen altijd sterke verhalen de

ronde. Als bestuur probeer

je door contacten met

gemeente, waterschap en

andere instanties het vissen

in goede banen te leiden. We

doen belangrijk werk om de

Beesdse bevolking te laten

genieten van de visserij. Per

slot van rekening zijn we de

tweede vereniging in Beesd

qua ledenaantal. En daar zijn

we trots op!

Wim Arisse,

voorzitter Hengelsportvereniging

Beesd

EVENEMENTEN, AANKONDIGINGEN, JUBILEA etc.

10/Okt.

10/Okt. - 16/Okt.

10/Okt. - 23/Okt.

13/Okt.

18/Okt.

20/Okt.

26/Okt.

26/Okt. - 29/Okt.

18/Nov. - 19/Nov.

Start tentoonstelling versLINGErd aan de dagelijks, Kulturhus

Opvoedweek, Centrum Jeugd en Gezin in het Kulturhus

Jeugdpleintentoonstelling ‘versLINGErd aan de LINGE’, Kulturhüs

Filmmiddag, Kulturhus

Sportpas aftrap, Kulturhus

Dansmiddag kids (4-12) Ouderen (65+) in het Kulturhus

Sport en spel met Stef, 13:00-15:00 uur, Jeugdplein Beesd

Dorpsevenement, 110 jarig bestaan Concordia, minikermis op plein

Uitvoering toneelvereniging ‘Betoverend’

Heeft u een activiteit, jubileum of ander kort nieuws te melden? Mail het dan naar dorpskrantbeesd@gmail.com o.v.v. ‘Prikbord

4 Dorpskrant Beesd


“Uit de ouwe schoenendoos”

Wie zijn deze dames?

Kan iemand ons

vertellen wie deze

dames zijn?

Eindelijk is het dan zover! Het Kulturhus is opgeleverd en wordt sinds enkele weken gebruikt als thuisbasis voor

verschillende sporten van de SVB. Zo ook voor de heren van de basketbal.

Door de komst van de nieuwe gymzaal zijn de mogelijkheden, vooral in vergelijking met de vorige zaal, eindeloos.

Er zijn splinternieuwe baskets met officiële lijnen en de langverwachte nieuwe Spalding ballen zijn inmiddels

ook in gebruik. Vanaf nu kan ook de basketbalploeg een professionaliseringsslag maken door de mogelijkheden

tot wedstrijden op een officieel court.

We hebben hier alleen wel jullie hulp bij nodig! Ben je minstens 16 jaar oud of ben je misschien een oude basketbal

veteraan die na een drukke dag op de bank ploft? Dan wordt het tijd om eens een keer te komen kijken op

maandag van 21:30 uur tot 22:30 uur en/of woensdag van 21:00 uur tot 22:00 uur kijken in het Kulturhus in Beesd.

Voor vragen en aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de SVB. Contactgegevens zijn te vinden op

de website: www.svb-beesd.nl

Tot snel!

Groeten,

Het basketbal-team

Het team basketballt in de zomer op het plein! foto: Ilja Kruizinga

Dorpskrant Beesd

5


advertenties

Dakbedekkingen

Kunststof en Bitumineuze Dakbedekkingen Lood en Zinkwerken

M.G. van Binsbergen

Middenstraat 5

4156 AG Rum

Tel.: 0345-684

Fax.: 0345-68

Mob.: 06-5422

Prins Constantijnstraat 20

4153 CN Beesd Fax.: 0345-681640

Tel.: 0345-684172 Mob.: 06-54227203

VAN DUN COMPUTEROPLEIDINGEN

Regelmatig

starten er

cursussen.

Informeer gerust!

Workshops:

31 oktober: Adresetiketten

1 november: Opfris Excel

3 november: Opfris Word

Allemaal: 19:00 – 22:00 uur

€ 40,00 per persoon

Aanmelden vóór 24 oktober!

Dorpsplein 5, 4153 AG Beesd

Tel. (0345) 68 34 77 – www.vandun.nl - marjo@vandun.nl

6 Dorpskrant Beesd


Lia Magauer draagt deel fysiotherapie

over aan Maarten Theijsmeijer

Lia Magauer, de langst zittende

fysiotherapeut van

ons dorp, heeft het deel

fysiotherapie van haar

praktijk overgedragen aan

Maarten Theijsmeijer.

Het begon allemaal in 1975.

Eigenlijk is Lia Magauer min

of meer per ongeluk in Beesd

beland. Door hondentrainingen

was ze op Marienwaerdt

en heeft zo kennis gemaakt

met ons dorp. Het startte met

de overname van een kleine

praktijk, van 2 avonden per

week, die Jan Stol uit Culemborg

hier had. En vanaf 1

december 1975 was het een

feit en ging zij aan het werk in

het wijkgebouw aan de Voorstraat.

Daarna is er een huis

gekocht aan de Hoogstraat

en is de garage omgebouwd

tot praktijkruimte.

In al die jaren heeft Lia diverse

aanvullende opleidingen

gedaan, waaronder

het maken van steunzolen.

Toen de podotherapeuten

kwamen namen die dit over.

De praktijk aan de Hoogstraat

werd te klein en er moest

worden uitgekeken naar iets

anders. Dat werd een stuk

grond aan de Kuyperweg,

waar de praktijk nu nog is

gevestigd. Daar werd in februari

1982 gestart.

Het onderdeel fysiotherapie

heeft zij overgedragen om

zich meer te kunnen concentreren

op de osteopathie en

ook om meer tijd te krijgen

voor haar hobby tuinieren.

Wat er bij komt is dat de

zienswijze op fysiotherapie,

met name door de zorgverzekeraars,

erg is veranderd.

En osteopathie spreekt haar

meer aan, omdat het zich

richt op de totale mens. Van

jong tot oud, van huilbaby tot

migraine klachten. Kinderen

met concentratie-problemen,

slaapklachten, onrustige

en drukke kinderen, die bv.

Een trauma(tje) hebben opgelopen

kunnen hier baat

bij hebben. Alles hangt met

elkaar samen en zo kan het

gebeuren dat langdurige

klachten, waar geen oorzaak

voor wordt gevonden,

via deze therapie uiteindelijk

worden opgelost of verminderd.

Uitgangspunt van de osteopathie

is dat het lichaam

een zelfherstellend vermogen

heeft. Dus: vind de oorzaak,

behandel en laat het verder

rusten om te herstellen.

Het team van de St. Antoniusschool doet

een oproepje voor enthousiaste mensen,

die het leuk zouden vinden om het overblijfteam

te komen versterken. Als overblijfkracht

bent u tussen de middag

(12:00u - 13:00u) verantwoordelijk voor

een groep kinderen die u begeleidt tijdens

het eten, drinken, spelen. Dit uiteraard

tegen een vergoeding. Mocht u

geinteresseerd zijn, kunt u contact opnemen

met de directeur van de school, Simone

van Eck (0345-681365) directie@

antoniusschool-beesd.nl

Dorpskrant Beesd

7


Freefight is meer dan een vechtsport

Sinds ongeveer 4 jaar heeft

beesd een eigen Freefight

vereniging. Op het industrieterrein

vlak bij meubelfabriek

“de Toekomst” staat hun dojo.

Ongeveer vijfenzeventig enthousiaste

leden trainen hier.

Gedurende de week is er een

gevarieerd programma waar

beginners en gevorderden op

aparte tijden kunnen oefenen.

er is ook een speciale jeugd

groep die getraind worden door

Henri Kriesels en Rick Voet uit

Beesd. Dojo betekend ” plaats

waar de weg gewezen wordt”,

en zo kun je deze vereniging

het beste typeren.

Het is geen club waar agressieve

mannen elkaar te lijf gaan. Maar

het is een club waar respect voor

elkaar heel hoog in het vaandel

staat. Mannen, vrouwen en kinderen

leren hier hun grenzen te

verleggen. Natuurlijk worden

de leerlingen getraind in de

gevechtstechnieken, maar niet

voordat er eerst een zwaar conditionele

warming-up aan vooraf

gegaan is. Men moet hier denken

aan rondjes lopen, opdrukken

en buikspieroefeningen. Het is

mede hierdoor een zeer goede

sport om fit te blijven. Mensen

met fysieke klachten kunnen bij

deze vereniging hun spieren en

conditie opvijzelen.

Freefight is eigenlijk een oneindige

verzameling van technieken.

Zo worden de technieken

van(kick)-boxen,judo, jiujitsu,

karate, taekwondo en worstelen

gebruikt. Dit allemaal om

een tegenstander in de ring zo

effectief mogelijk uit te schakelen.

Men begint een gevecht

staande in de ring en probeert

de opponent door middel van

box-, trap- bewegingen of een

heupzwaai op het canvas te

krijgen. Dit gebeurd allemaal

onder toezicht van een

scheidsrechter, bij trainingen is

er altijd een leraar die de controle

houdt. In tegenstelling tot veel

populaire sporten, is commentaar

op de leiding uit den boze.

Een woord is al genoeg om twee

strijdende vechters uit elkaar te

halen. Het kan ook zo zijn dat de

een even “aftikt”om zichzelf zo

gewonnen te geven. Dit wordt

dan ook gelijk gehonoreerd.

Dit jaar zijn er al een paar

wedstrijden geweest waar jongens

uit Beesd aan meegedaan

hebben. Zoals bijvoorbeeld

Maarten Binsbergen die in

Zeeland een wedstrijd tot een

goed einde gebracht heeft. Begin

volgende maand gaat Rick

Voet voor zijn eerste echte gala,

hij moet het hier als zeventienjarige

opnemen tegen allemaal

twintigers. Henri benadrukt dat

dit allemaal gebeurd met toestemming

van de ouders. Want

bij deze club gaat het om de

sport en niet om het feit dat de

jeugd leert vechten. Jongens en

meisjes die denken dat zij hun

vaardigheden buiten de school

moeten gebruiken zijn hier aan

het verkeerde adres. Hier wordt

geleerd dat je meestal beter

kunt weglopen van de situatie

waarin je geprovoceerd wordt.

Tevens wordt er ook een cursus

zelfverdediging gegeven. Want

tegenwoordig zijn er genoeg

mensen die zich niet veilig voelen

als ze bijvoorbeeld in het

donker over straat moeten. En

mede door zo’n cursus krijgt

men meer zelfvertrouwen en is

het ook nog eens goed voor je

lijf en leden.

www.freefightclub.nl

8 Dorpskrant Beesd


Wij willen ons graag even voorstellen

De gebruikers van het nieuwbouwdeel van het Kulturhus willen zich graag even voorstellen.

Peuterspeelzaal De Knuffel maakt onderdeel uit van Stichting Peuterspeelzalen

Gemeente Geldermalsen (www.spgg.nl). Voor meer informatie

0345 – 682277 en www.spgg.nl/Peuterspeelzalen.html

Sport Vereniging Beesd (SVB)

Voor junioren: Basketball (6 t/m 12 jaar), Volleybal(vanaf 4 jaar), Streetdance

(vanaf 4 jaar), Gymnastiek (vanaf 4 jaar, Judo, Zelfverdediging

(vanaf 12 jaar).

Voor volwassenen: Basketball (16+), Volleybal, Badminton, Ritmische

Gymnastiek, Gezond & Vitaal (60+), Zelfverdediging

Kom kijken en volg een gratis proefles! Meer informatie kun je vinden op

www.svb-beesd.nl

Uurtje pittig en gezellig sporten? Woensdagavond 20:30-21:30

Irene Verweij T. 0345-633111/06-10944412

E. info@irenesgym.nl - www.irenesgym.nl

Consultatiebureau: Wij zijn er volgens afspraak op de dinsdag en donderdag

en zoals voorheen hebben wij natuurlijk ons inloopspreekuur:

elke dinsdag van 13.30 tot 14.00

Groter groeien. Voor antwoorden op kleine en grote vragen over opgroeien

en opvoeden gaat u naar Centrum voor Jeugd en Gezin. U kunt

24 uur per dag terecht op www.cjggeldermalsen.nl.

Bellen naar 088 - 0017700 en mailen naar info@cjggeldermalsen.nl En

iedere woensdagmiddag van 15.00-16.00 uur naar ons nieuwe CJG

contactpunt in het Kulturhus.

Buitenschoolse opvang Animal van Kinderopvang Rivierenland. Daarnaast

zijn we een verticale kinderdagopvang groep gestart. Voor een

afspraak kunt u bellen met kinderopvang Rivierenland 0345- 57 14 59

En verder:

De volgende scholen

maken gebruik van de

sportzaal:

Giralis Groep, een psychologenpraktijk voor kinderen en jong volwassenen

in de leeftijd van 0-24 jaar voor alle gedragsleer- en

studievragen.

Zie voor verdere informatie www.giralisgroep.nl

Basisschool Lingelaar in Beesd, Basisschool Sint Antonius in

Beesd, Obs. De Springplank in Rumpt, Obs. De Minzerie in Enspijk,

Obs. De Bloeiende Betuwe in Rhenoy

Dorpskrant Beesd

9


Beesd aan de muur

Veel inwoners van Beesd hebben prachtige kunstwerken in huis

met Beesd als onderwerp. In deze rubriek delen zij deze met u en

leggen uit waarom ze het zo mooi vinden..

Mevrouw van Beusekom reageerde op ons

laatste kunst aan de muur in Beesd. Zij is in

het bezit van 2 schilderijen geschilderd door

P.v/d Straten uit Culemborg. Hij had in Culemborg

een sigaren en plantjeszaak, maar kwam

in Beesd plantjes kopen.

Ook is mevrouw van Beusekom

in bezit van 2 wasmanden

gemaakt door de

fam. Mouthaan. Zij kreeg

deze manden in 1963 toen zij

trouwde en feest hield in het

Gebouw Irene. Daar werden

plaatjes gedraaid en maakten

de gasten een dansje. Zij

gebruikt de wasmanden nog

dagelijks.

Wij wachten op uw inzending!

stucadoorsbedrijf

VERSCHOOR

SlotStraat 46 4153 VB BeeSd

tel: 0345-682784 mob: 06-28541061 fax: 0345-682784

verschoorstucadoor@hetnet.nl

10 Dorpskrant Beesd


advertenties

Experience the

future of TV, today.

Experience the

future of TV, today.

De allermooiste

televisie ooit

nu te bewonderen

bij

Wakkermans

Audio Video

Alles komt samen in de Samsung Smart TV. Surfen op internet, Apps, draadloze communicatie met

andere apparatuur en natuurlijk TV, met of zonder 3D beeld. Met de stijlvolle Samsung Smart TV

ervaart u nu al de toekomst van TV kijken. Join in. www.samsung.com

Wakkermans

Alles komt samen in de Samsung Smart TV. Surfen op internet, Apps, draadloze communicatie met

andere apparatuur en natuurlijk TV, met of zonder 3D beeld. Met de stijlvolle Samsung Smart TV

ervaart u nu al de toekomst van TV kijken. Join in. www.samsung.com

P1100001_SmartTV7000_Adv207x296mm_Def01aw.indd 1 25-03-11 16:21

Audio Video

Voorstraat 57 • 4153 AJ Beesd

Tel. 0345-683979 • www.wakkermans.nl

Volg ons op

Twitter

P1100001_SmartTV7000_Adv207x296mm_Def01aw.indd 1 25-03-11 16:21

Dorpskrant Beesd

11


Beesdse KNIPSELS

50 jarige: Anjo van Gameren, Huis te Beestlaan en Ineke Kroeze, Huizekamplaan.

Elly Hakkert werd 30 september 50 jaar.

Hieronder een stelletje ‘Gekken’ (schoorsteenkappen) in Beesd:

Op dinsdag 6 september is mevrouw Hoos- Kardol uit Beesd 100 jaar geworden.

12 Dorpskrant Beesd


Underlest

‘Zitte-gij ook in den appels?’ vruug underlest iemand an mij. Joarelang he’k

appels geplukt bij m’n buurman. Da was ook vaak bar gezellig bij hum in de

bogerd. Iedereen kon mekoar en ge ha’ altijd wel wa’ te kletse.. Over ’t darp

en de minsen.. ‘Hedde’t al geheurd van die en die...’ ‘Zeide daar ok al gewiest,

bij die of dat...’ ‘Kende hum ook, hij is d’r een van...’ Mar de lest joare

veranderde de sfeer in de bogerd. Nou mutte mij nie’ verkerd begrijpe.. Ik hè

helemoal niks tegen buitenlanders, mar d’r kwoame d’r van lievelee steeds

meer en meer. Underlest was ik nog efkes op de bogerd... Ut leeke wel de

Efteling! Zoveel auto’s mè vrêmde nummerploate! Ze keeke mij oan of ik van

un ander planeet kwam. Neeje, ’t is nie meer de tijd van vruuger. Pluksleeën

zie’de ook nie meer.. D’r wor nou geplokke mè van die grote kuubskieste.. En

kwamde vruuger nog wel ’s een leuke dame of buurvrouw tege, nou zie’de alleenig

maar van die rauwe Poolse kèls, en ik hè nou eenmaal nie veul op met

dië kèls.. Mar één ding mot gezeed: ze kenne wel warke!

Ik zij mar gauw weer naar huis gegaan.. Mèt een zakje Elstars voor de vrouw..

De appels, die benne nog eender as vruuger.. Prachtige rooie wangetjes,

heerlijk sappig.. D’r is veul veranderd... Mar ik denk nie da’ ze dá ooit kennen

verandere..!

Middenstraat 9

4153 AB Beesd

Tel. 0345-681512

www. assurantiekantoordiks.nl

Parkweg 21a

4153 XK Beesd

Tel. 0345-682634

www. drukkerijkemker.nl

Dorpskrant Beesd

13


VOETVERZORGING WILMA

SPECIALICATIE REUMA / DIABETICI

TEL: 0345682926

‘Het Stoeltje van Oma’

Prijswinnaar!

Waar staat het stoeltje?

Foto’s: Jeanette van ‘t Slot

Oma`s stoeltje stond in de

vorige editie (jrg.2 nr.6) Op

de kruising kuyperweg,

Schuttersteeg. Uit diverse

goede inzenders lootten we

mevrouw T. Russon. Hiernaast

een nieuwe opgave.

We kijken uit naar uw en

jouw inzendingen. Stuur de

oplossing naar: dorpskrantbeesd@gmail.com,

of in de

brievenbus op Hoenderblokstraat 21.

De redactiesamenstelling: Jeanette van ’t Slot, Marjo van Dun,

Michael Schooneveld, Nel Spronk en Laura Voet

Redactieadres: Hoenderblokstraat 21, 4153 CD BEESD

Emailadres: dorpskrantbeesd@gmail.com

Lay-out: Laura Voet

Ontwerp lay-out: Gert de Kruijff

Drukwerk: Drukkerij Kemker, Parkweg 19-21, Beesd

www.drukkerijkemker.nl

Oplage: 1700 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Uitspanning de Notenboom,

Supermarkt MCD, Bibliotheek Jeugdlaan

Dorpskrant digitaal ontvangen?

Stuur een email naar:

dorpskrantbeesd@gmail.com

14 Dorpskrant Beesd


advertenties

het einde van

een misverstand.

Ook zonder Monutaverzekering

verzorgen

wij uw uitvaart.

Kijk op monutadokman.nl

of bel (0345) 512 223

(0345) 680 225.

Lekker

ambachtelijk....

Brood

Brood- & Banketbakkerij

V oorstraat 104 - Beesd

Voorstraat 104 - 4153 AN Beesd

Tel. 0345 68 13 32 - gvankeulen@solcon.nl

Banket

Specialiteiten

www.bakkerijvankeulenbeesd.nl

36021 Keulen Advertentie A5liggend FC.indd 1 24-12-2009 10:13:33

Dorpskrant Beesd

15


VAN DUN ACCOUNTANTSKANTOOR B.V.

Reeds

25 jaar

uw adviseur

ALLES DIGITAAL, DUS EFFICIËNT

Ook voor MKB ondernemers

• Jaarrekeningen

• Administraties

• Advies

• Belastingaangiften

Dorpsplein 5, 4153 AG Beesd

Tel. (0345) 682 102 – www.vandun.nl - leon@vandun.nl

16 Dorpskrant Beesd

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!