27.06.2015 Views

DORPSKRANT BEESD - JAARGANG 2 - NR.3

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DORPSKRANT

BEESD

voor en door de inwoners van

Jaargang 2 – Nr. 3 – februari 2011

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor

alle inwoners van Beesd.

Kopij en tips:

dorpskrantbeesd@gmail.com

03-12-2010

04-12-2010

Winter in

Beesd!

Foto’s Gert de Kruijff

10-12-2010 14-12-2010

Ondanks al onze zorgen over de klimaatsverandering en

het opwarmen van de aarde, werden we in december

en januari getrakteerd op een ouderwetse winter. Een winter

die herinnert aan oude, barre tijden. Veel ongemak le verde

dat op. Met name in het verkeer en op het spoor. De langste

file in jaren: ruim 700 km..! Het treinverkeer viel enkele

dagen nagenoeg helemaal stil. Voor liefhebbers viel er ook

veel te genieten. Het landschap voorzien van een dikke

laag sneeuw. Alle oneffenheden weggewerkt en in plaats

daarvan is alles maagdelijk wit. En dan de zonsopgangen!!

Wie vroeg uit de veren was, kon dit zien.... Iedere ochtend

een verrassing, een cadeautje om de dag mee te beginnen..

Molendijk Beesd

Foto Nel Spronk


Beesdse KNIPSELS

Volleybalmeisjes

kampioen!

Het jaar 2010 is goed geëindigd voor de

meiden van SVB Volleybal team D2. Ze werden

op de valreep nog kampioen: proficiat

meiden!

Op de foto v.l.n.r.: achterste rij: Denise,

Cynthia (coach), Liv, Chantal, Sanne, Emily.

Voorste rij: Cindy (aanvoerster) Gerco

(trainer) en Daphne.

Patricia bedankt!

Patricia Kraan, initiatiefneemster en coördinator

van de Dorpskrant Beesd van het

eerste uur heeft door haar drukke werkzaamheden

de redactie van de Dorpskrant

moeten verlaten. We willen Patricia ontzettend

bedanken voor haar inbreng en enthousiasme

en ideeën welke het project mede

hebben doen slagen. Patricia: we weten dat

je kritisch en opbouwend meeleest en we

wensen je het allerbeste!

Marjo, Jeanette, Nel en Gert

Auto verdwijnt...

Bij de familie Smit in de Weth. Klerkstraat is

iets misgegaan bij de eerste rijles...

De Opel

van pa Smit

kon niet op

tijd meer

remmen en

verdwijnt

kennelijk in

de muur.

Misschien

weet Tom

er iets meer

van...?

IJspegels

Dit plaatje doet denken aan een ansichtkaart

vanaf een wintersportadres in

Oostenrijk of

Zwitserland.

Maar dit

konden we

gewoon zien

in Beesd,

zomaar op

een koude

wintermorgen...

Patricia: thx!!!

and keep singing!


Cees de Jong heeft een tic van de molen..

Interview en foto’s: Gert de Kruijff

A

ls drie-jarig jochie deed Cees de Jong

met zijn ouders regelmatig boodschappen

in Culemborg.

Ze parkeerden dan aan ‘t Jach en zijn oog viel

daar op de windmolen die ook regelmatig draaiend

te zien was. Op de hoge stelling van de

Culemborgse molen keek hij uit over de hele

stad en droomde. Nu is Cees een grote kerel

van 18 jaar en staat hij nog steeds regelmatig op

de stelling, maar nu als aankomend molenaar.

Hij heeft niet stilgezeten maar is op zowat elke

vrije zaterdag naar de molen gegaan. De passie

voor molens werd een serieuze hobby. Dezelfde

Culemborgse molenaar van toen, Leo Tiggelman,

heeft Cees al die jaren begeleid en opgeleid.

Binnen één of twee jaar haalt Cees naar

verwachting het begeerde Molenaars praktijken

theoriediploma. Niet om er zijn beroep van te

maken, want Cees studeert eerste-jaars rechten

aan het HBO, maar om die andere droom te

verwezen lijken: zélf – als molenaar - een molen

op de wind te zetten en mensen ervan te vertellen

hoe de molen werkt en dat het belangrijk is

om deze monumenten in stand te houden. Ook

in Beesd is Cees regelmatig bij de

molen aan de Molendijk te vinden.

December j.l. liet hij – samen met

Leo – de molen weer eens lekker

‘los’. ‘Het is belangrijk dat een

molen regelmatig draait’, zegt

Cees. ‘Zodat je kunt zien of

alle onderdelen

goed

werken of

dat er mis -

schien

onderhoud

of reparaties

nodig zijn..’

‘En zodra de Beesdse molen draait, komen er

ook gelijk mensen kijken, en dat vind ik pas écht

leuk. Dan kan ik alles vertellen van het vak.’

Er is goed overleg met de familie Beekhuizen.

Sinds het overlijden van molenaar Gerrit Beekhuizen,

in 2006, staat de molen vaker stil. De gebroeders

Henk en Gert Beekhuizen hebben het

simpelweg veel te druk met de graanhandel om

de molen te bedienen. Tijdens diverse evenementen

laat Cees de Beesdse molen ook draaien:

de Rode Kruis Bloesem Wandeltocht (16

april 2011), Nationale Molendag (2e zater dag

in mei) Tielerwaardse Molendag (2e zaterdag in

november) en tijdens de Nationale Monumentendag

(11 sept. 2011).

Cees kijkt naar de lucht als een volleerd molenaar.

‘Het is belangrijk om het weer in de gaten te

houden.’ ‘De wind is veranderlijk en tijdens een

buitje kan er zomaar een windvlaag komen..’ Hij

is echt in zijn element en de molen is absoluut

zijn hobby én passie.

3


Bericht van de

Lingehof

Op 18 en 19 maart organiseert het Oranje

Fonds weer NL DOET, de grootste

vrijwilligers actie in Ne derland. Het Vrijwilligerssteunpunt

Geldermalsen zet zich

in om deze actie onder de aandacht te

brengen bij vrijwilligersorganisaties, met

de bedoeling dat er zoveel mogelijk klussen

worden aangemeld.

Vanuit de Lingehof is ook een klus

aangemeld en wel voor het opknappen van

het dierenverblijf achter het verzorgingshuis.

De geiten, de kippen en andere dieren hebben

behoefte aan een goed onderkomen. Het is

nu afwachten of de aanvraag wordt gehonoreerd

en of er geld beschikbaar wordt gesteld voor de

aanschaf van materiaal. Hopelijk kunnen we in

de volgende editie de verbetering laten zien.

Wilt u een dag of een dagdeel meedoen met NL

DOET, dan kunt u contact opnemen met het vrijwilligerssteunpunt

in Geldermalsen.

www. vrijwilligersgeldermalsen.nl

Foto Anita van der Werf

EVENEMENTEN, AANKONDIGINGEN, JUBILEA etc.

4-6 feb SNOWDREAM, hét Outdoor Après Ski-event, Dorpsplein Beesd

03 feb- Jeugdplein – Pimp your stuff, groep 4,5 en 6

03 mrt iedere donderdagmiddag, voormalig Kleutergebouw St.Antonius

23 feb- Jeugdplein – Sport en spel

23 mrt iedere woensdagmiddag 13.00-15.00

28 feb- Jeugdplein – Leren drummen

18 apr iedere maandagmiddag, St. Antoniusschool (oude peuterlokaal)

28 feb- Jeugdplein – Kennismaken met Gitaar

18 apr iedere maandagmiddag, St.Antoniusschool

03 mrt- Jeugdplein – Cursus Slagwerk, Harmonie Concordia

07 apr iedere donderdagmiddag in De Dorpskring 15.30-16.30

03 mrt- Jeugdplein Weerbaarheid trainingen, groep 3, 4, en 5

21 apr iedere donderdagmiddag, Speellokaal de Lingelaar

VERJAARDAGEN, JUBILEA, ETC.

20 jan Hein van der Sanden, Huizekamplaan 27 65 jaar

22 feb Janske van der Sanden, Huizekamplaan 27 65 jaar

Heeft u een activiteit, jubileum of ander kort nieuws te melden? Mail het dan naar dorpskrantbeesd@gmail.com o.v.v. ‘Prikbord

Dorpskrant Beesd’

4


“Uit de ouwe schoenendoos”

Carnavalsvereniging ‘De Havenbeeskes’

1976-2002

ALAAAAAF!

Nu de carna valstijd

weer na dert, den ken we met een beetje

weemoed terug aan de tijd dat er in Beesd

een heuse Carnavalsvereniging was, ‘De

Havenbeeskes’. Willy Kroeze, die jarenlang

prins Carnaval was, blikt terug:

...De vereniging werd opgericht in 1976 in café

Havekes dat destijds werd gerund door Ernst

Tak. Bestuursleden van het eerste uur waren

Rinus en Bertus Spronk, Mari de Leeuw, Jos

den Braber en de uit Utrecht afkomstige Ad

Maas. Twee jaar later, in 1978, werd de Raad

van Elf ingesteld, met een officiële Prins Carnaval

en een adjudant en secondanten. Ook

de hofdames ontbraken niet. De feesten werden

door de jaren heen achtereenvolgend

gehouden in het Veerhuis (Café Havekes/

Tak), het Betuwestrand, De Dorpskring (de

Leutbunker) en tenslotte in het Voorhuys. In

de periode dat Willy prins Carnaval was, was

Henk Dekker regelmatig zijn adjudant. Rien

Dokman is ook nog een poos prins Carnaval

geweest. Natasja Dekker deed de laatste

jaren het penningmeesterschap en Corine

van Wijk was de secretaris. Jaarlijks werd er

een bezoekje gebracht aan de bewoners van

Lingehof en daarbij was vaak ook het dweilorkest

van Concordia aanwezig. Ook bezocht

de prins in vol ornaat de ziekenhuizen waar

inwoners van Beesd werden verpleegd..

‘We reden er zélfs een keer voor naar het

Radboud in Nijmegen’, vertelt Kroeze. ‘Het

kindercarnaval was in het begin ook nog een

groot succes maar langzamerhand verliep

alles en was er steeds minder animo..

De laatste prins Carnaval was Michael

Schoone veld.

Tenslotte is

de vereniging

in 2002

opgehouden

te bestaan, en

ik vind dat nog

steeds heel

jammer...’ zegt

Willy.

Foto’s en tekst Gert de Kruijff


advertenties

Lekker

ambachtelijk....

Brood

Banket

Specialiteiten

B r o o d - & B a n k e t b a k k e r i j

V o o r s t r a a t 1 0 4 - B e e s d

Voorstraat 104 - 4153 AN Beesd

Tel. 0345 68 13 32 - gvankeulen@solcon.nl

www.bakkerijvankeulenbeesd.nl

36021 Keulen Advertentie A5liggend FC.indd 1 24-12-2009 10:13:33

Hedde’m?

Goeie veurneemes

Weinter. Da kende wel zegge... Wa-kun kou! En wa-kun sneeuw! Da was lang geleë, da

t’er zu’n pak lag. Ik zij in december noar de Kerstfair gewiest.Toe lag d’r al zu’n dik pak

sneeuw, tenminste d’n erste twee doage.. Daarna gong ‘t dooie en toe kree’de modder..

Moar da heur t’r wel un bietje bij, op Marienwèrt. Ik koch doar van die loarze, woarmeede

in ‘t woater ken stoan en mè van die leren stukken d’r op.. En ze hebbe inmiddels d’r

geld wel opgebrocht.. Ge ken doar trouwens wel oew geld kwijt, op dië Kerstfair: veur

‘n zakske mè van die gedroogde stukskes banaan was ik un vermogen kwijt, en de catering,

da gong mè van die munte, ‘t leeke de koersen van Suriname wel! Mar ‘t was wel bar

gezellig, vooral toe ‘t een bietje gong schemeren.. Allemaal van die kleine lichtjes: echt

Karstgevuul kree-de doarvan! Neijoarsnacht was ‘t bar mistig.. ‘n klèn wereldje. Ik zei mar

‘n bietje binnen gebleven veur da geknal en gespetter.. ‘t fleske Gluhwein gong d’r best

vlot in en ik zij dwars deur de klok van twoalf uur hin gesloape.. Ik wier wakker van het

geschrèk van de buurvrouw die doch dat-ter wa mè me was. De buurvrouw het de rest van

de gedreugde stukskes banaan op en de’n buurman de loatste wijn.. Ik zei altijd blij dattet

weer achter de rug is.. Neijoar. Of da’k nog goeie veurneemes hà, wouwe ze weten.

Zeker! zee ik: Stoppe mè rooke.. Gij? Gij rokt nie eens! Precies! Endelijk is un veurneeme

da’k ken volhouwe.... Hedde’m?

6


Sportvereniging Beesd viert 40-jarig jubileum

– ingezonden –

In maart 2011 bestaat Sportvereniging Beesd

(SVB) maar liefst 40 jaar! Sinds de oprichting

in 1971 is de SVB uitgegroeid tot een veelzijdige

en actieve vereniging waar diverse

zaalsporten worden beoefend; voor junioren

basketbal, gymnastiek, judo, streetdance

en volleybal, voor senioren badminton, ritmische

gymnastiek en volleybal. Bovendien

wordt medio dit jaar het Kulturhus in gebruik

genomen: dit biedt de SVB de mogelijkheid

om de kwaliteit van de zaalsporten naar een

hoger niveau te brengen en het aanbod uit

te breiden. Deze kansen worden uiteraard

volop benut! Het nieuwe bestuur is druk

bezig de nieuwe plannen voor dit jaar vorm

te geven. Kortom, een jubileumjaar waar niet

onopgemerkt aan voorbij

zal worden gegaan!

Dit voorjaar organiseert

de SVB een

feestelijke dag vol

activiteiten voor

haar (toekomstige)

leden, jong en oud.

Hou de website in

de gaten voor de

nog in te plannen datum en

ter zijnertijd ook voor het complete programma!

www.svb-beesd.nl

advertentie

VAN DUN COMPUTEROPLEIDINGEN

Zakelijk, particulier en privé

Basis en gevorderden

Tips en trucs

Overgang Office 2003 naar 2010

Maximaal 5 personen per groep

Docente: Microsoft Office Specialist Master

Al meer dan

5 jaar

Dorpsplein 5, 4153 AG Beesd

Tel. (0345) 68 34 77 – www.vandun.nl - marjo@vandun.nl

7


advertenties

VAN DUN ACCOUNTANTSKANTOOR B.V.

Reeds

25 jaar

uw adviseur

ALLES DIGITAAL, DUS EFFICIËNT

Ook voor MKB ondernemers

• Jaarrekeningen

• Administraties

• Advies

• Belastingaangiften

Dorpsplein 5, 4153 AG Beesd

Tel. (0345) 682 102 – www.vandun.nl - leon@vandun.nl

het einde van

een misverstand.

Ook zonder

Monutaverzekering

verzorgen wij

uw uitvaart.

Kijk op monutadokman.nl

of bel (0345) 680 225.

8


De gemeentelijke herindeling van 1970-1978 door Marjo van Dun

Zo’n 30 jaar geleden was Beesd in rep en roer over de herindeling. We zouden gevoegd

worden bij Geldermalsen. Tegenargumenten waren indertijd o.a. het gevaar ondergesneeuwd

te worden door Geldermalsen door te weinig Beesdse raadsleden in de raad en er

zou geen geld meer gaan naar Beesd.

Een gesprek met toenmalige raadsleden

dhr. D. Dokman en dhr. D. Bouman

circa 35 jaar later.

Dhr. D. Dokman

‘De gemeentelijke herindeling,

dat is zo lang geleden. Daar heb

ik helaas geen stukken meer van’

zegt dhr. Dokman. ‘We zijn met

onze partij nog naar de Tweede

kamer gegaan en hebben daar

met kamerleden gesproken.

Deze gaven toen nog een hint om eventueel met

Culemborg samen te gaan, dat was een katholieke

stad en Geldermalsen was toch zo rood (PVDA).

De bestuursafstand tot de inwoners is in een klein

dorp voor mooi te klein. Als er iets in het nieuws

kwam, werd je meteen benaderd voor een gunst.

Dan zei ik altijd: “Ik zal het bespreken met de anderen.”

Als het dan een keer goed uitviel, was

die gene vol lof en riep het rond dat Dokman hem

geholpen had. Dat het 10 tot 20 keer niet lukte,

wisten de mensen niet.

De burgemeester Mieke van der Wall-Duyvendak

was erg sympathiek en ze had oog voor alle kernen.

Wij hadden als kleine gemeente veel moeite om

4 huizen te bouwen en die waren dan toch nog

duur. Als we een stukje weg aanlegden, was dat

niet meer dan 200 m. Een hele konden we ons

niet veroorloven. Als je ziet hoe de wegen er nu

bij liggen t.o.v. vroeger is dit een hele vooruitgang.

Het ondersteunen van de verschillende scholen is

nu ook veel beter. Achteraf zijn we beter af door

samen te gaan met Geldermalsen.’

Dhr. D. Bouman

De gemeentelijke herindeling

heeft in de jaren 70 aardig wat

losgemaakt in Beesd en omstreken.

Dat heeft dhr. Bouman

bewust meegemaakt in

de tijd dat hij raadslid was in

de Beesdse gemeenteraad. ‘In

het begin waren we allemaal tegen. Sommigen in

meerdere en anderen in mindere mate. Verandering

van buiten opgelegd frustreert mensen. Echt

rationeel denken is dan niet meer mogelijk, ook al

dacht men dat wel te doen. Toen we door hadden

dat het niet anders kon, hebben we berust en er

het beste van gemaakt.

De provinciale bestuur van Gelderland hadden

er professionals op gezet en wisten meer van de

gevolgen van een herindeling dan de verschillende

gemeenten en hun raadsleden. Na de herindeling

zag je het verschil. Waar voorheen de agenda uit 1

bladzijde bestond waren dat er nu zo’n 100 bladzijden.

Dat was wel even andere koek. Daar moest je

toch echt voor gaan zitten om de stukken goed

door te nemen om goed beslagen ten ijs te komen.

Als je bedenkt dat men nu weer wil herindelen

naar een grotere gemeente met Tiel, Culemborg en

Neerijnen dan krijg je weer de kriebels. Maar door

alle tijden heen zijn er veranderingen ge weest, die

je kunt niet tegenhouden, heb ik inmiddels geleerd.’

9


Anno 2010 is in de grafiek

te zien dat Beesd in 2010

twee raadsleden heeft, terwijl

er naar inwonersaantal

gerekend, drie zouden

kunnen zitten. Rumpt,

Deil Tricht en Meteren zijn

oververtegenwoordigd en

Geldermalsen is ondervertegenwoordigd.

Dat heeft

natuurlijk alles te maken

met het beschikbaar stellen

van kandidaten.

Laatste afstempeling van de frankeermachine

van de gemeente Beesd: 31-XII-1977

‘Beesd – Gem. Geldermalsen’, was voor veel

mensen destijds een schrikbeeld. Nu, dertig

jaar later, zijn die sentimenten grotendeels verdwenen

al borrelen de emoties toch nog wel

eens op...

Onder: Het oude gemeentehuis van Beesd waar

menig tumultueuze vergadering aan de herindeling

voorafging...

10


‘Het Stoeltje van Oma’

Stroatje om..

‘Het kroest, en krult en watert in Beesd’, zei

men vroeger wijzend op de familienamen

die in Beesd veelvuldig voorkwamen en nog

steeds voorkomen.. Kroeze(n), Van de Water,

Krul, Piek, Spronk, Kielenstein enz. Als je

in Beesd rondwandelt, kom je wel eens leuke

bordjes tegen.. Een selectie.

Waar staat het stoeltje dit keer?

Prijswinnaar!

Oma’s stoeltje stond in de

vorige editie (jrg.2 - nr.2) bij

het bruggetje aan de Mauritssingel.

Margreet Vos

(van Smits & Vos) raadde

het goed. De opgave van

deze keer is best lastig. We

kijken uit naar uw en jouw

inzen dingen.

Stuur de oplossing naar:

dorpskrantbeesd@gmail.com of in de brievenbus

op Hoenderblokstraat 21.

11


Beesd aan de muur

Veel inwoners van Beesd hebben prachtige kunstwerken in huis

met Beesd als onderwerp. In deze rubriek delen zij deze met u en

leggen uit waarom ze het zo mooi vinden..

‘..Wij kochten dit schilderij bij een kunstveiling in de Notenboom voor een goed

doel. Het is geschilderd door Fortu de Haas Sr. In 2008.

Omdat wij graag varen en zwemmen in de Linge sprak dit schilderij ons erg aan..’

Familie Spronk.

12


Beesdse KNIPSELS

Uw logo

hier?

Het kan!

informeer

bij de redactie!

Nieuwe borden

Tijdens de jaarwisseling verdwenen er een heleboel..

maar vlak na de jaarwisseling verschenen er in het

Beesdse straatbeeld een flink aantal nieuwe verkeersborden..

Achterstraat 32 A

4153 AR Beesd

Tel. 0345-680575

Vol verwachting

En - omdat het zo’n kleurig prentje is - toch nog maar

even een nieuw plaatje van het in aanbouw zijnde

Kulturhus. Overigens.. er komt toch zeker wel een

fatsoenlijke en leuke ‘Hollandse’ naam voor deze

prachtige accommodatie?? Doet u een voorzetje?

Gesignaleerd...

En gelukkig maar... bepaalde dingen daar kun je

op bouwen: de krokussen komen alweer boven de

grond!

Het ‘Beesdsche Hulpgat’

Pardon? Het wát? Langs de in oktober opgeleverde A2 zijn

in december door Rijkswaterstaat de twee hardstenen

grenspalen teruggeplaatst, waarop in ro buuste letters

te lezen valt: ‘Noordelijk en Zuidelijk einde, Beesdsche

Hulpgat’. Wellicht heeft niemand

ze ooit opgemerkt maar dankzij

de oplettendheid van enkele leden van de Historische

Kring West-Betuwe zijn ze voor het nageslacht bewaard.

De palen hebben te maken met de waterhuishouding

van dit gebied en met name wanneer er overstromingen

waren. Tussen de palen mocht dan in uiterste nood het

dijk talud worden weggegraven, waardaar het water de

vrije loop had om sneller weg te stromen. Levende historie

dus. Leuk! Ga eens kijken. Ze staan langs het fietspad

aan de westkant van de A2, tussen Enspijk en Beesd.

Middenstraat 9

4153 AB Beesd

Tel. 0345-681512

www. assurantiekantoordiks.nl

Parkweg 21a

4153 XK Beesd

Tel. 0345-68263

www. drukkerijkemker.nl

steun de

Dorpskrant

met een

logoplaatsing!

steun de

Dorpskrant

met een

13logo-

plaatsing!


“Uit de ouwe schoenendoos”

Openluchtspel Mariënwaerdt 1962

‘450 jaar vrede’

In de volgende Dorpskrant besteden we uitgebreid aandacht aan het Openluchtspel ‘450

jaar vrede’, hetgeen in 1962 - ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksjubileum van

Juliana en Bernhard - gedurende een aantal

maanden werd ingestudeerd en ten slotte

uitgevoerd op het landgoed Marienwaerdt.

Naar het script van Van Westing en onder de

bezielende leiding van de bekende beroepsregisseuse

Miep de Leeuw. Talloze inwoners

van Beesd - van allerlei gezindten - werkten

aan het spektakel mee en bewaren er hele

goede herinneringen aan. Maar liefst 1600 (!)

toeschouwers zagen de geschiedenis herleven.

Diverse foto’s, verslagen, etc. zijn bewaard

gebleven..

Colofon

De redactiesamenstelling:

Jeanette van ’t Slot, Marjo van Dun, Gert de Kruijff en

Nel Spronk.

Redactieadres: Hoenderblokstraat 21, 4153 CD BEESD

Emailadres: dorpskrantbeesd@gmail.com

Lay-out: Gert de Kruijff

Drukwerk: Drukkerij Kemker, Parkweg 19-21, Beesd

www.drukkerijkemker.nl

Oplage: 1700 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant niet ontvangen? U kunt een exemplaar

afhalen bij Uitspanning de Notenboom, Supermarkt MCD,

Bibliotheek Jeugdlaan

Dorpskrant digitaal ontvangen? Stuur een email naar

dorpskrantbeesd@gmail.com

Uitgegeven door Stichting Dorpskrant Beesd

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!