27.06.2015 Views

DORPSKRANT BEESD - JAARGANG 2 - NR.4

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

DORPSKRANT

BEESD

voor en door de inwoners van

Jaargang 2 – Nr. 4 – maart-april 2011

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor

alle inwoners van Beesd.

Kopij en tips:

dorpskrantbeesd@gmail.com

Terug van weggeweest!

én zwaluw maakt nog geen zomer...’, is het bekende gezegde en ook: ‘Maart roert

‘Ezijn staart...’ en ‘April doet wat zij wil...’ Het voorjaar loert om een hoekje, maar het

kan nog steeds af en toe winters aanvoelen...

Maar de uivers op het ooievaarsnest op de Anthonius school

zijn alweer aan het nestelen..! En dat geeft een goed gevoel.

Een nieuwe lente, een nieuw geluid en dat betekent ook: een

nieuwe Dorpskrant met nieuwtjes en weetjes.

Leuke bijdragen en ingezonden berichten. Klim ook eens in de

pen en schrijf op wat u de moeite waard vindt! Positieve bijdragen

zullen wij met plezier plaatsen en doorgeven aan uw en jouw mededorpsbewoners.

Daardoor wordt de Dorpskrant Beesd

nog meer wat zij beoogt te zijn: een blad van, voor en

door de inwoners van Beesd.

Foto Nel Spronk


Beesdse KNIPSELS

Vreemd licht

Enkele weken geleden zagen enkele omwonenden

in de avond een vreemd licht rondom

de kerktoren van de Hervormde Kerk.

Na van de schrik bekomen te zijn bleek het

hier te gaan om een avond-oefening van de

brandweer met een gloednieuwe hoogwerker.

Italiaans

Aan de Voorstraat wordt de Oude Spar verbouwd.

Er vestigt zich een Italiaanse traiteur.

De ramen zijn al een poosje af geplakt met

tientallen Italiaanse kranten. Dat maakt de

verrassing des te groter als binnenkort de

zaak wordt geopend.

Foto Nel Spronk

Foto Nel Spronk

Carnaval Antoniusschool >>

En toen waren er nog

maar vijf...

Bij boerderij de Mouwe, op

Mariënwaerdt, staan zeven hele

oude leilinden. Of beter gezegd:

‘stonden’, want op een avond

in februari j.l. vloog een dronken

automobilist er uit de bocht en

daardoor knakten twee bomen

finaal af en een derde is ernstig

beschadigd. De dronken automobilist

kwam met de schrik vrij.

Z’n auto is total loss.

Foto Jeanette van ’t Slot

Foto Gert de Kruijff


Foto Nel Spronk

Beesd, een nieuwe uitdaging... interview Nel Spronk

Simone van Eck- Lemmers is sinds drie maanden de directeur van de St. Antoniusschool. Zij is

woonachtig in Beneden-Leeuwen en komt uit een ondernemersgezin.

Haar vader is slager en haar moeder helpt waar nodig. Familie is voor Simone een belangrijke

factor in haar leven. Ze is getrouwd met Berry die werkzaam is als ICT-er. Samen hebben ze twee

kinderen, Bart van 6 en Lot van 3 jaar oud. Simone vindt de rol van de school in een dorp erg belangrijk.

Ze hoopt dat ouders van de leerlingen de weg naar haar weten te vinden, zij verhuisde

het kantoortje van het schoolhoofd daarom ook naar een centrale plaats in de school. Ieder is

altijd welkom! Ook benadrukte zij dat dit niet altijd voor leuke dingen hoeft te zijn, ook voor

vervelende onderwerpen of misverstanden staat haar deur open. Simone is zelf recht door

zee en houdt niet van oneerlijkheid. Dus praat en er zal geluisterd worden. Praten is ook

wat ze zelf veel doet, overleg met bv. leveranciers, leerkrachten, OR en MR. Maar het

leukste blijven de gesprekken met de kinderen. Taken die zij als directeur krijgt toebedeeld

zijn o.a. het financieel gebeuren, het beleid van de school en de kwaliteitsverbetering.

Zij wordt hierbij gesteund door Adriaan de adjunct-directeur die al heel

wat jaartjes op de school meedraait. Er vinden vele vormen van overleg plaats

met o.a. de andere basisschool de Lingelaar, maar ook met het Jeugdplein,

het Kulturhus en de Gemeente. Simone houdt van korte lijntjes en vindt het

fijn de dingen goed op orde te hebben. Zij is erg ambitieus, maar ook een

moeder en vindt het gezinsleven erg belangrijk.

Hobby’s heeft ze te over: leuke dingen doen met de kinderen, op familiebezoek

gaan naar haar grootouders, toneel spelen, een dagje lekker

shoppen met vriendinnen, naar de bibliotheek gaan met haar kinderen,

door het jaar heen korte verhalen lezen en de dikke pillen in

de vakantie.

Door haar kleine kinderen viert ze haar vakantie meestal in

Nederland of thuis.

Haar vorige baan was adjunct-directeur van een andere

SKOR school in Tiel. Bestuurlijk kent ze al veel mensen

die ook voor de school in Beesd werken. Ton van Balken

was dan ook geen vreemde. Ze ging al een keer boodschappen

doen in Beesd om de sfeer van het dorp te

proeven. Soms geeft ze nog les, voornamelijk om

de kinderen beter te leren kennen.

Niet voor niets een

básisschool...

interview Liesbeth Kaldenberg

De Lingelaar viert dit voorjaar een jubileum.

Jeroen Veldhuijzen is 12,5 jaar directeur van deze

protestantse basisschool. Hoogste tijd om ‘meneer

Jeroen’ uit te horen over zijn ideeën over onderwijs.

Basisschool Lingelaar is een zogeheten ‘eenpitter’: de school

heeft een bestuur dat alleen de Lingelaar onder zijn hoede heeft.

“De overheadkosten die wij besparen als eenpitter, komen rechtstreeks

ten goede aan onze leerlingen. Mijn drijfveer is om met

onze school meer te kunnen betekenen voor kinderen dan andere

scholen”, steekt Jeroen Veldhuijzen van wal.

Basis De aandacht voor het individuele kind vindt Jeroen Veldhuijzen

enorm belangrijk: respect voor het kind en zijn of haar capaciteiten staan

voorop. “Onze kleine groepen geven ons met name in de onderbouw de

mogelijkheid heel veel aandacht te geven aan de basisvaardig heden van het

kind: taal, lezen en rekenen. Daar hebben kinderen de rest van hun schoolcarrière

profijt van. We hebben ook een extra onderwijsassistent voor het leesonderwijs.”

Alle kinderen welkom “Je moet kinderen niet in hokjes indelen omdat ze bijvoorbeeld

een handicap hebben of hoger of lager begaafd zijn dan andere. We bieden passend

onderwijs en door onze kleine groepen werkt dat goed.” De Lingelaar heeft een

uitgebreid zorgsysteem en heeft geïnvesteerd in een extra remedial teacher (RT). Er is een

RT’er voor de onder- en een voor de bovenbouw. De RT’ers zijn ook Intern Begeleiders

(IB’ers) die de docenten coachen. “Ik ben geen voorstander van plusklassen, want ieder kind

verdient evenveel aandacht. Dat betekent niet dat we kinderen niet naar hun talenten begeleiden,

maar wel binnen de klas.”

Op de Lingelaar heerst een rustige, nuchtere sfeer met duidelijke structuren. “Met duidelijkheid

creëer je rust en orde en dat zorgt dat de leerlingen beter kunnen leren. Leren moet natuurlijk leuk

zijn, maar wel met een duidelijk doel”, legt Jeroen uit. Extra plezier wordt toegevoegd door de grote

aandacht voor drama en projecten, bijvoorbeeld musicals, boekprojecten en uitstapjes naar concerten,

het bos of de bakker.

Basis Wat hoopt Jeroen dat zijn leerlingen na het verlaten van groep 8 zullen zeggen over hun schooltijd op

de Lingelaar? “Ik hoop dat we ze de zin om door te leren kunnen meegeven, dat ze zich goed kunnen blijven

ontwikkelen op hun eigen niveau. Er wordt in het basisonderwijs tegenwoordig zo weinig aandacht besteed aan

de basisvaardigheden. De Lingelaar richt zich echt op de basis. We zijn niet voor niets een básisschool.” 3

Foto Liesbeth Kaldenberg


Soos 40 jaar!

In februari bestond de Soos 40 jaar. Dit werd gevierd 15 februari j.l. in de Dorpskring te Beesd. De

opkomst was groot en onder het genot van een drankje werd er natuurlijk gekaart. Ook was er muziek

uit de jaren ’60 waarop vrolijk meegezongen kon worden. De middag werd afgesloten met een

heerlijk diner met deelnemers en vrijwilligers.

4

EVENEMENTEN, AANKONDIGINGEN, JUBILEA etc.

23 mrt Sport en spel - woensdagmiddag - Jeugdplein Beesd

16 apr Rode Kruis Bloesemtocht

21 apr Plantjesactie SVB

24 apr Paaseieren zoeken in grote speeltuin (Stichting speeltuin Beesd) - 12.00 uur

30 apr KONINGINNEDAG - Reveille - 8.00 u, Optocht - 10.00 u, Hollandse middag

Oranje bal - 21.00 uur - Feesttent Dorpsplein

01 mei Blaaskapellenfestival - 13.00 uur Feesttent Dorpsplein

02 mei Kinderbingo - 14.00 uur - Bingo - 20.00 uur - Feesttent Dorpsplein

04 mei Dodenherdenking Begraafplaats Veerweg - 19.45 uur

05 mei Kindermiddag - 14.00 uur - Feesttent Dorpsplein

05 mei Bevrijdingsfeest - 21.00 uur - Feesttent Dorpsplein

06 mei Spelmiddag - 14.00 uur - Feesttent Dorpsplein

06 mei Playbackshow - 19.30 uur - Feesttent Dorpsplein

07 mei Vrijmarkt voor kinderen - 13.00 uur - Feesttent Dorpsplein

07 mei Dansavond - 21.00 uur - Feesttent Dorpsplein

21 mei Marktdag Ned. Hervormde kerk

Heeft u een activiteit, jubileum of ander kort nieuws te melden? Mail het dan naar dorpskrantbeesd@gmail.com o.v.v. ‘Prikbord

Dorpskrant Beesd’


“Uit de ouwe schoenendoos”

Openluchtspel Mariënwaerdt 1962

Foto’s EngelHans van Zadelhoff en Gert de Kruijff


Openluchtspel Mariënwaerdt 1962

ENKELE HERINNERINGEN

Toen ik in de Beesdse Dorpskrant de foto van een paar soldaten zag staan, dacht ik direct: daar was ik hoofdman

over. Ja, dat Openluchtspel bij het Grote Huis op ‘Merrewerd’ heeft indertijd heel wat losgemaakt in de

dorpsgemeenschap. Het was namelijk de eerste keer dat uit alle geledingen Rooms Katholieke en Protestantse

bewoners met elkaar aan de slag gingen. Nu zul je misschien zeggen: was dat zo bijzonder? Maar in

die tijd was heel veel nog op basis van de twee zuilen georganiseerd: de vrouwenverenigingen, het jeugdwerk,

de boerenorganisaties, het bankwezen en ga zo maar door. In mijn herinnering kende alleen harmonie

Concordia en de voetbalvereniging leden van beide kerken. Zelf was ik actief in het hervormde jeugdwerk

en ik meldde me – evenals mijn vader en mijn zus en mijn zwager – al gauw aan om aan het Openluchtspel

mee te doen. Spannend was het wat voor rol iedereen zou krijgen. Ik werd wat ik niet gehoopt had, maar dat

gold voor velen. Er werd heel wat afgerepeteerd door sprekers en niet-sprekers in het stuk en het gesproken

deel werd op een band gezet. Alle verschillende groepen, die op een bepaald moment op het grasveld voor

het Grote Huis moesten verschijnen, werd geleerd hoe ze door het bos moesten wandelen om op het juiste

moment paraat te zijn. Met mijn groep heb ik heel wat meters in het bos afgelegd, want slechts een paar keer

werden wij geacht op ‘het toneel’ te verschijnen. Het stuk speelde ver voor de hervorming, zodat de abt en

zijn monniken die vroeger op Merrewerd in het klooster woonden, een belangrijke rol speelden. Gerard Piek,

de melkboer, was abt en hij schreed minzaam met zijn gevolg over het grasveld. Tot hij ontdekte dat de band

al zover was afgespeeld dat hij over enkele ogenblikken op een bepaalde plaats het woord moest voeren.

Het gevolg was dat hij hard begon te hollen om op tijd ter plekke te zijn. Dat resulteerde in veel gelach, maar

kwam de waardigheid van onze melkboer-abt niet ten goede.

Poul de Gier

advertentie

VAN DUN COMPUTEROPLEIDINGEN

Zakelijk, particulier en privé

Basis en gevorderden

Tips en trucs

Overgang Office 2003 naar 2010

Maximaal 5 personen per groep

Docente: Microsoft Office Specialist Master

Al meer dan

5 jaar

Dorpsplein 5, 4153 AG Beesd

Tel. (0345) 68 34 77 – www.vandun.nl - marjo@vandun.nl

6


’t Ken net

Hedde gullie ok geheurd da van de weinter de “Vrouwen van Nu”, das een vrouwe vereniging,

noar Herrewijne zijn gewiest? Noar een cabaret avond! Da hiette “’t KEN NET”.

Da cabaret wier gespeuld dur leje van “Vrouwen van Nu” ut Herrewijne. Negen vrouwe

zonge versjes en twee vrouwe deje stukskes. Nou zak oe één stukske vertelle:

Toos, zee die ene vrouw tege die andere, mun schoondochter kwam bij me en vroeg:

magge de keier, das Herrewijns, bij oe sloape? Ik zee Ik he gin pyjama veur die keier en

ik ken ze d’r toch gin van mun aige aantrekke. Da gif helemoal niks, zee ze. Witte wa: ze

goan mar in der natuurlijke pyjama sloape, das in der blote lijf. Ik zee: mar keiner, das

toch veul te koud! Wel nee, zee ze, doe da nou mar. Nou die keier noar bed op de zolder.

Effe loater ging ik is efkes kijke hoe ’t ging. Ik doch, witte wa, ik ga ok zo noar bed. Toen

ik efkes gelege ha, hak zin om noar beneje te goan. Ik gin zachjes de trap af. Dee de lamp

aan en doar schrik tie me wakker. Hij keek me oan en zee: Mins wa doe de nou toch? Ik

zee: Jou mene natuurlijke pyama loate zien! Witte wa tie toen zee: Dan mag dem erst

wel is goan strijke! Kek, noar zukke avonde goan nou de “Vrouwen van Nu”. Kunde gij da

begrijpe?

Ikke nie! Mar….’t KEN NET!!

Jenneke den Hartog - de Gier

7


advertenties

VAN DUN ACCOUNTANTSKANTOOR B.V.

Reeds

25 jaar

uw adviseur

ALLES DIGITAAL, DUS EFFICIËNT

Ook voor MKB ondernemers

• Jaarrekeningen

• Administraties

• Advies

• Belastingaangiften

Dorpsplein 5, 4153 AG Beesd

Tel. (0345) 682 102 – www.vandun.nl - leon@vandun.nl

het einde van

een misverstand.

Ook zonder

Monutaverzekering

verzorgen wij

uw uitvaart.

Kijk op monutadokman.nl

of bel (0345) 680 225.

8


Verdwenen namen? door Paul van Mook (aanvulling Marjo van Dun)

Omstreeks het jaar 1954 werden in Beesd de straatnamen officieel ingevoerd bij raadsbesluit. De namen

bestonden natuurlijk al enkele eeuwen, maar nu werd ook de huisnummering veranderd. Was het tot

1954 zo, dat alle panden van het dorp genummerd werden van 1 tot en met bijvoorbeeld 380, nu werden de

gebouwen voortaan per straat genummerd. De Voorstraat heeft de meeste huisnummers, de Beukenstraat

wellicht de minste.

Aan de rechtse kant is tegenwoordig Van Noord, links is het toenmalige

kassencomplex van Akkerman en daarlangs kijk je de Achterstraat in.

Helemaal naar rechts ga je richting Veerweg.

Foto EngelHans van Zadelhoff

Door de invoering van de straatnamen raakten de

namen van bepaalde herkenningspunten/gebieden

enigszins op de achtergrond.

De geboren en getogen Beesdenaren hoef je niks te

vertellen; ze weten precies wat er wordt bedoeld met

de Scherpenhoek, het Poorteinde, het Lingeëinde

en de Torenhoek. De jeugd zal er langzamerhand

wat moeite mee hebben.

Weten zij nog precies waar deze namen thuishoren?

De Scherpenhoek is het gebied waar de Achterstraat

en de Kuyperweg/Platteweg samenkomen.

(Red: tegenover Van Noord)

De Torenhoek ligt achter de dikke toren; het is een

stukje Middenstraat richting Achterstraat.

Het Poorteinde is het laatste deel van de Voorstraat,

bij de kruising Veerweg-Kuyperweg. Een poort heeft

er, voor zover bekend, nooit gestaan, maar dit punt

vormde de toe- en uitgang naar en van Beesd. Een

denkbeeldige poort dus.

Het Lingeëinde gaat over de Havendijk, begin van

de Voorstraat en de Molendijk.

Zijn er nog meer van zulke oude namen voor bepaalde

delen van Beesd?

We denken bijvoorbeeld aan het Achterdorp en

dergelijke. Graag zien we uw reactie tegemoet.

Paul van Mook

Aanvulling van de redactie:

In het boekje ‘Langs velden en wegen’, geschreven

door Gert de Kruijff en Bert Blommers in opdracht

van Kroezen BV, staan nog veel meer oude

namen. Zo heetten veel straten voorheen steeg, in

het Beesds ‘stiggentje’of ‘wei’. De Kerkstraat heette

voorheen Looyersteegh, de Wilhelminastraat is nu

nog wel bekend als Del. Zo heette de Parkweg de

Parksteeg of de Parke-del. Deze werd gebruikt om

het vee over te drijven.

De Dr. Abraham Kuyperweg was voorheen de Platte

weg, de Schoolstraat het ‘stiggentje’,de Slotstraat

de Slijpsteeg, Slebsteeg of de Slibsteeg. Het

Achterdorp is het gebied tussen de Voorstraat en

de Lingedijk, voorheen heette dit het Molenblok.

Hier liggen al tientallen jaren het voetbalveld, boomgaarden,

een kassencomplex en volkstuintjes.

Torenhoek

Beesd

9


Dorpswapen Beesd..

‘Het Stoeltje van Oma’

Dorien en Jordi de Groot (moeder en zoon)

reageerden beiden via de email – zonder het

van elkaar te weten – op het artikel over het

oude Beesdse dorpswapen. (Jrg. 2 nr. 1) Ze

wonen in het voormalige burgemeesters huis

aan de Kuyperweg, dat in de jaren zestig werd

gebouwd voor de toenmalige burgemeester

Jonkers. ‘Omdat dit ooit een ambtswoning

was, is hier ook nog het oude dorpswapen

aangebracht, in glas-in-lood.’ Reden voor de

Dorpskrant-redactie om een kijkje te gaan

nemen. Het resultaat ziet u op de foto’s.

Waar staat het stoeltje?

Prijswinnaar!

Foto’s: Jeanette van ‘t Slot

Oma’s stoeltje stond in de

vorige editie (jrg. 2 - nr. 3)

bij het dierenparkje achter

zorgcentrum De Lingehof.

Uit diverse goede inzenders

lootten we Loeka

Jägers. Hierboven een

nieuwe opgave. We kijken

uit naar uw en jouw inzendingen.

Stuur de oplossing naar:

dorpskrantbeesd@gmail.com of in de brievenbus

op Hoenderblokstraat 21.

10


Rommelpot..

Met onderstaand liedje ging ik zestig jaar

geleden als kind met mijn rommelpot op Vastenavond

langs de deuren in Beesd voor een

beetje geld of snoep.

Vrouw ’t is Vastenavond,

het duurt maar ene avond.

vrouw geef me dit, vrouw geef me dat,

geef me een stuk van het varken z’n gat.

geef me een stukje brood er bij

oh, wat zal dat heerlijk zijn.

boven in de hemel,

hangt een pot met zemel.

ieder zemel kost een duit,

gierige vrouw, kom er eens uit.

‘k heb zo lang met de rommelpot gelopen,

nooit geen cent om brood te kopen.

Koekebakkerij, Koekebakkerij,

geef me een cent, dan ga ik voorbij.

Annie Coenmans-van Tol

De rommelpot

Het verschilt van

de streek hoe

het instrument

genoemd werd en

ook verschilt het

per streek wanneer

je er als kind mee langs de deur liep om een

zakcentje te krijgen. De rommelpot werd vooral in

het oosten van het land foekepot genoemd en het

zuiden Doedelpot en in andere streken van Nederland

en Vlaanderen werd hij koenckelpot, brompot,

wrijftrom, goebe, kettemoere, prospot of trekpot

genoemd.

Wat velen niet beseffen is dat de rommelpot eigelijk

al een heel oud instrument was om muziek mee te

maken. Aan het eind van de Middeleeuwen zijn er

al afbeeldingen van te zien op schilderijen, onder

andere van Pieter Breughel. Ook kwam de rommelpot

al voor in versjes uit die tijd. Maar ook in andere

delen van Europa en andere werelddelen was het

instrument bekend.

(Bron: www.seniorplaza.nl)

Deze foto is niet gemaakt in Beesd

11


Beesd aan de muur

Veel inwoners van Beesd hebben prachtige kunstwerken in huis

met Beesd als onderwerp. In deze rubriek delen zij deze met u en

leggen uit waarom ze het zo mooi vinden..

‘..Jan van Anrooij is een

echte Betuwse shilder die

ooit in Rumpt woonde.

Al jarenlang bewonder

ik zijn werk. Via internet

kocht ik jaren geleden

met een beetje geluk deze

aquarel. Dit tafereel - Het

Rumptsche Veer - is door

Van Aanrooij diverse keren

getekend en geschilderd.

Ik ben er erg blij mee!..’

Gert de Kruijff.

Wij wachten op uw inzending!

Lekker

ambachtelijk....

Brood

Banket

Specialiteiten

B r o o d - & B a n k e t b a k k e r i j

V o o r s t r a a t 1 0 4 - B e e s d

Voorstraat 104 - 4153 AN Beesd

Tel. 0345 68 13 32 - gvankeulen@solcon.nl

www.bakkerijvankeulenbeesd.nl

36021 Keulen Advertentie A5liggend FC.indd 1 24-12-2009 10:13:33

12


Bericht van het

Kulturhus

Beweegtuin voor ouderen bij het Kulturhus?

WelzijnGeldermalsen zet zich in om middelen te werven voor een beweegtuin voor ouderen in

Beesd. Om ook voor ouderen een buitenvoorziening te realiseren, naast de kinderspeeltuin aan

de Groenzoom en het voetbalveldje dat al was ingepland op het terrein, is in overleg met een

aantal ouderen gekozen voor een zogenoemde beweegtuin. Er zullen, wanneer de benodigde

middelen gevonden worden, een aantal toestellen geplaatst worden waarmee ouderen vrij en in

hun eigen tempo kunnen bewegen in de frisse buitenlucht. De beweegtuin is straks vrij te gebruiken,

vandalismebestendig, en kan ook worden uitgebreid met bankjes om uit te rusten en te

genieten van het prachtige park dat rond het Kulturhus wordt aangelegd. Kortom, wanneer de

beweegtuin inderdaad gerealiseerd kan worden, is dit een welkome aanvulling op het aanbod

van het Kulturhus. Een filmpje over de beweegtuin is te vinden op YouTube:

http://www.youtube.com/watch?v=j-rLE-9gMZE

WelzijnGeldermalsen spant zich in om het benodigde geld bij elkaar

te brengen door fondsen en sponsors te werven. De Beesdse afdeling

van ’t Nut heeft al een bijdrage toegezegd, waarvoor hartelijke

dank! Ideeën en suggesties zijn van harte welkom bij

pkraan@welzijngeldermalsen.nl.

Kulturhus krijgt eigen gezicht

- Persbericht -

Patricia Kraan

Wie een keer een kijkje gaat nemen in de Jeugdlaan in Beesd ziet, dat de bouw van het nieuwe

Kulturhus inmiddels behoorlijk ver gevorderd is. Een bijzonder gebouw, met een bijzondere

architectonische uitstraling en straks een bijzondere functie. Het Kulturhus wordt later dit jaar

het onderkomen van de Sport Vereniging Beesd (SVB), Kinderopvang, buitenschoolse opvang

en peuterspeelzaal. Activiteiten in het kader van de Brede School worden hier geconcentreerd

en daarnaast wordt het nieuwe gebouw met haar multifunctionele ruimte hét onderkomen voor

verenigingen en instellingen uit Beesd en omliggende dorpen die iets willen organiseren, variërend

van bijvoorbeeld een concert tot een ledenvergadering. De gebruiksmogelijkheden lijken

onbegrensd. Voor de exploitatie van het gebouw is een speciale stichting geformeerd waarvan

het bestuur op dit moment druk bezig is met het regelen van allerlei praktische zaken. Zo is zij

voor de catering onlangs een samenwerkingsverband aangegaan met Party Point, partyservice

en catering uit Beesd.

Daarnaast wordt driftig nagedacht over de officiële opening van het gebouw. Samen met de

leerlingen van de St. Antoniusschool en De Lingelaar wil de stichting op zoek naar een mooie

naam voor het gebouw met een bijpassend logo. Hiervoor wordt binnenkort een wedstrijd georganiseerd.

Ook wordt gekeken of het toekomstige plein, wat de omliggende scholen, de verbouwde

bibliotheek en het Kulturhus met elkaar gaat verbinden, een mooie symbolische naam

kan krijgen.

Wanneer alles rond de bouw voorspoedig verloopt, kan de SVB al in juni van haar nieuwe

accommodatie gebruik gaan maken. Met de officiële opening wordt gewacht tot het moment

waarop (na de sloop van de oude gymzaal aan de Jeugdlaan) de omliggende groenvoorziening

volgens plan is gerealiseerd, de Jeugdlaan (met het plein) een andere inrichting heeft gekregen

en de bibliotheek is verbouwd. In de toekomst gaat u hierover ongetwijfeld nog veel meer horen.

Het stichtingsbestuur kent de volgende

samenstelling:

Jeroen Veldhuijzen, namens Chr. Basisschool

‘De Lingelaar’

Pieter Pollmann, namens Kinderopvang

Rivierenland

Marjo van Dijk, namens Sport Vereniging

Beesd

Mariëlle Wilbrink, namens de Stichting

Peuterspeelzalen gemeente Geldermalsen

Adriaan Bisschop, namens RK Basisschool

‘St. Antonius’

Joanne Bredero, onafhankelijk voorzitter

Meer info: Joanne Bredero, tel. 06-52065173

Uw logo

hier?

Het kan!

informeer

bij de redactie!

Achterstraat 32 A

4153 AR Beesd

Tel. 0345-680575

Middenstraat 9

4153 AB Beesd

Tel. 0345-681512

www. assurantiekantoordiks.nl

Parkweg 21a

4153 XK Beesd

Tel. 0345-68263

www. drukkerijkemker.nl

steun de

Dorpskrant

met een

logoplaatsing!

steun de

Dorpskrant

met een

13logo-

plaatsing!


stucadoorsbedrijf

VERSCHOOR

SlotStraat 46 4153 VB BeeSd

tel: 0345-682784 mob: 06-28541061 fax: 0345-682784

verschoorstucadoor@hetnet.nl

14


Harmonie Concordia - springlevend (ingezonden)

2011 is weer een jubileumjaar voor muziekvereniging Harmonie Concordia.

Dit jaar bestaat de vereniging alweer 110 jaar. De harmonie is niet weg te denken

uit ons dorp. Tijdens vele festiviteiten laten zij van zich horen, bijvoorbeeld

sinterklaas en Koninginnedag, maar ook bij bruiloften en andere feesten. Ook

bij serieuzere gelegenheden als Dodenherdenking zijn zij aanwezig.

Het eerstvolgende optreden in Beesd is het donateursconcert op zaterdagavond

9 april in de Katholieke kerk. Dan begint het muzikale seizoen weer volop.

De Bloesemtocht volgt een week later.

Met Koninginnedag starten de marsoptredens weer, o.a. het inhalen van de avondvierdaagse

in Beesd, Geldermalsen en Culemborg.

Naast deze activiteiten is Concordia sinds enkele jaren ook te

horen tijdens wijkoptredens.

Deze worden goed ontvangen door de inwoners van Beesd.

Met zo’n 20 optredens per jaar is de vereniging goed in beweging,

zowel binnen als buiten Beesd.

Naast een muzikale privé-opleiding van leerlingen door gediplomeerde docenten, zijn er door

de vereniging enkele jaren geleden ook blazersklassen opgericht, waarmee zij probeert om

meer jongeren bij de harmonie te betrekken. Sinds de start van Jeugdplein Beesd kunnen

leerlingen van beide basisscholen in Beesd zich in groep 7 aanmelden voor de blazersklas.

Hier leren zij gedurende 1 of 2 jaar een door hen gekozen muziekinstrument te bespelen. Dit

project loopt nu al bijna vier jaar zeer geslaagd met medewerking van beide basisscholen.

Op dinsdag 22 maart geven de twee huidige blazersklassen onder schooltijd een concert

voor de bovenbouwleerlingen.

Omdat de vereniging een groot aantal jeugdleden heeft, organiseert zij jaarlijks een jeugddag.

Deze is op zaterdag 18 juni. Eerst geven alle leerlingen een concert en daarna vindt er

een activiteit plaats om het seizoen op een gezellige manier af te sluiten.

En heeft u zelf interesse om lid te worden van deze vereniging, dan verwelkomen wij u

graag. U bent nooit te oud om een muziekinstrument te leren bespelen. Informatie kunt u

vinden op de website www.concordia-beesd.nl. Op deze site staan ook verdere contactgegevens.

De harmonieleden zien u graag op één van hun repetitieavonden, of wellicht tijdens haar

optredens tijdens dit jubileumjaar.

Tot slot wil de harmonie u graag bedanken voor uw steun, want zonder uw steun kan deze

vrijwilligersvereniging niet bestaan.

Colofon

De redactiesamenstelling:

Jeanette van ’t Slot, Marjo van Dun, Gert de Kruijff en

Nel Spronk.

Redactieadres: Hoenderblokstraat 21, 4153 CD BEESD

Emailadres: dorpskrantbeesd@gmail.com

Lay-out: Gert de Kruijff

Drukwerk: Drukkerij Kemker, Parkweg 19-21, Beesd

www.drukkerijkemker.nl

Oplage: 1700 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant niet ontvangen? U kunt een exemplaar

afhalen bij Uitspanning de Notenboom, Supermarkt MCD,

Bibliotheek Jeugdlaan

Dorpskrant digitaal ontvangen? Stuur een email naar

dorpskrantbeesd@gmail.com

Uitgegeven door Stichting Dorpskrant Beesd

15


www.oranjeverenigingbeesd.nl

Oranjevereniging

30-4

t/m 7-5

2 mei - Superbingo

Beesd

Enkele hoogtepunten uit de komende feestweek:

5 mei - Bevrijdingsbal met Blind Date

30 april - Oranjebal met Hike

7 mei - Feestelijke afsluitavond met Noah

6 mei - Playbackshow

Ons volledige programma vindt u in deze Dorpskrant

Middels deze weg wil de Oranjevereniging Beesd alle donateurs en bezoekers

van de festiviteiten rond Koninginnedag, die ons veelal al jaren steunen,

hartelijk bedanken en de hoop uitspreken dat u nog lang een grote bijdrage

wilt blijven leveren aan onze Beesdse feestweek. Dank u wel !

Wilt u ook donateur worden?

Stuur een mailtje naar info@oranjeverenigingbeesd.nl

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!